Trwają prace nad powstaniem Boomerun Insur-Tech

Spółka BandWarrior otrzymała ponad 1 mln zł dofinasowania. Środki trafią na rozwój nowego produktu - Boomerun Insur-Tech, czyli modelu analitycznego do przeliczania danych dot. aktywności fizycznej na ryzyko w ubezpieczeniach życiowych.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Powstanie Fundusz Pomocowy dla zakładów ubezpieczeń

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został wpisany projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zakłada on utworzenie Funduszu Pomocowego, którego zadaniem będzie udzielanie zwrotnej pomocy finansowej ubezpieczycielom.

...
Czytaj więcej

Składka przypisana VIG Polska wzrosła o 13,9% w I poł. 2019 r.

Składka przypisana brutto zebrana przez polskie spółki należące do Vienna Insurance Group zwiększyła się o 13,9% r/r. W sumie na koniec czerwca 2019 r. przypis VIG Polska wyniósł 2.563,6 mln zł.

...
Czytaj więcej

Grupa PZU: najwyższy wynik za pierwsze półrocze od pięciu lat

Grupa PZU zakończyła I półrocze 2019 r. z wynikiem finansowym netto na poziomie 1,48 mld zł. Jak podaje spółka, jest to najwyższy przypisany jednostce dominującej wynik za I poł. roku w ciągu ostatnich pięciu lat.

...
Czytaj więcej

Dyrektor KIS wydał dwie interpretacje indywidualne dot. pośrednictwa PPK

Dyrektor KIS wydał interpretacje indywidualne w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.

...
Czytaj więcej

Baltin: Allianz stanie się bardziej smart

Matthias Baltin, prezes zarządu Allianz Polska, gościł w programie #RZECZoBIZNESIE. Podczas rozmowy podkreślił, że polski rynek ma duże znaczenie w Europie. Wskazał też, w jakich kierunkach zamierza rozwijać się zarządzana przez niego spółka.

...
Czytaj więcej

Rząd przyjął nowelizację AML. Projekt zakłada ułatwienie wymiany informacji między instytucjami obowiązanymi

​W dniu 13 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przedłożony przez ministra finansów. Nowelizacja wynika z konieczności doprecyzowania niektórych przepisów.

...
Czytaj więcej

Finalizacja umowy nabycia udziałów MACIF przez SALTUS

20 sierpnia br. doszło do sfinalizowania umowy nabycia udziałów MACIF Życie TUW przez SALTUS TUW.

...
Czytaj więcej

UFG: renty dla ofiar wypadków mimo wyczerpania sumy gwarancyjnej

Ofiary wypadków sprzed lat otrzymają renty, mimo wyczerpania środków zagwarantowana na ten cel w polisach OC sprawców wypadków. Świadczenia będzie wypłacał UFG, na który składają się ubezpieczyciele oferujący polisy komunikacyjne.

...
Czytaj więcej

Santander-Aviva: ubezpieczenie ze zniżką

Dla wybierających się na za granicę Santander Bank Polska przygotował poradnik pozwalający zaoszczędzić na płatnościach, przewalutowaniach i wypłatach z bankomatów poza Polską. Urlopowicze znajdą w nim także kod zniżkowy na ubezpieczenie turystyczne.

...
Czytaj więcej

INTER Polska: polisa dedykowana lekarzom

Lekarze dobrze oceniają swój stan zdrowia, chociaż wielu z nich żyje z długotrwałymi problemami zdrowotnymi. W niektórych przypadkach dolegliwości ograniczają ich zdolność do pracy zawodowej i do uzyskiwania przychodów.

...
Czytaj więcej

Aon z ubezpieczeniem turystycznym dla klientów indywidualnych

Aon Polska Services Sp. z o.o. wspólnie z Europ Assistance Polska przygotował dla swoich klientów ofertę ubezpieczenia turystycznego.

...
Czytaj więcej

Pomoc w Podróży od Europ Assistance

Europ Assistance zleciło wykonanie badania, z którego wynika, że 61% Polaków chce w tym roku wyjechać na urlop. Równocześnie Polacy liczą się z kosztem wyjazdu i często próbują ograniczyć wydatki poprzez rezygnację z ubezpieczenia turystycznego.

...
Czytaj więcej

RPP: ugody z podmiotami leczniczymi i ich ubezpieczycielami

Rzecznika Praw Pacjenta poinformował, że w ostatnim czasie zostało pomyślnie zakończonych kilka kolejnych spraw o zapłatę zadośćuczynienia. RPP brał udział w rozwiązywaniu ww. spraw.

...
Czytaj więcej

Aviva opublikowała wyniki finansowe

Aviva odnotowała w I połowie br. w Polsce wzrost składki brutto zarówno w ubezpieczeniach na życie, jak i majątkowych.

...
Czytaj więcej

Unum: wzrosła wartość wypłacanych świadczeń

Od lipca 2018 r. do połowy 2019 r. Unum Życie TUiR S.A. wypłaciło klientom 96,9 mln zł świadczeń. To o 14,9% więcej niż wartość świadczeń wypłaconych za analogiczny okres sprzed roku.

...
Czytaj więcej

Polisy turystyczne szyte na miarę

Mondial Assistance zlecił przeprowadzenie badania na temat aktywności Polaków podczas urlopu.

...
Czytaj więcej

Podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w przypadku twardego brexitu

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej znacząco wpłynie na działalność gospodarczą firm z sektora finansowego.

...
Czytaj więcej

Wioletta Macnar obejmie stanowisko prezesa Santander Aviva

Wioletta Macnar, obecnie główny aktuariusz Avivy, obejmie stanowisko prezesa towarzystw ubezpieczeniowych Santander Aviva po uzyskaniu zgody KNF.

...
Czytaj więcej

Rośnie zainteresowanie polisami z szerszym zakresem ochrony

Z roku na rok rośnie liczba osób, które spędzają urlop poza Polską. W związku z tym rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem turystycznym. Zwłaszcza, że leczenie na własny koszt może okazać się sporym wydatkiem.

...
Czytaj więcej

Co dalej z Play Ubezpieczenia?

Play Ubezpieczenia to aplikacja mobilna wprowadzona na rynek pod koniec 2017 r., której użytkownicy mogli kupić ubezpieczenie różnych towarzystw za pomocą aplikacji stworzonej przez Play.

...
Czytaj więcej

MetLife oferuje ubezpieczenie dla osób starszych

Osoby starsze, które chcą zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianego zdarzenia, mogą zakupić polisę MetLife START55. Jet to ubezpieczenie kierowane do osób starszych.

...
Czytaj więcej

Prudential: Polacy nie zdają sobie sprawy jak długo może trwać życie na emeryturze

Z danych ZUS wynika, że Polacy pobierają emeryturę przez średnio 20 lat. Równocześnie większość osób obecnie aktywnych zawodowo ma świadomość, że ich świadczenia emerytalne będą niskie, ale będą one pobierane tylko przez krótki okres.

...
Czytaj więcej

RCL: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia

W wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do ogłoszenia.

...
Czytaj więcej

Aviva z nowym ubezpieczeniem na życie i zdrowie

Nowe ubezpieczenie „Twoje Życie” oferowane przez Avivę pozwala w łatwy sposób dostosować zakres ochrony do potrzeb klienta.

...
Czytaj więcej

PIU przestrzega przed burzami

W związku z coraz częściej pojawiającymi się anomaliami pogodowymi ubezpieczyciele przypominają, że warto posiadać odpowiednią polisę, która zrekompensuje poniesione straty. Jednak równie ważna jest prewencja i świadomość zagrożeń.

...
Czytaj więcej

Pytanie prawne dot. świadczenia wykupu z umowy ubezpieczenia na życie z UFK

W dniu 4 lipca br. do Sądu Najwyższego wpłynęło zapytanie prawne dot. świadczenia wykupu z tytułu umowy ubezpieczenia na życie z UFK.

...
Czytaj więcej

Polacy nadal niechętnie kupują ubezpieczenia turystyczne

Polscy turyści nadal wyjeżdżają na zagraniczne wakacje bez ubezpieczenia. Z badań wynika, że najczęściej wybieraną formą ochrony jest EKUZ lub podstawowe ubezpieczenie oferowane przez biuro podróży.

...
Czytaj więcej

Janusza Momencika dziwne wypadki #5

- Trzydzieści osiem, trzydzieści dzieeeewięć, ....., czteeeeeerdzieeeści - codzienna porcja pompek w połączeniu z kilkoma innymi intensywnymi ćwiczeniami, zawsze wprawiała Janusza Momencika w bardzo dobry nastrój.

...
Czytaj więcej

Prévoir podwyższył wiek przystąpienia do ubezpieczenia na życie do 75 lat

Z dniem 1 lipca br. Towarzystwo Ubezpieczeń Prévoir podniosło wiek przystąpienia do umowy ubezpieczenia na życie. Od początku miesiąca z ochrony ubezpieczeniowej mogą skorzystać osoby do 75. r. ż.

...
Czytaj więcej

Produkty ubezpieczeniowe od Aegon w nowej odsłonie

Ubezpieczyciel przedstawił klientom nowe, rozszerzone wersje dwóch swoich ubezpieczeń – Aegon Plan na Przyszłość oraz Aegon Kapitalna Przyszłość.

...
Czytaj więcej

Edupolisa.pl - nowe ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży

GSU Ubezpieczenia wraz z Europ Assistance Polska przygotowały produkt skierowany do dzieci i młodzieży.

...
Czytaj więcej

Wniosek Komisji Europejskiej dot. zrównoważonych inwestycji

​W Unii Europejskiej są prowadzone prace nad wnioskiem Komisji Europejskiej dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

...
Czytaj więcej

Janusza Momencika dziwne wypadki #4

“Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe było następstwem udziału ubezpieczonego w zawodach sportowych o ryzykownym charakterze lub udziału w wydarzeniach takich jak (...)"

...
Czytaj więcej

PKO Ubezpieczenia wprowadza ubezpieczenie na życie z sumą ubezpieczenia do 1 mln zł

​Bezpieczny Plan w ofercie ubezpieczeń na życie PKO Ubezpieczenia umożliwia ochronę w razie śmierci z sumą ubezpieczenia od 300 tys. zł do 1 mln zł. Klienci mają też zapewnioną stała wysokość składki przez 5 lat.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden partnerem programu Karta Dużej Rodziny

Od 15 lipca posiadacze Karty Dużej Rodziny będą mogli skorzystać ze zniżki przy zakupie polisy turystycznej od Nationale-Nederlanden.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządach MetLife TU na Życie i MetLife PTE

​Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MetLife TUnŻ zadecydowało o powołaniu do zarządu towarzystwa: Magdaleny Brzozowskiej-Tomczyk oraz Justyny Dymek. Także decyzją Rady Nadzorczej Sławomir Tołwiński otrzymał nominację na stanowisko Prezesa MetLife PTE.

...
Czytaj więcej

Janusza Momencika dziwne wypadki #2

Anzelm Hyc odszedł z tego świata na skutek obrażeń, jakich doznał w wypadku samochodowym, kiedy to był uprzejmy rozwalić się swoim Fordem RS, wchodząc ze zbyt dużą prędkością w zakręt na torze wyścigowym pod Kielcami...

...
Czytaj więcej

Pierwsze firmy przystąpiły do PPK w Compensie

1 lipca zainaugurowane zostały Pracownicze Plany Kapitałowe. Tego samego dnia Compensa Życie uruchomiła serwis internetowy ułatwiający pracodawcom zapisanie się i obsługę PPK. Poprzez serwis pierwsze firmy przystąpiły już do PPK w Compensie.

...
Czytaj więcej

Colonnade: firmy ubezpieczeniowe oparte na technologii rosną w siłę

Insurtech to sektor firm, promujących innowacyjne rozwiązania technologiczne usprawniające działanie branży ubezpieczeniowej. W ostatnich latach pojawiło się wiele startupów ubezpieczeniowych na rynku globalnym.

...
Czytaj więcej

Nieustąpienie pierwszeństwa nadal częstą przyczyną wypadków

Ze statystyk Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w 2018 roku na polskich drogach doszło do ponad 31 tysięcy wypadków drogowych. 3072 z tych wydarzeń to wypadki spowodowane nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu na przejściu.

...
Czytaj więcej

Allianz stawia na uproszczenie języka komunikacji z klientem

11 czerwca br. KNF wyraziła zgodę na powołanie Matthiasa Baltina na Prezesa Zarządu spółek ubezpieczeniowych TUiR Allianz Polska S.A oraz TU Allianz Polska S.A.

...
Czytaj więcej

AXA rozszerza ofertę ubezpieczeniową w aplikacji mobilnej mBanku o produkty życiowe

​mBank rozszerzył portfolio produktów ubezpieczeniowych AXA, sprzedawanych poprzez aplikację mobilną banku. Obecnie w ofercie znajdują się ubezpieczenia turystyczne, mieszkaniowe i od niedawna NNW i na życie, co jest pierwszą taką ofertą na rynku.

...
Czytaj więcej

Balcia rozszerza współpracę z Bacca

Balcia Insurance SE integruje się z TubaPay. Agenci RESO Europa Service skorzystają z terminali płatniczych TubaPay. Ich klienci wygodnie opłacą składki za pomocą kart płatniczych.

...
Czytaj więcej

Compensa TU na Życie VIG przedstawiła swoją ofertę PPK

Compensa TU na Życie VIG to na razie jedyny zakład ubezpieczeń, który dołączył do programu PPK jako dostarczyciel produktu w formie ubezpieczenia na życie z UFK. Oferta ubezpieczyciela została właśnie opublikowana na portalu MojePPK.

...
Czytaj więcej

Polscy przedsiębiorcy są winni ubezpieczycielom ponad 161,4 mln zł

Z informacji prasowej Krajowego Rejestru Długów BIG wynika, że zadłużenie przedsiębiorców wobec towarzystw ubezpieczeń przekroczyło 161 mln zł. Co istotne, trzy lata temu wynosiło ono 63 mln zł. Największy dług mają spółki z sektora transportu i handlu.

...
Czytaj więcej

MetLife wprowadza innowacyjne ubezpieczenie dla MŚP

„MetLife Każdy Ważny” to alternatywa dla klasycznego ubezpieczenia grupowego – zapewnia indywidualną, spersonalizowaną ochronę życia i zdrowia zarówno pracodawcy, jak i pracownikom oraz członkom ich rodzin.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie turystyczne niezbędne w podróży do krajów poza UE

Obecnie około 20% osób wybierających się na wakacyjny wyjazd poza Polskę, planuje swoją podróż na długo przed planowanym wylotem. Poza terminem i miejscem pobytu warto zadbać o odpowiednią ochronę.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PPK. Nowy warunek pobierania opłaty za wynik przez instytucje

​W dniu 6 czerwca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe.

...
Czytaj więcej

Oferta dla klientów premium od PZU

PZU przygotowało ofertę ubezpieczeń na życie, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań osób zamożnych.

...
Czytaj więcej

STU ERGO Hestia podsumowuje ubiegły rok. Ubezpieczyciel zebrał ponad 6,5 mld zł składki

STU ERGO Hestia podało wyniki finansowe za 2018 r. Ubezpieczyciel uzyskał rekordowy przypis składki na poziomie ponad 6,5 mld zł oraz wynik techniczny w wysokości blisko 413 mln zł.

...
Czytaj więcej

Fizjoterapeuci z obowiązkowym ubezpieczeniem

1 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

...
Czytaj więcej

PZU: OK Google, Porozmawiaj z PZU

Ubezpieczyciele dążą do tego aby być jak najbliżej klienta, a wybór odpowiedniej polisy zajmował kilka minut. PZU kilka miesięcy po premierze polskiej wersji Asystenta Google wdraża wirtualnego doradcę.

...
Czytaj więcej

Unum: popularność ubezpieczeń na życie będzie rosnąć

Jakie postawy wobec ryzyka nieprzewidzianych wydatków przyjmuje społeczeństwo amerykańskie i polskie? To główne pytanie najnowszego badania Unum Insight. Wyniki badania przedstawiła w serwisie Newseria Biznes Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Unum.

...
Czytaj więcej

NN: jedynie 55% Polaków kupuje polisę turystyczną

Ubezpieczyciele przekonują, że planując tegoroczny urlop warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie, które pozwoli na finansowe zabezpieczenie w przypadku niechcianych zdarzeń.

...
Czytaj więcej

PKO Ubezpieczenia ma ambitne plany na przyszłość

PKO Ubezpieczenia zakłada, że spółka życiowa i majątkowa osiągnie łączny wynik w br. w wysokości ok. 70 mln zł. Z kolei do końca roku planuje obsługiwać ok. 2 mln klientów.

...
Czytaj więcej

Priorytetowa pomoc poszkodowanym w wypadkach

Compensa działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. W kwietniu br. ubezpieczyciel zorganizował akcję krwiodawstwa wśród swoich pracowników, a także został sponsorem wydarzenia „Motoserce”.

...
Czytaj więcej

PZU rozpoczyna ogólnopolską akcję „Wakacje z PZU. Bezpieczne Dziecko”

Akcja skierowana jest do rodziców. Ma na celu bezpłatne objęcie ich dzieci polisą od następstw nieszczęśliwych wypadków do końca wakacji szkolnych, czyli do 1 września. Polisa działa na całym świecie w trybie 24/7.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie pierwszego roku marki LINK4 Mama

Rok temu na rynku zadebiutowała nowa marka ubezpieczeniowa LINK4 Mama. To unikatowa oferta od LINK4 dostępna w dwóch pakietach: dla rodziców i dla dzieci.

...
Czytaj więcej

Gothaer odnotował dwucyfrowy wzrost

Minione miesiące to okres dużych zmian w Gothaer TU S.A. Na początku roku, 28 lutego, firma stała się formalnie częścią austriackiej Vienna Insurance Group. Obecnie zmieniło nazwę na Wiener.

...
Czytaj więcej

Polacy nie pamiętają o opłacaniu składek w terminie

Krajowy Rejestr Długów poinformował, że Polacy są winni firmom ubezpieczeniowym ok. 160 mln zł. Długi najczęściej wynikają z braku świadomości o konieczności opłaty składki.

...
Czytaj więcej

AXA rozpocznie sprzedaż ubezpieczeń w bankach spółdzielczych

AXA chce wzmocnić swoją pozycję w kanale bancassurance poprzez sprzedaż ubezpieczeń w bankach spółdzielczych. Ubezpieczycielowi ma pomóc w tym nowy system IT przygotowany przez Asseco Poland.

...
Czytaj więcej

TU Europa i Getin z ofertą ubezpieczeń podróżnych

Getin wprowadza do swojej oferty ubezpieczenie podróżne o nazwie „Bezpieczna Wyprawa”, dostarczane przez TU Europa.

...
Czytaj więcej

E-ubezpieczenia są możliwe (cz. I)

O procesie automatyzacji, tworzeniu technologicznych rozwiązań i zmianie paradygmatu funkcjonowania organizacji opowiada w rozmowie z beinsured.pl Maciej Kloze, wiceprezes Grupy Europa.

...
Czytaj więcej

Polski rynek ubezpieczeń jest w fazie dynamicznych zmian

Kluczowym trendem jest wszechobecna w ubezpieczeniach cyfryzacja. Wymuszają ją zmiany technologiczne i rosnące oczekiwania klientów, którzy preferują cyfrowe usługi i kanały kontaktu.

...
Czytaj więcej

Gothaer zmienia się w Wiener TU

Nowa marka spółki ma nawiązywać do austriackich korzeni. Równocześnie ubezpieczyciel podkreśla, że jego hasło to „stałość w zmienności”.

...
Czytaj więcej

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o PPK

16 maja, podczas 81. posiedzenia Sejmu RP, posłowie przyjęli projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Znosi on m.in. limit 30-krotności podstawy wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz wprowadza szereg uproszczeń.

...
Czytaj więcej

Compensa TU na Życie S.A. wpisana do ewidencji PPK

15 maja Compensa Życie uzyskała wpis do ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ubezpieczyciel w ofercie PPK poza elementem oszczędnościowym przygotował też część ochronną produktu. PPK będzie dystrybuowane w kanale agencyjnym i brokerskim. 

...
Czytaj więcej

Co zrobić, by PPK pozytywnie wpłynęło na polską gospodarkę?

Pracownicze Plany Kapitałowe zaczną być stosowane przez największe spółki już za kilka miesięcy. Jest to pierwszy od kilkunastu lat program długoterminowego i systematycznego oszczędzania, obejmujący tak dużą grupę.

...
Czytaj więcej

Świat przyspiesza a za nim ubezpieczenia

Coroczny Kongres PIU to okazja do dyskusji na temat zmian i wyzwań, z jakimi będzie musiał zmierzyć się sektor finansowy. Jednym z prelegentów Kongresu był dr Grzegorz Linderberg, który próbował przybliżyć słuchaczom, jak zmienia się świat.

...
Czytaj więcej

II dzień EKG pod hasłem PPK i zarządzania danymi

13 maja w Katowicach rozpoczął się XI Europejski Kongres Gospodarczy. Trzydniowa konferencja poświęcona rozwojowi polskiej gospodarki przyciąga co roku polityków, przedstawicieli instytucji rządowych i świata biznesu.

...
Czytaj więcej

Nowe uprawnienia nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego wobec zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) będzie miała możliwość karania zagranicznych zakładów ubezpieczeń lub zagranicznych zakładów reasekuracji wykonujących na terytorium RP działalność przez oddział lub w ramach swobody świadczenia usług.

...
Czytaj więcej

PZU prezentuje rekordowe wyniki za I kw. br.

W pierwszym kwartale 2019 r. PZU pobiło własny rekord i wygenerowało wyższy przypis składki niż w analogicznym kwartale 2018 r. Jest to kolejny najlepszy kwartał w historii firmy, co według jej zarządu jest dobrym prognostykiem na cały rok.

...
Czytaj więcej

INTER Polska porusza problem starzenia się pracowników służby zdrowia

Służba zdrowia w najbliższych latach będzie mierzyć się ze zjawiskiem starzenia się personelu medycznego. To problem dla placówek i specjalistów, którzy pozostają aktywni zawodowo.

...
Czytaj więcej

Spotkanie podkomisji ws. prawa do pobierania świadczeń mimo wyczerpania sumy gwarancyjnej

Odbędzie się spotkanie Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych ws. rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance radzi jak podróżować komfortowo

Zdaniem Europ Assistance warto zminimalizować ryzyka, które mogą spowodować, że urlop rozpoczniemy od stresu wywołanego np. utratą bagażu, opóźnieniem lotu, czy atakiem paraliżującego strachu w jego trakcie.

...
Czytaj więcej

VII Kongres PIU: nowe pokolenie klientów w Europie

Jednym z poruszanych tematów podczas Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń było wejście w dorosłość nowego pokolenia klientów. W czasie wykładu poprzedzającego panel dyskusyjny omówiono cechy tzw. Pokolenia Z i ich oczekiwania wobec sektora finansowego

...
Czytaj więcej

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w dobie rozwoju urządzeń transportu osobistego

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport na temat nowej mobilności i jej wpływu na sektor finansowy. W raporcie czytamy, że rynek nowej mobilności będzie wart w 2030 r. aż 4,3 bln dolarów.

...
Czytaj więcej

Compensa oferuje telemedycynę w ubezpieczeniach zdrowotnych

Ubezpieczenia zdrowotne należą do kluczowych obszarów działalności Compensy. Ubezpieczyciel oferuje zarówno produkty indywidualne, jak i grupowe. Z dostępu do ponad 1,6 tys. placówek zlokalizowanych na terenie całego kraju korzysta ok. 50 tys. klientów.

...
Czytaj więcej

W 2018 r. do UFG trafiło ponad 4,5 tys. zgłoszeń o podejrzeniu braku ubezpieczenia OC

Rośnie liczba sygnalistów informujących o braku ubezpieczenia OC ppm. u innego kierowcy. W ubiegłym roku przekazali oni do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ponad 4500 takich zgłoszeń. Jest to o 20% więcej niż w 2017 r.

...
Czytaj więcej

RF: odszkodowanie z tytułu nieodpłatnej opieki osoby bliskiej nad poszkodowanym

W opinii Rzecznika Finansowego ubezpieczyciel powinien wypłacać odszkodowanie z tytułu nieodpłatnej opieki osoby bliskiej nad poszkodowanym np. w wypadku komunikacyjnym.

...
Czytaj więcej

Generali z najwyższym współczynnikiem wypłacalności

Generali Życie TU SA wypracowało na dzień 31 grudnia 2018 r. współczynnik wypłacalności na poziomie 486%. Z kolei spółka majątkowa na poziomie 209%, podał ubezpieczyciel.

...
Czytaj więcej

W 2018 r. klienci skierowali do Rzecznika Finansowego 4.014 wniosków o podjęcie postępowania w ramach ADR

W 2018 r. o 7% wzrosła liczba wniosków kierowanych przez klientów instytucji finansowych do Rzecznika Finansowego o uruchomienie procedury pozasądowego rozwiązania sporu. Wzrost ten dotyczył głównie rynku bankowo-kapitałowego.

...
Czytaj więcej

MF upraszcza raportowanie danych finansowych przez zakładu ubezpieczeń i reasekuracji

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt  nowelizacji rozporządzenia w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

...
Czytaj więcej

UNIQA odświeżyła Pakiet Bezpieczeństwa

UNIQA Polska dokonała zmian w swoim ubezpieczeniu na życie „Pakiet Bezpieczeństwa” - każdy z trzech pakietów zyskał nowe warianty VIP z wysokimi sumami ubezpieczenia. Ponadto, został zniesiony okres karencji.

...
Czytaj więcej

Link4 Mama wyróżnione na Techno Biznes 2019

Gazeta Bankowa zorganizowała galę Techno Biznes 2019, podczas której wręczono nagrody dla zwycięzców konkursów Lider 2019 i Hit 2019.

...
Czytaj więcej

KNF obejmie nadzór nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń. Jest gotowy projekt nowelizacji

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji dwóch ustaw regulujących sektor ubezpieczeń. Proponowane zmiany mają na celu objęcie nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń prowadzącymi transgraniczną działalność na terenie Polski.

...
Czytaj więcej

Dobre wyniki biznesu majątkowego VIG w Polsce w 2018 r.

Dynamika spółek majątkowych Vienna Insurance Group w Polsce w 2018 roku była ponad dwukrotnie wyższa niż rynku ubezpieczeń majątkowych. To efekt znacznych przyrostów składki zarówno w ubezpieczeniach komunikacyjnych jak i pozostałych majątkowych.

...
Czytaj więcej

PZU GO dostępne dla szerokiego grona odbiorów

PZU GO to sztandarowy projekt stworzony przez ekspertów, który ma wspierać ochronę ludzkiego życia w momencie wypadku komunikacyjnego.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden rozszerza ubezpieczenia życiowe o pomoc w procesie leczenia chorób

Nationale-Nederlanden zdecydowało się na rozszerzenie umów dodatkowych do ubezpieczeń na życie „Ochrona jutra” oraz „Sposób na przyszłość”.

...
Czytaj więcej

Stanowisko SPBUiR dot. działalności brokerskiej w zakresie PPK

SPBUiR wydało stanowisko w sprawie czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego i wynagrodzenia z tytułu czynności podejmowanych w ramach ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Zmiany w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Concordii

Rada Nadzorcza Concordia Capital SA i Concordia Polska TUW została powiększona o dwie osoby: Beatę Balutę oraz Agnieszkę Lewandowską. Z kolei do Zarządu obu spółek dołączył Arkadiusz Wiśniewski oraz Magdalena Kurpiewska.

...
Czytaj więcej

Składki na ubezpieczenie życiowe jako koszt uzyskania przychodu z najmu kredytowanego mieszkania

Wydatki poniesione przez wnioskodawczynię na ubezpieczenie na życie, w związku z zaciągniętym kredytem na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na wynajem mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z najmu.

...
Czytaj więcej

Compensa: integracja zarządzania sprzedażą

W zarządzie oraz w strukturze organizacyjnej Compensa TU na Życie S.A. VIG i Compensa TU S.A. VIG wprowadzono zmiany, które zintegrują zarządzanie sprzedażą i umożliwią realizację celów rozwojowych obu spółek.

...
Czytaj więcej

SALTUS Ubezpieczenia: Xenia Kruszewska komentuje dane PIU

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że na koniec 2018 r. 2,6 mln Polaków posiadało prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Na temat opublikowanych przez PIU danych wypowiedziała się Xenia Kruszewska.

...
Czytaj więcej

Parlament Europejski zgodził się na ogólnoeuropejskie indywidualne produkty emerytalne

​W dniu 4 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski opowiedział się za przyjęciem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE).

...
Czytaj więcej

Ewa Dąbrowska została Dyrektorem Pionu Klienta Korporacyjnego w Nationale-Nederlanden

Ewa Dąbrowska stanęła na czele nowo powołanego Pionu Klienta Korporacyjnego w Nationale-Nederlanden.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę dot. działalności w Polsce brytyjskich instytucji finansowych po twardym brexicie

​W dniu 28 marca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego. Akt prawny reguluje m.in. działalność zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w razie wyjścia UK z UE.

...
Czytaj więcej

Vienna Life wprowadza e-podpis

​Vienna Life umożliwia zawarcie umów ubezpieczenia na życie w pełni online. Usługa e-podpisu to jedna ze zmian wprowadzonych do informatycznego systemu ubezpieczyciela eWniosek. 

...
Czytaj więcej

Czy PPK ożywi rynek UFK?

Zgodnie z danymi KNF, w 2018 r. zakłady ubezpieczeń na życie zebrały 7,9 mld zł składki w segmencie ubezpieczeń na życie z UFK. Jest to najniższy przypis od 8 lat.

...
Czytaj więcej

PFR: w połowie kwietnia powinny pojawić się pierwsze wpisy instytucji finansowych na portalu PPK

Paweł Borys, prezes PFR, powiedział podczas konferencji prasowej, że w najbliższych tygodniach ministerstwo finansów powinno opublikować rozporządzenie dot. benchmarków dla instytucji finansowych. Jest to ostatni akt wykonawczy do ustawy o PPK.

...
Czytaj więcej

Warta opublikowała wyniki finansowe za rok 2018

Łącznie obie spółki Warty zebrały w ubiegłym roku składkę w wysokości niemal 6,4 mld zł. W 2019 r. Warta będzie wdrażała kolejne innowacje między innymi podnoszące jakość obsługi klienta i przyśpieszające proces likwidacji szkód.

...
Czytaj więcej

Unum Życie po raz czwarty z tytułem Etyczna Firma Roku

Od czterech lat Unum Życie zostaje wyróżnione w konkursie organizowanym przez redakcję Pulsu Biznesu. Nieprzerwane budowanie kultury opartej na wartościach zostało docenione przez kapitułę, która dodatkowo wyróżniła spółkę tytułem Super Etycznej Firmy.

...
Czytaj więcej

Rząd zapowiada zmiany przepisów dot. zagranicznych zakładów ubezpieczeń

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został zamieszczony wpis o projekcie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

Wyniki UNIQA Polska za 2018 r.

Grupa UNIQA zakończyła poprzedni rok z rekordowym wynikiem finansowym w wysokości 62,9 mln zł. W dziale I wyniósł on 8,4 mln zł, tj. dwa razy więcej niż na koniec 2017 r. Z kolei biznes majątkowy zwiększył się o 12%, do poziomu 54,4 mln zł.

...
Czytaj więcej

Stanowisko MF ws. podejmowania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w przypadku brexitu

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację posła Pawła Pudłowskiego ws. podejmowania działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w przypadku brexitu.

...
Czytaj więcej

Coraz bliżej wprowadzenia ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego

Na kwiecień planowane jest w Parlamencie Europejskim pierwsze czytanie wniosku KE dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE).

...
Czytaj więcej

Grupa Europa: chcemy tworzyć produkty dla „klienta przyszłości”

Na łamach money.pl ukazał się wywiad z prezesem Grupy Europa, Maratem Nevretdinovem. W rozmowie poruszono kwestie zmian na rynku ubezpieczeniowym wynikające z możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii.

...
Czytaj więcej

PZU realizuje cele i rośnie w siłę

13 marca PZU podsumowało realizację strategii na lata 2017-2020. W 2018 roku firma wdrożyła wiele zapowiedzianych rok temu rozwiązań i programów.

...
Czytaj więcej

PZU publikuje wyniki finansowe

Powszechny Zakład Ubezpieczeń odnotował najwyższy zysk roczny od 5 lat i rekordową składkę. Zysk netto Grupy to 5,4 mld zł, a jednostki dominującej to 3,2 mld zł.

...
Czytaj więcej

Aviva: wyniki finansowe w Polsce w 2018 r.

Aviva opublikowała zaktualizowane wyniki finansowe za rok 2018.

...
Czytaj więcej

Wyniki PKO Ubezpieczenia po 2018 r. Przekroczona bariera 1 mld zł przypisu składki

W 2018 r. grupa ubezpieczeniowa PKO odnotowała rekordowy wynik finansowy. Zysk spółki wyniósł 59,6 mln zł, o 69% więcej niż przed rokiem, a przypis składki przekroczył 1 mld zł.

...
Czytaj więcej

Allianz stawia na prostotę w ubezpieczeniach

Od 6 marca osoby zainteresowane zakupem ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia mieszkania mogą wybierać spośród przejrzystych i jasno opisanych pakietów, w których pogrupowane są najbardziej popularne ryzyka.

...
Czytaj więcej

Ustawa wprowadzająca RODO będzie rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Senatu

Do harmonogramu prac najbliższego, 75. posiedzenia Senatu RP, została wpisana ustawa wdrażająca regulacje unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych do krajowych przepisów sektorowych.

...
Czytaj więcej

Rząd reguluje działalność zagranicznych ubezpieczycieli i reasekuratorów na wypadek brexitu bez umowy

5 marca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy regulującej działalność instytucji finansowych, w tym zakładów ubezpieczeń, w razie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy.

...
Czytaj więcej

Praktyczne aspekty wdrożenia PPK, czyli jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i instytucjami finansowymi

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych weszła w życie z początkiem bieżącego roku. Obecnie do zmian w zakresie nowego programu przygotowują się zarówno pracodawcy jak i instytucje finansowe, które zamierzają wprowadzić PPK do swojej oferty.

...
Czytaj więcej

Open Life wprowadza nowe ubezpieczenie inwestycyjne z możliwością samodzielnego wyboru funduszy

W lutym do oferty Open Life TU Życie S.A. trafiło nowe Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multiopcja”. Produkt dystrybuowany jest we współpracy z multiagencją Q Value S.A.

...
Czytaj więcej

Wyniki finansowe Unum Życie: 22 mln zł zysku w 2018 r.

Unum Życie TUiR S.A. w 2018 r. odnotowało zysk netto w wysokości 22,1 mln zł. Przypis składki brutto z działalności bezpośredniej wzrósł o ok. 10% i wyniósł 262 mln zł.

...
Czytaj więcej

MF publikuje zasady wynagradzania instytucji finansowych za wyniki funduszy PPK

Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji PPK.

...
Czytaj więcej

Instytucje krytykują wysokość opłat za prowadzenie Ewidencji PPK 

​Na początku stycznia br. Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie opłat za prowadzenie Ewidencji PPK. Zgodnie z treścią projektu wysokość comiesięcznej opłaty stanowi iloczyn kwoty 0,18 zł i liczby rachunków PPK.

...
Czytaj więcej

ESA publikuje rekomendacje ws. zmian KID w produktach inwestycyjnych

Europejskie Urzędy Nadzoru przedstawiły finalną wersję rekomendacji dot. zmian w Rozporządzeniu ws. dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących PRIIP.

...
Czytaj więcej

MetLife z nowym produktem “MetLife Gwarancja Jutra”

MetLife poszerza ofertę o nowy produkt „MetLife Gwarancja Jutra”. Ubezpieczenie umożliwia gromadzenie kapitału oraz gwarantuje wypłatę z góry ustalonej kwoty w razie określonych zdarzeń oraz na koniec okresu ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Michał Jakubowski dołączył do zespołu Aegon Polska

Michał Jakubowski został Dyrektorem ds. Biznesu Korporacyjnego w Aegon. Będzie odpowiedzialny m.in. za rozwój oferty i zbudowanie sieci sprzedaży dla klientów korporacyjnych.

...
Czytaj więcej

SN: pacjent ma prawo do uzyskania prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2019 r. (sygn. akt II CSK 293/18) uchylił zaskarżony wyrok SA i zmienił wyrok SO, zasądzając od pozwanego na rzecz powódki kwotę 50.000 zł z ustawowymi odsetkami i oddalił powództwo w pozostałej części (...)

...
Czytaj więcej

Generali Polska udziałowcem Bezpieczny.pl

Generali Polska nabyło 51% udziałów spółki Bezpieczny.pl, stając się tym samym jej większościowym udziałowcem.

...
Czytaj więcej

Aviva: na rynku pozostaną tylko podmioty, które inwestują w cyfrowy rozwój

W 2017 r. prezes Grupy Aviva Mark Wilson powiedział, że zarządzana przez niego spółka rozpoczyna proces przekształcania się z firmy ubezpieczeniowej na technologiczną. Polska spółka efektywnie naśladuje brytyjskiego właściciela.

...
Czytaj więcej

INTER Polska o studentach medycyny na zagranicznych stażach

Praktyki w szpitalach i ośrodkach medycznych za granicą to szansa na rozwój, wymianę międzynarodowych doświadczeń i lepszy start w zawodzie. Jednocześnie chcąc bezpiecznie podróżować, warto mieć ubezpieczenie.

...
Czytaj więcej

Aegon poszerza ofertę zdrowotną o ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

Po wprowadzonym w listopadzie ubiegłego roku dodatkowym ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania, Aegon wprowadził kolejne rozszerzenie swojej oferty ubezpieczeń zdrowotnych – polisę na wypadek pobytu w szpitalu.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW wręczył kolejny certyfikat „Dobre Relacje z Pacjentem”

11 lutego 2019 roku Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, wręczył kolejny certyfikat „Dobre Relacje z Pacjentem”.

...
Czytaj więcej

Upadek na śliskim chodniku a odszkodowanie

W okresie zimowym wzrasta liczba wypadków spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi. Do tego typu incydentów należy zaliczyć upadek na nieodśnieżonym chodniku czy uraz spowodowany spadającymi soplami lub śniegiem.

...
Czytaj więcej

PKO Ubezpieczenia rozpoczyna szeroką dystrybucję ubezpieczenia OnkoPlan

Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór OnkoPlan od PKO Ubezpieczenia trafiło do szerokiej oferty PKO BP.

...
Czytaj więcej

MetLife wprowadza uproszczenia dla obcokrajowców

MetLife wprowadza zmiany w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego i ułatwienia dla obywateli Ukrainy.

...
Czytaj więcej

MF podało wzór deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia zawierający wzór deklaracji rezygnacji osoby zatrudnionej z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego.

...
Czytaj więcej

Compensa o niezbędnym ubezpieczeniu dla narciarzy

Compensa przytacza ciekawy przypadek roszczeń odszkodowawczych, które ma 72-letni mężczyzna względem Gwyneth Paltrow.

...
Czytaj więcej

Warta z Laurem Konsumenta

Dwa produkty Warty otrzymały I miejsce i Złote Godło w kategoriach: Ubezpieczenia na życie oraz Ubezpieczenia domu i mieszkań.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. ubezpieczeń turystycznych

18 stycznia br. do ministra sportu i turystyki została złożona interpelacja ws. ubezpieczeń turystycznych.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden o profilaktyce chorób nowotworowych w Polsce

Ponad połowa Polaków ma w rodzinie osobę chorującą na nowotwór, wynika z badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden. Mimo to tylko 51 proc. respondentów deklaruje, że regularne wykonuje badania profilaktyczne w celu wykrycia choroby.

...
Czytaj więcej

Czy świadomość ubezpieczeniowa Polaków wzrasta?

Aviva zleciła przeprowadzenie badań na temat zainteresowania społeczeństwa zakupem polis turystycznych. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że ponad 80% ankietowanych wyjeżdżających zimą za granicę, deklaruje posiadanie polisy turystycznej.

...
Czytaj więcej

PIU opublikowała rekomendacje dotyczące oceny ryzyka w ubezpieczeniach należności

Minimalne Wymogi Informacyjne przy ocenie ryzyka w ubezpieczeniach należności, zwane dalej „Minimalnymi Wymogami Informacyjnymi” zostały opracowane przez Podkomisję ds. Ubezpieczeń Należności Polskiej Izby Ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Generali o ubezpieczeniu na narty

Sezon zimowy w pełni. W związku z tym większość towarzystw przypomina o swojej ofercie ubezpieczeń dla osób uprawiających sport. Jakie ubezpieczenie zapewni nam bezpieczeństwo na stoku i uchroni przed wysokimi kosztami w razie nieprzewidzianych zdarzeń?

...
Czytaj więcej

SALTUS nabywa udziały w MACIF

W dniu 14 stycznia 2019 Saltus TUW oraz Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'Industrie et du Commerce i Mutavie Société Européenne podpisały umowę nabycia przez Saltus TUW udziałów w Macif Życie TUW.

...
Czytaj więcej

Warta z nowym ubezpieczeniem turystycznym

Następstwa chorób przewlekłych w podstawowym zakresie ubezpieczenia, działanie polisy nawet w dniu zakupu czy szeroka grupa sportów bez dopłaty – to tylko wybrane korzyści dla klienta w nowym ubezpieczeniu turystycznym Warty.

...
Czytaj więcej

NN: planując budżet na ferie nie można zapomnieć o ewentualnych wypadkach

Na łamach serwisu Newseria opublikowano artykuł na temat polis ubezpieczeniowych, które warto zakupić w okresie zimowym. W artykule wypowiada się Małgorzata Zgudka, manager ds. produktów w Nationale-Nederlanden.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia o ubezpieczeniu na zimowy wyjazd

Eksperci ERGO Hestii przygotowali kilka krótkich porad ułatwiających dopasowanie ubezpieczenia do potrzeb konsumenta.

...
Czytaj więcej

Barometr Ryzyk Allianz z 2019 r. (cz. I)

Z analizy 8. edycji globalnego Barometru Ryzyk wynika, że cyberbezpieczeństwo i przerwy w działalności to wiodące ryzyka dla firm.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie turystyczne w „Pakiecie podróżnika” w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski przygotował „Pakiet podróżnika” z myślą o klientach podróżujących za granicę w okresie ferii zimowych. Oferta obejmuje kartę wielowalutową Visa zbliżeniowa, kantor wymiany walut oraz ubezpieczenie turystyczne.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance: 13,5 mln Polaków wybiera się na ferie

Z badań przeprowadzonych przez Mondial Assistance wynika, że ponad 13,5 mln Polaków wybiera się na ferie zimowe, z czego aż 2 mln wyjedzie za granicę.

...
Czytaj więcej

Prezes Zarządu RESO podsumowuje 2018 rok

Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service, udzielił wywiadu, w którym podsumował miniony rok, a także przedstawił plany na przyszłość.

...
Czytaj więcej

INTER Polska z pakietem INTER Doktor LEX

Ubezpieczyciel twierdzi, że chcąc zapewnić pracownikom pełną ochronę warto sięgnąć po najnowsze ubezpieczenie zdrowotne od INTER z jedyną na rynku opcją dodatkowej pomocy prawnej w pakiecie – INTER Doktor LEX.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie na życie od Warty w ofercie Nest Banku

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Warta” i Nest Bank nawiązały współpracę w zakresie oferowania klientom banku ubezpieczenia na życie z gwarantowaną wypłatą „Nest Spokojne Lata”.

...
Czytaj więcej

Talanx International AG działa w ramach HDI International AG

Grupa Europa poinformowała na swoich kanałach społecznościowych, że jeden z największych akcjonariuszy ubezpieczyciela – Talanx International AG, od 4 stycznia br., funkcjonuje jako HDI International AG.

...
Czytaj więcej

MetLife rozpoczyna współpracę z T-Mobile

MetLife, w ramach rozwoju sprzedaży w kanale direct marketingu, nawiązuje współpracę z T-Mobile. Klienci operatora mogą skorzystać ze specjalnej oferty dwóch nowych ubezpieczeń – „Ochrona Zdrowia” i „Ochrona na Wypadek”.

...
Czytaj więcej

Wystartowała promocja „Aktywna zima” od MetLife

MetLife przygotował dla klientów promocję. Osoby, które w okresie od 10 stycznia do 28 lutego 2019 r., zdecydują się na zakup dodatkowego ubezpieczenia „Ochrona na Wszelki Wypadek”, ich pakiet bezpłatnie zostanie rozszerzony o klauzulę assistance.

...
Czytaj więcej

MF podało wysokość opłat za utworzenie i prowadzenie portalu PPK

Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty wstępnej za utworzenie i prowadzenie portalu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wysokości stawki opłaty rocznej za udział w tym portalu. 

...
Czytaj więcej

RF opublikował wzór formularza dot. rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego za 2018 r.

Podmioty rynku finansowego są zobowiązane do składania RF sprawozdań dot. zgłaszanych do nich reklamacji od klientów i kierowanych powództw z tytułu ich nierozpatrzenia. 

...
Czytaj więcej

MF podało sposób wyliczania opłat za prowadzenie ewidencji PPK

Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie opłat za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych. Określa ono termin ich uiszczenia jak też sposób obliczania.

...
Czytaj więcej

Sukcesja przedsiębiorstw a nowa ustawa o zarządzie sukcesyjnym (cz. II)

Sukcesja w biznesie jest rozumiana jako przekazanie zarządu nad firmą przez założyciela jego następcy.

...
Czytaj więcej

INTER Polska: Klauzula Agresji Pacjenta

Pracownicy służby zdrowia narażeni są na agresję ze strony pacjentów. Szpitale organizują szkolenia na temat postępowania z trudnymi pacjentami. Z kolei INTER Polska oferuje polisę z Klauzulą Agresji Pacjenta.

...
Czytaj więcej

PFR uruchomił portal informacyjny o PPK

8 stycznia rozpoczął funkcjonowanie portal PPK. Na razie witryna zawiera jedynie materiał informacyjny dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych z podziałem na zainteresowane grupy, tj. pracowników, pracodawców i instytucje finansowe.

...
Czytaj więcej

Z jakimi wyzwaniami zmierzą się ubezpieczyciele w 2019 r.?

Puls Biznesu zapytał zakłady ubezpieczeń o to, jakie wyzwania czekają branżę w 2019 r. Najczęściej wymieniano PPK, dostosowanie ofert do potrzeb nowej generacji klientów oraz digitalizację procesów.

...
Czytaj więcej

Generali powołało członków Rad Nadzorczych spółek Concordia

​19 grudnia br. zostały uzupełnione składy Rad Nadzorczych spółek Concordia. Zmiany są wynikiem zakończenia procesu przejęcia Concordia Capital S.A. i Concordia Polska TUW przez Generali.

...
Czytaj więcej

Wykaz dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji PPK

Podmioty zainteresowane oferowaniem PPK muszą złożyć do organu nadzoru i Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oświadczenie o  spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Nowy prezes Nationale-Nederlanden

Z dniem 1 lutego Paweł Kacprzyk obejmie stanowisko prezesa Nationale-Nederlanden w Polsce.

...
Czytaj więcej

Prądzyński: kilku dużych ubezpieczycieli będzie bezpośrednio uczestniczyło w PPK

Jan Grzegorz Prądzyński podsumował mijający rok w branży ubezpieczeniowej, a także wskazał na przyszłe trendy, jakie mogą pojawić się na rynku.

...
Czytaj więcej

Dopłata ubezpieczeń na życie nie zawsze stanowi podstawę wyliczania składek do ZUS

Pracodawca nie musi odprowadzać daniny do ZUS na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne od składek za dodatkowe ubezpieczenie na życie dla swoich pracowników. Takie zwolnienie jest możliwe, jeśli dopłata do tej usługi jest zapisana w regulaminie płacowym.

...
Czytaj więcej

Czy jest szansa na utworzenie prywatnych rent dożywotnich?

W związku ze zmianami w systemie długoterminowego oszczędzania emerytalnego i pracami nad utworzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych, w dyskusji pojawił się temat oferowania prywatnych, dożywotnich rent.

...
Czytaj więcej

Nowe zasady wnoszenia wpłat przez ZU na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

Fund Alert – nowa usługa dla klientów Vienna Life

​Vienna Life TU SA uruchomiła nową usługę dla klientów inwestujących na otwartej platformie funduszy. Rozwiązanie polega na informowaniu inwestorów o możliwych przekroczeniach określonych wartości progów procentowych.

...
Czytaj więcej

Unum o planach rozwoju w Polsce

Puls Biznesu opublikował artykuł na temat planów rozwoju Unum w Polsce. Ubezpieczyciel zapowiada, że zaprezentuje swoją strategię rozwoju na początku 2019 r.

...
Czytaj więcej

UNIQA wyższy wynik techniczny po 3 kw. 2018 r.

Zarówno spółka majątkowa, jak i życiowa UNIQA odnotowała wyższy wynik finansowy i techniczny po 3 kwartałach 2018 r. W sumie Grupa na koniec września br. wypracowała 37,6 mln zł przypisu składki.

...
Czytaj więcej

Rynek ubezpieczeń życiowych będzie rósł

​W ciągu ostatniej dekady ubezpieczyciele wypłacili z polis życiowych prawie 233,5 mld zł, a w 2017 roku wartość odszkodowań i świadczeń na życie wzrosła ponad 11 proc. w ujęciu rocznym. Szacuje się, że ubezpieczenie życiowe posiada już co trzeci Polak. 

...
Czytaj więcej

PPK – ile właściwie mogę mieć tych planów?

Pracownicze plany kapitałowe, mimo, że dobrowolne dla pracownika, to jednocześnie są obowiązkowe dla pracodawcy. Pracodawcy zatrudniający określoną liczbę pracowników będą zobowiązani sukcesywnie do wdrażania PPK.

...
Czytaj więcej

Pramerica Życie zmienia się w Unum Życie

Zakończył się proces przejęcia Pramerica Życie TUiR SA przez amerykańską Grupę Unum. W związku ze zmianą właściciela, firma Pramerica przekształci nazwę na Unum Życie TUiR S.A.

...
Czytaj więcej

Generali wprowadza e-deklaracje w obsłudzie polis grupowych

Generali wprowadziło elektroniczną obsługę grupowych ubezpieczeń na życie. Dzięki uruchomieniu usługi e-deklaracji klienci ubezpieczyciela mogą przystępować do ubezpieczenia bez konieczności składania deklaracji w formie papierowej.

...
Czytaj więcej

Open Life wybrało najlepsze prace dyplomowe dot. ubezpieczeń na życie

Open Life TU Życie S.A. zakończyło konkurs dla studentów na najlepszą prace dyplomową o tematyce ubezpieczeń życiowych „Zabezpieczamy Przyszłość”.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance o częstych urazach narciarzy i snowboardzistów

Lista kontuzji, jakie zdarzają się miłośnikom sportów zimowych, jest bardzo długa. Z analizy danych zebranych przez Mondial Assistance wynika, że narciarze najczęściej ulegają wypadkom w drugim dniu wyjazdu, na stokach we Włoszech, Austrii oraz Francji.

...
Czytaj więcej

„PZU pomoc w podróży LOT” jest już dostępne

W styczniu br. Polskie Linie Lotnicze LOT wybrały ofertę złożoną przez PZU i Chubb European Group Limited jako ubezpieczyciela obsługującego sprzedaż ubezpieczeń turystycznych oferowanych wraz z biletem lotniczym.

...
Czytaj więcej

Jakie zmiany legislacyjne czekają ubezpieczycieli w 2019 r. (cz.I)?

Mijający rok 2018 przyniósł branży ubezpieczeniowej kilka istotnych zmian wynikających z nowych ustaw. Już teraz można wskazać, jakie zmiany spotkają ubezpieczycieli w przyszłym roku.   

...
Czytaj więcej

PIU: ponad 2,4 mln osób posiada dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Jak wynika z danych udostępnionych przez Polską Izbę Ubezpieczeń, pracodawcy zapewniają coraz szerszą opiekę zdrowotną swoim pracownikom. Liczba ubezpieczonych wzrosła w ciągu roku aż o 20%.

...
Czytaj więcej

MediSky uruchomiło kartę prepaidową VISA

Z medyczną kartą prepaidową klienci MediSky International mogą opłacić wizytę u lekarza lub w szpitalu bezpośrednio kartą prepaidową zasilaną przez ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Aegon TUnŻ opublikowało coroczny raport emerytalny

Aegon już po raz siódmy publikuje doroczny raport podsumowujący wyniki ankiety badającej przygotowanie do emerytury u osób z 15 krajów całego świata, w tym Polski.

...
Czytaj więcej

RESO chce ubezpieczać cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Ubezpieczyciele chcą objąć ochroną cudzoziemców pracujących na terenie Polski. W 2017 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.

...
Czytaj więcej

Generali zawarło finalną umowę przejęcia kontroli nad grupą Concordia

29 listopada br. została podpisana finalna umowa przejęcia przez Generali pełnej kontroli na dwoma podmiotami: Concordia Polska TUW (dział II) oraz Concordia Capital SA ( dział I).

...
Czytaj więcej

INTER Medyk Life, czyli polisa na życie dla przedstawicieli zawodów medycznych

INTER Medyk Life to propozycja w ramach ubezpieczenia na życie. Polisa obejmuje ochroną zarówno ubezpieczonego jak i jego najbliższych w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

...
Czytaj więcej

Wyniki Vienna Insurance Group Polska po 3 kw. 2018 r.

Łączny zysk brutto (wg MSSF) Vienna Insurance Group w Polsce po 9 m-cach 2018 r. zwiększył się do poziomu 136,2 mln PLN.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie z nowym udogodnieniem dla pacjentów

PZU Zdrowie planuje wprowadzić e-Recepty we wszystkich placówkach. Obecnie funkcjonalność jest dostępna w Centrum Medycznym w Płocku.

...
Czytaj więcej

AXA na temat ubezpieczeń pracowników w czasie delegacji

Według danych udostępnionych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Polacy odbywają co roku ok. 1 mln zagranicznych wyjazdów służbowych. Równocześnie co czwarty oddelegowany nie posiada w tym czasie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

...
Czytaj więcej

Nowe regulacje dot. polityki zaangażowania i strategii inwestycyjnej ZU

Opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wprowadza on m.in. zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Pramerica Życie docenionym pracodawcą

Polityka zatrudnienia Pramerica Życie została wyróżniona w badaniu Aon Best Employers. Jego autorzy przyznali towarzystwu ubezpieczeń tytuł Najlepszego Pracodawcy.

...
Czytaj więcej

PIU: silnie wzrostowa tendencja wartości przestępczości ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach na życie

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport o przestępczości ubezpieczeniowej. Z raportu wynika, że w 2017 roku pracownicy zakładów ubezpieczeń biorących udział w badaniu odnotowali 901 czynów na szkodę zakładów Działu I.

...
Czytaj więcej

Aegon ubezpiecza na ryzyko poważnego zachorowania

​Do oferty Aegon TU na Życie zostały wprowadzone trzy nowe klauzule dodatkowe na ryzyko poważnego zachorowania: OnkoWsparcie + KardioWsparcie + Wsparcie 360°. Ubezpieczyciel zapewnia w ten sposób środki niezbędne w procesie leczenia i rehabilitacji.

...
Czytaj więcej

Open Life otwiera się na segment małych i średnich przedsiębiorstw

Open Life TU Życie S.A. wprowadził do swojej oferty ubezpieczenia sponsorowane. Jak podkreślił ubezpieczyciel, chce w ten sposób ugruntować swoją pozycję na rynku małych i średnich firm.

...
Czytaj więcej

Nowe zagadnienia prawne w SN dot. ubezpieczeń

Do Sądu Najwyższego wpłynęły dwa zapytania prawne dot. ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

PZU rośnie w siłę

Rzeczpospolita opublikowała wywiad z Pawłem Surówką, prezesem PZU na temat sukcesów odniesionych w 2018 r. i planów rozwoju.

...
Czytaj więcej

Grupa PZU: najwyższy kwartalny zysk od 5 lat

Grupa PZU zanotowała najwyższy od 5 lat kwartalny zysk netto, zarówno na poziomie Grupy (1,56 mld zł), jak i jednostki dominującej (1,01 mld zł). Składka przypisana brutto w III kwartale 2018 roku wyniosła 5,38 mld zł.

...
Czytaj więcej

Credit Agricole wprowadza ubezpieczenie na życie z UFK, inwestycje trafią w sektor zielonej gospodarki

Credit Agricole Bank Polska do swojej oferty wprowadził ubezpieczenie na życie i dożycie z opcją inwestycyjną – EkoZysk. Część inwestycyjna ma trafić do spółek z zielonej gospodarki. Ubezpieczyciel zapewnia pełny zwrot z inwestycji.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia zdrowotne pod lupą

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przeprowadziła badania na temat świadczeń medycznych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych, z których korzystają Polacy. Z opublikowanych danych wynika, że średnio pacjent korzysta z 7 wizyt w ciągu roku.

...
Czytaj więcej

SALTUS Ubezpieczenia o akcji Movember

Od kilku lat w listopadzie odbywa się akcja Movember, której celem jest szerzenie świadomości na temat profilaktyki w przypadku wykrywania nowotworu.

...
Czytaj więcej

Rynek ubezpieczeń na życie z UFK może znacznie się zmniejszyć

Ze stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego ws. stosowania art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wynika, że jakakolwiek zmiana zakresu ubezpieczenia na życie z UFG, w tym zmiana funduszu, wymaga wcześniejszego przeprowadzenia APK.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie dla biegaczy od TU Europa

W pakiecie ubezpieczeń TU Europa znajdują się ubezpieczenia sportowe, a wśród nich polisa dla biegaczy. Ubezpieczyciel chcąc promować swoją ofertę dla sportowców poprosił autorkę bloga runtheworld.pl o przetestowanie polisy dedykowanej biegaczom.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie 66. posiedzenia Senatu

26 października 2018 r. zakończyło się 66. posiedzenie Senatu RP. W sumie senatorowie rozpatrzyli 23 ustawy. Kilka z nich dotyczy branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Obowiązek ubezpieczeniowy fizjoterapeutów

INTER Polska opublikował komentarz do nowelizacji ustawy o działalności leczniczej i ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

...
Czytaj więcej

CUK Ubezpieczenia o wzroście popularności ubezpieczeń zdrowotnych

Z analiz przeprowadzonych przez PIU wynika, że popularność dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych cieszy się rosnącą popularnością. Polacy są coraz bardziej świadomi jak duży wpływ na zdrowie ma odpowiednia dieta i aktywność fizyczną.

...
Czytaj więcej

Concordia z ofertą ubezpieczeniową dla seniorów

Przewiduje się, że w 2021 r. średnia długość życia na świecie wzrośnie o ponad rok, z 73 do 74 lat. W związku ze starzejącym się społeczeństwem towarzystwa ubezpieczeniowe coraz chętniej tworzą polisy dla seniorów.

...
Czytaj więcej

SALTUS Ubezpieczenia komentuje wyniki opublikowane przez PIU

Prezes Zarządu SALTUS Ubezpieczenia, Robert Łoś skomentował wyniki rynku ubezpieczeń zdrowotnych opublikowanie przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

PZU z ofertą dla małych i średnich przedsiębiorstw

PZU oferuje właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw kompleksową ochronę mienia, a także życia i zdrowia – ich samych, pracowników oraz bliskich.

...
Czytaj więcej

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne skraca czas oczekiwania na rehabilitację

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, najczęściej występującymi obrażeniami w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń w pracy są urazy kończyn.

...
Czytaj więcej

Ryzyko zakażenia chorobą skłania pracowników medycznych do zakupu dodatkowego ubezpieczenia

INTER Polska podkreśla, że studenci medycyny są świadomi zagrożenia epidemiologicznego, a co za tym idzie coraz częściej myślą o polisie.

...
Czytaj więcej

Przebieg prac sejmowych nad regulacjami dot. branży ubezpieczeniowej

​Obecnie na etapie parlamentarnym procedowanych jest kilka projektów ustaw dot. branży ubezpieczeniowej, w tym m.in. projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych czy projekt ustawy o PPK. 

...
Czytaj więcej

Unum – nowa marka na polskim rynku ubezpieczeń

​1 października br. doszło do finalizacji transakcji zakupu TUiR Pramerica przez Grupę Unum. Przejęcie wiąże się ze zmianą marki ubezpieczyciela i strategii rozwoju.

...
Czytaj więcej

Ochrona ubezpieczeniowa studentów gwarancją bezpieczeństwa

Studenci uczący się na kierunkach medycznych korzystają z coraz droższego i coraz bardziej zaawansowanego technicznie sprzętu. Podczas praktyk zawodowych mają kontakt z pacjentem już od pierwszych lat studiów.

...
Czytaj więcej

Zgłoszenia online z polis życiowych dostępne poprzez aplikację Generali

Generali oferuje nowe rozwiązanie dla klientów, dzięki któremu zgłoszenie roszczeń w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie będzie dostępne online.

...
Czytaj więcej

II czytanie projektu ustawy o PPK. ZU będą mogły pośredniczyć przy zawieraniu umów o zarządzanie PPK

W dniu 3 października br., podczas 69. posiedzenia Sejmu RP, odbyło się II czytanie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Posłowie w trakcie dyskusji wnieśli wiele poprawek.

...
Czytaj więcej

Minister Nowak o stanie sektora ubezpieczeń

Wiceminister Finansów Piotr Nowak uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, gdzie zapoznał posłów z informacją Prezesa Rady Ministrów o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju sektora bankowo-ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

Pracownicze plany kapitałowe – założenia projektu ustawy

W dniu 4 października Sejm opowiedział się za przyjęciem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

...
Czytaj więcej

Jak żyć po 1 października?

Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń już obowiązują. Niestety wraz z magiczną datą 1 października 2018 r. wątpliwości co do ich właściwego wdrożenia w działalności dystrybutorów nie zniknęły.

...
Czytaj więcej

Unum finalizuje zakup Pramerica Życie

Została sfinalizowana transakcja przejęcia spółki Pramerica Życie TUiR SA przez amerykańską Grupę Unum. W ten sposób podmiot z rynku amerykańskiego chce wzmocnić swoją pozycję w Europie. 

...
Czytaj więcej

Pakiet INTER Student dedykowany studentom kierunków medycznych

INTER Polska ma w ofercie ubezpieczenie dla studentów medycznych, które obejmuje odpowiedzialność cywilną w życiu zawodowym i prywatnym, refundację badań w kierunku zakażenia wirusami HIV/WZW oraz ubezpieczenie NNW.

...
Czytaj więcej

Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy o PPK. Do udziału w nim przystąpi kilka towarzystw ubezpieczeń

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Wniesione poprawki miały głównie charakter techniczny i doprecyzowujący. Jednak w trakcie dyskusji pojawiło się wiele wątpliwości co do funkcjonowania PPK.

...
Czytaj więcej

PZU promuje ubezpieczenie PZU Start w Dorosłość

PZU rusza z nową kampanią marketingową. Ubezpieczyciel zamierza promować swój produkt PZU Start w Dorosłość, które zapewni dzieciom środki na wypadek śmierci rodzica lub opiekuna oraz osiągnięcia pełnoletności.

...
Czytaj więcej

Open Life wprowadza ponownie do oferty produkt ochronno-inwestycyjny Future Capital Plus

Open Life TU Życie S.A. uruchamia w oddziałach Getin Noble Banku S.A. sprzedaż swojego odświeżonego produktu ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Future Capital Plus.

...
Czytaj więcej

SALTUS: nie w każdym przypadku ubezpieczenie zdrowotne bez limitów jest najlepszy rozwiązaniem

​SALTUS Ubezpieczenia w materiale prasowym przekonuje, że nie w każdej sytuacji prywatny nielimitowany pakiet ubezpieczenia zdrowotnego jest najlepszym rozwiązaniem. Jak podkreśla ubezpieczyciel, może on być dostosowany do potrzeb konkrentnej firmy.

...
Czytaj więcej

INTER Polska radzi jak lekarze mogą chronić swoje dobre imię

Dobra ochrona prawna to gwarancja spokoju pracowników służby zdrowia. Lekarze mogą spotkać się z pacjentami, którzy będą rzucać oskarżenia o błędy lekarskie.

...
Czytaj więcej

John Hancock wycofuje tradycyjne ubezpieczenia na życie. Ich miejsce zajmą produkty oparte o dane telematyczne

Kanadyjski zakład ubezpieczeń John Hancock od trzech lat oferuje swoim klientom ubezpieczenia na życie oparte o dane telematyczne dot. stylu życia. Teraz ubezpieczyciel zdecydował się na eliminację ze swojej oferty tradycyjnych polis na życie.

...
Czytaj więcej

Odpowiedź na interpelację poselską ws. uregulowania zasad ubezpieczenia NNW dla dzieci w placówkach oświatowych

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego w większości placówek oświatowych dzieci zostały objęte ubezpieczeniem NNW.

...
Czytaj więcej

CUK Ubezpieczenia o niezbędnych polisach ubezpieczeniowych

W związku ze zbliżającą się jesienią warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu swojej rodziny i majątku przed niespodziewanymi okolicznościami, które mogą się przytrafić zwłaszcza o tej porze roku.

...
Czytaj więcej

MetLife oferuje zniżkę na zakup ubezpieczenia dla dzieci

MetLife przedłuża promocję „Powrót do szkoły” na ubezpieczenie „Bezpieczne Dziecko Premium”. Do 27 września 2018 ubezpieczenie będzie można kupić z 10% zniżki na składkę, czyli już od 24,30 zł miesięcznie.

...
Czytaj więcej

PZU: ubezpieczenie NNW Edukacja dla dzieci i młodzieży

Rodzicom dzieci, które uczęszczają do placówek oświatowych zwykle są oferowane grupowe ubezpieczenia z niskimi sumami ubezpieczeń i wąskim zakresem. Koszt takiego ubezpieczenia zwykle nie przekracza kilkudziesięciu złotych rocznie.

...
Czytaj więcej

BZ WBK-Aviva zmieniło nazwę i siedzibę

W związku ze zmianą nazwy Banku Zachodniego WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A. zmianie uległa także nazwa i siedziba zakładu ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Concordia: ochrona ubezpieczeniowa dziecka

Dzieci narażone są na różnego rodzaju zdarzenia, które mogą skutkować uszczerbkiem na zdrowiu. Dlatego warto zadbać o ich odpowiednią ochronę, która powinna być dopasowana nie tylko do wieku dziecka, ale też stylu życia i aktywności.

...
Czytaj więcej

Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych trafił do Sejmu

Do prac w Sejmie trafił rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Projekt został już skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja wskaźników EIOPA – wrzesień 2018 r.

EIOPA opublikowała aktualizację dostosowania opłat na kapitał własny do Dyrektywy Solvency II oraz aktualizację dokumentacji technicznej metodologii uzyskania odpowiedniej struktury stopy procentowej wolnej od ryzyka na koniec sierpnia 2018 r.

...
Czytaj więcej

PKO Ubezpieczenia: ponad 0,5 mld zł przypisu po I poł. 2018 r.

PKO Ubezpieczenia zakończyło I półrocze 2018 r. z wynikiem finansowym na poziomie 29,1 mln zł. W tym czasie przypis obu spółek przekroczył kwotę 535,5 mln zł.

...
Czytaj więcej

Grupa PZU: rekordowa sprzedaż i 2,4 mld zł zysku netto

W I półroczu 2018 r. Grupa PZU uzyskała przypis składki na poziomie 11,9 mld zł, co przyniosło zysk w wysokości 2,4 mld zł. W porównaniu do danych za I poł. 2017 r. wynik Grupy wzrósł o 38,3%.   

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych przyjęty przez rząd

Rada Ministrów podczas posiedzenia w dniu 28 sierpnia 2018 r. przyjęła projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zgodnie z brzmieniem projektu, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

...
Czytaj więcej

Prudential zamierza przenieść swój pozabrytyjski biznes do Irlandii

Prudential zamierza przenieść do Irlandii swój europejski biznes spoza Wielkiej Brytanii. Jest to część przygotowań zakładu ubezpieczeń do wyjścia UK z Unii Europejskiej.

...
Czytaj więcej

Jak zabezpieczyć swój budżet domowy na wypadek ciężkiego zachorowania?

Poważne zachorowanie pociąga za sobą znaczne obciążenia w domowym budżecie – zakup leków. Ponadto, powoduje obniżenie przychodów, a w przypadku osób samozatrudnionych całkowitą redukcję, pozostawiając jedynie świadczenia z ZUS.

...
Czytaj więcej

Komentarz do uchwał Sądu Najwyższego dot. terminu przedawnienia roszczenia o świadczenie wykupu

Uchwały Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 2018 r. mogą mieć przełomowe znaczenie zarówno dla praktyki obrotu, jak i dla doktryny prawa ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

MetLife przygotował zniżkę na ubezpieczenie dla dziecka z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Osoby, które w dniach od 9 sierpnia do 13 września 2018 r. zakupią ubezpieczenie „Bezpieczne Dziecko Premium” od MetLife, otrzymają 10% zniżki.

...
Czytaj więcej

INTER Polska zwraca uwagę na problemy zdrowotne pielęgniarek

Towarzystwo ubezpieczeń przeanalizowało wyniki badań przeprowadzone w Szpitalu Bielańskim, z których wynika, że pielęgniarki zwykle wybierają bierny odpoczynek.

...
Czytaj więcej

Lekarze coraz częściej potrzebują ochrony prawnej

W 2017 r. prokuratury w Polsce prowadziły 5.679 postępowań ws. błędów lekarskich. To o blisko 15% więcej niż w 2016 roku. Z tego nasuwa się wniosek, że lekarze coraz częściej potrzebują ochrony prawnej.

...
Czytaj więcej

Prezes PIU: poszkodowani nie wiedzą, jakie należy im się zadośćuczynienie

W wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Do Rzeczy” Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, tłumaczy, jaki jest cel nowej ustawy regulującej działalność kancelarii odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

Prądzyński: PPK może być stosowane przez pracodawców jako dodatkowy benefit

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, podkreśla, że PPK oprócz swego głównego celu, jakim jest zwiększenie poziomu oszczędności emerytalnych Polaków, mogą być wykorzystywane przez pracodawców jako element dodatkowego benefitu.  

...
Czytaj więcej

Pramerica Życie odnotowuje wyższe wypłaty świadczeń

Pramerica Życie TUiR SA podsumowała ostatni rok swojej działalności, tj. od lipca 2017 r. do połowy 2018 r. Z zestawienia wynika, że zakład ubezpieczeń wypłacił swoim klientom łącznie 90,5 mln zł, co stanowi wzrost o 2,8% r/r.

...
Czytaj więcej

Concordia kontynuuje kampanię edukacyjno-wizerunkową

Pod koniec 2017 r. Concordia rozpoczęła kampanię edukacyjno-wizerunkowo, której celem było zwrócenie uwagi na to, co jest w życiu najważniejsze. Ubezpieczyciel podpowiadał, jak chronić siebie i bliskich, by móc się cieszyć bezcennymi chwilami.

...
Czytaj więcej

Polacy lubią ryzykować. Co z ubezpieczeniem?

To, jak ryzykujemy na co dzień, decyduje też o tym, jak się ubezpieczamy.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. uregulowania zasad ubezpieczenia NNW dla dzieci w placówkach oświatowych

Autor interpelacji chce zwrócić uwagę na brak przejrzystości w kwestii zasad zawierania, między placówkami oświatowymi i ubezpieczycielami, umów o ubezpieczaniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

...
Czytaj więcej

Concordia oferuje sprzedaż ubezpieczeń turystycznych on-line

Concordia Ubezpieczenia wprowadza na ogólnopolski rynek ubezpieczenia turystyczne sprzedawane on-line.

...
Czytaj więcej

Aviva opublikowała aktualne wyniki finansowe

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.

...
Czytaj więcej

MetLife wprowadziło cyfrową formę polisy ubezpieczeniowej

Klienci MetLife, którzy kupią jedno z indywidualnych ubezpieczeń na życie MetLife otrzymają polisę w formie elektronicznej.

...
Czytaj więcej

Polacy coraz chętniej kupują indywidualne ubezpieczenia na życie

Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniami na życie. Z danych udostępnionych przez Pramerica od lipca 2017 r. do czerwca br. składka ze sprzedaży polis indywidualnych wzrosła o ponad 4% i wyniosła 168,1 mln zł – czytamy w Pulsie Biznesu.

...
Czytaj więcej

CUK Ubezpieczenia o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych

Z danych udostępnionych przez ubezpieczyciela wynika, że coraz więcej osób dba o aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, a 1/3 ankietowanych zadeklarowała posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

...
Czytaj więcej

PZU chce inwestować w nowe technologie

Spółka PZU Życie chce skupić się na rozwoju nowych technologii co pozwoli na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku i zbudowanie wysokiej jakości usług i obsługi klienta. Obecnie posiada około 11 mln klientów.

...
Czytaj więcej

Czy grupowa polisa szkolna działa w wakacje?

Podczas wakacji dzieci spędzają aktywnie czas na koloniach, półkoloniach, obozach sportowych oraz wyjazdach z rodziną. W tym okresie znacznie częściej dochodzi do wypadków z udziałem dzieci niż podczas roku szkolnego.

...
Czytaj więcej

INTER Polska oferuje ubezpieczenie dla fizjoterapeutów

Zawód fizjoterapeuty obarczony jest dużą odpowiedzialnością. Praca z pacjentem zwiększa ryzyko popełnienia błędu terapeutycznego, a w konsekwencji – sprawy sądowej.

...
Czytaj więcej

Wsparcie ochrony zdrowia i życia ważnym benefitem dla pracowników

Nationale-Nederlanden przeprowadziło badania na temat oczekiwań kandydatów do pracy wobec przyszłego pracodawcy. Z analizy odpowiedzi respondentów wynika, że jednym z najbardziej pożądanych benefitów jest dodatkowe ubezpieczenie.

...
Czytaj więcej

Matthias Baltin nowym CEO w Allianz Polska

Od 1 września br. nastąpi zmiana w roli CEO Allianz Polska. Po ponad trzech latach zarządzania spółkami ubezpieczeniowymi Allianz, Veit Stutz, obecny Prezes Zarządu, przenosi się do globalnych struktur Allianz.

...
Czytaj więcej

PZU oferuje górskie ubezpieczenie Wojażer „Szlaki bez granic”

Zakład ubezpieczeń rozpoczął współpracę z Portalem Tatrzańskim oraz firmą iExpert. Efektem wspólnych działań jest specjalna oferta dla miłośników wspinaczki górskiej.

...
Czytaj więcej

UNIQA TUnŻ: podsumowanie I kwartału 2018 r.

Życiowa spółka UNIQA realizuje strategię sprzedaży rentownych produktów ze składką regularną. Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-marzec 2018 roku wyniosła 30,0 mln zł, wobec 218,1 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku.

...
Czytaj więcej

UNIQA: prawie 16 mln zł wzrostu zysku brutto spółek po I kwartale 2018 roku

382,4 mln zł składki zebrały spółki UNIQA w Polsce w I kwartale 2018 roku. W spółce majątkowej nastąpił wzrost przypisu o 18,5%, do 352,4 mln zł. Z kolei w spółce życiowej przypis zmniejszył się z 218 mln zł do 30 mln zł.

...
Czytaj więcej

EIOPA opublikowała pierwszy zestaw Q&A w zakresie wdrażania IDD

11 lipca 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował pierwszy zestaw Q&A zawierający praktyczne wskazówki wdrażania dyrektywy ws. dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Link4 z ofertą dla dzieci i ich rodzin

Link4 nie chce być kojarzony jedynie z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i rozszerza swoją działalność. Nowym produktem jest pakiet ubezpieczeń dla dzieci i ich rodziców – Link4 Mama.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie dla dzieci na wakacje

Zakup odpowiedniego ubezpieczenia na czas wyjazdu zagranicznego to gwarancja bezpieczeństwa nawet w sytuacji niespodziewanych zdarzeń.

...
Czytaj więcej

Prądzyński: jedynie ubezpieczyciele zapewnią powszechność PPK

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, przekonuje, że tylko branża ubezpieczeniowa może zapewnić powszechność systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Krajowe zakłady ubezpieczeń za granicą

W branży ubezpieczeniowej coraz częściej da się słyszeć o potrzebie uregulowania zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzących w Polsce działalność na zasadzie swobody świadczenia usług lub w formie oddziału.

...
Czytaj więcej

EIOPA opublikowała rozszerzoną statystykę dot. wypłacalności europejskich zakładów ubezpieczeń

21 czerwca 2018 r. EIOPA opublikowała nowy zestaw danych statystycznych pochodzących z europejskiego sektora ubezpieczeniowego po IV kwartałach 2017 r.

...
Czytaj więcej

TU Europa otwiera się na współpracę z brokerami i rozszerza ofertę o produkty stand alone

Grupa Europa znana jest przede wszystkim z dystrybucji ubezpieczeń w kanałach partnerskich, głównie poprzez banki i programy affinity. Tym razem zakład ubezpieczeń postanowił rozwinąć swoją współpracę z brokerami i instytucjami pożyczkowymi.

...
Czytaj więcej

Provident przygotowuje się do sprzedaży ubezpieczeń od AXA

​Jeszcze w tym roku Provident rozpocznie dystrybucję ubezpieczeń. Do współpracy z pośrednikiem przystąpiła AXA.

...
Czytaj więcej

MetLife ze specjalną promocją ubezpieczenia Ochrona na Wszelki Wypadek

MetLife przygotował letnią promocję swego produktu „Ochrona na Wszelki Wypadek”. Osoby, które zakupią ubezpieczenie w dniach od 5 czerwca do 8 sierpnia, otrzymają za darmo Pakiet Rehabilitacyjny Assistance.

...
Czytaj więcej

Bez wyłączenia aktywów gromadzonych w PPK z podatku bankowego ubezpieczyciele nie będą mogli oferować planów

PIU w uwagach do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 8 czerwca 2018 r. zwróciła się do autorów projektu z prośbą o zwolnienie aktywów zgromadzonych w ramach umów o zarządzanie i prowadzenie PPK z tzw. podatku bankowego.

...
Czytaj więcej

Spadł przypis z ubezpieczeń na życie z UFK. Powód? Niskie stopy zysku i częstsze rezygnacje klientów

W porównaniu do danych za I kw. 2017 r. przypis brutto z ubezpieczeń na życie z UFK spadł o ok. 20% z 2,89 mld zł do 2,31 mld zł. W przypadku pozostałych produktów działu I przypisy nieznacznie wzrosły.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy regulującej działalność kancelarii odszkodowawczych

W dniu 12 czerwca br. do Senatu został wniesiony projekt ustawy o świadczeniu usług  w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Projekt został przygotowany przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.

...
Czytaj więcej

Brokerzy ubezpieczeniowi przyznali STU ERGO Hestia i PZU Życie nagrody Fair Play

Podczas XXI Kongres Brokerów po raz 18. zostały przyznane nagrody Fair Play dla najlepszego towarzystwa ubezpieczeń w dziale I i II.

...
Czytaj więcej

Uniqa Polska opublikowała wyniki finansowe

W I kwartale 2018 roku spółki UNIQA zebrały w Polsce 382,4 mln zł składki. Pierwszy kwartał br. w spółce majątkowej stał pod znakiem dynamicznego rozwoju sprzedaży.

...
Czytaj więcej

Istotny pogląd Rzecznika Finansowego dot. terminu przedawnienia roszczeń z UFK

Umowy ubezpieczenia na życie z UFK z przeważającą częścią ochronną mają 3-letni okres przedawnienia roszczeń. Z kolei w przypadku produktów gr. 3 działu I z dominującym el. inwestycyjnym roszczenia przedawniają się po 10 latach.

...
Czytaj więcej

Po pierwszym kwartale 2018 r. Open Life zebrało prawie 0,5 mld zł składek

W pierwszym kwartale 2018 r. Open Life TU Życie S.A. zebrało ponad 491 mln zł przypisu składek brutto.

...
Czytaj więcej

AXA porównuje ubezpieczenie turystyczne z EKUZ

Karta EKUZ umożliwia podczas pobytu za granicą w krajach państw UE na korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach co mieszkańcy danego państwa. Czy jest to wystarczające zabezpieczenie przed skutkami nieoczekiwanych zdarzeń?

...
Czytaj więcej

EIOPA ostrzega przed stosowaniem w produktach ubezpieczeniowych elementów zakazanych przez ESMA

W dniu 1 czerwca 2018 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował stanowisko w sprawie szkód konsumentów powstałych z narażenia ubezpieczonych na kontrakty różnic kursowych (CFD) i opcje binarne.

...
Czytaj więcej

OnkoPlan – polisa onkologiczna od PKO Ubezpieczenia

​PKO Ubezpieczenia rozszerzyło swoją ofertę o ubezpieczenia na ryzyko zachorowania na chorobę onkologiczną. Produkt OnkoPlan jest przeznaczony dla klientów Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej PKO Banku Polskiego.

...
Czytaj więcej

Nowa wersja projektu ustawy o PPK z uwzględnieniem ubezpieczeń na życie (cz. II)

Ministerstwo Finansów przedstawiło nową wersję projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zawiera ona liczne zmiany. Najistotniejsza z nich zakłada, że PPK będą mogły być prowadzone w formie ubezpieczeń na życie z UFK.

...
Czytaj więcej

Open Life przygotował kolejny produkt do sprzedaży w kanale multiagencyjnym

Plan na pewną przyszłość to nowe indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie, przygotowane przez Open Life TU Życie S.A. do dystrybucji w kanale multiagencyjnym.

...
Czytaj więcej

Szkolenie: BANCASSURANCE, AFFINITY, UBEZPIECZENIA GRUPOWE po 1 października 2018 r. 

W dniu 28 maja br. odbyła się kolejna Szkoła Ubezpieczeń beinsured z cyklu implementacji przepisów ustawy o dystrybucji w poszczególnych kategoriach pośrednictwa ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

PIU: Blisko 2,3 mln Polaków posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne

​Na koniec 2017 r. o 22 proc. zwiększyła się liczba Polaków z dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Z prywatnych świadczeń zdrowotnych korzysta już 2,27 mln osób. Składka zebrana w 2017 r. na tym rynku wzrosła o 18 proc. i osiągnęła wartość 684,5 mln zł.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał trzy ustawy regulujące branżę ubezpieczeniową

W dniu 28 maja br. Prezydent RP podpisał kilka ustaw dotyczących branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Nowa wersja projektu ustawy o PPK z uwzględnieniem ubezpieczeń na życie (cz. I)

MF przedstawiło nową wersję projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zawiera ona liczne zmiany. Najistotniejsza z nich zakłada, że PPK będą mogły być prowadzone w formie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele będą mogli zarządzać PPK

Nie tylko towarzystwa funduszy inwestycyjnych, ale także zakłady ubezpieczeniowe, PTE lub pracownicze towarzystwa emerytalne będą mogły zarządzać Pracowniczymi Planami Kapitałowymi - przewiduje najnowsza wersja projektu ustawy o PPK.

...
Czytaj więcej

VIG Polska wygenerował 44 mln zł zysku po I kw. 2018 r.

Grupa VIG podała wyniki finansowe po I kwartale 2018 r. Grupa odnotowała wzrost zysku w porównaniu do danych za I kw. 2017 r. o 7%, uzyskując na koniec marca 2018 r. wynik na poziomie 117,3 mln euro.

...
Czytaj więcej

AXA będzie ubezpieczać kierowców i dostawców Ubera

Program ochrony zostanie uruchomiony w czerwcu br. i zabezpieczy kierowców i dostawców, przed poniesieniem kosztów finansowych w przypadku nieplanowanych incydentów.

...
Czytaj więcej

Concordia dołącza do Generali

Grupa Generali poinformowała o zawarciu dwóch umów transakcji przejęcia spółek ubezpieczeniowych na rynku CEE. Spółka zakupiła polską grupę Concordia i słoweńską Adriatic Slovenica. Ubezpieczyciel chce w ten sposób zwiększyć swój udział na rynku CEE.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden rozszerza ubezpieczenia grupowe dla MSP o świadczenia medyczne

​Nationale-Nederlanden zdecydował się na wprowadzenie umów dodatkowych w zakresie świadczeń medycznych do produktu ubezpieczenia grupowego „Razem dla Siebie”. Oferta powstała jako efekt nawiązania współpracy przez Nationale-Nederlanden i TU Zdrowie.

...
Czytaj więcej

EIOPA uruchomiła czwartą edycję stress testów branży ubezpieczeniowej

W dniu 14 maja 2018 r. EIOPA i ESMA rozpoczęli po raz czwarty test obciążeniowy dla europejskiego sektora ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Senat przyjął ustawę o ochronie danych osobowych

​16 maja 2018 r. zakończyło się 60. posiedzenie Senatu, podczas którego Izba rozpatrzyła m. in. 3 projekty ustaw istotne dla branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Rekordowa sprzedaż PZU

W pierwszym kwartale br. Grupa PZU odnotowała ponad miliard zysku. Składka przypisana brutto w pierwszym kwartale osiągnęła wartość 5,83 mld zł. Jest to najlepszy wynik w historii Grupy.

...
Czytaj więcej

Prudential: ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia ubezpieczenia na życie

Posiadanie polisy na życie w opinii Polaków jest przejawem roztropności i rozsądku. Jednak jak wynika z badania Prudential Family Index, nie przekłada się to na kupno polisy. Jakie płyną wnioski z najnowszego badania przeprowadzonego przez Prudential?

...
Czytaj więcej

Świadczenia medyczne w ramach polisy ubezpieczeniowej

Jakość usług świadczonych przez publiczną służbę zdrowia w Polsce zmusza do inwestycji w prywatne pakiety medyczne.

...
Czytaj więcej

VI Kongres PIU: Jak wypełnić lukę w ubezpieczeniach zdrowotnych

Od rozpoczęcia VI Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń minął tydzień. Wśród tematów dot. luk ubezpieczeniowych znalazło się również omówienie rynku ochrony zdrowia.

...
Czytaj więcej

MetLife przygotował zniżkę na ubezpieczenie dziecka

MetLife przygotował specjalną ofertę z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. W terminie od 14 maja do 15 czerwca ubezpieczenie „Bezpieczne Dziecko Premium” będzie sprzedawane z 10% zniżką.

...
Czytaj więcej

Jak w pełni wykorzystać ubezpieczenia na życie?

Podczas VI Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń miała miejsce debata poświęcona luce w ubezpieczeniach na życie, pt. „Rodzina – dochód – emerytura. Jak w pełni wykorzystać ubezpieczenia na życie”.

...
Czytaj więcej

VI Kongres PIU: potrzeba współpracy branży i regulatorów

8 maja rozpoczął się VI Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tym razem wystąpienia gości i tematy debat są skupione wokół luk, które mogą wykorzystać ubezpieczyciele.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Planując urlop należy się zastanowić nad zakupem odpowiedniego ubezpieczenia. Prócz podstawowej polisy, warto zainwestować w ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z wyjazdu. Zdarza się, że przypadki losowe zmuszają nas do zmiany planów.

...
Czytaj więcej

Prace nad regulacjami dot. uśpionych polis na finiszu

W Kancelarii Prezydenta RP są prowadzone prace nad inicjatywą ustawodawczą regulującą problem tzw. uśpionych polis. Projekt ustawy ma być gotowy jeszcze przed wakacjami.

...
Czytaj więcej

UNIQA przygotowała nowe warianty ubezpieczenia grupowego

Spółka życiowa UNIQA opracowała trzy warianty grupowego ubezpieczenia na życie Bezpieczna Przyszłość. Nowa odsłona produktu wyróżnia się prostymi formularzami, brakiem oceny medycznej, wysokimi sumami ubezpieczenia i niskimi miesięcznymi składkami.

...
Czytaj więcej

PZU dołączyło do partnerów Karty Dużej Rodziny

PZU podpisało umowę partnerską z programem Karty Dużej Rodziny. W ramach podjętej współpracy zakład ubezpieczeń zobowiązał się do udzielania zniżek wielodzietnym rodzinom na wybrane produkty ubezpieczeniowe.

...
Czytaj więcej

Capital Plus - nowe ubezpieczenie na życie z UFK od Open Life

Open Life TU Życie S.A. opracowało nowe ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy o obligacjach korporacyjnych

Rzecznik Finansowy przygotował analizę rynku obligacji korporacyjnych. W publikacji zostały wymienione najważniejsze czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy inwestowaniu w obligacje korporacyjne.

...
Czytaj więcej

PZU rozpoczął sprzedaż online ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenia na życie od PZU są dostępne online, na platformie ubezpieczyciela – moje.pzu.pl.  

...
Czytaj więcej

Marcin Warchoł: wykrywanie przestępczości ubezpieczeniowej zależy od prac organów ścigania

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł udzielił odpowiedzi na interpelację posła Wojciecha Murdzeka w sprawie rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem odszkodowań od ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie wyników finansowych TU w 2017 r.

Od kilku lat obserwujemy rozwój branży ubezpieczeniowej w Polsce. Oferta towarzystw staje się coraz bardziej spersonalizowana, a sprzedaż zautomatyzowana.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia po raz pierwszy przekroczyła barierę 5 mld zł przypisu składki w ubezpieczeniach majątkowych

Grupa ERGO Hestia przedstawiła swoje wyniki finansowe po 2017 r. Ubezpieczyciel odnotował rekordowe wskaźniki przypisu składki brutto oraz wyniku technicznego w ubezpieczeniach majątkowych.

...
Czytaj więcej

Przypis składki zebranej przez Open Life w 2017 r. przekroczył 2 mld zł

Open Life TU Życie S.A. podało wyniki finansowe za 2017 r. Spółka odnotowała prawie 60% wzrost przypisu składki w porównaniu z danymi za 2016 r. W sumie ubezpieczeni wpłacili do towarzystwa 2,3 mld zł. 

...
Czytaj więcej

61. posiedzenie Sejmu RP. Posłowie zajmą się regulacjami z zakresu rynku finansowego

W dniu 11 kwietnia 2018 r. rozpoczęło się 61. posiedzenie Sejmu RP. Pierwszego dnia posłowie rozpatrzyli projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora fin.

...
Czytaj więcej

Zysk netto spółek ubezpieczeniowych BZ WBK-Aviva w 2017 r. zwiększył się o 14%

W 2017 r. zarówno spółka życiowa jak i majątkowa BZ WBK-Aviva poprawiła swój wynik finansowy netto. W przypadku BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie wzrost zysku w zestawieniu z ubiegłorocznymi wynikami wyniósł 12 mln zł (+31%).

