Nowa placówka medyczna PZU w Poznaniu

14 grudnia 2018 roku PZU Zdrowie oficjalnie zainauguruje działalność swojej drugiej placówki medycznej w Poznaniu.

...
Czytaj więcej

Open Life opublikowało wyniki po III kwartale br.

Od stycznia do września 2018 r. Open Life TU Życie S.A. zebrało ponad 1,2 mld zł składek przypisanych brutto. Wynik techniczny towarzystwa rok do roku wyniósł 36,6 mln zł, a wynik finansowy netto – 10,9 mln zł.

...
Czytaj więcej

Warta potwierdza prowadzenie PPK

Warta jako pierwsza firma ubezpieczeniowa potwierdza prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych.

...
Czytaj więcej

TSUE a zasada równoważności w zdrowiu publicznym

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 25 października 2018 r. (sprawa C-413/17) wypowiedział się na temat zasady proporcjonalności i dopuszczenia równoważności w obszarze zdrowia publicznego.

...
Czytaj więcej

PIU: ubezpieczenia są elementem zarządzania kryzysowego

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z firmą Deloitte przygotowała raport „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?”. Honorowy patronat nad raportem objęło Ministerstwo Środowiska.

...
Czytaj więcej

Jakich polis szukają młodzi klienci zakładów ubezpieczeniowych?

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł na temat rynku assistance. Zdaniem specjalistów wypowiadających się w materiale, przyszłość sprzedaży ubezpieczeń to platformy online.

...
Czytaj więcej

MC: pracujemy nad kolejnymi elektronicznymi dokumentami

Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało spotkanie, podczas którego podsumowano proces cyfryzacji w Polsce i przedstawiono plany na kolejne lata.

...
Czytaj więcej

Czy w 2019 r. wzrosną ceny ubezpieczeń?

Podniesienie sum gwarancyjnych OC doprowadzi do zwiększenia odpowiedzialności ubezpieczycieli za szkody komunikacyjne. Czy w związku z tym wzrosną ceny ubezpieczeń komunikacyjnych?

...
Czytaj więcej

Pramerica Życie zmienia się w Unum Życie

Zakończył się proces przejęcia Pramerica Życie TUiR SA przez amerykańską Grupę Unum. W związku ze zmianą właściciela, firma Pramerica przekształci nazwę na Unum Życie TUiR S.A.

...
Czytaj więcej

AXA ostrzega przez fałszywymi agentami

AXA wydała komunikat w sprawie osób, które podają się za agentów ubezpieczeniowych. W związku powtarzającymi się incydentami AXA przypomina w jaki sposób zweryfikować czy dana osoba współpracuje z ubezpieczycielem.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance o częstych urazach narciarzy i snowboardzistów

Lista kontuzji, jakie zdarzają się miłośnikom sportów zimowych, jest bardzo długa. Z analizy danych zebranych przez Mondial Assistance wynika, że narciarze najczęściej ulegają wypadkom w drugim dniu wyjazdu, na stokach we Włoszech, Austrii oraz Francji.

...
Czytaj więcej

Czy PPK rozwiążą problem niskich emerytur?

5 grudnia odbyło się kolejne szkolenie w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured. W czasie spotkania eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI przybliżyli najważniejsze kwestie związane z wprowadzeniem PPK.

...
Czytaj więcej

Robocza grupa PPK rozpoczęła działalność

W skład grupy roboczej PPK wchodzą instytucje finansowe, agenci transferowi oraz dostawcy oprogramowania dla HR. Podmioty uczestniczące w spotkaniach mają na celu wypracowanie standardu wymiany danych pomiędzy pracodawcami a podmiotami obsługującymi PPK.

...
Czytaj więcej

MediSky uruchomiło kartę prepaidową VISA

Z medyczną kartą prepaidową klienci MediSky International mogą opłacić wizytę u lekarza lub w szpitalu bezpośrednio kartą prepaidową zasilaną przez ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Aegon TUnŻ opublikowało coroczny raport emerytalny

Aegon już po raz siódmy publikuje doroczny raport podsumowujący wyniki ankiety badającej przygotowanie do emerytury u osób z 15 krajów całego świata, w tym Polski.

...
Czytaj więcej

Concordia poinformowała o nowych członkach Zarządu

W związku z przejęciem grupy Concordia przez Generali. Concordia ogłosiła nowy skład Zarządu spółek. Jak czytamy w komunikacie Zarząd zostanie wzmocniony przez osoby z Generali Polska.

...
Czytaj więcej

Raport PIU: przyszłe zagrożenia związane z wyłudzeniami

Polska Izba Ubezpieczeń w raporcie o przestępczości ubezpieczeniowej opublikowała badania Insurance Europe – instytucji badającej i przeciwdziałającej przestępczości w ubezpieczeniach.

...
Czytaj więcej

Generali zawarło finalną umowę przejęcia kontroli nad grupą Concordia

29 listopada br. została podpisana finalna umowa przejęcia przez Generali pełnej kontroli na dwoma podmiotami: Concordia Polska TUW (dział II) oraz Concordia Capital SA ( dział I).

...
Czytaj więcej

Jerzy Pietrewicz został wiceprezesem TUW Medicum

Polski ekonomista Jerzy Witold Pietrewicz został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu TUW Medicum. Decyzję o jego nominacji podjęła w dniu 28 listopada br. Rada Nadzorcza towarzystwa.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie z nowym udogodnieniem dla pacjentów

PZU Zdrowie planuje wprowadzić e-Recepty we wszystkich placówkach. Obecnie funkcjonalność jest dostępna w Centrum Medycznym w Płocku.

...
Czytaj więcej

AXA na temat ubezpieczeń pracowników w czasie delegacji

Według danych udostępnionych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Polacy odbywają co roku ok. 1 mln zagranicznych wyjazdów służbowych. Równocześnie co czwarty oddelegowany nie posiada w tym czasie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

...
Czytaj więcej

PBUK: dowód rejestracyjny samochodu niezbędny przy wyjazdach zagranicznych

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przypomina, że zmiana obowiązków dotyczących posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC nie oznacza, że osoby nieposiadające ww. dokumentów mogą kierować pojazdem.

...
Czytaj więcej

Odbyło się 67. posiedzenie Senatu

Podczas pierwszego dnia posiedzenia Izba rozpatrzyła ustawy istotne dla branży finansowej i ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

PBUK: OC ppm. obejmuje szkody powstałe nie tylko podczas ruchu pojazdu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że w przypadku uszkodzenia pojazdu stojącego np. w czasie otwierania drzwi, odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel OC samochodu uszkodzonego.

...
Czytaj więcej

PIU: silnie wzrostowa tendencja wartości przestępczości ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach na życie

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport o przestępczości ubezpieczeniowej. Z raportu wynika, że w 2017 roku pracownicy zakładów ubezpieczeń biorących udział w badaniu odnotowali 901 czynów na szkodę zakładów Działu I.

...
Czytaj więcej

RPP przedstawił propozycje zmian dot. funkcjonowania komisji ds. orzekania o szkodach medycznych

RPP wystąpił do Ministra Zdrowia z propozycjami zmian w zakresie funkcjonowania wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

...
Czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe – na co powinien zwrócić uwagę pracodawca?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to obligatoryjny dla pracodawcy, a dobrowolny dla pracownika sposób gromadzenia oszczędności na przyszłość (tzw. III filar emerytalny).

...
Czytaj więcej

Warta rozpoczyna nową kampanię reklamową

Towarzystwo ubezpieczeniowe pokazuje, że dzięki odpowiedniej polisie każda awaria w domu może być zlikwidowana w ciągu kilku dni. Jednym z bohaterów spotów telewizyjnych jest Marcin Prokop, prezenter telewizyjny.

...
Czytaj więcej

Prudential współpracuje z OVB Allfinanz Polska

Prudential rozpoczął współpracę przy sprzedaży swoich ubezpieczeń z OVB Allfinanz Polska – pośrednikiem finansowym działającym na polskim rynku od ponad 25 lat i wchodzącym w skład niemieckiego holdingu OVB AG.

...
Czytaj więcej

Koniec działalności call center?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał oświadczenie o wszczęciu postępowania wobec firmy stosującej marketing bezpośredni, w związku z podejrzeniem braku wymaganych zgód na bezpośredni kontakt z klientami (komunikat prasowy z 19 listopada 2018 r.).

...
Czytaj więcej

PZU rośnie w siłę

Rzeczpospolita opublikowała wywiad z Pawłem Surówką, prezesem PZU na temat sukcesów odniesionych w 2018 r. i planów rozwoju.

...
Czytaj więcej

Dystrybucja pracowniczych planów kapitałowych - czy jest miejsce dla profesjonalnych pośredników?

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowy program emerytalny w ramach III filaru, czyli pracownicze plany kapitałowe (PPK). Ministerstwo Finansów szacuje, że docelowo do programu przystąpi 8,5 mln osób.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych

19 listopada 2018 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Warunki udzielenia wsparcia dla rolników w związku z suszą

Rolnicy zgłaszają organom nadzorczym problemy związane z warunkami udzielania pomocy w wyniku tegorocznej suszy. Poseł Jarosław Sachajko wniósł interpelację ws. warunków udzielenia wsparcia dla rolników w związku z suszą.

...
Czytaj więcej

UNIQA: systematycznie rozwijamy kanał sprzedaży przez internet

UNIQA rozwija sprzedaż ubezpieczeń za pośrednictwem kanałów bezpośrednich. W ciągu 12 miesięcy ubezpieczyciel uruchomił formularze dla trzech typów ubezpieczeń: turystycznego, mieszkań i domów, a od listopada również komunikacyjnego.

...
Czytaj więcej

Zniesienie limitu składek ZUS niezgodne z Konstytucją

W dniu 14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, orzekając, że ustawa znosząca limit 30-krotności składek ZUS jest niezgodna z Konstytucją.

...
Czytaj więcej

RODO a planowane zmiany w prawie zamówień publicznych

Trwają zaawansowane prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, której celem jest pełne wdrożenie przepisów RODO.

...
Czytaj więcej

Prądzyński: rynek ubezpieczeniowy rozwija się spokojnie

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, był gościem programu #RZECZoBIZNESIE Pawła Rożyńskiego. Podczas rozmowy omówiona została sytuacja na rynku kancelarii odszkodowawczych i ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Poszkodowani rezygnują z dochodzenia roszczeń

Na zlecenie D.A.S. powstał raport pt. „Problemy prawne Polaków 2018”, z którego wynika że w przypadku sporu prawnego największą obawę wywołują jego potencjalne koszty, tak wskazało 37,5% badanych. Inne czynniki to m.in. stres i brak czasu.

...
Czytaj więcej

AXA: jak brak ubezpieczenia GAP wpływa na cenę pojazdu?

Według zebranych danych aż 51,6% pojazdów zostało zakupionych w pierwszej połowie br. w ramach leasingu. Za pozostałą część pojazdów zakupiono na kredyt lub za gotówkę.

...
Czytaj więcej

Zmiana siedziby KUKE

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych przenosi swoją siedzibę w Warszawie z ul. Siennej na adres Krucza 50 – do odnowionego budynku Cedet.

...
Czytaj więcej

Insly: czy IDD spowalnia sprzedaż polis?

Wraz z rozpoczęciem stosowania IDD, dystrybutorzy ubezpieczeń otrzymali nowe obowiązki. Czy spowolniły one proces sprzedaży ubezpieczeń?

...
Czytaj więcej

Generali otwiera przedstawicielstwo w Moskwie

31 października 2018 r. zostało oficjalnie otworzone przedstawicielstwo Generali w Moskwie. Inauguracji dokonał Luciano Cirinà, Austria, CEE & Russia Regional Officer i prezes Generali CEE Holding oraz Giorgio Callegari, prezes Generali Russia & CIS.

...
Czytaj więcej

Rusza AXA School of Management dla brokerów

Rozpoczyna się druga edycja AXA School of Management - programu edukacyjnego adresowanego dla brokerów - kluczowych partnerów AXA w biznesie ubezpieczeń korporacyjnych.

...
Czytaj więcej

Compensa otrzymała nagrodę za program IdeaBox

​Compensa została wyróżniona w konkursie „Architekci Innowacji”, organizowanym przez red. Pulsu Biznesu. Jury pozytywnie oceniło program IdeaBox, który promuje i zachęca pracowników do kreowania innowacyjnych rozwiązań w organizacji.

...
Czytaj więcej

Jak się chronić przed wandalizmem na cmentarzu?

Liczba przestępstw, do których dochodzi na cmentarzu rośnie, zwłaszcza przed Świętem Zmarłych. Gothaer przypomina, że grobowiec można ubezpieczyć i to nie tylko przez zdarzeniami losowymi, takimi jak napór śniegu, podtopienia lub silny wiatr.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przyjęty w Senacie

W dniu 26 października br., podczas 66. posiedzenia Senatu RP, odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

Obowiązek ubezpieczeniowy fizjoterapeutów

INTER Polska opublikował komentarz do nowelizacji ustawy o działalności leczniczej i ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

...
Czytaj więcej

PPK: Komisje opowiedziały się za przyjęciem ustawy

25 października odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych ws. rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w trakcie II czytania do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Elektronizacja, podpis potrzebny od zaraz (część II)

18 października 2018 r. weszła w życie elektronizacja zamówień publicznych. Do 1 stycznia 2020 dotyczy tylko postępowań, których wartość jest równa lub przekracza kwoty progów unijnych oraz zamówień prowadzonych przez centralnych zamawiających.

...
Czytaj więcej

Elektronizacja, podpis potrzebny od zaraz

18 października 2018 r. weszła w życie elektronizacja zamówień publicznych. Do 1 stycznia 2020 r. dotyczy tylko postępowań, których wartość jest równa lub przekracza kwoty progów unijnych oraz zamówień prowadzonych przez centralnych zamawiających.

...
Czytaj więcej

PIDiPO skierowała pismo do Prezydenta ws. projektu ustawy o usługach odszkodowawczych

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych przedstawiła swoje uwagi dotyczące zmian, które są planowane wraz z ustawą o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

Odbył się X Kongres Bancassurance

W dniach 18-19 października br. odbył się X Kongres Bancassurance. Tematem przewodnim kongresu były wyzwania stojące przed środowiskiem ubezpieczeniowym i bankowym w świetle prokonsumenckich zmian na rynku bancassurance.

...
Czytaj więcej

PIDiPO przekazała uwagi do poprawek zgłoszonych na posiedzeniu Senackich Komisji

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych przekazała do Senatu RP stanowisko w przedmiocie poprawek zgłoszonych do projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

MC poinformowało o kolejnych planowanych zmianach dla kierowców

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Ministerstwem Infrastruktury pracują nad kolejnymi ułatwieniami dla kierowców i właścicieli pojazdów.

...
Czytaj więcej

Vienna Life o finansowaniu start-upów

W dobie innowacji i wciąż powstających start-upów cyklicznie pojawiają się pytania o finansowanie działalności gospodarczych. Według niektórych źródeł, w 2018 roku ponad 90 proc. firm finansuje swój rozwój ze środków własnych.

...
Czytaj więcej

MC: dostęp do danych osobowych tylko dla uprawnionych podmiotów

Dostęp do danych osobowych z rejestru PESEL jest dostępny tylko uprawnionym podmiotom, informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

...
Czytaj więcej

Senat przyjął projekt ustawy o PPK

W dniu 16 października Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu rozpatrzyła ustawę o PPK. Senatorowie wnieśli o przyjęcie ustawy bez poprawek.

...
Czytaj więcej

Pracownik zachowa tajemnice przedsiębiorstwa bezterminowo

Od 4 września 2018 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r.

...
Czytaj więcej

Przebieg prac sejmowych nad regulacjami dot. branży ubezpieczeniowej

​Obecnie na etapie parlamentarnym procedowanych jest kilka projektów ustaw dot. branży ubezpieczeniowej, w tym m.in. projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych czy projekt ustawy o PPK. 

...
Czytaj więcej

Praktyczne aspekty wdrożenia IDD

Rozpoczęła się kolejna edycja szkoleń w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured. W dniu 12 października odbyło się szkolenie pt. "IDD – jak żyć po 1 października 2018 r."

...
Czytaj więcej

Co musisz wiedzieć o miniportalu UZP?

Już 18 października 2018 r. postępowania, których wartość jest równa lub przekracza kwoty progów unijnych, zwane ponadprogowymi lub unijnymi, muszą być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

...
Czytaj więcej

Racjonalne zarządzanie szkodowością pojazdów służbowych zmniejsza koszty przedsiębiorcy

Zakup i utrzymanie floty pojazdów to jeden z największych kosztów w firmie. Dlatego przedsiębiorcy chętnie korzystają z możliwości obniżenia kosztów. Jak to zrobić?

...
Czytaj więcej

Unum – nowa marka na polskim rynku ubezpieczeń

​1 października br. doszło do finalizacji transakcji zakupu TUiR Pramerica przez Grupę Unum. Przejęcie wiąże się ze zmianą marki ubezpieczyciela i strategii rozwoju.

...
Czytaj więcej

PZU podsumowuje konferencję #PolandCanDoNation

4 października br. odbyła się konferencja #PolandCanDoNation, której inicjatorem był PZU. Było to jedno z największych spotkań liderów polskiej gospodarki z przedstawicielami amerykańskiego biznesu.

...
Czytaj więcej

Nowa usługa ubezpieczeniowa od Orange

Orange oferuje swoim klientom porównywarkę ofert ubezpieczeniowych. Klienci operatora mogą porównać, wybrać oraz kupić ubezpieczenie podróżne, a wszystko na ekranie smartfonu bez konieczności instalowania dodatkowej aplikacji.

...
Czytaj więcej

Daszewski: przyjęta w Senacie regulacja branży odszkodowawczej ograniczy dostęp do kancelarii

Mec. Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Finansowego w rozmowie z portalem prawo.pl ocenił przyjęty przez Senatorów projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

Czy dyrektywa IDD zmieni oblicze ubezpieczeń?

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł, w którym został poruszony temat kar wynikających z błędnej analizy potrzeb klienta przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Adam Ilkiewicz został Dyrektorem Departamentu OC i Ubezpieczeń Środowiskowych w Colonnade

W dniu 1 października br. Adam Ilkiewicz objął stanowisko Dyrektora Departamentu OC i Ubezpieczeń Środowiskowych w Colonnade.

...
Czytaj więcej

Pracownicze plany kapitałowe – założenia projektu ustawy

W dniu 4 października Sejm opowiedział się za przyjęciem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

...
Czytaj więcej

Tomasz Ślagórski dołączył do zarządu KUKE

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ma nowego wiceprezesa. Został nim Tomasz Ślagórski, który do tej pory w zakładzie ubezpieczeń pełnił obowiązki osoby nadzorującej funkcję ryzyka.

...
Czytaj więcej

Jak żyć po 1 października?

Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń już obowiązują. Niestety wraz z magiczną datą 1 października 2018 r. wątpliwości co do ich właściwego wdrożenia w działalności dystrybutorów nie zniknęły.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele przestrzegają przez awariami w bazie CEPiK

Od 1 października kierowcy mogą prowadzić pojazdy bez konieczności posiadania przy sobie papierowej wersji dowodu rejestracyjnego i polisy OC. Jednak jak sygnalizuje portal Money.pl, baza CEPiK 2.0. nie funkcjonuje bez problemów.

...
Czytaj więcej

Victima będzie pomagać poszkodowanym przedsiębiorcom w uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczycieli

Na rynku pojawił się nowy podmiot - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poszkodowanych przez Ubezpieczycieli „Victima”. Powstało ono w celu udzielania wsparcia przedsiębiorcom, którzy pozostają w sporze z ubezpieczycielem o wypłatę odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy regulującej branżę odszkodowawczą został przyjęty w pierwszym czytaniu

W czwartek, 27 września 2018 r., połączone komisje budżetu i finansów publicznych oraz ustawodawcza opowiedziały się za przyjęciem projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

TFG dokonało pierwszej wypłaty środków dla klientów niewypłacalnego biura podróży

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny przekazał środki na wypłaty odszkodowań klientom biura podróży Martin PT, które w czerwcu tego roku ogłosiło upadłość. Gwarancja ubezpieczyciela okazała się niewystarczająca.

...
Czytaj więcej

Od 1 października kierowcy będą mogli prowadzić pojazdy bez papierowej wersji polisy OC

W dniu 1 października br. rozpoczną stosowanie przepisy umożliwiające kierowcom prowadzenia pojazdów bez posiadania przy sobie papierowych wersji polisy OC ppm. i dowodu rejestracyjnego.

...
Czytaj więcej

Aleksander Roda został prezesem TU Zdrowie

Nastąpiły zmiany w zarządzie TU Zdrowie. Nowym prezesem spółki został Aleksander Roda, który na tym stanowisku zastąpił Xenie Kruszewską.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. nieprawidłowości stwierdzonych w Ministerstwie Cyfryzacji przez NIK

W interpelacji poselskiej skierowanej do ministra cyfryzacji posłanki odnoszą się do obietnic składanych przez poprzedniego i obecnego Ministra Cyfryzacji ws. planowanej cyfrowej rewolucji w Polsce.

...
Czytaj więcej

NRA opublikowała opinię na temat projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Opinię Naczelnej Rady Adwokackiej o projekcie sporządziła adw. dr Magdalena Matusiak-Frączak, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi.

...
Czytaj więcej

Global Assistance Polska – nowy podmiot Vienna Insurance Group

W dniu 3 sierpnia br. została powołana spółka Global Assistance Polska Sp. z o.o., która jest piątym podmiotem należącej do Vienna Insurance Group europejskiej sieci Global Assistance.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. bezpieczeństwa danych

Poseł Paweł Pudłowski skierował do ministra cyfryzacji i ministra spraw wewnętrznych interpelację, w której porusza kwestie związane z bezpieczeństwem danych.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych

W dniu 10 września br. została zgłoszona do Ministra Finansów interpelacja w sprawie nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych. Autorem interpelacji jest poseł Józef Lassota.

...
Czytaj więcej

UFG umożliwia pełny dostęp do historii OC i AC

UFG uruchomił nową usługę w bazie Ośrodka Informacji UFG. Osoby, które zarejestrują się w bazie, będą mogły bezpłatnie pobrać informacje dot. ich historii ubezpieczeń OC ppm. i AC.

...
Czytaj więcej

EuCO stawia na rozwój na zagranicznych rynkach

Rynek odszkodowawczy od dłuższego czasu boryka się ze spadkiem krajowego biznesu. Sytuację kancelarii odszkodowawczych może pogorszyć przyjęcie przepisów powstałych z inicjatywy senatorów, regulujących tę branżę.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. funkcjonowania RODO

W dniu 5 września br. poseł Adam Andruszkiewicz skierował do ministra cyfryzacji interpelację w sprawie funkcjonowania RODO.

...
Czytaj więcej

Nowy przewodniczący podkomisji PIU ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych

Adam Malinowski, członek zarządu Generali, został powołany na stanowisko przewodniczącego Podkomisji ds. dystrybucji ubezpieczeń majątkowych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Czy wdrożenie IDD wpłynie pozytywnie na wizerunek branży ubezpieczeniowej?

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wchodzi w życie w październiku br., jest to kolejna duża zmiana, obok RODO i PRIIPS, mająca wpływ na branżę ubezpieczeniową.

...
Czytaj więcej

Nowa odsłona strony internetowej SIGNAL IDUNA Polska

SIGNAL IDUNA uruchomiła nową stronę internetową z nowoczesnym, czytelnym i przejrzystym layoutem.

...
Czytaj więcej

BZ WBK-Aviva zmieniło nazwę i siedzibę

W związku ze zmianą nazwy Banku Zachodniego WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A. zmianie uległa także nazwa i siedziba zakładu ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych trafił do Sejmu

Do prac w Sejmie trafił rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Projekt został już skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

...
Czytaj więcej

Marcin Nedwidek dołącza do zarządu AXA Ubezpieczenia

W dniu 17 września br. Marcin Nedwidek obejmie stanowisko członka zarządu AXA Ubezpieczenia. W spółce przejmie odpowiedzialność za obszar indywidualnych ubezpieczeń majątkowych. Nedwidek w zarządzie AXA zastąpi Henry’ego de Courtois.

...
Czytaj więcej

Polska Izba Ubezpieczeń powołała Grupę roboczą ds. programu Mieszkanie Plus

W Polskiej Izbie Ubezpieczeń została utworzona Grupa robocza ds. programu Mieszkanie Plus. Jej prace będą polegać na zaangażowaniu branży ubezpieczeniowej w rządowy program Mieszkanie Plus. 

...
Czytaj więcej

Wojciech Sass odchodzi z Nationale-Nederlanden

Wojciech Sass, prezes Nationale-Nederlanden, zrezygnował z pełnionej funkcji. Do czasu wyboru nowego CEO obowiązki prezesa zarządu będzie pełnił Jacek Koronkiewicz.

...
Czytaj więcej

Marta Małek-Bernadzikowska w zarządzie Grupy Europa

Marta Małek-Bernadzikowska została nowym członkiem zarządu Grupy Europa. Będzie odpowiadała za zarządzanie ryzykiem.

...
Czytaj więcej

MF chce dokonać zmian w Komisji Nadzoru Finansowego

W Ministerstwie Finansów są prowadzone prace nad nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Resort chce wprowadzić zmiany, które przyczynią się do zwiększenia świadomości finansowej Polaków.

...
Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Reasekuracji z ratingiem na poziomie A-

Polskie Towarzystwo Reasekuracji otrzymało ocenę na poziomie A- (Excellent) ze stabilną perspektywą od agencji ratingowej A.M. Best.

...
Czytaj więcej

RF pozytywnie ocenia pomysł wprowadzenia osobistej odpowiedzialności menedżerów za działania naruszające interesy klientów

Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow w rozmowie z redakcją serwisu prawo.pl pozytywnie oceniła propozycję NIK dot. wprowadzenia osobistej odpowiedzialności zarządzających instytucjami finansowymi za naruszenie przepisów z zakresu ochrony konsumentów.

...
Czytaj więcej

UOKiK wydał zgodę na przejęcie Gothaer TU przez VIG

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji nr DKK-134/2018 wyraził zgodę na przejęcie kontroli przez Vienna Insurance Group nad Gothaer Towarzystwem Ubezpieczeń S.A.

...
Czytaj więcej

Aegon kontynuuje kampanię reklamową „A jak…? Aegon!”

Celem kampanii jest zwiększenie rozpoznawalności marki Aegon na polskim rynku i wzmocnienie jej pozycjonowania jako firmy oferującej ubezpieczenia na życie i rozwiązania umożliwiające gromadzenie kapitału na przyszłość.

...
Czytaj więcej

NFZ organizatorem wspólnych postępowań na zakup leków

W dniu 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Regulacje dot. terminu wypłaty odszkodowania w branży ubezpieczeniowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia złożenia przez poszkodowanego zawiadomienia o szkodzie. Jednak istnieją odstępstwa, gdy termin może być dłuższy.

...
Czytaj więcej

Prudential zamierza przenieść swój pozabrytyjski biznes do Irlandii

Prudential zamierza przenieść do Irlandii swój europejski biznes spoza Wielkiej Brytanii. Jest to część przygotowań zakładu ubezpieczeń do wyjścia UK z Unii Europejskiej.

...
Czytaj więcej

NIK pozytywnie o działalności Rzecznika Finansowego

Na stronie Najwyższej Izby Kontroli pojawiła się informacja na temat oceny Rzecznika Finansowego w obszarze tzw. kredytów „frankowych”.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. problemów związanych ze zgłoszeniem inspektora ochrony danych drogą elektroniczną do UODO

W dniu 6 sierpnia br. posłanki Izabela Mrzygłocka i Urszula Augustyn zgłosiły interpelację poselską ws. problemów związanych ze zgłaszaniem inspektora ochrony danych drogą elektroniczną do UODO.

...
Czytaj więcej

Ubea.pl: zmiany średniego kosztu polis w lipcu 2018 r.

Wysokość cen ubezpieczenia OC ppm. wciąż się waha. Obecnie średnia cena OC jest nieco niższa niż w styczniu br. Jednak nie została odnotowana jednoznaczna tendencja w tym sektorze.

...
Czytaj więcej

Naczelna Rada Lekarska chce obowiązkowego ubezpieczenia kosztów leczenia dla obcokrajowców

Jak podaje Naczelna Rada Lekarska, leczenie zagranicznych pacjentów staje się dla szpitali coraz większym obciążeniem finansowym. W związku z tym samorząd opracował kilka propozycji rozwiązań tego problemu.

...
Czytaj więcej

Polskie lotniska odnotowują straty. Jedną z przyczyn są rosnące odszkodowania za hałas

Tylko 5 portów lotniczych w Polsce wypracowało zyski w ubiegłym roku. Pozostałe skarżą się m.in. na niskie stawki od przewoźników i rosnącą pulę odszkodowań za hałas.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia pojazdów autonomicznych

W ostatnich latach szczególnie głośno, między innymi za sprawą Elona Muska i jego Tesli, zrobiło się o przyszłości komunikacji, jaką mają być pojazdy autonomiczne.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie Allianz Polska

Grzegorz Krawiec, dotychczasowy Dyrektor Departamentu Kontroli Finansowej w Allianz, otrzymał nominację na członka zarządu obu spółek ubezpieczeniowych w Grupie. Krawiec zastąpi Krzysztofa Szypułę, który podjął decyzję o odejściu ze spółki.

...
Czytaj więcej

Ministerstwo Infrastruktury proponuje zmiany w szkoleniu kierowców

Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało na początku lipca br. zmianę w polskim systemie szkolenia kierowców. Mowa o możliwości doskonalenia jazdy pod nadzorem rodziców przez osoby, które pomyślnie skończyły kurs teoretyczny i praktyczny.

...
Czytaj więcej

Pramerica zmienia lokalizację oddziałów firmy

Od grudnia br. oddziały Pramerica zmienią lokalizację, którą będzie biurowiec Equator IV znajdujący się przy Alejach Jerozolimskich. Nowa powierzchnia biurowa to 750 m2.

...
Czytaj więcej

Prądzyński: PPK może być stosowane przez pracodawców jako dodatkowy benefit

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, podkreśla, że PPK oprócz swego głównego celu, jakim jest zwiększenie poziomu oszczędności emerytalnych Polaków, mogą być wykorzystywane przez pracodawców jako element dodatkowego benefitu.  

...
Czytaj więcej

Ekspert PZU przechodzi do KGHM

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł na temat zmian kadrowych w PZU. Z firmą żegna się wieloletni współpracownik, ekspert ds. relacji inwestorskich.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W dniu 1 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. ograniczenia realizacji projektu mDokumenty

Poseł Arkadiusz Marchewka skierował do ministra cyfryzacji interpelację w sprawie zmian wprowadzonych w czasie realizacji projektu mDokumenty.

...
Czytaj więcej

Powołano nowego członka zarządu Pocztowego TUW

Nowym członkiem zarządu została Angelika Hruban. Zajmie ona stanowisko Wojciecha Kwiatkowskiego, który 19 lipca br. złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

...
Czytaj więcej

INTER Polska: ubezpieczenie lekarzy odbywających obowiązkowy staż

Absolwenci wydziału lekarskiego są zobowiązani do odbycia obowiązkowego podyplomowego stażu, w trakcie którego pogłębiają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. uregulowania zasad ubezpieczenia NNW dla dzieci w placówkach oświatowych

Autor interpelacji chce zwrócić uwagę na brak przejrzystości w kwestii zasad zawierania, między placówkami oświatowymi i ubezpieczycielami, umów o ubezpieczaniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

...
Czytaj więcej

Aviva opublikowała aktualne wyniki finansowe

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.

...
Czytaj więcej

Premier wypowiedział się ws. odszkodowań dla rolników

W nawiązaniu do szkód jakie przyniosło tegoroczne lato i wysokie temperatury, premier stwierdził konieczność wypłaty odszkodowań dla rolników, którzy na skutek suszy stracili część tegorocznych plonów.

...
Czytaj więcej

EIOPA opublikowała dokument na temat gwarancji krajowych systemów ubezpieczeniowych

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował dokument na temat finansowania restrukturyzacji i gwarancji ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden: młodzi muszą zabezpieczyć swoją finansową przyszłość

Z raportu Komisji Europejskiej, dotyczącego wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństw wynika, że w 2060 r. w Polsce, emerytów będzie więcej niż pracujących. Jest to niebezpieczna perspektywa pod kątem przyszłych emerytur.

...
Czytaj więcej

MetLife wprowadziło cyfrową formę polisy ubezpieczeniowej

Klienci MetLife, którzy kupią jedno z indywidualnych ubezpieczeń na życie MetLife otrzymają polisę w formie elektronicznej.

