Iwona Czech pokieruje działem marketingu w Avivie

W lipcu br. Iwona Czech dołączyła do Działu Komunikacji i Zarządzania Marką w grupie Aviva. Zastępując Dariusza Maciołka, który zakończył współpracę z Avivą.

...
Czytaj więcej

UODO chce wspomóc firmy w interpretacji przepisów regulujących monitoring w firmach

Obecnie UODO nie nakłada kar za niewłaściwe stosowanie monitoringu wizyjnego – czytamy na łamach Pulsu Biznesu. Zasady monitoringu wizyjnego określa nowa ustawa o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

UNIQA: prawie 16 mln zł wzrostu zysku brutto spółek po I kwartale 2018 roku

382,4 mln zł składki zebrały spółki UNIQA w Polsce w I kwartale 2018 roku. W spółce majątkowej nastąpił wzrost przypisu o 18,5%, do 352,4 mln zł. Z kolei w spółce życiowej przypis zmniejszył się z 218 mln zł do 30 mln zł.

...
Czytaj więcej

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od miejsca zamieszkania

Serwis Ubea.pl przeanalizował raport opublikowany przez Komendę Główną Policji na temat wypadków drogowych w Polsce w 2017 r. Liczba wypadków ma wpływ na wysokość ubezpieczeń komunikacyjnych w poszczególnych województwach.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska w sprawie wdrożenia RODO w MF

Janusz Cichoń, były wiceminister finansów, skierował do Ministerstwa Finansów interpelację, w której stwierdził, że istnieje ryzyko wycieku danych osobowych z MF oraz nałożenia kar pieniężnych.

...
Czytaj więcej

Działania ubezpieczycieli w związku z cyberprzestępczością

W dobie gwałtownego rozwoju technologicznego, cyberprzestępczość staje się realnym zagrożeniem w niemal każdym przedsiębiorstwie. Szacuje się, że każdego dnia globalna gospodarka traci przez cyberprzestępczość niemal 500 mld dolarów.

...
Czytaj więcej

TFG uruchomił nowy rejestr biur podróży

TFG uruchomił nową bazę biur podróży. Dzięki niej uczestnik imprezy turystycznej będzie mógł sprawdzić, czy podmiot, z usług którego korzysta, ma wykupioną ochronę na wypadek niewypłacalności.

...
Czytaj więcej

Słowa mają znaczenie, również dla konsumenta

Wyrok SN z 12 kwietnia 2018 r. może cieszyć ubezpieczycieli, jak również innych profesjonalnych uczestników obrotu. W opozycji do sądu I i II instancji, SN uznał roszczenie konsumenta za nieuzasadnione i uchylił zaskarżony wyrok. A mogło być inaczej...

...
Czytaj więcej

Nowe przepisy dot. przedawnień rozpoczynają obowiązywanie

W dniu 9 lipca br. na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia br. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, zmieniają się przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. Nowy termin przedawnień będzie miał wpływ na branżę ubezpieczeniową.

...
Czytaj więcej

Arrant: coroczne spotkania z siecią w tym roku pod hasłem RODO, IDD, nowoczesne narzędzia!

3 miesiące, 9 lokalizacji w całej Polsce, prawie 370 uczestników, setki przemierzonych kilometrów, niezliczone godziny bardzo intensywnych i ciekawych rozmów oraz ogrom satysfakcji.

...
Czytaj więcej

Towarzystwa ubezpieczeń coraz bardziej otwarte na cyfrowy rozwój

​Spółka HRK przeprowadziła badania wśród towarzystw ubezpieczeń. Pytała osoby zatrudnione w branży o ich możliwości rozwoju w zakresie cyfryzacji usług.

...
Czytaj więcej

Paweł Stopczyński w zarządzie TUW PZUW

​Rada Nadzorcza TUW PZUW powołała z dniem 27 czerwca 2018 r. Pawła Stopczyńskiego do zarządu towarzystwa. Tym samym doszło do zwiększenia jego składu do 5 członków.

...
Czytaj więcej

Tomáš Mrnka awansuje na stanowisko Deputy CEO Polska w AXA Partners CEE

1 lipca 2018 r. Tomáš Mrnka przejął kierownictwo organizacyjne nad polskim oddziałem AXA Partners. Nominacja jest związana z rezygnacją z tego stanowiska Renaty Dębińskiej, dotychczasowej wiceprezes zarządu AXA Partners.

...
Czytaj więcej

Telematyka w branży transportowej 

Telematyka, czyli kontrolowanie stylu jazdy kierowców, może przynieść korzyści nie tylko indywidualnym posiadaczom aut ale również właścicielom flot pojazdów.

...
Czytaj więcej

Do PIU dołączył Paweł Sawicki, były Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych w UKNF

Z dniem 1 lipca br. Paweł Sawicki objął stanowisko doradcy zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Poprzednio pełnił rolę dyrektora Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Paweł Paluszyński CEO GrECo JLT Polska

GrECo JLT Polska ma nowego prezesa zarządu. Został nim Paweł Paluszyński, który ze spółką jest związany od 2014 r.

...
Czytaj więcej

Wchodzą w życie nowe przepisy zmieniające okres reklamacji imprez turystycznych

W dniu 1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa o imprezach turystycznych, której celem jest lepsza ochrona podróżnych i klientów sektora turystycznego. Nowe przepisy mają również wpływ na sektor ubezpieczeniowy.

...
Czytaj więcej

Wybrano nowy skład Rady Biura PBUK

W dniu 25 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Podczas spotkania wybrano nowy skład Rady Biura.

...
Czytaj więcej

Od 1 października kierowcy pojadą bez papierowej wersji OC ppm.

Marek Zagórski, minister cyfryzacji, podpisał komunikat, który zwolni kierowców z konieczności posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC ppm. podczas prowadzenia auta. Zmiana wejdzie w życie po trzech miesiącach, tj. 1 października br.

...
Czytaj więcej

RESO mecenasem Bajki

RESO kontynuuje współpracę z Niepubliczną Terapeutyczną Szkołą Podstawową „Bajka”. Ubezpieczyciel rozpoczął wspólne działania ze szkołą w styczniu br.

...
Czytaj więcej

RCL: projekt ustawy o PPK może być niezgodny z konstytucją

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych jest tematem często omawianym w mediach. Według Rządowego Centrum Legislacji nowa wersja projektu ustawy może być w kilku punktach niezgodna z konstytucją.

...
Czytaj więcej

Partner portalu beinsured.pl poszukuje APLIKANTA

Do zakresu obowiązków będzie należeć m.in. udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych, przede wszystkim z zakresu prawa ubezpieczeń, tworzenie dokumentacji ubezpieczeniowej/finansowej.

...
Czytaj więcej

EIOPA sprawdza bariery rozwoju dla InsurTech

EIOPA prowadzi konsultacje z przedstawicielami branży ubezpieczeniowej i finansowej na temat technologicznych innowacji w ubezpieczeniach.

...
Czytaj więcej

Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą

W branży ubezpieczeniowej coraz częściej da się słyszeć o potrzebie uregulowania zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzących w Polsce działalność na zasadzie swobody świadczenia usług lub w formie oddziału.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW z oceną ratingową

25 czerwca 2018 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings przyznała ocenę ratingową dla TUW PZUW na poziomie A-. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest pierwszym polskim TUWem i drugą spółką z Grupy PZU z oceną ratingową.

...
Czytaj więcej

Koniec z podwójną ewidencją. Od 2018 r. banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF 9 mają mniej obowiązków

Z początkiem 2018 roku wprowadzone zostały nowe rozwiązania w zakresie rozpoznawania w przychodach i kosztach banków - zagrożonych spłatą: udzielonych kredytów (pożyczek), udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek...

...
Czytaj więcej

Generali rozpoczyna współpracę z Circle K

W ramach współpracy TU z siecią stacji benzynowych, klienci posiadający ubezpieczenie OC lub AC w Generali będą mogli skorzystać ze zniżek.

...
Czytaj więcej

KUKE i Pekao S.A. zawarły umowę ramową w zakresie wspólnej oferty dla eksporterów

W ramach umowy KUKE zobowiązało się do udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych i zapłaty należności w ramach akredytyw otwieranych przez banki zagraniczne, potwierdzanych, postfinansowanych lub dyskontowanych przez Pekao S.A.

...
Czytaj więcej

PZU przygotowało portal dla agentów

Ubezpieczyciel stworzył platformę internetową skierowaną do obecnych i przyszłych agentów ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia i Aviva w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

​Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało po raz 12. Ranking Odpowiedzialnych Firm. W zestawieniu znalazły się dwa zakłady ubezpieczeń – STU ERGO Hestia i Aviva.

...
Czytaj więcej

Premiera Apple Pay w Polsce

W tym tygodniu zostanie uruchomiona usługa Apple Pay. Najczęściej powtarzaną datą premiery jest dzień 19 czerwca 2018 r.   

...
Czytaj więcej

Uniqa Polska opublikowała wyniki finansowe

W I kwartale 2018 roku spółki UNIQA zebrały w Polsce 382,4 mln zł składki. Pierwszy kwartał br. w spółce majątkowej stał pod znakiem dynamicznego rozwoju sprzedaży.

...
Czytaj więcej

Duński ubezpieczyciel ogłosił upadłość

​W dniu 8 maja 2018 r. likwidator duńskiego towarzystwa ubezpieczeń Alpha Insurance A/S wystąpił do sądu z wnioskiem o dobrowolną likwidację towarzystwa wskutek niewypłacalności (bankructwa), przekazał Duński Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet).

...
Czytaj więcej

VOTUM: poszkodowany otrzymał odszkodowanie po 19 latach od zdarzenia ubezpieczeniowego

Z 35 tys. zł do 192 tys. zł wzrosło odszkodowanie przyznane poszkodowanemu z zdarzeniu komunikacyjnym wskutek interwencji specjalistów z VOTUM, podała w komunikacie kancelaria odszkodowawcza. ​

...
Czytaj więcej

RODO: prawo do odszkodowania

Rozporządzenie RODO daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie osobom, których dane zostały wykorzystane w nieprawidłowy sposób.

...
Czytaj więcej

Sektor odszkodowawczy wymaga regulacji prawnych

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat inicjatywy Senatu, w kwestii uregulowań prawnych branży odszkodowawczej. Senatorowie chcą wprowadzenia maksymalnych stawek wynagrodzenia firm odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

KUKE: przedsiębiorcy rzadko inwestują w ubezpieczenie obrotu gospodarczego i należności

Według prognoz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o około 3% r/r, a łączna liczba upadłości i restrukturyzacji ukształtuje się na poziomie 1000 podmiotów.

...
Czytaj więcej

Gothaer w rękach Vienna Insurance Group

W dniu 6 czerwca Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe zawarła umowę przejęcia 100% akcji polskiego towarzystwa ubezpieczeń majątkowych Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

...
Czytaj więcej

Zaangażowanie w sektor węglowy niekorzystne dla ubezpieczycieli

Zmiany klimatyczne mają wpływ na wszystkie branże. W ostatnim czasie towarzystwa ubezpieczeniowe decydują się na rezygnację z ochrony spółek, które inwestują w wydobycie węgla i produkcję energii opartej na spalaniu.

...
Czytaj więcej

Od kiedy kierowcy będą mogli jeździć bez dowodu rejestracyjnego i OC ppm.?

MC opublikowało komunikat na temat poruszania się samochodem bez konieczności posiadania ze sobą dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzania zawarcia ubezpieczenia OC.

...
Czytaj więcej

Rośnie liczba osób kupujących dodatkowe ubezpieczenie turystyczne

Mondial Assistance zorganizował prezentację wyników badania na temat preferencji i zwyczajów wakacyjnych Polaków. Rzetelna analiza trendów i zmian w zachowaniu Polaków planujących wakacje ma istotne znaczenie dla sektora ubezpieczeń turystycznych.

...
Czytaj więcej

NIK: Wprowadzenie podatku bankowego nie wpłynęło negatywnie na stabilność instytucji finansowych

NIK przeprowadziła kontrolę dot. efektów wprowadzenia dwa lata temu podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych.

...
Czytaj więcej

Jak ubezpieczyć sztuczną inteligencję?

Magdalena Marciniak, dyrektor rozwoju pionu biznesu w Grupie Europa, udzieliła wywiadu red. aleBank.pl. Rozmowa toczyła się wokół tematu udzielania ochrony urządzeniom wyposażonym w sztuczną inteligencję.

...
Czytaj więcej

Lech Mrozowski dołączył do zarządu TUW Medicum

Z dniem 25 maja br. do zarządu TUW Medicum został powołany Lech Mrozowski. Do tej pory w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych pełnił funkcję dyrektora Biura Likwidacji Szkód.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele będą mogli zarządzać PPK

Nie tylko towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ale także zakłady ubezpieczeniowe, PTE lub pracownicze towarzystwa emerytalne będą mogły zarządzać Pracowniczymi Planami Kapitałowymi - przewiduje najnowsza wersja projektu ustawy o PPK.

...
Czytaj więcej

KE chce kolejnych zmian w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym informuje o planach wzmocnienia przepisów dotyczących ochrony osób poszkodowanych w wypadkach z udziałem pojazdów mechanicznych oraz zwiększenia praw posiadaczy polis ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Nagranie webinaru: RODO vs pośrednicy ubezpieczeniowi

25 maja br. zaczęło obowiązywać RODO, a my publikujemy nagranie ostatniego webinaru, w którym mec. Tomasz Klemt wraz z Maciejem Biegajewskim z Insly rozmawiają na temat wdrożenia RODO wśród pośredników ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

VIG Polska wygenerował 44 mln zł zysku po I kw. 2018 r.

Grupa VIG podała wyniki finansowe po I kwartale 2018 r. Grupa odnotowała wzrost zysku w porównaniu do danych za I kw. 2017 r. o 7%, uzyskując na koniec marca 2018 r. wynik na poziomie 117,3 mln euro.

...
Czytaj więcej

Nowy Regulamin beinsured.pl

Od dnia 23 maja br. obowiązuje nowy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną portalu www.beinsured.pl”. Nowy Regulamin portalu wynika z obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

...
Czytaj więcej

EIOPA przestrzega przed ryzykiem związanym z Brexitem

​Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował opinię ws. wymogów wypłacalności zakładów ubezpieczeń w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.

...
Czytaj więcej

Zasada poszanowania prywatności fundamentem RODO

Dr Edyta Bielak-Jomaa udzieliła wywiadu, w którym wypowiedziała się na temat pozytywnych skutków zwiększenia ochrony danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

...
Czytaj więcej

AXA będzie ubezpieczać kierowców i dostawców Ubera

Program ochrony zostanie uruchomiony w czerwcu br. i zabezpieczy kierowców i dostawców, przed poniesieniem kosztów finansowych w przypadku nieplanowanych incydentów.

...
Czytaj więcej

Concordia dołącza do Generali

Grupa Generali poinformowała o zawarciu dwóch umów transakcji przejęcia spółek ubezpieczeniowych na rynku CEE. Spółka zakupiła polską grupę Concordia i słoweńską Adriatic Slovenica. Ubezpieczyciel chce w ten sposób zwiększyć swój udział na rynku CEE.

...
Czytaj więcej

Prawo do jazdy czy Prawo jazdy w pośrednictwie ubezpieczeniowym

Wszyscy z branży znamy ten schemat - rekrutujemy OFWCA, szkolimy, egzaminujemy, wdrażamy i… oczekujemy efektywnej sprzedaży.

...
Czytaj więcej

MC: wymuszenia na RODO będą karane

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zainspirowało nieuczciwe podmioty do prób wyłudzenia pieniędzy od przedsiębiorców, którzy nie zastosowali się do nowych przepisów.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance zbadał preferencje Polaków

Europ Assistance po raz pierwszy uwzględnił Polskę w corocznym badaniu Holiday Barometr, który przygotowuje wraz z grupą badawczą IPSOS.

...
Czytaj więcej

LINK4 nie chce być kojarzony jedynie z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i wprowadza nową markę LINK4 Mama

LINK4 na konferencji prasowej w Teatrze Polskim zaprezentował swoją nową markę LINK4 Mama. Stoi za nią pakiet ubezpieczeń dedykowanych dzieciom i rodzicom. ZU chce w ten sposób pomóc rodzicom pokonać lęki związane z posiadaniem dziecka.  

...
Czytaj więcej

Czy jazda bez polisy OC i dowodu rejestracyjnego będzie bezpieczna?

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zostanie zniesiony obowiązek posiadania przez kierowców papierowej wersji polisy OC i dowodu rejestracyjnego.

...
Czytaj więcej

Obowiązek zgłaszania inspektorów ochrony danych

Jak podaje GIODO, zawiadamiać o wyznaczeniu IOD należy od 25 maja br.

...
Czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach

Aon przygotował dla spółek bezpłatne narzędzie do badania poziomu zarządzania ryzykiem.

...
Czytaj więcej

Atena dołącza do Grupy ERGO

Atena Usługi Informatyczne i Finansowe dołącza do Grupy ERGO. Od 25 lat firma dostarczała m.in. sopockiemu ubezpieczycielowi własne oprogramowanie i know-how. Teraz działania Atena będą na wyłączność pozostałych spółek Grupy ERGO.

...
Czytaj więcej

Czy apteka powinna być ubezpieczona?

Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że w Polsce jest prawie 14,5 tys. aptek i punktów aptecznych i większość z nich stanowi własność prywatną. Zgodnie z przepisami prawa nie ma wymogu, aby apteki miały ubezpieczenie.

...
Czytaj więcej

Wysokie kary pieniężne za wyciek danych osobowych to ostateczność

Na łamach Gazety Prawnej ukazał się wywiad z dr Edytą Bielak-Jomaą, generalnym inspektorem ochrony danych osobowych. W wywiadzie poruszono m.in. temat kar i wyłączeń obowiązków zapisanych w RODO.

...
Czytaj więcej

Senat przyjął ustawę o ochronie danych osobowych

​16 maja 2018 r. zakończyło się 60. posiedzenie Senatu, podczas którego Izba rozpatrzyła m. in. 3 projekty ustaw istotne dla branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Arkadiusz Piątek został nowym dyrektorem generalnym na Polskę MediSky International

​Arkadiusz Piątek został wybrany na stanowisko dyrektora generalnego MediSky International, spółki oferującej prywatne, międzynarodowe ubezpieczenia zdrowotne. Nowy dyrektor będzie odpowiadał za wypracowanie długofalowej strategii firmy.

...
Czytaj więcej

Nowe technologie a branża ubezpieczeniowa

Rozwój nowych technologii niesie ze sobą wiele możliwości, ale i zagrożeń. Obecnie większość firm inwestuje w nowatorskie rozwiązania, których celem jest usprawnienie pracy i zwiększenie efektywności. Jakie technologie wykorzystuje branża ubezpieczeniowa?

...
Czytaj więcej

BIK i Billon wprowadzają blockchain do przechowywania i przesyłania dokumentów na trwałym nośniku

​Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wraz z firmą technologiczną Billon wprowadzają na rynek unikalne na światową skalę rozwiązanie blockchainowe opracowane przez polskich inżynierów.

...
Czytaj więcej

RODO vs pośrednicy ubezpieczeniowi – jak będzie wyglądał świat po 25 maja? [WEBINAR]

Po raz trzeci zapraszamy na bezpłatny webinar, który odbędzie się w ramach współpracy redakcji beinsured.pl z Insly. W kolejnym webinarze wytłumaczymy, jak wyglądać będzie rzeczywistość po 25 maja.

...
Czytaj więcej

Wpływ rynku ubezpieczeniowego na gospodarkę w Polsce

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł, w którym została postawiona teza, że ubezpieczenia są fundamentem bezpieczeństwa kraju.

...
Czytaj więcej

Rola mediacji na rynku ubezpieczeniowym

11 maja br. odbyła się uroczystość ogłoszenia laureatów wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”. W czasie spotkania, prócz wręczenia wyróżnień, odbył się panel dyskusyjny i debata na temat praktycznej strony mediacji.

...
Czytaj więcej

MetLife po raz trzeci przyzna kontrakty insurtechom

Wyłoniono ośmiu finalistów programu collac 3.0 EMEA. Program innowacji organizowany jest przy współpracy z MetLife.

...
Czytaj więcej

Izabela Miedzianowska została Dyrektorem Departamentu Sprzedaży Agencyjnej w D.A.S.

​Do zespołu D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. dołączyła Izabela Miedzianowska. Została zatrudniona na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży Agencyjnej.

...
Czytaj więcej

Sejm przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych

10 maja br., podczas 62. posiedzenia Sejmu, uchwalono ustawę o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

62. posiedzenie Sejmu RP – prace legislacyjne istotne dla branży ubezpieczeniowej

W dniach 8-11 maja odbywa się 62. posiedzenie Sejmu RP. Prace legislacyjne parlamentarzystów dotyczą kilku kwestii kluczowych dla branży ubezpieczeniowej – projektu ustawy implementującej PSD2 oraz nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

...
Czytaj więcej

We władzach PIU bez zmian

W dniu 9 maja odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Ubezpieczeń. Uczestnicy spotkania wybrali zarząd Izby na kolejną kadencję.

...
Czytaj więcej

Blockchain – technologia, która wkrótce zdominuje branżę finansową. Czy jest dla niej miejsce w ubezpieczeniach?

Zgodnie z zapowiedziami, publikujemy dla czytelników beinsured.pl relacje z wybranych paneli VI Kongresu PIU. Nasz cykl rozpoczynamy od chyba najciekawszej dyskusji zakończonego spotkania branży ubezpieczeniowej - debaty poświęconej blockchain.

...
Czytaj więcej

Niebezpieczeństwa wynikające z RODO

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych i zmiany jakie wprowadza we wszystkich krajach europejskich dla niektórych podmiotów są sposobem na szybki zarobek.

...
Czytaj więcej

Ustawa o ochronie danych osobowych skierowana do prac w komisjach

Projekt ustawy trafił do komisji. 8 maja br. koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie w Cyfryzacji, Maciej Kawecki poinformował, że ustawa o ochronie danych osobowych została przyjęta na pierwszym czytaniu sejmowych komisji.

...
Czytaj więcej

Paweł Kopeć został członkiem zarządu Banku Pocztowego

7 maja br. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego S.A. powołała nowego członka zarządu Banku. Został nim Paweł Kopeć, który jest związany z Grupą Poczty Polskiej od 1999 r. Jako członek zarządu będzie odpowiadał za obszar sprzedaży.

...
Czytaj więcej

Posłowie chcą zmian dot. skargi nadzwyczajnej

W dniu 2 maja br. do Sejmu trafił Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on zmiany dot. skargi nadzwyczajnej i procedur mianowania na stanowiska asesorów sądowych w sądach powszechnych.

...
Czytaj więcej

Ministerstwo cyfryzacji planuje całkowitą automatyzację administracji

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim. Tematem rozmowy były m.in. zmiany w wydawaniu dokumentów, poprawie działania systemu CEPiK, a także RODO.

...
Czytaj więcej

Najważniejsze informacje na temat ubezpieczenia upraw rolnych

W ostatnich latach możemy obserwować zwiększone natężenie burz i gradobić, które niszczą plony rolników. Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw mieszkańcom wsi i oferują ubezpieczenia upraw i mienia.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance : wzrosła liczba zgłoszeń awarii samochodów

Tegoroczna majówka skłoniła Polaków do zagranicznych wyjazdów samochodem. Jak pokazują dane zebrane przez Mondial Assistance, 60 proc. więcej kierowców potrzebowało pomocy przy aucie w innym kraju, w porównaniu do tygodnia poprzedzającego majówkę.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Planując urlop należy się zastanowić nad zakupem odpowiedniego ubezpieczenia. Prócz podstawowej polisy, warto zainwestować w ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z wyjazdu. Zdarza się, że przypadki losowe zmuszają nas do zmiany planów.

...
Czytaj więcej

Przywiązani do polisy pomagają posiadaczom obligacji GetBacku

Stowarzyszenie „Przywiązani do polisy” poinformowało, że prowadzi działania pomocowe dla posiadaczy obligacji w spółce GetBack. Stowarzyszenie przede wszystkim moderuje grupę na Facebooku, w której udziela porad i wskazówek obligatariuszom.

...
Czytaj więcej

SALTUS Ubezpieczenia ponownie uznane za Dobrą Markę

SALTUS Ubezpieczenia drugi rok z rzędu otrzymał tytuł Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma. Nagroda przyznawana jest najlepszym, cieszącym się największym zaufaniem i renomą markom w poszczególnych branżach.

...
Czytaj więcej

Christoph Witte został Country Managerem Credendo – Short-Term EU Risks w Polsce

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Christoph Witte przejął obowiązki Country Managera Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. w Polsce. Zastąpił na tym stanowisku Pawła Pawlaka, który na czele polskiego oddziału stał od lutego 2017 roku.

...
Czytaj więcej

Pramerica Życie i D.A.S. TUOP otrzymali tytuł Najlepszego Pracodawcy

​Pramerica Życie i D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej znaleźli się w gronie laureatów konkursu „Inspiratorzy Biznesu: Najlepszy Pracodawca”, organizowanego przez Agencję Informacyjną Newseria. Z kolei wyróżnienie zostało przyznane ERGO Hestii.

...
Czytaj więcej

Coraz więcej informacji będzie gromadzonych w bazie CEPiK

​W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

...
Czytaj więcej

TFI PZU współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

W marcu TFI PZU podpisało z Uniwersytetem Ekonomicznym porozumienie, na mocy którego nawiązana została stała współpraca w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć i projektów badawczo-naukowych.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych z podpisem Prezydenta

​W dniu 27 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Przyjęty akt reguluje proces skutecznego odzyskiwania kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych nr bankowych.

...
Czytaj więcej

Sprawdzanie kandydatów na portalach społecznościowych zabronione?

RODO wejdzie w życie 25 maja br., nowe przepisy zaostrzają zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Dotyczy to również procesu rekrutacji pracowników. Jedną ze zmian jest weryfikacja kandydata na portalach internetowych, a także uzyskiwanie referencji.

...
Czytaj więcej

Cumulus Evo – nowe narzędzie sprzedaży i obsługi produktów ubezpieczeniowych

Hestia Corporate Solutions zaprezentowała nowy produkt, z którego będą korzystać pośrednicy i ich klienci. Cumulus Evo to nowoczesne narzędzie sprzedaży i obsługi programów ubezpieczeniowych dla grup zawodowych.

...
Czytaj więcej

Digitalizacja sektora bankowego w Polsce

Usługi bankowe w Polsce coraz częściej są dostępne w telefonie. Jest to wygodna dla klienta, który oczekuje szybkiej i sprawnej obsługi.

...
Czytaj więcej

Polacy obawiają się skomplikowanych umów ubezpieczeniowych

Na łamach Polska Times został opublikowany artykuł na temat skarg na usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Jak wynika z danych UOKiK, rzecznicy konsumentów udzielają klientom około pół miliona porad rocznie.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy znoszącej obowiązek posiadania polisy OC podczas jazdy jest już w Sejmie

Na portalu beinsured.pl informowaliśmy o prowadzonych w Ministerstwie Cyfryzacji pracach nad uruchomieniem elektronicznego dostępu policji do bazy CEPiK 2.0. Wskutek tego rozwiązania kierowcy nie musieliby posiadać przy sobie papierowej wersji polisy OC.

...
Czytaj więcej

Ranking kancelarii prawniczych Rzeczpospolitej

Redakcja Rzeczpospolitej przygotowała kolejny ranking kancelarii prawniczych. Zestawienie powstało m.in. dla kancelarii specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym i prawie zamówień publicznych.

...
Czytaj więcej

Czy zgodę na przetwarzanie danych można uzyskać poprzez SMS?

25 maja wejdzie w życie unijna dyrektywa RODO, która jest największą zmianą w przepisach dotyczących danych osobowych w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu.

...
Czytaj więcej

Akademia Insly: Obalamy mity o RODO

RODO - wszyscy słyszeli, ale wiele osób wciąż powtarza na ten temat nieprawdziwe informacje. Prezentujemy zapowiedź webinarów przygotowanych przez Insly wraz z ekspertami z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

SN odpowie na pytanie o zakres uszczerbku majątkowego w działalności podmiotów zajmujących się skupywaniem wierzytelności

W dniu 10 kwietnia 2018 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zapytanie prawne dot. szkody powstałej w ramach działalności podmiotu zajmującego się skupywaniem wierzytelności.

...
Czytaj więcej

PZU zostało jedną z firm, które biorą udział w programie Future Markers Challenge

Projekt typu open innovation, organizowany jest przez Innovatikę.

...
Czytaj więcej

Instytucje finansowe sprawdzą, czy ich pracownicy nie byli karani

Dnia 12 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach finansowych.

...
Czytaj więcej

Senat chce uregulowania rynku kancelarii odszkodowawczych

Dziennik Gazeta Prawna opublikował artykuł na temat prawnego uregulowania rynku kancelarii odszkodowawczych. Celem tych działań ma być wyeliminowanie patologii związanych z działalnością tych podmiotów.

...
Czytaj więcej

Ochrona mienia publicznego a ubezpieczenia wzajemne

W dniu 26 kwietnia w Krakowie odbędzie się IV Europejski Kongres Samorządów. Jednym z poruszanych tematów będzie ochrona mienia publicznego przed skutkami klęsk żywiołowych z wykorzystaniem mechanizmu wzajemności w ubezpieczeniach.

...
Czytaj więcej

Rośnie liczba wniosków o kartę EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu za granicą. Jednak czy EKUZ to wystarczające zabezpieczenie przed niespodziewanymi wypadkami?

...
Czytaj więcej

Zmiany w prawie pracy będą wprowadzane etapowo

Jak zapowiedziała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, nowy kodeks pracy w kształcie wypracowanym przez Komisję Kodyfikacji Prawa Pracy nie zostanie przyjęty.

...
Czytaj więcej

MC: Wkrótce kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC

W dniu 17 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dzięki którym kierowcy będą mogli korzystać ze swoich pojazdów bez konieczności posiadania ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC.

...
Czytaj więcej

Postępowanie odszkodowawcze zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

25 maja br. wraz z wejściem w życie RODO osoby, których dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, będą mogły żądać od administratora odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Proservice Finteco rozszerza działalność

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł na temat planów inwestycyjnych Proservice Finteco, firmy dostarczającej usługi outsourcingu i rozwiązania IT dla TFI dla banków i ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

Przygotuj się do RODO z Insly

RODO zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r., a wiele firm nadal nie jest przygotowanych do zmian, jakie będzie musiało wdrożyć.

...
Czytaj więcej

NIK zgłosiła zastrzeżenia do systemu CEPiK 2.0

Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli, System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0 nie działa poprawnie. Dodatkowo system został uruchomiony z dwuletnim opóźnieniem, a koszt wykonania wzrósł o 42 mln zł w stosunku do początkowych założeń.

...
Czytaj więcej

Najlepsze kancelarie prawne z zakresu prawa ubezpieczeń wg rankingu Legal 500 EMEA

W dniu 12 kwietnia 2018 r. zostały opublikowane wyniki rankingu Legal 500 EMEA. Jest to międzynarodowy ranking kancelarii prawnych wydawany przez brytyjską firmę Legalease. przedstawiamy wyróżnione kancelarie w kategorii „Insurance”.

...
Czytaj więcej

Plany rozwoju PZU

PZU planuje dojście do 300 mld zł aktywów. Paweł Surówka, prezes PZU zapowiada również gwałtowny rozwój segmentu bankowego w PZU.

...
Czytaj więcej

Przypis składki zebranej przez Open Life w 2017 r. przekroczył 2 mld zł

Open Life TU Życie S.A. podało wyniki finansowe za 2017 r. Spółka odnotowała prawie 60% wzrost przypisu składki w porównaniu z danymi za 2016 r. W sumie ubezpieczeni wpłacili do towarzystwa 2,3 mld zł. 

...
Czytaj więcej

II czytanie projektu ustawy dot. badania niekaralności kandydatów do pracy w podmiotach finansowych. Posłowie wnieśli poprawki

11 kwietnia br. podczas 61. posiedzenia Sejmu RP miało miejsce II czytanie projektu ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

...
Czytaj więcej

Strategie towarzystw ubezpieczeniowych w erze cyfrowej

Program Pierwszy Polskiego Radia wyemitował audycję na temat cyfryzacji w ubezpieczeniach. Nowoczesne technologie zmieniają niemal wszystkie dziedziny życia człowieka. Jak technologia wpływa na branżę ubezpieczeniową?

...
Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji a obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w ramach Warsztatów Szkoły Ubezpieczeń odbyło się szkolenie pt. „REKLAMACJE I ADR: Nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń”.

...
Czytaj więcej

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych chce ubezpieczać rolników

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zainaugurowało wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych pod marką „AGRO Ubezpieczenia”.

...
Czytaj więcej

Co z nowym Kodeksem pracy?

Komisja Kodyfikacyjna przez ostatnie 18 miesięcy pracowała nad zmianami w Kodeksie pracy. Jednak jak wynika z ostatnich informacji projekty zostały odrzucone przez Prawo i Sprawiedliwość, a także zakwestionowane przez NSZZ „Solidarność”.

...
Czytaj więcej

„Programy audytu” – nowa publikacja przygotowana przez członków Podkomisji PIU ds. audytu i kontroli wewnętrznej

PIU opublikowała materiał opracowany przez ekspertów Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej pt. „Programy audytu”. Stanowi on kontynuację planów audytu wybranych procesów/obszarów z poprzednich lat.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych i projekt nowelizacji ustawy o PPE trafiły do prac w Sejmie

W dniu 5 kwietnia br. do Sejmu RP zostały wniesione dwa projekty ustaw, wprowadzające nowe wymogi w branży ubezpieczeniowej: projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

...
Czytaj więcej

LINK4 Rzecznikiem Standardu Etyki

Link4 otrzymał tytuł Rzecznika Standardu Etyki. Jest on przyznawany firmom wyróżniającym się odpowiedzialnością, wiarygodnością i transparentnością. Link4 to jedyne na polskim rynku towarzystwo ubezpieczeń z tym tytułem.

