Kategorie :

KNF: W PPK zgromadzono już ponad 600 mln zł

Autor: Paulina Wiensak

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła tabelę zawierającą wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) na dzień 31 marca 2020 r.
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wydał stanowisko dotyczące aneksów do tzw. wakacji kredytowych

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
15 kwietnia Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dot. warunków, na jakich instytucje finansowe oferują kredytobiorcom odroczenia spłaty rat.
Czytaj więcej

Decyzje podjęte przez KNF w zdalnym głosowaniu

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
W dniu 17 kwietnia 2020 r. w trybie zdalnym Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzje ws. funkcjonowania  rynku finansowego.
Czytaj więcej

UKNF: zakłady ubezpieczeń i banki powinny zastosować konserwatywne podejście przy wypłatach zmiennej części wynagrodzenia

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
UKNF przedstawił stanowisko ws. zmiennych składników wynagrodzenia w bankach oraz w zakładach ubezpieczeń. Organ nadzoru oczekuje, że zastosują one konserwatywne podejście do kwestii wypłat zmiennych składników wynagrodzenia.
Czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9    265