...
Czytaj więcej

Przepisy o TP zmienią się całkowicie od nowego roku

16 lipca br. opublikowany został projekt ustawy istotnie zmieniający przepisy podatkowe dotyczące cen transferowych.

...
Czytaj więcej

Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej a RODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował informację na temat praw pacjenta do otrzymywania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej w świetle RODO i realizacji tych praw przez placówki medyczne.

...
Czytaj więcej

Sprostowanie ws. RODO

Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w którym uwzględniono sprostowanie rozporządzenia z dnia 23 maja br.

...
Czytaj więcej

EIOPA: tablice wskaźników ryzyka za I kwartał 2018 r.

W dniu 24 lipca 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował zaktualizowane tablice wskaźników ryzyka na podstawie danych z pierwszego kwartału 2018 r.

...
Czytaj więcej

Najnowsze uwagi do projektu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Komitet do Spraw Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zgłosił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Elektronizacja poniżej progów dopiero w 2020 r.

Faktem stało się to, czego wszyscy oczekiwaliśmy już od jakiegoś czasu – uchwałą Sejmu przesunięto w czasie obowiązek pełnej elektronizacji w zamówieniach publicznych. Przesunięcie dotyczy jednak tylko przetargów poniżej progów unijnych.

...
Czytaj więcej

Trwają prace komisji ws. regulacji działalności kancelarii odszkodowawczych

W dniu 23 lipca odbyło się spotkanie ws. projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Komisje pracujące nad projektem poinformowały, że pierwsze czytanie ustawy odbędzie się dopiero we wrześniu.

...
Czytaj więcej

Matthias Baltin nowym CEO w Allianz Polska

Od 1 września br. nastąpi zmiana w roli CEO Allianz Polska. Po ponad trzech latach zarządzania spółkami ubezpieczeniowymi Allianz, Veit Stutz, obecny Prezes Zarządu, przenosi się do globalnych struktur Allianz.

...
Czytaj więcej

Zmiany w projekcie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473) został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie pojazdu zabytkowego

Posiadacze samochodów zabytkowych muszą liczyć się z tym, że istnieje szereg specjalnych przepisów dotyczących badania stanu technicznego, rejestracji, ochrony zabytku ruchomego oraz ubezpieczenia OC na czas użytkowania.

...
Czytaj więcej

Czy monitorowanie stylu jazdy jest korzystne dla kierowców?

Auto Świat opublikował artykuł, w którym analizuje polisy ubezpieczeniowe, których stawki są uzależnione od stylu jazdy. W artykule autor stawia również tezę, że na telematyce można sporo stracić.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. odbudowania zaufania do instytucji działających na rynku ubezpieczeń

Posłowie wnieśli interpelację poselską adresowaną do minister finansów, Teresy Czerwińskiej, w sprawie patologicznych praktyk panujących w ZU w kwestii likwidacji szkód komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Opinie instytucji i organizacji nt. regulacji kancelarii odszkodowawczych

Senat rozpatrzy przesłane opinie dotyczące regulacji kancelarii odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

Wpływ RODO na podatki i rachunkowość

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat wpływu rozporządzenia o ochronie danych osobowych na działalność sektora podatkowego.

...
Czytaj więcej

Iwona Czech pokieruje działem marketingu w Avivie

Od lipca br. Iwona Czech kieruje Działem Komunikacji i Zarządzania Marką w grupie Aviva. Zastępując Dariusza Maciołka, który zakończył współpracę z Avivą.

...
Czytaj więcej

UODO chce wspomóc firmy w interpretacji przepisów regulujących monitoring w firmach

Obecnie UODO nie nakłada kar za niewłaściwe stosowanie monitoringu wizyjnego – czytamy na łamach Pulsu Biznesu. Zasady monitoringu wizyjnego określa nowa ustawa o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

UNIQA: prawie 16 mln zł wzrostu zysku brutto spółek po I kwartale 2018 roku

382,4 mln zł składki zebrały spółki UNIQA w Polsce w I kwartale 2018 roku. W spółce majątkowej nastąpił wzrost przypisu o 18,5%, do 352,4 mln zł. Z kolei w spółce życiowej przypis zmniejszył się z 218 mln zł do 30 mln zł.

...
Czytaj więcej

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od miejsca zamieszkania

Serwis Ubea.pl przeanalizował raport opublikowany przez Komendę Główną Policji na temat wypadków drogowych w Polsce w 2017 r. Liczba wypadków ma wpływ na wysokość ubezpieczeń komunikacyjnych w poszczególnych województwach.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska w sprawie wdrożenia RODO w MF

Janusz Cichoń, były wiceminister finansów, skierował do Ministerstwa Finansów interpelację, w której stwierdził, że istnieje ryzyko wycieku danych osobowych z MF oraz nałożenia kar pieniężnych.

...
Czytaj więcej

Działania ubezpieczycieli w związku z cyberprzestępczością

W dobie gwałtownego rozwoju technologicznego, cyberprzestępczość staje się realnym zagrożeniem w niemal każdym przedsiębiorstwie. Szacuje się, że każdego dnia globalna gospodarka traci przez cyberprzestępczość niemal 500 mld dolarów.

...
Czytaj więcej

TFG uruchomił nowy rejestr biur podróży

TFG uruchomił nową bazę biur podróży. Dzięki niej uczestnik imprezy turystycznej będzie mógł sprawdzić, czy podmiot, z usług którego korzysta, ma wykupioną ochronę na wypadek niewypłacalności.

...
Czytaj więcej

Słowa mają znaczenie, również dla konsumenta

Wyrok SN z 12 kwietnia 2018 r. może cieszyć ubezpieczycieli, jak również innych profesjonalnych uczestników obrotu. W opozycji do sądu I i II instancji, SN uznał roszczenie konsumenta za nieuzasadnione i uchylił zaskarżony wyrok. A mogło być inaczej...

...
Czytaj więcej

Nowe przepisy dot. przedawnień rozpoczynają obowiązywanie

W dniu 9 lipca br. na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia br. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, zmieniają się przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. Nowy termin przedawnień będzie miał wpływ na branżę ubezpieczeniową.

...
Czytaj więcej

Arrant: coroczne spotkania z siecią w tym roku pod hasłem RODO, IDD, nowoczesne narzędzia!

3 miesiące, 9 lokalizacji w całej Polsce, prawie 370 uczestników, setki przemierzonych kilometrów, niezliczone godziny bardzo intensywnych i ciekawych rozmów oraz ogrom satysfakcji.

...
Czytaj więcej

Towarzystwa ubezpieczeń coraz bardziej otwarte na cyfrowy rozwój

​Spółka HRK przeprowadziła badania wśród towarzystw ubezpieczeń. Pytała osoby zatrudnione w branży o ich możliwości rozwoju w zakresie cyfryzacji usług.

...
Czytaj więcej

Paweł Stopczyński w zarządzie TUW PZUW

​Rada Nadzorcza TUW PZUW powołała z dniem 27 czerwca 2018 r. Pawła Stopczyńskiego do zarządu towarzystwa. Tym samym doszło do zwiększenia jego składu do 5 członków.

...
Czytaj więcej

Tomáš Mrnka awansuje na stanowisko Deputy CEO Polska w AXA Partners CEE

1 lipca 2018 r. Tomáš Mrnka przejął kierownictwo organizacyjne nad polskim oddziałem AXA Partners. Nominacja jest związana z rezygnacją z tego stanowiska Renaty Dębińskiej, dotychczasowej wiceprezes zarządu AXA Partners.

...
Czytaj więcej

Telematyka w branży transportowej 

Telematyka, czyli kontrolowanie stylu jazdy kierowców, może przynieść korzyści nie tylko indywidualnym posiadaczom aut ale również właścicielom flot pojazdów.

...
Czytaj więcej

Do PIU dołączył Paweł Sawicki, były Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych w UKNF

Z dniem 1 lipca br. Paweł Sawicki objął stanowisko doradcy zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Poprzednio pełnił rolę dyrektora Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Paweł Paluszyński CEO GrECo JLT Polska

GrECo JLT Polska ma nowego prezesa zarządu. Został nim Paweł Paluszyński, który ze spółką jest związany od 2014 r.

...
Czytaj więcej

Wchodzą w życie nowe przepisy zmieniające okres reklamacji imprez turystycznych

W dniu 1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać ustawa o imprezach turystycznych, której celem jest lepsza ochrona podróżnych i klientów sektora turystycznego. Nowe przepisy mają również wpływ na sektor ubezpieczeniowy.

...
Czytaj więcej

Wybrano nowy skład Rady Biura PBUK

W dniu 25 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Podczas spotkania wybrano nowy skład Rady Biura.

...
Czytaj więcej

Od 1 października kierowcy pojadą bez papierowej wersji OC ppm.

Marek Zagórski, minister cyfryzacji, podpisał komunikat, który zwolni kierowców z konieczności posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC ppm. podczas prowadzenia auta. Zmiana wejdzie w życie po trzech miesiącach, tj. 1 października br.

...
Czytaj więcej

RESO mecenasem Bajki

RESO kontynuuje współpracę z Niepubliczną Terapeutyczną Szkołą Podstawową „Bajka”. Ubezpieczyciel rozpoczął wspólne działania ze szkołą w styczniu br.

...
Czytaj więcej

RCL: projekt ustawy o PPK może być niezgodny z konstytucją

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych jest tematem często omawianym w mediach. Według Rządowego Centrum Legislacji nowa wersja projektu ustawy może być w kilku punktach niezgodna z konstytucją.

...
Czytaj więcej

EIOPA sprawdza bariery rozwoju dla InsurTech

EIOPA prowadzi konsultacje z przedstawicielami branży ubezpieczeniowej i finansowej na temat technologicznych innowacji w ubezpieczeniach.

...
Czytaj więcej

Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą

W branży ubezpieczeniowej coraz częściej da się słyszeć o potrzebie uregulowania zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzących w Polsce działalność na zasadzie swobody świadczenia usług lub w formie oddziału.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW z oceną ratingową

25 czerwca 2018 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings przyznała ocenę ratingową dla TUW PZUW na poziomie A-. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest pierwszym polskim TUWem i drugą spółką z Grupy PZU z oceną ratingową.

...
Czytaj więcej

Koniec z podwójną ewidencją. Od 2018 r. banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF 9 mają mniej obowiązków

Z początkiem 2018 roku wprowadzone zostały nowe rozwiązania w zakresie rozpoznawania w przychodach i kosztach banków - zagrożonych spłatą: udzielonych kredytów (pożyczek), udzielonych gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek...

...
Czytaj więcej

Generali rozpoczyna współpracę z Circle K

W ramach współpracy TU z siecią stacji benzynowych, klienci posiadający ubezpieczenie OC lub AC w Generali będą mogli skorzystać ze zniżek.

...
Czytaj więcej

KUKE i Pekao S.A. zawarły umowę ramową w zakresie wspólnej oferty dla eksporterów

W ramach umowy KUKE zobowiązało się do udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych i zapłaty należności w ramach akredytyw otwieranych przez banki zagraniczne, potwierdzanych, postfinansowanych lub dyskontowanych przez Pekao S.A.

...
Czytaj więcej

PZU przygotowało portal dla agentów

Ubezpieczyciel stworzył platformę internetową skierowaną do obecnych i przyszłych agentów ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia i Aviva w Rankingu Odpowiedzialnych Firm

​Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało po raz 12. Ranking Odpowiedzialnych Firm. W zestawieniu znalazły się dwa zakłady ubezpieczeń – STU ERGO Hestia i Aviva.

...
Czytaj więcej

Premiera Apple Pay w Polsce

W tym tygodniu zostanie uruchomiona usługa Apple Pay. Najczęściej powtarzaną datą premiery jest dzień 19 czerwca 2018 r.   

...
Czytaj więcej

Uniqa Polska opublikowała wyniki finansowe

W I kwartale 2018 roku spółki UNIQA zebrały w Polsce 382,4 mln zł składki. Pierwszy kwartał br. w spółce majątkowej stał pod znakiem dynamicznego rozwoju sprzedaży.

...
Czytaj więcej

Duński ubezpieczyciel ogłosił upadłość

​W dniu 8 maja 2018 r. likwidator duńskiego towarzystwa ubezpieczeń Alpha Insurance A/S wystąpił do sądu z wnioskiem o dobrowolną likwidację towarzystwa wskutek niewypłacalności (bankructwa), przekazał Duński Urząd Nadzoru Finansowego (Finanstilsynet).

...
Czytaj więcej

VOTUM: poszkodowany otrzymał odszkodowanie po 19 latach od zdarzenia ubezpieczeniowego

Z 35 tys. zł do 192 tys. zł wzrosło odszkodowanie przyznane poszkodowanemu z zdarzeniu komunikacyjnym wskutek interwencji specjalistów z VOTUM, podała w komunikacie kancelaria odszkodowawcza. ​

...
Czytaj więcej

RODO: prawo do odszkodowania

Rozporządzenie RODO daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie osobom, których dane zostały wykorzystane w nieprawidłowy sposób.

...
Czytaj więcej

Sektor odszkodowawczy wymaga regulacji prawnych

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat inicjatywy Senatu, w kwestii uregulowań prawnych branży odszkodowawczej. Senatorowie chcą wprowadzenia maksymalnych stawek wynagrodzenia firm odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

KUKE: przedsiębiorcy rzadko inwestują w ubezpieczenie obrotu gospodarczego i należności

Według prognoz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o około 3% r/r, a łączna liczba upadłości i restrukturyzacji ukształtuje się na poziomie 1000 podmiotów.

...
Czytaj więcej

Gothaer w rękach Vienna Insurance Group

W dniu 6 czerwca Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe zawarła umowę przejęcia 100% akcji polskiego towarzystwa ubezpieczeń majątkowych Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

...
Czytaj więcej

Zaangażowanie w sektor węglowy niekorzystne dla ubezpieczycieli

Zmiany klimatyczne mają wpływ na wszystkie branże. W ostatnim czasie towarzystwa ubezpieczeniowe decydują się na rezygnację z ochrony spółek, które inwestują w wydobycie węgla i produkcję energii opartej na spalaniu.

...
Czytaj więcej

Od kiedy kierowcy będą mogli jeździć bez dowodu rejestracyjnego i OC ppm.?

MC opublikowało komunikat na temat poruszania się samochodem bez konieczności posiadania ze sobą dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzania zawarcia ubezpieczenia OC.

...
Czytaj więcej

Rośnie liczba osób kupujących dodatkowe ubezpieczenie turystyczne

Mondial Assistance zorganizował prezentację wyników badania na temat preferencji i zwyczajów wakacyjnych Polaków. Rzetelna analiza trendów i zmian w zachowaniu Polaków planujących wakacje ma istotne znaczenie dla sektora ubezpieczeń turystycznych.

...
Czytaj więcej

NIK: Wprowadzenie podatku bankowego nie wpłynęło negatywnie na stabilność instytucji finansowych

NIK przeprowadziła kontrolę dot. efektów wprowadzenia dwa lata temu podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych.

...
Czytaj więcej

Jak ubezpieczyć sztuczną inteligencję?

Magdalena Marciniak, dyrektor rozwoju pionu biznesu w Grupie Europa, udzieliła wywiadu red. aleBank.pl. Rozmowa toczyła się wokół tematu udzielania ochrony urządzeniom wyposażonym w sztuczną inteligencję.

...
Czytaj więcej

Lech Mrozowski dołączył do zarządu TUW Medicum

Z dniem 25 maja br. do zarządu TUW Medicum został powołany Lech Mrozowski. Do tej pory w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych pełnił funkcję dyrektora Biura Likwidacji Szkód.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele będą mogli zarządzać PPK

Nie tylko towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ale także zakłady ubezpieczeniowe, PTE lub pracownicze towarzystwa emerytalne będą mogły zarządzać Pracowniczymi Planami Kapitałowymi - przewiduje najnowsza wersja projektu ustawy o PPK.

...
Czytaj więcej

KE chce kolejnych zmian w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym informuje o planach wzmocnienia przepisów dotyczących ochrony osób poszkodowanych w wypadkach z udziałem pojazdów mechanicznych oraz zwiększenia praw posiadaczy polis ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Nagranie webinaru: RODO vs pośrednicy ubezpieczeniowi

25 maja br. zaczęło obowiązywać RODO, a my publikujemy nagranie ostatniego webinaru, w którym mec. Tomasz Klemt wraz z Maciejem Biegajewskim z Insly rozmawiają na temat wdrożenia RODO wśród pośredników ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

VIG Polska wygenerował 44 mln zł zysku po I kw. 2018 r.

Grupa VIG podała wyniki finansowe po I kwartale 2018 r. Grupa odnotowała wzrost zysku w porównaniu do danych za I kw. 2017 r. o 7%, uzyskując na koniec marca 2018 r. wynik na poziomie 117,3 mln euro.

...
Czytaj więcej

Nowy Regulamin beinsured.pl

Od dnia 23 maja br. obowiązuje nowy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną portalu www.beinsured.pl”. Nowy Regulamin portalu wynika z obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

...
Czytaj więcej

EIOPA przestrzega przed ryzykiem związanym z Brexitem

​Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował opinię ws. wymogów wypłacalności zakładów ubezpieczeń w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.

...
Czytaj więcej

Zasada poszanowania prywatności fundamentem RODO

Dr Edyta Bielak-Jomaa udzieliła wywiadu, w którym wypowiedziała się na temat pozytywnych skutków zwiększenia ochrony danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

...
Czytaj więcej

AXA będzie ubezpieczać kierowców i dostawców Ubera

Program ochrony zostanie uruchomiony w czerwcu br. i zabezpieczy kierowców i dostawców, przed poniesieniem kosztów finansowych w przypadku nieplanowanych incydentów.

...
Czytaj więcej

Concordia dołącza do Generali

Grupa Generali poinformowała o zawarciu dwóch umów transakcji przejęcia spółek ubezpieczeniowych na rynku CEE. Spółka zakupiła polską grupę Concordia i słoweńską Adriatic Slovenica. Ubezpieczyciel chce w ten sposób zwiększyć swój udział na rynku CEE.

...
Czytaj więcej

Prawo do jazdy czy Prawo jazdy w pośrednictwie ubezpieczeniowym

Wszyscy z branży znamy ten schemat - rekrutujemy OFWCA, szkolimy, egzaminujemy, wdrażamy i… oczekujemy efektywnej sprzedaży.

...
Czytaj więcej

MC: wymuszenia na RODO będą karane

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zainspirowało nieuczciwe podmioty do prób wyłudzenia pieniędzy od przedsiębiorców, którzy nie zastosowali się do nowych przepisów.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance zbadał preferencje Polaków

Europ Assistance po raz pierwszy uwzględnił Polskę w corocznym badaniu Holiday Barometr, który przygotowuje wraz z grupą badawczą IPSOS.

...
Czytaj więcej

LINK4 nie chce być kojarzony jedynie z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i wprowadza nową markę LINK4 Mama

LINK4 na konferencji prasowej w Teatrze Polskim zaprezentował swoją nową markę LINK4 Mama. Stoi za nią pakiet ubezpieczeń dedykowanych dzieciom i rodzicom. ZU chce w ten sposób pomóc rodzicom pokonać lęki związane z posiadaniem dziecka.  

...
Czytaj więcej

Czy jazda bez polisy OC i dowodu rejestracyjnego będzie bezpieczna?

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zostanie zniesiony obowiązek posiadania przez kierowców papierowej wersji polisy OC i dowodu rejestracyjnego.

...
Czytaj więcej

Obowiązek zgłaszania inspektorów ochrony danych

Jak podaje GIODO, zawiadamiać o wyznaczeniu IOD należy od 25 maja br.

...
Czytaj więcej

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach

Aon przygotował dla spółek bezpłatne narzędzie do badania poziomu zarządzania ryzykiem.

...
Czytaj więcej

Atena dołącza do Grupy ERGO

Atena Usługi Informatyczne i Finansowe dołącza do Grupy ERGO. Od 25 lat firma dostarczała m.in. sopockiemu ubezpieczycielowi własne oprogramowanie i know-how. Teraz działania Atena będą na wyłączność pozostałych spółek Grupy ERGO.

...
Czytaj więcej

Czy apteka powinna być ubezpieczona?

Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że w Polsce jest prawie 14,5 tys. aptek i punktów aptecznych i większość z nich stanowi własność prywatną. Zgodnie z przepisami prawa nie ma wymogu, aby apteki miały ubezpieczenie.

...
Czytaj więcej

Wysokie kary pieniężne za wyciek danych osobowych to ostateczność

Na łamach Gazety Prawnej ukazał się wywiad z dr Edytą Bielak-Jomaą, generalnym inspektorem ochrony danych osobowych. W wywiadzie poruszono m.in. temat kar i wyłączeń obowiązków zapisanych w RODO.

...
Czytaj więcej

Senat przyjął ustawę o ochronie danych osobowych

​16 maja 2018 r. zakończyło się 60. posiedzenie Senatu, podczas którego Izba rozpatrzyła m. in. 3 projekty ustaw istotne dla branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Arkadiusz Piątek został nowym dyrektorem generalnym na Polskę MediSky International

​Arkadiusz Piątek został wybrany na stanowisko dyrektora generalnego MediSky International, spółki oferującej prywatne, międzynarodowe ubezpieczenia zdrowotne. Nowy dyrektor będzie odpowiadał za wypracowanie długofalowej strategii firmy.

...
Czytaj więcej

Nowe technologie a branża ubezpieczeniowa

Rozwój nowych technologii niesie ze sobą wiele możliwości, ale i zagrożeń. Obecnie większość firm inwestuje w nowatorskie rozwiązania, których celem jest usprawnienie pracy i zwiększenie efektywności. Jakie technologie wykorzystuje branża ubezpieczeniowa?

...
Czytaj więcej

BIK i Billon wprowadzają blockchain do przechowywania i przesyłania dokumentów na trwałym nośniku

​Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wraz z firmą technologiczną Billon wprowadzają na rynek unikalne na światową skalę rozwiązanie blockchainowe opracowane przez polskich inżynierów.

...
Czytaj więcej

RODO vs pośrednicy ubezpieczeniowi – jak będzie wyglądał świat po 25 maja? [WEBINAR]

Po raz trzeci zapraszamy na bezpłatny webinar, który odbędzie się w ramach współpracy redakcji beinsured.pl z Insly. W kolejnym webinarze wytłumaczymy, jak wyglądać będzie rzeczywistość po 25 maja.

...
Czytaj więcej

Wpływ rynku ubezpieczeniowego na gospodarkę w Polsce

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł, w którym została postawiona teza, że ubezpieczenia są fundamentem bezpieczeństwa kraju.

...
Czytaj więcej

Rola mediacji na rynku ubezpieczeniowym

11 maja br. odbyła się uroczystość ogłoszenia laureatów wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”. W czasie spotkania, prócz wręczenia wyróżnień, odbył się panel dyskusyjny i debata na temat praktycznej strony mediacji.

...
Czytaj więcej

MetLife po raz trzeci przyzna kontrakty insurtechom

Wyłoniono ośmiu finalistów programu collac 3.0 EMEA. Program innowacji organizowany jest przy współpracy z MetLife.

...
Czytaj więcej

Izabela Miedzianowska została Dyrektorem Departamentu Sprzedaży Agencyjnej w D.A.S.

​Do zespołu D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. dołączyła Izabela Miedzianowska. Została zatrudniona na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży Agencyjnej.

...
Czytaj więcej

Sejm przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych

10 maja br., podczas 62. posiedzenia Sejmu, uchwalono ustawę o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

62. posiedzenie Sejmu RP – prace legislacyjne istotne dla branży ubezpieczeniowej

W dniach 8-11 maja odbywa się 62. posiedzenie Sejmu RP. Prace legislacyjne parlamentarzystów dotyczą kilku kwestii kluczowych dla branży ubezpieczeniowej – projektu ustawy implementującej PSD2 oraz nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

...
Czytaj więcej

We władzach PIU bez zmian

W dniu 9 maja odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Ubezpieczeń. Uczestnicy spotkania wybrali zarząd Izby na kolejną kadencję.

...
Czytaj więcej

Blockchain – technologia, która wkrótce zdominuje branżę finansową. Czy jest dla niej miejsce w ubezpieczeniach?

Zgodnie z zapowiedziami, publikujemy dla czytelników beinsured.pl relacje z wybranych paneli VI Kongresu PIU. Nasz cykl rozpoczynamy od chyba najciekawszej dyskusji zakończonego spotkania branży ubezpieczeniowej - debaty poświęconej blockchain.

...
Czytaj więcej

Niebezpieczeństwa wynikające z RODO

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych i zmiany jakie wprowadza we wszystkich krajach europejskich dla niektórych podmiotów są sposobem na szybki zarobek.

...
Czytaj więcej

Ustawa o ochronie danych osobowych skierowana do prac w komisjach

Projekt ustawy trafił do komisji. 8 maja br. koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie w Cyfryzacji, Maciej Kawecki poinformował, że ustawa o ochronie danych osobowych została przyjęta na pierwszym czytaniu sejmowych komisji.

...
Czytaj więcej

Paweł Kopeć został członkiem zarządu Banku Pocztowego

7 maja br. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego S.A. powołała nowego członka zarządu Banku. Został nim Paweł Kopeć, który jest związany z Grupą Poczty Polskiej od 1999 r. Jako członek zarządu będzie odpowiadał za obszar sprzedaży.

...
Czytaj więcej

Posłowie chcą zmian dot. skargi nadzwyczajnej

W dniu 2 maja br. do Sejmu trafił Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on zmiany dot. skargi nadzwyczajnej i procedur mianowania na stanowiska asesorów sądowych w sądach powszechnych.

...
Czytaj więcej

Ministerstwo cyfryzacji planuje całkowitą automatyzację administracji

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z ministrem cyfryzacji Markiem Zagórskim. Tematem rozmowy były m.in. zmiany w wydawaniu dokumentów, poprawie działania systemu CEPiK, a także RODO.

...
Czytaj więcej

Najważniejsze informacje na temat ubezpieczenia upraw rolnych

W ostatnich latach możemy obserwować zwiększone natężenie burz i gradobić, które niszczą plony rolników. Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą naprzeciw mieszkańcom wsi i oferują ubezpieczenia upraw i mienia.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance : wzrosła liczba zgłoszeń awarii samochodów

Tegoroczna majówka skłoniła Polaków do zagranicznych wyjazdów samochodem. Jak pokazują dane zebrane przez Mondial Assistance, 60 proc. więcej kierowców potrzebowało pomocy przy aucie w innym kraju, w porównaniu do tygodnia poprzedzającego majówkę.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Planując urlop należy się zastanowić nad zakupem odpowiedniego ubezpieczenia. Prócz podstawowej polisy, warto zainwestować w ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z wyjazdu. Zdarza się, że przypadki losowe zmuszają nas do zmiany planów.

...
Czytaj więcej

Przywiązani do polisy pomagają posiadaczom obligacji GetBacku

Stowarzyszenie „Przywiązani do polisy” poinformowało, że prowadzi działania pomocowe dla posiadaczy obligacji w spółce GetBack. Stowarzyszenie przede wszystkim moderuje grupę na Facebooku, w której udziela porad i wskazówek obligatariuszom.

...
Czytaj więcej

SALTUS Ubezpieczenia ponownie uznane za Dobrą Markę

SALTUS Ubezpieczenia drugi rok z rzędu otrzymał tytuł Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma. Nagroda przyznawana jest najlepszym, cieszącym się największym zaufaniem i renomą markom w poszczególnych branżach.

...
Czytaj więcej

Christoph Witte został Country Managerem Credendo – Short-Term EU Risks w Polsce

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Christoph Witte przejął obowiązki Country Managera Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. w Polsce. Zastąpił na tym stanowisku Pawła Pawlaka, który na czele polskiego oddziału stał od lutego 2017 roku.

...
Czytaj więcej

Pramerica Życie i D.A.S. TUOP otrzymali tytuł Najlepszego Pracodawcy

​Pramerica Życie i D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej znaleźli się w gronie laureatów konkursu „Inspiratorzy Biznesu: Najlepszy Pracodawca”, organizowanego przez Agencję Informacyjną Newseria. Z kolei wyróżnienie zostało przyznane ERGO Hestii.

...
Czytaj więcej

Coraz więcej informacji będzie gromadzonych w bazie CEPiK

​W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

...
Czytaj więcej

TFI PZU współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

W marcu TFI PZU podpisało z Uniwersytetem Ekonomicznym porozumienie, na mocy którego nawiązana została stała współpraca w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć i projektów badawczo-naukowych.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych z podpisem Prezydenta

​W dniu 27 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Przyjęty akt reguluje proces skutecznego odzyskiwania kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem błędnych nr bankowych.

...
Czytaj więcej

Sprawdzanie kandydatów na portalach społecznościowych zabronione?

RODO wejdzie w życie 25 maja br., nowe przepisy zaostrzają zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Dotyczy to również procesu rekrutacji pracowników. Jedną ze zmian jest weryfikacja kandydata na portalach internetowych, a także uzyskiwanie referencji.

...
Czytaj więcej

Cumulus Evo – nowe narzędzie sprzedaży i obsługi produktów ubezpieczeniowych

Hestia Corporate Solutions zaprezentowała nowy produkt, z którego będą korzystać pośrednicy i ich klienci. Cumulus Evo to nowoczesne narzędzie sprzedaży i obsługi programów ubezpieczeniowych dla grup zawodowych.

...
Czytaj więcej

Digitalizacja sektora bankowego w Polsce

Usługi bankowe w Polsce coraz częściej są dostępne w telefonie. Jest to wygodna dla klienta, który oczekuje szybkiej i sprawnej obsługi.

...
Czytaj więcej

Polacy obawiają się skomplikowanych umów ubezpieczeniowych

Na łamach Polska Times został opublikowany artykuł na temat skarg na usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Jak wynika z danych UOKiK, rzecznicy konsumentów udzielają klientom około pół miliona porad rocznie.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy znoszącej obowiązek posiadania polisy OC podczas jazdy jest już w Sejmie

Na portalu beinsured.pl informowaliśmy o prowadzonych w Ministerstwie Cyfryzacji pracach nad uruchomieniem elektronicznego dostępu policji do bazy CEPiK 2.0. Wskutek tego rozwiązania kierowcy nie musieliby posiadać przy sobie papierowej wersji polisy OC.

...
Czytaj więcej

Ranking kancelarii prawniczych Rzeczpospolitej

Redakcja Rzeczpospolitej przygotowała kolejny ranking kancelarii prawniczych. Zestawienie powstało m.in. dla kancelarii specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym i prawie zamówień publicznych.

...
Czytaj więcej

Czy zgodę na przetwarzanie danych można uzyskać poprzez SMS?

25 maja wejdzie w życie unijna dyrektywa RODO, która jest największą zmianą w przepisach dotyczących danych osobowych w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu.

...
Czytaj więcej

Akademia Insly: Obalamy mity o RODO

RODO - wszyscy słyszeli, ale wiele osób wciąż powtarza na ten temat nieprawdziwe informacje. Prezentujemy zapowiedź webinarów przygotowanych przez Insly wraz z ekspertami z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

SN odpowie na pytanie o zakres uszczerbku majątkowego w działalności podmiotów zajmujących się skupywaniem wierzytelności

W dniu 10 kwietnia 2018 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zapytanie prawne dot. szkody powstałej w ramach działalności podmiotu zajmującego się skupywaniem wierzytelności.

...
Czytaj więcej

PZU zostało jedną z firm, które biorą udział w programie Future Markers Challenge

Projekt typu open innovation, organizowany jest przez Innovatikę.

...
Czytaj więcej

Instytucje finansowe sprawdzą, czy ich pracownicy nie byli karani

Dnia 12 kwietnia br. Sejm uchwalił ustawę o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach finansowych.

...
Czytaj więcej

Senat chce uregulowania rynku kancelarii odszkodowawczych

Dziennik Gazeta Prawna opublikował artykuł na temat prawnego uregulowania rynku kancelarii odszkodowawczych. Celem tych działań ma być wyeliminowanie patologii związanych z działalnością tych podmiotów.

...
Czytaj więcej

Ochrona mienia publicznego a ubezpieczenia wzajemne

W dniu 26 kwietnia w Krakowie odbędzie się IV Europejski Kongres Samorządów. Jednym z poruszanych tematów będzie ochrona mienia publicznego przed skutkami klęsk żywiołowych z wykorzystaniem mechanizmu wzajemności w ubezpieczeniach.

...
Czytaj więcej

Rośnie liczba wniosków o kartę EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu za granicą. Jednak czy EKUZ to wystarczające zabezpieczenie przed niespodziewanymi wypadkami?

...
Czytaj więcej

Zmiany w prawie pracy będą wprowadzane etapowo

Jak zapowiedziała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, nowy kodeks pracy w kształcie wypracowanym przez Komisję Kodyfikacji Prawa Pracy nie zostanie przyjęty.

...
Czytaj więcej

MC: Wkrótce kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC

W dniu 17 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dzięki którym kierowcy będą mogli korzystać ze swoich pojazdów bez konieczności posiadania ze sobą dowodu rejestracyjnego i poświadczenia polisy OC.

...
Czytaj więcej

Postępowanie odszkodowawcze zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

25 maja br. wraz z wejściem w życie RODO osoby, których dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, będą mogły żądać od administratora odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Proservice Finteco rozszerza działalność

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł na temat planów inwestycyjnych Proservice Finteco, firmy dostarczającej usługi outsourcingu i rozwiązania IT dla TFI dla banków i ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

Przygotuj się do RODO z Insly

RODO zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r., a wiele firm nadal nie jest przygotowanych do zmian, jakie będzie musiało wdrożyć.

...
Czytaj więcej

NIK zgłosiła zastrzeżenia do systemu CEPiK 2.0

Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli, System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 2.0 nie działa poprawnie. Dodatkowo system został uruchomiony z dwuletnim opóźnieniem, a koszt wykonania wzrósł o 42 mln zł w stosunku do początkowych założeń.

...
Czytaj więcej

Najlepsze kancelarie prawne z zakresu prawa ubezpieczeń wg rankingu Legal 500 EMEA

W dniu 12 kwietnia 2018 r. zostały opublikowane wyniki rankingu Legal 500 EMEA. Jest to międzynarodowy ranking kancelarii prawnych wydawany przez brytyjską firmę Legalease. przedstawiamy wyróżnione kancelarie w kategorii „Insurance”.

...
Czytaj więcej

Plany rozwoju PZU

PZU planuje dojście do 300 mld zł aktywów. Paweł Surówka, prezes PZU zapowiada również gwałtowny rozwój segmentu bankowego w PZU.

...
Czytaj więcej

Przypis składki zebranej przez Open Life w 2017 r. przekroczył 2 mld zł

Open Life TU Życie S.A. podało wyniki finansowe za 2017 r. Spółka odnotowała prawie 60% wzrost przypisu składki w porównaniu z danymi za 2016 r. W sumie ubezpieczeni wpłacili do towarzystwa 2,3 mld zł. 

...
Czytaj więcej

II czytanie projektu ustawy dot. badania niekaralności kandydatów do pracy w podmiotach finansowych. Posłowie wnieśli poprawki

11 kwietnia br. podczas 61. posiedzenia Sejmu RP miało miejsce II czytanie projektu ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

...
Czytaj więcej

Strategie towarzystw ubezpieczeniowych w erze cyfrowej

Program Pierwszy Polskiego Radia wyemitował audycję na temat cyfryzacji w ubezpieczeniach. Nowoczesne technologie zmieniają niemal wszystkie dziedziny życia człowieka. Jak technologia wpływa na branżę ubezpieczeniową?

...
Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji a obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w ramach Warsztatów Szkoły Ubezpieczeń odbyło się szkolenie pt. „REKLAMACJE I ADR: Nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń”.

...
Czytaj więcej

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych chce ubezpieczać rolników

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zainaugurowało wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych pod marką „AGRO Ubezpieczenia”.

...
Czytaj więcej

Co z nowym Kodeksem pracy?

Komisja Kodyfikacyjna przez ostatnie 18 miesięcy pracowała nad zmianami w Kodeksie pracy. Jednak jak wynika z ostatnich informacji projekty zostały odrzucone przez Prawo i Sprawiedliwość, a także zakwestionowane przez NSZZ „Solidarność”.

...
Czytaj więcej

„Programy audytu” – nowa publikacja przygotowana przez członków Podkomisji PIU ds. audytu i kontroli wewnętrznej

PIU opublikowała materiał opracowany przez ekspertów Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej pt. „Programy audytu”. Stanowi on kontynuację planów audytu wybranych procesów/obszarów z poprzednich lat.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych i projekt nowelizacji ustawy o PPE trafiły do prac w Sejmie

W dniu 5 kwietnia br. do Sejmu RP zostały wniesione dwa projekty ustaw, wprowadzające nowe wymogi w branży ubezpieczeniowej: projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

...
Czytaj więcej

LINK4 Rzecznikiem Standardu Etyki

Link4 otrzymał tytuł Rzecznika Standardu Etyki. Jest on przyznawany firmom wyróżniającym się odpowiedzialnością, wiarygodnością i transparentnością. Link4 to jedyne na polskim rynku towarzystwo ubezpieczeń z tym tytułem.

...
Czytaj więcej

Mec. Piotr Czublun prelegentem XI edycji Insurance Forum

Kolejna edycja Spotkania Liderów odbędzie się w dniach 10–11 kwietnia br. Podczas Forum wystąpi ekspert beinsured.pl mec. Piotr Czublun z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

CUK Ubezpieczenia zostało partnerem Programu PAYBACK

Multiagencja CUK Ubezpieczenia rozpoczęła współpracę z Programem PAYBACK. Osoby, która zakupią ubezpieczenie, będą mogły otrzymać punkty PAYBACK.

...
Czytaj więcej

beinsured objęło patronat medialny nad konkursem na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu ubezpieczeń

Nawet 6 tys. zł oraz płatny staż w towarzystwie ubezpieczeń Open Life czeka na autorów najciekawszych prac licencjackich i magisterskich dotyczących ubezpieczeń na życie. Konkurs „Zabezpieczamy Przyszłość” medialnie wspomaga portal beinsured.pl.  

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia otrzymała tytuł Solidny Pracodawca 2017

STU ERGO Hestia otrzymało po raz kolejny tytuł Solidny Pracodawca 2017. Wyróżnienie jest przyznawane firmom wdrażającym innowacyjne rozwiązania w obszarze HR.

...
Czytaj więcej

VIG: zakończono fuzje spółek na Węgrzech i w Słowacji

Od 1 kwietnia br. VIG reprezentowany jest na Węgrzech jedynie przez zakład ubezpieczeń Union Biztosító. Z kolei na Słowacji doszło do połączenia Kooperativa poisťovňa z Poisťovňa Slovenskej sporiteľne.

...
Czytaj więcej

Branża ubezpieczeniowa jest najlepiej przygotowana do zapewnienia powszechności PPK

Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, w rozmowie z red. tygodnika Do Rzeczy analizuje sytuację na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych oraz wskazuje główne obszary aktywności Izby aktualnie.

...
Czytaj więcej

Stanisław Sokołowski został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Pocztowe TUW

W dniu 28 marca 2018 r. Artur Duda, dotychczasowy wiceprezes Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, złożył rezygnację. Jego miejsce z dniem 29 marca br. zajął Stanisław Sokołowski.

...
Czytaj więcej

PZU było partnerem drugiej edycji Space3ac Intermodal Transportation

W Gdańsku zakończyła się druga edycja Space3ac Intermodal Transportation - akceleratora startupów. Wśród biznesowych partnerów wydarzenia udział wzięło PZU Lab.

...
Czytaj więcej

UE dąży do zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych. System eCall już obowiązuje

Od 1 kwietnia br. na terenie EU funkcjonują nowe regulacje, zgodnie z którymi każdy nowo wyprodukowany samochód ma mieć wmontowany system eCall, tj. system automatycznego powiadamiania służb ratunkowych o wypadku drogowym.

...
Czytaj więcej

Dwie ważne ustawy dla branży ubezpieczeniowej z podpisem Prezydenta

W dniu 28 marca br. Prezydent RP podpisał dwie istotne ustawy dla branży ubezpieczeniowej. Nakładają one szereg obowiązków, które będą musiały spełniać zakłady ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Auxilia planuje alians strategiczny z podmiotem branży odszkodowawczej

Zarząd Auxilia S.A. w komunikacie poinformował o rozpoczęciu rozmów z podmiotem z branży odszkodowawczej. Dotyczą one podjęcia strategicznej współpracy między podmiotami w formie aliansu strategicznego, fuzji, przejęcia lub dokonania innej transakcji.

...
Czytaj więcej

Mirosław Kisyk został powołany na prezesa Metlife Polska

Łukasz Kalinowski, dotychczasowy prezes Metlife Polska, zrezygnował ze stanowiska, tłumacząc się względami osobistymi. Równocześnie zakończyła się jego współpraca z towarzystwem ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

LINK4 wyróżnione jako najlepszy pracodawca

We wtorek, 27 marca, LINK4 odebrało prestiżowy tytuł Great Place To Work, przyznawany najlepszym pracodawcom w 50 krajach na całym świecie. To już kolejny sukces ubezpieczyciela w tym roku.

...
Czytaj więcej

mBank sprzedał podmiot dystrybuujący ubezpieczenia grupowe

mBank sfinalizował sprzedaż części swojej spółki niezależnemu podmiotowi mFinanse, która specjalizuje się sprzedażą ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Termin wprowadzenia PPK nie ulegnie zmianie

Resort infrastruktury wycofał się z postulatu przedłużenia terminu wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla dużych firm na 1 lipca 2020 r. – czytamy w opinii Ministerstwa Infrastruktury do projektu ustawy.

...
Czytaj więcej

Anna Olesiak-Kuna została nowym menadżerem ds. jakości w Open Finance

Anna Oleksiak-Kuna objęła stanowisko Managera ds. Zarządzania Jakością obsługi Klientów w Open Finance i Home Broker. Do obowiązków menedżera będzie należało zarządzanie Departamentem Jakości w firmie.

...
Czytaj więcej

Badanie satysfakcji użytkowników beinsured – znamy nazwisko nagrodzonego uczestnika ankiety

Z wielką radością chcemy poinformować, że wylosowaliśmy uczestnika ankiety, który otrzyma nagrodę za udział w badaniu.

...
Czytaj więcej

Marsh laureatem nagrody Best CEE M&A Insurance Firm

Marsh Polska otrzymał tytuł najlepszego partnera w zakresie ubezpieczeń fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał pięć ustaw składających się na Konstytucję Biznesu

22 marca br. Prezydent podpisał pięć ustaw z pakietu Konstytucji Biznesu. Nowe przepisy mają przynieść zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i polepszyć współpracę z administracją publiczną.

...
Czytaj więcej

Insly uzyskało inwestorów

​Black Pearls VC zainwestował 2,94 mln zł w spółkę Insly – właściciela platformy wspierającej agentów ubezpieczeniowych i brokerów w efektywnym zarządzaniu procesem sprzedaży i obsługi polis.

...
Czytaj więcej

Pozytywne skutki wprowadzenia RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych gwarantuje obywatelom prawo do decydowania o tym komu, w jakim celu i w jakim zakresie przekazujemy nasze dane osobowe. Obecne zmiany, będące skutkiem rozporządzenia RODO mają zwiększyć ochronę danych.

...
Czytaj więcej

Nastąpił wzrost UFK w 2017 r.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to narzędzia inwestycyjne dołączane do różnego rodzaju polis. Zazwyczaj są to fundusze lokujące pieniądze klientów w różnorodne aktywa. Obecnie na rynku można zaobserwować tendencję 10 proc. wzrostu wartości składki.

...
Czytaj więcej

KUKE: Transakcje handlowe polskich firm wymagają ubezpieczenia

Z prognozowanych danych wynika, że dynamika wzrostu eksportu z Polski wyniesie w tym roku do ok. 6 - 7 proc. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, wartość eksportu wyniesie w 2018 r. ponad 200 mld euro.

...
Czytaj więcej

Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem urządzeń mobilnych

Coraz więcej klientów chce by w pakiecie ubezpieczeniowym znalazło się ubezpieczenie smartfonu. Naprzeciw potrzebom wychodzą towarzystwa ubezpieczeniowe, które wprowadzają nowe rodzaje polis w swoich ofertach.

...
Czytaj więcej

Bułgarski ubezpieczyciel zamierza rozpocząć działalność w Polsce w II kw. br.

Bułgarski zakład ubezpieczeń Euroins, należący do Euroins Insurance Group (EIG), rozpocznie działalność w Polsce w pierwszej połowie 2017 r.

...
Czytaj więcej

RF wypowiedział się w kwestii zagadnienia prawnego dot. niezachowania terminu rozpatrzenia reklamacji

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy zajmie się zagadnieniem prawnym (sygn. akt III CZP 113/17) dot. skutków niedotrzymania przez podmiot rynku finansowego ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację. W tej sprawie istotny pogląd wniósł RF.

...
Czytaj więcej

Aviva Lietuva dopuściła się nadużyć

Aviva Lietuva została ukarana przez centralny bank Litwy za złamanie prawa ubezpieczeniowego i narażenie na straty 50 tysięcy litewskich klientów firmy.

...
Czytaj więcej

Play Ubezpieczenia zapowiada kolejne wdrożenia

W grudniu 2017 r. na rynek ubezpieczeń wszedł Play. Obecnie rozszerza zakres usług, a także planuje kolejne wdrożenia produktowe.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance Polska udostępniła usługę live chat

​Europ Assistance Polska wprowadziła kolejne usprawnienie w zakresie obsługi klientów. Na stronie spółki pojawił się live chat, dzięki któremu możliwe jest skontaktowanie się z działem obsługi w systemie 24/7.

...
Czytaj więcej

Jaką rolę pełni aktuariusz w branży ubezpieczeniowej?

Aktuariusz to specjalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem.

...
Czytaj więcej

Nowe produkty w Play Ubezpieczenia

14 marca odbyło się spotkanie prasowe zorganizowane przez Play Ubezpieczenia. Podczas spotkania Play zaprezentowało nowe produkty w markecie ubezpieczeniowym, które powstały przy współpracy z InterRisk.

...
Czytaj więcej

Zmiany w organizacyjne w Colonnade

Colonnade poinformował o zmianach organizacyjnych w Działach Consumer oraz Sprzedaży i Marketingu.

...
Czytaj więcej

Maciej Kloze został nowym wiceprezesem Grupy Europa

Na stanowisko wiceprezesa Grupy Europa został powołany Maciej Kloze. Jako wiceprezes będzie odpowiadał za IT i obsługę posprzedażową klientów.

...
Czytaj więcej

Aviva kierunki rozwoju dostrzega w kanale direct i PPK

13 marca 2018 r. w siedzibie Aviva odbyło coroczne spotkanie prezesa zakładu ubezpieczeń Adama Uszpolewicza z dziennikarzami. Prezes spółki przedstawił wyniki finansowe wypracowane w ubiegłym roku i plany rozwoju ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

PKO stawia na rozwój biznesu ubezpieczeniowego

PKO BP przedstawił wyniki finansowe za 2017 r. Spółka zapowiedziała rozwój biznesu ubezpieczeniowego w 2018 r.

...
Czytaj więcej

Najbardziej dynamiczne instytucje finansowe w Polsce

Gazeta Finansowa po raz kolejny opublikowała ranking 100 największych instytucji finansowych w Polsce. W zestawieniu znalazły się m.in. dane finansowe największych banków i ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

Bacca z nową aplikacją Polisy i Płatności

Bacca udostępniła nową aplikację zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców – „Bacca Polisy i Płatności”. Narzędzie służy do zarządzania ubezpieczeniami jak i realizacji płatności, w tym także spłaty rat kredytu czy transakcji międzynarodowych.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie 10 odcinków BeInObiektywnie!

Szanowni Czytelnicy beinsured, w ramach naszego nowego projektu BeInObiektywnie, opublikowaliśmy już 10 filmów! W związku z tym chcemy podsumować nasze dotychczasowe nagrania.

...
Czytaj więcej

RODO: zgoda na przetwarzanie danych osobowych

RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, wchodzi w życie już 25 maja 2018 r. Jednym z podstawowych elementów ochrony danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie.

...
Czytaj więcej

Zmiana wysokości składki wypadkowej do ZUS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało projekt rozporządzenia, według którego zmieni się stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe. Obecna składka wypadkowa wynosi 1,8 proc., a od 1 kwietnia ma wynieść 1,67 proc.

...
Czytaj więcej

Magazyn Fleet oraz Fleet.com.pl zostały patronami medialnymi szkolenia „Ubezpieczenia w leasingu/CFM – nowe zasady dystrybucji”

Magazyn Fleet oraz Fleet.com.pl zostały patronami medialnymi szkolenia „Ubezpieczenia w leasingu/CFM – nowe zasady dystrybucji”, organizowanego przez Kancelarię CZUBLUN TRĘBICKI oraz beinsured.

...
Czytaj więcej

Warta otrzymała Laur Konsumenta

Produkty Warty ponownie znalazły w gronie zwycięzców ogólnopolskiego rankingu Laur Konsumenta. I miejsce i Złote Godło zostało przyznane Warcie w dwóch kategoriach: Ubezpieczenia na życie oraz Ubezpieczenia samochodu.

...
Czytaj więcej

Aviva planuje przejęcia na polskim rynku

Prezes Aviva Mark Wilson powiedział, że rozważane są przejęcia w Polsce i Turcji. W medialnym briefie powiedział, że firma szuka możliwych przejęć.

...
Czytaj więcej

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI z wyróżnieniami w prestiżowym rankingu Chambers & Partners

W tegorocznej edycji rankingu Chambers & Partners wyróżnieni zostali obaj partnerzy Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI – Piotr Czublun oraz Piotr Trębicki. Rekomendowane zostały również: praktyka Prawa pracy oraz praktyka Prawa zamówień publicznych.

...
Czytaj więcej

Zmiany na rynku ubezpieczeniowym - Analiza Marsh

Opublikowano najnowszy raport „Marsh Global Insurance Market Index: Q4 2017”, który jest podsumowaniem ubiegłorocznych wydarzeń rynku ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

Sejm przyjął poprawki do Konstytucji Biznesu

Pakiet pięciu ustaw, które mają zrewolucjonizować prawo gospodarcze w Polsce, jest gotowy na podpis prezydenta.

...
Czytaj więcej

NWZU TUW Medicum zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego i powołaniu nowych członków rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców TUW Medicum uchwaliło możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa w trybie subskrypcji prywatnej w wysokości od 200 tys. zł do 10 mln zł.

...
Czytaj więcej

Społeczeństwo ma znikomą wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych

Jak wynika z badań Instytutu Spraw Publicznych i Millward Brown, jedynie 10 proc. Polaków ma zadowalającą wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych.

...
Czytaj więcej

AXA nabył XL Group

W dniu 5 marca 2017 r. AXA poinformowała o przejęciu XL Group. Wartość transakcji to 15,3 mld dolarów.

...
Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Przywiązani do polisy” złożyło do NIK wniosek o kontrolę budżetową w UKNF

Stowarzyszenie „Przywiązani do polisy” poinformowało na swojej stronie internetowej o skierowaniu do Najwyższej Izby Kontroli i Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniosku o przeprowadzenie kontroli umów zawartych w KNF w 2017 r.

...
Czytaj więcej

Obowiązki administratora danych według RODO

Zgodnie z definicją podaną przed GIODO, administrator danych, aby przetwarzać dane osobowe jednolicie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, musi spełnić jeden z warunków określonych w ustawie.

...
Czytaj więcej

Kawecki: ustawa o ochronie danych osobowych jest już gotowa

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w miniony piątek (2.03.2018 r.) projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z założeniami ma on trafić na posiedzenie Rady Ministrów i do parlamentu jeszcze w marcu.

...
Czytaj więcej

Szczególna ochrona MSP

Polska gospodarska staje się coraz bardziej konkurencyjna. Rozwój sprawia, że powstaje więcej przedsiębiorstw i miejsc pracy. Dynamicznie rozwija się sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej

Spadki w sektorze ubezpieczeń D&O

Firmy ubezpieczeniowe oferujące polisy typu D&O mogą mieć trudności z utrzymaniem wyników. Obecnie obserwujemy światową tendencję do stopniowego obniżania stawek premii D&O, która prawdopodobnie utrzyma się również w 2018 r.

...
Czytaj więcej

VIG Polska przejęło technologiczną spółkę ITIS

​Vienna Insurance Group w Polsce nabyło strategiczny pakiet udziałów w ITIS Sp. z o.o. Nowa spółka w strukturach VIG Polska działa w branży technologicznej. ITIS specjalizuje się w projektowaniu i implementacji nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

...
Czytaj więcej

InterRisk katamaranem na rynku ubezpieczeniowym. Ubezpieczyciel przedstawił strategię na lata 2018-2020

Podczas konferencji prasowej, w dniu 1 marca br., prezes VIG Polska Franz Fuchs i prezes InterRisk Piotr Narloch przedstawili strategię ubezpieczyciela na lata 2018-2020 r. Ubezpieczyciel zapowiedział dążenie do uzyskania równowagi w ubezpieczeniach.

...
Czytaj więcej

MRiRW planuje rozwój ubezpieczeń gospodarczych

Ministerstwo rolnictwa rozważa możliwość rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w rolnictwie. Projekt zakłada, że rolnicy są narażeni na wiele ryzyk, a dodatkowe ubezpieczenie pomoże zminimalizować negatywne skutki wynikające np. ze zmian klimatu.

...
Czytaj więcej

UFG: rośnie wartość odszkodowań OC i AC

UFG opublikował raport, z którego wynika, że wartość wypłaconych odszkodowań za wypadki drogowe z polis OC i AC wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o ponad 6 proc. Wartość wypłaconych odszkodowań w 2017 r. wyniosła 10,2 mld zł.

...
Czytaj więcej

Zagrożenia płynące z RODO

Niezależnie od implementacji RODO w krajach członkowskich, rozporządzenie obowiązuje bezpośrednio w każdym z państw. Rozporządzenie może się przyczynić do powstania nowej patologii. Jakiej?

...
Czytaj więcej

Czy IKZE rozwiąże problem emerytur w Polsce?

Zgodnie z raportem opublikowanym przez międzynarodową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pokolenie dzisiejszych 20-latków może liczyć na emerytury w maksymalnej wysokości 38,6 proc. ostatniej pensji.

...
Czytaj więcej

Czy popularyzacja pojazdów autonomicznych przyniesie straty ubezpieczycielom?

Według badań brytyjskiego Instytutu Techniki Mechanicznej, autonomiczne samochody mogą ograniczyć liczbę wypadków nawet o 95 proc. Jest to bodziec dla towarzystw ubezpieczeń do wprowadzenia zmian w ofertach ubezpieczeń komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

PZU chce wejść na nowe rynki

PZU, podczas prezentacji nowej strategii, potwierdził plany systematycznej ekspansji międzynarodowej w ciągu najbliższych kilku lat. Pozostałe kierunki rozwoju to inwestycje w nowe technologie i poprawa wyniku finansowego.

...
Czytaj więcej

Co należy wiedzieć o ustawie o dystrybucji ubezpieczeń?

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, implementująca europejską dyrektywę IDD, została opublikowana w Dzienniku Ustaw 15 lutego 2018 r. Termin rozpoczęcia jej stosowania to 1 października 2018 r.

...
Czytaj więcej

UNIQA: zmiany w AC komunikacyjnym

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń wprowadziło nowe taryfy AC. Jest to kolejny etap prac nad poprawą pakietu komunikacyjnego. Klient, który zakupi AC, zyskuje gwarancję sumy ubezpieczenia dla pojazdów osobowych do 3. roku eksploatacji.

...
Czytaj więcej

Nowy projekt PIU

Polska Izba Ubezpieczeń stworzyła blog o nazwie „Na wypadek gdy”. Na blogu znajdują się informacje dotyczące ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele będą musieli zmierzyć się z technologią blockchain

Towarzystwa ubezpieczeń nie mogą ignorować zagrożeń płynących z rozwoju technologii, stwierdzili zgodnie prelegenci Professional Liability Underwriting Society (PLUS) Directors & Officers Symposium.

...
Czytaj więcej

Obowiązki agentów i brokerów ubezpieczeniowych w świetle RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wciąż budzi wśród pośredników ubezpieczeniowych wiele niewiadomych.

...
Czytaj więcej

BIBA: zerowa stawka podatku od składek ubezpieczeniowych dla polis opartych na telematyce

Jak wynika z raportu Stowarzyszenia Brytyjskich Brokerów Ubezpieczeniowych, liczba polis opartych na telematyce osiągnęła do końca 2017 r. prawie 1 mln. Prognozuje się znaczący wzrost popularności tego rodzaju technologii.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia z Gwiazdą Jakości Obsługi 2018

ERGO Hestia otrzymała tytuł Gwiazda Jakości Obsługi 2018. Wyróżnienie jest przyznawane spółkom wyróżniającym się wysoką jakością obsługi klienta i otwartością na dialog z konsumentami. Sopocki ubezpieczyciel został uhonorowany już po raz piąty z rzędu.

...
Czytaj więcej

Czemu podwyżka składki OC ppm. była nieunikniona?

Wysokość obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych od kilku lat nieustannie rośnie. Z najnowszego raportu porównywarki OC/AC mfind.pl wynika, że ceny OC ppm. wzrosły o 0,4 proc. w stosunku do stycznia 2017 r.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie InterRisk

Rada Nadzorcza InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group zadecydowała o rozszerzeniu zarządu spółki. W dniu 19 lutego 2018 r. do składu zarządu dołączył Daniel Kaliszuk oraz Martin Stenitzer.

...
Czytaj więcej

Nowe regulacje zakładają zwiększenie limitu wpłat w IKZE

Zgodnie z projektem ustawy o PPK wysokość kosztów i opłat pobieranych przez instytucje prowadzące IKZE i IKE nie może być wyższa niż 0,6 proc. wartości zarządzanych środków w skali roku.

...
Czytaj więcej

Nie wszystkie firmy będą musiały stosować ogół przepisów RODO

Nowe obowiązki nakładane na przedsiębiorców w związku z RODO mogą być trudne do realizacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W związku z tym zaproponowano pewne wyłączenia dla MSP.

...
Czytaj więcej

Future HealthCare pomostem pomiędzy ubezpieczycielami a usługodawcami medycznymi

Portugalska firma Future HealthCare rozpoczęła działalność w Polsce 30 stycznia br. Obecnie trwają rozmowy na temat współpracy między ubezpieczycielami a prywatnymi placówkami medycznymi.

...
Czytaj więcej

KE: nowa data zastosowania dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń

W dniu 20 grudnia 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała przesunięcie daty zastosowania dyrektywy IDD o siedem miesięcy, czyli 1 października 2018 r.

...
Czytaj więcej

Edyta Defańska-Czujko Partnerem w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Bardzo miło nam poinformować, że Edyta Defańska-Czujko dołączyła do grona partnerów Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

GIODO: zabraknie środków na wdrożenie RODO

Realizacja zadań GIODO związanych z przygotowaniem urzędu do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest poważnie zagrożona – alarmuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

...
Czytaj więcej

Compensa: ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór

Compensa wprowadziła ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym. Ubezpieczenie Onkopensa to oferta specjalna dla klientów, którzy wykupują ochronę w ramach jednego z trzech produktów.

...
Czytaj więcej

MF przedstawiło projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zarządzaniem PPK zajmą się TFI (cz. II)

Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwany projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Za ich obsługę będą odpowiadać towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z propozycją PPK mają rozpocząć funkcjonowanie od 2019 r.

...
Czytaj więcej

Usługa „Mój Pojazd” jest już dostępna

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę „Mój pojazd”. Dzięki niej kierowcy będą mogli sprawdzić swoje dane zgromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Usługa należy do planu modernizacji bazy CEPiK 2.0.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorcy obawiają się kar wynikających z RODO

Unijne rozporządzenie RODO unifikuje zasady ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich. Priorytetem ustawodawców jest zwiększenie bezpieczeństwa obywateli, którzy udostępniają dane.

...
Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt dot. badania niekaralności pracowników instytucji finansowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

...
Czytaj więcej

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z RODO

Zgodnie z założeniami nowej ustawy o ochronie danych osobowych, samorządy terytorialne oraz przedsiębiorcy będą zobowiązani do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

...
Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w prawie pracy: firmy będą przechowywać akta osobowe pracowników przez 10 lat

Od 1 stycznia 2019 r., wejdą w życie długo oczekiwane zmiany dotyczące przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (dokumentacji pracowniczej).

...
Czytaj więcej

Projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego skierowany do I czytania w Sejmie

W dniu 23 stycznia 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. nieprawidłowości przy likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez zakłady ubezpieczeń

Posłowie Jerzy Gosiewski i Adam Ołdakowski skierowali do ministra finansów interpelację w sprawie nieprawidłowości przy likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez zakłady ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych skierowany na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów

Ministerstwo Cyfryzacji w dniu 9 lutego br. skierowało na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów projekt ustawy o ochronie danych osobowych zapewniającej skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia RODO.

...
Czytaj więcej

TIA Technology przejmuje insurtech goBundl

Spółka TIA Technology poinformowała o zakupie start-upu goBundl i stworzonego przez firmę innowacyjnego interfejsu dla zakładów ubezpieczeń. 

...
Czytaj więcej

Legalne przetwarzanie danych w świetle RODO

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadzi zmiany w zasadach na jakich odbywa się pozyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Implementowane zmiany wciąż budzą wiele wątpliwości.

...
Czytaj więcej

Katarzyna Fatyga przechodzi do międzynarodowych struktur Diners Club

Prezes Diners Club Polska Katarzyna Fatyga od 1 marca przechodzi do struktur międzynarodowych Diners Club.

...
Czytaj więcej

UOKiK: wzrost skarg w sektorze ubezpieczeniowym

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował pracę rzeczników w 2016 r. Z przedstawionych danych wynika, że udzielono pół miliona porad. Rzecznicy pomagali ponad 54 tys. razy w sporach z firmami telekomunikacyjnymi.

...
Czytaj więcej

Jak firmy przygotowują się do RODO?

Rozporządzenie RODO wprowadza szereg zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających dane.

...
Czytaj więcej

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

W dniu 6 lutego 2018 r. podczas 58. posiedzenia Sejmu RP miało miejsce I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2225).

...
Czytaj więcej

Andrzej Szufa powołany do zarządu Aegon

Aegon TUnŻ S.A. powołał Andrzeja Szufę do pełnienia funkcji członka zarządu spółki odpowiedzialnego za zarządzanie ryzkiem. Na objęcie przez Andrzeja Szufę funkcji członka zarządu wymagana jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Assurant zainteresowane przejęciem kontroli nad TWG

​W dniu 2 lutego 2018 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek ws.  przejęcie przez Assurant, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone) kontroli nad TWG Holdings Limited z siedzibą w Hamilton (Bermudy).

...
Czytaj więcej

Tytuł Super Marka ponownie trafił do LINK4

Wyróżnienie Super Marka po raz kolejny otrzymał LINK4. Zakład ubezpieczeń uzyskał tytuł w dwóch kategoriach: ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia majątkowe.

...
Czytaj więcej

Zmiany organizacyjne w Colonnade

Colonnade Insurance S.A. poinformował o zmianach personalnych w organizacji, w związku z powołaniem Działów Ubezpieczeń Finansowych i Odpowiedzialności Cywilnej oraz Ubezpieczeń Środowiskowych.

...
Czytaj więcej

Będzie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projekt trafił do Sejmu

W dniu 1 lutego 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

...
Czytaj więcej

Aviva finalistą konkursu The Heart Open Innovation Awards za współprace z start-upem

Aviva została finalistą pierwszej edycji Open Innovation Award – konkursu dla firm tworzących innowacje we współpracy ze start-upami. Wyróżnienie zostało przyznane za współpracę z firmą Airly w ramach antysmogowej kampanii #WiemCzymOddycham.

...
Czytaj więcej

Geneva Association: Zmiany klimatu a branża ubezpieczeniowa

Geneva Association opublikowała raport na temat działań branży ubezpieczeniowej mających minimalizować zmiany klimatyczne na świecie.

...
Czytaj więcej

Ryanair: odszkodowanie za opóźniony lot w 10 dni

Pasażerowie linii lotniczych Ryanair będą mogli liczyć na wypłatę odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot w ciągu 10 dni. Przewoźnik wprowadza nowy plan „Always getting better”.

...
Czytaj więcej

Arkadiusz Urban oddelegowany do zarządu KUKE

Arkadiusz Urban, Członek Rady Nadzorczej KUKE S.A., został oddelegowany przez Radę Nadzorczą KUKE S.A. do wykonywania czynności Członka Zarządu spółki. Arkadiusz Urban będzie zasiadał w zarządzie w okresie od 1 lutego 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

...
Czytaj więcej

Marek Chrzanowski: KNF ma problem z wypełnianiem obowiązków nadzorczych

W serwisie Interia został opublikowany wywiad z przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowski. Rozmowa dotyczyła m.in. wdrożenia przez instytucje dyrektywy MiFID II oraz planów połączenia urzędu z bankiem centralnym.

...
Czytaj więcej

Osoby niepracujące mogą samodzielnie opłacać składki NFZ

Każda osoba, która nie pracuje może dobrowolnie dołączyć do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Natomiast, nie ma możliwości przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

...
Czytaj więcej

Czy Pekao powinno zostać objęte ustawą kominową?

Ustawa o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi to akt prawny regulujący wysokość zarobków osiąganych przez menedżerów przedsiębiorstw, spółek państwowych i samorządowych.

...
Czytaj więcej

WSA oddalił skargę TUiR Warta na decyzję KNF

Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, 30 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. z siedzibą w Warszawie na decyzję KNF z dnia 26 maja 2017 r.

...
Czytaj więcej

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

W dniu 1 lutego br., podczas obrad Senatu, wniosek o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy dystrybucji ubezpieczeń został przyjęty bez poprawek.

...
Czytaj więcej

Rekordowe wyniki RESO za 2017 r. 340 mln zł przypisu składki

Spółka RESO Europa Service zebrała w 2017 r. 340 mln zł przypisu. Jest to najlepszy wynik odnotowany w historii firmy. Również w ubiegłym roku RESO zwiększyła wolumen sprzedaży o 44%.

...
Czytaj więcej

Janusz Władyczak prezesem KUKE

Akcjonariusze Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych powołali Janusza Władyczaka na stanowisko prezesa zarządu. Wybór nastąpił w dniu 31 stycznia br. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance Polska planuje wdrożenie innowacji technologicznych w 2018 r.

Po sukcesie aplikacji GEO Care spółka Europ Assistance Polska postanawia dalej rozwijać się technologicznie. W tym roku planuje wdrożyć system do mobilnego zgłaszania szkód poprzez bota na Messenger.

...
Czytaj więcej

Piotr Twardokęs: nowa strategia sprzedaży pozwoli nam na rozwój

Piotr Twardokęs, Wiceprezes Zarządu Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., w wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita, wypowiedział się na temat ogólnej kondycji branży ubezpieczeniowej, kierunków rozwoju i pozycji Open Life na tle konkurencji.

...
Czytaj więcej

Czy Chiny podbiją rynek ubezpieczeń?

Rewolucja cyfrowa w Chinach będzie miała ogromny wpływ na branżę ubezpieczeniową i finansową na całym świecie. W przeszłości głównymi kierunkiem inspiracji technologicznych była Dolina Krzemowa. Obecnie rynek podbijają giganci technologiczni z Azji.

...
Czytaj więcej

Play Ubezpieczenia dostępne na iOS

Play Ubezpieczenia udostępnił aplikację użytkownikom urządzeń Apple. Aplikację można już pobrać z AppStore.

...
Czytaj więcej

KE: RODO ma zminimalizować nielegalny obieg danych osobowych

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zaczną obowiązywać 25 maja br. Jednak wiele firm nie jest przygotowanych na zmiany, jakie wprowadza RODO.

...
Czytaj więcej

Jakie są konsekwencje braku kontroli nad swoimi danymi?

Prawie połowa Polaków styka się z sytuacją, gdy ich dane osobowe są zagrożone. Jak podaje serwis Newseria, poziom świadomości dotyczącej zagrożeń jest bardzo zróżnicowany.

...
Czytaj więcej

CEPiK: Nowa funkcjonalność serwisu historiapojazdu.gov.pl

Serwis historiapojazdu.gov.pl został poszerzony o auta niezarejestrowane w kraju, a np. oferowane do sprzedaży.

...
Czytaj więcej

RODO: Przetwarzanie danych dzieci tylko za zgodą opiekuna

Jednym z podstawowych założeń RODO jest zagwarantowanie większej kontroli nad danymi osobowymi. Według GIODO świadomość na temat braku odpowiedniej ochrony danych osobowych i zagrożeń z tego płynących jest nadal zbyt mała.

...
Czytaj więcej

Mirosław Sanek objął funkcję zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych GIODO

Nowy zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych został powołany na wniosek dr Edyty Bielak-Jomaa. Akt powołania na to stanowisko odebrał 17 stycznia 2018 r. z rąk Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego.

...
Czytaj więcej

PIU: Udział ubezpieczyciela w powrocie poszkodowanego do zdrowia

W listopadzie i grudniu Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Polskim Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego zorganizowała konferencje naukowe pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”.

...
Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w prawie pracy: e-zwolnienia już od 1 lipca 2018 r.

Obecnie lekarze uprawnieni są do wystawiania tzw. elektronicznych zwolnień lekarskich tzw. e-ZLA, obok zwolnień wystawianych na papierowych drukach. Od 1 lipca 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie e-zwolnień.

...
Czytaj więcej

BIK: ochrona antyfraudowa sektora bankowego i ubezpieczeniowego

W ubiegłym roku mogło dojść do 67 tys. wyłudzeń, podaje Biuro Informacji Kredytowej.

...
Czytaj więcej

GUS: Najlepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w styczniu

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia mają jedne z najlepszych ocen wśród badanych rodzajów działalności usługowej.

...
Czytaj więcej

Projekt zmiany ustawy o dystrybucji ubezpieczeń bez poprawek w Sejmie

W dniu 24 stycznia br. Marszałek Sejmu skierował projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych, która po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu już następnego dnia wniosła, aby uchwalić wniosek bez poprawek.

...
Czytaj więcej

Jakie zmiany zostaną wprowadzone w RODO?

W pierwszej połowie stycznia br. odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne ustaw wdrażających RODO. Znana jest już lista planowanych zmian w projekcie o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Linie lotnicze rezygnują z ubezpieczenia od rosnących cen paliwa

Podczas konferencji o ekonomii linii lotniczych w Dublinie, cztery największe na świecie linie lotnicze poinformowały, że nie mają zamiaru ubezpieczania się od cen paliwa.

...
Czytaj więcej

RF: Polisolokata nie jest ubezpieczeniem

Polisolokata łączy w sobie cechy dwóch produktów finansowych: lokaty bankowej i ubezpieczenia na życie. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pracuje nad doprecyzowaniem pojęcia polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Unum przejmuje Pramerica Życie od Prudential Financial

Spółka Unum zawarła wiążącą umowę przejęcia Pramerica Życie TUiR SA od spółki zależnej Prudential Financial, Inc.

...
Czytaj więcej

Ministerstwo Cyfryzacji: Ograniczenie stosowania RODO dla małych i średnich przedsiębiorców

Ograniczenie stosowania RODO dla małych i średnich przedsiębiorców ma przede wszystkim ułatwić im prowadzenie biznesu. Nie oznacza to jednak, że MŚP zostaną całkowicie wyłączone z obowiązków informowania konsumentów o tym, że przetwarzają ich dane.

...
Czytaj więcej

Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń odroczone o 7 miesięcy

22 stycznia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Jakub Papuga dołączył do zarządu TUW PZUW

Jakub Papuga dołączył do rady nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

...
Czytaj więcej

Finalizacja rozmów na temat współpracy Pekao i Alior Banku w I kw. br.

Wiceprezes Pekao wypowiedział się na temat współpracy lub połączenia Pekao i Alior Banku. Obecnie nie planuje się dużych zmian w strategii rozwoju banku.

...
Czytaj więcej

Pożyczka z pakietem zdrowotnym

Hapipożyczki to firma specjalizująca się w pożyczkach ratalnych. Jest to pierwsza tego typu firma, która przygotowała dla swoich klientów ofertę łączącą pożyczkę z dedykowanym Programem Opieki Medycznej.

...
Czytaj więcej

Cyberprzestępczość: Jak chronić dane osobowe?

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), przedsiębiorcy muszą przystosować się do nowej rzeczywistości i zastosować skuteczną ochronę przetwarzanych danych.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie Pramerica Życie

Rada Nadzorcza Pramerica Życie TUiR SA powołała do zarządu spółki Borysa Kowalskiego. Będzie on odpowiadał za Pion Finansowo – Aktuarialny zakładu ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Wyłączenia dot. ochrony danych osobowych

Ministerstwo Cyfryzacji w trakcie prac nad nową ustawą o ochronie danych osobowych zdecydowało, że zostaną wprowadzone wyłączenia.

...
Czytaj więcej

STIR oceni ryzyko wykorzystania banków do oszustw podatkowych

W związku z przeciwdziałaniem wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych powstał System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR).

...
Czytaj więcej

Pierwszy milion klientów Link4

Link4 może poszczycić się podwojeniem sumy składki należnej za ochronę ubezpieczeniową określonej w umowie ubezpieczenia w ubiegłym roku. Ubezpieczyciel rozwija się dzięki nowej strategii marketingowej i dynamicznemu wzrostowi gospodarczemu.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie konsultacji społecznych dot. RODO

15 stycznia odbyła się Konferencja podsumowująca konsultacje społeczne ustaw wdrażających RODO. Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze kwestie związane z wprowadzeniem nowej ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Fire Talk o praktycznym zastosowaniu sztucznej inteligencji już 25 stycznia br.

​Rozwój sztucznej inteligencji to dla ludzi zarówno szansa, jak i zagrożenie. Czy w przyszłości roboty zastąpią pracowników i będą w stanie wykonywać ich zadania? Na ten temat będzie można posłuchać już 25 stycznia, na spotkaniu Fire Talk.

...
Czytaj więcej

Status osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego

Zgodnie z przepisem art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział na terytorium RP jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do jego reprezentowania.

...
Czytaj więcej

PIU: Przyznano wyróżnienia „Za zasługi dla ubezpieczeń”

Polska Izba Ubezpieczeń każdego roku podczas Walnego Zgromadzenia przyznaje Odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Jest to wyróżnienie nie tylko dla osoby, która je otrzymuje, ale również dla firmy, którą reprezentuje.

...
Czytaj więcej

Odbyło się szkolenie RODO w ubezpieczeniach

11 stycznia odbyło się szkolenie „RODO w ubezpieczeniach, czyli wpływ rozporządzenia o ochronie danych osobowych na działalność ubezpieczycieli i pośredników” organizowane przez Kancelarię CZUBLUN TRĘBICKI i redakcję beinsured.pl.

...
Czytaj więcej

Klienci Banku Zachodniego WBK będą czekali krócej na obsługę reklamacji

Nowoczesne rozwiązanie wprowadzone przez BZ WBK skrócą czas rozpatrywania reklamacji z dwóch dni do kilku godzin. Dla klientów banku to doskonała wiadomość. Bank Zachodni WBK jako pierwszy uruchomił roboty w procesach bankowych.

...
Czytaj więcej

Klienci docenili EFL – firma po raz kolejny Firmą Przyjazną Klientowi

Europejski Fundusz Leasingowy po raz siódmy został laureatem prestiżowego konkursu „Firma Przyjazna Klientowi”. Główny indeks dla spółki wyniósł aż 93 proc. i był najwyższy w dotychczasowej historii badania.

...
Czytaj więcej

Daniela Sotirovic została nowym członkiem zarządu spółek UNIQA w Polsce

Rada Nadzorcza spółek UNIQA w Polsce zdecydowała o powołaniu z dniem 2 stycznia 2018 roku Danieli Sotirovic na stanowisko członka zarządu (COO) odpowiedzialnego za operacje, IT oraz Departament Organizacji i Projektów. 

...
Czytaj więcej

Teresa Czerwińska - nowy minister finansów z ubezpieczeniowym doświadczeniem

​Z dniem 9 stycznia 2018 r. Prezydent RP powołał prof. Teresę Czerwińską na stanowisko ministra finansów. Prof. Czerwińska jest autorką wielu publikacji naukowych o tematyce ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja strategii Grupy PZU. #nowePZU to więcej niż ubezpieczenia

Proste produkty, digitalizacja procesów sprzedaży, szeroka oferta wsparcia firm z sektora MSP, ulepszenie taryfikacji i utworzenie jednej bazy wszystkich klientów Grupy stanowią tylko część kluczowych inicjatyw Nowego PZU.

...
Czytaj więcej

Maciej Łopiński powołany do rady nadzorczej PZU

Z funkcji członka rady nadzorczej PZU zrezygnowała Aneta Fałek, a na jej miejsce powołany został Maciej Łopiński.

...
Czytaj więcej

Nowa siedziba główna D.A.S. w Polsce

Główna siedziba firmy D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. znajduje się w nowoczesnym kompleksie biznesowym Business Garden przy ul. Żwirki i Wigury 18A.

...
Czytaj więcej

Nowe rozwiązania technologiczne a rynek ubezpieczeń

Wysokość składek ubezpieczeń komunikacyjnych to temat, który nie schodzi z ust kierowców. Główną przyczyną wzrostu cen OC ppm. jest konieczność wyrównania stawek w Polsce z innymi europejskimi krajami. Jednak nie jest to jedyna przyczyna.

...
Czytaj więcej

Wyższe składki ZUS w 2018 r.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą wyższe składki na ZUS. Ulgowa, minimalna składka ubezpieczenia społecznego dla początkujących przedsiębiorców to 188,82 zł, czyli o 32 zł więcej niż w roku ubiegłym.

...
Czytaj więcej

Zmiana podmiotu zarządzającego aktywami Aegon

Od dnia 3 stycznia 2018 r. zarządzanie aktywami Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. przejął Aegon Asset Management - podmiot należący do Grupy Aegon.

...
Czytaj więcej

Ustawa o funduszach ochrony przychodów rolniczych w ogniu krytyki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz kolejny skonsultowało projekt ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas posiedzenia w dniu 13 grudnia 2017 r.

...
Czytaj więcej

Dodatkowe pakiety medyczne a ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z wynikami raportu "Trendy w polskiej ochronie zdrowia 2017", przygotowanego przez firmę doradczą PwC, w sektorze prywatnym dominują usługi podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast domeną publicznej służby zdrowia nadal jest leczenie szpitalne.

...
Czytaj więcej

Przesunięcie terminu implementacji IDD – czy coś zmieni w stosowaniu uchwalonej już ustawy o dystrybucji ubezpieczeń?

Proces legislacyjny dotyczący ustawy o dystrybucji ubezpieczeń został już zakończony. Ustawa została uchwalona, podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

...
Czytaj więcej

MCI.EuroVentures kupuje węgierskiego lidera rynku insurtech – Netrisk.hu  

MCI.EuroVentures kupuje węgierską spółkę Netrisk, specjalizującą się w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, podróżnych i mieszkaniowych online. Netrisk jest liderem, posiadającym ok. 30 proc. udziałów w tym obszarze.

...
Czytaj więcej

Zmiany ustawodawcze wzmagają ruch na rynku prawnym

Zmiany legislacyjne rządu, a także nowe obowiązki nakładane na firmy spowodują większe zapotrzebowanie na specjalistów zwłaszcza w usługach prawnych.

...
Czytaj więcej

Stosowanie IDD przesunięte na 1 października 2018 r.

Komisja Europejska zdecydowała, że dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD) zacznie obowiązywać w dniu 1 października 2018 r.

...
Czytaj więcej

Najchętniej czytane artykuły w 2017 r.

Przypominamy artykuły, które wzbudziły największe zainteresowanie naszych czytelników.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes: Należy spodziewać się 15 proc. wzrostu liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw

Nie ma jednego sektora, który „pogrążałby” całą gospodarkę. Obecnie liczba firm tracących płynność finansową jest stosunkowo wysoka zarówno w produkcji, usługach i handlu, a w przekroju całego roku wzrosła także w budownictwie.

...
Czytaj więcej

Concordia Ubezpieczenia rusza z nową kampanią reklamową

Twarzą pierwszej zintegrowanej kampanii Concordia Ubezpieczenia został Paweł Okoński.

...
Czytaj więcej

Nowy wiceprezes zarządu PKO BP

Decyzją Rady Nadzorczej PKO BP, Bartosz Drabikowski został odwołany z funkcji wiceprezesa zarządu, a jego miejsce zajął Rafał Kozłowski.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW zawarł umowę ubezpieczenia z Miastem Łódź

TUW PZUW będzie ubezpieczycielem Miasta Łodzi w latach 2018-2020. Towarzystwo już wcześniej informowało, że planuje zwiększyć swoją obecność na rynku ubezpieczeń samorządów terytorialnych.

...
Czytaj więcej

RF: wzór sprawozdania podmiotów rynku finansowego dot. rozpatrywania reklamacji

Rzecznik Finansowy opublikował na swojej stronie formularz „Sprawozdanie podmiotu rynku finansowego za okres styczeń – grudzień 2017 składane Rzecznikowi Finansowemu”.

...
Czytaj więcej

Czym są dane wrażliwe według rozporządzenia RODO?

Wrażliwe dane osobowe to informacje, które zgodnie z założeniami Unii Europejskiej, podlegają szczególnej ochronie i zabronione jest ich przetwarzanie.

...
Czytaj więcej

PZU został Member of Lloyd`s

PZU zostało udziałowcem Argenta Holdings Limited - jednego z syndykatów Lloyd's. Tym samym zakład ubezpieczeń uzyskał certyfikat „Member of Lloyd’s”, który zapewnia spółce m.in. obecność na zagranicznych rynkach.

...
Czytaj więcej

Nowa kampania wizerunkowa Banku Pekao

Hasłem nowej kampanii jest „docenisz różnicę”. Pierwszymi osobami, którzy mogli zobaczyć spot reklamowy, byli uczestnicy premierowych pokazów najnowszego filmu z sagi „Gwiezdne Wojny”.

...
Czytaj więcej

Bułgarski ubezpieczyciel Euroins chce wejść do Polski; w tym celu podwoił kapitał

Towarzystwo ubezpieczeń Euroins z siedzibą w Bułgarii ogłosiło podwojenie kapitału. Decyzja ubezpieczyciela nastąpiła po odmowie przesłania do KNF informacji o zamiarze wejścia spółki na polski rynek z powodu niespełnienia wymagań kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Czy dojdzie do fuzji na rynku bankowym?

Coraz bardziej prawdopodobne wydają się pogłoski, że dojdzie do fuzji między bankami. Nieoficjalnie mówi się, że może dojść do połączenia PKO BP z Pekao SA. Natomiast, potwierdzono informację o rozmowach Pekao SA z Alior Bankiem.

...
Czytaj więcej

Impact fintech’17: Wymarzony cel każdego państwa? Być w fintechu jak Singapur!

Rewolucja oparta na wsparciu przez ekosystem świata finansów, regulacji i technologii – to sposób na dołączenie do globalnych liderów fintechu.

...
Czytaj więcej

Ergo przyznaje, że oferty na portfel życiowy są poniżej oczekiwań

Ergo, należący do Munich Re dział ubezpieczeń bezpośrednich, zrezygnował ze sprzedaży polis ubezpieczeń na życie run-off. Powodem decyzji jest nieotrzymanie satysfakcjonującej wysokości ofert.

...
Czytaj więcej

Link4 ma nowego rzecznika prasowego

Maciej Krzysztoszek objął funkcję rzecznika prasowego w Link4.

...
Czytaj więcej

„Znaki”: ERGO Hestia wsparło realizację pierwszego w Polsce filmu o kulturze Głuchych

Misją filmu „Znaki” jest walka z dyskryminacją społeczną osób niesłyszących. Wsparcie realizacji filmu przez ERGO Hestia to element kampanii „Rozumiemy się bez słów”, umożliwiającej klientom porozumiewanie się za pośrednictwem tłumacza migowego.

...
Czytaj więcej

Zmiany personalne w TUW Medicum

Nowym członkiem zespołu TUW Medicum został Lech Mrozowski, ostatnio związany z Vienna Insurance Group w Polsce.

...
Czytaj więcej

Rzecznik klienta - nowa funkcja w PZU

Piotr Ożarek objął stanowisko rzecznika klienta w PZU. Jego zadaniem będzie pomoc w najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych sprawach, w których klienci nie są zadowoleni z rozstrzygnięcia.

...
Czytaj więcej

Impact fintech’17, czyli wydarzenie na którym powstaje strategia fintech dla Polski, a w niej insurtech jaka nasza specjalność

Na Impact fintech’17 w Katowicach tworzą się kluczowe alianse, strategie i decyzje, definiujące sektor fintechu. Uczestnikami wydarzenia są startupy z całego świata i największe nazwiska branży bankowości, ubezpieczeń oraz administracji rządowych.

...
Czytaj więcej

Nowy serwis internetowy PBUK

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych udostępniło nową stronę internetową. Serwis zawiera praktyczne informacje dla kierowców, poruszających się po zagranicznych drogach, jak też przyjeżdżających do Polski.

...
Czytaj więcej

Wolontariusze LINK4 pomagają potrzebującym

6 grudnia wolontariusze LINK4 zorganizowali świąteczny kiermasz, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup potrzebnych rzeczy dla rodziny w ramach Świątecznej Paczki oraz na zakup butów ortopedycznych dla 2-letniego Adasia.

...
Czytaj więcej

Opiekunowie PZU pamiętają o swoich małych podopiecznych

Opiekunowie PZU rzez cały grudzień odwiedzają dzieci ze świątecznymi prezentami. Akcja skierowana jest do dzieci, które zostały ranne lub straciły rodziców w wypadku, którego sprawca miał polisę OC w PZU SA.

...
Czytaj więcej

16 grudnia zapadnie decyzja w sprawie opóźnienia stosowania IDD

5 grudnia podczas posiedzenia Senatu rozpatrywana była ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Podczas dyskusji podano również datę rozstrzygnięcia kwestii ewentualnego przesunięcia w czasie stosowania dyrektywy IDD na dzień 16 grudnia.

...
Czytaj więcej

UNIQA wprowadza zmiany w OC komunikacyjnym i assistance

Ubezpieczyciel zapowiada, że rozszerza assistance komunikacyjne o warianty, które są jeszcze bardziej dopasowane do potrzeb klientów. Zmianie ulegają także taryfy OC.

...
Czytaj więcej

Po nowym roku zapadnie decyzja w sprawie Pekao i Aliora

PZU oczekuje na wyniki analiz pokazujących sens ewentualnego zacieśnienia współpracy między bankami Pekao i Alior.

...
Czytaj więcej

ANG Spółdzielnia: prognoza trendów w ubezpieczeniach na 2018 rok

Rok 2017 dla branży to głównie działania pozalegislacyjne. Można było zaobserwować intensywne działania w sektorze ubezpieczeń medycznych, ale też początki rozwoju ochrony przed cyberatakami. Rok 2018 to rozwój oferty ubezpieczeń spersonalizowanych.

...
Czytaj więcej

Pramerica Życie: Jaki prezent świąteczny zapewni korzyści w przyszłości? Ubezpieczenie!

Pramerica Życie rekomenduje ubezpieczenie jako alternatywę dla tradycyjnych pomysłów na prezent gwiazdkowy.

...
Czytaj więcej

Donoria zyskała kolejnego inwestora

Kanadyjski fundusz CDPQ obejmie 25-proc. pakiet nowych akcji międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej. Grupa Hyperion, do której w Polsce pośrednio należy broker Donoria SA jest zdania, ż

...
Czytaj więcej

System antydronowy czyli PZU przeciwko groźnym dronom

PZU pracuje nad tym, aby udostępnić swoim klientom korporacyjnym system antydronowy. Pozwoli on monitorować potencjalne niebezpieczeństwa wywołane przez sterowane statki powietrzne.

...
Czytaj więcej

USA: Sieć aptek CVS przejmie towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych Aetna

​W Stanach Zjednoczonych dojdzie do największej w tym roku transakcji przejęcia. Amerykańska sieć aptek CVS poinformowała o zakupie towarzystwa ubezpieczeń Aetna, jednego z czołowych podmiotów na rynku ubezpieczeń zdrowotnych.

...
Czytaj więcej

Polscy narciarze nie są świadomi jakie są realne koszty w razie wypadku na stoku

Co trzeci narciarz wykupuje polisę z gwarantowaną sumą kosztów leczenia mniejszą niż 50 tys. euro. Suma wydaje się duża, tymczasem jest to kwota, która w razie przykrego zdarzenia na stoku może nie pokryć wszystkich kosztów leczenia.

...
Czytaj więcej

Zaniepokojenie na rynku mieszkaniowym

Mniejsze zainteresowanie gruntami, podwyżka cen mieszkań i oczekiwanie na zmiany w prawie — to zagadnienia na których koncentrował się rynek nieruchomości w październiku 2017 r.

...
Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2018 z systemów bankowości internetowej zniknie „przelew do ZUS”

Od nowego roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w wyniku której przedsiębiorcy zamiast kilku przelewów będą wykonywać jeden zwykły na indywidualny rachunek bankowy.

...
Czytaj więcej

Grupa Europa wprowadza nową ofertę ubezpieczeniową dla przedsiębiorców

Grupa Europa wprowadza do swojej oferty nowy produkt - ubezpieczenie dla małych firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Obejmie ono ich biznes, życie, zdrowie oraz zaoferuje ochronę prawno-podatkową.

...
Czytaj więcej

„Agent od nowa” czyli burzliwa zmiana modelu biznesowego Allianz

Towarzystwo ubezpieczeń Allianz zmienia strukturę sprzedaży w Polsce. Nie przewiduje prowadzenia własnej agencji oraz wypłaty nadprowizji za zarządzanie placówkami sprzedaży.

...
Czytaj więcej

„Pewny start w przyszłość” – Allianz Polska podsumowuje projekt

Allianz Polska podsumowało zainicjowany przez siebie projekt „Pewny start w przyszłość” na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

...
Czytaj więcej

Szybka wykrywalność chorób zawodowych Polaków a grupowe ubezpieczenie zdrowotne - jaka jest zależność?

Pracodawcy, decydując się np. na wykupienie grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, umożliwią pracownikom cykliczną kontrolę stanu zdrowia, szybką diagnozę problemu i podjęcie terapii.

...
Czytaj więcej

Synergia ofert czyli pierwsza wspólna placówka Credit Agricole i Europejskiego Funduszu Leasingowego

W Jeleniej Górze została otwarta pierwsza w Polsce połączona placówka banku Credit Agricole i EFL. W jednym miejscu klienci mogą skorzystać z oferty obu firm, informuje bank.

...
Czytaj więcej

Kto według sądu odpowiada za mokrą posadzkę w sklepie? Właściciel sklepu

Prowadząc działalność handlową, np. sklep samoobsługowy, należy zapewnić bezpieczne warunki do poruszania się po nim klientów, inaczej można narazić się na odpowiedzialność cywilno-prawną, wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Dębicy.

...
Czytaj więcej

Generali włącza się we wspieranie sztuki

Generali zostało wyróżnione nagrodą specjalną „Art Bonus” za projekt renowacji Ogrodów Królewskich na weneckim Placu Św. Marka.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia dedykowane narciarzom. Jakie mają przewagi?

Podczas wyjazdu na narty warto zadbać o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Pomoże nam w tym odpowiednia polisa.

...
Czytaj więcej

Branża ubezpieczeniowa ma pomysł jak wpłynąć na dostęp i jakość ochrony zdrowia bez obciążania finansów państwa

W Polsce są najniższe całkowite wydatki na zdrowie wśród innych krajów rozwiniętych. Polska przeznacza 6,3 proc. PKB na sektor publiczny i prywatny ochrony zdrowia, a średnia dla krajów OECD to ok. 10 proc.

...
Czytaj więcej

Za OC płacimy jak przed rokiem. Czy oznacza to stabilizację cen?

Średnia transakcyjna cena polisy komunikacyjnej OC w październiku obniżyła się do poziomu cen z początku roku. W zeszłym miesiącu za OC trzeba było zapłacić 701 zł, a to tylko ok. 3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

...
Czytaj więcej

PIU próbuje zapobiec kolejnej wojnie cenowej w OC

PIU zwrócił się do Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby nie dopuściły do ponownej wojny cenowej w polisach ubezpieczania OC samochodów

...
Czytaj więcej

Trendy w ubezpieczeniach w 2017 roku

Opublikowano najnowszy raport „Marsh Global Insurance Market Index: Q3 2017”.

...
Czytaj więcej

Coraz mniej kredytów ale wynik i tak najlepszy od lat

O 8,03 proc. mniej kredytów mieszkaniowych udzieliły banki w III kwartale 2017 w porównaniu do poprzedniego kwartału. Oznacza to, że ich łączna wartość była niższa o 6,3 proc.

...
Czytaj więcej

Bezpieczny wyjazd na narty - z EKUZ czy ubezpieczeniem?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) działa w 31 krajach europejskich i umożliwia dostęp do publicznej służby zdrowia na zasadach panujących w danym kraju. W wielu sytuacjach oznacza to jednak konieczność częściowej dopłaty do świadczeń.

...
Czytaj więcej

Zimowe obowiązki gminy – czyli kto wypłaci odszkodowanie za nieodśnieżony chodnik

Właściciel posesji ma obowiązek odśnieżać chodnik przylegający do jego działki, ale SN orzekł, że to gmina zapłaci odszkodowanie za szkody spowodowane nieoczyszczeniem chodnika, w sytuacji gdy nie dopilnuje, by właściciel wykonał swoją powinność.

...
Czytaj więcej

Branża ubezpieczeniowa w walce ze smogiem

27 listopada w Krakowie odbyła się konferencja Global Clean Air Summit. Głównym tematem wydarzenia była problematyka walki ze smogiem oraz jego negatywnymi skutkami dla zdrowia, środowiska oraz gospodarki.

...
Czytaj więcej

TSUE: pojęcie ruch pojazdów stanowi autonomiczne pojęcie prawa Unii, które należy interpretować w jednolity sposób

Szkody wyrządzone przez pojazdy, które są wykorzystywane jako narzędzia pracy, nie powinny być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych.

...
Czytaj więcej

Klienci Europ Assistance będą wspierani w sytuacji cyberataku

Cyber SOS to nowy produkt Europ Assistance Polska, który będzie miał za zadanie wspierać klientów w sytuacji cyberataku, awarii sprzętu IT oraz chronić w sieci ich tożsamość i reputację.

...
Czytaj więcej

Wzrasta liczba inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych rynkiem najmu

Większe zainteresowanie mieszkaniami inwestycyjnymi generuje większą liczbę podmiotów inwestujących w rynek mieszkań na wynajem.

...
Czytaj więcej

Zawiłość procedur oraz gąszcz prawnych artykułów przyczynia się do korzystania z usług kancelarii odszkodowawczych

Kancelarie odszkodowawcze głównie zajmują się uzyskiwaniem odszkodowania z polis OC. Przez to, że czynności są złożone i skomplikowane, poszkodowany nie jest w stanie samodzielnie zająć się sprawą.

...
Czytaj więcej

Nowe narzędzia do rozwoju dla agentów

Allianz Polska uruchamia program Agent OdNowa jako inwestycję w agentów wyłącznych oraz otwiera ponad 100 nowych punktów w całej Polsce.

...
Czytaj więcej

Podwyżki w ubezpieczeniach majątkowych? – to bardzo możliwe

Spodziewany jest wzrost cen ubezpieczeń majątkowych dla polskich korporacji, wszystko za sprawą tegorocznych huraganów w Ameryce Północnej i Środkowej.

...
Czytaj więcej

Stabilizacja cen obowiązkowych polis komunikacyjnych

Przez ostatnie półtora roku byliśmy świadkami serii podwyżek, teraz nastało zjawisko, które możemy określić jako spokojna jesień w ubezpieczeniach OC ppm.

...
Czytaj więcej

Maleje liczba wydawanych Zielonych Kart

Z danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) wynika, że liczba wydawanych w Polsce Zielonych Kart nie przekracza 500 tys. rocznie i przez ostatnie lata utrzymuje się na stałym poziomie.

...
Czytaj więcej

Lepsza edukacja finansowa Polaków może przyczynić się do wzrostu ilości ubezpieczeń

- Blisko połowa Polaków ma ubezpieczenie na życie. To wskaźnik, który nie jest tragiczny, ale jest spora przestrzeń do poprawy – komentuje Damian Olko, ekspert firmy Deloitte, w rozmowie z Pierwszym Programem Polskiego Radia.

...
Czytaj więcej

Nadchodzą ważne zmiany dla biznesu – ustawa o innowacyjności

W piątek w Pałacu Prezydenckim doszło do uroczystego podpisania, przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Senat, ustawy o innowacyjności.

...
Czytaj więcej

Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń: rynek ma potencjał wzrostu

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, jest zdania, że Polacy ubezpieczają się mniej chętnie niż mieszkańcy Europy Zachodniej.

...
Czytaj więcej

Uber ujawnił skrywany od roku atak hakerski

Łącznie skradziono dane 57 mln użytkowników Ubera – przede wszystkim pasażerów, ale również kierowców – ujawnił nowy szef amerykańskiej firmy Dara Khosrowshahi.

...
Czytaj więcej

Bezpieczna i spokojna jazda może się opłacać

Systemy telematyczne to stosowana w wielu krajach Europy zachodniej technologia umożliwiająca obserwację pojazdu, dzięki modułowi GPS. W Polsce rozwiązanie to wykorzystywane jest na razie przez dwa towarzystwa ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Pieniądze to nie wszystko, liczy się też human relations

Dbanie o komfort pracy i pracownika to obecnie wizytówka nowocześnie zarządzanych firm. Działy HR i PR wyszukują coraz ciekawsze i oryginalne benefity.

...
Czytaj więcej

Marcin Tarczyński: podwyżka cen OC wynika ze zwiększenia praw dla poszkodowanych

Większość składek de facto przeznaczana jest na świadczenia dla osób poszkodowanych w wypadkach. Stąd też wynika zależność między prawami poszkodowanych a wysokością OC, wyjaśniał Marcin Tarczyński.

...
Czytaj więcej

Długa walka o wielkość przyznanego zadośćuczynienia

Poniższy case jest przykładem na to, jak długa i zawiła może być droga ubiegania się o otrzymanie stosownego zadośćuczynienia.

...
Czytaj więcej

W dniach 20 i 21 listopada w Nowym Jorku odbyło się I Polskie Forum Inwestycyjne

Przedstawiciele polskich firm spotykali się z inwestorami z USA podczas Polskiego Forum Inwestycyjnego (Poland Investment Forum) w Nowym Jorku.

...
Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie nowe zasady realizowanej przez ZUS prewencji wypadkowej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

...
Czytaj więcej

Jaki jest efekt skupowania szkód przez wyspecjalizowane firmy? Zakłady ubezpieczeń są coraz częściej pozywane

W 2015 r. odnotowano 47 tys. pozwów przeciwko zakładom ws. odszkodowań z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Rok później ich liczba wzrosła do 62 tys. Według szacunków ekspertów w bieżącym roku podobnych pozwów będzie aż 71 tys.

...
Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać będzie nowa stawka godzinowa na zleceniu netto

Wraz z początkiem 2018 roku do 13,70 zł brutto wzrośnie minimalna stawka godzinowa za pracę na umowie zleceniu. Oznacza to wzrost płacy o 0,70 zł.

...
Czytaj więcej

Ryzyko klimatyczne wymusza zmiany w branży ubezpieczeniowej

Najwięksi światowi ubezpieczyciele wzywają do zmian w branży, a to wszystko na skutek najgorszych w historii sezonów huraganów na Atlantyku.

...
Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2018 uwaga na zaległość w składce chorobowej

Wraz z początkiem roku wchodzą zmiany dotyczący opłaty składek przez przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 r. będą wykonywali oni tylko jeden przelew na indywidualny numer rachunku składkowego, który będzie miał każdy płatnik składek.

...
Czytaj więcej

Piotr Karda odchodzi z zarządu InterRisk

Piotr Karda opuszcza zarząd InterRisk w wyniku obustronnego porozumienia. Karda był członkiem zarządu zakładu ubezpieczeń od lipca 2016 r. Sprawował nadzór nad Pionem Sprzedaży. Jego funkcje sprawuje obecnie prezes Piotr Narloch.  

...
Czytaj więcej

Auxilia S.A. podsumowała III kw. 2017 r.

Auxilia S.A. podsumowała III kw. 2017 r. Spółka zanotowała rosnący trend wartości pozyskanego portfela każdego miesiąca III kwartału. W analizowanym okresie portfel odszkodowań pozyskany do obsługi wzrósł o 31 proc. a jego rentowność o 26 proc.

...
Czytaj więcej

Baza CEPiK 2.0 działa, chociaż SKP zgłaszają problemy

Od poniedziałku, 13 listopada br., działa unowocześniona baza CEPiK 2.0. Jednak uruchomieniu projektu, na który czekała zarówno branża ubezpieczeniowa jak i motoryzacyjna, towarzyszyły usterki i kłopoty z działaniem systemu oraz przesyłaniem danych.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Aktualizacja comiesięcznej publikacji dostosowania opłat na kapitał własny – październik 2017 r.

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował aktualizację comiesięcznej aktualizacji dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II - październik 2017 r.

...
Czytaj więcej

Awanse w Grupie EuCO

Zarząd EuCO ogłosił nominacje czterech agentów. Artur Fiedyń i Bogdan Pastuszko zostali mianowani na stanowiska dyrektorów. Piotr Źbik otrzymał awans na stanowisko Dyrektora Regionalnego. Z kolei Krzysztof Grzelczyk został Dyrektorem Generalnym.

...
Czytaj więcej

Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingową PZU

Agencja ratingowa S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingową PZU z negatywnej do stabilnej. Jednocześnie rating siły finansowej PZU pozostał na poziomie A-. Jest to jedna z najwyższych możliwych ocen dla polskiej spółki.

...
Czytaj więcej

KUKE wydała ostrzeżenie w sprawie oszustw

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych opublikowała ostrzeżenie w sprawie oszustw związanych z podszywaniem się pod dłużników klientów KUKE.

...
Czytaj więcej

RF informuje o istotnych poglądach dot. zwrotu kosztów kredytu, w tym składek ubezp., w przypadku wcześniejszej spłaty rat

Rzecznik Finansowy wydał pierwsze istotne poglądy dotyczące zwrotu części poniesionych przez klienta kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Dotyczy to również składek ubezpieczenia kredytu i niskiego wkładu własnego.

...
Czytaj więcej

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym z podpisem Prezydenta

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w dniu 12 października 2017 r. ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest przyspieszenie wejścia w życie przepisów dot. bazy CEPiK 2.0

...
Czytaj więcej

II InsurTech Digital Congress i III FinTech Digital Congress

Już po raz trzeci, w dniach 23-24 listopada 2017 r. w warszawskim Hotelu Westin odbędzie się konferencja FinTech Digital Congress. W ramach kongresu odbędzie się także kolejna edycja InsurTech Digital Congress.

...
Czytaj więcej

Generali otrzymało Laur Pośredników

Pośrednicy uznali Generali za najlepszego partnera w branży ubezpieczeń. Towarzystwo otrzymało Laur Pośrednika - wyróżnienie przyznawane przez firmy zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

...
Czytaj więcej

Prof. Marcin Orlicki nowym członkiem rad nadzorczych spółek grupy Generali

​Prof. Marcin Orlicki został niezależnym członkiem rad nadzorczych trzech spółek należących do grupy Generali: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA, Generali Życie SA oraz Generali Finance Sp. z o.o.

...
Czytaj więcej

Eksperci z CZUBLUN TRĘBICKI przeprowadzili szkolenie „Jak RODO wpłynie na pracodawców?”

W dniu 4 października 2017 r. odbyło się szkolenie pt. „Jak RODO wpłynie na pracodawców?”. Warsztat zorganizowali i poprowadzili eksperci działu prawa pracy – mec. Edyta Defańska-Czujko i mec. Magdalena Sudoł.

...
Czytaj więcej

Link4 z nominacją do nagrody Effie Awards za najbardziej efektywną kampanię reklamową

Reklama Link4 "Pierwszy dzwon" dostała nominację do nagrody Effie Awards. Wyróżnioną ją za najbardziej efektywną kampanię marketingową.

...
Czytaj więcej

Getin Bank wprowadza Konto Proste Zasady z ofertą ubezpieczeniową od TU Europa

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa dostarcza produkty ubezpieczeniowe posiadaczom nowego ROR w Getin Bank - Konto Proste Zasady.

...
Czytaj więcej

Trwa PZU Risk Engineering Days 2017

W Sopocie rozpoczął się PZU Risk Engineering Days 2017. Głównymi tematami dwudniowej konferencji będzie cyberbezpieczeństwo polskich przedsiębiorstw, rola sztucznej inteligencji w zarządzaniu ryzykiem oraz kultura organizacyjna.

...
Czytaj więcej

Koleje nie będą płaciły odszkodowań, jeśli opóźnienie było spowodowane klęską żywiołową. Nowe propozycje KE dot. praw pasażerów

Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian w zakresie respektowania praw pasażerów przez koleje. Nowe przepisy mają na celu skuteczniej chronić podróżnych w przypadku opóźnienia pociągu, jego odwołania, a także zapobiegać dezinformacji.

...
Czytaj więcej

Krupiński: Pekao wzmocni swoją współpracę z PZU i Alior Bankiem

Wiceprezes Banku Pekao udzielił wywiadu. W rozmowie odniósł się do nowej strategii instytucji i jej dalszych planów rozwojowych. Jak wskazał, Pekao planuje wzmocnienie współpracy z PZU i Alior Bankiem w zakresie dystrybucji ubezpieczeń i inwestycji.

...
Czytaj więcej

Partner portalu beinsured.pl poszukuje PRAWNIKA do swojego zespołu!

Partner portalu beinsured.pl poszukuje PRAWNIKA do swojego zespołu!

...
Czytaj więcej

O ubezpieczeniach przyszłości na BACK TO THE FUTURE II

Wczoraj (21 września), w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez portal beinsured.pl i Kancelarię CZUBLUN TRĘBICKI - "BACK TO THE FUTURE" II - Ubezpieczenia przyszłości - Internet kontratakuje.

...
Czytaj więcej

Rząd będzie regulował działalność Ubera. Kierowcy z obowiązkowym ubezpieczeniem OC i NNW

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Ma on na celu stworzenie jednakowych warunków prawnych w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób.

...
Czytaj więcej

MC opublikowało projekty aktów wykonawczych w związku z wcześniejszym uruchomieniem bazy CEPiK 2.0

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane trzy projekty rozporządzeń dotyczące Centralnej Ewidencji Pojazdów. Powstanie projektów jest związane z przegłosowaniem w Sejmie propozycji wcześniejszego uruchomienia bazy CEPiK 2.0

...
Czytaj więcej

Prezydent apeluje o stworzenie tzw. funduszu klęskowego

W dniu 17 września 2017 r. w Spale odbyły się Dożynki Prezydenckie. Podczas uroczystości Prezydent Andrzej Duda zaapelował, by stworzyć tzw. fundusz klęskowy na pomoc dla rolników w przypadku wystąpienia np. klęski żywiołowej.

...
Czytaj więcej

PRELEGENCI BttF: Edyta Defańska-Czujko, Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

Rosnące znaczenie inteligentnych maszyn, cyfrowych technologii, a także związane z tym zjawiska w nadchodzących latach znacząco zmienią definicję rynku pracy. Niemal połowa znanych obecnie zawodów zostanie zastąpiona pracą maszyn w ciągu najbliższych lat.

...
Czytaj więcej

Grzegorz Bors odwołany z funkcji wiceprezesa TU Europa

W dniu 6 września Rada Nadzorcza Grupy Ubezpieczeniowej Europa odwołała ze stanowiska wiceprezesa Towarzystwa Ubezpieczeń Europa i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa Grzegorza Borsa.

...
Czytaj więcej

PZU stawia na technologie

Roman Pałac, prezes PZU Życie, opowiedział w rozmowie z portalem Money.pl o wykorzystaniu nowych technologii do szacowania szkód po nawałnicach oraz rozwoju sektora ubezpieczeń od cyberataków.

...
Czytaj więcej

PIU: strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce

W dniu 6 września 2017 r. podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła raport pt. „Strategia poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce”.

...
Czytaj więcej

Senat poparł zmianę wysokości sumy gwarancyjnej OC

Senat poparł nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Podczas głosowania za przyjęciem ustawy było 83 senatorów.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

W dniu 6 listopada podczas posiedzenia Rady Ministrów na wniosek Ministerstwa Cyfryzacji zostanie rozpatrzony projekt przepisów wdrażających nową ustawę o ochronie danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym Dziennik Ustaw z dnia 17 października 2018 r., poz. 1990

...
Czytaj więcej

Zmiany w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się pełen tekst przyjętych przez Komitet Stały Rady Ministrów przepisów wdrażających RODO.

...
Czytaj więcej

Związki zawodowe 2.0 - nowelizacja ustawy

W dniu 5 lipca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw; Dziennik Ustaw z dnia 8 czerwca 2018 r., poz. 1104

...
Czytaj więcej

Rozporządzenia wykonawcze dot. ustawy - Prawo o ruchu drogowym

W związku ze zmianą ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, opublikowano następujące rozporządzenia wykonawcze:

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (Dziennik Ustaw z dnia 6 czerwca 2018 r., poz. 1091)

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. kwartalnej sprawozdawczości TFG

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw jest optymalizacja działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0 i wyeliminowanie ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem jego funkcji.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o ruchu drogowym z podpisem Prezydenta

Dnia 15 maja br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

W dniu 8 listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

W dniu 27 października 2017 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów.

...
Czytaj więcej

SN: pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II CSK 392/17) orzekł, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić osobie fizycznej wykonującej dla niego pracę bezpieczne warunki pracy (...)

...
Czytaj więcej

SA nie uwzględnił w zasądzonej sumie zadośćuczynienia wypłaconych przez ZUS jednorazowych odszkodowań

Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 18 lipca 2018 r. (sygn. akt III APa 12/18) orzekł, że jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wypłacone przez pracodawcę nie podlega odliczeniu od zadośćuczynienia przysługującemu poszkodowanemu.

...
Czytaj więcej

SA: nie można precyzyjnie zmierzyć i wycenić krzywdy osoby na skutek obrażeń ciała i rozstroju zdrowia w wyniku wypadku

Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 7 marca 2018 roku. (sygn. akt I ACa 553/17) uchylił zaskarżony wyrok i stwierdził, że apelacja pozwanych okazała się częściowo uzasadniona.

...
Czytaj więcej

Wyroki sądowe ws. działalności UFG

Celem powstania UFG było zapewnienie większego bezpieczeństwa poszkodowanym w wypadkach spowodowanych przez podmioty nieposiadające ważnego ubezpieczenia. Jednak poszkodowani nie zawsze czują się usatysfakcjonowani decyzją UFG.

...
Czytaj więcej

Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego wydanego w sprawie ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej dla konsorcjum

Sąd Najwyższy w wyroku z 15 lutego 2018 r. (sygn. akt: IV CSK 86/17) orzekł, że wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej można uznać za prawidłowe i wystarczające tylko wtedy, gdy stwarza dla zamawiającego podstawę do (...)

...
Czytaj więcej

SR: między powstałą szkodą a winą sprawcy musi nastąpić związek przyczynowy

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze w wyroku z dnia 25 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I C 332/15) orzekł, że w opisywanej sprawie nie można przypisać winy pozwanemu. W związku z tym oddalił powództwo.

...
Czytaj więcej

SA: poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie jeśli doszło do zmniejszenia dochodów na skutek wypadku

SA w wyroku z dnia 20 marca 2018 r. (sygn. akt I A Ca 552/17) orzekł, że poszkodowanemu, który na skutek wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, który przyczynił się do znacznego zmniejszenia dochodów, należy się zadośćuczynienie.

...
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości UE zajmie się swobodą zawierania umów na odległość

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 września 2017 r. (sygn. akt III SK 45/16) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prawne dot. zawierania na odległość umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

SA: od kiedy przysługują odsetki od zadośćuczynienia?

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 1 lutego 2018 r. (sygn. akt I ACa 826/17) orzekł, że apelacja powódki jest zasadna częściowo.

...
Czytaj więcej

SN: Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym ofierze wypadku

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Taką decyzję podjął Sąd Najwyższy 27 marca br.

...
Czytaj więcej

Bank Pocztowy zwiększa liczbę klientów

Sławomir Zawadzki, prezes zarządu Banku Pocztowego, udzielił wywiadu serwisowi bankier.pl, w którym stawia tezę, że bankowość pocztowa jest w Polsce potrzebna. W jaki sposób uargumentował swoje zdanie?

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel powinien myśleć przede wszystkim o interesie klienta

Głównym założeniem zmian związanych z nową ustawą o dystrybucji ubezpieczeń jest próba uporządkowania rynku finansowego i zwrócenie większej uwagi na ochronę klientów.

...
Czytaj więcej

SN: Szkoda i krzywda mogą być wyrządzone pośrednim działaniem

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 grudnia 2017 r. (sygn. Akt II CSK 87/17) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

...
Czytaj więcej

Ukryty monitoring w miejscu pracy narusza prawo pracowników do poszanowania ich życia prywatnego

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że monitorowanie pracowników hiszpańskiego supermarketu bez ich wiedzy stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego pracowników.

...
Czytaj więcej

SN: ubezpieczenia NNW pracowników można traktować jako ubezpieczenie na życie, jeśli obejmuje ryzyko śmierci

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracownika, które obejmuje również ryzyko śmierci, może być potraktowane jako ubezpieczenie na życie. W takiej sytuacji pracodawca jest zwolniony z zapłaty odprawy pośmiertnej.

...
Czytaj więcej

Zdaniem Sądu Najwyższego: firma nie uniknie składek działając w grupie kapitałowej

Sąd Najwyższy opublikował pełną treść wyroku zapadłego 3 października 2017 r. Dotyczy on zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla zleceniobiorców spółek powiązanych w ramach grupy kapitałowej.

...
Czytaj więcej

TSUE: w przypadku lotu łączonego odległość liczy się bezpośrednio, bez uwzględnienia przesiadki

Odszkodowanie należne pasażerom w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotu łączonego należy obliczać stosownie do mierzonej z lotu ptaka odległości pomiędzy lotniskiem miejsca wylotu a lotniskiem miejsca docelowego.

...
Czytaj więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka: nowe obowiązki pracodawców w zakresie monitoringu pracowników

W dniu 5 września 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) orzekł, że pracodawcy mają prawo monitorować prywatną korespondencję pracowników pod warunkiem, że w sposób dostatecznie szczegółowy poinformują pracowników o stosowaniu takiego nadzoru.

...
Czytaj więcej

UKNF zorganizował szkolenia dla europejskich nadzorców sektora ubezpieczeniowego

W dniach 14-16 oraz 21-23 listopada br. w siedzibie KNF odbyły się dwa programy szkoleniowe dla nadzorców sektora bankowego i ubezpieczeniowego w ramach dziewiątej edycji Inicjatywy Szkoleniowej dla Nadzoru Finansowego – TIFS.

...
Czytaj więcej

KNF wyraża zgodę na powołanie nowego członka zarządu Banku Pocztowego

Tomasz Jodłowski obejmie stanowisko członka zarządu Banku Pocztowego S.A. Do jego obowiązków będzie należało nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku.

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała raport o stanie rynku brokerskiego w 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała sprawozdanie dotyczące brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych prowadzących działalność na podstawie zezwoleń na wykonanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji.

...
Czytaj więcej

UOKiK rozpatrzy wniosek UNIQA o inwestowanie w start-upy

We wniosku skierowanym do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez UNIQA została zawarta prośba o wyrażenie zgody na utworzenie joint venture w zakresie inwestycji venture capital w spółki typu start-up.

...
Czytaj więcej

Nowy Przewodniczący KNF

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki działając na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym powołał z dniem 23 listopada 2018 roku prof. Jacka Jastrzębskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

KNF wyjaśnia przepisy rozporządzenia MAR

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała broszurę dot. obowiązków notyfikacyjnych akcjonariuszy, wynikających z rozporządzenia MAR oraz dyrektywy 2013/50/UE nowelizującej dyrektywę o przejrzystości.

...
Czytaj więcej

Generali złożyło wniosek do UOKiK ws. uzyskania zgody na przejęcie kontroli nad Union Investment TFI

13 listopada 2018 r. do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek Generali dot. uzyskania zgody urzędu antymonopolowego na przejęcie Union Investment TFI. Na razie sprawa pozostaje w toku.

...
Czytaj więcej

Znani są pierwsi operatorzy piaskownicy regulacyjnej KNF

UKNF zakończył proces wyboru operatorów piaskownicy regulacyjnej. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 8 podmiotów.

...
Czytaj więcej

Postępowanie UOKiK ws. kontaktowania się z konsumentami bez ich wcześniejszej zgody

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie sposobu zapraszania konsumentów na prezentację sprzętu sprzedawanego przez jedną z firm. Pracownicy odpowiedzialni za telemarketing dzwonili pod numery z książki telefonicznej.

...
Czytaj więcej

Marcin Pachucki pełniącym obowiązki Przewodniczącego KNF

W dniu 15 listopada br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazał, że Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki odwołał z dniem 14 listopada 2018 r. Marka Chrzanowskiego ze stanowiska Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

KNF opublikował komunikat z posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej

W dniu 15 listopada br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. Podczas posiedzenia omówiona została sytuacja finansowa Idea Banku i Getin Noble Banku oraz wpływ ostatnich wydarzeń na stabilność systemu finansowego.

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała oświadczenie ws. artykułu Gazety Wyborczej

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała oświadczenie zarzuty opublikowane w artykule na łamach Gazety Wyborczej.

...
Czytaj więcej

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała zestawienie OFE z dnia 30 października 2018 r.

W informacji dotyczącej otwartych funduszy emerytalnych zawarto dane o wysokości stopy zwrotu, wysokości opłaty od składki, a także wysokości obciążenia aktywów netto funduszy opłatą za zarządzanie funduszem.

...
Czytaj więcej

408. posiedzenie KNF: kara pieniężna dla TFI PZU SA

30 października br. odbyło się posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas którego Komisja wyraziła zgodę na powołanie nowego Członka Zarządu Aegon TUnŻ SA, a także nałożyła karę na TFI PZU SA.

...
Czytaj więcej

Seminarium KNF dot. zasad nabywania i obejmowania akcji

​Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku przy Komisji Nadzoru Finansowego organizuje seminarium pt. „Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad przekształceniami własnościowymi w podmiotach nadzorowanych działających w formie spółki akcyjnej”.

...
Czytaj więcej

KNF uruchamia Piaskownicę regulacyjną

KNF, w celu wspierania rozwoju innowacyjności rynku finansowego, wprowadza program rozwojowy dla rynku finansowego pod nazwą Piaskownica regulacyjna KNF.

...
Czytaj więcej

UOKiK: KE proponuje zmiany zwiększające ochronę praw konsumentów

Komisja Europejska przygotowała pakiet zmian, które zwiększą ochronę praw konsumentów. Obejmą one m.in. zakupy przez internet, usługi cyfrowe, kwestie podwójnych standardów produktów w różnych krajach.

...
Czytaj więcej

UOKiK wypowiedział się na temat postępowań dotyczących firm pożyczkowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował informację na temat pożyczek udzielanych na krótki czas i niewielkie kwoty, tzw. chwilówek.

...
Czytaj więcej

UOKiK podsumował swoją działalność w 2017 r.

Z opublikowanych przez Urząd danych wynika, że w 2017 r. Prezes UOKiK wydał ponad 900 decyzji z zakresu ochrony i konsumentów. Dodatkowo przedstawił prawie 300 istotnych poglądów w sprawach sądowych i zaopiniował blisko 1500 projektów prawnych.

...
Czytaj więcej

W KNF rozmawiano nad rozwojem polskiego sektora fintech

W poniedziałek w KNF odbyło się spotkanie przedstawicieli organu nadzoru, rządu, branży finansowej oraz organizacji technologicznych. Jest to początek wspólnych rozmów na temat rozwoju polskiego sektora nowoczesnych usług finansowych.

...
Czytaj więcej

KNF: sytuacja sektora bankowego w I kwartale br.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport na temat sytuacji sektora bankowego w I kwartale br.

...
Czytaj więcej

27 września 2018 r. - Seminarium KNF dot. ubezpieczeń kredytu hipotecznego

W dniu 27 września 2018 r. w UKNF w ramach projektu CEDUR odbędzie się seminarium pt. „Ubezpieczenia kredytu hipotecznego”. Jego celem jest przybliżenie zagadnień dotyczących kwestii stosowanych przez banki zabezpieczeń kredytu hipotecznego.

...
Czytaj więcej

UKNF ogłosił termin egzaminu dla przyszłych aktuariuszy

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wyznaczył termin najbliższego egzaminu aktuarialnego na datę 26-27 listopada br.

...
Czytaj więcej

402. posiedzenie KNF: zgoda na przejęcie Pramerica przez Unum Group

W dniu 4 września 2018 r. odbyło się czterysta drugie posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Novis ma zakaz sprzedaży ubezpieczeń na życie z UFK na Węgrzech

Narodowy Bank Węgier podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu sprzedaży ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym spółce NOVIS Poist’ovňa a.s. Zakaz obejmuje jedynie terytorium Węgier.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek OFE w II kw. 2018 r.

​Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował dane dot. rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych po II kw. 2018 r.

...
Czytaj więcej

UOKiK nałożył 1,8 mln zł kary na firmę telekomunikacyjną za nieuczciwe praktyki sprzedażowe

UOKiK wydał dwie decyzje w sprawie praktyk sprzedażowych stosowanych przez operatora telekomunikacyjnego. Nasza SA będzie musiała zapłacić ponad 1,8 mln zł kary za wprowadzanie konsumentów w błąd i stosowanie niedozwolonych klauzul we wzorcach umownych.

...
Czytaj więcej

Decyzja UOKiK ws. współpracy TUW TUW i InterRisk

TUW „TUW” i InterRisk wydały komunikat ws. decyzji UOKiK, która dotyczyła zgody na strategiczną współpracę między ubezpieczycielami.

...
Czytaj więcej

KNF wyraziła zgodę na poinformowanie o wszczęciu postępowań ws. TFI

W trakcie posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, które odbyło się 31 lipca br. Komisja wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu z urzędu postępowań administracyjnych wobec wybranych TFI

...
Czytaj więcej

Zgoda KNF na zmiany członków zarządu towarzystw ubezpieczeniowych

Podczas posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego wyrażono zgodę na powołanie nowych członków zarządu w następujących towarzystwach ubezpieczeniowych:

...
Czytaj więcej

400. posiedzenie KNF: zgoda na nabycie akcji Compensy

W dniu 31 lipca 2018 r. odbyło się 400. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

UOKiK współpracuje ze Stowarzyszeniem Aquila

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o rozpoczęciu realizacji kolejnego projektu wraz ze Stowarzyszeniem Aquila. Celem działań jest wsparcie najsłabszych uczestników na rynku.

...
Czytaj więcej

398. posiedzenie KNF: zgoda na zmianę Prezesa Zarządu MetLife

W dniu 13 lipca 2018 r. odbyło się 398. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

UOKiK: wnioski podmiotów z pierwszego roku funkcjonowania ADR  

UOKiK przedstawił roczne sprawozdanie z funkcjonowania ADR. Wynika z niego, że w ubiegłym roku do podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów wpłynęło ponad 18 tys. wniosków o przeprowadzenie ADR.

...
Czytaj więcej

UOKiK wyraził zgodę na przejęcie Concordii przez Generali

Decyzją z dnia 2 lipca 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na przejęcie przez Generali kontroli nad Concordia Polska TUW oraz Concordia Capital S.A.

...
Czytaj więcej

UKNF widzi konieczność ustawowego zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów

Zdaniem KNF niezbędne są zmiany gwarantujące większe bezpieczeństwo inwestorów. Po sprawie GetBacku zaufanie Polaków do rynku zostało istotnie podważone, a jesteśmy w przededniu ogłoszenia rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego.

...
Czytaj więcej

UKNF zwraca się do FCA o zwiększenie nadzoru nad Revolut

​05 lipca 2018 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował o skierowaniu do brytyjskiego organu nadzoru prośby o zwiększenie nadzoru nad spółką Revolut Ltd. zajmującą się elektronicznymi usługami bankowymi i płatniczymi.

...
Czytaj więcej

11 instytucji finansowych obniżyło lub wyeliminowało opłaty windykacyjne po interwencji UOKiK

11 instytucji finansowych zmieniło swoje praktyki windykacyjne po tzw. miękkim wezwaniu lub wszczęciu postępowania przez Prezesa UOKiK. Wątpliwości Urzędu dot. opłat pobieranych przez instytucje finansowe za dokonywanie czynności windykacyjnych.

...
Czytaj więcej

UOKiK przypomina o platformie ODR

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, jakie obowiązki mają e-sprzedawcy towarów i usług w związku z funkcjonowaniem platformy ODR oraz jakie korzyści mogą czerpać klienci z tej formy zgłaszania skarg.

...
Czytaj więcej

Pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. Blockchain przy UKNF

4 czerwca 2018 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. Blockchain. W jego skład weszli członkowie Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz dodatkowe podmioty rynkowe.

...
Czytaj więcej

KNF wydała komunikat ws GetBack SA

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat w sprawie skarg na działania podmiotów uczestniczących w procesie sprzedaży obligacji GetBack SA.

...
Czytaj więcej

KNF wyróżniła Instytucje przyjazne mediacjom

KNF przyznała wyróżnienia "Instytucja finansowa przyjazna mediacji" oraz "Ambasador mediacji na rynku finansowym". Wyróżnione zostało sześć instytucji finansowych.

...
Czytaj więcej

Do UOKiK wpłynął wniosek ws. przejęcia kontroli nad TUW „TUW” przez InterRisk

W dniu 27 kwietnia 2018 r. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

...
Czytaj więcej

Działalność KNF w 2017 r. Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym

KNF przedstawiła sprawozdanie z działalności organu nadzoru w 2017 r. Do tej pory na portalu beinsured.pl przedstawiliśmy dane zawarte w sprawozdaniu odnoszące się do podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym oraz postępowań kontrolnych KNF.

...
Czytaj więcej

Prawie 3 mln zł kary nałożył UOKiK za praktyki naruszające dobre obyczaje w zakresie pośrednictwa kredytowego

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie nieuczciwych praktyk w zakresie pośrednictwa kredytowego stosowanych przez Kancelarię Prawną Proculus. Kwestionowane praktyki Prezes UOKiK uznał za naruszające dobre obyczaje.

...
Czytaj więcej

KNF: komunikat ws. wykonywania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych przez emitentów papierów wartościowych

KNF publikowała komunikat ws. wykonywania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych przez emitentów  papierów wartościowych. Dokument powstał jako rezultat czynności nadzorczych urzędu dot. raportowania.

...
Czytaj więcej

KNF podpowiada, jak uzyskać odszkodowanie za nieprawidłowości w realizacji usług płatniczych przez Homepay

Komisja Nadzoru Finansowego zamieściła spółkę Homepay na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Jest to efekt napływających do KNF zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez podmiot.

...
Czytaj więcej

385. posiedzenie KNF. PZU musi zapłacić 1,7 mln zł kary za opóźnienia w wypłatach odszkodowań

W dniu 27 marca 2018 r. odbyło się trzysta osiemdziesiąte piąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

KNF: Komunikat dotyczący stanowiska organu nadzoru odnośnie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych

W dniu 13 marca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła założenia odnośnie polityki dywidendowej banków komercyjnych w okresie średnioterminowym.

...
Czytaj więcej

KNF działa na rzecz rozwoju sektora Fintech. Została zawarta umowa o współpracy z tajwańskim organem nadzoru

W dniu 6 marca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego i organ nadzoru z Tajwanii (Financial Supervisory Commission - FSC) podpisali umowę o współpracy w zakresie innowacji finansowych (Fintech).

...
Czytaj więcej

W UKNF został utworzony Departament Innowacji Finansowych FinTech

Weszło w życie Zarządzenie nr 1 Prezesa Rady Ministrów zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego. W jego ramach zostanie utworzony Departament Innowacji Finansowych FinTech.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 382. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 20 lutego 2018 r. odbyło się trzysta osiemdziesiąte drugie posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas posiedzenia KNF wyraziła zgody na powołanie nowych członków zarządów towarzystw ubezpieczeń odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem.

...
Czytaj więcej

Unum Group złożyła wniosek dot. przejęcia Pramerica do UOKiK

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek dot. zgody na przejęcie przez Unum Group kontroli nad Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 380. posiedzenia KNF. Jacek Kugacz ze zgodą na objęcie stanowiska prezesa PTR

W dniu 30 stycznia 2018 r. odbyło się trzysta osiemdziesiąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Egzamin aktuarialny 26 i 27 marca br.

Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła termin najbliższego egzaminu aktuarialnego. Odbędzie się on w dniach 26 i 27 marca 2018 r. 

...
Czytaj więcej

Komunikat z 379. posiedzenia KNF. Kolejni ubezpieczyciele ukarani

W dniu 16 stycznia 2018 r. odbyło się trzysta siedemdziesiąte dziewiąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

UOKiK szykuje zmiany w ustawie deweloperskiej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował założenia projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej ustawą deweloperską.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 378. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. Warta i Gothaer z karami

W dniu 9 stycznia 2018 r. odbyło się trzysta siedemdziesiąte ósme posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

UOKiK nałożył ponad 135 mln zł kary za kartel

UOKiK rozbił zmowę producentów płyt drewnopochodnych używanych m.in. do produkcji mebli. Jak wynikło z postępowania Urzędu, przedsiębiorcy przez prawie cztery lata wspólnie ustalali ceny i wymieniali się poufnymi informacjami.

