UKNF zaktualizował schemat pliku do importu danych do formularza wniosków do rejestru pośredników ubezpieczeniowych

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
UKNF poinformował na swojej stronie internetowej o aktualizacji schematu pliku umożliwiającego automatyczne wczytanie danych do formularzy elektronicznych do składania wniosków do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. 
Czytaj więcej

UOKiK sprawdza warunki wakacji kredytowych w 26 bankach

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
UOKiK sprawdza, w jaki sposób banki udzielają tzw. wakacji kredytowych osobom, które wskutek wybuchu pandemii utraciły pracę lub inne główne źródło dochodu. Nieprawidłowości w tym zakresie zgłosiło do Urzędu m.in. stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.
Czytaj więcej

KNF przedstawiła nową wersję metodyki BION

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła nową wersję metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2019 rok.
Czytaj więcej

UOKiK: ustalanie dolnego limitu oprocentowania kredytu o zmiennej stopie procentowej jest niedopuszczalne

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
UOKiK opublikował komunikat w którym odnosi się do tematu ustalania dolnego limitu oprocentowania kredytów o zmiennej stopie procentowej. Zdaniem Urzędu jest to niedopuszczalne naruszenie interesów konsumentów.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    272