Klauzula nr 7213 Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela

Publikator: Sąd Okręgowy w Warszawie
Sygnatura: XVII AmC 3109/14
Odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych w okresie 24 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca w którym ubezpieczający zgłosił ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia jest wyłączona...
Czytaj więcej
Kategorie :

Marcin Pachucki pełniącym obowiązki Przewodniczącego KNF

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
W dniu 15 listopada br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazał, że Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwołał z dniem 14 listopada 2018 r. Marka Chrzanowskiego ze stanowiska Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
Czytaj więcej

KNF opublikował komunikat z posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
W dniu 15 listopada br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. Podczas posiedzenia omówiona została sytuacja finansowa Idea Banku i Getin Noble Banku oraz wpływ ostatnich wydarzeń na stabilność systemu finansowego.
Czytaj więcej
Kategorie :

Idea Bank S.A. umieszczony na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
W dniu 13 listopada br. Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Idea Bank SA. Jednocześnie Komisja podała, że skierowała do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    203