...
Czytaj więcej

PZU rozszerza ofertę ubezpieczeń zdrowotnych

Towarzystwo ubezpieczeniowe rozpoczęło sprzedaż polisy „PZU Uraz Ortopedyczny” dla klientów, którzy posiadają indywidualnie kontynuowane polisy na życie.

...
Czytaj więcej

Grupa Europa podsumowała ubiegły rok i przedstawia najbliższe plany rozwoju

Grupa Ubezpieczeniowa Europa zebrała w 2017 roku blisko 1,6 mld zł składki przypisanej brutto, czyli o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Wyższy przypis odnotowała zarówno spółka majątkowa jak i życiowa.

...
Czytaj więcej

Spółki majątkowe VIG Polska zwiększyły przypis składki i wynik finansowy

W 2017 r. polskie spółki należące do Vienna Insurance Group odnotowały wyższy przypis składki i polepszenie wyniku finansowego w majątku. W ubezpieczeniach działu I wskaźniki pozostały na poziomie niewiele niższym niż w 2016 r.   

...
Czytaj więcej

Prudential z nową kampanią reklamową

Towarzystwo ubezpieczeniowe chce walczyć z odkładaniem na później ważnych decyzji i zachęca do ubezpieczenia się na życie. Od 9 kwietnia br. emitowany jest nowy spot reklamowy.

...
Czytaj więcej

„Programy audytu” – nowa publikacja przygotowana przez członków Podkomisji PIU ds. audytu i kontroli wewnętrznej

PIU opublikowała materiał opracowany przez ekspertów Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej pt. „Programy audytu”. Stanowi on kontynuację planów audytu wybranych procesów/obszarów z poprzednich lat.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych i projekt nowelizacji ustawy o PPE trafiły do prac w Sejmie

W dniu 5 kwietnia br. do Sejmu RP zostały wniesione dwa projekty ustaw, wprowadzające nowe wymogi w branży ubezpieczeniowej: projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

...
Czytaj więcej

beinsured objęło patronat medialny nad konkursem na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu ubezpieczeń

Nawet 6 tys. zł oraz płatny staż w towarzystwie ubezpieczeń Open Life czeka na autorów najciekawszych prac licencjackich i magisterskich dotyczących ubezpieczeń na życie. Konkurs „Zabezpieczamy Przyszłość” medialnie wspomaga portal beinsured.pl.  

...
Czytaj więcej

Branża ubezpieczeniowa jest najlepiej przygotowana do zapewnienia powszechności PPK

Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, w rozmowie z red. tygodnika Do Rzeczy analizuje sytuację na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych oraz wskazuje główne obszary aktywności Izby aktualnie.

...
Czytaj więcej

Stanisław Sokołowski został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Pocztowe TUW

W dniu 28 marca 2018 r. Artur Duda, dotychczasowy wiceprezes Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, złożył rezygnację. Jego miejsce z dniem 29 marca br. zajął Stanisław Sokołowski.

...
Czytaj więcej

Dwie ważne ustawy dla branży ubezpieczeniowej z podpisem Prezydenta

W dniu 28 marca br. Prezydent RP podpisał dwie istotne ustawy dla branży ubezpieczeniowej. Nakładają one szereg obowiązków, które będą musiały spełniać zakłady ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Dorota M. Fal: Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych będzie się rozwijał

​Dorota M. Fal, specjalistka Polskiej Izby Ubezpieczeń ds. ubezpieczeń zdrowotnych, podkreśliła, że Polacy świadomi problemów publicznej służby zdrowia coraz chętniej inwestują w swoje zdrowie, kupując prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

...
Czytaj więcej

Play Ubezpieczenia otworzył się na klientów biznesowych

​Play Ubezpieczenia od 27 marca br. kieruje swą ofertę również do klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy należący do tej grupy będą mogli nabyć dowolne ubezpieczenie indywidualne dostępne w markecie Play.

...
Czytaj więcej

Warta podała wyniki za 2017 r.

TUiR Warta zebrało w zeszłym roku prawie 6 mld zł przypisu składki, głównie w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Jak podkreśla ubezpieczyciel, na sukces spółki wpływ miało wdrożenie nowoczesnego sposobu taryfikacji składek.

...
Czytaj więcej

PIU: Propozycje przepisów powołujących ubezpieczeniową formę PPK

W uwagach do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych Polska Izba Ubezpieczeń stanowczo wskazywała na zaangażowanie branży ubezpieczeniowej w budowę długoterminowych oszczędności w ramach PPK.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden w ofercie Raiffeisen Polbank dla klientów korporacyjnych

​Ubezpieczenia grupowe od Nationale-Nederlanden trafiły do sprzedaży w banku Raiffeisen Polbank. Produkty grupowego ubezpieczenia na życie ”Razem dla siebie” będą oferowane klientom prowadzącym działalność gospodarczą.

...
Czytaj więcej

RF wypowiedział się w kwestii zagadnienia prawnego dot. niezachowania terminu rozpatrzenia reklamacji

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy zajmie się zagadnieniem prawnym (sygn. akt III CZP 113/17) dot. skutków niedotrzymania przez podmiot rynku finansowego ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację. W tej sprawie istotny pogląd wniósł RF.

...
Czytaj więcej

Uwagi PIU do projektu ustawy o PPK

PIU przygotowała uwagi do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Izba zawarła w nich propozycję aktywnego zaangażowania branży ubezpieczeniowej w budowę długoterminowych oszczędności w ramach PPK.

...
Czytaj więcej

AXA namawia do zakupu ubezpieczenia podróżnego

Planując zagraniczne wakacje warto wykupić ubezpieczenie turystyczne – taką tezę stawia AXA Assistance. W rzeczywistości brak polisy może w razie niespodziewanych incydentów wygenerować ogromne koszty.

...
Czytaj więcej

PZU zarobił 4,2 mld zł w 2017 r.

PZU SA po raz pierwszy raz w historii odnotował zysk netto przekraczający kwotę 1 mld EUR i przypis składki wynoszący prawie 23 mld zł.  

...
Czytaj więcej

Nowe produkty w Play Ubezpieczenia

14 marca odbyło się spotkanie prasowe zorganizowane przez Play Ubezpieczenia. Podczas spotkania Play zaprezentowało nowe produkty w markecie ubezpieczeniowym, które powstały przy współpracy z InterRisk.

...
Czytaj więcej

Aviva kierunki rozwoju dostrzega w kanale direct i PPK

13 marca 2018 r. w siedzibie Aviva odbyło coroczne spotkanie prezesa zakładu ubezpieczeń Adama Uszpolewicza z dziennikarzami. Prezes spółki przedstawił wyniki finansowe wypracowane w ubiegłym roku i plany rozwoju ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele oferują onkopolisy

Coraz więcej towarzystw ubezpieczeń oferuje ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka. Jest to odpowiedź rynku na wzrost liczby zachorowań na nowotwory.

...
Czytaj więcej

LINK4 rozszerzył pakiet OC NNW o pakiet medyczny

LINK4 wprowadził możliwość rozszerzenia polisy komunikacyjnej NNW o pakiet medyczny „Wracaj do zdrowia”. Dodatkowe ubezpieczenie umożliwia wsparcie klientów w leczeniu po wypadku drogowym.

...
Czytaj więcej

Produkt Open Life dostępny w ofercie Deutsche Banku

​Nowe ubezpieczenie na życie i dożycie „DB Invest Dywidendowy” od Open Life TU Życie S.A. trafiło do dystrybucji w kanale bancassurance, sprzedażą produktu zajmie się Deutsche Bank Polska S.A.

...
Czytaj więcej

MF wyraziło możliwość doprecyzowania przepisów dot. tajemnicy ubezpieczeniowej

Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedział na interpelację nr 19098 w sprawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zgłoszoną przez posła Krzysztofa Kubów.

...
Czytaj więcej

Open Life z nowym ubezpieczeniem życiowym – gwarancja zwrotu 100% składek, jeśli nie nastąpi zdarzenie ubezpieczeniowe

Od lutego br. w ofercie Open Life TU Życie S.A. dostępne jest nowe ubezpieczenie ochronne „Plan Pełnej Ochrony”. Produkt gwarantuje zwrot 100% wartości wpłaconych składek, jeśli ubezpieczony dożyje do końca umowy ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie pracownika za granicą

Z danych GUS wynika, że wskaźnik bezrobocia w Polsce spadł pod koniec 2017 roku do poziomu 6,6 proc. Tak dobrego wyniku nie odnotowano od ponad 26 lat. Wzrosła również średnia płaca.

...
Czytaj więcej

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

W Polsce wyróżnia się dwa typy ubezpieczeń zdrowotnych: obowiązkowe i dobrowolne.

...
Czytaj więcej

Compensa: ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór

Compensa wprowadziła ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym. Ubezpieczenie Onkopensa to oferta specjalna dla klientów, którzy wykupują ochronę w ramach jednego z trzech produktów.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. tajemnicy ubezpieczeniowej

Poseł Krzysztof Kubów (PiS) skierował do minister finansów interpelację nr 19098 w sprawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Odnosi się w niej do praktyk ubezpieczycieli dot. tajemnicy ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt dot. badania niekaralności pracowników instytucji finansowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

...
Czytaj więcej

Grupa INTER w Polsce ogłasza strategię na lata 2018 – 2020

INTER Ubezpieczenia przedstawiło strategię rozwoju na lata 2018-2020. Ubezpieczyciel za cel postawił sobie kompleksową obsługę klientów szczególnie w zakresie ubezpieczeń ochrony zdrowia oraz rentowność w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych i życiowych.

...
Czytaj więcej

MetLife rozszerza działalność w sektorze bancassurance

MetLife poszerzyło grono partnerów w kanale bancassurance, nawiązując współpracę z Nest Bankiem. Ubezpieczyciel przygotował dla klientów banku dedykowany produkt ochronno-oszczędnościowy „Nest Bezpieczna Perspektywa”.

...
Czytaj więcej

Concordia komunikuje się z klientami przez Facebooka

W minionym roku Concordia Ubezpieczenia rozpoczęła kampanię edukacyjno-wizerunkową, której celem jest zwrócenie uwagi na to co jest w życiu najważniejsze.

...
Czytaj więcej

Wzrost wysokości składki w ubezpieczeniach zdrowotnych

Polska Izba Ubezpieczeń podała, że składka przypisana brutto na rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła o 21 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosła 482,4 mln zł w III kw. 2017 r.

...
Czytaj więcej

Concordia promuje ubezpieczenie Życie Plus

Wybór polisy na życie to ważna decyzja finansowa. Powinna być przemyślana i dopasowana do indywidualnych potrzeb. Concordia wychodząc naprzeciw swoim klientom przygotowała polisę Życie Plus.

...
Czytaj więcej

Będzie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projekt trafił do Sejmu

W dniu 1 lutego 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

...
Czytaj więcej

Kredyt hipoteczny a ubezpieczenie?

Świadomość Polaków w temacie ubezpieczeń z roku na rok rośnie. Jednak nadal panuje powszechna opinia, że ubezpieczyciele oferują zbędne i niezrozumiałe polisy.

...
Czytaj więcej

Paweł Ziemba: ubezpieczenia z el. inwestycyjnym są potrzebne i mogą odgrywać konkretną rolę w portfelu klienta

Paweł Ziemba, prezes zarządu Vienna Life TU na Życie SA Vienna Insurance Group, że wskutek regulacji prawnych znacznie zmienił się rynek produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych. Wpłynęło to na zwiększenie zainteresowania tymi produktami wśród klientów.

...
Czytaj więcej

Dyskusje w Senacie dot. UFK będą kontynuowane. Prezes UOKiK będzie prowadził postępowanie ws. klauzul i naruszeń zbiorowych

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała prace nad regulacjami w zakresie doprecyzowania możliwości rezygnacji z ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie sportów ekstremalnych

Decydując się na uprawianie sportów ekstremalnych należy wykupić rozszerzone ubezpieczenie. Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na próbę swoich sił w sporcie i wybiera coraz bardziej awangardowe dyscypliny. Czy idzie to w parze z bezpieczeństwem?

...
Czytaj więcej

AXA Partners rozpoczyna współpracę z Vectrą

Axa Partners rozszerza swoje działania w segmencie affinity i branży telekomunikacyjnej. Będzie współpracować z jednym z wiodących operatorów kablowych w Polsce. Wraz z Vectrą przygotuje cztery nowe produkty dla swoich klientów.

...
Czytaj więcej

Prudential: W 2018 r. chcemy skupić się na rozwijaniu dotychczasowej narracji i strategii

Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych decyduje się na wykorzystanie niestandardowych form dotarcia do potencjalnych klientów. Założenia Prudential w tym obszarze komentuje Tomasz Borchowiec, dyrektor marketingu i komunikacji korporacyjnej Prudential

...
Czytaj więcej

PZU: Inwestycja w sektor bankowy zaowocuje rozwojem Grupy PZU

Jednym z elementów nowej strategii Grupy PZU na lata 2018-2020 jest wykorzystanie inwestycji w sektor bankowy do rozwoju Grupy PZU i rynku kapitałowego.

...
Czytaj więcej

Istotny pogląd Prezesa UOKiK w przedmiocie nieważności umowy ubezpieczenia z UFK

Prezes UOKiK kolejny raz przedstawił swoje stanowisko w przedmiocie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Zimowe wyjazdy a wyłączenia w ubezpieczeniu

Zgodnie z definicją Rzecznika Finansowego, wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej są to przypadki zdarzeń za które zakład ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia nie odpowiada.

...
Czytaj więcej

Grupa Europa: Nowa oferta ubezpieczeń turystycznych

Grupa Europa wprowadziła do sprzedaży nowe polisy turystyczne o szerszym zakresie ochrony. Zmiany obejmują dwa produkty: Travel World i Koszty Rezygnacji.

...
Czytaj więcej

Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń odroczone o 7 miesięcy

22 stycznia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Polacy chętnie kupują ubezpieczenia na zimę

Największy wzrost sprzedaży ubezpieczeń odnotowywany jest w czasie sezonu wakacyjnego i ferii zimowych. Według danych AXA Ubezpieczenia, podczas ferii zimowych sprzedawane jest 2,5-krotnie więcej ubezpieczeń turystycznych niż latem.

...
Czytaj więcej

Nadchodzące zmiany na rynku ubezpieczeniowym

Początek roku to najlepszy czas podsumowań i planów na kolejny rok. Oto najważniejsze zmiany na rynku ubezpieczeniowym.

...
Czytaj więcej

LINK4 w 2017 r. zebrał 1 mld zł składki. Co ubezpieczyciel planuje na 2018 rok?

Towarzystwo Ubezpieczeń LINK4 przedstawiło statystyki za 2017 r. Spółka uzyskała ponad 1 mld zł przypisu składki. Taki wynik był zakładany dopiero po 2019 r.

...
Czytaj więcej

Compensa: W 2018 r. będziemy współpracować z influencerami

Rozwój Internetu i portali społecznościowych sprawił, że coraz więcej firm stawia na niestandardowe formy reklamy i próby dotarcia w ten sposób do jak najszerszego grona odbiorców.

...
Czytaj więcej

Przedstawiciele Rzecznika Finansowego zaprezentowali możliwe kierunki zmian dot. UFK

Senacka Komisja pozytywnie rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dot. doprecyzowania możliwości rezygnacji z tzw. "polisolokat". Przedstawiciele RF przygotowali już wstępne założenia zmian legislacyjnych.

...
Czytaj więcej

Uwagi MF dot. zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej w związku z ustawą o ochronie danych osobowych

W serwisie RCL zostały opublikowane stanowiska ministerstw zgłoszone w ramach konsultacji resortowych dot. projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Ministerstwo Finansów odniosło się do propozycji zmian w UoDUiR.

...
Czytaj więcej

PZU rozwija sektor ubezpieczeń grupowych

Jednym z elementów nowej strategii PZU na lata 2017 – 2020 są ubezpieczenia grupowe. Ambicją Grupy PZU jest towarzyszenie klientom w wielu dziedzinach życia. W segmencie ubezpieczeń na życie i zdrowie coraz większą rolę odegrają ubezpieczenia grupowe.

...
Czytaj więcej

Powstaną regulacje dot. ubezpieczeń z UFK

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podczas posiedzenia nr 197 w dniu 16 stycznia 2018 r. rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z tzw. "polisolokat". 

...
Czytaj więcej

Status osoby upoważnionej w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego

Zgodnie z przepisem art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział na terytorium RP jest obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do jego reprezentowania.

...
Czytaj więcej

Kampania PZU – Życie w Twoich rękach

10 stycznia br. PZU rozpoczął kampanię wizerunkową. Ma ona na celu ukazanie nowych wartości ubezpieczyciela zawartych w ogłoszonej strategii na lata 2017 -2020.

...
Czytaj więcej

Aktualizacja strategii Grupy PZU. #nowePZU to więcej niż ubezpieczenia

Proste produkty, digitalizacja procesów sprzedaży, szeroka oferta wsparcia firm z sektora MSP, ulepszenie taryfikacji i utworzenie jednej bazy wszystkich klientów Grupy stanowią tylko część kluczowych inicjatyw Nowego PZU.

...
Czytaj więcej

Banki oferują ubezpieczenie na życie

Jedną z usług większości banków w Polsce jest możliwość wykupienia produktów ubezpieczeniowych. Dla kogo zakup ubezpieczenia oferowanego przez bank jest korzystny?

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

W dniu 28 grudnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Aneta Maykowska, wiceprezes Open Life: polskie zakłady ubezpieczeń mają jeszcze dużo do zrobienia (cz. II)

„W Polsce jesteśmy na początku ubezpieczeniowej drogi. Przed naszymi zakładami ubezpieczeń wciąż stoi wiele wyzwań i nowych kanałów sprzedaży”, mówi w wywiadzie dla beinsured.pl Aneta Maykowska, wiceprezes Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

...
Czytaj więcej

Zmiana podmiotu zarządzającego aktywami Aegon

Od dnia 3 stycznia 2018 r. zarządzanie aktywami Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. przejął Aegon Asset Management - podmiot należący do Grupy Aegon.

...
Czytaj więcej

Aneta Maykowska, wiceprezes Open Life: polskie zakłady ubezpieczeń mają jeszcze dużo do zrobienia (cz. I)

„W Polsce jesteśmy na początku ubezpieczeniowej drogi. Przed naszymi zakładami ubezpieczeń wciąż stoi wiele wyzwań i nowych kanałów sprzedaży”, mówi w wywiadzie dla beinsured.pl Aneta Maykowska, wiceprezes Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

...
Czytaj więcej

Dodatkowe ubezpieczenia w okresie zimowym

Przygotowanie auta na sezon zimowy czy wyjazd w góry to dodatkowy koszt w budżecie domowym. Jednak warto zainwestować w dodatkowe ubezpieczenie. Dlaczego?

...
Czytaj więcej

GUS: Zysk ubezpieczycieli wzrósł o 63% r/r po III kw. 2017 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki sektora ubezpieczeniowego po III kw. 2017 r. Zgodnie z danymi GUS, wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 4.843 mln zł. Oznacza to wzrost o 63% względem danych po III kw. 2016 r.

...
Czytaj więcej

Eksperci PIU podsumowują 2017 r. (cz. I)

Eksperci Polskiej Izby Ubezpieczeń na blogu instytucji podsumowują najistotniejsze wydarzenia branży ubezpieczeniowej 2017 r. oraz dzielą się swoimi prognozami dot. 2018 r.

...
Czytaj więcej

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. bez poprawek przyjął  ustawę o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

LINK4: ubezpieczenie dla świątecznych podróżników

W okresie świąteczno-noworocznym LINK4 umożliwił zakup ubezpieczenia bezpośrednio na podwarszawskim lotnisku w Modlinie.

...
Czytaj więcej

Produkty ochronno-inwestycyjne TU Europa w ofercie Nest Banku

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa rozszerzyło grono partnerów w kanale bancassurance. Ubezpieczyciel podjął współpracę z Nest Bankiem w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie z UFK.

...
Czytaj więcej

Raport: Polski Rynek Bancassurance III kw. 2017 r.

Przedstawiamy omówienie raportu „Polski Rynek Bancassurance” przygotowanego przez PIU dla III kwartału 2017 r. w dziale I.

...
Czytaj więcej

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z poprawką dot. przekazywania KID do KNF

W dniu 14 grudnia 2017 r. podczas 54. posiedzenia Sejmu odbyło się III czytanie rządowego projektu usta­wy o zmianie ustawy o działalności ubezpiecze­niowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance: sezon narciarski koniecznie z polisą

Zima to czas szaleństwa na stokach, lodowiskach i zjeżdżalniach. Przygotowując się do tych aktywności warto również rozważyć zakup odpowiedniej polisy.

...
Czytaj więcej

KFP po I czytaniu nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

7 grudnia br. na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2068).

...
Czytaj więcej

Ergo przyznaje, że oferty na portfel życiowy są poniżej oczekiwań

Ergo, należący do Munich Re dział ubezpieczeń bezpośrednich, zrezygnował ze sprzedaży polis ubezpieczeń na życie run-off. Powodem decyzji jest nieotrzymanie satysfakcjonującej wysokości ofert.

...
Czytaj więcej

UNIQA po III kw. 2017 r.: rentowność w OC ppm. oraz ponad 4-krotny wzrost przypisu w segmencie życiowym

​Grupa UNIQA po III kwartałach 2017 r. uzyskała 1,5 mld zł przypisu składki brutto. O blisko 500 mln zł zwiększył się przypis w dziale I. Po 9 miesiącach tego roku zysk Grupy wynosi 36 mln zł. Spółka także odnotowała dodatni wynik techniczny w OC ppm.

...
Czytaj więcej

Wyniki Open Life po III kwartale 2017 r. Spółka odnotowała wzrost przypisu składki o 77%

Po dziewięciu miesiącach 2017 r. Open Life TU Życie S.A. zebrało przypis składki brutto w wysokości prawie 1,7 mld zł. Jest to wartość o 77% wyższa niż uzyskana w analogicznym okresie 2016 r.

...
Czytaj więcej

Grupa Europa wprowadza nową ofertę ubezpieczeniową dla przedsiębiorców

Grupa Europa wprowadza do swojej oferty nowy produkt - ubezpieczenie dla małych firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Obejmie ono ich biznes, życie, zdrowie oraz zaoferuje ochronę prawno-podatkową.

...
Czytaj więcej

Aegon z ofertą IKE i IKZE w formie ubezpieczenia

Aegon wprowadził do swojej oferty nowe rozwiązanie dla oszczędzających na poczet przyszłych świadczeń emerytalnych – Aegon Plan na Przyszłość z IKE i IKZE, czyli IKE i IKZE w formie ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Aleksandra Wiktorow: Dużo zmian regulacyjnych na rynku to efekt działań Rzecznika Finansowego

Aleksandra Wiktorow udzieliła wywiadu red. portalu ObserwatorFinasowy.pl. W rozmowie wskazywała na poprawy sektora ubezpieczeniowego, które nastąpiły w wyniku działalności Rzecznika Finansowego.