...
Czytaj więcej

Mec. Piotr Czublun prelegentem XI edycji Insurance Forum

Kolejna edycja Spotkania Liderów odbędzie się w dniach 10–11 kwietnia br. Podczas Forum wystąpi ekspert beinsured.pl mec. Piotr Czublun z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

CUK Ubezpieczenia zostało partnerem Programu PAYBACK

Multiagencja CUK Ubezpieczenia rozpoczęła współpracę z Programem PAYBACK. Osoby, która zakupią ubezpieczenie, będą mogły otrzymać punkty PAYBACK.

...
Czytaj więcej

beinsured objęło patronat medialny nad konkursem na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu ubezpieczeń

Nawet 6 tys. zł oraz płatny staż w towarzystwie ubezpieczeń Open Life czeka na autorów najciekawszych prac licencjackich i magisterskich dotyczących ubezpieczeń na życie. Konkurs „Zabezpieczamy Przyszłość” medialnie wspomaga portal beinsured.pl.  

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia otrzymała tytuł Solidny Pracodawca 2017

STU ERGO Hestia otrzymało po raz kolejny tytuł Solidny Pracodawca 2017. Wyróżnienie jest przyznawane firmom wdrażającym innowacyjne rozwiązania w obszarze HR.

...
Czytaj więcej

VIG: zakończono fuzje spółek na Węgrzech i w Słowacji

Od 1 kwietnia br. VIG reprezentowany jest na Węgrzech jedynie przez zakład ubezpieczeń Union Biztosító. Z kolei na Słowacji doszło do połączenia Kooperativa poisťovňa z Poisťovňa Slovenskej sporiteľne.

...
Czytaj więcej

Branża ubezpieczeniowa jest najlepiej przygotowana do zapewnienia powszechności PPK

Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, w rozmowie z red. tygodnika Do Rzeczy analizuje sytuację na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych oraz wskazuje główne obszary aktywności Izby aktualnie.

...
Czytaj więcej

Stanisław Sokołowski został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Pocztowe TUW

W dniu 28 marca 2018 r. Artur Duda, dotychczasowy wiceprezes Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, złożył rezygnację. Jego miejsce z dniem 29 marca br. zajął Stanisław Sokołowski.

...
Czytaj więcej

PZU było partnerem drugiej edycji Space3ac Intermodal Transportation

W Gdańsku zakończyła się druga edycja Space3ac Intermodal Transportation - akceleratora startupów. Wśród biznesowych partnerów wydarzenia udział wzięło PZU Lab.

...
Czytaj więcej

UE dąży do zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych. System eCall już obowiązuje

Od 1 kwietnia br. na terenie EU funkcjonują nowe regulacje, zgodnie z którymi każdy nowo wyprodukowany samochód ma mieć wmontowany system eCall, tj. system automatycznego powiadamiania służb ratunkowych o wypadku drogowym.

...
Czytaj więcej

Dwie ważne ustawy dla branży ubezpieczeniowej z podpisem Prezydenta

W dniu 28 marca br. Prezydent RP podpisał dwie istotne ustawy dla branży ubezpieczeniowej. Nakładają one szereg obowiązków, które będą musiały spełniać zakłady ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Auxilia planuje alians strategiczny z podmiotem branży odszkodowawczej

Zarząd Auxilia S.A. w komunikacie poinformował o rozpoczęciu rozmów z podmiotem z branży odszkodowawczej. Dotyczą one podjęcia strategicznej współpracy między podmiotami w formie aliansu strategicznego, fuzji, przejęcia lub dokonania innej transakcji.

...
Czytaj więcej

Mirosław Kisyk został powołany na prezesa Metlife Polska

Łukasz Kalinowski, dotychczasowy prezes Metlife Polska, zrezygnował ze stanowiska, tłumacząc się względami osobistymi. Równocześnie zakończyła się jego współpraca z towarzystwem ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

LINK4 wyróżnione jako najlepszy pracodawca

We wtorek, 27 marca, LINK4 odebrało prestiżowy tytuł Great Place To Work, przyznawany najlepszym pracodawcom w 50 krajach na całym świecie. To już kolejny sukces ubezpieczyciela w tym roku.

...
Czytaj więcej

mBank sprzedał podmiot dystrybuujący ubezpieczenia grupowe

mBank sfinalizował sprzedaż części swojej spółki niezależnemu podmiotowi mFinanse, która specjalizuje się sprzedażą ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Termin wprowadzenia PPK nie ulegnie zmianie

Resort infrastruktury wycofał się z postulatu przedłużenia terminu wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla dużych firm na 1 lipca 2020 r. – czytamy w opinii Ministerstwa Infrastruktury do projektu ustawy.

...
Czytaj więcej

Anna Olesiak-Kuna została nowym menadżerem ds. jakości w Open Finance

Anna Oleksiak-Kuna objęła stanowisko Managera ds. Zarządzania Jakością obsługi Klientów w Open Finance i Home Broker. Do obowiązków menedżera będzie należało zarządzanie Departamentem Jakości w firmie.

...
Czytaj więcej

Badanie satysfakcji użytkowników beinsured – znamy nazwisko nagrodzonego uczestnika ankiety

Z wielką radością chcemy poinformować, że wylosowaliśmy uczestnika ankiety, który otrzyma nagrodę za udział w badaniu.

...
Czytaj więcej

Marsh laureatem nagrody Best CEE M&A Insurance Firm

Marsh Polska otrzymał tytuł najlepszego partnera w zakresie ubezpieczeń fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał pięć ustaw składających się na Konstytucję Biznesu

22 marca br. Prezydent podpisał pięć ustaw z pakietu Konstytucji Biznesu. Nowe przepisy mają przynieść zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i polepszyć współpracę z administracją publiczną.

...
Czytaj więcej

Insly uzyskało inwestorów

​Black Pearls VC zainwestował 2,94 mln zł w spółkę Insly – właściciela platformy wspierającej agentów ubezpieczeniowych i brokerów w efektywnym zarządzaniu procesem sprzedaży i obsługi polis.

...
Czytaj więcej

Pozytywne skutki wprowadzenia RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych gwarantuje obywatelom prawo do decydowania o tym komu, w jakim celu i w jakim zakresie przekazujemy nasze dane osobowe. Obecne zmiany, będące skutkiem rozporządzenia RODO mają zwiększyć ochronę danych.

...
Czytaj więcej

Nastąpił wzrost UFK w 2017 r.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to narzędzia inwestycyjne dołączane do różnego rodzaju polis. Zazwyczaj są to fundusze lokujące pieniądze klientów w różnorodne aktywa. Obecnie na rynku można zaobserwować tendencję 10 proc. wzrostu wartości składki.

...
Czytaj więcej

KUKE: Transakcje handlowe polskich firm wymagają ubezpieczenia

Z prognozowanych danych wynika, że dynamika wzrostu eksportu z Polski wyniesie w tym roku do ok. 6 - 7 proc. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, wartość eksportu wyniesie w 2018 r. ponad 200 mld euro.

...
Czytaj więcej

Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem urządzeń mobilnych

Coraz więcej klientów chce by w pakiecie ubezpieczeniowym znalazło się ubezpieczenie smartfonu. Naprzeciw potrzebom wychodzą towarzystwa ubezpieczeniowe, które wprowadzają nowe rodzaje polis w swoich ofertach.

...
Czytaj więcej

Bułgarski ubezpieczyciel zamierza rozpocząć działalność w Polsce w II kw. br.

Bułgarski zakład ubezpieczeń Euroins, należący do Euroins Insurance Group (EIG), rozpocznie działalność w Polsce w pierwszej połowie 2017 r.

...
Czytaj więcej

RF wypowiedział się w kwestii zagadnienia prawnego dot. niezachowania terminu rozpatrzenia reklamacji

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy zajmie się zagadnieniem prawnym (sygn. akt III CZP 113/17) dot. skutków niedotrzymania przez podmiot rynku finansowego ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację. W tej sprawie istotny pogląd wniósł RF.

...
Czytaj więcej

Aviva Lietuva dopuściła się nadużyć

Aviva Lietuva została ukarana przez centralny bank Litwy za złamanie prawa ubezpieczeniowego i narażenie na straty 50 tysięcy litewskich klientów firmy.

...
Czytaj więcej

Play Ubezpieczenia zapowiada kolejne wdrożenia

W grudniu 2017 r. na rynek ubezpieczeń wszedł Play. Obecnie rozszerza zakres usług, a także planuje kolejne wdrożenia produktowe.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance Polska udostępniła usługę live chat

​Europ Assistance Polska wprowadziła kolejne usprawnienie w zakresie obsługi klientów. Na stronie spółki pojawił się live chat, dzięki któremu możliwe jest skontaktowanie się z działem obsługi w systemie 24/7.

...
Czytaj więcej

Jaką rolę pełni aktuariusz w branży ubezpieczeniowej?

Aktuariusz to specjalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem.

...
Czytaj więcej

Nowe produkty w Play Ubezpieczenia

14 marca odbyło się spotkanie prasowe zorganizowane przez Play Ubezpieczenia. Podczas spotkania Play zaprezentowało nowe produkty w markecie ubezpieczeniowym, które powstały przy współpracy z InterRisk.

...
Czytaj więcej

Zmiany w organizacyjne w Colonnade

Colonnade poinformował o zmianach organizacyjnych w Działach Consumer oraz Sprzedaży i Marketingu.

...
Czytaj więcej

Maciej Kloze został nowym wiceprezesem Grupy Europa

Na stanowisko wiceprezesa Grupy Europa został powołany Maciej Kloze. Jako wiceprezes będzie odpowiadał za IT i obsługę posprzedażową klientów.

...
Czytaj więcej

Aviva kierunki rozwoju dostrzega w kanale direct i PPK

13 marca 2018 r. w siedzibie Aviva odbyło coroczne spotkanie prezesa zakładu ubezpieczeń Adama Uszpolewicza z dziennikarzami. Prezes spółki przedstawił wyniki finansowe wypracowane w ubiegłym roku i plany rozwoju ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

PKO stawia na rozwój biznesu ubezpieczeniowego

PKO BP przedstawił wyniki finansowe za 2017 r. Spółka zapowiedziała rozwój biznesu ubezpieczeniowego w 2018 r.

...
Czytaj więcej

Najbardziej dynamiczne instytucje finansowe w Polsce

Gazeta Finansowa po raz kolejny opublikowała ranking 100 największych instytucji finansowych w Polsce. W zestawieniu znalazły się m.in. dane finansowe największych banków i ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

Bacca z nową aplikacją Polisy i Płatności

Bacca udostępniła nową aplikację zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców – „Bacca Polisy i Płatności”. Narzędzie służy do zarządzania ubezpieczeniami jak i realizacji płatności, w tym także spłaty rat kredytu czy transakcji międzynarodowych.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie 10 odcinków BeInObiektywnie!

Szanowni Czytelnicy beinsured, w ramach naszego nowego projektu BeInObiektywnie, opublikowaliśmy już 10 filmów! W związku z tym chcemy podsumować nasze dotychczasowe nagrania.

...
Czytaj więcej

RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych

RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, wchodzi w życie już 25 maja 2018 r. Jednym z podstawowych elementów ochrony danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie.

...
Czytaj więcej

Zmiana wysokości składki wypadkowej do ZUS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało projekt rozporządzenia, według którego zmieni się stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe. Obecna składka wypadkowa wynosi 1,8 proc., a od 1 kwietnia ma wynieść 1,67 proc.

...
Czytaj więcej

Magazyn Fleet oraz Fleet.com.pl zostały patronami medialnymi szkolenia „Ubezpieczenia w leasingu/CFM – nowe zasady dystrybucji”

Magazyn Fleet oraz Fleet.com.pl zostały patronami medialnymi szkolenia „Ubezpieczenia w leasingu/CFM – nowe zasady dystrybucji”, organizowanego przez Kancelarię CZUBLUN TRĘBICKI oraz beinsured.

...
Czytaj więcej

Warta otrzymała Laur Konsumenta

Produkty Warty ponownie znalazły w gronie zwycięzców ogólnopolskiego rankingu Laur Konsumenta. I miejsce i Złote Godło zostało przyznane Warcie w dwóch kategoriach: Ubezpieczenia na życie oraz Ubezpieczenia samochodu.

...
Czytaj więcej

Aviva planuje przejęcia na polskim rynku

Prezes Aviva Mark Wilson powiedział, że rozważane są przejęcia w Polsce i Turcji. W medialnym briefie powiedział, że firma szuka możliwych przejęć.

...
Czytaj więcej

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI z wyróżnieniami w prestiżowym rankingu Chambers & Partners

W tegorocznej edycji rankingu Chambers & Partners wyróżnieni zostali obaj partnerzy Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI – Piotr Czublun oraz Piotr Trębicki. Rekomendowane zostały również: praktyka Prawa pracy oraz praktyka Prawa zamówień publicznych.

...
Czytaj więcej

Zmiany na rynku ubezpieczeniowym - Analiza Marsh

Opublikowano najnowszy raport „Marsh Global Insurance Market Index: Q4 2017”, który jest podsumowaniem ubiegłorocznych wydarzeń rynku ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

Sejm przyjął poprawki do Konstytucji Biznesu

Pakiet pięciu ustaw, które mają zrewolucjonizować prawo gospodarcze w Polsce, jest gotowy na podpis prezydenta.

...
Czytaj więcej

NWZU TUW Medicum zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego i powołaniu nowych członków rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców TUW Medicum uchwaliło możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa w trybie subskrypcji prywatnej w wysokości od 200 tys. zł do 10 mln zł.

...
Czytaj więcej

Społeczeństwo ma znikomą wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych

Jak wynika z badań Instytutu Spraw Publicznych i Millward Brown, jedynie 10 proc. Polaków ma zadowalającą wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych.

...
Czytaj więcej

AXA nabył XL Group

W dniu 5 marca 2017 r. AXA poinformowała o przejęciu XL Group. Wartość transakcji to 15,3 mld dolarów.

...
Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Przywiązani do polisy” złożyło do NIK wniosek o kontrolę budżetową w UKNF

Stowarzyszenie „Przywiązani do polisy” poinformowało na swojej stronie internetowej o skierowaniu do Najwyższej Izby Kontroli i Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosku o przeprowadzenie kontroli umów zawartych w KNF w 2017 r.

...
Czytaj więcej

Obowiązki administratora danych według RODO

Zgodnie z definicją podaną przed GIODO, administrator danych, aby przetwarzać dane osobowe jednolicie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, musi spełnić jeden z warunków określonych w ustawie.

...
Czytaj więcej

Kawecki: ustawa o ochronie danych osobowych jest już gotowa

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w miniony piątek (2.03.2018 r.) projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z założeniami ma on trafić na posiedzenie Rady Ministrów i do parlamentu jeszcze w marcu.

...
Czytaj więcej

Szczególna ochrona MSP

Polska gospodarska staje się coraz bardziej konkurencyjna. Rozwój sprawia, że powstaje więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. Dynamicznie rozwija się sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej

Spadki w sektorze ubezpieczeń D&O

Firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy typu D&O mogą mieć trudności z utrzymaniem wyników. Obecnie obserwujemy światową tendencję do stopniowego obniżania stawek premii D&O, która prawdopodobnie utrzyma się również w 2018 r.

...
Czytaj więcej

VIG Polska przejęło technologiczną spółkę ITIS

​Vienna Insurance Group w Polsce nabyło strategiczny pakiet udziałów w ITIS Sp. z o.o. Nowa spółka w strukturach VIG Polska działa w branży technologicznej. ITIS specjalizuje się w projektowaniu i implementacji nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

...
Czytaj więcej

InterRisk katamaranem na rynku ubezpieczeniowym. Ubezpieczyciel przedstawił strategię na lata 2018-2020

Podczas konferencji prasowej, w dniu 1 marca br., prezes VIG Polska Franz Fuchs i prezes InterRisk Piotr Narloch przedstawili strategię ubezpieczyciela na lata 2018-2020 r. Ubezpieczyciel zapowiedział dążenie do uzyskania równowagi w ubezpieczeniach.

...
Czytaj więcej

MRiRW planuje rozwój ubezpieczeń gospodarczych

Ministerstwo rolnictwa rozważa możliwość rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w rolnictwie. Projekt zakłada, że rolnicy są narażeni na wiele ryzyk, a dodatkowe ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki wynikające np. ze zmian klimatu.

...
Czytaj więcej

UFG: rośnie wartość odszkodowań OC i AC

UFG opublikował raport, z którego wynika, że wartość wypłaconych odszkodowań za wypadki drogowe z polis OC i AC wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o ponad 6 proc. Wartość wypłaconych odszkodowań w 2017 r. wyniosła 10,2 mld zł.

...
Czytaj więcej

Zagrożenia płynące z RODO

Niezależnie od implementacji RODO w krajach członkowskich, rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio w każdym z państw. Rozporządzenie może się przyczynić do powstania nowej patologii. Jakiej?

...
Czytaj więcej

Czy IKZE rozwiąże problem emerytur w Polsce?

Zgodnie z raportem opublikowanym przez międzynarodową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pokolenie dzisiejszych 20-latków może liczyć na emerytury w maksymalnej wysokości 38,6 proc. ostatniej pensji.

...
Czytaj więcej

Czy popularyzacja pojazdów autonomicznych przyniesie straty ubezpieczycielom?

Według badań brytyjskiego Instytutu Techniki Mechanicznej, autonomiczne samochody mogą ograniczyć liczbę wypadków nawet o 95 proc. Jest to bodziec dla towarzystw ubezpieczeń do wprowadzenia zmian w ofertach ubezpieczeń komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

PZU chce wejść na nowe rynki

PZU, podczas prezentacji nowej strategii, potwierdził plany systematycznej ekspansji międzynarodowej w ciągu najbliższych kilku lat. Pozostałe kierunki rozwoju to inwestycje w nowe technologie i poprawa wyniku finansowego.

...
Czytaj więcej

Co należy wiedzieć o ustawie o dystrybucji ubezpieczeń?

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, implementująca europejską dyrektywę IDD, została opublikowana w Dzienniku Ustaw 15 lutego 2018 r. Termin rozpoczęcia jej stosowania to 1 października 2018 r.

...
Czytaj więcej

UNIQA: zmiany w AC komunikacyjnym

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń wprowadziło nowe taryfy AC. Jest to kolejny etap prac nad poprawą pakietu komunikacyjnego. Klient, który zakupi AC, zyskuje gwarancję sumy ubezpieczenia dla pojazdów osobowych do 3. roku eksploatacji.

...
Czytaj więcej

Nowy projekt PIU

Polska Izba Ubezpieczeń stworzyła blog o nazwie „Na wypadek gdy”. Na blogu znajdują się informacje dotyczące ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele będą musieli zmierzyć się z technologią blockchain

Towarzystwa ubezpieczeń nie mogą ignorować zagrożeń płynących z rozwoju technologii, stwierdzili zgodnie prelegenci Professional Liability Underwriting Society (PLUS) Directors & Officers Symposium.

...
Czytaj więcej

Obowiązki agentów i brokerów ubezpieczeniowych w świetle RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wciąż budzi wśród pośredników ubezpieczeniowych wiele niewiadomych.

...
Czytaj więcej

BIBA: zerowa stawka podatku od składek ubezpieczeniowych dla polis opartych na telematyce

Jak wynika z raportu Stowarzyszenia Brytyjskich Brokerów Ubezpieczeniowych, liczba polis opartych na telematyce osiągnęła do końca 2017 r. prawie 1 mln. Prognozuje się znaczący wzrost popularności tego rodzaju technologii.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia z Gwiazdą Jakości Obsługi 2018

ERGO Hestia otrzymała tytuł Gwiazda Jakości Obsługi 2018. Wyróżnienie jest przyznawane spółkom wyróżniającym się wysoką jakością obsługi klienta i otwartością na dialog z konsumentami. Sopocki ubezpieczyciel został uhonorowany już po raz piąty z rzędu.

...
Czytaj więcej

Czemu podwyżka składki OC ppm. była nieunikniona?

Wysokość obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych od kilku lat nieustannie rośnie. Z najnowszego raportu porównywarki OC/AC mfind.pl wynika, że ceny OC ppm. wzrosły o 0,4 proc. w stosunku do stycznia 2017 r.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie InterRisk

Rada Nadzorcza InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zadecydowała o rozszerzeniu zarządu spółki. W dniu 19 lutego 2018 r. do składu zarządu dołączył Daniel Kaliszuk oraz Martin Stenitzer.

...
Czytaj więcej

Nowe regulacje zakładają zwiększenie limitu wpłat w IKZE

Zgodnie z projektem ustawy o PPK wysokość kosztów i opłat pobieranych przez instytucje prowadzące IKZE i IKE nie może być wyższa niż 0,6 proc. wartości zarządzanych środków w skali roku.

...
Czytaj więcej

Nie wszystkie firmy będą musiały stosować ogół przepisów RODO

Nowe obowiązki nakładane na przedsiębiorców w związku z RODO mogą być trudne do realizacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W związku z tym zaproponowano pewne wyłączenia dla MSP.

...
Czytaj więcej

Future HealthCare pomostem pomiędzy ubezpieczycielami a usługodawcami medycznymi

Portugalska firma Future HealthCare rozpoczęła działalność w Polsce 30 stycznia br. Obecnie trwają rozmowy na temat współpracy między ubezpieczycielami a prywatnymi placówkami medycznymi.

...
Czytaj więcej

KE: nowa data zastosowania dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń

W dniu 20 grudnia 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała przesunięcie daty zastosowania dyrektywy IDD o siedem miesięcy, czyli 1 października 2018 r.

...
Czytaj więcej

Edyta Defańska-Czujko Partnerem w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Bardzo miło nam poinformować, że Edyta Defańska-Czujko dołączyła do grona partnerów Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

GIODO: zabraknie środków na wdrożenie RODO

Realizacja zadań GIODO związanych z przygotowaniem urzędu do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest poważnie zagrożona – alarmuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

...
Czytaj więcej

Compensa: ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór

Compensa wprowadziła ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym. Ubezpieczenie Onkopensa to oferta specjalna dla klientów, którzy wykupują ochronę w ramach jednego z trzech produktów.

...
Czytaj więcej

MF przedstawiło projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zarządzaniem PPK zajmą się TFI (cz. II)

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwany projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Za ich obsługę będą odpowiadać towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z propozycją PPK mają rozpocząć funkcjonowanie od 2019 r.

...
Czytaj więcej

Usługa „Mój Pojazd” jest już dostępna

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę „Mój pojazd”. Dzięki niej kierowcy będą mogli sprawdzić swoje dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Usługa należy do planu modernizacji bazy CEPiK 2.0.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorcy obawiają się kar wynikających z RODO

Unijne rozporządzenie RODO unifikuje zasady ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich. Priorytetem ustawodawców jest zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, którzy udostępniają dane.

...
Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt dot. badania niekaralności pracowników instytucji finansowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

...
Czytaj więcej

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z RODO

Zgodnie z założeniami nowej ustawy o ochronie danych osobowych, samorządy terytorialne oraz przedsiębiorcy będą zobowiązani do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

...
Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w prawie pracy: firmy będą przechowywać akta osobowe pracowników przez 10 lat

Od 1 stycznia 2019 r., wejdą w życie długo oczekiwane zmiany dotyczące przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (dokumentacji pracowniczej).

...
Czytaj więcej

Projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego skierowany do I czytania w Sejmie

W dniu 23 stycznia 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. nieprawidłowości przy likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez zakłady ubezpieczeń

Posłowie Jerzy Gosiewski i Adam Ołdakowski skierowali do ministra finansów interpelację w sprawie nieprawidłowości przy likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez zakłady ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych skierowany na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów

Ministerstwo Cyfryzacji w dniu 9 lutego br. skierowało na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów projekt ustawy o ochronie danych osobowych zapewniającej skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia RODO.

...
Czytaj więcej

TIA Technology przejmuje insurtech goBundl

Spółka TIA Technology poinformowała o zakupie start-upu goBundl i stworzonego przez firmę innowacyjnego interfejsu dla zakładów ubezpieczeń. 

...
Czytaj więcej

Legalne przetwarzanie danych w świetle RODO

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadzi zmiany w zasadach na jakich odbywa się pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Implementowane zmiany wciąż budzą wiele wątpliwości.

...
Czytaj więcej

Katarzyna Fatyga przechodzi do międzynarodowych struktur Diners Club

Prezes Diners Club Polska Katarzyna Fatyga od 1 marca przechodzi do struktur międzynarodowych Diners Club.

...
Czytaj więcej

UOKiK: wzrost skarg w sektorze ubezpieczeniowym

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował pracę rzeczników w 2016 r. Z przedstawionych danych wynika, że udzielono pół miliona porad. Rzecznicy pomagali ponad 54 tys. razy w sporach z firmami telekomunikacyjnymi.

...
Czytaj więcej

Jak firmy przygotowują się do RODO?

Rozporządzenie RODO wprowadza szereg zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane.

...
Czytaj więcej

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

W dniu 6 lutego 2018 r. podczas 58. posiedzenia Sejmu RP miało miejsce I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2225).

...
Czytaj więcej

Andrzej Szufa powołany do zarządu Aegon

Aegon TUnŻ S.A. powołał Andrzeja Szufę do pełnienia funkcji członka zarządu spółki odpowiedzialnego za zarządzanie ryzkiem. Na objęcie przez Andrzeja Szufę funkcji członka zarządu wymagana jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Assurant zainteresowane przejęciem kontroli nad TWG

​W dniu 2 lutego 2018 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek ws.  przejęcie przez Assurant, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone) kontroli nad TWG Holdings Limited z siedzibą w Hamilton (Bermudy).

...
Czytaj więcej

Tytuł Super Marka ponownie trafił do LINK4

Wyróżnienie Super Marka po raz kolejny otrzymał LINK4. Zakład ubezpieczeń uzyskał tytuł w dwóch kategoriach: ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia majątkowe.

...
Czytaj więcej

Zmiany organizacyjne w Colonnade

Colonnade Insurance S.A. poinformował o zmianach personalnych w organizacji, w związku z powołaniem Działów Ubezpieczeń Finansowych i Odpowiedzialności Cywilnej oraz Ubezpieczeń Środowiskowych.

...
Czytaj więcej

Będzie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projekt trafił do Sejmu

W dniu 1 lutego 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

...
Czytaj więcej

Aviva finalistą konkursu The Heart Open Innovation Awards za współprace z start-upem

Aviva została finalistą pierwszej edycji Open Innovation Award – konkursu dla firm tworzących innowacje we współpracy ze start-upami. Wyróżnienie zostało przyznane za współpracę z firmą Airly w ramach antysmogowej kampanii #WiemCzymOddycham.

...
Czytaj więcej

Geneva Association: Zmiany klimatu a branża ubezpieczeniowa

Geneva Association opublikowała raport na temat działań branży ubezpieczeniowej mających minimalizować zmiany klimatyczne na świecie.

...
Czytaj więcej

Ryanair: odszkodowanie za opóźniony lot w 10 dni

Pasażerowie linii lotniczych Ryanair będą mogli liczyć na wypłatę odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot w ciągu 10 dni. Przewoźnik wprowadza nowy plan „Always getting better”.

...
Czytaj więcej

Arkadiusz Urban oddelegowany do zarządu KUKE

Arkadiusz Urban, Członek Rady Nadzorczej KUKE S.A., został oddelegowany przez Radę Nadzorczą KUKE S.A. do wykonywania czynności Członka Zarządu spółki. Arkadiusz Urban będzie zasiadał w zarządzie w okresie od 1 lutego 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

...
Czytaj więcej

Marek Chrzanowski: KNF ma problem z wypełnianiem obowiązków nadzorczych

W serwisie Interia został opublikowany wywiad z przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowski. Rozmowa dotyczyła m.in. wdrożenia przez instytucje dyrektywy MiFID II oraz planów połączenia urzędu z bankiem centralnym.

...
Czytaj więcej

Osoby niepracujące mogą samodzielnie opłacać składki NFZ

Każda osoba, która nie pracuje może dobrowolnie dołączyć do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Natomiast, nie ma możliwości przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

...
Czytaj więcej

Czy Pekao powinno zostać objęte ustawą kominową?

Ustawa o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi to akt prawny regulujący wysokość zarobków osiąganych przez menedżerów przedsiębiorstw, spółek państwowych i samorządowych.

...
Czytaj więcej

WSA oddalił skargę TUiR Warta na decyzję KNF

Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, 30 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. z siedzibą w Warszawie na decyzję KNF z dnia 26 maja 2017 r.

...
Czytaj więcej

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

W dniu 1 lutego br., podczas obrad Senatu, wniosek o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy dystrybucji ubezpieczeń został przyjęty bez poprawek.

...
Czytaj więcej

Rekordowe wyniki RESO za 2017 r. 340 mln zł przypisu składki

Spółka RESO Europa Service zebrała w 2017 r. 340 mln zł przypisu. Jest to najlepszy wynik odnotowany w historii firmy. Również w ubiegłym roku RESO zwiększyła wolumen sprzedaży o 44%.

...
Czytaj więcej

Janusz Władyczak prezesem KUKE

Akcjonariusze Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych powołali Janusza Władyczaka na stanowisko prezesa zarządu. Wybór nastąpił w dniu 31 stycznia br. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance Polska planuje wdrożenie innowacji technologicznych w 2018 r.

Po sukcesie aplikacji GEO Care spółka Europ Assistance Polska postanawia dalej rozwijać się technologicznie. W tym roku planuje wdrożyć system do mobilnego zgłaszania szkód poprzez bota na Messenger.

...
Czytaj więcej

Piotr Twardokęs: nowa strategia sprzedaży pozwoli nam na rozwój

Piotr Twardokęs, Wiceprezes Zarządu Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., w wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita, wypowiedział się na temat ogólnej kondycji branży ubezpieczeniowej, kierunków rozwoju i pozycji Open Life na tle konkurencji.

...
Czytaj więcej

Czy Chiny podbiją rynek ubezpieczeń?

Rewolucja cyfrowa w Chinach będzie miała ogromny wpływ na branżę ubezpieczeniową i finansową na całym świecie. W przeszłości głównymi kierunkiem inspiracji technologicznych była Dolina Krzemowa. Obecnie rynek podbijają giganci technologiczni z Azji.

...
Czytaj więcej

Play Ubezpieczenia dostępne na iOS

Play Ubezpieczenia udostępnił aplikację użytkownikom urządzeń Apple. Aplikację można już pobrać z AppStore.

...
Czytaj więcej

KE: RODO ma zminimalizować nielegalny obieg danych osobowych

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zaczną obowiązywać 25 maja br. Jednak wiele firm nie jest przygotowanych na zmiany, jakie wprowadza RODO.

...
Czytaj więcej

Jakie są konsekwencje braku kontroli nad swoimi danymi?

Prawie połowa Polaków styka się z sytuacją, gdy ich dane osobowe są zagrożone. Jak podaje serwis Newseria, poziom świadomości dotyczącej zagrożeń jest bardzo zróżnicowany.

...
Czytaj więcej

CEPiK: Nowa funkcjonalność serwisu historiapojazdu.gov.pl

Serwis historiapojazdu.gov.pl został poszerzony o auta niezarejestrowane w kraju, a np. oferowane do sprzedaży.

...
Czytaj więcej

RODO: Przetwarzanie danych dzieci tylko za zgodą opiekuna

Jednym z podstawowych założeń RODO jest zagwarantowanie większej kontroli nad danymi osobowymi. Według GIODO świadomość na temat braku odpowiedniej ochrony danych osobowych i zagrożeń z tego płynących jest nadal zbyt mała.

...
Czytaj więcej

Mirosław Sanek objął funkcję zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych GIODO

Nowy zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych został powołany na wniosek dr Edyty Bielak-Jomaa. Akt powołania na to stanowisko odebrał 17 stycznia 2018 r. z rąk Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego.

...
Czytaj więcej

PIU: Udział ubezpieczyciela w powrocie poszkodowanego do zdrowia

W listopadzie i grudniu Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Polskim Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego zorganizowała konferencje naukowe pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”.

...
Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w prawie pracy: e-zwolnienia już od 1 lipca 2018 r.

Obecnie lekarze uprawnieni są do wystawiania tzw. elektronicznych zwolnień lekarskich tzw. e-ZLA, obok zwolnień wystawianych na papierowych drukach. Od 1 lipca 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie e-zwolnień.

...
Czytaj więcej

BIK: ochrona antyfraudowa sektora bankowego i ubezpieczeniowego

W ubiegłym roku mogło dojść do 67 tys. wyłudzeń, podaje Biuro Informacji Kredytowej.

...
Czytaj więcej

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w styczniu

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia mają jedne z najlepszych ocen wśród badanych rodzajów działalności usługowej.

...
Czytaj więcej

Projekt zmiany ustawy o dystrybucji ubezpieczeń bez poprawek w Sejmie

W dniu 24 stycznia br. Marszałek Sejmu skierował projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych, która po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu już następnego dnia wniosła, aby uchwalić wniosek bez poprawek.

...
Czytaj więcej

Jakie zmiany zostaną wprowadzone w RODO?

W pierwszej połowie stycznia br. odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne ustaw wdrażających RODO. Znana jest już lista planowanych zmian w projekcie o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Linie lotnicze rezygnują z ubezpieczenia od rosnących cen paliwa

Podczas konferencji o ekonomii linii lotniczych w Dublinie, cztery największe na świecie linie lotnicze poinformowały, że nie mają zamiaru ubezpieczania się od cen paliwa.

...
Czytaj więcej

RF: Polisolokata nie jest ubezpieczeniem

Polisolokata łączy w sobie cechy dwóch produktów finansowych: lokaty bankowej i ubezpieczenia na życie. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pracuje nad doprecyzowaniem pojęcia polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Unum przejmuje Pramerica Życie od Prudential Financial

Spółka Unum zawarła wiążącą umowę przejęcia Pramerica Życie TUiR SA od spółki zależnej Prudential Financial, Inc.

...
Czytaj więcej

Ministerstwo Cyfryzacji: Ograniczenie stosowania RODO dla małych i średnich przedsiębiorców

Ograniczenie stosowania RODO dla małych i średnich przedsiębiorców ma przede wszystkim ułatwić im prowadzenie biznesu. Nie oznacza to jednak, że MŚP zostaną całkowicie wyłączone z obowiązków informowania konsumentów o tym, że przetwarzają ich dane.

...
Czytaj więcej

Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń odroczone o 7 miesięcy

22 stycznia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Jakub Papuga dołączył do zarządu TUW PZUW

Jakub Papuga dołączył do rady nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

...
Czytaj więcej

Finalizacja rozmów na temat współpracy Pekao i Alior Banku w I kw. br.

Wiceprezes Pekao wypowiedział się na temat współpracy lub połączenia Pekao i Alior Banku. Obecnie nie planuje się dużych zmian w strategii rozwoju banku.

...
Czytaj więcej

Pożyczka z pakietem zdrowotnym

Hapipożyczki to firma specjalizująca się w pożyczkach ratalnych. Jest to pierwsza tego typu firma, która przygotowała dla swoich klientów ofertę łączącą pożyczkę z dedykowanym Programem Opieki Medycznej.

...
Czytaj więcej

Cyberprzestępczość: Jak chronić dane osobowe?

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), przedsiębiorcy muszą przystosować się do nowej rzeczywistości i zastosować skuteczną ochronę przetwarzanych danych.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie Pramerica Życie

Rada Nadzorcza Pramerica Życie TUiR SA powołała do zarządu spółki Borysa Kowalskiego. Będzie on odpowiadał za Pion Finansowo – Aktuarialny zakładu ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Wyłączenia dot. ochrony danych osobowych

Ministerstwo Cyfryzacji w trakcie prac nad nową ustawą o ochronie danych osobowych zdecydowało, że zostaną wprowadzone wyłączenia.

...
Czytaj więcej

STIR oceni ryzyko wykorzystania banków do oszustw podatkowych

W związku z przeciwdziałaniem wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych powstał System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR).

...
Czytaj więcej

Pierwszy milion klientów Link4

Link4 może poszczycić się podwojeniem sumy składki należnej za ochronę ubezpieczeniową określonej w umowie ubezpieczenia w ubiegłym roku. Ubezpieczyciel rozwija się dzięki nowej strategii marketingowej i dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie konsultacji społecznych dot. RODO

15 stycznia odbyła się Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne ustaw wdrażających RODO. Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze kwestie związane z wprowadzeniem nowej ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Fire Talk o praktycznym zastosowaniu sztucznej inteligencji już 25 stycznia br.

​Rozwój sztucznej inteligencji to dla ludzi zarówno szansa, jak i zagrożenie. Czy w przyszłości roboty zastąpią pracowników i będą w stanie wykonywać ich zadania? Na ten temat będzie można posłuchać już 25 stycznia, na spotkaniu Fire Talk.

...
Czytaj więcej

Status osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego

Zgodnie z przepisem art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział na terytorium RP jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do jego reprezentowania.

...
Czytaj więcej

PIU: Przyznano wyróżnienia „Za zasługi dla ubezpieczeń”

Polska Izba Ubezpieczeń każdego roku podczas Walnego Zgromadzenia przyznaje Odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Jest to wyróżnienie nie tylko dla osoby, która je otrzymuje, ale również dla firmy, którą reprezentuje.

...
Czytaj więcej

Odbyło się szkolenie RODO w ubezpieczeniach

11 stycznia odbyło się szkolenie „RODO w ubezpieczeniach, czyli wpływ rozporządzenia o ochronie danych osobowych na działalność ubezpieczycieli i pośredników” organizowane przez Kancelarię CZUBLUN TRĘBICKI i redakcję beinsured.pl.

...
Czytaj więcej

Klienci Banku Zachodniego WBK będą czekali krócej na obsługę reklamacji

Nowoczesne rozwiązanie wprowadzone przez BZ WBK skrócą czas rozpatrywania reklamacji z dwóch dni do kilku godzin. Dla klientów banku to doskonała wiadomość. Bank Zachodni WBK jako pierwszy uruchomił roboty w procesach bankowych.

...
Czytaj więcej

Klienci docenili EFL – firma po raz kolejny Firmą Przyjazną Klientowi

Europejski Fundusz Leasingowy po raz siódmy został laureatem prestiżowego konkursu „Firma Przyjazna Klientowi”. Główny indeks dla spółki wyniósł aż 93 proc. i był najwyższy w dotychczasowej historii badania.

...
Czytaj więcej

Daniela Sotirovic została nowym członkiem zarządu spółek UNIQA w Polsce

Rada Nadzorcza spółek UNIQA w Polsce zdecydowała o powołaniu z dniem 2 stycznia 2018 roku Danieli Sotirovic na stanowisko członka zarządu (COO) odpowiedzialnego za operacje, IT oraz Departament Organizacji i Projektów. 

...
Czytaj więcej

Teresa Czerwińska - nowy minister finansów z ubezpieczeniowym doświadczeniem

​Z dniem 9 stycznia 2018 r. Prezydent RP powołał prof. Teresę Czerwińską na stanowisko ministra finansów. Prof. Czerwińska jest autorką wielu publikacji naukowych o tematyce ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja strategii Grupy PZU. #nowePZU to więcej niż ubezpieczenia

Proste produkty, digitalizacja procesów sprzedaży, szeroka oferta wsparcia firm z sektora MSP, ulepszenie taryfikacji i utworzenie jednej bazy wszystkich klientów Grupy stanowią tylko część kluczowych inicjatyw Nowego PZU.

...
Czytaj więcej

Maciej Łopiński powołany do rady nadzorczej PZU

Z funkcji członka rady nadzorczej PZU zrezygnowała Aneta Fałek, a na jej miejsce powołany został Maciej Łopiński.

...
Czytaj więcej

Nowa siedziba główna D.A.S. w Polsce

Główna siedziba firmy D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. znajduje się w nowoczesnym kompleksie biznesowym Business Garden przy ul. Żwirki i Wigury 18A.

...
Czytaj więcej

Nowe rozwiązania technologiczne a rynek ubezpieczeń

Wysokość składek ubezpieczeń komunikacyjnych to temat, który nie schodzi z ust kierowców. Główną przyczyną wzrostu cen OC ppm. jest konieczność wyrównania stawek w Polsce z innymi europejskimi krajami. Jednak nie jest to jedyna przyczyna.

...
Czytaj więcej

Wyższe składki ZUS w 2018 r.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą wyższe składki na ZUS. Ulgowa, minimalna składka ubezpieczenia społecznego dla początkujących przedsiębiorców to 188,82 zł, czyli o 32 zł więcej niż w roku ubiegłym.

...
Czytaj więcej

Zmiana podmiotu zarządzającego aktywami Aegon

Od dnia 3 stycznia 2018 r. zarządzanie aktywami Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. przejął Aegon Asset Management - podmiot należący do Grupy Aegon.

...
Czytaj więcej

Ustawa o funduszach ochrony przychodów rolniczych w ogniu krytyki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz kolejny skonsultowało projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas posiedzenia w dniu 13 grudnia 2017 r.

...
Czytaj więcej

Dodatkowe pakiety medyczne a ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z wynikami raportu "Trendy w polskiej ochronie zdrowia 2017", przygotowanego przez firmę doradczą PwC, w sektorze prywatnym dominują usługi podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast domeną publicznej służby zdrowia nadal jest leczenie szpitalne.

...
Czytaj więcej

Przesunięcie terminu implementacji IDD – czy coś zmieni w stosowaniu uchwalonej już ustawy o dystrybucji ubezpieczeń?

Proces legislacyjny dotyczący ustawy o dystrybucji ubezpieczeń został już zakończony. Ustawa została uchwalona, podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

...
Czytaj więcej

MCI.EuroVentures kupuje węgierskiego lidera rynku insurtech – Netrisk.hu  

MCI.EuroVentures kupuje węgierską spółkę Netrisk, specjalizującą się w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, podróżnych i mieszkaniowych online. Netrisk jest liderem, posiadającym ok. 30 proc. udziałów w tym obszarze.

...
Czytaj więcej

Zmiany ustawodawcze wzmagają ruch na rynku prawnym

Zmiany legislacyjne rządu, a także nowe obowiązki nakładane na firmy spowodują większe zapotrzebowanie na specjalistów zwłaszcza w usługach prawnych.

...
Czytaj więcej

Stosowanie IDD przesunięte na 1 października 2018 r.

Komisja Europejska zdecydowała, że Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD) zacznie obowiązywać w dniu 1 października 2018 r.

...
Czytaj więcej

Najchętniej czytane artykuły w 2017 r.

Przypominamy artykuły, które wzbudziły największe zainteresowanie naszych czytelników.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes: Należy spodziewać się 15 proc. wzrostu liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw

Nie ma jednego sektora, który „pogrążałby” całą gospodarkę. Obecnie liczba firm tracących płynność finansową jest stosunkowo wysoka zarówno w produkcji, usługach i handlu, a w przekroju całego roku wzrosła także w budownictwie.

...
Czytaj więcej

Concordia Ubezpieczenia rusza z nową kampanią reklamową

Twarzą pierwszej zintegrowanej kampanii Concordia Ubezpieczenia został Paweł Okoński.

...
Czytaj więcej

Nowy wiceprezes zarządu PKO BP

Decyzją Rady Nadzorczej PKO BP, Bartosz Drabikowski został odwołany z funkcji wiceprezesa zarządu, a jego miejsce zajął Rafał Kozłowski.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW zawarł umowę ubezpieczenia z Miastem Łódź

TUW PZUW będzie ubezpieczycielem Miasta Łodzi w latach 2018-2020. Towarzystwo już wcześniej informowało, że planuje zwiększyć swoją obecność na rynku ubezpieczeń samorządów terytorialnych.

...
Czytaj więcej

RF: wzór sprawozdania podmiotów rynku finansowego dot. rozpatrywania reklamacji

Rzecznik Finansowy opublikował na swojej stronie formularz „Sprawozdanie podmiotu rynku finansowego za okres styczeń – grudzień 2017 składane Rzecznikowi Finansowemu”.

...
Czytaj więcej

Czym są dane wrażliwe według rozporządzenia RODO?

Wrażliwe dane osobowe to informacje, które zgodnie z założeniami Unii Europejskiej, podlegają szczególnej ochronie i zabronione jest ich przetwarzanie.

...
Czytaj więcej

PZU został Member of Lloyd`s

PZU zostało udziałowcem Argenta Holdings Limited - jednego z syndykatów Lloyd's. Tym samym zakład ubezpieczeń uzyskał certyfikat „Member of Lloyd’s”, który zapewnia spółce m.in. obecność na zagranicznych rynkach.

...
Czytaj więcej

Nowa kampania wizerunkowa Banku Pekao

Hasłem nowej kampanii jest „docenisz różnicę”. Pierwszymi osobami, którzy mogli zobaczyć spot reklamowy, byli uczestnicy premierowych pokazów najnowszego filmu z sagi „Gwiezdne Wojny”.

...
Czytaj więcej

Bułgarski ubezpieczyciel Euroins chce wejść do Polski; w tym celu podwoił kapitał

Towarzystwo ubezpieczeń Euroins z siedzibą w Bułgarii ogłosiło podwojenie kapitału. Decyzja ubezpieczyciela nastąpiła po odmowie przesłania do KNF informacji o zamiarze wejścia spółki na polski rynek z powodu niespełnienia wymagań kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Czy dojdzie do fuzji na rynku bankowym?

Coraz bardziej prawdopodobne wydają się pogłoski, że dojdzie do fuzji między bankami. Nieoficjalnie mówi się, że może dojść do połączenia PKO BP z Pekao SA. Natomiast, potwierdzono informację o rozmowach Pekao SA z Alior Bankiem.

...
Czytaj więcej

Impact fintech’17: Wymarzony cel każdego państwa? Być w fintechu jak Singapur!

Rewolucja oparta na wsparciu przez ekosystem świata finansów, regulacji i technologii – to sposób na dołączenie do globalnych liderów fintechu.

...
Czytaj więcej

Ergo przyznaje, że oferty na portfel życiowy są poniżej oczekiwań

Ergo, należący do Munich Re dział ubezpieczeń bezpośrednich, zrezygnował ze sprzedaży polis ubezpieczeń na życie run-off. Powodem decyzji jest nieotrzymanie satysfakcjonującej wysokości ofert.

...
Czytaj więcej

Link4 ma nowego rzecznika prasowego

Maciej Krzysztoszek objął funkcję rzecznika prasowego w Link4.

...
Czytaj więcej

„Znaki”: ERGO Hestia wsparło realizację pierwszego w Polsce filmu o kulturze Głuchych

Misją filmu „Znaki” jest walka z dyskryminacją społeczną osób niesłyszących. Wsparcie realizacji filmu przez ERGO Hestia to element kampanii „Rozumiemy się bez słów”, umożliwiającej klientom porozumiewanie się za pośrednictwem tłumacza migowego.

...
Czytaj więcej

Zmiany personalne w TUW Medicum

Nowym członkiem zespołu TUW Medicum został Lech Mrozowski, ostatnio związany z Vienna Insurance Group w Polsce.

...
Czytaj więcej

Rzecznik klienta - nowa funkcja w PZU

Piotr Ożarek objął stanowisko rzecznika klienta w PZU. Jego zadaniem będzie pomoc w najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych sprawach, w których klienci nie są zadowoleni z rozstrzygnięcia.

...
Czytaj więcej

Impact fintech’17, czyli wydarzenie na którym powstaje strategia fintech dla Polski, a w niej insurtech jaka nasza specjalność

Na Impact fintech’17 w Katowicach tworzą się kluczowe alianse, strategie i decyzje, definiujące sektor fintechu. Uczestnikami wydarzenia są startupy z całego świata i największe nazwiska branży bankowości, ubezpieczeń oraz administracji rządowych.

...
Czytaj więcej

Nowy serwis internetowy PBUK

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych udostępniło nową stronę internetową. Serwis zawiera praktyczne informacje dla kierowców, poruszających się po zagranicznych drogach, jak też przyjeżdżających do Polski.

...
Czytaj więcej

Wolontariusze LINK4 pomagają potrzebującym

6 grudnia wolontariusze LINK4 zorganizowali świąteczny kiermasz, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup potrzebnych rzeczy dla rodziny w ramach Świątecznej Paczki oraz na zakup butów ortopedycznych dla 2-letniego Adasia.

...
Czytaj więcej

Opiekunowie PZU pamiętają o swoich małych podopiecznych

Opiekunowie PZU rzez cały grudzień odwiedzają dzieci ze świątecznymi prezentami. Akcja skierowana jest do dzieci, które zostały ranne lub straciły rodziców w wypadku, którego sprawca miał polisę OC w PZU SA.

...
Czytaj więcej

16 grudnia zapadnie decyzja w sprawie opóźnienia stosowania IDD

5 grudnia podczas posiedzenia Senatu rozpatrywana była ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Podczas dyskusji podano również datę rozstrzygnięcia kwestii ewentualnego przesunięcia w czasie stosowania dyrektywy IDD na dzień 16 grudnia.

...
Czytaj więcej

UNIQA wprowadza zmiany w OC komunikacyjnym i assistance

Ubezpieczyciel zapowiada, że rozszerza assistance komunikacyjne o warianty, które są jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb klientów. Zmianie ulegają także taryfy OC.

...
Czytaj więcej

Po nowym roku zapadnie decyzja w sprawie Pekao i Aliora

PZU oczekuje na wyniki analiz pokazujących sens ewentualnego zacieśnienia współpracy między bankami Pekao i Alior.

...
Czytaj więcej

ANG Spółdzielnia: prognoza trendów w ubezpieczeniach na 2018 rok

Rok 2017 dla branży to głównie działania pozalegislacyjne. Można było zaobserwować intensywne działania w sektorze ubezpieczeń medycznych, ale też początki rozwoju ochrony przed cyberatakami. Rok 2018 to rozwój oferty ubezpieczeń spersonalizowanych.

...
Czytaj więcej

Pramerica Życie: Jaki prezent świąteczny zapewni korzyści w przyszłości? Ubezpieczenie!

Pramerica Życie rekomenduje ubezpieczenie jako alternatywę dla tradycyjnych pomysłów na prezent gwiazdkowy.

...
Czytaj więcej

Donoria zyskała kolejnego inwestora

Kanadyjski fundusz CDPQ obejmie 25-proc. pakiet nowych akcji międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej. Grupa Hyperion, do której w Polsce pośrednio należy broker Donoria SA jest zdania, ż

...
Czytaj więcej

System antydronowy czyli PZU przeciwko groźnym dronom

PZU pracuje nad tym, aby udostępnić swoim klientom korporacyjnym system antydronowy. Pozwoli on monitorować potencjalne niebezpieczeństwa wywołane przez sterowane statki powietrzne.

...
Czytaj więcej

USA: Sieć aptek CVS przejmie towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych Aetna

​W Stanach Zjednoczonych dojdzie do największej w tym roku transakcji przejęcia. Amerykańska sieć aptek CVS poinformowała o zakupie towarzystwa ubezpieczeń Aetna, jednego z czołowych podmiotów na rynku ubezpieczeń zdrowotnych.

...
Czytaj więcej

Polscy narciarze nie są świadomi jakie są realne koszty w razie wypadku na stoku

Co trzeci narciarz wykupuje polisę z gwarantowaną sumą kosztów leczenia mniejszą niż 50 tys. euro. Suma wydaje się duża, tymczasem jest to kwota, która w razie przykrego zdarzenia na stoku może nie pokryć wszystkich kosztów leczenia.

...
Czytaj więcej

Zaniepokojenie na rynku mieszkaniowym

Mniejsze zainteresowanie gruntami, podwyżka cen mieszkań i oczekiwanie na zmiany w prawie — to zagadnienia na których koncentrował się rynek nieruchomości w październiku 2017 r.

...
Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2018 z systemów bankowości internetowej zniknie „przelew do ZUS”

Od nowego roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w wyniku której przedsiębiorcy zamiast kilku przelewów będą wykonywać jeden zwykły na indywidualny rachunek bankowy.

...
Czytaj więcej

Grupa Europa wprowadza nową ofertę ubezpieczeniową dla przedsiębiorców

Grupa Europa wprowadza do swojej oferty nowy produkt - ubezpieczenie dla małych firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Obejmie ono ich biznes, życie, zdrowie oraz zaoferuje ochronę prawno-podatkową.

...
Czytaj więcej

„Agent od nowa” czyli burzliwa zmiana modelu biznesowego Allianz

Towarzystwo ubezpieczeń Allianz zmienia strukturę sprzedaży w Polsce. Nie przewiduje prowadzenia własnej agencji oraz wypłaty nadprowizji za zarządzanie placówkami sprzedaży.

...
Czytaj więcej

„Pewny start w przyszłość” – Allianz Polska podsumowuje projekt

Allianz Polska podsumowało zainicjowany przez siebie projekt „Pewny start w przyszłość” na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

...
Czytaj więcej

Szybka wykrywalność chorób zawodowych Polaków a grupowe ubezpieczenie zdrowotne - jaka jest zależność?

Pracodawcy, decydując się np. na wykupienie grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, umożliwią pracownikom cykliczną kontrolę stanu zdrowia, szybką diagnozę problemu i podjęcie terapii.

...
Czytaj więcej

Synergia ofert czyli pierwsza wspólna placówka Credit Agricole i Europejskiego Funduszu Leasingowego

W Jeleniej Górze została otwarta pierwsza w Polsce połączona placówka banku Credit Agricole i EFL. W jednym miejscu klienci mogą skorzystać z oferty obu firm, informuje bank.

...
Czytaj więcej

Kto według sądu odpowiada za mokrą posadzkę w sklepie? Właściciel sklepu

Prowadząc działalność handlową, np. sklep samoobsługowy, należy zapewnić bezpieczne warunki do poruszania się po nim klientów, inaczej można narazić się na odpowiedzialność cywilno-prawną, wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy.

...
Czytaj więcej

Generali włącza się we wspieranie sztuki

Generali zostało wyróżnione nagrodą specjalną „Art Bonus” za projekt renowacji Ogrodów Królewskich na weneckim Placu Św. Marka.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia dedykowane narciarzom. Jakie mają przewagi?

Podczas wyjazdu na narty warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Pomoże nam w tym odpowiednia polisa.

...
Czytaj więcej

Branża ubezpieczeniowa ma pomysł jak wpłynąć na dostęp i jakość ochrony zdrowia bez obciążania finansów państwa

W Polsce są najniższe całkowite wydatki na zdrowie wśród innych krajów rozwiniętych. Polska przeznacza 6,3 proc. PKB na sektor publiczny i prywatny ochrony zdrowia, a średnia dla krajów OECD to ok. 10 proc.

...
Czytaj więcej

Za OC płacimy jak przed rokiem. Czy oznacza to stabilizację cen?

Średnia transakcyjna cena polisy komunikacyjnej OC w październiku obniżyła się do poziomu cen z początku roku. W zeszłym miesiącu za OC trzeba było zapłacić 701 zł, a to tylko ok. 3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

...
Czytaj więcej

PIU próbuje zapobiec kolejnej wojnie cenowej w OC

PIU zwrócił się do Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby nie dopuściły do ponownej wojny cenowej w polisach ubezpieczania OC samochodów

...
Czytaj więcej

Trendy w ubezpieczeniach w 2017 roku

Opublikowano najnowszy raport „Marsh Global Insurance Market Index: Q3 2017”.

...
Czytaj więcej

Coraz mniej kredytów ale wynik i tak najlepszy od lat

O 8,03 proc. mniej kredytów mieszkaniowych udzieliły banki w III kwartale 2017 w porównaniu do poprzedniego kwartału. Oznacza to, że ich łączna wartość była niższa o 6,3 proc.

...
Czytaj więcej

Bezpieczny wyjazd na narty - z EKUZ czy ubezpieczeniem?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) działa w 31 krajach europejskich i umożliwia dostęp do publicznej służby zdrowia na zasadach panujących w danym kraju. W wielu sytuacjach oznacza to jednak konieczność częściowej dopłaty do świadczeń.

...
Czytaj więcej

Zimowe obowiązki gminy – czyli kto wypłaci odszkodowanie za nieodśnieżony chodnik

Właściciel posesji ma obowiązek odśnieżać chodnik przylegający do jego działki, ale SN orzekł, że to gmina zapłaci odszkodowanie za szkody spowodowane nieoczyszczeniem chodnika, w sytuacji gdy nie dopilnuje, by właściciel wykonał swoją powinność.

...
Czytaj więcej

Branża ubezpieczeniowa w walce ze smogiem

27 listopada w Krakowie odbyła się konferencja Global Clean Air Summit. Głównym tematem wydarzenia była problematyka walki ze smogiem oraz jego negatywnymi skutkami dla zdrowia, środowiska oraz gospodarki.

...
Czytaj więcej

TSUE: pojęcie ruch pojazdów stanowi autonomiczne pojęcie prawa Unii, które należy interpretować w jednolity sposób

Szkody wyrządzone przez pojazdy, które są wykorzystywane jako narzędzia pracy, nie powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

...
Czytaj więcej

Klienci Europ Assistance będą wspierani w sytuacji cyberataku

Cyber SOS to nowy produkt Europ Assistance Polska, który będzie miał za zadanie wspierać klientów w sytuacji cyberataku, awarii sprzętu IT oraz chronić w sieci ich tożsamość i reputację.

...
Czytaj więcej

Wzrasta liczba inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych rynkiem najmu

Większe zainteresowanie mieszkaniami inwestycyjnymi generuje większą liczbę podmiotów inwestujących w rynek mieszkań na wynajem.

...
Czytaj więcej

Zawiłość procedur oraz gąszcz prawnych artykułów przyczynia się do korzystania z usług kancelarii odszkodowawczych

Kancelarie odszkodowawcze głównie zajmują się uzyskiwaniem odszkodowania z polis OC. Przez to, że czynności są złożone i skomplikowane, poszkodowany nie jest w stanie samodzielnie zająć się sprawą.

...
Czytaj więcej

Nowe narzędzia do rozwoju dla agentów

Allianz Polska uruchamia program Agent OdNowa jako inwestycję w agentów wyłącznych oraz otwiera ponad 100 nowych punktów w całej Polsce.

...
Czytaj więcej

Podwyżki w ubezpieczeniach majątkowych? – to bardzo możliwe

Spodziewany jest wzrost cen ubezpieczeń majątkowych dla polskich korporacji, wszystko za sprawą tegorocznych huraganów w Ameryce Północnej i Środkowej.

...
Czytaj więcej

Stabilizacja cen obowiązkowych polis komunikacyjnych

Przez ostatnie półtora roku byliśmy świadkami serii podwyżek, teraz nastało zjawisko, które możemy określić jako spokojna jesień w ubezpieczeniach OC ppm.

...
Czytaj więcej

Maleje liczba wydawanych Zielonych Kart

Z danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) wynika, że liczba wydawanych w Polsce Zielonych Kart nie przekracza 500 tys. rocznie i przez ostatnie lata utrzymuje się na stałym poziomie.

...
Czytaj więcej

Lepsza edukacja finansowa Polaków może przyczynić się do wzrostu ilości ubezpieczeń

- Blisko połowa Polaków ma ubezpieczenie na życie. To wskaźnik, który nie jest tragiczny, ale jest spora przestrzeń do poprawy – komentuje Damian Olko, ekspert firmy Deloitte, w rozmowie z Pierwszym Programem Polskiego Radia.

...
Czytaj więcej

Nadchodzą ważne zmiany dla biznesu – ustawa o innowacyjności

W piątek w Pałacu Prezydenckim doszło do uroczystego podpisania, przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Senat, ustawy o innowacyjności.

...
Czytaj więcej

Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń: rynek ma potencjał wzrostu

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, jest zdania, że Polacy ubezpieczają się mniej chętnie niż mieszkańcy Europy Zachodniej.

...
Czytaj więcej

Uber ujawnił skrywany od roku atak hakerski

Łącznie skradziono dane 57 mln użytkowników Ubera – przede wszystkim pasażerów, ale również kierowców – ujawnił nowy szef amerykańskiej firmy Dara Khosrowshahi.

...
Czytaj więcej

Bezpieczna i spokojna jazda może się opłacać

Systemy telematyczne to stosowana w wielu krajach Europy zachodniej technologia umożliwiająca obserwację pojazdu, dzięki modułowi GPS. W Polsce rozwiązanie to wykorzystywane jest na razie przez dwa towarzystwa ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Pieniądze to nie wszystko, liczy się też human relations

Dbanie o komfort pracy i pracownika to obecnie wizytówka nowocześnie zarządzanych firm. Działy HR i PR wyszukują coraz ciekawsze i oryginalne benefity.

...
Czytaj więcej

Marcin Tarczyński: podwyżka cen OC wynika ze zwiększenia praw dla poszkodowanych

Większość składek de facto przeznaczana jest na świadczenia dla osób poszkodowanych w wypadkach. Stąd też wynika zależność między prawami poszkodowanych a wysokością OC, wyjaśniał Marcin Tarczyński.

...
Czytaj więcej

Długa walka o wielkość przyznanego zadośćuczynienia

Poniższy case jest przykładem na to, jak długa i zawiła może być droga ubiegania się o otrzymanie stosownego zadośćuczynienia.

...
Czytaj więcej

W dniach 20 i 21 listopada w Nowym Jorku odbyło się I Polskie Forum Inwestycyjne

Przedstawiciele polskich firm spotykali się z inwestorami z USA podczas Polskiego Forum Inwestycyjnego (Poland Investment Forum) w Nowym Jorku.

...
Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie nowe zasady realizowanej przez ZUS prewencji wypadkowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

...
Czytaj więcej

Jaki jest efekt skupowania szkód przez wyspecjalizowane firmy? Zakłady ubezpieczeń są coraz częściej pozywane

W 2015 r. odnotowano 47 tys. pozwów przeciwko zakładom ws. odszkodowań z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Rok później ich liczba wzrosła do 62 tys. Według szacunków ekspertów w bieżącym roku podobnych pozwów będzie aż 71 tys.

...
Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać będzie nowa stawka godzinowa na zleceniu netto

Wraz z początkiem 2018 roku do 13,70 zł brutto wzrośnie minimalna stawka godzinowa za pracę na umowie zleceniu. Oznacza to wzrost płacy o 0,70 zł.

...
Czytaj więcej

Ryzyko klimatyczne wymusza zmiany w branży ubezpieczeniowej

Najwięksi światowi ubezpieczyciele wzywają do zmian w branży, a to wszystko na skutek najgorszych w historii sezonów huraganów na Atlantyku.

...
Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2018 uwaga na zaległość w składce chorobowej

Wraz z początkiem roku wchodzą zmiany dotyczący opłaty składek przez przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 r. będą wykonywali oni tylko jeden przelew na indywidualny numer rachunku składkowego, który będzie miał każdy płatnik składek.

...
Czytaj więcej

Piotr Karda odchodzi z zarządu InterRisk

Piotr Karda opuszcza zarząd InterRisk w wyniku obustronnego porozumienia. Karda był członkiem zarządu zakładu ubezpieczeń od lipca 2016 r. Sprawował nadzór nad Pionem Sprzedaży. Jego funkcje sprawuje obecnie prezes Piotr Narloch.  

...
Czytaj więcej

Auxilia S.A. podsumowała III kw. 2017 r.

Auxilia S.A. podsumowała III kw. 2017 r. Spółka zanotowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela każdego miesiąca III kwartału. W analizowanym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 31 proc. a jego rentowność o 26 proc.

...
Czytaj więcej

Baza CEPiK 2.0 działa, chociaż SKP zgłaszają problemy

Od poniedziałku, 13 listopada br., działa unowocześniona baza CEPiK 2.0. Jednak uruchomieniu projektu, na który czekała zarówno branża ubezpieczeniowa jak i motoryzacyjna, towarzyszyły usterki i kłopoty z działaniem systemu oraz przesyłaniem danych.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Aktualizacja comiesięcznej publikacji dostosowania opłat na kapitał własny – październik 2017 r.

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował aktualizację comiesięcznej aktualizacji dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II - październik 2017 r.

...
Czytaj więcej

Awanse w Grupie EuCO

Zarząd EuCO ogłosił nominacje czterech agentów. Artur Fiedyń i Bogdan Pastuszko zostali mianowani na stanowiska dyrektorów. Piotr Źbik otrzymał awans na stanowisko Dyrektora Regionalnego. Z kolei Krzysztof Grzelczyk został Dyrektorem Generalnym.

...
Czytaj więcej

Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingową PZU

Agencja ratingowa S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingową PZU z negatywnej do stabilnej. Jednocześnie rating siły finansowej PZU pozostał na poziomie A-. Jest to jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki.

...
Czytaj więcej

KUKE wydała ostrzeżenie w sprawie oszustw

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych opublikowała ostrzeżenie w sprawie oszustw związanych z podszywaniem się pod dłużników klientów KUKE.

...
Czytaj więcej

RF informuje o istotnych poglądach dot. zwrotu kosztów kredytu, w tym składek ubezp., w przypadku wcześniejszej spłaty rat

Rzecznik Finansowy wydał pierwsze istotne poglądy dotyczące zwrotu części poniesionych przez klienta kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Dotyczy to również składek ubezpieczenia kredytu i niskiego wkładu własnego.

...
Czytaj więcej

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym z podpisem Prezydenta

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w dniu 12 października 2017 r. ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest przyspieszenie wejścia w życie przepisów dot. bazy CEPiK 2.0

...
Czytaj więcej

II InsurTech Digital Congress i III FinTech Digital Congress

Już po raz trzeci, w dniach 23-24 listopada 2017 r. w warszawskim Hotelu Westin odbędzie się konferencja FinTech Digital Congress. W ramach kongresu odbędzie się także kolejna edycja InsurTech Digital Congress.

...
Czytaj więcej

Generali otrzymało Laur Pośredników

Pośrednicy uznali Generali za najlepszego partnera w branży ubezpieczeń. Towarzystwo otrzymało Laur Pośrednika - wyróżnienie przyznawane przez firmy zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

...
Czytaj więcej

Prof. Marcin Orlicki nowym członkiem rad nadzorczych spółek grupy Generali

​Prof. Marcin Orlicki został niezależnym członkiem rad nadzorczych trzech spółek należących do grupy Generali: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Generali Życie SA oraz Generali Finance Sp. z o.o.

...
Czytaj więcej

Eksperci z CZUBLUN TRĘBICKI przeprowadzili szkolenie „Jak RODO wpłynie na pracodawców?”

W dniu 4 października 2017 r. odbyło się szkolenie pt. „Jak RODO wpłynie na pracodawców?”. Warsztat zorganizowali i poprowadzili eksperci działu prawa pracy – mec. Edyta Defańska-Czujko i mec. Magdalena Sudoł.

...
Czytaj więcej

Link4 z nominacją do nagrody Effie Awards za najbardziej efektywną kampanię reklamową

Reklama Link4 "Pierwszy dzwon" dostała nominację do nagrody Effie Awards. Wyróżnioną ją za najbardziej efektywną kampanię marketingową.

...
Czytaj więcej

Getin Bank wprowadza Konto Proste Zasady z ofertą ubezpieczeniową od TU Europa

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa dostarcza produkty ubezpieczeniowe posiadaczom nowego ROR w Getin Bank - Konto Proste Zasady.

...
Czytaj więcej

Trwa PZU Risk Engineering Days 2017

W Sopocie rozpoczął się PZU Risk Engineering Days 2017. Głównymi tematami dwudniowej konferencji będzie cyberbezpieczeństwo polskich przedsiębiorstw, rola sztucznej inteligencji w zarządzaniu ryzykiem oraz kultura organizacyjna.

...
Czytaj więcej

Koleje nie będą płaciły odszkodowań, jeśli opóźnienie było spowodowane klęską żywiołową. Nowe propozycje KE dot. praw pasażerów

Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian w zakresie respektowania praw pasażerów przez koleje. Nowe przepisy mają na celu skuteczniej chronić podróżnych w przypadku opóźnienia pociągu, jego odwołania, a także zapobiegać dezinformacji.

...
Czytaj więcej

Krupiński: Pekao wzmocni swoją współpracę z PZU i Alior Bankiem

Wiceprezes Banku Pekao udzielił wywiadu. W rozmowie odniósł się do nowej strategii instytucji i jej dalszych planów rozwojowych. Jak wskazał, Pekao planuje wzmocnienie współpracy z PZU i Alior Bankiem w zakresie dystrybucji ubezpieczeń i inwestycji.

...
Czytaj więcej

Partner portalu beinsured.pl poszukuje PRAWNIKA do swojego zespołu!

Partner portalu beinsured.pl poszukuje PRAWNIKA do swojego zespołu!

...
Czytaj więcej

O ubezpieczeniach przyszłości na BACK TO THE FUTURE II

Wczoraj (21 września), w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez portal beinsured.pl i Kancelarię CZUBLUN TRĘBICKI - "BACK TO THE FUTURE" II - Ubezpieczenia przyszłości - Internet kontratakuje.

...
Czytaj więcej

Rząd będzie regulował działalność Ubera. Kierowcy z obowiązkowym ubezpieczeniem OC i NNW

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Ma on na celu stworzenie jednakowych warunków prawnych w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.

...
Czytaj więcej

MC opublikowało projekty aktów wykonawczych w związku z wcześniejszym uruchomieniem bazy CEPiK 2.0

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane trzy projekty rozporządzeń dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów. Powstanie projektów jest związane z przegłosowaniem w Sejmie propozycji wcześniejszego uruchomienia bazy CEPiK 2.0

...
Czytaj więcej

Prezydent apeluje o stworzenie tzw. funduszu klęskowego

W dniu 17 września 2017 r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. Podczas uroczystości Prezydent Andrzej Duda zaapelował, by stworzyć tzw. fundusz klęskowy na pomoc dla rolników w przypadku wystąpienia np. klęski żywiołowej.

...
Czytaj więcej

PRELEGENCI BttF: Edyta Defańska-Czujko, Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

Rosnące znaczenie inteligentnych maszyn, cyfrowych technologii, a także związane z tym zjawiska w nadchodzących latach znacząco zmienią definicję rynku pracy. Niemal połowa znanych obecnie zawodów zostanie zastąpiona pracą maszyn w ciągu najbliższych lat.

...
Czytaj więcej

Grzegorz Bors odwołany z funkcji wiceprezesa TU Europa

W dniu 6 września Rada Nadzorcza Grupy Ubezpieczeniowej Europa odwołała ze stanowiska wiceprezesa Towarzystwa Ubezpieczeń Europa i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa Grzegorza Borsa.

...
Czytaj więcej

PZU stawia na technologie

Roman Pałac, prezes PZU Życie, opowiedział w rozmowie z portalem Money.pl o wykorzystaniu nowych technologii do szacowania szkód po nawałnicach oraz rozwoju sektora ubezpieczeń od cyberataków.

...
Czytaj więcej

PIU: strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce

W dniu 6 września 2017 r. podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła raport pt. „Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce”.

...
Czytaj więcej

Piotr Antkiewicz nie jest już prezesem KUKE

Piotr Antkiewicz zrezygnował z funkcji prezesa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych po dwóch miesiącach.

...
Czytaj więcej

Tomasz Kulik omówił plany PZU

Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO PZU SA i PZU Życie SA, uczestniczył w czacie inwestorskim, który odbył się po prezentacji wyników Grupy po I poł. 2017 r. Pytania inwestorów głównie dotyczyły kondycji spółki, jej dalszych planów inwestycyjnych...

...
Czytaj więcej

Będą odszkodowania dla sadowników poszkodowanych podczas wiosennych przymrozków 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o wypłatach odszkodowania dla rolników, którzy ponieśli szkody wskutek wiosennych przymrozków. Świadczenia będą zmniejszane o 50%, jeśli rolnik nie posiadał ubezpieczenia upraw rolnych.

...
Czytaj więcej

PZU chce być kojarzone z produktami oszczędnościowymi

„Zależy nam na tym, aby PZU mocno spozycjonować na rynku szeroko pojętych oszczędności klientów” – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA, w wywiadzie udzielonym redakcji Rzeczpospolita.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń skierowany do I czytania

Rozpoczął się proces legislacyjny w Sejmie trzech projektów ustaw mających wpływ na sektor ubezpieczeń. W dniu 30 sierpnia br. skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Mariusz Wichtowski: Ludzie naiwnie wierzą, że za granicą mogą naruszać przepisy drogowe bez konsekwencji

Mariusz Wichtowski, prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, udzielił wywiadu dziennikowi Rzeczpospolita. W rozmowie opowiedział o Systemie Zielonej Karty oraz przedstawił najważniejsze dane dot. szkód transgranicznych.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance otrzymał Certyfikat Firma Przyjazna Klientowi

Mondial Assistance po raz ósmy został uhonorowany Certyfikatem Firma Przyjazna Klientowi. Certyfikat jest przyznawany spółkom wyróżniającym się jakością obsługi klienta oraz skuteczną realizacją strategii w tym obszarze.

...
Czytaj więcej

Nowy udziałowiec TUW Medicum

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum zawarło porozumienie z Zarządem Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. dot. przejęcia nowo utworzonych udziałów zakładu ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Wyniki finansowe BZ WBK-Aviva w I półroczu 2017 roku

Towarzystwo Ubezpieczeń BZ WBK-Aviva w I połowie bieżącego roku osiągnęło wynik finansowy na poziomie 60,2 mln zł (netto), wobec 52,7 mln zł przed rokiem. a wypłatę świadczeń i odszkodowań z ubezpieczeń ochronnych przekazano 17,8 mln zł.

...
Czytaj więcej

Najciekawsze insurtechy znad Wisły

Redaktor naczelny portalu cashless.pl Jacek Uryniuk przygotował „Abecadło polskiego fintechu” - listę polskich start-upów finansowych, które jego zdaniem mają szansę lub już odniosły sukces w branży fintechowej.

...
Czytaj więcej

Pocztowe TUW ma nowego udziałowca i członka zarządu

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników został nowym udziałowcem Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. W związku ze zmianą właścicielską zakładu ubezpieczeń doszło do roszad w zarządzie TUWu.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Jednym z ujętych w projekcie rozwiązań jest ustanowienie dla pośrednika przy przewozie osób obowiązku gromadzenia informacji z zakresu posiadania przez pracowników i współpracowników obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i NNW.

...
Czytaj więcej

Pakiet niemieckich ubezpieczeń na życie od Generali zostanie wystawiony na sprzedaż

Agencja informacyjna Reuters podała, że niemiecka spółka Generali wystawia na sprzedaż pakiet ubezpieczeń na życie, wart 44 mld euro. Decyzja jest pochodną procesów restrukturyzacji procesów w europejskich spółkach grupy.

...
Czytaj więcej

Allianz Technology chce zredukować zatrudnienie

Allianz Technology, należący do niemieckiego ubezpieczyciela, zapowiedział redukcję etatów. W sumie firma zamierza zwolnić 300 osób z 2 tys. zatrudnionych. Jest to jeden z elementów programu Smart Prices & Costs, zakładającego zmniejszenie kosztów.

...
Czytaj więcej

Generali uruchomiło telefoniczne dyżury menadżerów ds. likwidacji szkód

Generali od lipca dokonało rozszerzeń kilku swoich produktów w oparciu o potrzeby i oczekiwania klientów. Teraz zakład ubezpieczeń dokonuje zmian także w zakresie usług likwidacji szkód - na prośbę klientów uruchomił telefoniczny dyżur menedżerów.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie należności pomocne w ekspansji zagranicznej

W dniu 1 czerwca br. na rynku pojawił się nowy produkt od KUKE i PKO BP „Polisa na świat”. Ubezpieczenie jest dedykowane firmom wchodzącym na zagraniczne rynki. Zdaniem jego twórców, ten rok będzie rekordowy pod względem eksportu polskich firm za granicę.

...
Czytaj więcej

Luciano Cirin: region CEE to obszar wzrostu

Luciano Cirin, prezes Generali CEE Holding, udzielił wywiadu dziennikowi Rzeczpospolita. Rozmowa dotyczyła dalszych planów działalności włoskiego ubezpieczyciela na polskim rynku.

...
Czytaj więcej

UFG wybrało nowych członków rady

Zwyczajne zgromadzenie członków UFG zatwierdziło sprawozdanie z działalności Funduszu za 2016 r. Ponadto, udzieliło ono absolutorium zarządowi i radzie. Wybrani zostali też czterej nowi członkowie rady UFG.

...
Czytaj więcej

Od lipca AIG przekształci się w Colonnade Insurance

W dniu 1 lipca br. zostaną zakupione przez Fairfax Financial Holdings Limited aktywa operacyjne i prawa do przedłużania umów AIG Polska. W związku z transakcją ubezpieczyciel zmieni nazwę na Colonnade Insurance S.A.

...
Czytaj więcej

RF organizuje konferencję o nadzorze nad prawami i interesami konsumenta w sektorze finansowym

RF organizuje międzynarodową konferencję poświęconą dotychczasowemu dorobkowi światowemu w obszarze nadzoru nad prawami i interesami konsumenta w sektorze finansowym: "Jak chronić konsumenta na rynku finansowym: modele, doświadczenia, wyzwania".

...
Czytaj więcej

Allianz z sukcesem realizuje strategię

Od 2015 r. Allianz Polska realizuje obraną strategię. Celem ubezpieczyciela jest dołączenie do czołówki największych trzech zakładów ubezpieczeń w Polsce. Na ten rok spółka założyła zwiększenie udziału na rynku poprzez digitalizację procesów.

...
Czytaj więcej

Zmiany w składzie Zarządu TUW Medicum. Janusz Piechociński objął stanowisko wiceprezesa zarządu

TUW Medicum zamieściło na swojej stronie internetowej informację o wyborze nowego wiceprezesa towarzystwa, którym został Janusz Piechociński, były wiceprezes Rady Ministrów i prezes PSL.

...
Czytaj więcej

Patronat beinsured: Polityka cenowa w ubezpieczeniach na życie

Sztuczna inteligencja, duże ilości danych czy szybkie dostosowywanie poziomu cen będą głównymi tematami konferencji „Pricing in Personal Lines Insurance”, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 r. w Londynie.

...
Czytaj więcej

Blisko 11 mln zł zgromadził Turystyczny Fundusz Gwarancyjny od początku swego istnienia

TFG został utworzony na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK. Od początku swego powołania w dniu 26 listopada 2016 r. zgromadził już ok. 11 mln zł.

...
Czytaj więcej

Christoph Baltzer dołącza do Sollers Consulting

Christoph Baltzer zasilił zespół promocji i marketingu Sollers Consulting. Jako doświadczony dziennikarz ubezpieczeniowy będzie wspierał działania promocyjne firmy doradczej specjalizującej się w branży finansowej.

...
Czytaj więcej

Branża finansowa ma coraz większe trudności z pozyskaniem i utrzymaniem wykwalifikowanych pracowników

Branża finansowa plasuje się na wysokich pozycjach w rankingach liczby ofert pracy. W zestawieniach przygotowywanych m.in. przez portal pracuj.pl od 2016 roku zajmuje drugą pozycję, za branżą handlową, co do ilości wolnych wakatów.

...
Czytaj więcej

Paweł Surówka zapowiada dalszą redukcję kosztów

Paweł Surówka skomentował ostatnie zmiany w Grupie związane ze zbliżającym się zakończeniem transakcji zakupu pakietu akcji Pekao SA i Pioneer TFI. Odniósł się też do wyników spółki za I kw. 2017 r. oraz realizacji strategii Grupy na lata 2016-2020.

...
Czytaj więcej

PBUK: rumuński Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowania w imieniu Carpatica Asig SA

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podało, iż FGA - rumuński Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny otrzymał ostateczną, nie podlegającą zaskarżeniu, decyzję sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego przeciwko Carpatica Asig SA.

...
Czytaj więcej

Morawiecki pozytywnie ocenia decyzję KNF w sprawie przejęcia akcji Banku Pekao przez PZU i PFR

Mateusz Morawiecki, wicepremier, szef resortów finansów i rozwoju, decyzję KNF dot. zgody na przejęcie akcji Banku Pekao S.A. przez PZU i PFR ocenił jako bardzo dobrą wiadomość dla całej polskiej gospodarki.

...
Czytaj więcej

Prawne połączenie AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. i AXA TUiR S.A.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. przejęło spółkę AXA TUiR S.A.

...
Czytaj więcej

Adam Uszpolewicz: branża ubezpieczeniowa posiada duży potencjał rozwoju na polskim rynku

Adam Uszpolewicz, prezes Aviva Polska, udzielił wywiadu dziennikowi Rzeczpospolita. Rozmowa dotyczyła aktualnej sytuacji na rynku ubezpieczeń z elementami inwestycyjnymi jak i wyzwań ubezpieczyciela oraz jego planów rozwoju. 

...
Czytaj więcej

KNF wydała zgodę na zakup akcji Banku Pekao S.A. przez PZU i PFR

W dniu 4 maja 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wydała decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru zakupu przez PZU i PFR 32,8% akcji Banku Pekao S.A. od Grupy UniCredit.

...
Czytaj więcej

Roman Pałac prezesem PZU Życie

Rada Nadzorcza PZU Życie SA w dniu 26 kwietnia 2017 roku podjęła jednogłośnie uchwałę powołującą Romana Pałaca na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance laureatem konkursu Innovation 2017

Stworzony i wdrożony przez Mondial Assistance system monitorowania pomocy drogowej otrzymał srebrną statuetkę w konkursie Innovation 2017. Koncepcja wpisuje się w trend automatyzacji procesów obsługi klienta.

...
Czytaj więcej

Zmiana prezesa Aegon. Spółką pokieruje Marc van der Ploeg

Ze stanowiska prezesa Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA zrezygnował Michał Biedzki, który kierował spółką od 12 lat. Jego następcą został Marc van der Ploeg.

...
Czytaj więcej

Paweł Surówka prezesem PZU

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń powołała w czwartek (12 kwietnia 2017 r.) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pawła Surówkę w skład zarządu PZU SA i powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa spółki.

...
Czytaj więcej

Paweł Racis nowym dyrektorem handlowym Arval Polska

Od kwietnia 2017 r. funkcję dyrektora handlowego Arval Polska pełni Paweł Racis. Na tym stanowisku będzie on odpowiedzialny m.in. za rozwój produktów oraz zarządzanie działem handlowym.

...
Czytaj więcej

Paweł Holnicki-Szulc dyrektorem polskiego oddziału AIG

Paweł Holnicki-Szulc został nowym dyrektorem zarządzającym polskiego oddziału AIG. Zastąpi on na tym stanowisku Patricka Mahieu, który zasiadał na tym stanowisku od maja 2016 r.

...
Czytaj więcej

Michał Krupiński wydał oświadczenie w związku z odwołaniem ze stanowiska prezesa PZU SA

Michał Krupiński, były prezes PZU SA, złożył oświadczenie w związku z niespodziewanym odwołaniem z pełnionej funkcji w dniu 22 marca 2017 r.

...
Czytaj więcej

Czynności prezesa zarządu PZU pełni Marcin Chludziński

W dniu 23 marca 2017 r. rada nadzorcza PZU oddelegowała dotychczasowego członka rady nadzorczej spółki, Marcina Chludzińskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu PZU SA.

...
Czytaj więcej

Michał Krupiński odwołany z funkcji prezesa PZU

Rada Nadzorcza PZU SA na posiedzeniu 22 marca 2017 roku podjęła decyzję o odwołaniu Michała Krupińskiego z funkcji prezesa zarządu PZU i ze składu zarządu, poinformowała spółka. Odwołanie jest ważne z dniem 22 marca.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden: Ubezpieczenie na życie pracowników może obniżyć rotację w firmie

Nationale-Nederlanden tłumaczy, że w przypadku małych i średnich firm sposobem na zatrzymanie wartościowych pracowników jest zaoferowanie im przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

...
Czytaj więcej

KNF: Wyniki branży za 2016 r. Dane dla poszczególnych grup ubezpieczeń

Po raz kolejny największą stratę odnotowały ubezpieczenia gr. 10 (ubezpieczenia OC ppm.). Wartość ta w dalszym ciągu utrzymuje się na poziomie przekraczającym 1 mld zł straty.

...
Czytaj więcej

EY: Zakłady ubezpieczeń mają dwa miesiące na przegotowanie raportów SFCR i RSR

Do dnia 20 maja 2017 r. zakłady ubezpieczeń będą musiały po raz pierwszy złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego raporty RSR i SFCR oraz dokonać przeglądu i zmiany systemów wynagrodzeń, przekazują eksperci firmy doradczej EY.

...
Czytaj więcej

beinsured zmienia siedzibę!

Po roku działalności z sentymentem żegnamy biuro przy ul. Wiślanej, na rzecz nowopowstałego kompleksu biurowo-mieszkalnego na warszawskim Powiślu.

...
Czytaj więcej

PZU otrzymało nagrodę Byki i Niedźwiedzie w kategorii spółka WIG20

Redakcja „Parkietu” po raz 23. przyznała nagrody Byki i Niedźwiedzie. PZU SA zwyciężył w kategorii spółka roku z WIG20.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden rozpoczyna ofensywę w kanale bancassurance

Od kilku dni Nationale-Nederlanden przekazuje informacje o nowych rozwiązaniach wprowadzanych do sprzedaży ubezpieczeń w kanale bancassurance. W styczniu tego roku towarzystwo podpisało umowę z BOŚ Bankiem dot. dystrybucji ubezpieczeń na życie.

...
Czytaj więcej

PZU: strategia Alior Banku na lata 2017-2020 zakłada rewolucję technologiczną w bankowości

Alior Bank ogłosił swoją strategię na lata 2017 - 2020. W planach banku, na najbliższe lata znajduje się zwiększenie satysfakcji klientów dzięki prostej, przejrzystej ofercie oraz najnowszej generacji rozwiązaniom mobilnym i internetowym.

...
Czytaj więcej

Generali: Krystyna Matysiak i Piotr Bułka w zarządzie

Krystyna Matysiak i Piotr Bułka zostali członkami zarządu Generali Towarzystwo Ubezpieczeń, zarówno w spółce życiowej, jak i majątkowej zakładu. Nowe stanowiska mają objąć z dniem 1 kwietnia 2017 r.

...
Czytaj więcej

CEPiK 2.0 jako pierwsze udostępni informacje o punktach karnych

Adam Gryzel, kierownik techniczny programu CEPiK, przedstawił na konferencji prasowej etap prac nad wdrażaniem usług związanych z bazą CEPiK 2.0. Wskazał, że jako pierwsza zostanie uruchomiona usługa pozwalająca na sprawdzenie stanu konta punktów karnych.

...
Czytaj więcej

Jacek Birlet dołączył do Auxilii

Jacek Birlet z dniem 1 marca 2017 r. został nowym dyrektorem zarządzającym sprzedażą w kancelarii odszkodowawczej Auxilia S.A. Na nowym stanowisku będzie odpowiadał za pion sprzedaży i jego rozwój - przekazała firma.

...
Czytaj więcej

Auxilia uruchamia franczyzę

Kancelaria odszkodowawcza Auxilia będzie budować sieć franczyzy – taką informację podał Puls Biznesu. Celem tego działania jest zwiększenie wyników finansowych i szybki wzrost biznesu.

...
Czytaj więcej

Michał Krupiński: PZU pracuje nad cyberubezpieczeniami

Michał Krupiński, prezes PZU udzielił wywiadu portalowi wPolityce.pl. W trakcie rozmowy przedstawił plany Grupy w związku z przejęciem Banku Pekao S.A., a także przedstawił strategię Alior Banku oraz podsumował dotychczasowe osiągnięcia Grupy.

...
Czytaj więcej

Zmiany w Zarządzie D.A.S.

W dniu 16.02.2017 r. nastąpiły zmiany w Zarządzie D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. Na miejsce Arkadiusza Gila została powołana Danuta Źrałek.

...
Czytaj więcej

PZU będzie zastępowane przez Prokuratorię Generalną

Na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa został opublikowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej...

...
Czytaj więcej

Łukasz Moltzan został nowym Dyrektorem Biura Ubezpieczeń Osobowych

Łukasz Moltzan zastąpił na stanowisku Dyrektora Biura Ubezpieczeń Osobowych Przemysława Gawlaka. Nowy dyrektor od niedawna związany jest ze spółką Donorią. Posiada doświadczenie kierownicze w zarządzaniu zespołem obsługującym ubezpieczenia grupowe.

...
Czytaj więcej

Bezpieczna jazda z Samsung Drive

Samsung we współpracy z ÖAMTC Fahrtechnik (Technika Prowadzenia Pojazdu) wprowadza aplikację VR, która zadba o bezpieczeństwo jazdy. Twórcy zapowiadają, iż Samsung Drive ma szansę zmodernizować szkolenia z nauki jazdy na całym świecie.

...
Czytaj więcej

PZU SA złożył wniosek do UOKiK o wydanie zgody na koncentrację

W dniu 25 stycznia 2017 r. do Urzędu wpłynął wniosek dot. koncentracji polegającej na przejęciu przez PZU SA kontroli nad Bankiem Pekao S.A., Pioneer Pekao Investment Management S.A. oraz Domem Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.

...
Czytaj więcej

Polski Oddział AIG powiększył zespół Financial Lines

Zespół Financial Lines polskiego oddziału AIG Europe Limited powiększył się o cztery osoby. Ponadto, stanowisko dyrektora ds. sprzedaży ubezpieczeń odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej w AIG objęła Agata Grygorowicz.

...
Czytaj więcej

Intensa Sanpaolo zainteresowane przejęciem Generali

Włoska grupa Intensa Sanpaolo obecna na rynku bankowym i ubezpieczeniowym potwierdziła możliwość połączenia się z Generali – największym włoskim ubezpieczycielem.

...
Czytaj więcej

Michał Krupiński podsumowuje Światowe Forum Ekonomiczne w Davos

„Zmienia się sposób myślenia o tym, jak rozwijać własne gospodarki, jak rozwijać firmy" – powiedział PAP Prezes PZU Michał Krupiński, który gościł na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

...
Czytaj więcej

SALTUS Ubezpieczenia z tytułem Dobra Marka 2017

SALTUS Ubezpieczenia otrzymał tytuł Dobra Marka 2017 – Jakość, Zaufanie, Renoma. Firma została nagrodzona w kategorii „Odkrycie roku”.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia z Gwiazdą Jakości Obsługi 2017

ERGO Hestia otrzymała tytuł Gwiazda Jakości Obsługi 2017. Jest to wyróżnienie przyznawane przez konsumentów firmom docenianym ze względu na jakość obsługi i kontakt z klientami.

...
Czytaj więcej

PZU szuka kapitału na zwiększenie wskaźnika pokrycia Solvency II

PZU planuje wyemitować obligacje za 500 mln euro, przekazał portal Money.pl, powołując się na informacje agencji Reuters. W ten sposób ubezpieczyciel chce zwiększyć bufor kapitałowy po zakupie wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju 32,8% akcji Banku Pekao.

...
Czytaj więcej

Krupiński: w tym roku chcemy czerpać korzyści z przeprowadzonych transakcji bankowych

Michał Krupiński, prezes PZU, w rozmowie z PAP, powiedział, że na 2017 r. Grupa planuje zwiększenie rentowności w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ma to zostać zrealizowane m.in. przez rozwój kanału bancassurance oraz spółki PZU Zdrowie.

...
Czytaj więcej

W UE rozpoczęto prace nad uregulowaniem rynku pojazdów autonomicznych

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie, w którym wzywa Komisję Europejską do zaproponowania przepisów prawnych, które regulowałyby stosowanie robotów. Przyjęte propozycje zmian, wynikające z szybkiego rozwoju robotyki i AI.

...
Czytaj więcej

Postępowania polubowne przy RF szybsze i łatwiejsze

​W dniu 10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Jak podaje Rzecznik Finansowy, od tej pory postępowania polubowne prowadzone przy Rzeczniku Finansowym będą szybsze i łatwiejsze.

...
Czytaj więcej

Terminy do wniesienia pozwów. Wysokość minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy

Jedną z najistotniejszych zmian przepisów ustawy Kodeks pracy jest wydłużenie oraz ujednolicenie obowiązujących dotychczas terminów na wniesienie przez pracownika odwołania do Sądu pracy od wypowiedzenia albo rozwiązania zawartej z pracodawcą umowy...

...
Czytaj więcej

PZU nadzorowane przez Ministra Finansów i Rozwoju

Zarządzającym aktywami PZU S.A. został Minister Finansów i Rozwoju. Oprócz zakładu ubezpieczeń pod resort trafi jeszcze 239 podmiotów m.in. PKO BP, PLL LOT, GPW, Totalizator Sportowy, Grupa Azoty, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy przygotował wzór sprawozdania dotyczącego rozpatrywania reklamacji

Rzecznik Finansowy opublikował na swojej stronie internetowej wzór sprawozdania dotyczącego rozpatrywania reklamacji oraz liczby wystąpień na drogę postępowania sądowego w wyniku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z wolą klientów.

...
Czytaj więcej

ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o wypłatę odszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi

Do dnia 25 stycznia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wypłatę odszkodowań za straty w gospodarstwach rolniczych spowodowane klęskami żywiołowymi.

...
Czytaj więcej

DRB z tytułem Przedsiębiorstwa Fair Play 2016

Centrum Odszkodowań DRB otrzymało wyróżnienie Przedsiębiorstwa Fair Play 2016. Tym zaszczytnym tytułem firma została nagrodzona już po raz drugi.

...
Czytaj więcej

Coraz więcej branż zainteresowanych grupowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi dla swoich pracowników

Rośnie liczba osób objętych grupowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. Zgodnie z danymi Polskiej Izby Ubezpieczeń po II kw. 2016 r. liczba posiadaczy takiego ubezpieczenia wzrosła o 250 tys. osób, tj. o 23%.

...
Czytaj więcej

Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

W dniu 10 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich.

...
Czytaj więcej

LINK4 z tytułem Dobra Marka 2017

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń otrzymało wyróżnienie „Dobra Marka 2017 – Jakość, Zaufanie, Renoma" w kategorii ubezpieczenia komunikacyjne.

...
Czytaj więcej

Agencja S&P utrzymała rating PZU na poziomie A-

Agencja S&P w raporcie z dnia 22 grudnia 2016 roku podtrzymała rating PZU na poziomie „A-”. Rating został opublikowany dwa tygodnia po ogłoszeniu przez PZU transakcji zakupu akcji Banku Pekao S.A.

...
Czytaj więcej

Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

W dniu 10 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowa ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jej założeniem jest prostsze i szybsze rozwiązywanie sporów, powstałych pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami, na drodze pozasądowej.

...
Czytaj więcej

Wyłudzacze odszkodowań z Wrocławia zostali zatrzymani

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu przekazała, że jej funkcjonariusze zatrzymali dziesięciu członków grupy zajmującej się wyłudzeniami odszkodowań za szkody komunikacyjne i kredyty.

...
Czytaj więcej

KUKE Finance z nową umową

KUKE Finance S.A. i Famur S.A. podpisały umowę dotyczącą zarządzania wierzytelnościami. Wartość kontraktu opiewa na kwotę ponad 19,5 mln zł.

...
Czytaj więcej

BGK i KUKE finansują kontrakt eksportowy firmy budowlanej Unibep SA

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę kredytową o wartości 245 mln zł (55 mln EUR) na sfinansowanie kontraktu eksportowego firmy budowlanej Unibep SA z Bielska Podlaskiego. Ubezpieczenie finansowania zapewnia KUKE.

...
Czytaj więcej

Nowi dyrektorzy marketingu w PZU

PZU poinformowało, iż od dnia 1 listopada 2016 r. dyrektorem do spraw strategii i analiz marketingowych w PZU jest Marta Baran. Od dnia 15 października 2016 r. obowiązki dyrektora do spraw komunikacji marketingowej pełni natomiast Agnieszka Rzepkowska.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. ma nowego prezesa. Został nim dotychczasowy wiceprezes Zarządu - Adam Lewandowski.

...
Czytaj więcej

Posłowie za przesunięciem daty wdrożenia CEPiK na 4 czerwca 2018 r.

Podczas 31. posiedzenia Sejmu RP posłowie wysłuchali sprawozdania Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Przedstawiciele PZU na konferencji Global Emerging Markets One-on-One

W dniach 29 listopada – 1 grudnia 2016 r. w Nowym Jorku odbywa się konferencja „Global Emerging Markets One-on-One” organizowana przez bank inwestycyjny UBS. Jako przedstawiciele Grupy PZU, znaleźli się Michał Krupiński i Tomasz Kulik.

...
Czytaj więcej

PZU powinien się wytłumaczyć z podwyżek składki OC przed Komisją Finansów Publicznych

Politycy z PO chcą, aby sejmowa komisja finansów publicznych zaprosiła na swoje posiedzenie przedstawiciela PZU. Uważają, że rząd powinien poznać przyczyny podwyżek ubezpieczenia OC komunikacyjnego i rzetelnie poinformować o nich obywateli.

...
Czytaj więcej

Compensa z nową usługą dla klientów indywidualnych

Klienci Compensa TU S.A. mogą rozszerzyć swoje ubezpieczenie mieszkania o dodatkową usługę iMe, tzw. technologiczny Concierge. iMe to innowacyjne narzędzie umożliwiające konsultację online w przypadku problemów ze sprzętem IT.

...
Czytaj więcej

Zmiany w Zarządzie TUW Medicum: Teresa Grabowska zamiast Adama Kałdusa

Rada Nadzorcza TUW Medicum w dniu 24 listopada 2016 roku powołała z dniem 1 grudnia 2016 r. na stanowisko Członka Zarządu Teresę Grabowską. Jednocześnie z funkcji Członka Zarządu zrezygnował Adam Kałdus.

...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność karna za uszkodzenie systemów komputerowych i teleinformatycznych

W dobie powszechnej informatyzacji szeroko obejmującej wiele aspektów życia, coraz częściej spotykamy się z przypadkami przestępstwa tzw. sabotażu komputerowego. Przestępstwo to zostało opisane w art. 269a Kodeks karny.

...
Czytaj więcej

Innowacje w ubezpieczeniach – jak przygotować się na zmiany?

21 listopada br. odbyła się konferencja poświęcona nowym technologiom w sektorze ubezpieczeń. Uczestnicy 5. edycji międzynarodowego panelu „Innowacje w ubezpieczeniach” zastanawiali się, jak InsurTech-y wpłyną na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Perła Polskiej Gospodarki dla Grupy Europa

Grupa Europa już po raz drugi otrzymała tytuł „Perła Polskiej Gospodarki”. Wyróżnienie przyznawane jest najlepszym podmiotom gospodarczym wyłonionym przez naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej.

...
Czytaj więcej

Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność chce regulacji w Kodeksie pracy chroniących przed stresem w pracy

Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność przygotował petycję do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Związkowcy domagają się wpisania do Kodeksu pracy ochrony przed skutkami stresu w pracy.

...
Czytaj więcej

AIG wycofuje się z Wielkiej Brytanii

Amerykański ubezpieczyciel zamierza opuścić UK z powodu Brexitu. Na razie zakład ubezpieczeń daje sobie rok na podjęcie decyzji, gdzie przenosi swoją główną europejską siedzibę.

...
Czytaj więcej

Od 2018 r. polisa OC komunikacyjna w telefonie

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że do 2018 r. zostaną ukończone prace nad e-dowodami. Już za dwa lata w Polsce dokumenty, takie jak dowód osobisty, prawo jazdy, karta rejestracyjna pojazdu i polisa ubezpieczenia OC będą dostępne na smartfonach. 

...
Czytaj więcej

CEPiK: kolejna zmiana w powstawaniu systemu

Do Rządowego Centrum Legislacji trafiło 25 projektów rozporządzeń dotyczących wdrażania bazy CEPiK 2.0. Większość z nich jest autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Projekty rozporządzeń zakładają powstanie harmonogramu prac nad rozbudową Ewidencji.

...
Czytaj więcej

Concordia na dwóch znaczących wydarzeniach w branży agro

Tak jak w ubiegłych latach, również i w tym roku na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie na Narodowym nie zabraknie Concordii Ubezpieczenia. Towarzystwo będzie reprezentowane przez Andrzeja Janca – Dyrektora Biura Ubezpieczeń Rolnych.

...
Czytaj więcej

Prezes PZU: Warto zwiększać udział rodzimego kapitału w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym

Michał Krupiński, Prezes PZU podsumował dla PAP ostatnie sukcesy spółki: wyniki po trzech kwartałach oraz podtrzymanie przez amerykańską agencję ratingową S&P oceny PZU na poziomie „A-”- najwyższym z możliwych dla polskiej spółki.

...
Czytaj więcej

PZU aktywnym partnerem krajowych liderów biznesu

Specjaliści z PZU aktywnie uczestniczyli w odbywającym się w zeszłym tygodniu Kongresie 590, m. in. Aleksandra Agatowska, zasiadająca w zarządzie spółki PZU Życie S.A., opowiedziała, w jaki sposób Grupa wspiera polskie, innowacyjne przedsiębiorstwa.

...
Czytaj więcej

EuCO po III kw. 2016 r. ze zwiększonymi zyskami

​Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) po trzech kwartałach 2016 r. zwiększyło zysk netto o 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

...
Czytaj więcej

Grzegorz Chłopek: w 2017 roku IKZE będzie najpopularniejszym produktem w III filarze 

Grzegorz Chłopek, prezes PTE Nationale-Nederlanden Polska komentuje dla agencji Newseria Biznes ostatnie propozycje rządu dotyczące zmian w systemie emerytalnym, a także aktualną sytuację na rynku dobrowolnych długoterminowych oszczędności emerytalnych.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden nagrodzone za najlepszą inicjatywę budującą zaangażowanie i lojalność pracowników

W konkursie „Siła Przyciągania 2016” zorganizowanym z inicjatywy m.in. dziennika Puls Biznesu oraz PwC nagrodę główną otrzymało Nationale-Nederlanden w kategorii „Najlepsza inicjatywa budująca zaangażowanie i lojalność pracowników”.