...
Czytaj więcej

UKNF wydał stanowisko ws. stosowania w Polsce od 3 stycznia 2018 r. Dyrektywy MiFID II

Od dnia 3 stycznia 2018 r. Państwa Członkowskie powinny stosować przepisy krajowe implementujące dwa unijne akty prawne: Dyrektywę MiFID II oraz Dyrektywą delegowaną.

...
Czytaj więcej

Uwazajnakryptowaluty.pl! - Kampania informacyjna NBP i KNF

​Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczęli kampanię informacyjną ostrzegającą przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w „waluty” wirtualne, takie jak bitcoin, litecoin czy ether.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 375. posiedzenia. Maliszewski ze zgodą KNF

W dniu 21 listopada 2017 r. odbyło się 375. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura Maliszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu AXA Życie TU SA i Zarządu AXA Ubezpieczenia TUiR SA.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 373. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. LINK4 z karą za obniżanie składek OC

Komisja jednogłośnie nałożyła na Link4 karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł w związku z wyznaczaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewnia wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów działalności.

...
Czytaj więcej

Egzamin aktuarialny odbędzie się 20 i 21 listopada 2017 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że najbliższy egzamin aktuarialny odbędzie się w dniach 20 i 21 listopada 2017 r. Hotelu Sangate Airport w Warszawie.

...
Czytaj więcej

UOKiK przeszukał siedzibę Veolia Energia Warszawa ws. podejrzenia prowadzenia praktyk monopolistycznych

UOKiK po raz trzeci w tym roku przeprowadził przeszukanie w siedzibie spółki. Tym razem Urząd wszedł do biura Veolia Energia Warszawa. UOKiK podał, że przeszukanie miało na celu sprawdzenie, czy przedsiębiorca stosuje praktyki ograniczające konkurencję.

...
Czytaj więcej

KNF: stanowisko MF dot. klasyfikowania usługi badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładów ubezpieczeń

​Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące świadczenia przez firmy audytorskie usług w zakresie badania sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzonych przez zakłady ubezpieczeń...

...
Czytaj więcej

Czy rozwiązania telematyczne są korzystne dla kierowców?

Na łamach money.pl został opublikowany artykuł na temat programu LINK4 Kasa Wraca. W tekście przedstawiono praktyczne informacje na temat wykorzystania oferty LINK4.

...
Czytaj więcej

UFG ostrzega przed zawieraniem krótkoterminowych polis komunikacyjnych

Praktyką stosowana przez niektórych kierowców w celu obniżenia składki ubezpieczenia komunikacyjnego jest zakup krótkoterminowej polisy. Oferowanie tego typu polisy przez agentów ubezpieczeniowych nie jest zgodne z prawem.

...
Czytaj więcej

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Wchodzi w życie zmiana ustawy Prawo telekomunikacyjne, dzięki której poprawi się ochrona abonamentów przed nieuczciwymi dostawcami SMS Premium.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden o planach emerytalnych Polaków

Nationale-Nederlanden zleciło wykonanie badania na temat planów Polaków na spędzenie emerytury. Z danych zebranych przez IBRIS wynika, że Polacy na emeryturze chcieliby podróżować.

...
Czytaj więcej

Ministerstwo Cyfryzacji odpowiedziało na interpelację poselską nr 27072 ws. ePrivacy

W dniu 6 listopada br. Poseł Arkadiusz Marchewka zgłosił interpelację w sprawie tzw. ePrivacy. Minister Cyfryzacji Marek Zagórski odpowiedział na pytania zawarte przez posła pytania.

...
Czytaj więcej

Informacja o członkach zarządu Banku Pekao S.A.

W skład zarządu, obok prezesa Michała Krupińskiego, wchodzą wiceprezesi Tomasz Kubiak, Michał Lehmann, Marek Luszyn, Tomasz Styczyński, Marek Tomczuk, Magdalena Zmitrowicz.

...
Czytaj więcej

Bank Millennium złożył wniosek do UOKiK o przejęcie Euro Banku

Bank Millennium złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie kontroli nad Euro Bankiem S.A.

...
Czytaj więcej

Brytyjski fintech uzyskał licencję bankową

Brytyjski fintech Zopa, specjalizujący się w obsłudze pożyczek społecznościowych, uzyskał zgodę na prowadzenie działalności bankowej w Wielkiej Brytanii. Od przyszłego roku będzie oferować m.in. innowacyjne produkty oszczędnościowe i karty kredytowe.

...
Czytaj więcej

GUS opublikował wstępne dane na temat wypadków przy pracy

W publikacji czytamy, że w okresie styczeń–wrzesień 2018 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 55288 osób i była mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

...
Czytaj więcej

Kiedy linie lotnicze nie wypłacą odszkodowania za opóźniony lot?

Pasażerowie linii lotniczych mają prawo do odszkodowania w sytuacji, gdy zakłócenie lotu nie było spowodowane działaniami siły wyższej i wyniosło więcej niż 3 godziny.

...
Czytaj więcej

Fund Alert: nowa usługa od Vienna Life

Fund Alert to bezpłatna usługa stworzona dla klientów inwestujących na otwartej platformie funduszy.

...
Czytaj więcej

Thierry Jeantet zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej TUW „TUW”

Decyzją Rady Nadzorczej z dniem 1 grudnia br. do składu Rady Nadzorczej TUW „TUW” został powołany Kazimierz Paweł Bisek. Zmiany w Radzie Nadzorczej są spowodowane rezygnacją dotychczasowego wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TUW „TUW”.

...
Czytaj więcej

Aviva o szkodliwym wpływie smogu na zdrowie

Jednym z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce jest smog, którego poziom drastycznie wzrasta w czasie zimy. Aviva radzi w jaki sposób radzić sobie z zanieczyszczeniem powietrza.

...
Czytaj więcej

Obcokrajowcy na polskich drogach jeżdżą zbyt szybko

Rankomat opublikował materiał na temat wypadków i kolizji, których sprawcami są zagraniczni kierowcy.

...
Czytaj więcej

InterRisk z dwoma wyróżnieniami

InterRisk otrzymał tytuł Rodzinnej Marki Roku 2018 oraz Godło Jakości programu Quality International 2018.

...
Czytaj więcej

Kogo nie obejmie obowiązek przystąpienia do PPK?

Jednym z założeń PPK jest powszechność nowego systemu. Oznacza to, że docelowo każdy podmiot zatrudniający powinien opłacać składki PPK. Jednak istnieją wyjątki nieobjęte nowymi przepisami.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele chcą inwestować w telemetrię

Serwis superpolisa.pl opublikował artykuł na temat telemetrii w ubezpieczeniach. Monitorowanie stylu jazdy kierowców w zamian za zniżki budzą skrajne emocje, ale liczba tego typu polis rośnie.

...
Czytaj więcej

MC podpisało porozumienie z Facebookiem

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że użytkownicy Facebooka będą mieli możliwość weryfikacji odmowy dotyczącej odwołania od decyzji o blokadzie treści na ich profilu.

...
Czytaj więcej

BOŚ Bank zaktualizował strategię rozwoju

Bank Ochrony Środowiska opublikował aktualizację dokumentu „Ramowa Strategia Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2016-2020 i jest spójna z Programem Postępowania Naprawczego, zgodnie z którym Bank działa od 2016 r.

...
Czytaj więcej

Rusza międzynarodowy program mentoringowy

Rusza EmpowerPL - międzynarodowy program mentoringowy dla młodych Polaków studiujących w kraju i całej Europie.

...
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia ws. czynności kontrolnych organu nadzoru w krajowych instytucjach płatniczych

​W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów ws. czynności kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego w krajowych instytucjach płatniczych.

...
Czytaj więcej

MC: Polska wdrożyła dyrektywę NIS

W dniu 21 listopada zostało opublikowane rozporządzenie wskazujące progi dla incydentów poważnych. Oznacza to, że zakończył się proces implementacji pierwszej w historii dyrektywy dotyczącej cyberbezpieczeństwa.

...
Czytaj więcej

Jaka przyszłość czeka kancelarie odszkodowawcze?

Firmy odszkodowawcze wypowiedziały się na temat projektu ustawy o świadczeniu usług w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

...
Czytaj więcej

Colonnade o nowych technologiach w przemyśle maszynowym

Colonnade opublikowało komunikat na temat swojej oferty dla maszyn zawierających elementy elektroniki.

...
Czytaj więcej

BCC krytycznie o zmianach dot. wyboru Prezesa UOKiK

Business Centre Club przedstawił swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. BCC negatywnie ocenił propozycje zmian dot. wyboru Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

...
Czytaj więcej

Rośnie wykrywalność pojazdów bez obowiązkowego OC ppm.

Dzięki systemowi wykorzystywanemu przez UFG od początku br. zostało wysłanych ponad 68 tys. wezwań o zapłacenie kary za brak polisy OC, czyli o 10% więcej niż w ubiegłym roku.

...
Czytaj więcej

Kulik: dobre wyniki to efekt konsekwentnych zmian i ciężkiej pracy

Na łamach wnp.pl ukazała opublikowana rozmowa z Tomaszem Kulikiem, członkiem zarządu PZU.

...
Czytaj więcej

Jakie ubezpieczenie dla młodych podróżników?

Młodzi turyści najczęściej wybierają niskobudżetowe formy podróżowania. W związku z tym towarzystwa ubezpieczeniowe oferują m.in. warianty ubezpieczenia dla osób między 18 a 30 rokiem życia.

...
Czytaj więcej

ANG Spółdzielnia będzie prowadzić działalność agencyjną w zakresie funduszy inwestycyjnych

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała do rejestru agentów firm inwestycyjnych ANG Spółdzielnię. Spółka rozpocznie współpracę z domem maklerskim Ipopema Securities SA.

...
Czytaj więcej

Czy brak właściwego wyposażenia pojazdu może wpłynąć na wypłatę odszkodowania?

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat wpływu braku odpowiednich opon na wypłatę odszkodowania w razie kolizji.

...
Czytaj więcej

MC apeluje o sprawdzanie historii pojazdu

Nabywcy pojazdów importowanych z rynku wtórnego wybranych krajów europejskich oraz USA i Kanady mogą sprawdzić ich przeszłość na portalu historiapojazdu.gov.pl.

...
Czytaj więcej

Rośnie liczba wypadków spowodowanych przez zagranicznych kierowców

Od stycznia br. zagraniczni kierowcy spowodowali na polskich drogach 481 wypadków, czyli ponad 100 więcej niż w ubiegłym roku. Udział obcokrajowców w wypadkach w Polsce wynosi około 2% rocznie, czytamy w Gazecie Prawnej.

...
Czytaj więcej

RF będzie mógł dokonać zmiany planu finansowego w trakcie trwania roku budżetowego

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności RF.

...
Czytaj więcej

Posłowie przyjęli projekt ustawy zwiększającej kompetencje KNF

W dniu 9 listopada posłowie podczas 71. posiedzenia Sejmu przegłosowali projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Ustawa zwiększa skład Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Assistance z limitem odległości

Na łamach serwisu parkiet.pl ukazał się artykuł na temat ubezpieczenia assistance bez limitu kilometrów.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych ma być innowacyjna i przyjazna dla małych i średnich firm.

...
Czytaj więcej

Przyznano tytuły Najwyższa Jakość Quality International 2018

Łotewski ubezpieczyciel Balcia Insurance SE otrzymał Brązowe Godło QI w programie Najwyższa Jakość Quality International 2018.

...
Czytaj więcej

MC o wymogach dla dokumentacji bezpieczeństwa

Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie określające szczegółowe wymogi dla dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej.

...
Czytaj więcej

Wyzwania i ryzyka związane z PPK

Interia Biznes udostępniła publikację na temat utworzenia PPK i przewidywanych trudności z ich wprowadzeniem. W artykule wypowiada się Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju.

...
Czytaj więcej

Rozwój sektora bancassurance w dobie gwałtownego rozwoju technologicznego

Marat Nevretdinov, prezes Grupy Europa, wypowiedział się na temat polskiego rynku bancassurance na łamach aleBank.pl.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia eksportowe – planowane zmiany w przepisach

MPiT zapowiedziało zmianę przepisów dotyczących gwarancji eksportowych. Wpłynie to na uzyskanie poręczenia z Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, czytamy w Pulsie Biznesu.

...
Czytaj więcej

Leasingowany pojazd można przekazać jako darowiznę

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat podatku od darowizny, którą jest pojazd po leasingu.

...
Czytaj więcej

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu sposobem na obniżenie OC ppm

Na łamach serwisu Bankier.pl został opublikowany artykuł na temat sposobów na obniżenie składki ubezpieczenia OC ppm. Zgodnie z polskim prawem każdy pojazd poruszający się po drodze musi posiadać polisę.

...
Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zawiera on propozycje mające na celu wzmocnienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

...
Czytaj więcej

Aplikacja mObywatel wkrótce z elektroniczną legitymacją

Ministerstwo Cyfryzacji dąży do wprowadzenia cyfrowych wersji dokumentów. Jedną z propozycji jest wprowadzenie do szkół mobilnej wersji legitymacji szkolnej. Projekt zyskał poparcie ministra edukacji narodowej.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele korzystają z polskich start-upów

Jurorzy InCredibles po raz kolejny docenili polskie start-upy. Jednym z wyróżnionych projektów jest Infermedica.

...
Czytaj więcej

Czy zmiany w prawie konsumenckim wpłyną na branżę odszkodowawczą?

Interia biznes opublikowała rozmowę z Moniką Krześniak-Sajewicz, wiceprezes UOKiK, na temat planowanych zmian w prawie konsumenckim. Nowe regulacje mają ułatwić m.in. otrzymanie odszkodowania za poniesione straty.

...
Czytaj więcej

Polacy nie oszczędzają na emeryturę

Perspektywa bardzo niskich emerytur nie motywuje młodych Polaków do oszczędzania. Na koniec I półrocza 2018 r. liczba prywatnych rachunków emerytalnych IKE i IKZE nie przekraczała 2 mln.- czytamy w serwisie Newseria.

...
Czytaj więcej

Wzrasta zainteresowanie polisą ochrony prawnej

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł na temat rosnącej popularności ubezpieczenia ochrony prawnej.

...
Czytaj więcej

Skąd biorą się różnice cen między ubezpieczeniami OC ppm.?

Rankomat opublikował artykuł na temat różnic cenowych między poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, które oferują swoim klientom OC ppm.

...
Czytaj więcej

Insly.pl opublikowało listę czynników wpływających na wysokość składki polisy AC

W artykule opublikowanym przez Insly.pl czytamy, że ubezpieczenie komunikacyjne autocasco jest ubezpieczeniem o niezbyt skomplikowanej konstrukcji.

...
Czytaj więcej

MC: odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej ds. Rozwoju Telekomunikacji

W dniu 19 października odbyło się posiedzenie przedstawicieli administracji rządowej oraz przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego zrzeszonych w izbach branżowych, poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

...
Czytaj więcej

RODO: dane osobowe na uczelniach wyższych

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się wywiad z Maciejem Kaweckim, dyrektorem departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji na temat wdrożenia RODO na wyższych uczelniach.

...
Czytaj więcej

Unia Europejska chce zwrotu kosztu biletu za opóźniony pociąg

Nowe przepisy miałyby gwarantować, że pasażerowie pociągów opóźnionych powyżej dwóch godzin będą otrzymywać pełny zwrot kosztów zakupu biletu.

...
Czytaj więcej

Minister Zdrowia zapowiada debatę o odszkodowaniach za błędy medyczne

Minister Zdrowia powiedział, że kierowany przez niego resort chce przeprowadzić w Polsce debatę nt. odszkodowań dla pacjentów z powodu błędów lekarskich lub wystąpienia innych zdarzeń niepożądanych w procesie leczenia.

...
Czytaj więcej

Umowa cywilnoprawna a ochrona danych pracownika

Ustawa o ochronie danych osobowych zmusiła pracodawców do przeanalizowania wszelkich danych osobowych, które mają w swoim posiadaniu.

...
Czytaj więcej

Jak rozpocząć karierę w branży ubezpieczeniowej?

Karierę w branży ubezpieczeniowej warto rozpocząć z pomocą profesjonalnej multiagencji. Profesja agenta ubezpieczeniowego daje możliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

...
Czytaj więcej

Pekao planuje wideoweryfikację przy zakładaniu konta

Pekao jest kolejnym bankiem na polskim rynku, który chce wprowadzić wideoweryfikację przy zakładaniu i aktywacji rachunku osobistego.

...
Czytaj więcej

W Sejmie odbyła się konferencja „Aplikacja radcowska drogą do zawodu”

W dniu 8 października w Sejmie odbyła się konferencja zorganizowana dla przyszłych radców prawnych, którego tematem przewodnim był: rynek ubezpieczeniowy a rola pełnomocnika.

...
Czytaj więcej

MC przygotowało standardy otwartości danych

Standardy otwartości danych przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji mają zapewnić wyższą jakość danych udostępnianych przez administrację. Otwarte dane są często wykorzystywane do celów naukowych lub biznesowych.

...
Czytaj więcej

UODO rozpoczyna kontrole w związku z RODO

Rozpoczęcie stosowania RODO w Polsce dało organom nadzorczym możliwość prowadzenia kontroli, czy nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są prawidłowo wdrożone w spółkach.

...
Czytaj więcej

UODO przeprowadzi postępowanie ws. wycieku danych osobowych z Facebooka

Popularny serwis społecznościowy zgłosił do irlandzkiego organu ds. ochrony danych osobowych informację dotyczącą naruszenia ochrony danych osobowych użytkowników serwisu.

...
Czytaj więcej

Nowy członek zarządu w Nest Banku

Od 1 października br. Piotr Kalisz pełni funkcję nowego członka zarządu Nest Banku. Tym samym zastąpi na stanowisku Grażynę Musiatowicz-Podbiał, która zrezygnowała z piastowanego stanowiska.

...
Czytaj więcej

Do RM wpłynął projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jego celem jest m.in. wzmocnienie UOKiK

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została przygotowana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie Nationale-Nederlanden

Do zarządu Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. dołączyła Aleksandra Paszkiewicz, dotychczasowa Dyrektor HR. Obecnie jako Chief HR Officer odpowiada za obszary zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji korporacyjnej i PR oraz administracji.

...
Czytaj więcej

MRiRW: rolnicy złożyli 29 tys. wniosków o rekompensatę strat spowodowanych suszą

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłużyło termin składania wniosków o udzielenie pomocy do dnia 31 października 2018 r. O pomoc państwa mogą ubiegać się producenci rolniczy, którzy w wyniku suszy lub powodzi odnieśli szkody w uprawach.

...
Czytaj więcej

Minimalizacja danych jednym z obowiązków wynikających z RODO

Od rozpoczęcia stosowania RODO w maju br. największe niezrozumienie przepisów miało miejsce w służbie zdrowia, a odczuli to przede wszystkim pacjenci.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie ING Banku Śląskiego

Justyna Kesler, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego rezygnuje ze stanowiska. Powodem decyzji jest planowane objęcie przez nią innej funkcji w Grupie ING.

...
Czytaj więcej

Kolejny organizator turystyki w Polsce ogłosił niewypłacalność

Biuro podróży Millennium Travel International złożyło oświadczenie o niewypłacalności. W związku z tym nie jest w stanie wywiązać się z umów zawartych z klientami w zakresie ich powrotu do kraju.

...
Czytaj więcej

MS chce obniżenia opłat sądowych dla wybranych grup

​Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmian przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Zakładają one przede wszystkim obniżenie opłat sądowych dla osób mniej zamożnych oraz będących w sporze z bankiem lub pracodawcą.

...
Czytaj więcej

Getin Noble Bank: zgoda na zawarcie listu intencyjnego

Getin Noble Bank podpisał list intencyjny w sprawie rozpoczęcia negocjacji mających przedłużyć współpracę z dotychczasowymi partnerami z branży ubezpieczeniowej. Planowana współpraca ma trwać do końca 2026 r.

...
Czytaj więcej

Rośnie liczba kradzieży wynajmowanych samochodów

Zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność za wynajem samochodu w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ponosi zarówno najemca jak i wypożyczalnia. Jednak jaka jest procedura gdy auto zostanie skradzione?

...
Czytaj więcej

Kiedy konieczna jest umowa powierzenia przetwarzania danych?

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat faktów i mitów związanych z RODO. Jednym z tematów poruszonych w artykule było omówienie konieczności zawierania umów outsourcingowych między firmami.

...
Czytaj więcej

UOKiK chce poprawić standardy w branży turystycznej

W sezonie wakacyjnym występuje największy odsetek skarg ze stron klientów, którzy są niezadowoleni z jakości usług linii lotniczych lub biur podróży.

...
Czytaj więcej

Czy pasażerowie spóźnionych pociągów mogą domagać się odszkodowania?

W drugim kwartale br. jedynie 68% pociągów PKP Intercity przyjechało punktualnie na wyznaczoną stację. Pasażerowie, którzy z powodu opóźnień nie dotarli na czas do wyznaczonego miejsca, mogą domagać się odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Votum z nową usługą prawną

Usługa nosi nazwę LAWstrem i służy do wygenerowania za pomocą internetu potrzebnych dokumentów i przekazania ich do właściwej instytucji.

...
Czytaj więcej

Jakie ubezpieczenie należy posiadać, aby móc sterować dronem?

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost popularności i dostępności bezzałogowych urządzeń latających. W związku z tym coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie tzw. aerocasco, czyli ubezpieczenie statku powietrznego.

...
Czytaj więcej

Stosowanie RODO wciąż budzi kontrowersje

Z momentem rozpoczęcia stosowania RODO pojawiło się wiele błędnych interpretacji i pomyłek. Portal prawo.pl opublikował wywiad z Piotrem Drobkiem, dyrektorem Zespołu Analiz i Strategii UODO na temat najczęstszych błędów przy stosowaniu RODO.

...
Czytaj więcej

Czy zostaną wprowadzone sankcje za brak zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami?

Trwają prace nad zmianami w przepisach, których celem jest karanie osób poruszających się po autostradach bez zachowania bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu, czytamy na łamach Gazety Prawnej.

...
Czytaj więcej

Atende oferuje rozwiązanie blockchain

Atende, jedna z czołowych grup kapitałowych w branży IT w Polsce, opracowała autorskie rozwiązanie technologiczne oparte o blockchain – ChainDoc.

...
Czytaj więcej

Rząd opowiedział się za wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym. Skład KNF zostanie rozszerzony

W dniu 4 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym, przedłożony przez ministra finansów.

...
Czytaj więcej

Zapytanie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie telemarketingu bez zgody abonenta

Do Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 sierpnia 2018 roku wpłynęło zapytanie nr 7877 autorstwa Mirosławy Nykiel. Dotyczy ona praktyki telemarketingu bez zgody abonenta.

...
Czytaj więcej

Izabela Dąbrowska-Antoniak nowym dyrektorem Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego

Z początkiem września br. Izabela Dąbrowska-Antoniak objęła stanowisko dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego. Jej zastępcą została Katarzyna Szwedo-Mackiewicz.

...
Czytaj więcej

Bank Millennium wdraża system oparty na macierzy WORM do wysyłki dokumentów

W 2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowania przeciwko 12 bankom. UOKiK sprawdzał, jak podmioty informują klientów o zmianach umów.

...
Czytaj więcej

IQ Money zainwestuje środki w lokaty bankowe przy wykorzystaniu AI

SuperLokator to fundusz, inwestujący środki klientów w lokaty bankowe wybierane i odnawiane przez sztuczną inteligencję.

...
Czytaj więcej

RF zorganizował spotkanie z obligatariuszami GetBack

W czwartek, 30 sierpnia br., odbyło się spotkanie reprezentantów klientów GetBack ze stroną rządową. Organizatorem spotkanie był Rzecznik Finansowy.

...
Czytaj więcej

Piotr Miałkowski dołączył do zarządu Idea Banku

Piotr Miałkowski posiada ponad 20-letnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w sektorze bankowym. Od 2000 r. związany był z pionem finansowym w Banku Pekao SA. W Idea Banku zastąpi na stanowisku Małgorzatę Szturmowicz.

...
Czytaj więcej

Jakie zmiany wprowadziło RODO?

Zmiana w zasadach ochrony danych osobowych i rozpoczęcie stosowania RODO sprawiło, że wiele osób zaczęło dostrzegać potrzebę ochrony swoich danych.

...
Czytaj więcej

MetLife współpracuje z agencją All4affiliate

Od kwietnia br. MetLife TUnŻiR współpracuje z agencją All4affiliate w zakresie kompleksowych działań performance marketingu. Głównym celem działań jest pozyskiwanie kontaktów do osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową.

...
Czytaj więcej

Czy ubezpieczyciele analizują zagraniczną historię pojazdu?

Zniżki na OC i AC uzyskane poza granicami Polski obowiązują również w kraju. Bezszkodowy kierowca, który przez dłuższy czas przebywał i ubezpieczał się poza granicami kraju może liczyć na zniżki u rodzimego ubezpieczyciela, czytamy na bankier.pl.

...
Czytaj więcej

Prawie połowa podróżujących samolotem nie zna swoich praw

Liczba osób podróżujących samolotem z roku na rok rośnie. Według prognoz ULC w 2030 r. liczba podróżnych na polskich lotniskach podwoi się i sięgnie 60 mln zł, czytamy na łamach serwisu Newseria.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę zmniejszającą składki do ZUS dla jednoosobowych spółek

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Wprowadza ona niższe stawki na ubezpieczenia społeczne.

...
Czytaj więcej

Agnieszka Wachnicka z biura RF przechodzi do Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego

Agnieszka Wachnicka, dotychczasowy dyrektor wydziału klienta rynku bankowo-kapitałowego w biurze Rzecznika Finansowego, została powołana na stanowisko prezesa Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Nową funkcję obejmie z początkiem września.

...
Czytaj więcej

Revolut ma już 170 tys. użytkowników w Polsce

Aplikacja Revolut odnotowała rekordową liczbę rejestracji dokonanych przez polskich klientów w czerwcu i lipcu tego roku. W związku z tym, spółka postanowiła nagrodzić nowych użytkowników bezpłatną kartą płatniczą.

...
Czytaj więcej

Wyniki Alior Banku w II kw. 2018 r.

Alior Bank opublikował wyniki finansowe w II kwartale 2018 r. Z opublikowanych danych wynika, że zysk netto Grupy wyniósł 196 mln zł. Oznacza to wzrost o 19% w stosunku do I kwartału br.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance o bezpiecznym podróżowaniu z dziećmi

Podróż z dzieckiem to wyzwanie. Wiele godzin spędzonych w samochodzie jest monotonne zarówno dla dziecka jak i dla rodziców. Aby ułatwić rodzicom podróżowanie z dzieckiem Europ Assistance przygotowało listę wskazówek.

...
Czytaj więcej

MC: mTożsamość pozwoli na weryfikację tożsamości obywatela

25 lipca br. została podpisana przez Prezydenta ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej. Wraz z wejściem w życie ustawy zostanie udostępniony mobilny dowód osobisty, który pozwoli zweryfikować tożsamość drugiej osoby.

...
Czytaj więcej

UODO wydał komunikat ws. fałszywych kontrolerów w związku z RODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych otrzymuje zgłoszenia na temat fałszywych kontrolerów Urzędu. Prezes UODO radzi by zachować ostrożność i informuje, że Urząd zawsze uprzedza przed planowaną kontrolą.

...
Czytaj więcej

Odsetki za zwłokę wypłaty odszkodowania są opodatkowane

Czy od wypłaty nieterminowych odsetek od towarzystwa ubezpieczeń ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na wnioskodawcę obowiązek zapłaty podatku?

...
Czytaj więcej

Kiedy roszczenia do zakładów ubezpieczeń ulegają przedawnieniu?

Przedawnienie roszczeń to uchylenie się dłużnika od zaspokojenia roszczeń po upływie terminu określonego prawem. Generalna zasada przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczenia uregulowana jest w Kodeksie cywilnym.

...
Czytaj więcej

Zmiana na stanowisku prezesa Rankomatu

Michał Laskowski odchodzi po 10 latach pracy w porównywarce ubezpieczeniowej Rankomat. Jego miejsce zajmie Tomasz Masajło.

...
Czytaj więcej

MC dementuje informacje o zmianach zasad w trakcie kampanii wyborczej w związku z RODO

Ministerstwo Cyfryzacji wydało komunikat na temat braku zmian zasad związanych ze zbieraniem list poparcia w trakcie kampanii wyborczych.

...
Czytaj więcej

Compensa: AC a szkoda spowodowana przez zwierzę

W 2017 roku zwierzęta przyczyniły się do 334 wypadków. Z punktu widzenia kierowców ważna jest świadomość, że nawet drobne zderzenie ze zwierzęciem może powodować duże straty.

...
Czytaj więcej

Były członek zarządu PZU dołącza do zarządu Idea Banku

Jak czytamy w Rzeczpospolitej Rafał Grodziecki dołączy do zarządu Idea Banku. Wcześniej związany był z Grupą PZU, gdzie piastował stanowisko członka zarządu PZU i PZU Życie.

...
Czytaj więcej

Czy można się ubezpieczyć przed utratą pracy?

Istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Jednak jest to szczególny typ ochrony. Jest to to polisa, którą można zakupić jako ubezpieczenie towarzyszące.

...
Czytaj więcej

Przeniesienie prawa własności a odszkodowanie

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat przeniesienia prawa własności ukradzionego samochodu na firmę ubezpieczeniową.

...
Czytaj więcej

MC udostępniło kolejny projekt do konsultacji

Trwają prace nad projektem Rekomendacji Ministra Cyfryzacji dotyczących warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Najpóźniej do połowy 2019 roku zostaną wdrożone rozwiązania wprowadzane przez nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. W pewien sposób rewolucjonizuje ona obecną sytuację pacjentów osób korzystających z usług medycznych.

...
Czytaj więcej

KE: pasażerowie linii lotniczych mają prawo do odszkodowania

Wielu pasażerów może nie dotrzeć do celu swojej podróży ze względu na strajki linii lotniczych.

...
Czytaj więcej

RODO zmieniło świadomość na temat potrzeby ochrony danych

Gościem programu #RZECZoPRAWIE był doktor Maciej Kawecki, koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Tematem programu były prace Ministerstwa Cyfryzacji związane z RODO.

...
Czytaj więcej

Posiedzenie ECOFIN w sprawie zmian systemu VAT

13 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady ECOFIN w Brukseli. W takcie spotkania rozmawiano na temat zwalczania oszustw w VAT, ukończeniu unii bankowej i rozwijanie unii rynków kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Awaria kart Mastercard

W dniu 12 lipca br. doszło do awarii kart Mastercard. Posiadacze tego typu kart nie mogli przed godzinę dokonać płatności ani wypłaty z bankomatów.

...
Czytaj więcej

Wprowadzenie RODO miało wpływ na budżet wielu przedsiębiorstw

Rozpoczęcie stosowania nowych zasad dotyczących ochrony danych osobowych zmusiło przedsiębiorców do przeznaczenia części budżetu na wdrożenie nowych przepisów. Z punktu widzenia sektora MSP nowe regulacje to kłopot.

...
Czytaj więcej

Jednostki samorządowe mają problemy z wdrożeniem RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania unijnego rozporządzenia, jednostki samorządu terytorialnego musiały przygotować się do wdrożenia nowych przepisów. Niestety, wiele urzędów gmin i powiatów deklaruje brak tzw. dobrych praktyk w zakresie RODO.

...
Czytaj więcej

Zmiany personalne w Ministerstwie Cyfryzacji

10 lipca br. odbyło się wręczenie nominacji na stanowiska sekretarza i podsekretarza stanu w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji. Na stanowisko sekretarza stanu został nominowany Karol Okoński, a funkcję podsekretarza ma pełnić Wanda Buk.

...
Czytaj więcej

Pekao TFI z nowym prezesem

W dniu 5 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Pekao TFI S.A. zdecydowała o odwołaniu z zarządu spółki Prezesa Krzysztofa Lewandowskiego i Wiceprezesa nadzorującego pion zarządzania aktywami Petera Bodisa.

...
Czytaj więcej

W NBP powstał Departament Innowacji Finansowych

Narodowy Bank Polski powołał w swojej strukturze nową komórkę zajmującą się rynkiem innowacji technologicznych. Na dyrektora departamentu został wybrany Robert Jagiełło.

...
Czytaj więcej

Spotkania informacyjno-edukacyjne dot. RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich od 25 maja br. roku. Mimo, że od rozpoczęcia obowiązywania minęły już prawie dwa miesiące, wiele spółek nadal ma problemy ze zrozumieniem rozporządzenia.