...
Czytaj więcej

Bezpieczny wyjazd na narty - z EKUZ czy ubezpieczeniem?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) działa w 31 krajach europejskich i umożliwia dostęp do publicznej służby zdrowia na zasadach panujących w danym kraju. W wielu sytuacjach oznacza to jednak konieczność częściowej dopłaty do świadczeń.

...
Czytaj więcej

Lepsza edukacja finansowa Polaków może przyczynić się do wzrostu ilości ubezpieczeń

- Blisko połowa Polaków ma ubezpieczenie na życie. To wskaźnik, który nie jest tragiczny, ale jest spora przestrzeń do poprawy – komentuje Damian Olko, ekspert firmy Deloitte, w rozmowie z Pierwszym Programem Polskiego Radia.

...
Czytaj więcej

Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń: rynek ma potencjał wzrostu

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, jest zdania, że Polacy ubezpieczają się mniej chętnie niż mieszkańcy Europy Zachodniej.

...
Czytaj więcej

Długa walka o wielkość przyznanego zadośćuczynienia

Poniższy case jest przykładem na to, jak długa i zawiła może być droga ubiegania się o otrzymanie stosownego zadośćuczynienia.

...
Czytaj więcej

Roman Pałac: Mamy bardzo dużo do zaoferowania w sektorze emerytalnym

O innowacjach, branży ubezpieczeń zdrowotnych, reformie emerytalnej i prewencji rozmawiał prezes PZU Życie Roman Pałac z red. Rzeczpospolitej.

...
Czytaj więcej

Uszpolewicz: rynek ubezpieczeń czeka koncentracja

„Na pewno jesteśmy zainteresowani przejmowaniem, bo chcielibyśmy urosnąć”, powiedział Adam Uszpolewicz, prezes Avivy, który gościł w programie #RZECZoBIZNESIE.

...
Czytaj więcej

Konferencja prasowa PZU: publikacja strategii na początku przyszłego roku

W dniu 15 listopada br. odbyła się konferencja prasowa PZU z okazji publikacji wyników finansowych grupy po III kwartale 2017 r. Podczas spotkania zostało poruszonych kilka dodatkowych kwestii dotyczących działalności ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

AXA uruchamia nowy serwis online dla posiadaczy produktów inwestycyjnych

​15 listopada br. nastąpiło uruchomienie serwisu online.axa.pl. Portal jest dedykowany klientom spółki posiadającym ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Seminarium PIU i KPMG: „Wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń”

Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy z firmą KPMG organizuje w dniu 30 listopada 2017 r. seminarium pt: „Wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń”.

...
Czytaj więcej

Grupa PZU podwoiła zysk netto po III kw. 2017 r.

PZU przedstawił wyniki finansowe za okres lipiec – wrzesień br. Grupa odnotowała dwukrotnie wyższy zysk, który wyniósł 3 mld zł (w analogicznym okresie 2016 r. było to 1,5 mld zł). Przypis składki wyniósł 16,9 mld zł, co wartością wyższą o 15% r/r.

...
Czytaj więcej

Aegon inwestuje w Phinance i rozwija dystrybucję

Aegon TUnŻ S.A. podpisało umowę, na podstawie której nabędzie 49% akcji Phinance S.A. - wiodącej firmy pośrednictwa finansowego oferującej ubezpieczenia życiowe i majątkowe, kredyty hipoteczne i konsumpcyjne oraz produkty inwestycyjne.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezp. i reasekuracyjnej

W dniu 6 listopada 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

Konferencja PIU dot. klasyfikacji ICF

Polska Izba Ubezpieczeń wraz z Polskim Towarzystwem Orzecznictwa Lekarskiego (PTOL) organizuje konferencję naukową pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”. Wydarzenie odbędzie się w Lublinie, 21 listopada 2017 r. (wtorek).

...
Czytaj więcej

Allianz Worldwide Care zmienił nazwę na Allianz Partners

W dniu 2 listopada 2017 r. Allianz Worldwide Care poinformował, iż zmienił nazwę na Allianz Partners. Usługi i produkty zdrowotne oraz ubezpieczenia na życie od teraz oferowane są pod marką "Allianz Care".

...
Czytaj więcej

Przywiązani do polisy z wnioskiem do KNF o wpisanie Getin Noble Bank na listę ostrzeżeń publicznych

„Stowarzyszenie wnioskuje do Komisji Nadzoru Finansowego o wpisanie Getin Noble Bank SA na listę ostrzeżeń publicznych", czytamy w komunikacie Stowarzyszenia „Przywiązani do polisy” zamieszczonym na ich profilu na Facebooku.

...
Czytaj więcej

Vienna Insurance Group przejmuje spółkę Merkur w Bośni i Hercegowinie

W dniu 30 października 2017 r. Vienna Insurance Group podpisała umowę nabycia bośniackiej spółki Merkur Osiguranje (Merkur).

...
Czytaj więcej

Raport PIU za 2016 r.

Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała kolejną wersję Raportu Rocznego o polskim rynku ubezpieczeń. Po raz pierwszy raport został opublikowany w formie strony internetowej, która umożliwia przejrzystą lekturę opracowania jak i wyszukiwanie po hasłach.

...
Czytaj więcej

EIOPA: tablice wskaźników ryzyka za II kwartał 2017 r. nadal widoczne względnie stabilne ryzyko dla sektora ubezpieczeń w UE

W dniu 26 października 2017 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował zaktualizowane tablice wskaźników ryzyka na podstawie danych z drugiego kwartału 2017 r.

...
Czytaj więcej

EIOPA wyda sprawozdanie dot. kosztów i wcześniejszych wyników IBIP, osobistych produktów emerytalnych i programów emerytalnych

Pierwsze sprawozdanie, które zostanie wydane w 2018 r. przez EIOPA, powinno obejmować ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne (IBIP) i produkty emerytalne.

...
Czytaj więcej

I część szkolenia „Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – Finalna wersja wkrótce – Przygotuj się!” już za nami

​23 października odbyła się I część cyklu 3 szkoleń pt. „Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – Finalna wersja wkrótce – Przygotuj się!”.

...
Czytaj więcej

8,7 mln zł świadczeń z tytułu ubezpieczeń ochronnych Open Life w I półroczu 2017 r.

Od stycznia do czerwca br. Open Life TU Życie S.A. wypłaciło 8,7 mln zł świadczeń z tytułu ubezpieczeń ochronnych, o ponad 6 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

...
Czytaj więcej

PIU: ponad 2 miliony Polaków zdecydowało się na dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne

Polska Izba Ubezpieczeń z okazji Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi przypomniała, jak ważna w pokonaniu choroby jest profilaktyka i wczesna diagnoza.

...
Czytaj więcej

Maciej Świtek dyrektorem ds. sprzedaży multiagencyjnej w Open Life TU Życie

Maciej Świtek został Dyrektorem Departamentu Sprzedaży Multiagencyjnej w Open Life TU Życie. Na nowo utworzonym stanowisku będzie odpowiedzialny za rozwój sieci partnerów oferujących ubezpieczenia życiowe.

...
Czytaj więcej

EIOPA: wytyczne w sprawie sprzedaży „execution only”

W dniu 11 października 2017 r. EIOPA opublikował wytyczne w sprawie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, które mają strukturę utrudniającą klientowi zrozumienie związanych z nimi ryzyk.

...
Czytaj więcej

Vienna Insurance Group liderem na rynku ubezpieczeń w Bułgarii

​Bulstrad i Bulstrad Life, dwie spółki należące do Vienna Insurance Group są numerem 1 na bułgarskim rynku ubezpieczeniowym.

...
Czytaj więcej

Grupa Europa: 900 mln zł przypisu po I poł. 2017 r. 

Grupa Europa opublikowała wyniki finansowe za pierwszą połowę 2017 r. Od stycznia spółki zebrały łącznie 900 mln zł przypisu składki, o 14 proc. więcej niż w zeszłym roku. 

...
Czytaj więcej

MetLife zmienia logo i promuje ubezpieczenie Gwarantowana Emerytura+

MetLife rozpoczęło 3 października 2017 kampanię „Przyszłość osobista”. Ma ona na celu promocję ubezpieczenia rentowego Gwarantowana Emerytura+. Jest to rozwiązanie dla osób, które chcą odkładać oszczędności na przyszłą emeryturę bez ponoszenia ryzyka.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy implementującej rozporządzenie PRIIP przegłosowany w Sejmie

Prawie wszyscy posłowie w trakcie 48. posiedzenia Sejmu RP głosowali za przyjęciem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

KFP przyjęła nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

W dniu 27 września 2017 r. Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 1782).

...
Czytaj więcej

Gabriel Głusek nie zasiada już w zarządzie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie

Z dniem 25 września br. Gabriel Głusek przestał pełnić funkcję członka zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Na jego miejsce został powołany Wojciech Kwiatkowski, który do tej pory zasiadał w zarządzie jako p. o. członka zarządu.

...
Czytaj więcej

Agent wyłudził 113 tys. zł od zakładów ubezpieczeń

Policjanci z Inowrocławia zatrzymali agenta ubezpieczeniowego, który prowadził oszukańczy proceder wobec zakładów ubezpieczeń. W sumie wyłudził ponad 113 tys. zł. Policjanci pracowali nad sprawą od 2015 r.

...
Czytaj więcej

Stanowisko Goldberg & Sons w sprawie komunikatu UOKiK

Pośrednik ubezpieczeniowy spółka Goldberg & Sons wydał oświadczenie w sprawie opublikowanego w dniu 21 września br. przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzeżenia konsumenckiego przed praktykami spółki.

...
Czytaj więcej

Pośrednicy ubezpieczeniowi zachęcają do zakładania IKZE w związku z likwidacją OFE

Redaktor zarządzający w portalu wgospodarce.pl Marek Siudaj przedstawił sytuację jednego z czytelników, z którym skontaktował się agent ubezpieczeniowy z ofertą założenia IKZE w związku z zapowiadaną likwidacją OFE.

...
Czytaj więcej

Marek Belka dołączył do rad nadzorczych spółek VIG w Polsce

W dniu 5 września 2017 r. prof. Marek Belka, były Prezes Rady Ministrów oraz były Prezes NBP, dołączył do rad nadzorczych Compensa TU S.A. oraz Compensa TU na Życie S.A. Dzień później natomiast objął stanowisko członka rady nadzorczej InterRisk TU S.A.

...
Czytaj więcej

Piotr Nowak: nowelizacja ustaw o nadzorze i o działalności spowoduje, że nie powtórzy się tzw. problem z polisolokatami

Podczas 47. posiedzenia Sejmu RP miało miejsce I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu do dalszych prac w KFP.

...
Czytaj więcej

Kolejne spotkanie w sprawie tzw. „uśpionych polis” w Kancelarii Prezydenta RP

W Kancelarii Prezydenta RP odbyło się kolejne spotkanie w sprawie tzw. „uśpionych polis”. Tym razem udział w nim wzięli przedstawiciele Rzecznika Finansowego oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Grzegorz Bors odwołany z funkcji wiceprezesa TU Europa

W dniu 6 września Rada Nadzorcza Grupy Ubezpieczeniowej Europa odwołała ze stanowiska wiceprezesa Towarzystwa Ubezpieczeń Europa i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa Grzegorza Borsa.

...
Czytaj więcej

Dziś w Sejmie I czytanie projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

W porządku obrad najbliższego 47. posiedzenia Sejmu RP uwzględniono pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druk nr 1781).

...
Czytaj więcej

Peter Thirring nowym członkiem zarządu VIG. Umowy innych członków zarządu VIG przedłużone

W dniu 5 września 2017 r., podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Vienna Insurance Group, podjęto decyzje dotyczące nowego składu Zarządu od dnia 1 lipca 2018 r.

...
Czytaj więcej

Czy RODO otworzy furtkę do nadużyć w ubezpieczeniach?

RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady, mimo, że jeszcze formalnie nie weszło w życie, to już wzbudza mnóstwo emocji.

...
Czytaj więcej

Dziesiątka od Open Life – nowe ubezpieczenie na życie

Dziesiątka – to nowe ubezpieczenie na życie od Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie. W ramach polisy, ubezpieczony samodzielnie określa zakres ubezpieczenia, wybierając ważne dla siebie ryzyka spośród 10 zdarzeń ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Surówka: wsparcie sektora MŚP będzie skoordynowane z produktami bankowymi

Paweł Surówka skomentował swój udział w XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy. Powiedział, że wsparcie dla małych i średnich firm ze strony PZU powinno być skoordynowane ze wsparciem ze strony Alior Banku i Pekao SA.

...
Czytaj więcej

W Kancelarii Prezydenta RP trwają prace nad prawnym uregulowaniem kwestii „uśpionych polis”

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP spotkała się z przedstawicielkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - Elżbietą Wanat-Połeć (prezesem UFG) oraz Małgorzatą Ślepowrońską. Rozmowa dotyczyła problemu tzw. „uśpionych polis” na życie.

...
Czytaj więcej

Aviva rozszerza swoją ofertę w ING Banku Śląskim o ubezpieczenia do pożyczek gotówkowych

Aviva rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń do pożyczek gotówkowych w ING Banku Śląskim. Jest to kolejny produkt Avivy dystrybuowany w tym kanale od momentu rozpoczęcia współpracy na początku roku.

...
Czytaj więcej

MRiF przygotował nowe rozporządzanie ws. badania sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską.

...
Czytaj więcej

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń skierowany do I czytania

Rozpoczął się proces legislacyjny w Sejmie trzech projektów ustaw mających wpływ na sektor ubezpieczeń. W dniu 30 sierpnia br. skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Pierwsze półrocze PZU. 11,6 mld zł przypisu składki

Minione półrocze było najlepszym w historii PZU pod względem sprzedaży. PZU po raz kolejny odnotowało rekord przypisu składki. Grupa podwoiła zysk w minionym półroczu 2017 r. Nastąpił wzrost składki przypisanej brutto o 17,7% r/r do 11,6 mld zł.

...
Czytaj więcej

Marek Piętka: klienci szukają nowych ubezpieczeń na życie

"Rynek zmienił się istotnie w ostatnim czasie. Wiodące do tej pory produkty o charakterze oszczędnościowym czy inwestycyjnym utrzymują się na stabilnym poziomie, ale klienci coraz większy nacisk kładą na produkty ochronne" - mówi Marek Piętka z Warty.

...
Czytaj więcej

Nationale-Naderlanden: jak przygotować się na rozpoczęcie roku szkolnego

Specjaliści z Nationale-Nederlanden przedstawili porady, jak najlepiej przygotować się do rozpoczęcia roku szkolnego. Oprócz zakupu potrzebnych materiałów i sporządzenia wyprawki, zwrócono uwagę na odpowiednie ubezpieczenie.

...
Czytaj więcej

Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację ws. problemów posiadaczy ubezpieczeń na życie z UFK

W odpowiedzi na interpelację wskazano, że resort podjął działania mające na celu wypracowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i prawnych przeciwdziałających temu zjawisku. W tym celu, powołano specjalny zespół roboczy.

...
Czytaj więcej

Bezpieczny powrót do szkoły z MetLife

W związku z rozpoczynającym się już niebawem nowym rokiem szkolnym, towarzystwo ubezpieczeń MetLife przygotowało promocję „Powrót do szkoły”. 10% zniżki czeka na osoby, które dokupią umowę dodatkową „Bezpieczne Dziecko Premium”...

...
Czytaj więcej

Open Life TU zebrało ponad 1 mld zł przypisu składki po I poł. 2017 r.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie zakończyło I poł. 2017 r. z przypisem składki powyżej 1 mld zł, co daje wynik o 66% lepszy od uzyskanego na koniec I półrocza 2017 r. Wynik finansowy spółki wyniósł 5,6 mln zł.

...
Czytaj więcej

TUnŻ Cardif dołączyło do grona członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

​Do grona członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych dołączyło Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska będące częścią jednej z najsilniejszych grup finansowych na świecie – BNP Paribas Group.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Uwagi KNF do projektu

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Obejmują one zawartą w projekcie definicję wewnętrznego zakładu ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden podpowiada, jak uczynić firmę bardziej przyjazną rodzicom

Nationale-Nederlanden w informacji prasowej przedstawia 5 sposobów, które mogą przekształcić organizację w bardziej „prorodzinną”. Wśród propozycji znalazło się m.in. zapewnienie pracowniczych ubezpieczeń grupowych obejmujących ochroną również dzieci.

...
Czytaj więcej

Wyniki finansowe BZ WBK-Aviva w I półroczu 2017 roku

Towarzystwo Ubezpieczeń BZ WBK-Aviva w I połowie bieżącego roku osiągnęło wynik finansowy na poziomie 60,2 mln zł (netto), wobec 52,7 mln zł przed rokiem. a wypłatę świadczeń i odszkodowań z ubezpieczeń ochronnych przekazano 17,8 mln zł.

...
Czytaj więcej

Ważne ustawy dla branży ubezpieczeniowej - postępy w procesach legislacyjnych

W dniu 11 sierpnia br. na portalu Rządowego Centrum Legislacji pojawił się dokument prezentujący rozstrzygnięcie Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Roman Pałac: ceny ubezpieczeń będą szacowane na wzór linii lotniczych

W kwietniu 2017 r. prezesem spółki PZU Życie został Roman Pałac, który do tej pory zasiadał w zarządzie zakładu ubezpieczeń. Jego nominacja związana była z awansem poprzedniego CEO PZU Życie Pawła Surówki, który został szefem całej Grupy PZU.

...
Czytaj więcej

Veit Stutz: Allianz Worldwide Care może wejść na polski rynek jeszcze w tym roku

Veit Stutz, prezes Allianz Polska, udzielił wywiadu redakcji dziennika Rzeczpospolita. W rozmowie opowiedział o planach ubezpieczyciela, jego aktualnej strategii i najważniejszych wyzwaniach rynkowych stojących przed zakładem ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

RF i PIU o „uśpionych polisach”

Mecenas Aleksander Daszewski z Biura Rzecznika Finansowego i Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń, rozmawiali na antenie radiowej „Jedynki” o problemie uśpionych polis na życie.

...
Czytaj więcej

Robert Łoś prezesem TU SKOK Życie oraz członkiem zarządu TUW SKOK

Od lipca br. nowym prezesem TUnŻ SKOK jest Robert Łoś. Dołączył on również do zarządu TUW SKOK. Obecnie jest odpowiedzialny za sprzedaż i marketing, obsługę klienta, obszar technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ministerstwo Finansów i Rozwoju przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Poprawki zostały zgłoszone przez Komisję Europejską, która wykazała Polsce braki w implementacji przepisów dyr. Solvency II.

...
Czytaj więcej

Do Sejmu trafił projekt nowelizujący ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie rozporządzenia PRIIP

W dniu 1 sierpnia 2017 r. do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

Aviva radzi jak dobrać ubezpieczenie na życie

Towarzystwo ubezpieczeń Aviva podpowiada, jak dobrać ubezpieczenie na życie, by zapewniało odpowiednią ochronę, dostosowaną do aktualnych potrzeb.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden z nowym produktem „Miesięczna wypłata”

Nationale-Nederlanden wprowadziło do swojej oferty nową propozycję dla klientów indywidualnych. „Miesięczna wypłata” ma chronić przed nagłą zmianą standardu życia w przypadku, gdy ubezpieczony przez dłuższy czas nie będzie mógł pracować...

...
Czytaj więcej

Grzegorz Kukla o planach Concordia Ubezpieczenia na najbliższe lata

Grzegorz Kukla, członek zarządu Concordii wskazuje, że plany ubezpieczyciela na najbliższe lata to przede wszystkim praca nad dobrymi jakościowo produktami ubezpieczeniowymi.

...
Czytaj więcej

Concordia Ubezpieczenia nagrodzona Złotym Godłem w konkursie Najwyższa Jakość QI za produkt Życie Casco

Concordia Ubezpieczenia została laureatem Programu „Najwyższa Jakość Quality International”. To już czwarta taka nagroda ubezpieczyciela. W tegorocznej edycji Złotym Godłem wyróżniono produkt Życie Casco.

...
Czytaj więcej

Zmiany w nadzorze nad rynkiem finansowym i działalności ubezpieczeniowej przyjęte przez RM

W dniu 25 lipca br. podczas obrad Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów.

...
Czytaj więcej

Concordia: ubezpieczenie na życie pomoże w walce z konsekwencjami ukąszenia przez kleszcza

Concordia wskazuje, że odpowiednio skonstruowane ubezpieczenie na życie może ochronić ubezpieczonego przed nieprzewidzianymi sytuacjami, takimi jak np. ukąszenie przez kleszcza, a w konsekwencji zachorowanie na np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

...
Czytaj więcej

NOVIS pierwszym zakładem ubezpieczeń na życie, który akceptuje płatności w walucie cyfrowej

Towarzystwo ubezpieczeń NOVIS poinformowało o nawiązaniu partnerstwa z procesorem płatniczym walut cyfrowych Payment21.com. Współpraca ta umożliwi ubezpieczycielowi, akceptowanie płatności w walucie cyfrowej na każdym rynku jego działania.

...
Czytaj więcej

Vienna Insurance Group: fuzja Compensa Życie i Polisa-Życie

​Vienna Insurance Group, w wyniku analizy sytuacji na polskim rynku ubezpieczeniowym, zadecydowała o połączeniu spółek Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Polisa-Życie Towarzystwo Ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Mija termin przedawnienia roszczeń przez byłych posiadaczy tzw. polisolokat

W tym roku mija okres przedawnienia dla osób, które posiadały tzw. polisolokaty i zerwały je w 2007 r. – przypomniał Piotr Sułek ze stowarzyszenia Przywiązani do polisy w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 9

Tematem dyskusji jest m.in. projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, zmiana nazwy AIG na Colonnade Insurance S.A., a także obowiązujące od 1 lipca 2017 r., znowelizowane przepisy dotyczące wyłączenia zwolnienia z podatku VAT dla usług likwidacji szkód.

...
Czytaj więcej

Pakiet niemieckich ubezpieczeń na życie od Generali zostanie wystawiony na sprzedaż

Agencja informacyjna Reuters podała, że niemiecka spółka Generali wystawia na sprzedaż pakiet ubezpieczeń na życie, wart 44 mld euro. Decyzja jest pochodną procesów restrukturyzacji procesów w europejskich spółkach grupy.

...
Czytaj więcej

Warta oferuje ubezpieczenie dla różnych typów rodzin

W 2014 r. towarzystwo ubezpieczeń Warta do swojej oferty wprowadziło ubezpieczenie Warta dla Ciebie i Rodziny. Dziś ubezpieczyciel rozszerza zakres produktu o nowe grupy, mogące z niego skorzystać.