...
Czytaj więcej

Polisa dla narciarzy

Powoli rozkręca się sezon narciarski. Tegoroczne ferie rozpoczynają się już 16 stycznia 2017 r. ale wiele osób z zimowego szaleństwa korzysta już w okresie świąteczno-noworocznym. Miłośnicy zimowego szaleństwa mogą skorzystać z bogatej oferty polis.

...
Czytaj więcej

CEPiK 2.0 od 4 czerwca 2018 r.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o kolejnym przesunięciu terminu uruchomienia poprawionej wersji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Według ostatniego komunikatu resortu, ma to nastąpić 4 czerwca 2018 r.

...
Czytaj więcej

Marcin Żółtek nowym prezesem PTE PZU SA

W dniu 3 listopada 2016 r. Rada Nadzorcza PTE PZU powołała z dniem 9 stycznia 2017 r. do zarządu towarzystwa Marcina Żółtka i powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa zarządu.

...
Czytaj więcej

Leszek Skop w zarządzie PKO Ubezpieczenia

W dniu 28 października 2016 r. Leszek Skop został powołany na członka zarządu PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nowe stanowisko objął w dniu 2 listopada 2016 r.

...
Czytaj więcej

Agencja S&P podtrzymuje rating kredytowy PZU

W dniu 31 października 2016 r. amerykańska agencja S&P poinformowała, iż po prawie rocznym okresie weryfikacji podtrzymuje dla PZU rating A-. Jest to najwyższa możliwa ocena dla polskiej spółki.

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw; Dziennik Ustaw z dnia 8 czerwca 2018 r., poz. 1104

...
Czytaj więcej

Rozporządzenia wykonawcze dot. ustawy - Prawo o ruchu drogowym

W związku ze zmianą ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, opublikowano następujące rozporządzenia wykonawcze:

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (Dziennik Ustaw z dnia 6 czerwca 2018 r., poz. 1091)

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. kwartalnej sprawozdawczości TFG

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw jest optymalizacja działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0 i wyeliminowanie ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem jego funkcji.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o ruchu drogowym z podpisem Prezydenta

Dnia 15 maja br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

W dniu 8 listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

W dniu 27 października 2017 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów.

...
Czytaj więcej

Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji – łatwiej o odszkodowanie

W dniu 27 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ustawa ta pozwoli na skuteczniejsze dochodzenie roszczeń przez wszystkich, których dotknęły antykonkurencyjne praktyki.

...
Czytaj więcej

Dwa Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji pojazdów

W dniu 26 czerwca 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały dwa Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenia w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

W dniu 26 kwietnia 2017 r. opublikowana została Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 26 kwietnia 2017 r., poz. 836).

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

W dniu 26 kwietnia 2017 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 26 kwietnia 2017 r., poz. 847).

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ws. właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur UOKiK

W dniu 21 kwietnia 2017 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur UOKiK.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo własności przemysłowej

W dniu 13 kwietnia 2017 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 13 kwietnia 2017 r., poz. 776).

...
Czytaj więcej

Ogłoszenie jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 3 marca 2017 r., poz. 478).

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym

​W dniu 21 lutego 2017 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym (Dz. U. z 21 lutego 2017 r., poz. 313).

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

W dniu 16 grudnia 2016 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. z 16 grudnia 2016 r., poz. 2053).

...
Czytaj więcej

Rządowy projekt 100 usprawnień dla firm

Proponowane przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego rozwiązania wprowadzają zapowiedzianą w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poprawę otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej

Baza CEPiK zostanie uruchomiona w dniu 4 czerwca 2018 r.

W dniu 12 grudnia 2016 r. opublikowana została Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2016 r., poz. 2001).

...
Czytaj więcej

SR: między powstałą szkodą a winą sprawcy musi nastąpić związek przyczynowy

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze w wyroku z dnia 25 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I C 332/15) orzekł, że w opisywanej sprawie nie można przypisać winy pozwanemu. W związku z tym oddalił powództwo.

...
Czytaj więcej

SA: poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie jeśli doszło do zmniejszenia dochodów na skutek wypadku

SA w wyroku z dnia 20 marca 2018 r. (sygn. akt I A Ca 552/17) orzekł, że poszkodowanemu, który na skutek wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, który przyczynił się do znacznego zmniejszenia dochodów, należy się zadośćuczynienie.

...
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości UE zajmie się swobodą zawierania umów na odległość

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 września 2017 r. (sygn. akt III SK 45/16) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prawne dot. zawierania na odległość umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

SA: od kiedy przysługują odsetki od zadośćuczynienia?

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 1 lutego 2018 r. (sygn. akt I ACa 826/17) orzekł, że apelacja powódki jest zasadna częściowo.

...
Czytaj więcej

SN: Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym ofierze wypadku

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Taką decyzję podjął Sąd Najwyższy 27 marca br.

...
Czytaj więcej

Bank Pocztowy zwiększa liczbę klientów

Sławomir Zawadzki, prezes zarządu Banku Pocztowego, udzielił wywiadu serwisowi bankier.pl, w którym stawia tezę, że bankowość pocztowa jest w Polsce potrzebna. W jaki sposób uargumentował swoje zdanie?

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel powinien myśleć przede wszystkim o interesie klienta

Głównym założeniem zmian związanych z nową ustawą o dystrybucji ubezpieczeń jest próba uporządkowania rynku finansowego i zwrócenie większej uwagi na ochronę klientów.

...
Czytaj więcej

SN: Szkoda i krzywda mogą być wyrządzone pośrednim działaniem

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 grudnia 2017 r. (sygn. Akt II CSK 87/17) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

...
Czytaj więcej

Ukryty monitoring w miejscu pracy narusza prawo pracowników do poszanowania ich życia prywatnego

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że monitorowanie pracowników hiszpańskiego supermarketu bez ich wiedzy stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego pracowników.

...
Czytaj więcej

SN: ubezpieczenia NNW pracowników można traktować jako ubezpieczenie na życie, jeśli obejmuje ryzyko śmierci

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracownika, które obejmuje również ryzyko śmierci, może być potraktowane jako ubezpieczenie na życie. W takiej sytuacji pracodawca jest zwolniony z zapłaty odprawy pośmiertnej.

...
Czytaj więcej

Zdaniem Sądu Najwyższego: firma nie uniknie składek działając w grupie kapitałowej

Sąd Najwyższy opublikował pełną treść wyroku zapadłego 3 października 2017 r. Dotyczy on zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla zleceniobiorców spółek powiązanych w ramach grupy kapitałowej.

...
Czytaj więcej

TSUE: w przypadku lotu łączonego odległość liczy się bezpośrednio, bez uwzględnienia przesiadki

Odszkodowanie należne pasażerom w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotu łączonego należy obliczać stosownie do mierzonej z lotu ptaka odległości pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu a lotniskiem miejsca docelowego.

...
Czytaj więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka: nowe obowiązki pracodawców w zakresie monitoringu pracowników

W dniu 5 września 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) orzekł, że pracodawcy mają prawo monitorować prywatną korespondencję pracowników pod warunkiem, że w sposób dostatecznie szczegółowy poinformują pracowników o stosowaniu takiego nadzoru.

...
Czytaj więcej

SN: Restrukturyzacja pracodawcy a obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nakłada na pracodawcę w treści art. 9 obowiązek zatrudnienia pracownika, z którym rozwiązał on stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia.

...
Czytaj więcej

398. posiedzenie KNF: zgoda na zmianę Prezesa Zarządu MetLife

W dniu 13 lipca 2018 r. odbyło się 398. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

UOKiK: wnioski podmiotów z pierwszego roku funkcjonowania ADR  

UOKiK przedstawił roczne sprawozdanie z funkcjonowania ADR. Wynika z niego, że w ubiegłym roku do podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów wpłynęło ponad 18 tys. wniosków o przeprowadzenie ADR.

...
Czytaj więcej

UOKiK wyraził zgodę na przejęcie Concordii przez Generali

Decyzją z dnia 2 lipca 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie przez Generali kontroli nad Concordia Polska TUW oraz Concordia Capital S.A.

...
Czytaj więcej

UKNF widzi konieczność ustawowego zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów

Zdaniem KNF niezbędne są zmiany gwarantujące większe bezpieczeństwo inwestorów. Po sprawie GetBacku zaufanie Polaków do rynku zostało istotnie podważone, a jesteśmy w przededniu ogłoszenia rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego.

...
Czytaj więcej

UKNF zwraca się do FCA o zwiększenie nadzoru nad Revolut

​05 lipca 2018 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował o skierowaniu do brytyjskiego organu nadzoru prośby o zwiększenie nadzoru nad spółką Revolut Ltd. zajmującą się elektronicznymi usługami bankowymi i płatniczymi.

...
Czytaj więcej

11 instytucji finansowych obniżyło lub wyeliminowało opłaty windykacyjne po interwencji UOKiK

11 instytucji finansowych zmieniło swoje praktyki windykacyjne po tzw. miękkim wezwaniu lub wszczęciu postępowania przez Prezesa UOKiK. Wątpliwości Urzędu dot. opłat pobieranych przez instytucje finansowe za dokonywanie czynności windykacyjnych.

...
Czytaj więcej

UOKiK przypomina o platformie ODR

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, jakie obowiązki mają e-sprzedawcy towarów i usług w związku z funkcjonowaniem platformy ODR oraz jakie korzyści mogą czerpać klienci z tej formy zgłaszania skarg.

...
Czytaj więcej

Pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. Blockchain przy UKNF

4 czerwca 2018 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. Blockchain. W jego skład weszli członkowie Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz dodatkowe podmioty rynkowe.

...
Czytaj więcej

KNF wydała komunikat ws GetBack SA

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat w sprawie skarg na działania podmiotów uczestniczących w procesie sprzedaży obligacji GetBack SA.

...
Czytaj więcej

KNF wyróżniła Instytucje przyjazne mediacjom

KNF przyznała wyróżnienia "Instytucja finansowa przyjazna mediacji" oraz "Ambasador mediacji na rynku finansowym". Wyróżnione zostało sześć instytucji finansowych.

...
Czytaj więcej

Do UOKiK wpłynął wniosek ws. przejęcia kontroli nad TUW „TUW” przez InterRisk

W dniu 27 kwietnia 2018 r. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

...
Czytaj więcej

Działalność KNF w 2017 r. Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym

KNF przedstawiła sprawozdanie z działalności organu nadzoru w 2017 r. Do tej pory na portalu beinsured.pl przedstawiliśmy dane zawarte w sprawozdaniu odnoszące się do podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym oraz postępowań kontrolnych KNF.

...
Czytaj więcej

Prawie 3 mln zł kary nałożył UOKiK za praktyki naruszające dobre obyczaje w zakresie pośrednictwa kredytowego

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie nieuczciwych praktyk w zakresie pośrednictwa kredytowego stosowanych przez Kancelarię Prawną Proculus. Kwestionowane praktyki Prezes UOKiK uznał za naruszające dobre obyczaje.

...
Czytaj więcej

KNF: komunikat ws. wykonywania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych przez emitentów papierów wartościowych

KNF publikowała komunikat ws. wykonywania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych przez emitentów  papierów wartościowych. Dokument powstał jako rezultat czynności nadzorczych urzędu dot. raportowania.

...
Czytaj więcej

KNF podpowiada, jak uzyskać odszkodowanie za nieprawidłowości w realizacji usług płatniczych przez Homepay

Komisja Nadzoru Finansowego zamieściła spółkę Homepay na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Jest to efekt napływających do KNF zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez podmiot.

...
Czytaj więcej

385. posiedzenie KNF. PZU musi zapłacić 1,7 mln zł kary za opóźnienia w wypłatach odszkodowań

W dniu 27 marca 2018 r. odbyło się trzysta osiemdziesiąte piąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

KNF: Komunikat dotyczący stanowiska organu nadzoru odnośnie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych

W dniu 13 marca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła założenia odnośnie polityki dywidendowej banków komercyjnych w okresie średnioterminowym.

...
Czytaj więcej

KNF działa na rzecz rozwoju sektora Fintech. Została zawarta umowa o współpracy z tajwańskim organem nadzoru

W dniu 6 marca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego i organ nadzoru z Tajwanii (Financial Supervisory Commission - FSC) podpisali umowę o współpracy w zakresie innowacji finansowych (Fintech).

...
Czytaj więcej

W UKNF został utworzony Departament Innowacji Finansowych FinTech

Weszło w życie Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego. W jego ramach zostanie utworzony Departament Innowacji Finansowych FinTech.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 382. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 20 lutego 2018 r. odbyło się trzysta osiemdziesiąte drugie posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas posiedzenia KNF wyraziła zgody na powołanie nowych członków zarządów towarzystw ubezpieczeń odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem.

...
Czytaj więcej

Unum Group złożyła wniosek dot. przejęcia Pramerica do UOKiK

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek dot. zgody na przejęcie przez Unum Group kontroli nad Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 380. posiedzenia KNF. Jacek Kugacz ze zgodą na objęcie stanowiska prezesa PTR

W dniu 30 stycznia 2018 r. odbyło się trzysta osiemdziesiąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Egzamin aktuarialny 26 i 27 marca br.

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła termin najbliższego egzaminu aktuarialnego. Odbędzie się on w dniach 26 i 27 marca 2018 r. 

...
Czytaj więcej

Komunikat z 379. posiedzenia KNF. Kolejni ubezpieczyciele ukarani

W dniu 16 stycznia 2018 r. odbyło się trzysta siedemdziesiąte dziewiąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

UOKiK szykuje zmiany w ustawie deweloperskiej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej ustawą deweloperską.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 378. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. Warta i Gothaer z karami

W dniu 9 stycznia 2018 r. odbyło się trzysta siedemdziesiąte ósme posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

UOKiK nałożył ponad 135 mln zł kary za kartel

UOKiK rozbił zmowę producentów płyt drewnopochodnych używanych m.in. do produkcji mebli. Jak wynikło z postępowania Urzędu, przedsiębiorcy przez prawie cztery lata wspólnie ustalali ceny i wymieniali się poufnymi informacjami.

...
Czytaj więcej

UKNF wydał stanowisko ws. stosowania w Polsce od 3 stycznia 2018 r. Dyrektywy MiFID II

Od dnia 3 stycznia 2018 r. Państwa Członkowskie powinny stosować przepisy krajowe implementujące dwa unijne akty prawne: Dyrektywę MiFID II oraz Dyrektywą delegowaną.

...
Czytaj więcej

Uwazajnakryptowaluty.pl! - Kampania informacyjna NBP i KNF

​Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczęli kampanię informacyjną ostrzegającą przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w „waluty” wirtualne, takie jak bitcoin, litecoin czy ether.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 375. posiedzenia. Maliszewski ze zgodą KNF

W dniu 21 listopada 2017 r. odbyło się 375. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura Maliszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu AXA Życie TU SA i Zarządu AXA Ubezpieczenia TUiR SA.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 373. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. LINK4 z karą za obniżanie składek OC

Komisja jednogłośnie nałożyła na Link4 karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł w związku z wyznaczaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewnia wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów działalności.

...
Czytaj więcej

Egzamin aktuarialny odbędzie się 20 i 21 listopada 2017 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że najbliższy egzamin aktuarialny odbędzie się w dniach 20 i 21 listopada 2017 r. Hotelu Sangate Airport w Warszawie.

...
Czytaj więcej

UOKiK przeszukał siedzibę Veolia Energia Warszawa ws. podejrzenia prowadzenia praktyk monopolistycznych

UOKiK po raz trzeci w tym roku przeprowadził przeszukanie w siedzibie spółki. Tym razem Urząd wszedł do biura Veolia Energia Warszawa. UOKiK podał, że przeszukanie miało na celu sprawdzenie, czy przedsiębiorca stosuje praktyki ograniczające konkurencję.

...
Czytaj więcej

KNF: stanowisko MF dot. klasyfikowania usługi badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń

​Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące świadczenia przez firmy audytorskie usług w zakresie badania sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzonych przez zakłady ubezpieczeń...

...
Czytaj więcej

IKE i IKZE po I poł. 2017 r.

UKNF udostępnił dane dotyczące Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego po I półroczu 2017 r.

...
Czytaj więcej

Nowy wiceprezes UOKiK

Premier Beata Szydło powołała na stanowisko wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michała Holeksę. Nowy wiceprezes urzędu będzie odpowiadał za ochronę konkurencji.

...
Czytaj więcej

UOKiK nałożył 1,7 mln zł kary dla Getin Noble Bank za błędy w reklamach kredytu konsumenckiego

UOKiK zakwestionował sposób, w jaki Getin Noble Bank informował konsumentów w materiałach reklamowych o konsolidacyjnym kredycie konsumenckim „5% niższa rata”. Za naruszenia zbiorowych interesów konsumentów nałożył na Getin Noble karę ponad 1,7 mln zł.

...
Czytaj więcej

UOKiK uruchomił nową stronę informującą o pozasądowym dochodzeniu roszczeń

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że uruchomił stronę internetową informującą o pozasądowym dochodzeniu roszczeń - www.polubowne.uokik.gov.pl.

...
Czytaj więcej

UOKiK: udostępnianie nagrań telefonicznych rozmów sprzedażowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził, czy operatorzy telekomunikacyjni udostępniają konsumentom nagrania telefonicznych rozmów sprzedażowych.

...
Czytaj więcej

UOKiK prowadzi przeszukanie w siedzibie Allegro

UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie dot. praktyk stosowanych przez Allegro. Jednym z podjętych środków jest przeszukanie w siedzibie spółki. Postępowanie jest wynikiem licznych skarg napływających do Urzędu od przedsiębiorców.

...
Czytaj więcej

Trzeci i czwarty etap prac Zespołu ds. FinTech zakończony

Zakończono już trzeci i czwarty etap prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce. W ramach tych etapów członkowie spotykali się w 6 podgrupach. Zespół ustalił, że należy określić główne priorytety działań rozwoju sektora.

...
Czytaj więcej

Filip Świtała został odwołany ze stanowiska zastępcy przewodniczącego KNF

Premier Beata Szydło odwołała Filipa Świtałę z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Odpowiadał on za pion bankowy nadzoru finansowego. Odwołanie nastąpiło w dniu 23 czerwca br.

...
Czytaj więcej

Nowa strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego oraz aplikacja mobilna KNF

Komisja Nadzoru Finansowego zmieniła wygląd swojej witryny internetowej. Zawiera ona nową identyfikację wizualną podmiotu. Zmiana struktury strony www.knf.gov.pl ma zapewnić większą przejrzystość i usprawnić poruszanie się użytkowników po witrynie.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 360. posiedzenia KNF. Jarosław Matusiewicz uzyskał zgodę na powołanie na prezesa UNIQA

Komisja nałożyła na Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych karę w wysokości 25 tys. zł w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania.

...
Czytaj więcej

UOKiK radzi jak uniknąć kary finansowej

Przedsiębiorcom, którzy biorą udział w zmowie cenowej grozi kara finansowa do 2 mln zł lub 10% obrotu firmy. Mogą oni jednak uniknąć sankcji dzięki programowi łagodzenia kar leniency. UOKiK przygotował „Wyjaśnienia w sprawie programu łagodzenia kar”.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 355. posiedzenia KNF. Zgoda na powołanie Pawła Surówki na prezesa PZU

W dniu 16 maja 2017 r. odbyło się trzysta pięćdziesiąte piąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 351. posiedzenia KNF. Compensa zapłaci 1,1 mln zł kary

W trakcie posiedzenia Komisja wyraziła zgodę na powołanie Zbigniewa Pusza na Prezesa Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

...
Czytaj więcej

UOKiK otrzymał kilkadziesiąt zgłoszeń od sygnalistów

Od poniedziałku działa pilotażowy program tzw. sygnalistów. Został on uruchomiony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przeciągu niecałego tygodnia, UOKiK otrzymał kilkadziesiąt zgłoszeń od tzw. sygnalistów.

...
Czytaj więcej

Sygnaliści pomogą UOKiK w wykrywaniu zmów cenowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił pilotażowy program tzw. sygnalistów. Ma on na celu zwiększenie wykrywalności zmów cenowych, poprzez pozyskiwanie informacji od anonimowych osób, które mają wiedzę na temat niedozwolonych porozumień.

...
Czytaj więcej

Istotny pogląd Prezesa UOKiK ws. trwałego nośnika

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał istotny pogląd odnoszący się do interpretacji definicji trwałego nośnika. Spór dotyczył umowy kredytu konsumenckiego zawartego za pośrednictwem internetu.

...
Czytaj więcej

PZU, Vienna Life i Generali wyróżnione za polubowne rozwiązywanie sporów

UKNF po raz trzeci przyznał wyróżnienia "Instytucja finansowa przyjazna mediacji". Nagrody zostały wręczone instytucjom, które starają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom oraz podejmują realne działania związane z polubownym rozwiązywaniem sporów.

...
Czytaj więcej

UOKiK przygotował wytyczne dla przedsiębiorców dot. ograniczenia prawa wglądu w postępowaniach

UOKiK opracował specjalny dokument, zawierający instrukcje dotyczące sposobu składania wniosków o ograniczenie prawa wglądu w postępowaniach w sprawach: praktyk ograniczających konkurencję, naruszających zbiorowe interesy konsumenckie...

...
Czytaj więcej

347. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. WARTA z karą 600 tys. zł

W dniu 14 marca 2017 r. odbyło się 347. posiedzenie KNF. W trakcie posiedzenia Komisja nałożyła na TUiR WARTA S.A. karę pieniężną w wys. 600 tys. zł w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu...

...
Czytaj więcej

Seminarium KNF dot. udziału w postępowaniach administracyjnych przed KNF 

Komisja Nadzoru Finansowego zaprasza na seminarium pt. "Podmioty nadzorowane jako strony postępowań administracyjnych przed KNF". Odbędzie się ono w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK.

...
Czytaj więcej

Chrzanowski: żadne dane finansowe nie zostały utracone w wyniku cyberataku na stronę KNF

Marek Chrzanowski w odpowiedzi na zapytanie poselskie posła Szewczaka ws. cyberataku na stronę internetową Komisji Nadzoru Finansowego zapewnił, że żadne dane finansowe nie zostały utracone w wyniku wystąpienia ww. incydentu.

...
Czytaj więcej

UKNF w ramach projektu CEDUR będzie szkolił podmioty z sektora ubezpieczeniowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, iż w serwisie internetowym dostępny jest harmonogram seminariów organizowanych w 2017 r. w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku (CEDUR).

...
Czytaj więcej

Nowi Zastępcy Przewodniczącego KNF

Lesław Gajek i Wojciech Kwaśniak zostali odwołani ze stanowiska Zastępcy Przewodniczącego KNF. Na ich miejsce premier Beata Szydło powołała Filipa Świtałę oraz Marcina Pachuckiego.

...
Czytaj więcej

UOKiK podsumowuje kontrole koncentracji w 2016 r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2016 r. wydał 196 decyzji w sprawach kontroli koncentracji. Wszystkie decyzje wyrażały zgodę na transakcję, w tym dwukrotnie warunkową.

...
Czytaj więcej

UOKiK: Blisko 30 mln zł kary dla Orange Polska

W dniu 6 lutego 2017 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż nałożył na Orange Polska karę blisko 30 mln zł, za bezprawne przedłużanie umowy o świadczenie usług stacjonarnych o wiele miesięcy bez wyraźnej zgody konsumentów.

...
Czytaj więcej

UOKiK odrzucił skargę Krajowej Izby Radców Prawnych w sprawie telefonicznych porad prawnych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o odrzuceniu skargi Krajowej Izby Radców Prawnych przeciwko operatorowi telekomunikacyjnemu oraz Availo Sp. z o.o. Izba zakwestionowała usługi udzielania telefonicznych porad prawnych przedsiębiorcom.

...
Czytaj więcej

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Volkswagen Group Polska

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postępowania przeciwko Volkswagen Group Polska w sprawie manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach wyprodukowanych przez niemiecki koncern.

...
Czytaj więcej

KNF o rynku Forex

UKNF przygotował stronę internetową zawierającą podstawowe informacje dla inwestujących na rynku Forex. Urząd prezentuje na niej sześć zasad bezpiecznego inwestowania.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 340. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 10 stycznia 2017 r. odbyło się trzysta czterdzieste posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

...
Czytaj więcej

UOKiK: 15 mln zł kary dla T-Mobile Polska za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów

W dniu 5 stycznia 2017 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, iż nałożył na T-Mobile Polska 15 mln zł kary za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

...
Czytaj więcej

UKNF przeszkolił niemal 8 tys. osób w ramach projektu CEDUR

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego podał, iż w 2016 r. w ramach seminariów Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku CEDUR przeszkolił blisko 8 tys. osób.

...
Czytaj więcej

Postępowanie UOKiK w sprawie Facebook

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie Facebook Ireland. Urząd sprawdza czy zasady zbierania i udostępniania danych użytkowników stosowane przez spółkę mogą naruszać prawa konsumentów.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 338. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

W trakcie posiedzenia Komisja zapoznała się z zawiadomieniem od Alior Banku S.A. dotyczącym podjęcia działalności transgranicznej na terytorium Królestwa Hiszpanii.

...
Czytaj więcej

Wyniki europejskich testów warunków skrajnych w sektorze ubezpieczeń

EIOPA opublikował wyniki europejskich testów warunków skrajnych dla europejskiego sektora ubezpieczeń. UKNF przygotował dokument, w którym zawarł najważniejsze informacje i wnioski z raportu.

...
Czytaj więcej

UOKiK radzi w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

W dniu 10 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów. W związku ze zmianami, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kilka porad dla przedsiębiorców, które ułatwią im spełnienie nowych obowiązków.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 337. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 13 grudnia 2016 r. odbyło się trzysta trzydzieste siódme posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

...
Czytaj więcej

Komunikat z 336. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Podczas trzysta trzydziestego szóstego posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych...

...
Czytaj więcej

UOKiK obchodzi Światowy Dzień Konkurencji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już po raz siódmy obchodził Światowy Dzień Konkurencji. W tym roku przypadł on na dzień 5 grudnia 2016 r. Z tej okazji UOKiK przypomniał przedsiębiorcom o obowiązku zgłoszenia koncentracji oraz podsumował 2016 rok.

...
Czytaj więcej

KNF: Wypłacalność zakładów ubezpieczeń po I półroczu 2016 r.

Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie o stanie sektora ubezpieczeń po pierwszym półroczu 2016 r. przedstawiła m.in. dane dotyczące wypłacalności zakładów ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

UOKiK wydał decyzję w sprawie praktyk e-commerce

Sklep internetowy ze sprzętem AGD został ukarany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za nieprzestrzeganie praw klientów indywidualnych wynikających z ustawy o prawach konsumenta.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w II kwartale 2016 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował raport „Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w II kwartale 2016 roku” zawiera on omówienie najważniejszych wskaźników działalności OFE, tj. efektywności działalności inwestycyjnej, aktywów, zebranych składek.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów

​Prezydent podpisał ustawę o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Została ona już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe prawo wejdzie w życie 10 stycznia 2017 r.

...
Czytaj więcej

KNF przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia FATCA

Komisja Nadzoru Finansowego przypomina, że w dniu 1 grudnia 2016 r. mija termin na zidentyfikowanie wśród klientów instytucji finansowych działających w Polsce osób będących podatnikami w USA. 

...
Czytaj więcej

Posiedzenie ECOFIN w sprawie zmian systemu VAT

13 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady ECOFIN w Brukseli. W takcie spotkania rozmawiano na temat zwalczania oszustw w VAT, ukończeniu unii bankowej i rozwijanie unii rynków kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Awaria kart Mastercard

W dniu 12 lipca br. doszło do awarii kart Mastercard. Posiadacze tego typu kart nie mogli przed godzinę dokonać płatności ani wypłaty z bankomatów.

...
Czytaj więcej

Wprowadzenie RODO miało wpływ na budżet wielu przedsiębiorstw

Rozpoczęcie stosowania nowych zasad dotyczących ochrony danych osobowych zmusiło przedsiębiorców do przeznaczenia części budżetu na wdrożenie nowych przepisów. Z punktu widzenia sektora MSP nowe regulacje to kłopot.

...
Czytaj więcej

Jednostki samorządowe mają problemy z wdrożeniem RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania unijnego rozporządzenia, jednostki samorządu terytorialnego musiały przygotować się do wdrożenia nowych przepisów. Niestety, wiele urzędów gmin i powiatów deklaruje brak tzw. dobrych praktyk w zakresie RODO.

...
Czytaj więcej

Zmiany personalne w Ministerstwie Cyfryzacji

10 lipca br. odbyło się wręczenie nominacji na stanowiska sekretarza i podsekretarza stanu w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji. Na stanowisko sekretarza stanu został nominowany Karol Okoński, a funkcję podsekretarza ma pełnić Wanda Buk.

...
Czytaj więcej

Pekao TFI z nowym prezesem

W dniu 5 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Pekao TFI S.A. zdecydowała o odwołaniu z zarządu spółki Prezesa Krzysztofa Lewandowskiego i Wiceprezesa nadzorującego pion zarządzania aktywami Petera Bodisa.

...
Czytaj więcej

W NBP powstał Departament Innowacji Finansowych

Narodowy Bank Polski powołał w swojej strukturze nową komórkę zajmującą się rynkiem innowacji technologicznych. Na dyrektora departamentu został wybrany Robert Jagiełło.

...
Czytaj więcej

Spotkania informacyjno-edukacyjne dot. RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich od 25 maja br. roku. Mimo, że od rozpoczęcia obowiązywania minęły już prawie dwa miesiące, wiele spółek nadal ma problemy ze zrozumieniem rozporządzenia.

...
Czytaj więcej

Rynek funduszy emerytalnych w czerwcu 2018 r.

Od kilku miesięcy widoczne są delikatne spadki na warszawskiej giełdzie. W sektorze funduszy emerytalnych również zauważalne są straty.

...
Czytaj więcej

Jakie są konsekwencje niskiej kwoty ubezpieczenia?

Serwis Business Insider stawia tezę, że brak odpowiedniego ubezpieczenia na czas podróży może zakończyć się długami do końca życia. Czy turyści chętnie inwestują w polisy turystyczne?

...
Czytaj więcej

Linie lotnicze strajkują. Co z odszkodowaniem?

​Pracownicy jednej z linii lotniczych planują strajk w czterech krajach: Włoszech, Belgii, Portugalii i Hiszpanii. Czy w związku z odwołanymi lotami z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pasażerom należy się odszkodowanie?

...
Czytaj więcej

Banki mają problem z trwałym nośnikiem. Pomóc może im blockchain

W 2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowania przeciwko 12 bankom. UOKiK sprawdzał, jak podmioty informują klientów o zmianach umów. Postępowanie zostało wszczęte m.in. wobec PKO BP S.A.

...
Czytaj więcej

Problemy z RODO wynikają z niezrozumienia przepisów

Zgodnie z założeniem unijnego rozporządzenia, każde państwo musi dostosować krajowe przepisy do RODO. Dodatkowo RODO zostawia otwarte drzwi na zmiany, które przyniesie postęp technologiczny.

...
Czytaj więcej

Kawecki: RODO opiera się na ocenie ryzyka

Minął pierwszy miesiąc od rozpoczęcia obowiązywania unijnego rozporządzenia RODO. W związku z tym, że pojawiają się coraz to nowsze pytania i niejasności związane z odpowiednim przetwarzaniem danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie Idea Banku

Nowym wiceprezesem zarządu banku została Magdalena Skwarzec, która dotychczas pełniła funkcję członka zarządu.

...
Czytaj więcej

PUODO: zalecenia dot. przetwarzania danych zgodnie z RODO

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie podaje konkretnych rozwiązań, ponieważ kraje członkowskie same muszą dostosować nowe przepisy do obowiązujących już regulacji.

...
Czytaj więcej

Czy warto kupić samochodowe NNW?

Każdy właściciel samochodu jest zobowiązany do zakupu OC ppm. Ubezpieczyciele często proponują zakup komunikacyjnego OC wraz z ubezpieczeniem NNW.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia na wypadek suszy

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat ubezpieczenia gospodarstwa rolnego. Z artykułu wynika, że w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych brakuje polisy na wypadek suszy.

...
Czytaj więcej

Nowe zasady reklamacji wyjazdów turystycznych

Z dniem 1 lipca br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych. Zmiany mają gwarantować taki sam zakres ochrony wszystkim konsumentom na terenie Unii Europejskiej.

...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność cywilna w zawodzie lekarza

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło dane, z których wynika, że tylko w 2017 roku pacjenci otrzymali rekompensatę za błędy medyczne w wysokości 13,5 mln zł.

...
Czytaj więcej

UFG dokonało zmian w radzie

Zwyczajne Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wybrało dwóch członków rady Funduszu. Zostali nimi Agnieszka Wrońska, prezes Link 4 oraz Rafał Stankiewicz, wiceprezes Warty, który będzie ponownie pełnił tę funkcję.

...
Czytaj więcej

Nowy projekt rozporządzenia MF przewiduje zniesienie podatku od sprzedaży kryptowalut

​Obrót walutą wirtualną na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany jest czynnością cywilnoprawną, za którą pobierany jest podatek. Wynika to z zakwalifikowania przez sądy waluty wirtualnej jako prawa majątkowego.

...
Czytaj więcej

Przed wakacjami - co warto wiedzieć?

Już po raz 9. rozpoczęła się akcja informacyjna „Przed wakacjami - co warto wiedzieć?”. W tym roku zaangażowało się w nią 53 instytucji, które w specjalnie przygotowanych poradnikach udzielają informacji, jak przygotować się do wakacyjnego wyjazdu.

...
Czytaj więcej

Świat: linie lotnicze niechętnie płacą odszkodowania

Podróżni irlandzkiego przewoźnika skarżą się na częste odmowy wypłaty rekompensaty za odwołany lot.

...
Czytaj więcej

MC planuje rozbudować aplikację mDokumenty

Trwają prace nad udoskonaleniem aplikacji mDokumenty, która w przyszłości ma się stać elektronicznym portfelem z dokumentami.

...
Czytaj więcej

Jakimi kryteriami kierują się klienci TU przy wyborze OC ppm.?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadacze pojazdów mechanicznych są zobowiązani do zakupu ubezpieczenia OC ppm.

