Kategorie :

UKNF udostępnił elektroniczne formularze do oceny odpowiedniości

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował elektroniczną wersję formularzy do oceny kandydatów na stanowiska członków organów banków oraz dokonywania oceny odpowiedniości.
Czytaj więcej

KNF przeprowadziła testy warunków skrajnych dot. ryzyka kredytów walutowych

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnił wyniki testów warunków skrajnych ad-hoc (TWS), które zostały przeprowadzone przez krajowe zakłady ubezpieczeń. Ich celem było oszacowanie wpływu kredytów frankowych na sektor ubezpieczeniowy.
Czytaj więcej
Kategorie :

KNF wydała Rekomendację R. Obejmuje ona postanowienia MSSF 9, dot. ekspozycji kredytowych

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
W dniu 15 kwietnia br. Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację R. Dokument prezentuje zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym.
Czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8    296