...
Czytaj więcej

PIU: jaki jest aktualny stan branży ubezpieczeniowej?

W programie „Gospodarka dla każdego 2017” emitowanym na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia rozmawiano na temat rynku ubezpieczeń. Marcin Tarczyński wyjaśnił, że lepsze wyniki branży po I kw. 2017 r. są wynikiem m.in. podwyżek cen za OC ppm.

...
Czytaj więcej

Generali z myślą o dzieciach – nowa oferta ubezpieczenia posagowego

Generali wprowadziło ubezpieczenie posagowe - „Generali z myślą o dziecku”. Produkt pomaga rodzicom w gromadzeniu oszczędności na start ich dziecka w dorosłość.

...
Czytaj więcej

Aegon Bezpieczna Spłata – ubezpieczenie kredytu ze zwrotem składki

Aegon przygotował nowy produkt ubezpieczeniowy - „Aegon Bezpieczna Spłata”. Polisa dedykowana jest kredytobiorcom, którzy szukają zabezpieczenia spłaty zaciągniętego długoterminowego zobowiązania, np. kredytu hipotecznego.

...
Czytaj więcej

Grupa Europa i PAYBACK ze wspólną ofertą ubezpieczeniową

Grupa Ubezpieczeniowa Europa uruchamia nowy kanał sprzedaży. We współpracy z PAYBACK zaoferuje klientom programu cztery produkty ubezpieczeniowe: na życie, zdrowotne, home i kids assistance. Zakup będzie premiowany punktami PAYBACK.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Wejście w życie (cz. II)

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie przepis stanowiący, że zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji ujawniają sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej nie później niż w ciągu 14 tygodni po zakończeniu roku obrotowego.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska w sprawie tzw. polisolokat

​Poseł Witold Zembaczyński wystąpił do ministra sprawiedliwości z interpelacją w sprawie problemu klientów towarzystw ubezpieczeniowych posiadających tzw. polisolokaty.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Wejście w życie (cz. I)

Zgodnie z brzemieniem komentowanego przepisu, Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, co do zasady, weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku, za wyjątkami wskazanymi w pkt 1–5.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 8

Tematem dyskusji jest udostępnienie przez UFG historii ubezpieczenia OC online; duże inwestycje w nowe technologie VIG; a także uchwała SN, zgodnie z którą odszkodowania za szkody wyrządzone przez psa rolników będą pokrywane z ubezpieczenia OC rolników.

...
Czytaj więcej

UNIQA: Opiekun klienta zamiast likwidatora szkód

Towarzystwo ubezpieczeń UNIQA wdrożyło nowy program Opiekun klienta. Dzięki niemu likwidacja szkody w UNIQA ma być szybsza, a przede wszystkim bardziej komfortowa dla klienta.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie na życie dla singli

Najprostszą funkcją ubezpieczenia na życie jest zapewnienie najbliższym osobom finansowego wsparcia w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia losowego. Jednak dobrze zaprojektowany produkt życiowy może także przydać się osobom nieposiadającym rodziny.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Informacja do EIOPA i o możliwości wyczerpania się sumy gwarancyjnej

Przepis art. 501 stanowi o corocznym obowiązku przekazywania do dnia 1 stycznia 2021 roku przez organ nadzoru do EIOPA konkretnych informacji.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Zgody na odliczenia i korekty (cz. II)

Zgoda na odliczenie, po dniu 31 grudnia 2015 r., z dopuszczonych środków własnych grupy na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności grupy, posiadanych przez zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji wchodzących w skład grupy udziałów kapitałowych...

...
Czytaj więcej

Interaktywny raport Grupy PZU za 2016 r.

Grupa PZU już po raz czwarty opublikowała roczny raport online. Został on wzbogacony o interaktywne equity story ze zwięzłymi informacjami o działalności i strategii Grupy.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Zgody na odliczenia i korekty (cz. I)

Komentowany przepis art. 500 stanowi, że zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji mogą przed 1 stycznia 2016 r. wystąpić do organu nadzoru o zgodę.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Środek przejściowy dotyczący rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Zgodnie z treścią komentowanego przepisu art. 498, zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji, które stosują środek przejściowy dotyczący stóp procentowych wolnych od ryzyka albo środek przejściowy dotyczący rezerw techniczno-ubezpieczeniowych...

...
Czytaj więcej

PODCAST beinsured odc. 7

Tomasz Jeleński, Piotr Czublun oraz Agnieszka Wesołowska komentują dla Państwa najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Omawiają między innymi raport finansowo-statystyczny KNF dot. branży ubezpieczeniowej po I kwartale 2017 r.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Środek przejściowy dotyczący rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

W świetle komentowanego przepisu art. 497 zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji mogą za zgodą organu nadzoru stosować przejściowe odliczenie w stosunku do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obligacjach

W dniu 22 czerwca 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o obligacjach. Celem nowelizacji jest umożliwienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisji obligacji podporządkowanych...

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Środek przejściowy dotyczący stóp procentowych wolnych od ryzyka

Komentowany przepis art. 496 zezwala na to, aby zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji stosował, za zgodą KNF, przejściową korektę do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka...

...
Czytaj więcej

AEGON w ofercie Open Brokers

Już od maja 2017 r. do grona partnerów multiagencji ubezpieczeniowej Open Brokers dołączył AEGON. Pierwszym produktem z oferty ubezpieczyciela, które zostało wdrożone, jest terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie Aegon Bezpieczna Spłata.

...
Czytaj więcej

Concordia świętuje 20-lecie działalności

W dniu 17 czerwca 2017 r. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Concordia zorganizowała Galę Jubileuszową z okazji 20. rocznicy działalności grupy na polskim rynku ubezpieczeniowym.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Stosowanie wartości procentowych

Przepis art. 495 stanowi o stosowaniu wartości procentowych dotyczących minimalnego wymogu kapitałowego, który nie może być niższy niż 25% kapitałowego wymogu wypłacalności i nie może przekraczać 45% kapitałowego wymogu wypłacalności do 31.12.2017 r.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Łączna prezentacja danych

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji, zgodnie z art. 285 Ustawy, zawiera informacje takie jak wysokość kapitałowego wymogu wypłacalności i minimalnego wymogu kapitałowego.

...
Czytaj więcej

Małgorzata Sadurska dołączyła do zarządu PZU Życie

Małgorzata Sadurska została powołana do zarządu PZU Życie. Jak poinformowało biuro prasowe PZU, "Każdy członek zarządu PZU SA zasiada także w zarządzie PZU Życie SA".

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Zgodność z minimalnym wymogiem kapitałowym

Przepis art. 493 stanowi o terminie, w którym zakład reasekuracji lub zakład ubezpieczeń ma obowiązek zapewnić zgodność z minimalnym wymogiem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Zgoda na obliczanie wymogu wypłacalności części grupy

Przez pojęcie jednostki zależnej należy rozumieć sytuację, gdy inna jednostka sprawuje nad nią kontrolę.

...
Czytaj więcej

PODCAST beinsured odc. 6

W najnowszym nagraniu, Tomasz Jeleński i Piotr Czublun rozmawiają m.in. o powołaniu Małgorzaty Sadurskiej do Zarządu PZU, o nowej strategii Allianz Polska na najbliższy rok, a także o tym, że bankowy tytuł egzekucyjny nie przerywa biegu przedawnienia.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Zgoda na obliczanie wymogu wypłacalności części grupy

Zgodnie z komentowanym przepisem art. 492, w okresie do dnia 31 marca 2022 r. krajowy zakład ubezpieczeń lub krajowy zakład reasekuracji, który nie jest jednostką zależną innego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, może ubiegać się o...

...
Czytaj więcej

Smolarek: Concordia Ubezpieczenia ma już 20 lat

Z okazji obchodzonej w tym roku 20. rocznicy działalności Concordii na polskim rynku ubezpieczeniowym, Jacek Smolarek, Prezes Concordii Ubezpieczenia, podsumowuje dotychczasowe osiągnięcia Grupy.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Przywrócenie poziomu wypłacalności

Komentowany przepis art. 491 dotyczy sytuacji zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekura­cji, które na dzień 31 grudnia 2015 r. posiadały środki własne w wysokości nie niższej niż margines wypłacalności w rozumieniu przepisów ustawy o działalności ubezp.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Klasyfikacja pozycji podstawowych środków własnych (cz. II)

Komentowany przepis art. 490 Ustawy wskazuje na to, w jaki sposób zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji klasyfikują pozycje podstawowych środków własnych do kategorii 1 lub kategorii 2 podstawowych środków własnych.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Klasyfikacja pozycji podstawowych środków własnych (cz. I)

Zasady klasyfikacji podstawowych środków własnych do poszczególnych kategorii (1 lub 2) zostały opisane w art. 246 ust. 1 i 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o obligacjach

W czwartek, 8 czerwca 2017 r., Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o obligacjach. Zakłada ona umożliwienie zaliczenia emisji obligacji do funduszy własnych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Sprawozdania zakładu ubezpieczeń posiadającego udziały kapitałowe w innym zakładzie

Ust. 1 komentowanego przepisu art. 489 stanowi o terminach przekazywania organowi nadzoru danych i informacji, które mogą być odpowiednie dla celów nadzoru nad grupą.

...
Czytaj więcej

Jarosław Parkot: zarabiamy na ubezpieczeniach OC komunikacyjnych

Jarosław Parkot, prezes Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta, udzielił wywiadu redakcji Rzeczpospolita. W rozmowie odniósł się do nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, kary nałożonej na spółkę przez KNF i działalności ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Sprawozdania dla organu nadzoru

Ustępy 1 i 2 komentowanego przepisu art. 488 stanowią o terminach przekazywania organowi nadzoru (KNF) rocznych i kwartalnych informacji i wyjaśnień koniecznych do celów nadzoru, o których mowa w art. 335 Ustawy.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Zakład w likwidacji (cz. II)

Możliwość wykonywania działalności przez zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji, które znajdują się w likwidacji na podstawie przepisów dotychczasowych, jest obwarowane warunkami w postaci złożenia odpowiedniego wniosku do organu nadzoru...

...
Czytaj więcej

Multiochronne ubezpieczenie na życie od Compensa

Towarzystwo ubezpieczeń Compensa Życie wprowadziło do swojej oferty nowe multiochronne ubezpieczenie. Gwarancja Ochrona Optima zapewnia ochronę życia i zdrowia członków rodziny w ramach jednej umowy.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Zakład w likwidacji (cz. I)

Przepis art. 487 stanowi, że zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który otworzył likwidację przed upływem 31 grudnia 2015 r. może wykonywać działalność także po dniu wejścia w życie Ustawy.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 4

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia komentują dla Państwa dziennikarz Tomasz Jeleński oraz mec. Piotr Czublun. Dyskutują m.in. na temat kolejnej wersji projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Allianz z sukcesem realizuje strategię

Od 2015 r. Allianz Polska realizuje obraną strategię. Celem ubezpieczyciela jest dołączenie do czołówki największych trzech zakładów ubezpieczeń w Polsce. Na ten rok spółka założyła zwiększenie udziału na rynku poprzez digitalizację procesów.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Polska Izba Ubezpieczeń, przekształcenie

Przepis stanowi, że na gruncie Ustawy należy zachować ciągłość działania Polskiej Izby Ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy, rejestr aktuariuszy, przekształcenie

Przepis art. 485 stanowi o obowiązku zachowania ciągłości działania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, która utworzona na podstawie Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na gruncie Ustawy staje się Komisją.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Obowiązywanie przepisów wykonawczych

Przepis art. 484 wprowadza zasadę utrzymania w mocy przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów uchylonej Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na postawie przepisów Ustawy.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Dostosowanie składu zarządu do wymogów ustawowych

Przepis art. 483 ma charakter dostosowawczy. Limituje, że zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji ma obowiązek dostosować skład zarządu do wymogów określonych w Ustawie, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do końca czerwca 2016 r.

...
Czytaj więcej

Patronat beinsured: Polityka cenowa w ubezpieczeniach na życie

Sztuczna inteligencja, duże ilości danych czy szybkie dostosowywanie poziomu cen będą głównymi tematami konferencji „Pricing in Personal Lines Insurance”, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 r. w Londynie.

...
Czytaj więcej

Zakłady ubezpieczeń będą mogły zaliczyć emisję obligacji do funduszy własnych. MFiR przygotował projekt ustawy

Minister Finansów i Rozwoju przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach. Jego celem jest umożliwienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji emisję obligacji podporządkowanych posiadających cechy jakościowe.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Umowy ubezpieczenia zawarte pod rządami starej ustawy (cz. III)

Szczególnie dużo wątpliwości budzi odnoszenie pojęcia „zdarzenie”, np. do składki ubezpieczeniowej opłacanej po 31 marca 2016 roku za osoby, które zostały objęte ochroną ubezpieczeniową przed tą datą.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 3

Gorące tematy, ciekawi goście, odmienne punkty widzenia. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Komentują dla Państwa dziennikarz Tomasz Jeleński oraz redaktor naczelny portalu beinsured.pl Piotr Czublun.

...
Czytaj więcej

AXA udowadnia, że uproszczenie produktów jest możliwe

Clement Michaud, p.o. prezesa AXA Polska przedstawił w wywiadzie udzielonym dziennikowi Rzeczpospolita ostatnie sukcesy spółki oraz przyszłe plany.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Umowy ubezpieczenia zawarte pod rządami starej ustawy (cz. II)

Art. 19 Ustawy stanowi o tym, że zakład ubezpieczeń nie może powoływać się na postanowienia ograniczające lub wyłączające jego odpowiedzialność, a także przewidujące skutki naruszeń powinności ubezpieczonego lub obciążające go obowiązkami...

...
Czytaj więcej

Concordia: w 2016 r. wskaźnik pokrycia SCR i MCR znacznie powyżej wymaganej wartości

Oba wskaźniki (SCR i MCR) na koniec 2016 r., zarówno w spółce majątkowej, jak i życiowej, były znacznie powyżej wymaganej wartości - informuje Grupa Concordia Ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Umowy ubezpieczenia zawarte pod rządami starej ustawy (cz. I)

W zakresie zawartych umów ubezpieczenia Ustawa nadaje prymat zasadzie, że nowe przepisy stosuje się wprost, tj. „do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy”.

...
Czytaj więcej

RF przygotowuje raport dot. praktyk likwidacji szkód komunikacyjnych przez zakłady ubezpieczeń

Rzecznik Finansowy udzieliła wywiadu portalowi biznes.interia.pl. W rozmowie omówiono m.in. najczęstsze skargi zgłaszane przez konsumentów na zakłady ubezpieczeń. Przedstawione zostały też najbliższe projekty, które będzie realizowało Biuro RF.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Postępowania w toku

Przepis art. 481 stanowi, że do postępowań wszczętych na podstawie uchylanej Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Ustawy stosuje się przepisy Ustawy...

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Zezwolenia utrzymane w mocy

Zgodnie z komentowanym przepisem art. 480, Ustawa pozostawia w mocy zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej udzielone lub zachowane w mocy na podstawie przepisów dotychczasowych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie na życie od Nationale-Nederlanden w Raiffeisen

Od kwietnia w ofercie Raiffeisen Polbanku dostępne jest nowe ubezpieczenie „Ochrona Rodziny”. Nowy produkt jest efektem nawiązanej przez bank i Nationale-Nederlanden współpracy w zakresie dystrybucji ubezpieczeń tzw. samodzielnych...

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Ujawnienie lub wykorzystanie informacji

Art. 440 został wprowadzony w wyniku nowelizacji Ustawy i nie ma swojego odpowiednika w poprzednio obowiązującym stanie prawnym. Wprowadzenie nowego rodzaju przestępstwa jest wynikiem wdrożenia art. 372 ust. 1, który dotyczy przestrzegania tajemnicy.

...
Czytaj więcej

PKO Ubezpieczenia ma ponad milion klientów

Jak podało PKO Ubezpieczenia, liczba klientów obu spółek zakładu ubezpieczeń przekroczyła milion osób. Na koniec 2016 r. towarzystwo w sumie odnotowało 1 265,7 mln zł przypisu składki.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 2

Gorące tematy, ciekawi goście, odmienne punkty widzenia. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Komentują dla Państwa dziennikarz Tomasz Jeleński oraz redaktor naczelny portalu beinsured.pl Piotr Czublun.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Ujawnienie tajemnicy

Sens omawianego przepisu art. 439 nie uległ zmianie w stosunku do treści uprzednio obowiązującej ustawy. Zmianie uległa jednakże górna granica sankcji karnej przewidziana za ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Robert Pusz został powołany do zarządu Aegon TUnŻ

Robert Pusz został mianowany na członka zarządu Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Obejmie on nadzór nad obszarem zarządzania ryzykiem w spółce.

...
Czytaj więcej

Nowe ubezpieczenie na życie od Warta

Towarzystwo ubezpieczeń Warta do swojej oferty wprowadziło nowe ubezpieczenie na życie Warta Ochrona. Produkt ten pozwala zabezpieczyć finansowo rodzinę. Przeznaczony jest dla każdego w wieku 18-65 lat.

...
Czytaj więcej

RF z wnioskiem do prezydenta dot. uregulowania kwestii „uśpionych polis”

Jak informuje „Rzeczpospolita”, Rzecznik Finansowy zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i uregulowania kwestii „uśpionych polis”.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Zaniedbanie obowiązków

Przedmiotem ochrony w świetle przepisu art. 438 jest proces likwidacji i jego prawidłowy przebieg. Przepis dotyczy procesu likwidacji głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Nadużycie nazwy

Przepis art. 437 pokrywa się w sposób zupełny z treścią uprzednio obowiązującego art. 230. Przedmiotem ochrony jest prawo zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji do wyłączności używania w nazwie, reklamie czy określenia wykonywanej działalności...

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji

Omawiane przepisy art. 435 i 436 uległy zmianie w stosunku do uprzednio obowiązującego art. 229 oraz art. 229a jedynie w zakresie rozszerzenia strony podmiotowej przestępstwa o członka rady administrującej w przypadku spółki europejskiej.

...
Czytaj więcej

Rekordowe wyniki Grupy PZU za I kwartał 2017 r.

5,768 mld zł składki brutto – to rekordowo wysoki poziom składek za jeden kwartał, który udało się uzyskać PZU. Przy rekordowej sprzedaży skonsolidowany zysk netto Grupy PZU wyniósł w analizowanym okresie ponad 1 mld zł.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 1

Gorące tematy, ciekawi goście, odmienne punkty widzenia. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Komentują dla Państwa dziennikarz Tomasz Jeleński oraz redaktor naczelny portalu beinsured.pl Piotr Czublun.

...
Czytaj więcej

RF prosi o przekazanie informacji dotyczących liczby skarg na działalność zakładu ubezpieczeń

Na stronie internetowej Rzecznika Finansowego opublikowana została informacja dla zakładów ubezpieczeń w sprawie przekazywania informacji na temat skarg na działalność zakładu ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Wprowadzanie w błąd organu nadzoru

Przepis art. 434 uległ pewnym zmianom, w stosunku do uprzednio obowiązującego stanu prawnego. Zmiana polega na dodaniu do podmiotów odpowiedzialnych członka rady administrującej w przypadku spółki europejskiej o systemie monistycznym.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Ogłaszanie nieprawdziwych danych

Ponownie jak w przypadku poprzednio omówionych artykułów przepis art. 433 praktycznie nie uległ zmianie. Jedynym novum w stosunku do poprzedniej ustawy jest penalizacja ogłaszania i przedstawiania organowi zakładu ubezpieczeń nieprawdziwych danych.

...
Czytaj więcej

Pozew zbiorowy przeciwko Generali. Sąd stanął po stronie klientów

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa grupy 165 posiadaczy ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym przeciwko Generali uznał roszczenia byłych klientów towarzystwa.

...
Czytaj więcej

Artur Maliszewski nowym szefem Grupy AXA w Polsce

​Od dnia 1 lipca 2017 r. na czele Grupy AXA w Polsce stanie Artur Maliszewski. Będzie on odpowiedzialny za wszystkie linie biznesowe AXA w Polsce: biznes życiowy, majątkowy, emerytalny oraz inwestycyjny.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy o reputacji branży ubezpieczeniowej

Podczas V Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń w Sopocie, Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy uczestniczyła w panelu dyskusyjnym poświęconym reputacji branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

RF o polisach z UFK podczas konferencji „Odzyskaj oszczędności z polisolokaty”

W dniu 9 maja w Sopocie odbyła się I konferencja „Odzyskaj oszczędności z polisolokaty” zorganizowana przez Stowarzyszenie „Przywiązani do polisy”. W wydarzeniu udział wzięli między innymi przedstawiciele Rzecznika Finansowego.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Zawieranie umów ubezpieczenia i umów reasekuracji bez uprawnień (cz. II)

Komentowane przepisy art. 431 i 432 dotyczą sytuacji, gdy podmiot zawierający umowy ubezpieczenia w imieniu zakładu ubezpieczeń (art. 431) bądź umowy reasekuracji w imieniu zakładu reasekuracji (art. 432) nie posiada stosownego pełnomocnictwa.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Zawieranie umów ubezpieczenia i umów reasekuracji bez uprawnień (cz. I)

Art. 431 Ustawy jest identyczny jak art. 226 poprzedniej ustawy, zaś treść przepisu art. 431 Ustawy odpowiada dawnemu art. 226a. Przepisy te dotyczą odpowiednio zawierania bez uprawnienia w imieniu zakładu ubezpieczeń umów ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Grzegorz Bierecki: chcemy słuchać środowiska ubezpieczeniowego

Podczas V Kongresu PIU wystąpił senator Grzegorz Bierecki, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W swoim przemówieniu zawarł przedstawienie prac Senatu nad regulacjami dot. branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Co z reputacją polskiej branży ubezpieczeniowej?

Z badań Boston Consulting Group (BCG) wynika, że pozytywne oceny branży ubezpieczeniowej wystawia jedynie co czwarty ankietowany (w zeszłorocznej edycji badania odsetek ten wynosił 33%. Tyle samo osób odpowiedziało, że nie miało kontaktu z branżą.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Działalność bez wymaganego zezwolenia

W pierwszej kolejności wskazać należy, że przepis art. 430 nie uległ zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego, a jego brzmienie jest identyczne z przepisem art. 225 dawnej ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Rola ubezpieczycieli w budowaniu długoterminowych oszczędności

Według szacunków ekonomistów i licznych badań, w Polsce oszczędza nie więcej niż 20 proc. obywateli. Jest to jeden z najniższych wskaźników w Europie. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju stworzyło Program Budowy Kapitału.

