17 instytucji podpisało porozumienia w sprawie obniżenia opłat likwidacyjnych

Dodano: 21-12-2016
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Szesnaście towarzystw ubezpieczeń na życie oraz Polska Izba Ubezpieczeń przystąpiło do porozumień z Prezesem UOKiK w sprawie rozszerzenia obniżenia opłat likwidacyjnych na cały portfel aktywnych umów na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Ponadto, zastosowano specjalne tryby postępowań w przypadku seniorów – obecnych jak i byłych posiadaczy ubezpieczeń z funduszem kapitałowym. Zapisy porozumień zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po 8 miesiącach pracy Zespołu ds. Ubezpieczeń na życia zakończył rozmowy z 16 zakładami ubezpieczeń w sprawie rozszerzenia na cały portfel aktywnych umów ubezpieczeń na życie z UFK porozumień obniżających opłaty likwidacyjne, które zostały zawarte w okresie od II poł. 2015 r. do I kw. 2016 r. Dotyczyły one jedynie polis, do których przystąpili konsumenci po 2013 r. Szacuje się, że dzięki wcześniejszym porozumieniom z niższych opłat likwidacyjnych mogło skorzystać 612 tys. osób.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz