Allianz wygrał w sporze z Prezesem UOKiK. Uchylona została kara 1 mln zł

Dodano: 31-10-2017
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pod koniec 2012 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję (RWR-45/2012) w sprawie praktyk stosowanych przez TUiR Allianz SA, uznając je za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Zarzuty wobec zakładu ubezpieczeń dotyczyły braku refundacji poszkodowanym kosztów najmu pojazdu zastępczego i stosowania w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco” zapisów umownych wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych. Za stosowanie tych praktyk Prezes UOKiK nałożył na zakład ubezpieczeń karę w wysokości nieco ponad 1 mln zł.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz