Klauzula nr 1242. Zwrot składki: potrącenie

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 74/07
„Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% zwracanej składki.”
Czytaj więcej

Klauzula nr 1241. Zwrot składki

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 74/07
„W razie odstąpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie lub jest zobowiązany do jego wypłacenia."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1240. Zwrot składki

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 74/07
"W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia"
Czytaj więcej

Klauzula nr 1239. Zwrot składki

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 74/07
"W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania"
Czytaj więcej
1    302  303  304  305  306  307  308    308