Kategorie :

Spółka obiecywała pożyczki online. W rzeczywistości zbierała dane klientów i pobierała bezzwrotne opłaty 

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Prezes UOKiK wydał decyzję, w której nałożył karę na spółkę z Rybnika. Ukarany podmiot prowadził serwisy udzielające pożyczek online. W rzeczywistości służyły one do zbierania danych od wnioskodawców i pobierania bezzwrotnych opłat.
Czytaj więcej
Kategorie :

UKNF wyjaśnia wymogi dokumentowania zachęt

Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
UKNF dokonał uzupełnienia swego stanowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. ws. przyjmowania i przekazywania „zachęt” w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Czytaj więcej
Kategorie :

UOKiK zyskał nowe uprawnienia

Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
​Z dniem 17 września 2019 r weszła w życie część przepisów ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Najważniejsze z nich obejmują zakaz geoblokowania oraz dostęp UOKiK do tajemnicy bankowej i skarbowej.
Czytaj więcej

UKNF omawia Wytyczne EBA dot. outsourcingu w działalności bankowej

Publikator: U​rząd Komisji Nadzoru Finansowego
UKNF przygotował stanowisko dot. wybranych zagadnień związanych z wejściem w życie Wytycznych EBA w sprawie outsourcingu i ich uwzględnianiem w działalności banków.
Czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7    239