Kategorie :

Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
KNF: Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji (PROJEKT)
Czytaj więcej
Kategorie :

Projekt Wytycznych KNF dotyczący zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego

Publikator: KNF
Projekt opracowanych przez KNF w kwietniu 2014 r. Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji.
Czytaj więcej
Kategorie :

Pismo KNF do Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń w sprawie udostępniania wzorców umownych w postaci elektronicznej

Publikator: KNF
Sygnatura: dz.DOK/WPR/075/12/1/11/AD
Urząd Komisji dokonał analizy praktyki stosowania przez instytucje finansowe przepisów 384 § 1 kodeksu cywilnego oraz 384 (1) kodeksu cywilnego w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami.
Czytaj więcej

Raport Rzecznika Ubezpieczonych dotyczący ubezpieczeń na życie z UFK

Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń
W związku z kierowanymi do Rzecznika Ubezpieczonych skargami dotyczącymi ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (146 skarg w 2011 r., 262 skargi w trzech pierwszych kwartałach 2012 r.)
Czytaj więcej
1    265  266  267  268  269  270  271    284