372. posiedzenie KNF. Rekordowa kara 2,3 mln zł dla PZU

Dodano: 17-10-2017

W dniu 17 października 2017 r. odbyło się  372. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Udział w nim wzięło czterej członków Komisji: Marek Chrzanowski, Andrzej Diakonow, Marcin Pachucki i Zdzisław Sokal.

Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 2,3 mln zł. Sankcja została nałożona w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych, tj. naruszeniem art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ponadto, za to samo naruszenie została nałożona kara na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. w wysokości 320 tys. zł. Przy czym, jak przekazała KNF w komunikacie z posiedzenia, znacząca część naruszeń stwierdzonych w toku postępowania dotyczyła działalności MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które zostało przejęte przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowane jest na dzień 24 października 2017 r.

Tagi: knf
wstecz