...
Czytaj więcej

Rynek funduszy emerytalnych w czerwcu 2018 r.

Od kilku miesięcy widoczne są delikatne spadki na warszawskiej giełdzie. W sektorze funduszy emerytalnych również zauważalne są straty.

...
Czytaj więcej

Jakie są konsekwencje niskiej kwoty ubezpieczenia?

Serwis Business Insider stawia tezę, że brak odpowiedniego ubezpieczenia na czas podróży może zakończyć się długami do końca życia. Czy turyści chętnie inwestują w polisy turystyczne?

...
Czytaj więcej

Linie lotnicze strajkują. Co z odszkodowaniem?

​Pracownicy jednej z linii lotniczych planują strajk w czterech krajach: Włoszech, Belgii, Portugalii i Hiszpanii. Czy w związku z odwołanymi lotami z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pasażerom należy się odszkodowanie?

...
Czytaj więcej

Banki mają problem z trwałym nośnikiem. Pomóc może im blockchain

W 2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowania przeciwko 12 bankom. UOKiK sprawdzał, jak podmioty informują klientów o zmianach umów. Postępowanie zostało wszczęte m.in. wobec PKO BP S.A.

...
Czytaj więcej

Problemy z RODO wynikają z niezrozumienia przepisów

Zgodnie z założeniem unijnego rozporządzenia, każde państwo musi dostosować krajowe przepisy do RODO. Dodatkowo RODO zostawia otwarte drzwi na zmiany, które przyniesie postęp technologiczny.

...
Czytaj więcej

Kawecki: RODO opiera się na ocenie ryzyka

Minął pierwszy miesiąc od rozpoczęcia obowiązywania unijnego rozporządzenia RODO. W związku z tym, że pojawiają się coraz to nowsze pytania i niejasności związane z odpowiednim przetwarzaniem danych osobowych.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie Idea Banku

Nowym wiceprezesem zarządu banku została Magdalena Skwarzec, która dotychczas pełniła funkcję członka zarządu.

...
Czytaj więcej

PUODO: zalecenia dot. przetwarzania danych zgodnie z RODO

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie podaje konkretnych rozwiązań, ponieważ kraje członkowskie same muszą dostosować nowe przepisy do obowiązujących już regulacji.

...
Czytaj więcej

Czy warto kupić samochodowe NNW?

Każdy właściciel samochodu jest zobowiązany do zakupu OC ppm. Ubezpieczyciele często proponują zakup komunikacyjnego OC wraz z ubezpieczeniem NNW.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia na wypadek suszy

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat ubezpieczenia gospodarstwa rolnego. Z artykułu wynika, że w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych brakuje polisy na wypadek suszy.

...
Czytaj więcej

Nowe zasady reklamacji wyjazdów turystycznych

Z dniem 1 lipca br. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług powiązanych. Zmiany mają gwarantować taki sam zakres ochrony wszystkim konsumentom na terenie Unii Europejskiej.

...
Czytaj więcej

Odpowiedzialność cywilna w zawodzie lekarza

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło dane, z których wynika, że tylko w 2017 roku pacjenci otrzymali rekompensatę za błędy medyczne w wysokości 13,5 mln zł.

...
Czytaj więcej

UFG dokonało zmian w radzie

Zwyczajne Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wybrało dwóch członków rady Funduszu. Zostali nimi Agnieszka Wrońska, prezes Link 4 oraz Rafał Stankiewicz, wiceprezes Warty, który będzie ponownie pełnił tę funkcję.

...
Czytaj więcej

Nowy projekt rozporządzenia MF przewiduje zniesienie podatku od sprzedaży kryptowalut

​Obrót walutą wirtualną na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany jest czynnością cywilnoprawną, za którą pobierany jest podatek. Wynika to z zakwalifikowania przez sądy waluty wirtualnej jako prawa majątkowego.

...
Czytaj więcej

Przed wakacjami - co warto wiedzieć?

Już po raz 9. rozpoczęła się akcja informacyjna „Przed wakacjami - co warto wiedzieć?”. W tym roku zaangażowało się w nią 53 instytucji, które w specjalnie przygotowanych poradnikach udzielają informacji, jak przygotować się do wakacyjnego wyjazdu.

...
Czytaj więcej

Świat: linie lotnicze niechętnie płacą odszkodowania

Podróżni irlandzkiego przewoźnika skarżą się na częste odmowy wypłaty rekompensaty za odwołany lot.

...
Czytaj więcej

MC planuje rozbudować aplikację mDokumenty

Trwają prace nad udoskonaleniem aplikacji mDokumenty, która w przyszłości ma się stać elektronicznym portfelem z dokumentami.

...
Czytaj więcej

Jakimi kryteriami kierują się klienci TU przy wyborze OC ppm.?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadacze pojazdów mechanicznych są zobowiązani do zakupu ubezpieczenia OC ppm.

...
Czytaj więcej

Atak hakerów na system IT ERGO Hestii

W nocy z 10 na 11 czerwca doszło do ataku hakerskiego na serwery STU ERGO Hestia. Losowi użytkownicy otrzymali informację z TU o nadpłaconej składce. W załączniku e-maila znajdował się wirus, który został zablokowany przez oprogramowania antywirusowe.

...
Czytaj więcej

Jak uniknąć podwójnego ubezpieczenia OC?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do podwójnego ubezpieczenia OC ppm. dochodzi, gdy właściciel pojazdu mechanicznego posiada więcej niż jedną polisę.

...
Czytaj więcej

Kiedy można żądać odszkodowania za opóźniony lot?

TSUE zdecydował, że odszkodowanie za opóźniony lot należy się nawet w sytuacji, gdy przesiadka miała miejsce poza Unią Europejską, pod warunkiem że rezerwacja lotu była wspólna.

...
Czytaj więcej

Czy można się ubezpieczyć na wypadek niedostatecznej ochrony danych osobowych?

Rozpoczęcie obowiązywania RODO w Polsce sprawiło, że niektóre spółki próbują uniknąć konsekwencji nieprawidłowej ochrony danych osobowych swoich klientów.

...
Czytaj więcej

Wyłączenia ochrony w ubezpieczeniach turystycznych

Podczas zakupu ubezpieczenia turystycznego priorytetem dla klienta TU jest zakres obowiązywania ubezpieczenia. Nie każdy ubezpieczający się jest świadomy o szeregu wyłączeń jakie obowiązują. W jakich sytuacjach ubezpieczenie nie zostanie zrealizowane?

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele ostrzegają przed prokrastynacją

Ubezpieczyciele ostrzegają na zgubnymi skutkami prokrastynacji. Odkładanie rzeczy na później, a w szczególności zakupu ubezpieczenia może okazać się zgubne i zdradliwe.

...
Czytaj więcej

KE chce zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Pojazdy będą wyposażone w nowe technologie

Według danych za 2017 rok, wskutek zdarzeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej zginęło 25 tys. osób, a 135 tys. poniosło poważne obrażenia. W związku z tym Komisja Europejska przygotowała kolejne rozwiązania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników

Od 18 maja br. obowiązują nowe przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników. Wprowadzony został obowiązek zgłoszenia przez rolnika pomocników, z którymi zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.

...
Czytaj więcej

Analiza potrzeb klienta a reklamacje

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat zmian jakie wprowadzi ustawa i dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie 1 października br.

...
Czytaj więcej

Czym są ubezpieczenia Affinity?

Ubezpieczenia Affinity to szczególny rodzaj ubezpieczenia, który najczęściej jest sprzedawany wraz z innym produktem np. sprzętem AGD lub wycieczką turystyczną.

...
Czytaj więcej

Czy firmy są przygotowane do RODO?

Zaostrzenie przepisów o ochronie danych osobowych będzie rzutowało nie tylko na pracę w biurach, ale na większość dziedzin życia.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorcy chętnie korzystają z e-składek

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska, poinformowała, że w okresie od początku roku do połowy maja przedsiębiorcy odprowadzili do ZUS ponad 100 mld zł poprzez e-składkę.  

...
Czytaj więcej

Czy TFG zagwarantuje większe bezpieczeństwo w turystyce?

W 2016 r. został stworzony Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który zapewnia bezpieczny powrót do domu turystom, których biuro podróży zbankrutowało w czasie trwania urlopu.

...
Czytaj więcej

Kamery w pracy i kontrola skrzynek służbowych pracowników od 25 maja 2018 r.

10 maja br. Sejm przyjął ustawę o ochronie danych osobowych. Ustawa jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem unijnego rozporządzenia (RODO), które będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

...
Czytaj więcej

Kiedy MSP muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wciąż budzą wiele wątpliwości. Zgodnie z założeniami, niektóre przepisy miały nie obowiązywać w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej

Poprawa wyników OFE

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych w 2017 r. wyniósł 28,4 mld zł. Z początkiem 2018 r. OFE odnotowały straty. W kwietniu średnia stopa zwrotu wyniosła jedynie 2,2 proc.

...
Czytaj więcej

Artur Granicki został dyrektorem nowego Departamentu Innowacji Finansowych FinTech UKNF

Artur Granicki objął stanowisko w wyniku rozstrzygniętego konkursu. Doświadczenie zdobyte w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pozwala mu na kierowanie Departamentem.

...
Czytaj więcej

Leasing a ubezpieczenie samochodu

Coraz więcej kierowców decyduje się na zakup samochodu na zasadzie leasingu. Z założenia leasing jest rozwiązaniem pośrednim między zakupem pojazdu, a jego wypożyczeniem. Kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie leasingowanego samochodu?

...
Czytaj więcej

Fizjoterapeuci muszą mieć ubezpieczenie

Od 1 czerwca br. osoby udzielające świadczeń z zakresu fizjoterapii nie mogą być zatrudnione ani nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w tym kierunku, jeśli nie znajdą się w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Niezbędne jest też ubezpieczenie.

...
Czytaj więcej

Nowy prezes Open Finance

Rada Nadzorcza Open Finance podjęła uchwałę o powołaniu Joanny Tomickiej – Zawora na stanowisko prezesa spółki. Przemysław Guberow, dotychczasowy CEO Open Finance został skierowany do pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu.

...
Czytaj więcej

Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach medycznych?

Coraz więcej towarzystw ubezpieczeń decyduje się na przygotowanie oferty dodatkowych ubezpieczeń medycznych. Dlaczego popyt na tego rodzaju ochronę rośnie?

...
Czytaj więcej

Świat: Nowy prezes Deutsche Banku

Od 2015 r. stanowisko prezesa największego niemieckiego banku piastował John Cryan. Decyzją rady nadzorczej zastąpi go Christian Sewing.

...
Czytaj więcej

Polska przygotowuje się do wdrożenia dyrektywy NIS

Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK, był gościem programu #RZECZoBIZNESIE. W udzielonym wywiadzie opowiedział, w jaki sposób działają hakerzy i jak organizacje publiczne walczą z cyberprzestępczością.

...
Czytaj więcej

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przyjęła projekt nowego Kodeksu pracy

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przyjęła projekt nowego Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Jednocześnie jej przewodniczący Marcin Zieleniecki poinformował, że propozycje nie są jeszcze ostatecznymi projektami ustaw.

...
Czytaj więcej

Niedługo w Polsce będzie można płacić smartwatchem

Na polskim rynku można już kupić nowy smartwatch od Garmina – vívoactive 3. Produkt dedykowany jest sportowcom i został wyposażony w technologię Garmin Pay, pozwalającą na dokonywanie zbliżeniowych transakcji.

...
Czytaj więcej

AirHelp stworzył nowe narzędzie, które pozwoli sprawdzić możliwość ubiegania się o odszkodowanie z ostatnich 3 lat

AirHelp udostępnił nowe narzędzie, które pozwoli sprawdzić możliwość ubiegania się o rekompensatę za zakłócone loty z ostatnich 3 lat, a także stworzy indywidualną mapę odbytych podróży. 

...
Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia bliżej opracowania nowego systemu wypłat odszkodowań za błędy medyczne

Dobiegają końca prace w resorcie zdrowia nad projektem rekompensat dla pacjentów, którzy odnieśli szkody podczas leczenia.

...
Czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w prawie pracy

Od stycznia 2018 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosić 2100 zł brutto miesięcznie. Przypominamy, że w 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 2000 zł brutto.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie na stoku czyli Polacy nadal są słabo wyedukowani w kwestii odszkodowania

Mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie od sprawcy wypadku, jeśli jeżdżąc na nartach zostaniemy np. potrąceni przez inną osobę i złamiemy rękę, albo też stracimy sprzęt.

...
Czytaj więcej

Same dane to nie wszystko - liczy się też ich wizualizacja

Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2016 pt. „Sieć” zdobył „złoto” w kategorii Nagroda publiczności – Community Award międzynarodowego konkursu „The Kantar Information is Beautiful Awards”.

...
Czytaj więcej

Perły Polskiej Gospodarki przyznane po raz kolejny

Polisa-Życie po raz trzeci otrzymała tytuł Perły Sektora Finansowego.

...
Czytaj więcej

Polacy do 24 roku życia zwolnieni ze składki na NFZ i ZUS? Do Sejmu trafił projekt

Do Sejmu został złożony projekt dotyczący zwolnienia osób, które nie ukończyły 24 lat i prowadzą działalność gospodarczą z obowiązku płacenia składek na ZUS i NFZ.

...
Czytaj więcej

Zniesienie limitu składek na ZUS

Sejm uchwalił w piątek (24 listopada br.) ustawę o zniesieniu limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Za ustawą głosowało 226 posłów, 209 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

...
Czytaj więcej

Całkowity zakaz handlu w niedzielę

24 listopada Sejm przyjął w całości projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Projekt ustawy poparło 254 posłów. Za odrzuceniem zagłosowało 156 parlamentarzystów. Od głosu wstrzymało się 23. Jednocześnie posłowie odrzucili poprawki opozycji.

...
Czytaj więcej

Certyfikat „Dobra Polisa” ponownie przyznany dla UNIQA

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń otrzymało certyfikat „Dobra Polisa” dla ubezpieczenia mienia za składką płatną miesięcznie, które skierowane jest do lokatorów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

...
Czytaj więcej

Temat lekcji: ubezpieczenia

W ramach programu „Otwarta Firma”, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, pracownicy i współpracownicy Pramerica Życie wcielili się w rolę nauczycieli, by przeprowadzić lekcje w szkołach.

...
Czytaj więcej

Branża ubezpieczeniowa na sportowo

Wznowiono RESO Suwałki Football League. Otwarcie nowego sezonu Amatorskiej Ligi Piłkarskiej odbyło się 17 listopada w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

...
Czytaj więcej

Kolejny pozytywny rating agencji A.M. Best

Agencja A.M. Best przydzieliła Colonnade Insurance S.A. rating na poziomie „A-” (Doskonały) z perspektywą stabilną.

...
Czytaj więcej

MR ma pomysł na zmiany w pozwach zbiorowych

Ministerstwo Rozwoju przygotowało zmiany w zakresie postępowań zbiorowych. Wśród propozycji rządu znalazło się m.in. wprowadzenie modelu opt-out w przypadku drobnych spraw z tytułu naruszenia praw konsumentów lub prawa konkurencji.

...
Czytaj więcej

Prawnik-robot: narzędzie wspierające klientów w uzyskiwaniu odszkodowań lotniczych

Prawnik-robot, nazwany Lara rozstrzyga zasadność kierowania spraw na drogę sądową.

...
Czytaj więcej

Minister Sprawiedliwości zamierza wprowadzić kary za cofanie liczników w pojazdach

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przedstawił założenia nowego projektu ustawy przegotowywanego przez resort. Wprowadza on m.in. karę pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu za cofnięcie licznika samochodowego.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach

6 listopada 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

...
Czytaj więcej

Powstanie krajowy system cyberbezpieczeństwa. Jest gotowy projekt ustawy

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Celem nowego aktu prawnego jest przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym.

...
Czytaj więcej

Ograniczenie handlu w niedziele

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele został przyjęty przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej i Rodzinnej. Ostatecznie uwzględniono poprawki naniesione w toku prac podkomisji ds. rynku pracy.

...
Czytaj więcej

Wzrost upadłości w branży finansowej i ubezpieczeniowej

Jak podaje agencja informacyjna infoWire.pl, 574 przedsiębiorstwa zbankrutowały w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy (od października 2016 r. do września 2017 r.). Wzrost upadłości odnotowano również w branży finansowej i branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

BankMail pomoże w elektronicznej wymianie dokumentów z zachowaniem cech trwałego nośnika

Polski fintech BankMail, stworzony przez Michała Olszewskiego, może pomóc bankom i innym instytucjom finansowych w rozwiązaniu problemu zachowania cech trwałego nośnika dla korespondencji elektronicznej.

...
Czytaj więcej

KUKE: we wrześniu 2017 r. upadło 57 przedsiębiorstw

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych podała, że we wrześniu br. sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 57 przedsiębiorstw. Oznacza to wzrost o 7,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a także spadek o 3,4% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r.

...
Czytaj więcej

Wyłudzono kredyty na sumę ponad 10 mln zł

​Lubelska prokuratura przedstawiła 17 osobom zarzuty dotyczące wyłudzenia kredytów na kwotę ponad 10 mln zł i prania brudnych pieniędzy w latach 2014 – 2015. 14 osób zostało aresztowanych w tej sprawie.

...
Czytaj więcej

Nowy partner w Sollers Consulting

Grzegorz Podleśny został partnerem w Sollers Consulting. Od teraz będzie kierować firmą razem z Michałem Trochimczukiem i Marcinem Plutą, współzałożycielami i partnerami zarządzającymi Sollers Consulting.

...
Czytaj więcej

W Krakowie już po raz trzeci rozpoczyna się CYBERSEC 2017

W poniedziałek, 9 października, rozpoczyna się w Krakowie III Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa. Jest to jedna z najważniejszych konferencji o cyberbezpieczeństwie w Europie.

...
Czytaj więcej

Impact fintech`17 startuje za dwa miesiące

​Ponad 1000 osób, w tym 150 światowej klasy ekspertów, spotka się w dniach 6 - 7 grudnia w Katowicach na Impact fintech’17, aby szukać odpowiedzi na pytania dot. technologicznej przyszłości branży finansowej.

...
Czytaj więcej

UFG: Turystyczny Fundusz Gwarancyjny radzi, jak poprawnie wypełnić deklaracje

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny przygotował filmy instruktażowe pokazujące jak poprawnie wypełnić deklarację do TFG.

...
Czytaj więcej

Rząd wystąpi do Funduszu Solidarności o pomoc dla regionów zniszczonych po nawałnicach

MSWiA zamierza wystąpić z wnioskiem do Funduszu Solidarności o środki na udzielenie pomocy trzem województwom najbardziej dotkniętym wskutek sierpniowych nawałnic.

...
Czytaj więcej

Ryanair ponad 2 tys. odwołanych lotów i 25 mln euro odszkodowania

W poniedziałek (18 września) zarząd irlandzkich linii lotniczych poinformował o odwołaniu ponad 2 tys. lotów. Jednocześnie przekazał, że poszkodowani pasażerowie mogą liczyć na wypłaty odszkodowań.

...
Czytaj więcej

Morawiecki: decyzję ws. likwidacji OFE podejmie Rada Ministrów

Mateusz Morawiecki, wicepremier i szef resortu finansów, powiedział podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, że jest coraz bliżej konsensusu z minister Elżbietą Rafalską w sprawie likwidacji OFE.

...
Czytaj więcej

Przemysław Gdański odchodzi z mBanku

Po prawie 9 latach ze stanowiska wiceprezesa mBanku zrezygnował Przemysław Gdański. W instytucji odpowiadał za bankowość korporacyjną i inwestycyjną. Na stanowisku zostanie do 25 października br.

...
Czytaj więcej

Aegon o kosztach studiowania

Aegon przygotował kolejną wersję corocznego raportu o kosztach studiowania. W publikacji pt. „Koszty studiowania w Polsce i za granicą” zostały zawarte informacje o najlepszych możliwościach edukacyjnych w wybranych krajach i związanych z nimi wydatkach.

...
Czytaj więcej

Allianz wydał raport o zamożności gospodarstw domowych na świecie

Allianz opublikował dziewiątą już edycję globalnego raportu o zamożności. Zawarto w nim szczegółowe analizy dot. majątku gospodarstw domowych w ponad 50 krajów.

...
Czytaj więcej

Deloitte: towarzystwa ubezpieczeń pozytywnie oceniają nowy standard MSSF 17

W dniu 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowy standard MSSF 17, ogłoszony przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wprowadza on nowe zasady w rozpoznawaniu przychodów oraz zysków lub strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

KUKE: spadek liczby upadłości firm ubezpieczeniowych w Polsce w sierpniu 2018 r.

KUKE opublikowało statystyki dotyczące upadłości przedsiębiorstw w Polsce w sierpniu br. Z opublikowanych danych wynika, że w sierpniu ogłosiło upadłość 50 przedsiębiorstw, czyli o 5,7% mniej niż w sierpniu 2017 r.

...
Czytaj więcej

Branża finansowa i ubezpieczeniowa najmocniej zainteresowana robotyzacją i automatyzacją procesów

Zdaniem firmy doradczej Deloitte, każda branża będzie rozwijać się pod kątem technologii, szczególnie robotyki i kognitywistyki. Do 2021 r. globalne wydatki na ten cel wzrosną o 50%, do poziomu 200 mld dol.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance: najczęstsze usługi assistance w okresie wakacji

​Mondial Assistance przygotował podsumowanie zgłoszeń, jakie wpłynęły w okresie wakacji do Centrum Operacyjnego. Jak podała spółka, liczba osób proszących o pomoc była na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku.

...
Czytaj więcej

GUS: koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia w sierpniu 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dot. koniunktury w różnych obszarach gospodarki. Najwyższy wskaźnik koniunktury odnotowuje sektor finansowo-ubezpieczeniowy.

...
Czytaj więcej

Połowa Polaków chciałaby zawierać umowy ubezpieczenia online

​Polacy deklarują chęć składania elektronicznych podpisów, zwłaszcza z podmiotami świadczącymi usługi telekomunikacyjne, bankowe czy użyteczności publicznej. W mniejszym stopniu dostrzegają jego zastosowanie w branży ubezpieczeniowej i medycznej.

...
Czytaj więcej

TFG: rośnie liczba osób podróżujących zagranicę

Prawie 4 mln Polaków wyjechało na wakacje w I poł. 2018 r., to o ponad 14% więcej niż w ub. r., wynika z podsumowania I i II kw. 2018 r. opracowanego przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

...
Czytaj więcej

Internet jest głównym źródłem informacji o produktach finansowych dla Polaków

Instytut badawczy GfK przeprowadził badania w sześciu wybranych krajach dot. źródeł pozyskiwania informacji o produktach finansowych. W przypadku Polski aż 60% osób zadeklarowało, że potrzebne dane wyszukuje w internecie.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie majątku firmy jest najczęstszym zewnętrznym źródłem finansowania w sektorze MŚP

Z badań Europejskiego Funduszu Leasingowego wynika, że w III kwartale 2018 r. w sektorze MŚP najczęściej wybieranym zewnętrznym instrumentem finansowania zostało po raz pierwszy ubezpieczenie majątku. Sięga po nie blisko połowa badanych firm.

...
Czytaj więcej

PIU opublikowało dane nt. ubezpieczenia należności w 2017 r.

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała dane na temat ochrony należności, czyli sumy ubezpieczeniowych limitów, które w 2017 r. wyniosły 149,7 mld zł. Ochrona należności była o 2% większa niż rok wcześniej i 7% większa niż w 2015 r.

...
Czytaj więcej

GUS: w czerwcu 2018 r. działalność finansowa i ubezpieczeniowa z najlepszą koniunkturą

GUS opublikował wyniki kolejnej edycji badań dot. koniunktury w przedsiębiorstwach. W zakresie firm usługowych w dalszym ciągu najbardziej optymistyczne wskaźniki koniunktury odnotowują przedsiębiorstwa należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

PIU opublikowało wyniki rynku po I kwartale 2018 r.

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wyniki rynku po I kwartale 2018 r. Z informacji udostępnionych przez PIU wynika, że ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 10,5 mld zł. Najwięcej szkód dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Rośnie liczba wypadków spowodowanych przez Polaków za granicą

W 2017 r. ponownie wzrosła liczba wypadków drogowych spowodowanych przez polskich kierowców. W ubiegłym roku odnotowano 65 tys. takich zdarzeń, najwięcej w Niemczech. Rośnie też liczba kierowców bez ważnego ubezpieczenia OC podróżujących za granicą.

...
Czytaj więcej

Lepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia

Z danych GUS wynika, że najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w kwietniu br. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Prokuratura Krajowa: Rośnie liczba spraw dotyczących błędów medycznych

PK przedstawiła statystyki prowadzonych spraw dot. błędów medycznych. W 2017 r. prokuratorzy zajmowali się 5.678 postępowaniami. Jest to o 15 proc. więcej niż przed rokiem. Z danych PK wynika, że aż 60 proc. spraw w tym zakresie obejmowało zgon pacjenta.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance zbadał, jak Polacy postrzegają usługi assistance

Mondial Assistance zaprezentował raport zawierający wyniki z badania „Rynek usług assistance widziany oczami klientów”, zrealizowanego przez Ipsos. Z danych wynika, że ¾ badanych zna produkty assistance.

...
Czytaj więcej

GUS: w lutym 2018 r. sektor finansowo-ubezpieczeniowy z najwyższą koniunkturą

GUS po raz kolejny opublikował raport z badania poziomu koniunktury w gospodarce. W lutym 2018 r. w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa ogólny poziom koniunktury został oszacowany na poziomie 29,3.

...
Czytaj więcej

Bankowe aplikacje mobilne staną się centrum usług płatniczych

Większość badanych przewiduje, że za 10 lat bankowe aplikacje mobilne staną się centrum usług płatniczych. 90 proc. ankietowanych jest przekonanych, że w 2028 r. za ich pomocą będą mogli kupić ubezpieczenia czy jednostki funduszy inwestycyjnych.

...
Czytaj więcej

Polak przewrotny czyli nie lubi ryzyka ale ubezpieczać też się nie chce

W Polsce penetracja rynku ubezpieczeniowego jest na jednym z najniższych poziomów w Europie Środkowo-Wschodniej, ale rynek nadal się rozwija.

...
Czytaj więcej

UFG zbadał stan wiedzy Polaków dot. ubezpieczeń OC i działalności Funduszu

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zlecił badania dot. stanu wiedzy Polaków o systemie ochrony ofiar wypadków drogowych.

...
Czytaj więcej

PwC: Siłą napędową inwestycji w technologie cyfrowe firm jest chęć zwiększania przychodów

Firma doradcza PwC opublikowała kolejny raport z międzynarodowych badań „Digital IQ 2017. Cyfrowy wyścig firm”. Wskazuje w nim na rosnące znaczenie transformacji cyfrowych w firmach na całym świecie oraz roli CIO w organizacjach.

...
Czytaj więcej

GfK: 75% beneficjentów programu 500+ przeznaczyło środki na założenie lokaty lub zakup ubezpieczenia

Zgodnie z raportem GfK "Program Rodzina 500+ - pierwsza rocznica", większość (70%) ankietowanych uczestników programu "Rodzina 500+" przyznaje, że dodatkowe wpływy z budżetu państwa poprawiły sytuację finansową ich gospodarstw domowych.

...
Czytaj więcej

Światowy raport zamożności Allianz – Global Wealth Report. Polska dopiero na 37. miejscu

Allianz opracował ósmą edycję światowego raportu zamożności – Global Wealth Report. Powstał on na podstawie badania, które poddaje szczegółowej analizie wartość aktywów i zadłużenia gospodarstw domowych w ponad 50 krajach.

...
Czytaj więcej

Badanie Aegon: Emerytura kojarzy się z odpoczynkiem, wolnością i radością

​Zmienia się podejście do emerytury. Coraz częściej uważa się ją za aktywny etap życia, w którym człowiek nadal uczestniczy w życiu społecznym, utrzymuje więzi i w pewnym zakresie pracuje. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzanego przez Aegon.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes: Polscy dyrektorzy finansowi będą szukać oszczędności

Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych oraz firma audytorsko-doradczo-outsourcingowa Grant Thornton przeprowadziły badanie polskich dyrektorów finansowych (CFO).

...
Czytaj więcej

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2017 r. Największy optymizm w branży finansowej

GUS przedstawił dane dot. koniunktury gospodarczej w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2017 r. Po raz kolejny najwyższą koniunkturę odnotowują dyrektorzy z sektora finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z nowych technologii

Z badań TomTom Telematics wynika, że dla połowy polskich managerów bardzo ważna jest implementacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych w firmach. Polskie przedsiębiorstwa chętnie i szybko adaptują innowacje (83%).

...
Czytaj więcej

Centrum Odszkodowań EuCO z niższymi zyskami po I poł. 2017 r.

Grupa kapitałowa EUCO S.A. przedstawiła sprawozdanie finansowe po pierwszej połowie 2017 r. Na koniec czerwca 2017 r. grupa miała prawie 9 mln zł zysku z działalności operacyjnej, o 4 mln zł mniej niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

Concordia has new board members

Concordia has announced changes in the boards of  its companies. The changes are connected with the takeover of both companies of Concordia by Generali. The Concordia board will be strengthened by Generali representatives. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Generali finalised the transaction of Concordia takeover

​Generali has signed a takeover agreement for full control of both companies of Concordia: Concordia Polska TUW and Concordia Capital SA. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Jerzy Pietrewicz became a vicepresident of TUW Medicum

On 28 November 2018 the supervision board of TUW Medicum appointed Jerzy Witold Pietrewicz as a vicepresident of the insurance company. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

New head for Polish financial watchdog

Civil law expert Jacek Jastrzębski has become the new head of the Financial Supervision Authority (KNF). Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish central bank could supervise banking and insurance sector

The Polish central bank, NBP, could supervise the banking and insurance sectors, while the possible supervision over the capital market is a subject for a discussion, according to Adam Glapiński the President of NBP. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU Group: highest quarterly profit in 5 years and record high premium

The PZU Group posted the highest quarterly net profit in 5 years, both at the Group level (PLN 1.56 bln) and at the parent company level (PLN 1.01 bln). Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish Lower house approves bill expanding line-up of financial market watchdog KNF

On 9 November 2018 the Polish lower house of parliament adopted a bill expanding the line-up of the financial market watchdog KNF – the Polish Financial Supervision Authority. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Blockchain and durable medium in the banking sector

Andrzej Horoszczak, CEO and founder of Billon Group, claims that his durable medium solution meets the EU and local regulatory requirements. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

409th Financial Supervisory Authority meeting: Generali given consent to take over Concordia

On 6 November 2018 the 409th Financial Supervisory Authority meeting was held. During the meeting the institution gave Generali consent to take over Concordia. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Generali opened new Moscow office

The new Generali Office in Moscow was officially opened on 31 October 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish upper house passed pension plan bill without amendments

On 26 October the Polish upper house of Parliament (Senate) passed the bill introducing employer-sponsored pension plans (PPK) without amendments.

...
Czytaj więcej

The Senate adopted the draft Act on PPK

On October 16, the Senate Budget and Public Finance Committee considered the act on PPK. Senators requested that the bill be adopted without amendments.

...
Czytaj więcej

UOKiK: New deal for consumers

The European Commission has prepared a package of amendments to enhance the protection of consumer rights. They include issues such as online shopping, digital services and the problem of dual quality of products in different countries.

...
Czytaj więcej

FinMin Piotr Nowak about the condition of insurance sector

​Piotr Nowak Undersecretary of State in the Ministry of Finance presented information about the current condition and development prospects of the insurance and banking sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Acquisition of Pramerica Życie by Unum Group is completed

Unum Group has finished its purchase of Pramerica Życie TUiR SA, a life insurer in Poland. The transaction will support Unum's long-term growth strategy of protecting more people. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Aleksander Roda became the TU Zdrowie CEO

There have been some changes in the board of the Polish insurance company TU Zdrowie. Aleksander Roda became the new CEO of the firm. He replaced Xenia Kruszewska in this position. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Revolut prepared a new solution for Polish clients to avoid high fees in Euronet cash machines

Revolut has dealt with high fees imposed by Euronet on cards issued abroad. The fintech launched its new card.

...
Czytaj więcej

Polish drivers can leave MTPL policy at home

Polish drivers no longer have to carry their car registration document and MTPL policy while behind the wheel. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Insurers profits grew to PLN 3.8 bln in H1 2018

The net profit of insurers operating on the Polish market increased to PLN 3.81 bln in H1 2018, a 0.2 percent y/y growth.

