Rekomendacja UFK dobrych praktyk informacyjnych

Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń
Polska Izba Ubezpieczeń opracowała Rekomendację dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowym.
Czytaj więcej

Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałów

Publikator: PIU
W dniu 14 kwietnia 2014 r. zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń („PIU”) przyjął opracowaną przez PIU Rekomendację dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi („Rekomendacja”).
Czytaj więcej

Przykład Karty Produktu UFK

Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń
Najważniejszą dla klientów częścią Rekomendacji PIU jest Karta Produktu. Rekomendacja nakazuje, aby każdemu klientowi, który rozważa zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym została przekazana Karta Produktu.
Czytaj więcej

List do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczący raportu UFK

Publikator: PIU
Sygnatura: 13/2013
Pismem z dnia 4 stycznia 2013 r. Polska Izba Ubezpieczeń wyraziła swoje stanowisko w zakresie Raportu Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2012 r.
Czytaj więcej
1    267  268  269  270  271  272  273    284