Dwa banki zmieniły swoje warunki wakacji kredytowych wskutek postępowania UOKiK

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
W związku z toczącym się postępowaniem UOKiK, Santander Bank Polska oraz Bank BNP Paribas zadeklarowały, że nie będą interpretować aneksów jako potwierdzenia uznania zadłużenia przez kredytobiorcę.
Czytaj więcej
Kategorie :

KNF: Wszystkie OFE z ujemnymi stopami zwrotu. Średnia za ostatnie trzy lata na poziomie -25%

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego podała wysokość stóp zwrotu OFE, a także średnią ważoną stopy zwrotu za okres od 30.03.2017 do 31.03.2020 r.
Czytaj więcej
Kategorie :

Prezes UOKiK wydał decyzję – spółka GetBack wprowadzała konsumentów w błąd

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Prezes UOKiK uznał, że spółka GetBack dopuszczała się nieuczciwych praktyk rynkowych przy oferowaniu i sprzedaży obligacji korporacyjnych. W wyniku postępowania potwierdziły się zarzuty stawiane spółce. Dotyczyły one wprowadzania konsumentów w błąd.
Czytaj więcej
Kategorie :

KNF: W PPK zgromadzono już ponad 600 mln zł

Autor: Paulina Wiensak

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła tabelę zawierającą wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) na dzień 31 marca 2020 r.
Czytaj więcej
1    1  2  3  4  5  6  7    262