Kategorie :

Sprzedaż bezpośrednia zagrożona

Prezes UOKiK we wrześniu br. wszczął postępowanie przeciwko Netii. Ze skarg konsumentów i analizy rozmów sprzedażowych wynikało, że operator dzwonił z ofertą do osób, od których nie miał wcześniejszej zgody na kontakt telefoniczny.
Czytaj więcej

Monetary Authority of Singapore i Komisja Nadzoru Finansowego rozwijają współpracę w obszarze FinTech

Monetary Authority of Singapore (MAS) i Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podpisały porozumienie o współpracy w obszarze FinTech, określające ramy współdziałania oraz zasady przekazywania rekomendacji pomiędzy dwoma organami nadzoru.
Czytaj więcej

UKNF przedstawił Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Podczas Kongresu 590 miała miejsce prezentacja Raportu z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech). Z dokumentu wynika, że największym problemem hamującym rozwój innowacji finansowych w Polsce jest brak pewności prawnej.
Czytaj więcej

Komunikat z 374. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego
Podczas posiedzenia KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Michała Krupińskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Pekao SA.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    165