Klauzula nr 1424. Warunki zwrotu składki

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 86/06
„Ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod warunkiem, że (...) S.A. nie wypłaciło odszkodowania i nie będzie zobowiązane do wypłacenia odszkodowania z tytułu zawartej umowy."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1423. Warunki zwrotu składki

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 86/06
„W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie, składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie nastąpiło zdarzenie..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1368. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Publikator: UOKiK
Sygnatura: VI ACa 854/07; XVII AmC 42/06
„Po wystąpieniu szkody każda ze stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne tylko w ciągu 30 dni od dnia wypłaty odszkodowania lub od..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1367. Brak zwrotu składki

Publikator: UOKiK
Sygnatura: VI ACa 854/07; XVII AmC 42/06
"Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie, w związku z którym A. wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania."
Czytaj więcej
1    258  259  260  261  262  263  264    270