UKNF przedstawił projekt stanowiska ws. wydawania i obrotu kryptoaktywami

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
​W dniu 16 lipca 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczął konsultacje dot. projektu „Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami". Stanowisko powstało w ramach prac Cyfrowej Agendy Nadzoru.
Czytaj więcej

UKNF wydał stanowisko ws. określenia rozpoczęcia biegu terminu 21 dni na wydanie decyzji kredytowej

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
UKNF opublikował stanowisko ws. interpretacji art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
Czytaj więcej

KNF: na koniec marca br. już prawie milion osób oszczędzało w PPK

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiała dane dot. rynku PPK po I kw. 2020 r. Z zestawienia wynika, że pod koniec marca w programie było prawie milion osób.
Czytaj więcej

UKNF i MF pracują nad nowym modelem funkcjonowania bankowości hipotecznej i listów zastawnych

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wspólnie z Ministerstwem Finansów prowadzą prace nad nowym modelem funkcjonowania bankowości hipotecznej, w szczególności nad modelem emisji listów zastawnych w Polsce.
Czytaj więcej
1    3  4  5  6  7  8  9    272