Klauzula nr 1291. Okoliczności podane w zgłoszeniu szkody

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 123/07
„C. nie odpowiada za szkody powstałe w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1265. Wycena kosztów naprawy

Publikator: UOKiK
Sygnatura: VI ACa 110/07; XVII AmC 147/05
„Wycena kosztów naprawy obejmuje: a) koszt robocizny ustalony wg wartości netto (bez uwzględnienia po­datku) w oparciu o: naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu lub inne, uznane przez U. TU S.A."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1264. Nielegalnie sprowadzony pojazd: definicja

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 103/07
„Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny jest to pojazd: wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiązku określonego w punkcie l, lecz bez zachowania obowiązku podania w zgłoszeniu celnym lub innym dokumencie, danych zgodnych z..."
Czytaj więcej

Klauzula nr 1244. Obniżka odszkodowania (nieskuteczność zabezpieczeń antywłamaniowych)

Publikator: UOKiK
Sygnatura: XVII AmC 74/07
„Jeżeli została udzielona zniżka składki z tytułu zastosowania zabezpieczeń antywłamaniowych, a zabezpieczenie to w momencie powstania szkody (...) nie zadziałało (...), Ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie o procent udzielonej zniżki."
Czytaj więcej
1    255  256  257  258  259  260  261    262