KNF: Rynek ubezpieczeń życiowych po I kw. 2020 r.

Autor: Paulina Wiensak

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła dane dot. kondycji sektora ubezpieczeń po I kw. 2020 r. Z zestawienia wynika, że od stycznia do marca br. zakłady ubezpieczeń zebrały 16.745 mln zł składki brutto, o 393 mln zł więcej niż przed rokiem.
Czytaj więcej

KE uruchomiła konsultacje dot. zmian w aktach delegowanych z obszaru sektora ubezpieczeniowego

​8 czerwca 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dot. zmian aktów prawnych regulujących branżę ubezpieczeniową. Zmiany wynikają z potrzeby wdrożenia Planu działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego z 2018 r.
Czytaj więcej

UKNF wydał stanowisko ws. stosowania przez banki kwestionariusza ankietowego wobec instytucji płatniczych

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował stanowisko ws. stosowania przez banki kwestionariusza ankietowego wobec instytucji płatniczych.
Czytaj więcej
Kategorie :

Decyzja KNF dot. rozszerzenia działalności dla Paymento Financial

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego w ramach głosowania przeprowadzonego w dniu 28 maja 2020 r. podjęła decyzje istotne dla branży finansowej.
Czytaj więcej
1    5  6  7  8  9  10  11    270