Klauzula nr 1307. Wyłączenie zwroty składki

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
"Zwrot składki nie przysługuje, jeśli TU wypłaciła ubezpieczonemu odszkodowanie bądź może być zobowiązana do wypłaty odszkodowania."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1306. Wypowiedzenie w przypadku wypłaty lub odmowy wypłaty odszkodowania

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
„Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w drodze pisemnego miesięcznego wypowiedzenia prze każdą ze stron umowy w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez TU odmowy wypłaty odszkodowania."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1305. Koszty manipulacyjne

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 68/06
„W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia nastąpi zwrot części składki z potrąceniem kosztów manipulacyjnych wynoszących 10% wysokości zwracanej składki - nie więcej niż 200 złotych."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1291. Okoliczności podane w zgłoszeniu szkody

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 123/07
„C. nie odpowiada za szkody powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody."
Czytaj więcej
1    262  263  264  265  266  267  268    270