Zgoda KNF na przejęcie Avivy przez Allianz

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
4 listopada Komisja nadzoru Finansowego zgodziła się na przejęcie firmy ubezpieczeniowej Aviva przez Allianz.
Czytaj więcej

ESMA w sprawie rekomendacji inwestycyjnych w mediach społecznościowych

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Liczba rekomendacji inwestycyjnych w mediach społecznościowych stale wzrasta. Mając to na uwadze, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych opublikował oświadczenie w tej sprawie.
Czytaj więcej

Rozliczanie prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim stanowi, że w przypadku spłaty pożyczki przed terminem instytucje kredytowe powinny rozliczać się z konsumentami metodą liniową z wszystkich pobranych opłat i prowizji.
Czytaj więcej

UOKiK ukarał Enrex Energy

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Przedstawiciele Enrex Energy nie zostawiali konsumentom podpisanych w ich domach umów na sprzedaż prądu lub gazu. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę karę w wysokości 200 tys. złotych.
Czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9    308