...
Czytaj więcej

Atak hakerów na system IT ERGO Hestii

W nocy z 10 na 11 czerwca doszło do ataku hakerskiego na serwery STU ERGO Hestia. Losowi użytkownicy otrzymali informację z TU o nadpłaconej składce. W załączniku e-maila znajdował się wirus, który został zablokowany przez oprogramowania antywirusowe.

...
Czytaj więcej

Jak uniknąć podwójnego ubezpieczenia OC?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podwójnego ubezpieczenia OC ppm. dochodzi, gdy właściciel pojazdu mechanicznego posiada więcej niż jedną polisę.

...
Czytaj więcej

Kiedy można żądać odszkodowania za opóźniony lot?

TSUE zdecydował, że odszkodowanie za opóźniony lot należy się nawet w sytuacji, gdy przesiadka miała miejsce poza Unią Europejską, pod warunkiem że rezerwacja lotu była wspólna.

...
Czytaj więcej

Czy można się ubezpieczyć na wypadek niedostatecznej ochrony danych osobowych?

Rozpoczęcie obowiązywania RODO w Polsce sprawiło, że niektóre spółki próbują uniknąć konsekwencji nieprawidłowej ochrony danych osobowych swoich klientów.

...
Czytaj więcej

Wyłączenia ochrony w ubezpieczeniach turystycznych

Podczas zakupu ubezpieczenia turystycznego priorytetem dla klienta TU jest zakres obowiązywania ubezpieczenia. Nie każdy ubezpieczający się jest świadomy o szeregu wyłączeń jakie obowiązują. W jakich sytuacjach ubezpieczenie nie zostanie zrealizowane?

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele ostrzegają przed prokrastynacją

Ubezpieczyciele ostrzegają na zgubnymi skutkami prokrastynacji. Odkładanie rzeczy na później, a w szczególności zakupu ubezpieczenia może okazać się zgubne i zdradliwe.

...
Czytaj więcej

KE chce zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Pojazdy będą wyposażone w nowe technologie

Według danych za 2017 rok, wskutek zdarzeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej zginęło 25 tys. osób, a 135 tys. poniosło poważne obrażenia. W związku z tym Komisja Europejska przygotowała kolejne rozwiązania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników

Od 18 maja br. obowiązują nowe przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników. Wprowadzony został obowiązek zgłoszenia przez rolnika pomocników, z którymi zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.

...
Czytaj więcej

Analiza potrzeb klienta a reklamacje

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat zmian jakie wprowadzi ustawa i dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1 października br.

...
Czytaj więcej

Czym są ubezpieczenia Affinity?

Ubezpieczenia Affinity to szczególny rodzaj ubezpieczenia, który najczęściej jest sprzedawany wraz z innym produktem np. sprzętem AGD lub wycieczką turystyczną.

...
Czytaj więcej

Czy firmy są przygotowane do RODO?

Zaostrzenie przepisów o ochronie danych osobowych będzie rzutowało nie tylko na pracę w biurach, ale na większość dziedzin życia.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorcy chętnie korzystają z e-składek

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska, poinformowała, że w okresie od początku roku do połowy maja przedsiębiorcy odprowadzili do ZUS ponad 100 mld zł poprzez e-składkę.  

...
Czytaj więcej

Czy TFG zagwarantuje większe bezpieczeństwo w turystyce?

W 2016 r. został stworzony Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który zapewnia bezpieczny powrót do domu turystom, których biuro podróży zbankrutowało w czasie trwania urlopu.

...
Czytaj więcej

Kamery w pracy i kontrola skrzynek służbowych pracowników od 25 maja 2018 r.

10 maja br. Sejm przyjął ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawa jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem unijnego rozporządzenia (RODO), które będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

...
Czytaj więcej

Kiedy MSP muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wciąż budzą wiele wątpliwości. Zgodnie z założeniami, niektóre przepisy miały nie obowiązywać w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej

Poprawa wyników OFE

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych w 2017 r. wyniósł 28,4 mld zł. Z początkiem 2018 r. OFE odnotowały straty. W kwietniu średnia stopa zwrotu wyniosła jedynie 2,2 proc.

...
Czytaj więcej

Artur Granicki został dyrektorem nowego Departamentu Innowacji Finansowych FinTech UKNF

Artur Granicki objął stanowisko w wyniku rozstrzygniętego konkursu. Doświadczenie zdobyte w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pozwala mu na kierowanie Departamentem.

...
Czytaj więcej

Leasing a ubezpieczenie samochodu

Coraz więcej kierowców decyduje się na zakup samochodu na zasadzie leasingu. Z założenia leasing jest rozwiązaniem pośrednim między zakupem pojazdu, a jego wypożyczeniem. Kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie leasingowanego samochodu?

...
Czytaj więcej

Fizjoterapeuci muszą mieć ubezpieczenie

Od 1 czerwca br. osoby udzielające świadczeń z zakresu fizjoterapii nie mogą być zatrudnione ani nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w tym kierunku, jeśli nie znajdą się w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Niezbędne jest też ubezpieczenie.

...
Czytaj więcej

Nowy prezes Open Finance

Rada Nadzorcza Open Finance podjęła uchwałę o powołaniu Joanny Tomickiej – Zawora na stanowisko prezesa spółki. Przemysław Guberow, dotychczasowy CEO Open Finance został skierowany do pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu.

...
Czytaj więcej

Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach medycznych?

Coraz więcej towarzystw ubezpieczeń decyduje się na przygotowanie oferty dodatkowych ubezpieczeń medycznych. Dlaczego popyt na tego rodzaju ochronę rośnie?

...
Czytaj więcej

Świat: Nowy prezes Deutsche Banku

Od 2015 r. stanowisko prezesa największego niemieckiego banku piastował John Cryan. Decyzją rady nadzorczej zastąpi go Christian Sewing.

...
Czytaj więcej

Polska przygotowuje się do wdrożenia dyrektywy NIS

Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK, był gościem programu #RZECZoBIZNESIE. W udzielonym wywiadzie opowiedział, w jaki sposób działają hakerzy i jak organizacje publiczne walczą z cyberprzestępczością.

...
Czytaj więcej

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przyjęła projekt nowego Kodeksu pracy

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przyjęła projekt nowego Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Jednocześnie jej przewodniczący Marcin Zieleniecki poinformował, że propozycje nie są jeszcze ostatecznymi projektami ustaw.

...
Czytaj więcej

Niedługo w Polsce będzie można płacić smartwatchem

Na polskim rynku można już kupić nowy smartwatch od Garmina – vívoactive 3. Produkt dedykowany jest sportowcom i został wyposażony w technologię Garmin Pay, pozwalającą na dokonywanie zbliżeniowych transakcji.

...
Czytaj więcej

AirHelp stworzył nowe narzędzie, które pozwoli sprawdzić możliwość ubiegania się o odszkodowanie z ostatnich 3 lat

AirHelp udostępnił nowe narzędzie, które pozwoli sprawdzić możliwość ubiegania się o rekompensatę za zakłócone loty z ostatnich 3 lat, a także stworzy indywidualną mapę odbytych podróży. 

...
Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia bliżej opracowania nowego systemu wypłat odszkodowań za błędy medyczne

Dobiegają końca prace w resorcie zdrowia nad projektem rekompensat dla pacjentów, którzy odnieśli szkody podczas leczenia.

...
Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w prawie pracy

Od stycznia 2018 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosić 2100 zł brutto miesięcznie. Przypominamy, że w 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 2000 zł brutto.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie na stoku czyli Polacy nadal są słabo wyedukowani w kwestii odszkodowania

Mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy wypadku, jeśli jeżdżąc na nartach zostaniemy np. potrąceni przez inną osobę i złamiemy rękę, albo też stracimy sprzęt.

...
Czytaj więcej

Same dane to nie wszystko - liczy się też ich wizualizacja

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2016 pt. „Sieć” zdobył „złoto” w kategorii Nagroda publiczności – Community Award międzynarodowego konkursu „The Kantar Information is Beautiful Awards”.

...
Czytaj więcej

Perły Polskiej Gospodarki przyznane po raz kolejny

Polisa-Życie po raz trzeci otrzymała tytuł Perły Sektora Finansowego.

...
Czytaj więcej

Polacy do 24 roku życia zwolnieni ze składki na NFZ i ZUS? Do Sejmu trafił projekt

Do Sejmu został złożony projekt dotyczący zwolnienia osób, które nie ukończyły 24 lat i prowadzą działalność gospodarczą z obowiązku płacenia składek na ZUS i NFZ.

...
Czytaj więcej

Zniesienie limitu składek na ZUS

Sejm uchwalił w piątek (24 listopada br.) ustawę o zniesieniu limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Za ustawą głosowało 226 posłów, 209 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

...
Czytaj więcej

Całkowity zakaz handlu w niedzielę

24 listopada Sejm przyjął w całości projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Projekt ustawy poparło 254 posłów. Za odrzuceniem zagłosowało 156 parlamentarzystów. Od głosu wstrzymało się 23. Jednocześnie posłowie odrzucili poprawki opozycji.

...
Czytaj więcej

Certyfikat „Dobra Polisa” ponownie przyznany dla UNIQA

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń otrzymało certyfikat „Dobra Polisa” dla ubezpieczenia mienia za składką płatną miesięcznie, które skierowane jest do lokatorów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

...
Czytaj więcej

Temat lekcji: ubezpieczenia

W ramach programu „Otwarta Firma”, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pracownicy i współpracownicy Pramerica Życie wcielili się w rolę nauczycieli, by przeprowadzić lekcje w szkołach.

...
Czytaj więcej

Branża ubezpieczeniowa na sportowo

Wznowiono RESO Suwałki Football League. Otwarcie nowego sezonu Amatorskiej Ligi Piłkarskiej odbyło się 17 listopada w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

...
Czytaj więcej

Kolejny pozytywny rating agencji A.M. Best

Agencja A.M. Best przydzieliła Colonnade Insurance S.A. rating na poziomie „A-” (Doskonały) z perspektywą stabilną.

...
Czytaj więcej

MR ma pomysł na zmiany w pozwach zbiorowych

Ministerstwo Rozwoju przygotowało zmiany w zakresie postępowań zbiorowych. Wśród propozycji rządu znalazło się m.in. wprowadzenie modelu opt-out w przypadku drobnych spraw z tytułu naruszenia praw konsumentów lub prawa konkurencji.

...
Czytaj więcej

Prawnik-robot: narzędzie wspierające klientów w uzyskiwaniu odszkodowań lotniczych

Prawnik-robot, nazwany Lara rozstrzyga zasadność kierowania spraw na drogę sądową.

...
Czytaj więcej

Minister Sprawiedliwości zamierza wprowadzić kary za cofanie liczników w pojazdach

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił założenia nowego projektu ustawy przegotowywanego przez resort. Wprowadza on m.in. karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu za cofnięcie licznika samochodowego.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach

6 listopada 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

...
Czytaj więcej

Powstanie krajowy system cyberbezpieczeństwa. Jest gotowy projekt ustawy

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Celem nowego aktu prawnego jest przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym.

...
Czytaj więcej

Ograniczenie handlu w niedziele

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele został przyjęty przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodzinnej. Ostatecznie uwzględniono poprawki naniesione w toku prac podkomisji ds. rynku pracy.

...
Czytaj więcej

Wzrost upadłości w branży finansowej i ubezpieczeniowej

Jak podaje agencja informacyjna infoWire.pl, 574 przedsiębiorstwa zbankrutowały w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy (od października 2016 r. do września 2017 r.). Wzrost upadłości odnotowano również w branży finansowej i branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

BankMail pomoże w elektronicznej wymianie dokumentów z zachowaniem cech trwałego nośnika

Polski fintech BankMail, stworzony przez Michała Olszewskiego, może pomóc bankom i innym instytucjom finansowych w rozwiązaniu problemu zachowania cech trwałego nośnika dla korespondencji elektronicznej.

...
Czytaj więcej

KUKE: we wrześniu 2017 r. upadło 57 przedsiębiorstw

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych podała, że we wrześniu br. sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 57 przedsiębiorstw. Oznacza to wzrost o 7,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a także spadek o 3,4% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r.

...
Czytaj więcej

Wyłudzono kredyty na sumę ponad 10 mln zł

​Lubelska prokuratura przedstawiła 17 osobom zarzuty dotyczące wyłudzenia kredytów na kwotę ponad 10 mln zł i prania brudnych pieniędzy w latach 2014 – 2015. 14 osób zostało aresztowanych w tej sprawie.

...
Czytaj więcej

Nowy partner w Sollers Consulting

Grzegorz Podleśny został partnerem w Sollers Consulting. Od teraz będzie kierować firmą razem z Michałem Trochimczukiem i Marcinem Plutą, współzałożycielami i partnerami zarządzającymi Sollers Consulting.

...
Czytaj więcej

W Krakowie już po raz trzeci rozpoczyna się CYBERSEC 2017

W poniedziałek, 9 października, rozpoczyna się w Krakowie III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa. Jest to jedna z najważniejszych konferencji o cyberbezpieczeństwie w Europie.

...
Czytaj więcej

Impact fintech`17 startuje za dwa miesiące

​Ponad 1000 osób, w tym 150 światowej klasy ekspertów, spotka się w dniach 6 - 7 grudnia w Katowicach na Impact fintech’17, aby szukać odpowiedzi na pytania dot. technologicznej przyszłości branży finansowej.

...
Czytaj więcej

UFG: Turystyczny Fundusz Gwarancyjny radzi, jak poprawnie wypełnić deklaracje

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny przygotował filmy instruktażowe pokazujące jak poprawnie wypełnić deklarację do TFG.

...
Czytaj więcej

Rząd wystąpi do Funduszu Solidarności o pomoc dla regionów zniszczonych po nawałnicach

MSWiA zamierza wystąpić z wnioskiem do Funduszu Solidarności o środki na udzielenie pomocy trzem województwom najbardziej dotkniętym wskutek sierpniowych nawałnic.

...
Czytaj więcej

Ryanair ponad 2 tys. odwołanych lotów i 25 mln euro odszkodowania

W poniedziałek (18 września) zarząd irlandzkich linii lotniczych poinformował o odwołaniu ponad 2 tys. lotów. Jednocześnie przekazał, że poszkodowani pasażerowie mogą liczyć na wypłaty odszkodowań.

...
Czytaj więcej

Morawiecki: decyzję ws. likwidacji OFE podejmie Rada Ministrów

Mateusz Morawiecki, wicepremier i szef resortu finansów, powiedział podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, że jest coraz bliżej konsensusu z minister Elżbietą Rafalską w sprawie likwidacji OFE.

...
Czytaj więcej

Przemysław Gdański odchodzi z mBanku

Po prawie 9 latach ze stanowiska wiceprezesa mBanku zrezygnował Przemysław Gdański. W instytucji odpowiadał za bankowość korporacyjną i inwestycyjną. Na stanowisku zostanie do 25 października br.

...
Czytaj więcej

Reforma emerytalna nie jest uwzględniona w przyszłorocznym budżecie

Wciąż nie są znane szczegóły dotyczące reformy systemu emerytalnego, polegającej na likwidacji OFE. Jak dostrzega redakcja Dziennika Gazety Prawnej w projekcie budżetu na 2018 r. nie uwzględniono kosztów związanych z powyższą reformą.

...
Czytaj więcej

Warta i Europa na liście wierzycieli SK Banku

Od upadku SK Banku minęło ponad 1,5 roku. Jednak dopiero teraz syndyk złożył do sądu listę wierzytelności. Wśród poszkodowanych w wyniku niewypłacalności banku znalazły się dwa zakłady ubezpieczeń: TUiR Warta i TU Europa.

...
Czytaj więcej

DGP: Środki zgromadzone w OFE trafią do oszczędzających

Dziennik Gazeta Prawna przedstawił nowe plany rządu w zakresie likwidacji OFE. Jak podano, szefowie Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doszli do porozumienia w zakresie planowanych zmian w systemie emerytalnym.

...
Czytaj więcej

MSWiA: uproszczenie procedur i podniesienie odszkodowań dla poszkodowanych przez nawałnice

MSWiA przygotowało projekty uproszczenia procedur szacowania strat i przyznawania odszkodowań oraz podniesienia kwoty świadczeń dla poszkodowanych przez nawałnice. Dokumenty w tej sprawie w czwartek trafiły do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

...
Czytaj więcej

Zadośćuczynienie za mobbing ma nie tylko zrekompensować krzywdę, ale też wychowywać i odstraszać

W ww. sprawie, Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę byłego pracownika poczty, który przez 5 lat był mobbowany przez swoją bezpośrednią przełożoną. Przejawiało się to tym, że nie otrzymywał premii, notorycznie pracował na nocne zmiany.

...
Czytaj więcej

Resort infrastruktury pracuje nad zmianami w dochodzeniu roszczeń za opóźniony lub odwołany lot

Będzie skrócony, do 12 miesięcy, okres przedawnienia roszczeń pasażerów za opóźniony lub odwołany lot, podaje Rzeczpospolita, powołując się na informacje uzyskane od wiceministra infrastruktury Jerzego Szmita.

...
Czytaj więcej

MR: Projekty dot. reformy OFE zostaną opublikowane w III kw.

Projekty ustaw likwidujące OFE zostaną przekazane do konsultacji publicznych w III kw. 2017 r., poinformował wiceminister rozwoju w odpowiedzi na interpelację poselską. Dodał, że projekty aktów prawnych pod koniec roku mają zostać przyjęte przez rząd.

...
Czytaj więcej

Rada Ministrów za projektem ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Rada Ministrów w dniu 31 lipca 2017 r. przyjęła projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - podało Centrum Informacyjne Rządu. Nowy akt prawny ma na celu dopasowanie wymogów prawa do zmieniających się trendów na rynku.

...
Czytaj więcej

Konfederacja Lewiatan: blokowanie domen internetowych powinno być ostatecznością

Nowelizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym przewiduje utworzenie Rejestru Finansowego, w którym zamieszczane będą platformy internetowe świadczące usługi finansowe, prowadzone przez podmioty do tego nieuprawnione oraz blokowanie domen.

...
Czytaj więcej

Minimalne wynagrodzenie pracowników służby zdrowia

Dnia 19 lipca 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

...
Czytaj więcej

Ugody wreszcie „zalegalizowane” w sektorze publicznym

1 czerwca br. weszła w życie nowelizacja kilku ustaw zwana „pakietem wierzycielskim". Jedną ze zmian jest liberalizacja stanowiska prawnego względem zawierania ugód w ramach umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych z przedsiębiorcami.

...
Czytaj więcej

Zmiany w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy

W dniu 22 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw, której głównym celem jest wdrożenie przepisów tzw. dyrektywy o pracownikach sezonowych.

...
Czytaj więcej

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r.

Od dnia 1 lipca 2018 r. podmioty uprawnione do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy będą miały obowiązek ich wydawania jedynie w formie elektronicznej.

...
Czytaj więcej

Spółki zainteresowane rejestracją PPE

Do KNF masowo spływają wnioski o zarejestrowanie Pracowniczego Programu Emerytalnego. Spółki chcą zdążyć przed wejściem w życie obowiązkowych Pracowniczych Planów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

UE chce nałożyć sankcje za działalność cybernetyczną

W Luksemburgu odbyło się spotkanie szefów dyplomacji państw UE w sprawie możliwych sankcji za działalność cyberprzestępczą. Uczestnicy podjęli decyzję o zastosowaniu unijnej reakcji dyplomatycznej.

...
Czytaj więcej

Volkswagen oferuje wydłużenie gwarancji poszkodowanym klientom

Volkswagen zgodził się na wydłużenie o 2 lata gwarancji na samochody, w których zamontowano wadliwe oprogramowanie. Wcześniej spółka oferowała klientom jedynie usunięcie wady.

...
Czytaj więcej

Prezydencki projekt ustawy wspierającej pracowników

2 czerwca 2017 r. do Sejmu RP wpłynął prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta ma na celu wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych...

...
Czytaj więcej

NFZ od Nowego Roku przejdzie w stan likwidacji

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wyjaśnił, że od przyszłego roku Narodowy Fundusz Zdrowia wejdzie w stan likwidacji, a służba zdrowia będzie finansowana bezpośrednio z budżetu państwa. Zapewni to dostęp do opieki zdrowotnej wszystkim obywatelom.

...
Czytaj więcej

DGP: likwidacja OFE nastąpi w styczniu 2018 r.

Reforma OFE jest zapowiadana przez rząd już od dawna. W dalszym ciągu projekty ustaw nie zostały opublikowane, a prace w resorcie finansów przedłużają się. Redakcji DGP udało się dotrzeć do sporządzonych w MF wstępnych projektów ustaw.

...
Czytaj więcej

KE: brakuje zharmonizowanych regulacji dotyczących powództw zbiorowych

W dniu 29 maja 2017 r. Komisja Europejska zaprezentowała rządom krajów Unii Europejskiej raport, z którego wynika, że część unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów w UE wymaga poprawy.

...
Czytaj więcej

Inbank będzie dokonywał weryfikacji klientów wykorzystując geometrię twarzy

Inbank jako pierwszy na polskim rynku wdraża innowacyjną technologię weryfikacji klientów online. Opiera się ona na technikach biometrycznych. Celem tego rozwiązania jest ułatwienie i usprawnienie weryfikacji tożsamości w internecie.

...
Czytaj więcej

Prezydent PR przygotował projekt zmian ustawy o usługach płatniczych. Będą ułatwienia w uzyskiwaniu błędnie przelanych środków

Prezydent RP Andrzej Duda skierował w poniedziałek do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Zakłada on umożliwienie skutecznego odzyskiwania kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnego nr rachunku bankowego.

...
Czytaj więcej

Sąd unieważnił umową kredytu frankowego

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu indeksowanego w walucie obcej. Zgodnie z orzeczeniem, Bank Millennium musi zwrócić kredytobiorcy ponad 25 tys. PLN i 21 tys. CHF.

...
Czytaj więcej

RPO: przepisy dot. okresu zgłaszania roszczeń za hałas w pobliżu lotniska są sprzeczne z Konstytucją

Adam Bodnar kwestionuje termin zgłaszania roszczeń o odszkodowanie za hałas przez mieszkańców tzw. obszarów ograniczonego użytkowania. Jego zdaniem, obecnie obowiązujące przypisy, ustanawiające dwuletni okres na wnoszenie wniosków, są niekonstytucyjne.

...
Czytaj więcej

Polska spółka opatentowała oprogramowanie do analizy baz danych

Polska firma PiLab otrzymała europejski patent na swój program komputerowy. Spółka specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań z obszaru analizy baz danych. Wśród klientów PiLab są zakłady ubezpieczeń, m.in. TUiR WARTA.

...
Czytaj więcej

Dowód osobisty przez telefon. Rozpoczął się pilotaż mobilnych dokumentów 

Od 11 maja mieszkańcy czterech miast: Łodzi, Koszalina, Ełku i Nowego Wiśnicza mogą korzystać z programu mDokumenty. Właśnie w tych miastach Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło pilotaż innowacyjnego rozwiązania.

...
Czytaj więcej

UFG wysłał wezwania o zapłatę składki do TFG do 618 podmiotów

618 wezwań zostało wysłanych do biur podróży zalegających ze składką do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG).

...
Czytaj więcej

Nowa kampania wizerunkowa Open Finance

Open Finance rozpoczęło nową kampanię wizerunkową. Jej celem jest przede wszystkim podkreślenie i zwrócenie uwagi na korzyści dla klientów z korzystania z pomocy i usług profesjonalnych doradców firmy.

...
Czytaj więcej

Polacy inwestują w swój czas wolny

Polacy przywiązują coraz większą wagę do tego, jak i gdzie spędzają czas wolny, a tzw. przemysł wolnoczasowy, który pozwala nam ten czas zagospodarować, to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki.

...
Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przyjęty przez Sejm

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Nowela w dniu 11 kwietnia 2017 r. została przekazana przez Marszałka Sejmu do rozpatrzenia przez Senat.

...
Czytaj więcej

Wynagrodzenie tylko na konto pracownika

Ministerstwo Rozwoju w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją zaproponowało przyjęcie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako formy preferowanej.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zaakceptowany przez Sejm

W dniu 22 marca 2017 r. do Sejmu wpłynęło stanowisko Rady Ministrów w przedmiocie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Rząd zaakceptował projekt ustawy oraz wydał rekomendację do prowadzenia dalszych prac nad ustawą.

...
Czytaj więcej

Premierzy państw V4 podpisali Deklarację Warszawską. Region będzie się rozwijał w oparciu o innowacyjność

W dniach 27-28 marca w Polsce miał miejsce Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. Do uczestnictwa w nim zostali zaproszeni szefowie rządów państw należących do Grupy Wyszehradzkiej. W trakcie spotkania została podpisana Deklaracja Warszawska.

...
Czytaj więcej

Pracownik tymczasowy wniesie pozew w miejscu wykonywania pracy

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodną z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa jest niemożność wytoczenia powództwa przez pracownika tymczasowego przed sądem, w którego okręgu taka praca tymczasowa była, jest lub miała być wykonywana.

...
Czytaj więcej

W Japonii starsi kierowcy otrzymują zniżki za zwrot prawa jazdy

Starsi kierowcy w Japonii są sprawcami znacznej ilości wypadków drogowych. Dlatego policja, aby zachęcić do rezygnacji z prowadzenia pojazdów, przygotowała dla seniorów dobrowolnie zwracających swoje prawo jazdy szereg zniżek, m.in. na usługi pogrzebowe.

...
Czytaj więcej

NIK zapowiedziała kontrole działalność KNF, UOKiK i NBP ws. kredytów frankowych

Prezes Najwyższej Izby Kontroli poinformował, że jeszcze w tym roku organ przeprowadzi kontrole działalności instytucji państwa w sprawie stosowania procedur ochrony konsumentów zaciągających kredyty waloryzowane w walucie obcej. Kontrole obejmą m.in. KNF

...
Czytaj więcej

Chrzanowski: Komisja nie prowadzi prac nad ustawą połączeniową z NBP

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych powiedział, że kierowany przez niego organ nie prowadzi prac nad powstaniem ustawy łączącej KNF z Narodowym Bankiem Polskim.

...
Czytaj więcej

Sąd 100-krotnie obniżył karę nałożoną przez UOKiK

Kara nałożona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na spółkę PTC za utrudnianie przeprowadzenia przeszukiwań w siedzibie firmy została obniżona z kwoty 123 mln zł na 1,2 mln zł prawomocnym wyrokiem.

...
Czytaj więcej

Świadczenie 500 + również dla cudzoziemców

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. program 500+ obejmuje swoim zakresem nie tylko obywateli Polski, ale również niektóre kategorie cudzoziemców.

...
Czytaj więcej

Niekorzystna interpretacja podatkowa dla inwestorów giełdowych

Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają m.in. przychody z dywidendy, odsetek oraz odpłatnego zbycia akcji a także papierów wartościowych. Zasadą jest iż przychód można pomniejszyć

...
Czytaj więcej

Outsourcing pracowniczy a obowiązki ubezpieczeniowe płatnika składek

W dniu 14 lutego 2017 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306).

...
Czytaj więcej

Konwersja pożyczki na kapitał a rozliczenie CIT u wspólnika

Niejednokrotnie w praktyce zdarza się, że spółka kapitałowa jest finansowana pożyczkami udzielanymi przez wspólnika. Równie częstym zjawiskiem jest brak fizycznej spłaty tego zadłużenia przez spółkę gdyż strony decydują się na tzw. konwersję pożyczki...

...
Czytaj więcej

UE: Regulacje dot. pojazdów autonomicznych coraz bliżej

Potrzebne są obowiązujące w całej UE przepisy dla szybko rozwijającego się sektora robotyki, w celu wprowadzenia standardów etycznych lub ustalenia odpowiedzialności prawnej w razie wypadku, w którym uczestniczył samoprowadzący się samochód.

...
Czytaj więcej

Rozliczenie VAT za styczeń już na nowych zasadach

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, mająca na celu uszczelnienie poboru VAT oraz ograniczenie nadużyć. Należy mieć na uwadze przede wszystkim następujące zmiany...

...
Czytaj więcej

Inspektor ochrony danych osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Edyta Bielak-Jomaa, przedstawiła agencji informacyjnej Newseria Biznes najważniejsze informacje dotyczycące instytucji inspektora ochrony danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Sąd obniżył kary nałożone przez UOKiK

W 2010 r. Prezes UOKiK za udział w zmowie cenowej nałożył na cztery spółki kary finansowe w łącznej wysokości 54 mln zł. Firmy zaskarżyły decyzję UOKiK do sądu. Ten ostatecznie wydał wyrok obniżający łączną kwotę sankcji do wysokości 4,2 mln zł.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

W dniu 2 lutego 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 30 stycznia 2017 r.

...
Czytaj więcej

Członek zarządu PZU Andrzej Jaworski na konferencji: Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę

Andrzej Jaworski, członek zarządu PZU SA, wziął udział w konferencji gospodarczej "Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę”. W trakcie swego wystąpienia mówił o relacjach między etyką a ekonomią. 

...
Czytaj więcej

MS pracuje nad zmianami zasad przedawnienia

W ministerstwie sprawiedliwości trwają prace nad zmianami Kodeksu cywilnego w zakresie zasad przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W myśl proponowanych przepisów sąd będzie musiał z urzędu ustalić, czy roszczenie jest przedawnione.

...
Czytaj więcej

Bank Millennium S.A. przygotował komentarz do istotnego poglądu Prezesa UOKiK

Bank Millennium S.A. przygotował oficjalne stanowisko wobec istotnego poglądu wydanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie dotyczącej zapisów umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego.

...
Czytaj więcej

Andrzej Jakubiak został zastępcą dyrektora działu prawnego mBanku

Andrzej Jakubiak, były Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, został zastępcą dyrektora działu prawnego mBanku, dowiedziała się Gazeta Wyborcza.

...
Czytaj więcej

Zmiany w sposobie reprezentacji osób prawnych – dopuszczalność prokury łącznej niewłaściwej

W kolejnym wydaniu beinsured z cyklu „100 zmian dla firm” sygnalizujemy Państwu istotną z punktu widzenia przedsiębiorców informację dotyczącą zmian w przepisach regulujących instytucję prokury.

...
Czytaj więcej

Regulaminy pracy i wynagradzania obowiązkowe dla większych firm

Od 1 stycznia 2017 r. wzrosły limity zatrudnienia zobowiązujące pracodawców do posiadania regulaminów pracy oraz wynagradzania.

...
Czytaj więcej

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej – na piśmie pod rygorem nieważności

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie omawiana przez nas w cyklu „100 zmian dla firm” ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Kolejną zmianą w Kodeksie Pracy jest wprowadzenie wymogu formy pisemnej...

...
Czytaj więcej

Telemedycyna – czyli pacjent w świecie cyfrowym

Urządzenia mobilne, dedykowane aplikacje mobilne, telekonsultacje w służbie zdrowia stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem. Dynamiczny rozwój nowych technologii i zmieniające się oczekiwania pacjentów wymagają od dostawców cyfryzacji usług...

...
Czytaj więcej

500+ dla przedsiębiorców. Ministerstwo Rozwoju przygotowało nową ulgę inwestycyjną

Ministerstwo Rozwoju poinformowało o zakończeniu prac nad projektem nowelizacji ustawy o PIT i CIT. Zmiany dają szereg udogodnień dla przedsiębiorców, w tym dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości od 10 tys. - 100 tys. zł.

...
Czytaj więcej

Rekomendacje dot. cyberbezpieczeństwa: znaczącą rolę odgrywać będzie implementacja Dyrektywy NIS

Instytut Kościuszki przedstawił dokument zawierający Rekomendacje wypracowane podczas II Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC. Kluczowe kwestie zawarte w dokumencie to m.in. implementacja Dyrektywy NIS, cyberobrona państw NATO.

...
Czytaj więcej

Będzie mniej kontroli działalności gospodarczej

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Nowelizacja stanowi realizację niektórych postulatów zawartych w pakiecie „100 zmian dla firm”.

...
Czytaj więcej

Świadectwa pracy

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców odstępuje od zasady wydawania świadectwa pracy po 24 miesiącach zatrudnienia.

...
Czytaj więcej

Rząd za likwidacją OFE

Rada Ministrów opowiedziała się za likwidacją OFE i przeniesieniem 25% zgromadzonych środków na Fundusz Rezerwy Demograficznej i 75% na Indywidualne Konta Emerytalne – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa.

...
Czytaj więcej

KUKE prognozuje wzrost eksportu o 8% w 2017 r.

Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista KUKE przewiduje, że w 2017 r. nastąpi zwiększenie sprzedaży polskich towarów za granicą do wartości 188,9 mld euro, tj. o 8%. Największe zainteresowanie polskimi produktami wykażą rynki Europy Wschodniej.

...
Czytaj więcej

Marcin Ludwiszewski: rok 2016 przyniósł nam strategię cyberbezpieczeństwa

Marcin Ludwiszewski, dyrektor, lider obszaru cyberbezpieczeństwa w Deloitte Polska przygotował zestawienie najważniejszych wydarzeń mijającego 2016 roku w zakresie cyberbezpieczeństwa. Najbardziej narażona na ataki była m.in. branża finansowa.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o Centralnej Bazie Rachunków

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy powołującej Centralną Bazę Rachunków (CBR). Jak napisano w uzasadnieniu projektu, podstawowym celem projektowanej ustawy jest ułatwienie lokalizowania składników majątkowych pochodzących z przestępstwa.

...
Czytaj więcej

Obniżenie podatku dzięki oszczędzaniu na IKZE

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec I połowy 2016 r., z indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) korzystało blisko 614 tys. Polaków. Na wszystkich prowadzonych kontach tego typu zgromadzili oni łącznie ponad 760 mln zł.

...
Czytaj więcej

Złagodzenie wymogów prawa pracy wobec małych przedsiębiorców

W kolejnym artykule z cyklu „100 zmian dla firm” pragniemy przedstawić Państwu proponowane zmiany, mające na celu złagodzenie wymogów prawa pracy wobec pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników.