...
Czytaj więcej

AXA expects that it will increase its business in Poland due to takeover of XL Group

On 12 September the takeover of XL Group by AXA was finalized. The insurance company expects that the transaction will increase its scale of P&C business in Poland.

...
Czytaj więcej

Compensation agency VOTUM with a new legal service

The new legal service LAWstrem prepared by VOTUM generates necessary documents from the internet and transfers them to appropriate institutions. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish blockchain technology to be implemented across Japan and Southeast Asia

Billon and Mitsui Knowledge Industry extend partnership to offer blockchain based document governance.

...
Czytaj więcej

Wojciech Sass leaves Nationale-Nederlanden

Wojciech Sass, the CEO of Nationale-Nederlanden Poland, has decided to leave the Group and pursue his career outside the company.

...
Czytaj więcej

UOKiK gave Generali consent to takeover Concordia

UOKiK has given Generali its consent to takeover full control of the Polish insurers Concordia Capital and Concordia Polska TUW. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU: record-breaking sales and net profit of PLN 2.4 billion

This was a record-breaking quarter in terms of sales in the PZU Group’s history. Gross written premium was PLN 6.1 billion. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland will power up its financial regulator

Poland wants to strengthen financial market supervision by enlarging financial market regulator KNF composition and by altering KNF financing, government's legislative works agenda shows. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland to set up fund for bond misselling compensation

Poland wants to set up a system of compensation for individuals who bought bonds issued or sold with a breach of law, according to the government legislative agenda.

...
Czytaj więcej

Vienna Insurance Group with the rating of A+ with a stable outlook

The international rating agency Standard & Poor’s (S&P) reconfirmed the A+ rating with a stable outlook for Vienna Insurance Group (VIG) on 30 August 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

A.M. Best affirms credit ratings of Polskie Towarzystwo Reasekuracji

A.M. Best has affirmed the Financial Strength Rating of A- (Excellent) and the Long-Term Issuer Credit Rating of "A-" of PolskieTowarzystwo Reasekuracji S.A. (POLISH Re). The outlook of these Credit Ratings remains stable. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Foreign drivers caused 3% of car accidents in Poland

In 2017 foreign drivers caused 14.6k car accidents in Poland. This is 3% of all accidents which happened in Poland last year. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

KUKE CEO: added value of insurance industry will amount to 2% of Polish GDP in 2018

According to Janusz Władyczak the President of Export Credit Insurance Corporation (KUKE), the added value generated by the insurance industry will maintain at the level of 2% of Polish GPD in this year. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Billon is the first Polish company to feature on Fintech50

Billon, the technology company civilising blockchain, is the first Polish company to feature in the annual Fintech50, a prestigious list of the most innovative European companies from the world of finance and technology. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish airports with losses. One of the reasons is growing costs of compensation for noise

Only 5 airports made profits after 2017. Others have complained of low rates from carriers and growing compensation for noise. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Revolut has 170k users in Poland

The British fintech Revolut have noted 170k registered users in Poland at the end of July. It is 20k more than the company had supposed. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Prudential is to consolidate non-UK European insurance in Dublin

The insurer Prudential plans to consolidate all non-British European insurance business in its Dublin subsidiary as part of preparations for Britain's exit from the European Union. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Bartosz Grześkowiak resigned from Warta

On 31 July 2018 Bartosz Grześkowiak resigned from the position of managing director in Warta. On 1 September he is going to start work with MAK Investments. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EIOPA joins the Sustainable Insurance Forum

EIOPA became a member of the Sustainable Insurance Forum (SIF), a network of insurance supervisors and regulators from around the world working together on sustainability challenges facing the insurance sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

400th Financial Supervisory Authority meeting

The 400th Financial Supervisory Authority (KNF) meeting was held on 31 July 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Aviva increased its profits after H1 2018

​After the first half of the year Aviva and BZ WBK-Aviva noticed the growth of companies’ operational profits by 9%. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EIOPA publishes the third paper of a series on systemic risk and macroprudential policy in the insurance sector 

On 31 July 2018 the EIOPA published the third in a series of papers with the aim of contributing to the debate on systemic risk and macroprudential policy. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EIOPA’s Risk Dashboard for the first quarter of2018 shows broadly unchanged risk levels for the European Union insurance sector

The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published its updated Risk Dashboard based on the first quarter 2018 data.

...
Czytaj więcej

The Polish Insurance Association published data on the insurance of receivables in 2017

The Polish Insurance Association published data on the protection of receivables. The sum of insurance limits in 2017 amounted to PLN 149.7 billion. The protection of receivables was 2% higher than a year earlier and 7% higher than in 2015.

...
Czytaj więcej

Matthias Baltin became the new CEO at Allianz Polska

After three years of managing Allianz insurance companies, Veit Stutz, the current President of the Board, moved to Allianz's global structures, rising to the position of head of the Group's business transformation.

...
Czytaj więcej

PZU insurer on life unit

The Insurer PZU's life unit enjoyed a good half-year and hopes to see positive effects of the change in sales channels in the second half, the CEO of the life unit Roman Pałac told PAP.

...
Czytaj więcej

EIOPA publishes Discussion Paper on national insurance guarantee schemes

EIOPA published its Discussion paper on resolution funding and national insurance guarantee schemes as a follow-up to the EIOPA Opinion on the harmonisation of recovery and resolution frameworks for (re)insurers across the Member States published in 2017.

...
Czytaj więcej

Do insurers abide by laws regulating the insurance business?

The Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) is once again scrutinising life and endowment insurance combined with an insurance capital fund (ICF).

...
Czytaj więcej

New head of marketing in Aviva

Iwona Czech is the leader of Communications and Brand Management Department in the Aviva group.

...
Czytaj więcej

Polish drivers will drive without having to carry their MTPL policy and registration document

From 1 October 2018 Polish drivers will be exempted from the obligation to carry a vehicle registration document and MTPL policy. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Paweł Sawicki became management advisor to the Polish Insurance Association

Paweł Sawicki took on the position of an advisor to the Polish Insurance Association. Before the nomination he was head of Insurance and Pension Inspection Department in the Polish Financial Supervision Office. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Compensation agencies criticize the propositions to regulate their business

Polish senators have prepared new legal regulations for  compensation agencies. They include a maximum provision rate for these entities from their clients and duty to purchase professional indemnity insurance. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Paweł Stopczyński joins TUW PZUW board

The supervisory board of TUW PZUW has appointed Paweł Stopczyński as a board member of the company. In this way the TUW PZUW board has increased to 5 members. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Tomáš Mrnka became Deputy CEO Poland in AXA Partners CEE

On 1 June 2018 Tomáš Mrnka took over the leadership of the Polish division of AXA Partners. The nomination is connected with Renata Dębińska’s resignation from this position. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK: insurers have not acted in collusion

UOKiK has concluded that there were no illegal activities in relation to the increase of prices in the motor insurance sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Peter Thirring joins the VIG Managing Board

Some changes have taken place in the line-up of Vienna Insurance Group (VIG) Managing Board team in the middle of 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Paweł Paluszyński is the new CEO of GrECo JLT Polska

Paweł Paluszyński is the new CEO of GrECo JLT Polska. He has connected with the company since 2014. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

S&P Global Ratings assigns its A- financial rating to TUW PZUW

On 25 June 2018 S&P Global Ratings said that it had assigned its 'A-' long-term financial strength rating to Poland-based property/casualty insurer TUW PZUW. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU invests in an antifraud system

PZU has launched FMS – the antifraud system. Due to this solution the PZU antifraud protection will improve by 50%. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Senators work on regulations concerning compensation agencies

Polish senators have made a decision to prepare legal regulations for compensation agencies. Senators want to implement a maximum provision rate for these entities. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Vienna Insurance Group purchases Gothaer insurance company in Poland

Vienna Insurance Group is acquiring 100 percent of the shares of Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Merger of Compensa Życie i Polisa-Życie finished

On 30 May 2018 the merger process of Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group and Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group finished. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish financial watchdog warns against cryptocurrency

Poland’s financial watchdog has launched a social media campaign about the risks of investing in cryptocurrency. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

VIG in the Q1 2018: sustainable growth path continues on the Polish market

In Q1 2018 obtained premiums grew to EUR 2.83 billion (+3.9 percent). Profit (before taxes) increased to EUR 117.3 million (+7.0 percent). Combined ratio improved to 96.2 percent (Q1 2017: 96.9 percent). Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish PZU plans to pay out $595 mln in dividends for 2017

Poland’s biggest insurer PZU SA has informed its management board had recommended a dividend of 2.5 zloty per share or 2.16 billion zloty ($595.19 million) in total from 2017 net profit. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland to allow pension life insurers and fund managers, to run pension schemes PPK

Poland will allow pension fund managers and life insurers to run employer-sponsored pension schemes PPK, according to a new draft bill on PPKs outlined over on Saturday by development fund PFR head Pawel Borys. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Generali acquires the Polish insurer Concordia

​Generali is pushing forward its presence in the CEE Region through successful M&A activities in Slovenia and Poland. This is another step forward in the Group’s strategy of further improving its footprint in this area. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Opinion on the solvency position of insurance and reinsurance undertakings in light of Brexit

On 18 May the European Insurance and Occupational Pensions Authority issued an Opinion on the solvency position of insurers in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU Q1 net profit down 32% but tops forecasts

The Polish insurer PZU S.A. on 16 May reported a PLN 1.043 mln first-quarter net profit. Gross written premiums reached PLN 5.83 bln, just below analysts’ expectations. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

390th Financial Supervisory Authority meeting: Jakub Papuga given consent

On 18 May 2018 the 390th Financial Supervisory Authority meeting was held. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Arkadiusz Piątek became the new MediSky International CEO in Poland

Arkadiusz Piątek was appointed as the general manager of MediSky International in Poland. The company offers private international health insurance. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Pramerica increased its net profit by 38%

The financial net profit of Pramerica Życie TUiR SA in 2017 amounted to PLN 27.4m, a 38% increase y/y. Last year the insurer collected PLN 261.8m premiums. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Artur Granicki became the Head of the new Financial Innovation (FinTech) Department in the KNF Office

Artur Granicki has become the head of the new Financial Innovation (FinTech) Department in the KNF Office. Before the nomination he worked as the head of Investments Funds Department in the KNF Office. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

More cars registered in Poland

​Almost 140,000 passenger cars were registered in Poland in the first quarter of this year, 11 percent up on the same period in 2017, according to a report by the Polish Association of the Automotive Industry. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The Polish Financial Supervision Authority awarded institutions supporting mediation

The Polish Financial Supervision Authority (KNF) has awarded six financial institutions which support alternative dispute resolutions (ADR) and an ambassador of mediations on the financial market. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

From June the police will have access to drivers database CEPiK 2.0

The Ministry of Digital Affairs has prepared an amendment to the Road Traffic Act. New regulations will provide the police data about drivers and cars which are available in the new version of CEPiK 2.0.

...
Czytaj więcej

Christoph Witte is the new Country Manager of Credendo – Short-Term EU Risks in Poland

Christoph Witte was appointed as Country Manager of Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. in Poland on 26 April 2018. In his new position he will replace Paweł Pawlak, who has been the Country Manager since February 2017.

...
Czytaj więcej

‘Business ombudsman’ to be named in Poland

A “business ombudsman” will be named in Poland under a package of business-friendly regulations that take effect on 30 April.

...
Czytaj więcej

Polish Constitution for Business to help foreign investors

Five laws known as the Constitution for Business, which are aimed to facilitate running business in Poland, came into force on April 30. One of the laws focuses on improving the business environment for foreign investors. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

388th Financial Supervisory Authority meeting: Janusz Władyczak given consent

The 388th Financial Supervisory Authority meeting was held on 24 April 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Fund house TFI PZU hires Piotr Zielonka as equity portfolio manager

Insurance group PZU's asset management arm TFI PZU hired fund manager and analyst Piotr Zielonka to run its equity portfolio. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Position of the Office of the KNF on the use of cloud computing services by supervised entities

The Office of the Polish Financial Supervision Authority (UKNF) has presented its position on the specific nature of the use of cloud computing by supervised entities. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU develops its banking segment

​Paweł Surówka PZU CEO has presented the insurance company development plan. The insurer wants to obtain PLN 300 bln of assets. PZU plans to develop itself especially in the banking sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia with 13% growth y/y in insurance premiums in 2017

Sopot-based insurer ERGO Hestia Group has posted PLN 5.854 billion in gross written premiums in 2017, a 12.8 percent increase y/y. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The best law offices in the insurance category according to the Legal 500 EMEA ranking

On 12 April 2018 the results of the Legal 500 EMEA ranking were published. We have great pleasure to present the recommend law offices from Poland in the category ‘Insurance’.

...
Czytaj więcej

Stanisław Sokołowski was appointed to the board of Pocztowe TUW as a vice-president

On 28 March 2018 Artur Duda, existing Pocztowe TUW vice-president, resigned. On 29 March his position was taken by Stanisław Sokołowski. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland expects no major changes in PPK draft bill

Poland expects to introduce no major changes to its draft bill on new pension program - PPK, the head of the Polish Development Fund (PFR) Pawel Borys said on Twitter. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish insurers with PLN 5.69 bln profit in 2017

The net profit of insurers operating on the Polish market increased to PLN 5.69 billion in 2017 compared to PLN 4.09 billion a year earlier. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Mirosław Kisyk has been appointed to MetLife Poland CEO

​Łukasz Kalinowski, the existing MetLife Poland CEO, has resigned from his position. Together with his resignation from the CEO position he finished his cooperation with the insurance company. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

InsurTech Insly raises EUR 2.2 million

Insly, a cloud-based insurance platform, announces an investment of EUR 2.2 million led by Concentric and Black Pearls VC. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

KUKE: Polish exports growth to slow down to 6-7% in 2018

KUKE predicts that the growth rate of Polish exports will slow down to around 6-7 percent, KUKE’s CEO Janusz Władyczak said. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Bulgarian Euroins to launch operations in Poland in H1

Bulgarian insurance company Euroins, part of Euroins Insurance Group (EIG), will start operations in Poland in the first half of 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

CZUBLUN TRĘBICKI recognized by international ranking Chambers & Partners

In this year’s edition of Chambers & Partners ranking both partners of CZUBLUN TRĘBICKI Law Office were ranked – Piotr Czublun and Piotr Trębicki. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

VIG Poland takes over the technology company ITIS

​Vienna Insurance Group in Poland has bought a strategy package of ITIS shares. ITIS is a technology company which specializes in projecting innovative IT solutions for the insurance sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

New FinTech Department opened in the KNF Office

A new FinTech Department opened in the Office of Polish Financial Supervision Authority (KNF) on 22 February 2018. The new department belongs to the analyses division. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Changes in the InterRisk board

The InterRisk supervision board has decided to expand the company board. On 19 February 2018 Daniel Kaliszuk and Martin Stenitzer joined the InterRisk board. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

BACK TO THE FUTURE (b2f) – the future of insurance for the third time

On 26 September the third edition of beinsured.pl conference BACK TO THE FUTURE II (b2f) - the future of insurance will take place. This edition will be held under the banner “Regulatory tsunami”. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The 382nd Financial Supervisory Authority meeting. Consent given for three board members

The 382nd Financial Supervisory Authority (KNF) meeting was held on 20 February 2018. The Authority gave consent to two new insurance company board members responsible for risk management and one CEO. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Michał Kwieciński is a party to the proceedings in a dispute with the Financial Supervision Advisory

​The Administrative Court in Warsaw in its judgment of 16 February 2018 ruled that Michał Kwieciński, former AXA CEO, is a party to the proceedings in a dispute with the Financial Supervision Advisory. ​Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

A busy year for consumer ombudsmen

In Poland there are 371 consumer ombudsmen at the moment. The Office of Competition and Consumer Protection summed up their work in 2016. Ombudsmen advised consumers on 494 878 occasions.

...
Czytaj więcej

Andrzej Szufa appointed to Aegon TUnŻ board

Angrzej Szufa has been appointed to the board of the Aegon life insurer. He will be responsible for risk management. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish Development Fund CEO: Poland could have 6-7 universal banks in a few years

​Poland's banking sector could consolidate to some 6-7 universal banks under pressures of tightened regulations, leaving remaining players to fill niche roles, the Polish Development Fund CEO Pawel Borys stated. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Announcement on convening an Extraordinary Shareholder Meeting of PZU SA

The Management Board of PZU SA convenes an Extraordinary Shareholder Meeting of PZU SA to be held on 27 February 2018 at 11:00 a.m. in Warsaw.

...
Czytaj więcej

380th Financial Supervisory Authority meeting. Jacek Kugacz is the CEO of Polish Re

The 380th Financial Supervisory Authority (KNF) meeting was held on 30 January. The Authority gave Jacek Kugacz consent to become the Polish Re management board president.

...
Czytaj więcej

Janusz Władyczak is the President of KUKE

Shareholders of Export Credit Insurance Corporation Joint Stock Company appointed Janusz Władyczak to the CEO position on 31 January 2018 during the Extraordinary Shareholder Meeting.

...
Czytaj więcej

Polish lawmakers support constitution for business

Poland’s lawmakers on 26 January 2018 voted through a package of regulations to help businesses by cutting red tape and improving regulations for entrepreneurs.

...
Czytaj więcej

In January 2018 the best market conditions were in the finance and insurance market

According to data published by the Central Statistical Office of Poland entities from the finance and insurance sector have the best evaluation among researched types of business in January 2018.

...
Czytaj więcej

Insurers paid out PLN 29.6 bln to injured after Q3 2017

After the first three quarters of 2017, Polish insurers had paid out PLN 29.6 billion in compensation and benefits to injured parties and customers. This is 9% more than the year before.

...
Czytaj więcej

Jakub Papuga is to join the TUW PZUW Board

The TUW PZUW Supervision Board decided to appoint Jakub Papuga as a member of the company board from 1 February 2018. He will be responsible for risk management so his nomination has to be approved by the Financial Supervisory Authority (KNF).

...
Czytaj więcej

Unum to acquire Poland-based Pramerica Życie

On 23 January 2018 Unum announced it has entered into a definitive agreement to acquire Pramerica Życie TUiR S, a financial protection provider in Poland, from a subsidiary of Prudential Financial, Inc.

...
Czytaj więcej

Marsh: Global Insurance Market Index after Q3 2017

Global insurance renewal rates fell for the 18th consecutive quarter in the third quarter of 2017.

...
Czytaj więcej

KNF Innovation Hub Programme for supporting the development of financial innovation (FinTech)

KNF has launched the Innovation Hub Programme under which the supervisory body conducts a dialogue with FinTech companies by providing them with the appropriate explanations on the submitted enquiries.

...
Czytaj więcej

Maciej Łopiński – a new member of the PZU SA Supervisory Board

Aneta Fałek tendered her resignation from being a PZU SA Supervisory Board member as of 8 January 2018. The resignation does not specify the reasons for this. The same day, Maciej Łopiński was appointed to be a PZU SA Supervisory Board Member.

...
Czytaj więcej

The New PZU - More Than Insurance

On 9 January 2018 the top Polish insurer PZU presented its Updated Strategy and Implementation Plan for 2017-2020. The values of New PZU are focusing on consumer needs and digitalization.

...
Czytaj więcej

Alternative Dispute Resolution - new rules have been in force for a year now

For a year now instead of waging a court battle an unsatisfied consumer can take advantage of out-of-court proceedings (Alternative Dispute Resolution).

...
Czytaj więcej

378th Financial Supervisory Authority meeting: Warta and Gothaer are punished

The 378th Financial Supervisory Authority (KNF) meeting was held on 9 January.

...
Czytaj więcej

377th Financial Supervisory Authority meeting: Marcus van der Ploeg is Aegon CEO

The 377th Financial Supervisory Authority meeting was held on 19 December 2017. During the meeting the institution gave Marcus van der Ploeg consent to become the CEO of Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.

...
Czytaj więcej

Polish regulator KNF drafts rules for temporary application of MiFID II

Poland's financial market regulator KNF issued temporary guidelines for applying the MiFID II directive in the absence of domestic legislation implementing the directive, KNF said in a statement.

...
Czytaj więcej

Uber Eats will offer an insurance package to its couriers in Europe

Uber Eats will offer an insurance package to its couriers in Europe, a move to address the conditions of “gig economy” workers.

...
Czytaj więcej

UOKiK activities in 2016

UOKiK has published the Authority’s Report on Activities. In 2016 The President of UOKiK made 840 decisions concerning protection of competition and consumers. Financial penalties were amounted to nearly PLN 107 million.

...
Czytaj więcej

Euroins Insurance Bulgaria doubled its capital to enter in Poland

Euroins Insurance JSC has successfully realized its plan to hike its capital two times to 32.5 million euro and as a result the value of the company's capital indicators as surpassed by far the ones required by the Solvency II Directive. 

...
Czytaj więcej

376th Financial Supervisory Authority meeting: penalties for Pocztowe TUW and Allianz 

The Authority imposed a financial penalty on Pocztowe TUW for estimating premiums on a level which do not ensure the performance of the insurance contractual obligations and coverage costs of insurance company’s activities in the insurance of group 10.

...
Czytaj więcej

Spokesman for customers – new function in PZU

Piotr Ożarek has taken over the function of spokesman for customers in PZU. His task will be to help in the most difficult issues for customers who are not satisfied with decisions.

...
Czytaj więcej

Aneta Maykowska joins the board of Open Life

Aneta Maykowska joined the board of the life insurance company Open Life TU Życie SA on 27 November 2017. As a Vice-president of the company, she is responsible for finance, controlling, audit and accounting.

...
Czytaj więcej

ERGO International Corporate Solutions will be launched in Poland

At the beginning of next year, organisational changes are to take effect throughout the ERGO Group. "We will be reallocating corporate tasks," says ERGO´s Chief Executive Officer Markus Rieß.

...
Czytaj więcej

MAI CEE names group employee benefits leader

Central and Eastern European insurance broker MAI CEE has appointed its Poland head of employee benefits Ewelina Jaworska as group employee benefits leader.

...
Czytaj więcej

374th Financial Supervisory Authority meeting

The 374th Financial Supervisory Authority (KNF) meeting was held on 7 November 2017. During the meeting the institution gave Michał Krupiński consent to become the CEO of Bank Pekao SA.

...
Czytaj więcej

Jacek Kugacz appointed President of the Management Board of POLISH Re

On 3 November 2017, the Supervisory Board of POLISH Re appointed Jacek Kugacz to the position of the CEO and President of the Management Board of POLISH Re.

...
Czytaj więcej

2017 Global Digital IQ Survey

PwC has worked with Oxford Economics to survey more than 2,200 senior business and IT executives from 53 countries and more than 30 industry segments. Most organizations have not done enough to keep up with the digital revolution.

...
Czytaj więcej

KUKE joins the Polish Development Fund Group

On 1 October 2017 Export Credit Insurance Corporation (KUKE) joined a circle of companies forming the Polish Development Fund Group (PFR Group) and at the same time has successfully concluded a process of rebranding.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes names new Head of Claims & Collections for Poland

Euler Hermes, the world’s leading trade credit insurer, announces a senior executive appointment for its operations in Poland. Krzysztof Rzepka is appointed managing director of Claims and Collections for Euler Hermes Poland.

...
Czytaj więcej

ERA Automotive - the newly-formed European road-services assistance providers

A new alliance has been formed by bringing together major European-road services assistance providers - RAC, Europ Assistance, Falck and VHD.

...
Czytaj więcej

370th Financial Supervisory Authority meeting: Roman Pałac given consent

The 370th Financial Supervisory Authority meeting was held on 27 September 2017. During the meeting the institution gave Roman Pałac consent to become the CEO of PZU Życie SA.

...
Czytaj więcej

Gabriel Głusek is no longer a board member of Ubezpieczenia Pocztowe

Gabriel Głusek, an Ubezpieczenia Pocztowe board member, has been dismissed. He is replaced by Wojciech Kwiatkowski, who so far has been an acting board member.

...
Czytaj więcej

Andrzej Oślizło leaves Aviva

Andrzej Oślizło is leaving the Aviva Group. Since 2015 he performed the function of vice-president in Aviva. He was responsible for business development and contacts with partners, especially for the bancassurance sector.

...
Czytaj więcej

In September 2017 the best market conditions were in the finance and insurance market

As the results of the Central Statistical Office of Poland’s research in September 2017 show, the insurance and finance branch were the best appraised types of business.

...
Czytaj więcej

Former Polish Prime Minister joins Vienna Insurance Group as supervisory board member

Professor Marek Belka appointed to the boards of three Polish Group companies.

...
Czytaj więcej

Piotr Antkiewicz leaves KUKE

Piotr Antkiewicz has resigned from the function of CEO of Export Credit Insurance Corporation (KUKE). Antkiewicz became the company CEO two months ago. KUKE’s shareholders appointed him during the Extraordinary General Meeting on 17th July 2017.

...
Czytaj więcej

Detailed recap of PZU’s results in H1 2017

In H1 2017 the PZU Group collected gross written premium of PLN 11,6 million, i.e. 17.7% more than in the corresponding period of the previous year.

...
Czytaj więcej

Economic Forum: Poland may become a regional FinTech centre

An innovative banking sector is a good starting point for the development of the Polish FinTech sector on a European scale, stated guests of XXVII Economic Forum.

...
Czytaj więcej

Piotr Wrzesiński, ekspert PIU, weźmie udział w panelu dyskusyjnym podczas B2F

Piotr Wrzesiński z Polskiej Izby Ubezpieczeń został panelistą tegorocznej edycji BACK TO THE FUTURE (b2f) – Ubezpieczenia przyszłości. Ekspert weźmie udział w debacie „Jak technologia może pomóc w spełnianiu wymogów regulacyjnych?”.

...
Czytaj więcej

Jakub Płodzich dołączył do grona prelegentów b2f

Jakub Płodzich, ekspert z Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji podczas tegorocznej edycji BACK TO THE FUTURE (b2f) III– Ubezpieczenia przyszłości, poprowadzi wykład pt. Życie po RODO - czy świat wygląda inaczej?

...
Czytaj więcej

Grzegorz Kaliszuk dołączył do grona prelegentów b2f

​Grzegorz Kaliszuk, dyrektor zarządzający ds. produktów życiowych i zdrowotnych w TU Allianz Życie Polska S.A., został prelegentem tegorocznej edycji BACK TO THE FUTURE (b2f) III– Ubezpieczenia przyszłości.

...
Czytaj więcej

Jarosław Bucoń kolejnym prelegentem b2f III

Jarosław Bucoń, menedżer zespołu biznesowego w sektorze ubezpieczeniowym, Sollers Consulting, dołączył do grona prelegentów trzeciej edycji BACK TO THE FUTURE (b2f) – Ubezpieczenia przyszłości.

...
Czytaj więcej

Gazeta Ubezpieczeniowa została Strategicznym Partnerem Medialnym b2f III

3 kwietnia 2019 r. odbędzie się trzecia edycja konferencji BACK TO THE FUTURE (b2f) – Ubezpieczenia przyszłości pod hasłem „Regulacyjne tsunami”. Strategicznym Patronem Medialnym wydarzenia została Gazeta Ubezpieczeniowa.

...
Czytaj więcej

5 grudnia: Pracownicze Plany Kapitałowe – czy warto się angażować?

W dniu 5 grudnia w Warszawie odbędzie się szkolenie pt.: Pracownicze Plany Kapitałowe – czy warto się angażować? Warsztat Szkoły Ubezpieczeń beinsured poprowadzą eksperci prawa ubezpieczeń z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

25 września – konferencja PIU i SGH o automobilności

PIU i SGH organizują konferencję pt. „Nowa mobilność, nowy rynek, nowe ryzyko. Jak pojazdy elektryczne i autonomiczne wpłyną na rozwój infrastruktury i rynku ubezpieczeń”. 

...
Czytaj więcej

RODO w instytucjach finansowych – bezpłatne szkolenie online

W dniu 17 lipca br. odbędzie się bezpłatne webinarium pt. „RODO w instytucjach finansowych" organizowane przez Wolters Kluwer Polska.

...
Czytaj więcej

28 maja 2018 r. - BANCASSURANCE, AFFINITY, UBEZPIECZENIA GRUPOWE

Każdy z branży ubezpieczeniowej z całą pewnością wie co oznacza data 1 października 2018 r. Zdaniem wielu, będzie to początek nowej ery w dystrybucji ubezpieczeń w naszym kraju, ale w opinii innych – niewiele się zmieni.

...
Czytaj więcej

Czy pracodawca może pozyskiwać dane o nałogach pracowników? Relacja ze szkolenia: Jak RODO wpłynie na pracodawców?

W dniu 21 lutego br. odbyło się szkolenie o zmianach w prawie pracy w związku z wejściem w życie przepisów RODO. Warsztat poprowadzili eksperci praktyki prawa pracy z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI – adw. Edyta Defańska-Czujko i adw. Magdalena Sudoł.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: PPK - czy pracodawcy zapłacą kary?

W najnowszym filmie z cyklu #BeInObiektywnie po raz kolejny został poruszony bieżący temat pracowniczych planów kapitałowych. W rozmowie eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI rozmawiają m.in o karach.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: PPK od podstaw

Pracownicze plany kapitałowe to bardzo ważny temat, bo już niebawem dotknie każdego pracownika i pracodawcy w Polsce. PPK zobowiązuje pracodawcę do zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym, do której dobrowolnie będą mogli przystępować pracownicy.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: RODO - znowu zmiany

Prezentujemy kolejny odcinek #BeInObiektywnie, w którym eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI rozmawiają na temat projektu ustawy wdrażającej RODO. Jest to już trzeci akt, który zmieni oblicze ochrony danych osobowych w Polsce.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: IDD relacje agent-broker

Przedstawiamy kolejny odcinek #BeInObiektywnie! Po publikacji 17. odcinka przybliżającego tematykę IDD, otrzymaliśmy od Państwa sygnały o problemach pojawiających się przy wdrażaniu przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Łowcy Absurdów Prawnych_S01E01_RODO

Przedstawiamy Państwu nieustraszonych Łowców Absurdów Prawnych #ŁAP! Na pierwszy ogień nasi eksperci wzięli #RODO.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - UWOLNIJ PAPIERY! URATUJ DRZEWA!

W kolejnym odcinku #BeInObiektywnie! próbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy można zrezygnować z ton papierów i konieczności osobistego podpisu każdej umowy?

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - PRIIPS

W kolejnym odcinku #BeInObiektywnie! rozmawiamy o nowych regulacjach dotyczących produktów inwestycyjnych. Gościem specjalnym jest Przemysław Orłowski – Dyrektor Departamentu Produktów w Open Life TU Życie S.A. Czym jest PRIIPS i jakich produktów dotyczy?

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - reklamacje

Reklamacje to nowość dla multi-agentów. W związku z tym, w najnowszym odcinku #BeInObiektywnie!, postanowiliśmy wskazać m.in. czym jest reklamacja, w jakich przepisach jest uregulowana i jak jest zdefiniowany klient w świetle obowiązujących przepisów.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - obowiązki informacyjne w praktyce

W najnowszym odcinku #BeInObiektywnie! postanowiliśmy pokazać, jak powinien wyglądać modelowy proces obsługi klienta, gdyby agent chciał zrealizować wszystkie wymogi wynikające z nowych przepisów.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - leasing w ubezpieczeniach

Przed Państwem 10 odcinek BeInObiektywnie! Tematem przewodnim odcinka jest leasing w ubezpieczeniach.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - komentarz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Prezentujemy kolejny odcinek BeInObiektywnie!, w którym gośćmi mec. Piotra Czubluna są współautorzy komentarza ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - Obowiązki informacyjne dystrybutorów ubezpieczeń

Prezentujemy ósmy odcinek BeInObiektywnie, w którym eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI rozmawiają na temat obowiązku informacyjnego dystrybutorów ubezpieczeń w świetle RODO.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - czy to już koniec systemów premiowych?

Prezentujemy kolejny odcinek BeInObiektywnie 🎬, w którym eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI odpowiadają na pytanie - czy IDD oznacza koniec systemów premiowych?

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - RODO w rekrutacji

W 6 odcinku BeInObiektywnie 🎬 Eksperci Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, specjalizujący się w prawie pracy, omawiają wpływ RODO na zatrudnienie pracowników.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - klient w ubezpieczeniach grupowych

Prezentujemy kolejny odcinek #BeInObiektywnie 🎬! W 4 odcinku specjaliści z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI zastanawiają się m.in. Kim jest klient w ubezpieczeniach grupowych?

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - Google dystrybutorem ubezpieczeń?

Przed Wami trzeci odcinek #BeInObiektywnie 🎬! Specjaliści z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI zastanawiają się, czy wyszukiwarki internetowe np. Google powinny być uznawane za dystrybutorów ubezpieczeń?

...
Czytaj więcej
1  2