Kategorie :

Dane kwartalne TFI - I kwartał 2021 roku

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane kwartalne dotyczące Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Dane opracowane zostały na podstawie sprawozdań miesięcznych przekazywanych przez TFI.
Czytaj więcej
Kategorie :

Ryzyko stopy procentowej dla klientów instytucji finansowych, czyli co trzeba wiedzieć korzystając z kredytów i depozytów

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
„Ryzyko stopy procentowej dla klientów instytucji finansowych, czyli co trzeba wiedzieć korzystając z kredytów i depozytów” to nowa publikacja Anny Kuligowskiej, która została wydana nakładem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. 
Czytaj więcej
Kategorie :

0,5 mln zł kary za utrudnianie przeszukania w siedzibie spółki

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Prezes UOKiK wydał dwie decyzje. Nałożył w nich kary za utrudnianie przeszukania w siedzibie spółki, które miało uniemożliwić zebranie dowodów w prowadzonym postępowaniu. Sankcje nałożono na firmę (500 tys. zł) i jej prezesa (150 tys. zł).
Czytaj więcej
Kategorie :

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2020 roku – raport KNF

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała raport prezentujący informacje dotyczące sytuacji finansowej PTE w 2020 roku oraz ocenę wpływu planowanych zmian prawnych dotyczących przeniesienia środków z OFE na IKE na sytuację PTE.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    296