...
Czytaj więcej

Jednolity podatek nie będzie wprowadzony

Ministerstwo Finansów w komunikacie podało, że Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, który odpowiadał za wprowadzenie jednolitego podatku, podjął decyzję o zakończeniu prac studyjno-analitycznych związanych z tzw. jednolitym podatkiem.

...
Czytaj więcej

Ministerstwo Rozwoju zareagowało na wyłudzenia opłat za wpis do CEIDG

Ministerstwo Rozwoju wystosowało specjalny komunikat, w którym odwołało się do ostatnich prób wyłudzeń pieniędzy od nowych przedsiębiorców. Oszuści wysyłali maile lub listy do przedsiębiorstw, w których wzywali do zapłaty za wpis do CEIDG.

...
Czytaj więcej

Nowy model obsługi przedsiębiorców Grupy PFR

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) oficjalnie zaprezentowała swoją ofertę oraz nowy model obsługi przedsiębiorców. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest jedną z kluczowych instytucji integrujących się w ramach Grupy.

...
Czytaj więcej

Zestawienie najpopularniejszych haseł wyszukiwanych w Google w 2016 r.

Na blogu Google Blog Polska został zamieszczony ranking najczęściej wpisywanych haseł do wyszukiwarki w 2016 r. W zestawieniu globalnym najczęstszym wpisywanym hasłem było „Pokémon Go”, zaraz po nim poszukiwane były hasła: „iPhone 7”, „Donald Trump”.

...
Czytaj więcej

Idea Bank: wysokość raty leasingu na podstawie przejechanych kilometrów

Idea Bank wprowadził kolejne udogodnienie dla swoich klientów. Projekt Happy Miles umożliwia naliczenia raty leasingu w oparciu o liczbę przejechanych kilometrów.

...
Czytaj więcej

KUKE o upadłościach firm w Polsce w listopadzie 2016 r.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych podaje, iż w listopadzie 2016 r. sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 42 przedsiębiorstw (dane z Monitora Sądowego). Dla porównania, w analogicznym okresie 2015 r. upadło 58 podmiotów.

...
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt z dnia 9 grudnia 2016 r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym.

...
Czytaj więcej

Lewiatan: Likwidacja OFE negatywnie wpłynie na wielkość i efektywność inwestycji w Polsce

Konfederacja Lewiatan przygotowała ocenę informacji rządu dla Sejmu o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. W opinii dotyczącej propozycji zmian w systemie emerytalnym skrytykowano likwidację OFE.

...
Czytaj więcej

Minimalna stawka godzinowa. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

Przypominamy, iż minimalna stawka godzinowa w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, zgodnie z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ma wynosić 12 zł brutto za godzinę.

...
Czytaj więcej

Sejm przyjął pierwszy projekt ustawy wprowadzającej pakiet 100 zmian dla firm

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadza zmiany zawarte w pakiecie #100zmianDlaFirm Ministerstwa Rozwoju.

...
Czytaj więcej

Oddziały zakładów ubezpieczeń państw członkowskich UE w Polsce: ERV

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce powstał w 2004 r. Od tego czasu oddział ERV jest integralną częścią międzynarodowej grupy ponad 21 biur w całej Europie i poza nią.

...
Czytaj więcej

Usprawnienie postępowania grupowego. Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji

W Pakiecie „100 zmian dla biznesu” przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju pojawiły się zapisy dotyczące usprawnienia postępowania grupowego (postulaty nr 64-73). W tej kwestii rząd podjął już działania.

...
Czytaj więcej

IGTE: Przegląd systemu emerytalnego

Korzystanie z wzorców innych krajów nie wystarczy dla powodzenia zmian w polskim systemie emerytalnym. Konieczne jest wzmocnienie zaufania do systemu, lepsze zachęty do oszczędzania - takie wnioski płyną z Przeglądu systemu emerytalnego IGTE 2016.

...
Czytaj więcej

Alior Bank zapowiada masowe zwolnienia w związku z integracją z Bankiem BPH

Na początku listopada doszło do prawnego połączenia Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH. Aktualnie trwają prace nad integracją obu organizacji. Bank podał, że w związku ze zmianami planuje redukcję etatów. Pracę może stracić 2,6 tys. osób.

...
Czytaj więcej

mBank edukuje jak być uważnym w sieci

Wystartowała druga odsłona kampanii społecznej mBanku pod hasłem „Nie robisz tego w realu? Nie rób tego w sieci!”. Akcja zachęca odbiorców do ochrony przed cyberprzestępcami.

...
Czytaj więcej

Borys: do rozwoju gospodarki potrzeba silnego rynku kapitałowego

Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, podczas konferencji „III Filar – Nowa Energia, rzeczywisty przełom dla gospodarki, giełdy i rynku finansowego?” powiedział, że ostateczne decyzje dotyczące OFE zostaną podjęte w przeciągu 3-6 m-cy.

...
Czytaj więcej

Likwidacja NFZ na początku 2018 r.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia powiedział, że od przyszłego roku osoby nieubezpieczone będą mogły skorzystać z opieki lekarzy rodzinnych. Natomiast do dnia 1 stycznia 2018 r. ma dojść do likwidacji NFZ.

...
Czytaj więcej

KUKE: Znaczny wzrost w obszarze ubezpieczeń średnio i długoterminowych gwarantowanych przez Skarb Państwa

KUKE – wchodząca w skład Grupy PFR – po trzech kwartałach 2016 r. odnotowała znaczny wzrost r/r w obszarze ubezpieczeń średnio i długoterminowych gwarantowanych przez Skarb Państwa.

...
Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi mailami

Ministerstwo Finansów podało, że ktoś wysyła e-maile, podszywając się pod resort. Do podatników trafiają wiadomości wysłane z konta pocztowego mf.gov.pl. Znajduje się informacja o podejrzeniu „ukrywania dochodów” i kontroli podatkowej.

...
Czytaj więcej

Czy więźniowie szturmem podbiją rynek pracy?

W dniu 4 listopada 2016 r. Sejm przekazał do dalszych prac komisji rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

...
Czytaj więcej

Wystartowała IV edycja Programu Rozwoju Eksportu z udziałem KUKE

Rozpoczęła się już kolejna edycja Programu Rozwoju Eksportu. Program ma na celu wsparcie i udzielenie niezbędnej pomocy przedsiębiorstwom, które planują rozpoczęcie działalności poza granicami Polski. PRE powstał i prowadzony jest z inicjatywy BZ WBK.

...
Czytaj więcej

Raiffeisen Polbank otwiera się na młodych

Trwa nowa kampania Wymarzonego Konta Osobistego i powiązanych z nim produktów Raiffeisen Polbanku. Reklamy są skierowane głównie do młodego targetu. Oprócz promocji produktu, kampania ma na celu zapoznanie młodych osób z korzyściami płynącymi z bankowości

...
Czytaj więcej

GUS: w czerwcu 2018 r. działalność finansowa i ubezpieczeniowa z najlepszą koniunkturą

GUS opublikował wyniki kolejnej edycji badań dot. koniunktury w przedsiębiorstwach. W zakresie firm usługowych w dalszym ciągu najbardziej optymistyczne wskaźniki koniunktury odnotowują przedsiębiorstwa należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

PIU opublikowało wyniki rynku po I kwartale 2018 r.

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wyniki rynku po I kwartale 2018 r. Z informacji udostępnionych przez PIU wynika, że ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 10,5 mld zł. Najwięcej szkód dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Rośnie liczba wypadków spowodowanych przez Polaków za granicą

W 2017 r. ponownie wzrosła liczba wypadków drogowych spowodowanych przez polskich kierowców. W ubiegłym roku odnotowano 65 tys. takich zdarzeń, najwięcej w Niemczech. Rośnie też liczba kierowców bez ważnego ubezpieczenia OC podróżujących za granicą.

...
Czytaj więcej

Lepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia

Z danych GUS wynika, że najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w kwietniu br. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Prokuratura Krajowa: Rośnie liczba spraw dotyczących błędów medycznych

PK przedstawiła statystyki prowadzonych spraw dot. błędów medycznych. W 2017 r. prokuratorzy zajmowali się 5.678 postępowaniami. Jest to o 15 proc. więcej niż przed rokiem. Z danych PK wynika, że aż 60 proc. spraw w tym zakresie obejmowało zgon pacjenta.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance zbadał, jak Polacy postrzegają usługi assistance

Mondial Assistance zaprezentował raport zawierający wyniki z badania „Rynek usług assistance widziany oczami klientów”, zrealizowanego przez Ipsos. Z danych wynika, że ¾ badanych zna produkty assistance.

...
Czytaj więcej

GUS: w lutym 2018 r. sektor finansowo-ubezpieczeniowy z najwyższą koniunkturą

GUS po raz kolejny opublikował raport z badania poziomu koniunktury w gospodarce. W lutym 2018 r. w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa ogólny poziom koniunktury został oszacowany na poziomie 29,3.

...
Czytaj więcej

Bankowe aplikacje mobilne staną się centrum usług płatniczych

Większość badanych przewiduje, że za 10 lat bankowe aplikacje mobilne staną się centrum usług płatniczych. 90 proc. ankietowanych jest przekonanych, że w 2028 r. za ich pomocą będą mogli kupić ubezpieczenia czy jednostki funduszy inwestycyjnych.

...
Czytaj więcej

Polak przewrotny czyli nie lubi ryzyka ale ubezpieczać też się nie chce

W Polsce penetracja rynku ubezpieczeniowego jest na jednym z najniższych poziomów w Europie Środkowo-Wschodniej, ale rynek nadal się rozwija.

...
Czytaj więcej

UFG zbadał stan wiedzy Polaków dot. ubezpieczeń OC i działalności Funduszu

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zlecił badania dot. stanu wiedzy Polaków o systemie ochrony ofiar wypadków drogowych.

...
Czytaj więcej

PwC: Siłą napędową inwestycji w technologie cyfrowe firm jest chęć zwiększania przychodów

Firma doradcza PwC opublikowała kolejny raport z międzynarodowych badań „Digital IQ 2017. Cyfrowy wyścig firm”. Wskazuje w nim na rosnące znaczenie transformacji cyfrowych w firmach na całym świecie oraz roli CIO w organizacjach.

...
Czytaj więcej

GfK: 75% beneficjentów programu 500+ przeznaczyło środki na założenie lokaty lub zakup ubezpieczenia

Zgodnie z raportem GfK "Program Rodzina 500+ - pierwsza rocznica", większość (70%) ankietowanych uczestników programu "Rodzina 500+" przyznaje, że dodatkowe wpływy z budżetu państwa poprawiły sytuację finansową ich gospodarstw domowych.

...
Czytaj więcej

Światowy raport zamożności Allianz – Global Wealth Report. Polska dopiero na 37. miejscu

Allianz opracował ósmą edycję światowego raportu zamożności – Global Wealth Report. Powstał on na podstawie badania, które poddaje szczegółowej analizie wartość aktywów i zadłużenia gospodarstw domowych w ponad 50 krajach.

...
Czytaj więcej

Badanie Aegon: Emerytura kojarzy się z odpoczynkiem, wolnością i radością

​Zmienia się podejście do emerytury. Coraz częściej uważa się ją za aktywny etap życia, w którym człowiek nadal uczestniczy w życiu społecznym, utrzymuje więzi i w pewnym zakresie pracuje. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzanego przez Aegon.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes: Polscy dyrektorzy finansowi będą szukać oszczędności

Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych oraz firma audytorsko-doradczo-outsourcingowa Grant Thornton przeprowadziły badanie polskich dyrektorów finansowych (CFO).

...
Czytaj więcej

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2017 r. Największy optymizm w branży finansowej

GUS przedstawił dane dot. koniunktury gospodarczej w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2017 r. Po raz kolejny najwyższą koniunkturę odnotowują dyrektorzy z sektora finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z nowych technologii

Z badań TomTom Telematics wynika, że dla połowy polskich managerów bardzo ważna jest implementacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych w firmach. Polskie przedsiębiorstwa chętnie i szybko adaptują innowacje (83%).

...
Czytaj więcej

Centrum Odszkodowań EuCO z niższymi zyskami po I poł. 2017 r.

Grupa kapitałowa EUCO S.A. przedstawiła sprawozdanie finansowe po pierwszej połowie 2017 r. Na koniec czerwca 2017 r. grupa miała prawie 9 mln zł zysku z działalności operacyjnej, o 4 mln zł mniej niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

GUS: Po raz kolejny najlepszą koniunkturę wskazują dyrektorzy z sekcji finanse i ubezpieczenia

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności w sierpniu zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia. Opinie te są lepsze od sygnalizowanych przed miesiącem oraz w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat.

...
Czytaj więcej

KPF: 86% Polaków uważa, że ubezpieczyciele często zaniżają należne odszkodowania

KPF przeprowadziła badanie na 1000-osobowej grupie Polaków dot. uczciwości w zakresie finansów. Uczestnicy badania nisko lub umiarkowanie ocenili instytucje finansowe. Najczęściej stawiany zarzut obejmuje prezentację nierzetelnych ofert.

...
Czytaj więcej

Dług klientów wobec ubezpieczycieli przekracza 142 mln zł

Aż 123 tys. dłużników zalega z zapłatą 160 tys. zobowiązań do zakładów ubezpieczeń. Obejmują one przede wszystkim zaniechanie regularnego opłacania składek z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych. Dłużnicy są winni zakładom ubezpieczeń ponad 142 mln zł.

...
Czytaj więcej

Raport roczny UFG za 2016 r.

UFG opublikował roczny raport ze swojej działalności w 2016 r. Przedstawiono w nim zarówno zasady funkcjonowania instytucji jak i statystyki dotyczące każdego z obszarów działalności UFG, a także informacje o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym.

...
Czytaj więcej

Jakie branże szukały pracowników w II kw. 2017 roku?

Portal pracuj.pl przygotował zestawienie opublikowanych ofert pracy w II kwartale 2017 r. W okresie od kwietnia do czerwca br. najczęściej ogłoszenia o pracę pochodziły z branży: handel i sprzedaż. Na drugiej pozycji uplasowała się branża: ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

PBUK: znacznie wzrosła liczba wypadków komunikacyjnych spowodowanych przez Polaków za granicą

W 2016 r. nastąpił najwyższy do tej pory wzrost liczby wypadków spowodowanych przez Polaków na zagranicznych drogach. Jak podaje PBUK, w 2016 r. Polacy spowodowali 62,3 tys. zdarzeń za granicą, o 20,1 proc. więcej niż w 2015 r.

...
Czytaj więcej

D.A.S.: Polacy sami szukają rozwiązań problemów prawnych

Aż 87% Polaków przynajmniej raz w roku potrzebuje porady prawnej. Jednak tylko 8% decyduje się na skorzystanie z tego typu usługi. Takie wnioski płyną z badania zleconego przez D.A.S. TUOP. Polacy próbują rozwiązywać problemy prawne na własną rękę.

...
Czytaj więcej

Kobiety preferują tradycyjne kanały kontaktu z zakładem ubezpieczeń

Technologiczne i innowacyjne aspekty kontaktu z ubezpieczycielami są ważniejsze dla mężczyzn niż dla kobiet. Również panowie wykazują większe zainteresowanie nowymi produktami ubezpieczeniowymi takimi jak ubezpieczenie sprzętu sportowego.

...
Czytaj więcej

W tym roku wymianę auta planuje co dziesiąty kierowca

Na zlecenie Santander Consumer Bank przeprowadzono badanie „Polak w drodze 2.0 – wydatki kierowców”. Wyniki badania wskazują, iż co dziesiąty kierowca planuje w tym roku wymianę samochodu na inny, z czego niemal 70% wybiera auto używane.

...
Czytaj więcej

Pramerica Insight: Polacy i Amerykanie o finansach osobistych

Polacy kierują się opinią rodziny przy podejmowaniu decyzji finansowych, a gdy kupują ubezpieczenie to głównie, by zabezpieczyć bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Amerykanie bardziej skupiają się na swojej przyszłości.

...
Czytaj więcej

Blisko 40 mln zł mogą uzyskać podróżni z Polski za opóźniony lub odwołany lot w I kw. 2017 r.

AirHelp przedstawił dane dot. odszkodowań za spóźniony lub odwołany lot w I kw. 2017 r. Jak podaje spółka, w okresie od stycznia do marca tego roku, aż 422 loty z Polski zostały odwołane lub ich opóźnienie przekroczyło 3 godziny.

...
Czytaj więcej

EuCO uzyskało 23 mln zł przychodu w I kw. 2017 r.

Grupa EuCO zaprezentowała sprawozdanie finansowe grupy za I kwartał 2017 r. Zostały także przedstawione najbliższe plany rozwojowe spółki oraz omówione ostatnie sukcesy.

...
Czytaj więcej

GUS: finanse i ubezpieczenia z najbardziej optymistyczną oceną koniunktury w maju 2017 r.

GUS przedstawił miesięczne dane dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju 2017 r. Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Signal Iduna: wyniki za 2016 r.

Obie spółki należące do Signal Iduna odnotowały w 2016 r. wyższe wyniki finansowe, dzięki czemu zarówno majątkowy jak i życiowy zakład ubezpieczeń osiągnęły próg rentowności. Składka uzyskana przez oba towarzystwa wzrosła w 2016 r. o 15% względem 2015 r.

...
Czytaj więcej

Bezpieczniej na polskich drogach

MSWiA przedstawiło dane dotyczące wypadków drogowych w I kw. 2017 r. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek liczby uczestników wypadków z 8,2 tys. osób do 7,4 tys.

...
Czytaj więcej

Aon zbadał najistotniejsze ryzyka wśród przedsiębiorców

Aon już po raz kolejny przygotował raport dot. najważniejszych ryzyk dostrzeganych przez przedsiębiorców z całego świata. Z raportu wynika, że przedsiębiorcy na świecie najbardziej obawiają się utraty reputacji oraz spowolnienia gospodarczego.

...
Czytaj więcej

Przewoźnicy lotniczy nie wypłacają należnych świadczeń za odwołane lub opóźnione loty

Jedynie co czwarty pasażer otrzymuje od linii lotniczych należne mu odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot, takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez europejskie organizacje konsumenckie, którego najistotniejsze wnioski zaprezentowała PAP.

...
Czytaj więcej

Zmiany na rynku motoryzacyjnym. Rośnie liczba rejestracji elektrycznych aut

W 2016 r. w Polsce zarejestrowano 556 aut z napędem elektrycznym lub hybrydowym plug-in. Od początku 2017 r. rejestracji poddano 160 tego typu pojazdów.

...
Czytaj więcej

PwC: Stan bezpieczeństwa informacji w Polsce. Tylko 7% dużych i średnich przedsiębiorstw posiada cyberpolisę

​96% średnich i dużych przedsiębiorstw działających w Polsce w ostatnich 12 miesiącach odnotowało ponad 50 przypadków zagrożenia systemów IT, takie wnioski płyną z badania zrealizowanego przez firmę doradczą PwC. 

...
Czytaj więcej

EuCO: 22 proc. wzrostu zysku netto po 2016 r.

Europejskie Centrum Odszkodowań podało swoje wyniki finansowe za 2016 r. Miniony rok grupa kapitałowa zakończyła z zyskiem netto w wysokości 27,7 mln zł. Jest to wynik o 22 proc. lepszy od uzyskanego w 2015 r.

...
Czytaj więcej

Rynek assistance stale rośnie. W 2016 r. z usług pomocowych skorzystało 2,6 mln Polaków

Mondial Assistance we współpracy z Ipsos już po raz szósty przygotował raport „Rynek usług assistance widziany oczami klientów". Z danych wynika, że w zeszłym roku aż 2,6 mln osób skorzystało z usług assistance.

...
Czytaj więcej

Rosną oszczędności w IKZE

Zgodnie z raportem Komisji Nadzoru Finansowego ”Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2016 r.” po pierwszym półroczu 2016 r. IKZE posiadało 613,9 tys. osób, co stanowiło 3,8% liczby osób pracujących

...
Czytaj więcej

Euler Hermes: 69 polskich firm ogłosiło niewypłacalność w styczniu 2017 r.

Euler Hermes przedstawił dane za styczeń 2017 r. dot. niewypłacalności polskich firm. Wynika z nich, że 69 polskich firm w ubiegłym miesiącu podało informację o niewypłacalności. Jest to wzrost o 44% w porównaniu do danych z ubiegłego roku.

...
Czytaj więcej

Rzeczpospolita wyceniła marki. PZU najwyżej wśród ubezpieczycieli

Marka PZU po raz kolejny okazała się „najmocniejszą” marką wśród ubezpieczycieli. Do grona 20 najmocniejszych marek z sektora finansowego zakwalifikowało się jeszcze pięć towarzystw ubezpieczeń: Warta, Ergo Hestia, Link4, Compensa i Europa.

...
Czytaj więcej

GUS: finanse i ubezpieczenia z najwyższą oceną koniunktury w styczniu 2017 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące koniunktury przedsiębiorstw różnych branż gospodarki w styczniu 2017 r. Po raz kolejny najbardziej optymistyczne opinie zgłaszają dyrektorzy przedsiębiorstw z sekcji finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Czego obawiają się firmy w 2017 r.

Allianz już po raz szósty sporządził doroczny Barometr Ryzyk Allianz. Wynika z niego, iż coraz więcej przedsiębiorstw obawia się skutków szkód niematerialnych, niepewności na rynkach oraz zagrożeń politycznych.

...
Czytaj więcej

Raport EY o cyberbezpieczeństwie

Firma doradcza EY przeprowadziła 19. Światowe Badania Bezpieczeństwa Informacji „Droga do cyberbezpieczeństwa: wykrywaj, chroń, reaguj”, w którym wzięło udział 1735 firm z całego świata. Wynika z niego, iż świadomość cyberzagrożeń rośnie...

...
Czytaj więcej

Ponad 400 tys. nowych aut zarejestrowano w 2016 r.

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR przedstawił dane dotyczące rejestracji nowych aut osobowych w 2016 r. Według organizacji ubiegły rok zakończył się rekordowymi wynikami sprzedaży nowych aut.

...
Czytaj więcej

Hays Poland: aktuariusze mogą liczyć na najwyższe zarobki

Firma HAYS Poland, zajmująca się doradztwem personalnym, przygotowała kolejny raport płacowy za ubiegły rok. Prezentuje on strukturę płacową pracowników szczebla menedżerskiego dla 19 branż, jak również trendy zauważalne na rynku pracy.

...
Czytaj więcej

W 2016 r. więcej wypadków drogowych

Z danych wstępnych Komendy Głównej Policji dotyczących stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w minionym roku na polskich drogach śmierć poniosło ponad 3 tys. osób. Dla porównania w 2015 r. zginęło 2 938 osób.

...
Czytaj więcej

Branża finansowa spodziewa się spadku zatrudnia w I kw. 2017 r.

Firma ManpowerGroup przygotowała kolejną edycję Barometru Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2017 r. W analizie wyodrębniono 10 branż. W sześciu z nich odnotowano wzrosty zatrudnienia. Ujemne wskaźniki otrzymał sektor Finanse/Ubezpieczenia: -4%.

...
Czytaj więcej

Co druga firma MŚP korzysta z leasingu

Z kolejnego odczytu Barometru EFL za IV kwartał br. wynika, że leasing w dalszym ciągu pozostaje najpopularniejszym sposobem finansowania zewnętrznego podmiotów z sektora MŚP. Korzysta z niego 51% małych i średnich firm.

...
Czytaj więcej

Koszty zdarzeń drogowych w Polsce w 2015 r. wyniosły 48,2 mld zł

Z danych KRBRD wynika, że w 2015 roku koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce oszacowano na poziomie 48,2 mld zł, w tym koszty wypadków drogowych wyniosły 33,6 mld zł, a koszty kolizji drogowych: 14,6 mld zł.

...
Czytaj więcej

Europejscy ubezpieczyciele wypłacali 2,7 mld euro odszkodowań dziennie w zeszłym roku

Federacja Insurance Europe opublikowała raport: „European Insurance in Figures. 2015 data”, który przedstawia najważniejsze dane europejskiego rynku ubezpieczeń za 2015 rok. Towarzystwa ubezpieczeń wypłaciły 975 mld euro świadczeń w 2015 r.

...
Czytaj więcej

Wyniki UFG za III kw. 2016 r.

UFG podał dane za okres od I do III kw. 2016 r. Obejmują one przychody i koszty Funduszu.

...
Czytaj więcej

Prudential zapytał Polaków, dlaczego nie oszczędzają

Prudential opublikował wyniki II edycji badania postaw Polaków wobec oszczędzania na emeryturę. Tegoroczne badanie Prudential Family Index skupiło się na powodach zaniechania odkładania na starość przez Polaków.

...
Czytaj więcej

Wzrost ryzyka podróży biznesowych

Ipsos przebadał 1119 osób związanych z branżą turystyczną, w obszarze organizacji podróży i polityki łagodzenia ryzyka. Uczestnicy badania byli pytani m.in., jak ich organizacje postrzegają rozwój ryzyka związanego z prowadzoną przez nich działalnością.

...
Czytaj więcej

Rynek aplikacji

Google we współpracy z instytutem badawczym Ipsos przeprowadził badanie „Analiza marketingu aplikacji mobilnych: jak naprawdę klienci znajdują aplikacje i jak z nich korzystają”. Zapytali w nim 8.470 użytkowników smartfonów o używane przez nich aplikacje.

...
Czytaj więcej

UFG: Technologia pay-as-you-drive pozwoli na obniżenie OC

​Z najnowszych danych UFG wynika, że blisko 40 procent kierowców w Polsce jest skłonna zamontować w swoim aucie specjalne urządzenie pozwalające ubezpieczycielowi na śledzenie ich stylu jazdy w zamian za obniżenie ceny OC.

...
Czytaj więcej

Bank Millennium został wyróżniony w rankingu jakości obsługi klientów International Service Check

W tegorocznym rankingu jakości obsługi klientów przeprowadzonym przez firmę badawczą International Service Check pierwsze miejsce zajął Bank Millennium, uzyskując ostateczny wynik na poziomie 90,6 proc.

...
Czytaj więcej

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym

W 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie mazowieckim wyniosło 5094,46 zł i było o 167,12 zł (tj. o 3,4%) wyższe od notowanego w 2014 roku. Natomiast dla całego kraju przeciętne wynagrodzenie w zeszłym roku wyniosło 4150,88 zł.

...
Czytaj więcej

GUS: Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2016 r. Znowu najlepiej w ubezpieczeniach

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport „Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2016 rok”. Po raz kolejny dyrektorzy instytucji z sektora finansowego i ubezpieczeń wykazali najbardziej optymistyczne nastroje.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele odpowiadają najwolniej na zapytania e-mailowe lub przez formularz kontaktowy

Portal Mojebankowanie.pl opublikował wyniki 4. edycji badania „Instytucja roku”. Eksperci serwisu od 12 września do 10 listopada br. zbadali jakość obsługi w zdalnych kanałach kontaktu. Sprawdzono 69 instytucji, w tym 42 zakłady ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

5% Polaków w ogóle nie czyta umów przed podpisaniem

Axa Polska i Provident Polska zlecili instytutowi PBS przeprowadzenie badań „Jak Polacy zawierają umowy i rola dziennikarstwa ekonomicznego”. W trakcie badań, co dziesiąty respondent przyznał się, że nie zapoznaje się z treścią umowy przed podpisaniem.

...
Czytaj więcej

W co szóstym zdarzeniu komunikacyjnym bierze udział senior

Policja informuje, że rośnie udział osób starszych 60+ w wypadkach komunikacyjnych. Obecnie już prawie w co szóstym zdarzeniu bierze udział senior. Także coraz więcej zdarzeń powodują osoby starsze podczas prowadzenia pojazdu.

...
Czytaj więcej

Polish drivers will drive without having to carry their MTPL policy and registration document

From 1 October 2018 Polish drivers will be exempted from the obligation to carry a vehicle registration document and MTPL policy. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Paweł Sawicki became management advisor to the Polish Insurance Association

Paweł Sawicki took on the position of an advisor to the Polish Insurance Association. Before the nomination he was head of Insurance and Pension Inspection Department in the Polish Financial Supervision Office. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Compensation agencies criticize the propositions to regulate their business

Polish senators have prepared new legal regulations for  compensation agencies. They include a maximum provision rate for these entities from their clients and duty to purchase professional indemnity insurance. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Paweł Stopczyński joins TUW PZUW board

The supervisory board of TUW PZUW has appointed Paweł Stopczyński as a board member of the company. In this way the TUW PZUW board has increased to 5 members. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Tomáš Mrnka became Deputy CEO Poland in AXA Partners CEE

On 1 June 2018 Tomáš Mrnka took over the leadership of the Polish division of AXA Partners. The nomination is connected with Renata Dębińska’s resignation from this position. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK: insurers have not acted in collusion

UOKiK has concluded that there were no illegal activities in relation to the increase of prices in the motor insurance sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Peter Thirring joins the VIG Managing Board

Some changes have taken place in the line-up of Vienna Insurance Group (VIG) Managing Board team in the middle of 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Paweł Paluszyński is the new CEO of GrECo JLT Polska

Paweł Paluszyński is the new CEO of GrECo JLT Polska. He has connected with the company since 2014. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

S&P Global Ratings assigns its A- financial rating to TUW PZUW

On 25 June 2018 S&P Global Ratings said that it had assigned its 'A-' long-term financial strength rating to Poland-based property/casualty insurer TUW PZUW. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU invests in an antifraud system

PZU has launched FMS – the antifraud system. Due to this solution the PZU antifraud protection will improve by 50%. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Senators work on regulations concerning compensation agencies

Polish senators have made a decision to prepare legal regulations for compensation agencies. Senators want to implement a maximum provision rate for these entities. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Vienna Insurance Group purchases Gothaer insurance company in Poland

Vienna Insurance Group is acquiring 100 percent of the shares of Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Merger of Compensa Życie i Polisa-Życie finished

On 30 May 2018 the merger process of Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group and Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group finished. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish financial watchdog warns against cryptocurrency

Poland’s financial watchdog has launched a social media campaign about the risks of investing in cryptocurrency. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

VIG in the Q1 2018: sustainable growth path continues on the Polish market

In Q1 2018 obtained premiums grew to EUR 2.83 billion (+3.9 percent). Profit (before taxes) increased to EUR 117.3 million (+7.0 percent). Combined ratio improved to 96.2 percent (Q1 2017: 96.9 percent). Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish PZU plans to pay out $595 mln in dividends for 2017

Poland’s biggest insurer PZU SA has informed its management board had recommended a dividend of 2.5 zloty per share or 2.16 billion zloty ($595.19 million) in total from 2017 net profit. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland to allow pension life insurers and fund managers, to run pension schemes PPK

Poland will allow pension fund managers and life insurers to run employer-sponsored pension schemes PPK, according to a new draft bill on PPKs outlined over on Saturday by development fund PFR head Pawel Borys. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Generali acquires the Polish insurer Concordia

​Generali is pushing forward its presence in the CEE Region through successful M&A activities in Slovenia and Poland. This is another step forward in the Group’s strategy of further improving its footprint in this area. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Opinion on the solvency position of insurance and reinsurance undertakings in light of Brexit

On 18 May the European Insurance and Occupational Pensions Authority issued an Opinion on the solvency position of insurers in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU Q1 net profit down 32% but tops forecasts

The Polish insurer PZU S.A. on 16 May reported a PLN 1.043 mln first-quarter net profit. Gross written premiums reached PLN 5.83 bln, just below analysts’ expectations. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

390th Financial Supervisory Authority meeting: Jakub Papuga given consent

On 18 May 2018 the 390th Financial Supervisory Authority meeting was held. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Arkadiusz Piątek became the new MediSky International CEO in Poland

Arkadiusz Piątek was appointed as the general manager of MediSky International in Poland. The company offers private international health insurance. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Pramerica increased its net profit by 38%

The financial net profit of Pramerica Życie TUiR SA in 2017 amounted to PLN 27.4m, a 38% increase y/y. Last year the insurer collected PLN 261.8m premiums. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Artur Granicki became the Head of the new Financial Innovation (FinTech) Department in the KNF Office

Artur Granicki has become the head of the new Financial Innovation (FinTech) Department in the KNF Office. Before the nomination he worked as the head of Investments Funds Department in the KNF Office. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

More cars registered in Poland

​Almost 140,000 passenger cars were registered in Poland in the first quarter of this year, 11 percent up on the same period in 2017, according to a report by the Polish Association of the Automotive Industry. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The Polish Financial Supervision Authority awarded institutions supporting mediation

The Polish Financial Supervision Authority (KNF) has awarded six financial institutions which support alternative dispute resolutions (ADR) and an ambassador of mediations on the financial market. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

From June the police will have access to drivers database CEPiK 2.0

The Ministry of Digital Affairs has prepared an amendment to the Road Traffic Act. New regulations will provide the police data about drivers and cars which are available in the new version of CEPiK 2.0.

...
Czytaj więcej

Christoph Witte is the new Country Manager of Credendo – Short-Term EU Risks in Poland

Christoph Witte was appointed as Country Manager of Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. in Poland on 26 April 2018. In his new position he will replace Paweł Pawlak, who has been the Country Manager since February 2017.

...
Czytaj więcej

‘Business ombudsman’ to be named in Poland

A “business ombudsman” will be named in Poland under a package of business-friendly regulations that take effect on 30 April.

...
Czytaj więcej

Polish Constitution for Business to help foreign investors

Five laws known as the Constitution for Business, which are aimed to facilitate running business in Poland, came into force on April 30. One of the laws focuses on improving the business environment for foreign investors. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

388th Financial Supervisory Authority meeting: Janusz Władyczak given consent

The 388th Financial Supervisory Authority meeting was held on 24 April 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Fund house TFI PZU hires Piotr Zielonka as equity portfolio manager

Insurance group PZU's asset management arm TFI PZU hired fund manager and analyst Piotr Zielonka to run its equity portfolio. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Position of the Office of the KNF on the use of cloud computing services by supervised entities

The Office of the Polish Financial Supervision Authority (UKNF) has presented its position on the specific nature of the use of cloud computing by supervised entities. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU develops its banking segment

​Paweł Surówka PZU CEO has presented the insurance company development plan. The insurer wants to obtain PLN 300 bln of assets. PZU plans to develop itself especially in the banking sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia with 13% growth y/y in insurance premiums in 2017

Sopot-based insurer ERGO Hestia Group has posted PLN 5.854 billion in gross written premiums in 2017, a 12.8 percent increase y/y. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The best law offices in the insurance category according to the Legal 500 EMEA ranking

On 12 April 2018 the results of the Legal 500 EMEA ranking were published. We have great pleasure to present the recommend law offices from Poland in the category ‘Insurance’.

