356. posiedzenie KNF. O 10 tys. zł mniejsze kary dla PZU i Warty

Dodano: 29-05-2017
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

W dniu 26 maja 2017 r. odbyło się trzysta pięćdziesiąte szóste posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. karę pieniężną w wysokości 140 tys. złotych za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych. Jednocześnie KNF uchyliła w całości karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych. którą nałożyła na PZU S.A. decyzją z dnia 4 listopada 2014 r.

„Ustalając wysokość kary pieniężnej w niższym wymiarze w stosunku do sankcji nałożonej na PZU w uchylonej Decyzji organ nadzoru miał na względzie okoliczność, że w związku z ponowną oceną zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego dokonano zmian w zakresie ustaleń faktycznych dotyczących postępowań likwidacyjnych w sprawach czterech poszkodowanych” – podano w komunikacie.

Komisja za podobną praktykę ukarała sankcją pieniężną w wysokości 590 tys. zł Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. Jednocześnie uchyliła poprzednią decyzję o karze z dnia 14 marca 2017 r., w której przyznała karę w wysokości 600 tys. zł.

W toku niniejszego postępowania procedowanego w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej zaskarżoną Decyzją, potwierdzono przypadki naruszeń przepisów prawa w latach 2007-2013, a więc w okresie zarówno przed, jak i po zastosowaniu przez Komisję środków nadzorczych w postaci nałożenia kar pieniężnych. Jednakże w toku niniejszego postępowania dokonano zmian w zakresie ustaleń faktycznych dotyczących postępowań likwidacyjnych w sprawach trzech poszkodowanych. Mając na uwadze powyższe Komisja rozpatrzyła tę okoliczność na korzyść Strony w toku postępowania prowadzonego z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i miarkowania wysokości nałożonej kary pieniężnej”- wskazano w komunikacie z posiedzenia.

Komisja nałożyła też na Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych karę pieniężną w wysokości 3 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania.

Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowane jest na 30 maja 2017 r.

wstecz