UKNF i MF pracują nad nowym modelem funkcjonowania bankowości hipotecznej i listów zastawnych

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wspólnie z Ministerstwem Finansów prowadzą prace nad nowym modelem funkcjonowania bankowości hipotecznej, w szczególności nad modelem emisji listów zastawnych w Polsce.
Czytaj więcej

UKNF powołał grupę roboczą ds. bezpieczeństwa fizycznego sektora bankowego i urządzeń ATM

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
W UKNF powołana została grupa robocza do spraw bezpieczeństwa fizycznego sektora bankowego i urządzeń ATM. Jej celem będzie poprawa bezpieczeństwa fizycznego sektora bankowego oraz infrastruktury ATM poprzez wprowadzanie rozwiązań systemowych.
Czytaj więcej

Gefion Insurance A/S w likwidacji

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
​Jak przekazał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w dniu 13 lipca 2020 r. Walne Zgromadzenie Gefion Insurance A/S podjęło decyzję o rozpoczęciu likwidacji spółki.
Czytaj więcej

Prezes UOKiK na Idea Bank nałożył 17,2 mln zł kary. Zarzuty obejmują m.in. za sprzedaż  ubezpieczeń na życie z UFK

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Prezes UOKiK wydał 4 decyzje wobec Idea Bank. Trzy z nich dotyczą naruszania praw konsumentów przy oferowaniu skomplikowanych produktów finansowych, w tym ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).
Czytaj więcej
1    2  3  4  5  6  7  8    271