...
Czytaj więcej

Stanisław Sokołowski was appointed to the board of Pocztowe TUW as a vice-president

On 28 March 2018 Artur Duda, existing Pocztowe TUW vice-president, resigned. On 29 March his position was taken by Stanisław Sokołowski. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland expects no major changes in PPK draft bill

Poland expects to introduce no major changes to its draft bill on new pension program - PPK, the head of the Polish Development Fund (PFR) Pawel Borys said on Twitter. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish insurers with PLN 5.69 bln profit in 2017

The net profit of insurers operating on the Polish market increased to PLN 5.69 billion in 2017 compared to PLN 4.09 billion a year earlier. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Mirosław Kisyk has been appointed to MetLife Poland CEO

​Łukasz Kalinowski, the existing MetLife Poland CEO, has resigned from his position. Together with his resignation from the CEO position he finished his cooperation with the insurance company. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

InsurTech Insly raises EUR 2.2 million

Insly, a cloud-based insurance platform, announces an investment of EUR 2.2 million led by Concentric and Black Pearls VC. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

KUKE: Polish exports growth to slow down to 6-7% in 2018

KUKE predicts that the growth rate of Polish exports will slow down to around 6-7 percent, KUKE’s CEO Janusz Władyczak said. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Bulgarian Euroins to launch operations in Poland in H1

Bulgarian insurance company Euroins, part of Euroins Insurance Group (EIG), will start operations in Poland in the first half of 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

CZUBLUN TRĘBICKI recognized by international ranking Chambers & Partners

In this year’s edition of Chambers & Partners ranking both partners of CZUBLUN TRĘBICKI Law Office were ranked – Piotr Czublun and Piotr Trębicki. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

VIG Poland takes over the technology company ITIS

​Vienna Insurance Group in Poland has bought a strategy package of ITIS shares. ITIS is a technology company which specializes in projecting innovative IT solutions for the insurance sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

New FinTech Department opened in the KNF Office

A new FinTech Department opened in the Office of Polish Financial Supervision Authority (KNF) on 22 February 2018. The new department belongs to the analyses division. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Changes in the InterRisk board

The InterRisk supervision board has decided to expand the company board. On 19 February 2018 Daniel Kaliszuk and Martin Stenitzer joined the InterRisk board. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

BACK TO THE FUTURE (b2f) – the future of insurance for the third time

On 26 September the third edition of beinsured.pl conference BACK TO THE FUTURE II (b2f) - the future of insurance will take place. This edition will be held under the banner “Regulatory tsunami”. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The 382nd Financial Supervisory Authority meeting. Consent given for three board members

The 382nd Financial Supervisory Authority (KNF) meeting was held on 20 February 2018. The Authority gave consent to two new insurance company board members responsible for risk management and one CEO. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Michał Kwieciński is a party to the proceedings in a dispute with the Financial Supervision Advisory

​The Administrative Court in Warsaw in its judgment of 16 February 2018 ruled that Michał Kwieciński, former AXA CEO, is a party to the proceedings in a dispute with the Financial Supervision Advisory. ​Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

A busy year for consumer ombudsmen

In Poland there are 371 consumer ombudsmen at the moment. The Office of Competition and Consumer Protection summed up their work in 2016. Ombudsmen advised consumers on 494 878 occasions.

...
Czytaj więcej

Andrzej Szufa appointed to Aegon TUnŻ board

Angrzej Szufa has been appointed to the board of the Aegon life insurer. He will be responsible for risk management. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish Development Fund CEO: Poland could have 6-7 universal banks in a few years

​Poland's banking sector could consolidate to some 6-7 universal banks under pressures of tightened regulations, leaving remaining players to fill niche roles, the Polish Development Fund CEO Pawel Borys stated. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Announcement on convening an Extraordinary Shareholder Meeting of PZU SA

The Management Board of PZU SA convenes an Extraordinary Shareholder Meeting of PZU SA to be held on 27 February 2018 at 11:00 a.m. in Warsaw.

...
Czytaj więcej

380th Financial Supervisory Authority meeting. Jacek Kugacz is the CEO of Polish Re

The 380th Financial Supervisory Authority (KNF) meeting was held on 30 January. The Authority gave Jacek Kugacz consent to become the Polish Re management board president.

...
Czytaj więcej

Janusz Władyczak is the President of KUKE

Shareholders of Export Credit Insurance Corporation Joint Stock Company appointed Janusz Władyczak to the CEO position on 31 January 2018 during the Extraordinary Shareholder Meeting.

...
Czytaj więcej

Polish lawmakers support constitution for business

Poland’s lawmakers on 26 January 2018 voted through a package of regulations to help businesses by cutting red tape and improving regulations for entrepreneurs.

...
Czytaj więcej

In January 2018 the best market conditions were in the finance and insurance market

According to data published by the Central Statistical Office of Poland entities from the finance and insurance sector have the best evaluation among researched types of business in January 2018.

...
Czytaj więcej

Insurers paid out PLN 29.6 bln to injured after Q3 2017

After the first three quarters of 2017, Polish insurers had paid out PLN 29.6 billion in compensation and benefits to injured parties and customers. This is 9% more than the year before.

...
Czytaj więcej

Jakub Papuga is to join the TUW PZUW Board

The TUW PZUW Supervision Board decided to appoint Jakub Papuga as a member of the company board from 1 February 2018. He will be responsible for risk management so his nomination has to be approved by the Financial Supervisory Authority (KNF).

...
Czytaj więcej

Unum to acquire Poland-based Pramerica Życie

On 23 January 2018 Unum announced it has entered into a definitive agreement to acquire Pramerica Życie TUiR S, a financial protection provider in Poland, from a subsidiary of Prudential Financial, Inc.

...
Czytaj więcej

Marsh: Global Insurance Market Index after Q3 2017

Global insurance renewal rates fell for the 18th consecutive quarter in the third quarter of 2017.

...
Czytaj więcej

KNF Innovation Hub Programme for supporting the development of financial innovation (FinTech)

KNF has launched the Innovation Hub Programme under which the supervisory body conducts a dialogue with FinTech companies by providing them with the appropriate explanations on the submitted enquiries.

...
Czytaj więcej

Maciej Łopiński – a new member of the PZU SA Supervisory Board

Aneta Fałek tendered her resignation from being a PZU SA Supervisory Board member as of 8 January 2018. The resignation does not specify the reasons for this. The same day, Maciej Łopiński was appointed to be a PZU SA Supervisory Board Member.

...
Czytaj więcej

The New PZU - More Than Insurance

On 9 January 2018 the top Polish insurer PZU presented its Updated Strategy and Implementation Plan for 2017-2020. The values of New PZU are focusing on consumer needs and digitalization.

...
Czytaj więcej

Alternative Dispute Resolution - new rules have been in force for a year now

For a year now instead of waging a court battle an unsatisfied consumer can take advantage of out-of-court proceedings (Alternative Dispute Resolution).

...
Czytaj więcej

378th Financial Supervisory Authority meeting: Warta and Gothaer are punished

The 378th Financial Supervisory Authority (KNF) meeting was held on 9 January.

...
Czytaj więcej

377th Financial Supervisory Authority meeting: Marcus van der Ploeg is Aegon CEO

The 377th Financial Supervisory Authority meeting was held on 19 December 2017. During the meeting the institution gave Marcus van der Ploeg consent to become the CEO of Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.

...
Czytaj więcej

Polish regulator KNF drafts rules for temporary application of MiFID II

Poland's financial market regulator KNF issued temporary guidelines for applying the MiFID II directive in the absence of domestic legislation implementing the directive, KNF said in a statement.

...
Czytaj więcej

Uber Eats will offer an insurance package to its couriers in Europe

Uber Eats will offer an insurance package to its couriers in Europe, a move to address the conditions of “gig economy” workers.

...
Czytaj więcej

UOKiK activities in 2016

UOKiK has published the Authority’s Report on Activities. In 2016 The President of UOKiK made 840 decisions concerning protection of competition and consumers. Financial penalties were amounted to nearly PLN 107 million.

...
Czytaj więcej

Euroins Insurance Bulgaria doubled its capital to enter in Poland

Euroins Insurance JSC has successfully realized its plan to hike its capital two times to 32.5 million euro and as a result the value of the company's capital indicators as surpassed by far the ones required by the Solvency II Directive. 

...
Czytaj więcej

376th Financial Supervisory Authority meeting: penalties for Pocztowe TUW and Allianz 

The Authority imposed a financial penalty on Pocztowe TUW for estimating premiums on a level which do not ensure the performance of the insurance contractual obligations and coverage costs of insurance company’s activities in the insurance of group 10.

...
Czytaj więcej

Spokesman for customers – new function in PZU

Piotr Ożarek has taken over the function of spokesman for customers in PZU. His task will be to help in the most difficult issues for customers who are not satisfied with decisions.

...
Czytaj więcej

Aneta Maykowska joins the board of Open Life

Aneta Maykowska joined the board of the life insurance company Open Life TU Życie SA on 27 November 2017. As a Vice-president of the company, she is responsible for finance, controlling, audit and accounting.

...
Czytaj więcej

ERGO International Corporate Solutions will be launched in Poland

At the beginning of next year, organisational changes are to take effect throughout the ERGO Group. "We will be reallocating corporate tasks," says ERGO´s Chief Executive Officer Markus Rieß.

...
Czytaj więcej

MAI CEE names group employee benefits leader

Central and Eastern European insurance broker MAI CEE has appointed its Poland head of employee benefits Ewelina Jaworska as group employee benefits leader.

...
Czytaj więcej

374th Financial Supervisory Authority meeting

The 374th Financial Supervisory Authority (KNF) meeting was held on 7 November 2017. During the meeting the institution gave Michał Krupiński consent to become the CEO of Bank Pekao SA.

...
Czytaj więcej

Jacek Kugacz appointed President of the Management Board of POLISH Re

On 3 November 2017, the Supervisory Board of POLISH Re appointed Jacek Kugacz to the position of the CEO and President of the Management Board of POLISH Re.

...
Czytaj więcej

2017 Global Digital IQ Survey

PwC has worked with Oxford Economics to survey more than 2,200 senior business and IT executives from 53 countries and more than 30 industry segments. Most organizations have not done enough to keep up with the digital revolution.

...
Czytaj więcej

KUKE joins the Polish Development Fund Group

On 1 October 2017 Export Credit Insurance Corporation (KUKE) joined a circle of companies forming the Polish Development Fund Group (PFR Group) and at the same time has successfully concluded a process of rebranding.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes names new Head of Claims & Collections for Poland

Euler Hermes, the world’s leading trade credit insurer, announces a senior executive appointment for its operations in Poland. Krzysztof Rzepka is appointed managing director of Claims and Collections for Euler Hermes Poland.

...
Czytaj więcej

ERA Automotive - the newly-formed European road-services assistance providers

A new alliance has been formed by bringing together major European-road services assistance providers - RAC, Europ Assistance, Falck and VHD.

...
Czytaj więcej

370th Financial Supervisory Authority meeting: Roman Pałac given consent

The 370th Financial Supervisory Authority meeting was held on 27 September 2017. During the meeting the institution gave Roman Pałac consent to become the CEO of PZU Życie SA.

...
Czytaj więcej

Gabriel Głusek is no longer a board member of Ubezpieczenia Pocztowe

Gabriel Głusek, an Ubezpieczenia Pocztowe board member, has been dismissed. He is replaced by Wojciech Kwiatkowski, who so far has been an acting board member.

...
Czytaj więcej

Andrzej Oślizło leaves Aviva

Andrzej Oślizło is leaving the Aviva Group. Since 2015 he performed the function of vice-president in Aviva. He was responsible for business development and contacts with partners, especially for the bancassurance sector.

...
Czytaj więcej

In September 2017 the best market conditions were in the finance and insurance market

As the results of the Central Statistical Office of Poland’s research in September 2017 show, the insurance and finance branch were the best appraised types of business.

...
Czytaj więcej

Former Polish Prime Minister joins Vienna Insurance Group as supervisory board member

Professor Marek Belka appointed to the boards of three Polish Group companies.

...
Czytaj więcej

Piotr Antkiewicz leaves KUKE

Piotr Antkiewicz has resigned from the function of CEO of Export Credit Insurance Corporation (KUKE). Antkiewicz became the company CEO two months ago. KUKE’s shareholders appointed him during the Extraordinary General Meeting on 17th July 2017.

...
Czytaj więcej

Detailed recap of PZU’s results in H1 2017

In H1 2017 the PZU Group collected gross written premium of PLN 11,6 million, i.e. 17.7% more than in the corresponding period of the previous year.

...
Czytaj więcej

Economic Forum: Poland may become a regional FinTech centre

An innovative banking sector is a good starting point for the development of the Polish FinTech sector on a European scale, stated guests of XXVII Economic Forum.

...
Czytaj więcej

New Vice-President of the Office of Competition and Consumer Protection

The Prime Minister Beata Szydło has appointed Michał Holeksa to the post of Vice-President of the Office of Competition and Consumer Protection.

...
Czytaj więcej

UOKiK: Nasza - consumer warning. Insurance without the subscriber’s consent

The President of the UOKiK has initiated proceedings against Nasza S.A., a telecommunications service provider. The representatives of Nasza usually contact senior citizens and present themselves as representing their existing service provider. 

...
Czytaj więcej

KUKE Chief Economist`s team presented with prestigious FocusEconomics awards

Export Credit Insurance Corporation Joint Stock Company’s (KUKE) analysts received three awards for formulating correct forecasts of macroeconomic indicators in Belarus and in Russia.

...
Czytaj więcej

Andrzej Diakonow new Vice–Chairman of KNF

Andrzej Diakonow was appointed Vice–Chairman of the Polish Financial Supervision Authority (KNF) - stated the institution in a press release. He will be responsible for audits, internal supervision, administration, IT and client security.

...
Czytaj więcej

Reasoned opinion - summary of UOKiK activities

By the end of June 2017, the UOKiK received over 270 requests for issuing a reasoned opinion with respect to pending judicial proceedings. In response to the said requests, more than 100 opinions have been presented.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (the first half of July 2017)

Summary of latest interesting insurance issues (the first half of July 2017)

...
Czytaj więcej

Euro Health Consumer Index 2016. Poland in 31st place

Health Consumer Powerhouse published a “Euro Health Consumer Index 2016”. The report assessed European healthcare.

...
Czytaj więcej

Strategic changes in Management Board of Bank Pekao

Bank Pekao S.A.’s Supervisory Board, appointed Tomasz Kubiak, Michał Piotr Lehmann, Marek Lusztyn, Tomasz Styczyński and Marek Tomczuk to the banks' Management Board and entrusted them with the function of Vice-Presidents of the bank's Management Board.

...
Czytaj więcej

mfind.pl, an insurance comparison website, has a new investor

mfind, an insurance comparison website, has acquired another shareholder as part of a new round of financing. Some of the shares were acquired by Martis Consulting , which has assets, among others, in the technology, consulting and real estate sectors.

...
Czytaj więcej

The Act on private enforcement of competition law. Claiming damages for infringement of competition law made even easier

The Act on private enforcement of competition law entered into force on 27 June 2017. The new Act allows for a more robust enforcement of claims by all those who were aggrieved by any infringements of competition law.

...
Czytaj więcej

The Polish Insurance Association: the insurance market after Q1 2017

The Polish Insurance Association (PIA) has presented the results of the Polish insurance market after Q1 2017. From January to March 2017 insurers paid more than PLN 10 bln in compensation and benefits.

...
Czytaj więcej

Sadurska is the new PZU Życie Management Board Member

PZU Życie appointed the former chief of the Presidential Chancellery, Malgorzata Sadurska, as management board member.

...
Czytaj więcej

The Warta Group won an award for the implementation of their analytical platform DataWalk

The Warta Group was a laureate in the ‘Insurtech Implementation’ category. The main success of the company was the implementation of the analytical platform DataWalk – an innovative system developed by PiLab, which is used in the fraud detection process.

...
Czytaj więcej

Allianz Polska to redouble operating profit within the next couple of years

Insurer Allianz Polska wants to redouble its operating profit within the next few years and in the long-term. It wants to reach a double-digit market share thanks to organic growth and acquisitions, CEO Veit Stutz told during a news conference.

...
Czytaj więcej

UOKiK examined contractual terms and conditions in agreements with Credit Agricole Bank Polska

UOKiK initiated proceedings against Credit Agricole Bank Polska in November 2015. The President of UOKiK analysed how the bank modified terms and conditions of various agreements (in particular between 2013-2015), including fees and commissions.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW finished the first year with profits

TUW PZUW is a mutual insurance company which belongs to the state-run PZU Group, the biggest Polish insurer. TUW PZUW started its business in November 2015. So 2016 was the first accounting year for this company.

...
Czytaj więcej

Anna Grzelonska is the new CEO of NN Life Insurance Romania

NN Romania has appointed Anna Grzelonska, currently chief operating officer of Nationale-Nederlanden in Poland, as CEO of NN Life Insurance Romania, effective  July 1, subject to regulatory approval.

...
Czytaj więcej

Andrzej Jaworski to leave PZU

The Management Board of PZU SA announced that on 29 May 2017 Andrzej Jaworski tendered his resignation from the function of a PZU SA Management Board Member.

...
Czytaj więcej

MediSky International started its business in Poland

MediSky is part of the MediHelp International Group, which is a market-leader in private health insurance in Central Eastern Europe. The company is a newly born entity in Poland.

...
Czytaj więcej

AXA Smart Bell

AXA Smart Bell is a device that doesn’t just ring but also broadcasts a message to the radio in the car that’s next to a cyclist.

...
Czytaj więcej

PIA: “In recognition of service to the insurance industry” awards granted

The “In recognition of service to the insurance industry” awards were presented during the Extraordinary General Assembly of the Polish Insurance Association.

...
Czytaj więcej

Katowice at the centre of the debate on the future of the economy in Poland, Europe and the world

The chief themes of the European Economic Congress 2017 in Katowice include energy, industry, climate, the healthcare market, cybersecurity, global expansion, and start-ups.

...
Czytaj więcej

Artur Maliszewski is the new CEO of AXA Poland

From 1 July 2017 Artur Maliszewski will take the lead of AXA Group in Poland. He will be responsible for all AXA’s business lines in Poland: life insurance, non-life insurance, retirement and investment products.

...
Czytaj więcej

Polish insurer PZU removed from Finance and Development Minister’s supervision, under direct PM oversight

The Prime Minister Beata Szydlo has taken direct supervision over the state-controlled and WSE-listed insurer PZU from her deputy, Development and Finance Minister Mateusz Morawiecki, Szydlo acknowledged for a news briefing.

...
Czytaj więcej

Roman Pałac is the President of the PZU Życie SA Management Board

On 26 April 2017 the Supervision of PZU ŻYCIE SA (the life insurance company of PZU SA) appointed Roman Pałac to the position of the company’s CEO. He replaces Paweł Surówka who become the CEO of PZU Group.

...
Czytaj więcej

Appointment of the CEO of PZU SA

The Management Board of PZU SA announced that on 13 April 2017 the Company’s Supervisory Board appointed, effective as of 13 April 2017, Paweł Surówka to the PZU SA Management Board and entrusted him with thefunction of being the Company’s CEO.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (the first half of April 2017)

The President of the Office for Competition and Consumer Protection is conducting proceedings on the increase of premiums of motor third party liability insurance.

...
Czytaj więcej

The new CEO of Aegon. The company will be managed by Marc van der Ploeg

Michał Biedzki has resigned from the Aegon CEO position. He will be replaced by Marc van der Ploeg.

...
Czytaj więcej

CZUBLUN TRĘBICKI recognized by international ranking Chambers & Partners

In this year’s edition of Chambers & Partners ranking both partners of Law Office were ranked – Piotr Czublun and Piotr Trębicki. CZUBLUN TRĘBICKI Law Office also received a recommendation in the category „Public Procurement”.

...
Czytaj więcej

Paweł Holnicki-Szulc is the new director of AIG Polish department

Paweł Holnicki-Szulc has become the Managing Director of Polish department AIG. He replaced Patrick Mahieu, who had performed this function since May 2016. The new managing director has worked in AIG since 1999.

...
Czytaj więcej

Introducing the whistleblower programme

In 2016, the Office of Competition and Consumer Protection issued 13 decisions on illegal agreements between entrepreneurs, such as price-fixing arrangements or bid-rigging schemes.

...
Czytaj więcej

Opinion issued by UOKiK: durable medium

The reasoned opinion concerns the term durable medium. It concerns the court dispute of a consumer who entered into a loan agreement online with Creamfinance Poland.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia, the Polish insurer, is to supervise ERGO business in Central Europe

On 1 April 2017 Piotr Śliwicki the ERGO Hestia CEO became a member of the ERGO International board. The company coordinates the global insurance business of the ERGO Group.

...
Czytaj więcej

PZU, Warta and Uniqa - the top three Institutions of the Year 2016

In this year’s edition of the Institution of the Year ranking organised by MojeBankowanie.pl, PZU, Warta and Uniqa won in the “Quality of service in a branch” category.

...
Czytaj więcej

The state of the insurance sector after the third quarter of 2016

On February 16, 2017 the Financial Supervision Authority published a report on the state of the insurance sector after the third quarter of 2016.

...
Czytaj więcej

Jarosław Matusiewicz new CEO of UNIQA

At the beginning of February 2017, Andrzej Jurczyk resigned from his position as CEO of UNIQA – a Polish insurer. His duties have been taken over by Jarosław Matusiewicz, a vice-president of the company. On 1 March 2017 he became the UNIQA CEO.

...
Czytaj więcej

New car registrations in February hit 16-year record

The registration of new passenger cars and light commercial vehicles in Poland increased by 12.53 percent in February over the previous year.

...
Czytaj więcej

Relevant opinion in the BPH case

The President of the Office of Competition and Consumer Protection has presented a relevant opinion pertaining to the dispute between Bank BPH and consumers who had taken out mortgage loans indexed to the Swiss Franc.

...
Czytaj więcej

Strong Q4 2016 GDP surprises in Poland

Poland’s economy recovered by year-end after economic growth had been weak in Q3 2016 (0.4 % q/q). In Q4 2016, real GDP increased by 1.7% (q/q) and 2.7% in annual terms posting an upside surprise versus expectations.

...
Czytaj więcej

Relevant opinions in the Millennium case

The President of the Office of Competition and Consumer Protection has presented four relevant opinions. The opinions in question pertain to the dispute between Millennium Bank and consumers who had taken out mortgage loans indexed to the Swiss franc.

...
Czytaj więcej

Do Poles feel safe online?

Most Poles aged 16-40 do not feel threats when they browse the web, yet only one in three thinks his/her personal data are quite safe on the internet.

...
Czytaj więcej

The Office of Competition and Consumer Protection initiates proceedings against Volkswagen Group Poland

The Office of Competition and Consumer Protection has initiated proceedings against Volkswagen Group Poland. The proceedings pertain to practices which involved tampering with emission sensors in the vehicles manufactured by the company.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (the first half of January 2017)

On 1 January 2017 the Regulation of the Minister of Development and Finance of 9 December 2016 on actuarial examination entered into force.

...
Czytaj więcej

PZU insurance to appoint Marcin Adamczyk as CEO of asset mgmt unit PZU TFI

Listed insurer PZU's asset management unit PZU TFI will appoint Marcin Adamczyk as its new CEO and Cezary Iwanski as management board member, the insurer said in a press statement.

...
Czytaj więcej

No change in Poland’s rating from Fitch and Moody’s

Moody's and Fitch agencies released their credit rating for Poland. Both agencies left Poland's rating unchanged.

...
Czytaj więcej

The first car loan fintech in Poland: GPS will calculate monthly payments

Idea Bank Group has launched a new fintech project. Happy Miles uses GPS technology to develop pay-as-you-drive financial products. It’s the world’s first ‘car loan per kilometer’ concept, where monthly payments vary depending on travelled distance.

...
Czytaj więcej

T-Mobile Poland punished by the Office of Competition and Consumer Protection

The President of the Office of Competition and Consumer Protection imposed a fine in the amount of PLN 15 million for practices that violate collective consumer interests.

...
Czytaj więcej

Brexit is an opportunity for Poland

Britain’s decision to leave the European Union is an opportunity rather than a risk to FDI inflow to Poland, the head of the Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ) has said.

...
Czytaj więcej

KUKE to assist in exports of Polish goods and services to Belarus

The boosting of Polish exports to Belarus, the establishment of a Polish-Belarusian IPO Centre for training and the potential involvement of Polish companies in privatisation in Belarus. These are the main points of Polish-Belarusian economic cooperation.

...
Czytaj więcej

The KUKE Group covers foreign contracts of Ursus S.A. worth PLN 30 million

The KUKE Group insures and finances through factoring foreign receivables of the leading Polish manufacturer of tractors and agricultural machinery.

...
Czytaj więcej

The draft regulation on extrajudicial proceedings before the Financial Ombudsman

The Government Legislation Centre has published a draft regulation of the Minister of Development and Finance of 9 December 2016, on extrajudicial proceedings before the Financial Ombudsman.

...
Czytaj więcej

World Competition Day

This year, on 5 December, we have celebrated the World Competition Day for the seventh time. The Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) reminds entrepreneurs about the obligation to notify concentration and sums up the year 2016.

...
Czytaj więcej

Polish MPs extend the date of implementation of CEPIK 2.0

On 29 November 2016 MPs heard a report by the Commission of Digitization, Innovation and New Technologies and Commission of Infrastructure on the government bill amending the Act on persons driving vehicles, including the implementation of CEPIK 2.0.

...
Czytaj więcej

President has signed innovation act

The Polish President Andrzej Duda has signed into law an innovation act introducing incentives for innovative enterprise and researchers.

...
Czytaj więcej

PZU insurer to fall under Development Ministry supervision

“Polish insurer PZU will be supervised by the Development Ministry once the Treasury Ministry is abolish” - deputy PM, Development and Finance Minister Mateusz Morawiecki told Polish Press Agency.

...
Czytaj więcej

BTA changes its name to Balcia Insurance SE

The beginning of this month is very special for BTA. 1 November is an important date for BTA, as on this very day 23 years ago, in 1993, the company was established, and now they are making a step into a new age – registering their company's new name.

...
Czytaj więcej

PZU’s results for Q3 2016: claims and benefits, administrative and acquisition expenses, profit, ROE, solvency

In the first three quarters of 2016 the net value of claims and benefits and of the incremental growth in the PZU Group’s provisions was PLN 9,771.3 million. This represents an increase of 7.6% compared to the corresponding period of the previous year.

...
Czytaj więcej

Recap of PZU’s results during the first three quarters of 2016

In the first three quarters of 2016 the PZU Group collected gross written premiums of PLN 14,706.3 million, up 9.2% from the corresponding period in 2015. This is the result of sales in the mass client segment being up by PLN 946.1 million.

...
Czytaj więcej

Polish Competition Authority approves PKO Leasing concentration bid

Determining the transaction will not limit competition, Poland’s Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) okays PKO Leasing to acquire Raiffeisen Leasing Poland.

...
Czytaj więcej

Deputy PM outlines plan to help Polish businesses

Polish deputy Prime Minister Mateusz Morawiecki has outlined plans to help businesses by cutting red tape and making life easier for small-and-medium sized firms.

...
Czytaj więcej

Millennium generation in the world of finance and new technologies – conservative and focused on own needs

The ‘Millennium generation in the world of finance and new technologies vs. the X and Y generations’ is the first report in Poland, which comprehensively presents the financial habits of the generation which is stepping into adulthood in the 21st century.

...
Czytaj więcej

PZU improves its Q3 net result by 27%

In Q3 2016 the PZU Group posted consolidated net profit (attributable to the parent company) of PLN 649 million compared to PLN 511 million in the corresponding period of 2015 (up 27%). 

...
Czytaj więcej

Majority of Polish businesses turned a profit in H1

More than 60 percent of Polish businesses achieved a profit in the first half of the year, a study by the IBRIS research group has found.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 1

Dziennikarz Tomasz Jeleński oraz mec. Piotr Czublun komentują najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Dyskutują m.in. na temat decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zamiaru zakupu pakietu akcji Banku Pekao SA.

...
Czytaj więcej

Piotr Wrzesiński, ekspert PIU, weźmie udział w panelu dyskusyjnym podczas B2F

Piotr Wrzesiński z Polskiej Izby Ubezpieczeń został panelistą tegorocznej edycji BACK TO THE FUTURE (b2f) – Ubezpieczenia przyszłości. Ekspert weźmie udział w debacie „Jak technologia może pomóc w spełnianiu wymogów regulacyjnych?”.

...
Czytaj więcej

Jakub Płodzich dołączył do grona prelegentów b2f

Jakub Płodzich, ekspert z Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji podczas tegorocznej edycji BACK TO THE FUTURE (b2f) III– Ubezpieczenia przyszłości, poprowadzi wykład pt. Życie po RODO - czy świat wygląda inaczej?

...
Czytaj więcej

Grzegorz Kaliszuk dołączył do grona prelegentów b2f

​Grzegorz Kaliszuk, dyrektor zarządzający ds. produktów życiowych i zdrowotnych w TU Allianz Życie Polska S.A., został prelegentem tegorocznej edycji BACK TO THE FUTURE (b2f) III– Ubezpieczenia przyszłości.

...
Czytaj więcej

Jarosław Bucoń kolejnym prelegentem b2f III

Jarosław Bucoń, menedżer zespołu biznesowego w sektorze ubezpieczeniowym, Sollers Consulting, dołączył do grona prelegentów trzeciej edycji BACK TO THE FUTURE (b2f) – Ubezpieczenia przyszłości.

...
Czytaj więcej

Gazeta Ubezpieczeniowa została Strategicznym Partnerem Medialnym b2f III

26 września 2018 r. odbędzie się trzecia edycja konferencji BACK TO THE FUTURE (b2f) – Ubezpieczenia przyszłości pod hasłem „Regulacyjne tsunami”. Strategicznym Patronem Medialnym wydarzenia została Gazeta Ubezpieczeniowa.

...
Czytaj więcej

RODO w instytucjach finansowych – bezpłatne szkolenie online

W dniu 17 lipca br. odbędzie się bezpłatne webinarium pt. „RODO w instytucjach finansowych" organizowane przez Wolters Kluwer Polska.

...
Czytaj więcej

28 maja 2018 r. - BANCASSURANCE, AFFINITY, UBEZPIECZENIA GRUPOWE

Każdy z branży ubezpieczeniowej z całą pewnością wie co oznacza data 1 października 2018 r. Zdaniem wielu, będzie to początek nowej ery w dystrybucji ubezpieczeń w naszym kraju, ale w opinii innych – niewiele się zmieni.

...
Czytaj więcej

Czy pracodawca może pozyskiwać dane o nałogach pracowników? Relacja ze szkolenia: Jak RODO wpłynie na pracodawców?

W dniu 21 lutego br. odbyło się szkolenie o zmianach w prawie pracy w związku z wejściem w życie przepisów RODO. Warsztat poprowadzili eksperci praktyki prawa pracy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI – adw. Edyta Defańska-Czujko i adw. Magdalena Sudoł.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - UWOLNIJ PAPIERY! URATUJ DRZEWA!

W kolejnym odcinku #BeInObiektywnie! próbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy można zrezygnować z ton papierów i konieczności osobistego podpisu każdej umowy?

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - PRIIPS

W kolejnym odcinku #BeInObiektywnie! rozmawiamy o nowych regulacjach dotyczących produktów inwestycyjnych. Gościem specjalnym jest Przemysław Orłowski – Dyrektor Departamentu Produktów w Open Life TU Życie S.A. Czym jest PRIIPS i jakich produktów dotyczy?

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - reklamacje

Reklamacje to nowość dla multi-agentów. W związku z tym, w najnowszym odcinku #BeInObiektywnie!, postanowiliśmy wskazać m.in. czym jest reklamacja, w jakich przepisach jest uregulowana i jak jest zdefiniowany klient w świetle obowiązujących przepisów.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - obowiązki informacyjne w praktyce

W najnowszym odcinku #BeInObiektywnie! postanowiliśmy pokazać, jak powinien wyglądać modelowy proces obsługi klienta, gdyby agent chciał zrealizować wszystkie wymogi wynikające z nowych przepisów.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - leasing w ubezpieczeniach

Przed Państwem 10 odcinek BeInObiektywnie! Tematem przewodnim odcinka jest leasing w ubezpieczeniach.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - komentarz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Prezentujemy kolejny odcinek BeInObiektywnie!, w którym gośćmi mec. Piotra Czubluna są współautorzy komentarza ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - Obowiązki informacyjne dystrybutorów ubezpieczeń

Prezentujemy ósmy odcinek BeInObiektywnie, w którym eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI rozmawiają na temat obowiązku informacyjnego dystrybutorów ubezpieczeń w świetle RODO.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - czy to już koniec systemów premiowych?

Prezentujemy kolejny odcinek BeInObiektywnie 🎬, w którym eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI odpowiadają na pytanie - czy IDD oznacza koniec systemów premiowych?

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - RODO w rekrutacji

W 6 odcinku BeInObiektywnie 🎬 Eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, specjalizujący się w prawie pracy, omawiają wpływ RODO na zatrudnienie pracowników.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - klient w ubezpieczeniach grupowych

Prezentujemy kolejny odcinek #BeInObiektywnie 🎬! W 4 odcinku specjaliści z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI zastanawiają się m.in. Kim jest klient w ubezpieczeniach grupowych?

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - Google dystrybutorem ubezpieczeń?

Przed Wami trzeci odcinek #BeInObiektywnie 🎬! Specjaliści z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI zastanawiają się, czy wyszukiwarki internetowe np. Google powinny być uznawane za dystrybutorów ubezpieczeń?

...
Czytaj więcej
1  2