Stanowiska EBA ws. łagodzenia wpływu COVID-19 na sektor bankowy

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
W dniu 31 marca 2020 r. EBA opublikowała kolejne dokumenty związane z łagodzeniem wpływu COVID-19 na europejski sektor bankowy.
Czytaj więcej

EIOPA o działaniach podejmowanych przez podmioty ubezpieczeniowe na rzecz złagodzenia wpływu koronawirusa na konsumentów

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
EIOPA podsumowała dotychczasową działalność podmiotów z sektora ubezpieczeniowego na rzecz łagodzenia skutków pandemii wśród swoich klientów. EIOPA wyróżniła takie praktyki jak: respektowanie przez ubezpieczycieli szkód spowodowanych wybuchem pandemii.
Czytaj więcej
Kategorie :

Wykaz firm audytorskich badających JZP

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) opublikowała wykazu firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego.
Czytaj więcej

Nowe terminy sprawozdawcze od ESMA

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
UKNF ustosunkował się do ostatnich stanowisk ESMA dot. obowiązków sprawozdawczych podmiotów nadzorowanych. Poniżej streszczamy dla Państwa najistotniejsze informacje zawarte w komunikatach polskiego nadzorcy.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    258