eUrząd KNF

Autor: Piotr Czublun

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Przeorganizowanie funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) na system pracy zdalnej przełożyło się na szersze wykorzystywanie elektronicznych środków komunikacji. Jednocześnie kolejne obszary działalności UKNF obejmowane są elektronizacją.
Czytaj więcej

KNF: Rynek ubezpieczeń życiowych po I kw. 2020 r.

Autor: Paulina Wiensak

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła dane dot. kondycji sektora ubezpieczeń po I kw. 2020 r. Z zestawienia wynika, że od stycznia do marca br. zakłady ubezpieczeń zebrały 16.745 mln zł składki brutto, o 393 mln zł więcej niż przed rokiem.
Czytaj więcej

KE uruchomiła konsultacje dot. zmian w aktach delegowanych z obszaru sektora ubezpieczeniowego

​8 czerwca 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dot. zmian aktów prawnych regulujących branżę ubezpieczeniową. Zmiany wynikają z potrzeby wdrożenia Planu działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego z 2018 r.
Czytaj więcej

UKNF wydał stanowisko ws. stosowania przez banki kwestionariusza ankietowego wobec instytucji płatniczych

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował stanowisko ws. stosowania przez banki kwestionariusza ankietowego wobec instytucji płatniczych.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    265