...
Czytaj więcej

W maju Zwyczajne Walne Zgromadzenie MACIF Życie TUW

MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych poinformowało, iż w dniu 18 maja 2017 r. odbędzie się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Odbędzie się ono w siedzibie MACIF Życie TUW w Warszawie.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Transakcje z mieszanym dominującym podmiotem ubezpieczeniowym

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 Ustawy przez mieszany dominujący podmiot ubezpieczeniowy należy rozumieć inną niż Skarb Państwa jednostkę dominującą, której przynajmniej jedną z jednostek zależnych jest zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji...

...
Czytaj więcej

Dlaczego Polacy decydują się na ubezpieczenie życiowe?

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Concordia Ubezpieczenia okazało się, że Polacy najczęściej troszczą się o swoich bliskich. Taki sam odsetek respondentów jako powód zakupu ubezpieczenia na życie wymieniło chęć zabezpieczenia najbliższych.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Weryfikacja równoważności na najwyższym poziomie

Przepis stanowi, że w przypadku gdy nie zostało wydane rozstrzygnięcie stwierdzające równoważność systemu nadzoru państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub Komisja Europejska nie przyjęła decyzji stwierdzającej, czy system nadzoru...

...
Czytaj więcej

Allianz1 – proste ubezpieczenia w abonamencie 

Allianz przygotował nową ofertę dla klientów. Będą mogli oni sami skomponować produkt ochronny dopasowany do własnych potrzeb.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Odpowiednie stosowanie przepisów oraz metod

Co do zasady, Komisja Europejska może przyjmować akty delegowane określające kryteria oceny, czy system nadzoru ostrożnościowego nad grupami w danym państwie trzecim jest równoważny z systemem określonym dyrektywie 2009/138/WE.

...
Czytaj więcej

Adam Uszpolewicz: branża ubezpieczeniowa posiada duży potencjał rozwoju na polskim rynku

Adam Uszpolewicz, prezes Aviva Polska, udzielił wywiadu dziennikowi Rzeczpospolita. Rozmowa dotyczyła aktualnej sytuacji na rynku ubezpieczeń z elementami inwestycyjnymi jak i wyzwań ubezpieczyciela oraz jego planów rozwoju. 

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Weryfikacja równoważności

Komentowany przepis art. 416 dotyczy zasad sprawowania nadzoru w sytuacji, gdy jednostka dominująca krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji ma siedzibą poza Unią Europejską. Przepis stanowi implementację art. 260-263 Dyrektywy.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Zalecenia w celu naprawy sytuacji

Ust. 1 komentowanego przepisu art. 415 stanowi, że organ nadzoru może wydać zalecenia w celu naprawy sytuacji w stosunku do zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, a w przypadku gdy organ nadzoru jest organem sprawującym nadzór nad grupą...

...
Czytaj więcej

Pracownicy MSP oczekują dodatkowych ubezpieczeń jako pozapłacowego benefitu

Dla co trzeciego pracownika to nie pensja, a pozapłacowe bonusy mają zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zmianie pracy. Wśród atrakcyjnych dodatków Polacy wymieniają m.in. ubezpieczenia zdrowotne i grupowe na życie.

...
Czytaj więcej

RF podsumowuje 1,5 roku działalności w sektorze ubezpieczeniowym

Rzecznik Finansowy Aleksandra Wiktorow udzieliła wywiadu dziennikowi Rzeczpospolita z okazji upłynięcia 1,5 roku od powołania instytucji rzecznika finansowego. Głównym tematem rozmowy były kwestie konfliktowe pomiędzy klientami a zakładami ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Odpowiednie stosowanie przepisów

Komentowany artykuł 414 stanowi implementację art. 257 dyrektywy Solvency II, nakazującego państwom członkowskim nałożenie wymagań, aby wszystkie osoby, które faktycznie zarządzają ubezpieczeniową spółka holdingową, spełniały wymogi dotyczące kompetencji.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Obowiązek ujawnienia informacji

Komentowany artykuł 413 stanowi nowość w polskim prawie ubezpieczeń gospodarczych. Został uregulowany na skutek wdrożenia dyrektywy Solvency II.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej (cz. III)

Ustęp czwarty komentowanego artykułu 412 implementuje art. 256 ust. 3 dyrektywy. Ustęp ten przyznaje organowi nadzoru dodatkowe uprawnienia w przypadku, gdy jedno sprawozdanie dotyczące wypłacalności i kondycji finansowej grupy nie zawiera informacji...

...
Czytaj więcej

Zmiana prezesa Aegon. Spółką pokieruje Marc van der Ploeg

Ze stanowiska prezesa Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA zrezygnował Michał Biedzki, który kierował spółką od 12 lat. Jego następcą został Marc van der Ploeg.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej (cz. II)

Ustęp drugi komentowanego artykułu przewiduje możliwość przedstawienia jednego sprawozdania dotyczącego wypłacalności i kondycji finansowej grupy przez zakład ubezpieczeń posiadający udziały kapitałowe w innym zakładzie.

...
Czytaj więcej

Zarząd PZU Życie SA bez Pawła Surówki. Pełniącym obowiązki prezesa został Roman Pałac

Paweł Surówka nie zasiada już w zarządzie PZU Życie SA. Takie wnioski można wysnuć ze strony internetowej polskiego ubezpieczyciela, gdzie ze strony informującej o składzie zarządu spółki życiowej PZU został usunięty biogram Pawła Surówki...

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej (cz. I)

Artykuł 412 Ustawy dotyczy sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej na poziomie grupy.

...
Czytaj więcej

Terminowe ubezpieczenie na życie przez internet od Aviva

Towarzystwo ubezpieczeń Aviva, w ramach pilotażu, wprowadziło do swojej oferty terminowe ubezpieczenie na życie Smart Life, dostępne dla nowych klientów całkowicie online na stronie internetowej: https://smartlife.aviva.pl.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Weryfikacja informacji

Artykuł 411 w ustępach 1 – 3 reguluje sposób dokonywania przez organ nadzoru weryfikacji informacji istotnych dla celów nadzoru nad grupą.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Wymiana informacji dla celów nadzoru nad grupą (cz. IV)

Ustęp piąty komentowanego art. 410 statuuje obowiązek przekazywania organowi nadzoru danych i informacji za okresy roczne.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Wymiana informacji dla celów nadzoru nad grupą (cz. III)

Ustęp 4 komentowanego artykułu 410 ustanawia możliwość zwolnienia z obowiązku przekazywania pełnego wykazu aktywów na poziomie grupy w sprawozdania na poziomie grupy.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Wymiana informacji dla celów nadzoru nad grupą (cz. II)

Ustęp drugi komentowanego artykułu 410 przyznaje organowi nadzoru, będącemu organem sprawującym nadzór nad grupą, możliwość żądania danych i informacji istotnych dla celów nadzoru nad grupą...

...
Czytaj więcej

Pierwszy komentarz nowego prezesa PZU Pawła Surówki

- Jestem zaszczycony, że Rada Nadzorcza PZU SA powierzyła mi pełnienie funkcji prezesa jednej z największych grup kapitałowych w tej części Europy – powiedział Paweł Surówka, powołany na prezesa zarządu PZU SA.

...
Czytaj więcej

Paweł Surówka prezesem PZU

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń powołała w czwartek (12 kwietnia 2017 r.) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pawła Surówkę w skład zarządu PZU SA i powierzyła mu pełnienie funkcji prezesa spółki.

...
Czytaj więcej

MetLife z nową strategią

Towarzystwo ubezpieczeń na życie MetLife poinformowało, że od początku roku prowadzi nową strategię. Zakłada ona ugruntowanie pozycji spółki na polskim rynku ubezpieczeniowym poprzez dojrzałe i dynamiczne podejście do tworzenia oferty.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Wymiana informacji dla celów nadzoru nad grupą (cz. I)

Komentowany artykuł 410 stanowi nowość w polskim prawie o ubezpieczeniach gospodarczych. Jego wdrożenie, podobnie jak całego rozdziału 15 wynika z implementacji dyrektywy Solvency II.

...
Czytaj więcej

MetLife z nowym ubezpieczeniem na życie

Towarzystwo ubezpieczeń MetLife do swojej oferty dołączyło nowe ubezpieczenie na życie „MetLife na Życie”. Jak zapewnia ubezpieczyciel, jest to jedno z najbardziej kompleksowych terminowych ubezpieczeń na życie na polskim rynku ubezpieczeniowym.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA – Wymiana informacji pomiędzy organami nadzoru

Komentowany przepis art. 409 reguluje kwestię wymiany informacji pomiędzy organami nadzoru w sytuacji, gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji jest podmiotem powiązanym instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Żądanie udzielenia informacji

Zgodnie z komentowanym przepisem art. 408, KNF w przypadku gdy sprawuje nadzór nad grupą, może zwrócić się za pośrednictwem organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na którego terytorium jednostka dominująca ma siedzibę...

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Konsultacje z innymi organami nadzorczymi

Komentowany przepis art. 407 nakłada na KNF obowiązek konsultacji z innymi zainteresowanymi organami nadzorczymi wchodzącymi w skład kolegium organów nadzoru.

...
Czytaj więcej

EIOPA: metodologia UFR

EIOPA opublikował metodologię dotyczącą Ostatecznej Stopy Forward (Ultimate Forward Rate - UFR) oraz procesu jej implementacji. Metodologia powstała na podstawie zasad określonych w dyrektywnie Solvency II.

...
Czytaj więcej

Baza Danych Ubezpieczeniowych będzie udostępniona za kilka miesięcy

Baza Danych Ubezpieczeniowych zostanie uruchomiona w lipcu br. Celem BDU jest walka z wyłudzeniami w odszkodowaniach. Baza będzie zbierała informacje o ubezpieczeniach majątkowych i na życie dotyczące m.in. zakresu i przedmiotu ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Obowiązki informacyjne organów nadzorczych

Komentowany przepis art. 406 przewiduje wzajemne obowiązki informacyjne organów nadzorczych wchodzących w skład kolegium organów nadzoru.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Uprawnienia i obowiązki organu sprawującego nadzór nad grupą (cz. III)

Zgodnie z ust. 12 art. 405, KNF, będąc organem sprawującym nadzór nad grupą, ma obowiązek przekazywania EIOPA informacji dotyczących funkcjonowania kolegium organów nadzoru, w tym istotnych trudności dotyczących jego funkcjonowania.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Uprawnienia i obowiązki organu sprawującego nadzór nad grupą (cz. II)

Zgodnie z komentowanym przepisem art. 405, w porozumieniu możliwe jest również fakultatywne określenie procedur: konsultacji między zainteresowanymi organami nadzorczymi oraz współpracy z innymi organami nadzorczymi.

...
Czytaj więcej

Nowa odsłona ubezpieczenia na życie od Concordia Ubezpieczenia

Od dnia 3 kwietnia 2017 r. Concordia Ubezpieczenia uruchomiło nową odsłonę polisy Życie Casco. Towarzystwo daje obecnie możliwość ochrony ubezpieczeniowej nawet przez 30 lat z gwarancją stałej składki przez cały okres obowiązywania umowy.

...
Czytaj więcej

WTUŻiR Concordia Capital wyróżnione Orderem Finansowym

Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA zdobyło wyróżnienie w corocznym plebiscycie organizowanym przez branżowy magazyn gospodarczy Home&Market w kategorii Ubezpieczenia na życie za produkt Życie Komfort.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Uprawnienia i obowiązki organu sprawującego nadzór nad grupą (cz. I)

Komentowany przepis art. 405 w ust. 1 wskazuje kompetencje KNF będącej organem sprawującym nadzór nad grupą.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Wykonywanie zadań organu sprawującego nadzór nad grupą (cz. III)

Zgodnie z ust. 6. komentowanego artykułu 404, w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku w sprawie dyskusji organ nadzoru może złożyć wniosek do EIOPA o wydanie rozstrzygnięcia zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1094/2010.

...
Czytaj więcej

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. UFK

Portal WP money przekazał, że Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu rozpoczęła śledztwo w sprawie zawiadomienia złożonego przez stowarzyszenie „Przywiązani do polisy”. Rozpoczęte śledztwo dotyczy tzw. „polisolokat” oferowanych przez TU Europa.

...
Czytaj więcej

PZU nie podjęło decyzji w sprawie wynagrodzeń zarządu

W związku z publikacjami prasowymi, PZU poinformowało, iż w dniu 8 lutego 2017 r. nie podjęto uchwały dotyczącej kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.

...
Czytaj więcej

Jakub Machnik nowym członkiem zarządu UNIQA w Polsce

Z dniem 1 kwietnia 2017 r. do zarządu spółek UNIQA w Polsce powołany zostanie Jakub Machnik. Na stanowisku członka zarządu będzie odpowiedzialny za pion ryzyka.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Wykonywanie zadań organu sprawującego nadzór nad grupą (cz. II)

Komentowany przepis art. 404 przyznaje organom nadzoru uprawnienie, do odstąpienia od stosowania kryteriów ustalenia organu wykonującego zadania organu sprawującego nadzór nad grupą i określonych w ust. 2 komentowanego przepisu.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Wykonywanie zadań organu sprawującego nadzór nad grupą (cz. I)

Zgodnie z komentowanym artykułem 404, KNF wykonuje zadania organu sprawującego nadzór nad grupą, w sytuacji gdy sprawuje nadzór nad wszystkimi zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji wchodzącymi w skład grupy.

...
Czytaj więcej

Wpływ Rozporządzenia PRIIPs na zmiany w sektorze usług finansowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1286/2014 ustanawia jednolite przepisy odnośnie formatu i treści dokumentu zawierającego kluczowe informacje, który ma być sporządzany przez twórców PRIIP.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Nadzór nad systemem zarządzania

Komentowany przepis art. 403 implementuje przepis art. 246 Dyrektywy Solvency II, odnoszący się do nadzoru nad systemem zarządzania.

...
Czytaj więcej

Zespół przy MS ds. walki z polisolokatami rozpoczął działanie

W Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 27 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenia zespołu roboczego, który zajmie się nadużyciami związanymi ze sprzedażą polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Szkoła Ubezpieczeń: Wpływ rozporządzenia PRIIPs na sektor usług finansowych

Już 12 kwietnia 2017 r. (środa) odbędzie się kolejna Szkoła Ubezpieczeń beinsured. Spotkanie w całości poświęcone będzie rozporządzeniu PRIIPs. Warsztat dotyczący wpływu nowych regulacji na rynek finansowy poprowadzi mec. Piotr Czublun.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Transakcje wewnątrz grupy

Przepis omawianego artykułu 402 implementuje przepis art. 245 Dyrektywy Solvency II, dotyczący nadzoru nad transakcjami wewnątrz grupy.

...
Czytaj więcej

GUS: Komunikat ws. tablicy trwania życia z dnia 25 marca 2017 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował na stronie internetowej tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Koncentracja ryzyka

Przepis artykułu 401 Ustawy implementuje przepis art. 244 Dyrektywy Solvency II, dotyczący nadzoru nad koncentracją ryzyka.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Odpowiednie stosowanie przepisów

Zgodnie z niniejszym przepisem, uprzednio omówione przepisy art. 395–399 stosuje się również, poprzez odpowiednie zastosowanie do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji będących jednostkami zależnymi dominującego podmiotu ubezpieczeniowego..

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden: Ubezpieczenie na życie pracowników może obniżyć rotację w firmie

Nationale-Nederlanden tłumaczy, że w przypadku małych i średnich firm sposobem na zatrzymanie wartościowych pracowników jest zaoferowanie im przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

...
Czytaj więcej

NOWA USTAWA - Niestosowanie art. 397 i 398

Przepis art. 399 implementuje przepis art. 240 Dyrektywy Solvency II, który statuuje wyjątki od zastosowania art. 397 i 398 Ustawy wobec jednostek zależnych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

...
Czytaj więcej

Jubileuszowa XX Konferencja „Przestępczość ubezpieczeniowa 2017”

W dniach 23-24 marca 2017 r. w Szczecinie odbędzie się XX Konferencja „Przestępczość ubezpieczeniowa 2017”.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

...
Czytaj więcej

Nowelizacja rozporządzenia MF ws. formy oraz sposobu sporządzenia przez ZU danych i informacji do celów nadzoru

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru

...
Czytaj więcej

KNF: Instytucje finansowe odpowiadają za nadzór nad podmiotami dystrybuującymi produkty PPK

11 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji finansowych, oferujących PPK, z zastępcą Przewodniczącego KNF Rafałem Mikusińskim i Prezesem PFR Pawłem Borysem. Tematem spotkania była dystrybucja pracowniczych planów kapitałowych.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez TFI, PTE lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji PPK.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie ws. dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych ZU

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów ws. wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

...
Czytaj więcej

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe

...
Czytaj więcej

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO

...
Czytaj więcej

Ustawa o zasadach prowadzenia działalności przez instytucje finansowego w związku z wystąpieniem UK z UE

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków  umieszczenia w Ewidencji PPK

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych

...
Czytaj więcej

Jednolity tekst ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Prezesa RM ws. wpłat na pokrycie kosztów nadzoru

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. maks. wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Ustawa określa zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych, zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK.

...
Czytaj więcej

Jednolity tekst ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z dnia 4 października 2018 r., poz. 1906)

...
Czytaj więcej

Nowe akty prawne istotne dla branży ubezpieczeniowej

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane akty prawne mające wpływ na branżę ubezpieczeniową.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP ws. jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

​Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z dnia 3 stycznia 2018 r. poz. 8)

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń przez firmę audytorską

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez firmę audytorską

...
Czytaj więcej

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dziennik Ustaw 2017 poz. 2102)

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

​W dniu 20 czerwca 2017 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

Ważne stanowisko SN w zakresie tzw. prawomocności rozszerzonej wpisów do rejestru postanowień umownych uznanych za niedozwolone

UOKiK może nakładać na przedsiębiorcę karę za stosowanie klauzul wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych, jedynie w takich wypadkach, w których klauzula została wcześniej wpisana do rejestru na skutek postępowania w stosunku do tego samego przedsiębiorcy

...
Czytaj więcej

SN: o prowadzeniu działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczy uzyskiwanie wynagrodzenia

Ubezpieczający nie może przyjmować wynagrodzenia od ubezpieczyciela w związku z przystąpieniem ubezpieczonych do zawartej przez niego umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek.

...
Czytaj więcej

SOKiK uchylił decyzję Prezesa UOKiK ws. dystrybucji ubezpieczeń na życie z UFK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił decyzję Prezesa UOKiK ws. praktyk Open Finance S.A. w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

ETPC: weryfikacja roszczeń poszkodowanego jest obowiązkiem zakładu ubezpieczeń

ETPC uznał, że towarzystwo ubezpieczeń może korzystać z usług prywatnego detektywa w celu weryfikacji roszczeń zgłaszanych przez poszkodowanego. Jak wskazał ETPC, praktyka ta nie stanowi naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

...
Czytaj więcej

SN podtrzymał 10-letni termin przedawnienia roszczeń z UFK

SN w postanowieniu z dnia 30 stycznia 2019 r. odmówił podjęcia uchwały w zakresie terminu przedawnienia roszczeń o wypłatę części świadczenia wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela na podstawie niedozwolonych postanowień umownych.

...
Czytaj więcej

SN zarejestrował kolejne zapytania prawne ad. ubezpieczeń

Do Sądu Najwyższego wpłynęły dwa zapytania prawne z zakresu ubezpieczeń. Wątpliwości sądów apelacyjnych obejmują kwestie obniżania kwot odszkodowań i ważności umów ubezpieczenia na życie z UFK oraz dystrybucji tych produktów.

...
Czytaj więcej

SN: termin przedawnienia roszczeń z umów ubezpieczenia na życie z UFK został określony w art. 118 KC

W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, nie stanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 k.c.

...
Czytaj więcej

SA: ZU ma prawo do potrącenia z wartości wykupu opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy

Uznanie postanowienia umownego dot. wskaźnika wykupu za abuzywne nie powoduje, że spółka traci uprawnienia do pobrania od klientów kosztów, jakie poniosła w związku z zawarciem umowy.

...
Czytaj więcej

SN: roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia z UFK mają 10-letni okres przedawnienia

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 sierpnia 2018 r. (sygn. akt III CZP 13/18, III CZP 20/18 i III CZP 22/18) orzekł, że roszczenia z umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przedawniają się z upływem lat 10.

...
Czytaj więcej

TSUE: sprzedaż ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym stanowi pośrednictwo ubezpieczeniowe

Doradztwo finansowe dotyczące inwestowania kapitału w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczącego zawarcia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wchodzi w zakres stosowania dyrektywy 2002/92.

...
Czytaj więcej

Doradzanie w zakresie produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych stanowi pośrednictwo ubezpieczeniowe

Szwedzki Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne. Zostały one zadane w dwóch sprawach dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

SO: możliwość zatrzymania przez ubezpieczyciela części świadczenia należnego klientowi jest sprzeczne z interesem klienta

Sąd Okręgowy w Lublinie w wyroku z dnia 1 marca 2018 r. (sygn. akt II Ca 940/17) oddalił apelację, a także zasądził określoną sumę pieniężną od towarzystwa ubezpieczeniowego na rzecz powoda, tytułem kosztów postępowania odwoławczego.

...
Czytaj więcej

Wniosek SO ws. rozporządzania wierzytelnością mającą swe źródło w klauzuli abuzywnej

Przelew przez konsumenta na przedsiębiorcę wierzytelności mającej źródło w niedozwolonym postanowieniu umownym nie wymaga do swej skuteczności uprzedniego stwierdzenia przez sąd niedozwolonego charakteru postanowienia umownego.

...
Czytaj więcej

SN rozstrzygnął w kwestii abuzywności klauzul dot. wartości wykupu. Rozprawa dot. reklamacji została odroczona

​Na wokandzie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2018 r. znalazły się dwie sprawy ważne dla branży ubezpieczeniowej. 

...
Czytaj więcej

SN: niedoręczenie OWU przystępującemu do ubezpieczenia grupowego skutkuje niemożnością powoływania się na zapisy

Potrzeba przekazania konsumentowi wszystkich postanowień umowy przed jej zawarciem manifestuje się szczególnie, gdy po stronie ubezpieczającego powstaje konflikt interesów związany z łączeniem roli ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

Do SN skierowano dwa pytania prawne dot. UFK

W dniach 26 i 27 lutego 2018 r. do Sądu Najwyższego wpłynęły dwa pytania prawne dotyczące okresu przedawnienia roszczeń o opłaty likwidacyjne dot. ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

SN rozstrzygnie o terminie przedawnienia roszczeń w przypadku ubezpieczeń z UFK

W dniu 8 lutego 2018 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zapytanie prawne dotyczące terminu przedawnienia roszczeń o wypłatę świadczenia wykupu z ubezpieczenia na życie z UFK.

...
Czytaj więcej

SN: ubezpieczenia NNW pracowników można traktować jako ubezpieczenie na życie, jeśli obejmuje ryzyko śmierci

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pracownika, które obejmuje również ryzyko śmierci, może być potraktowane jako ubezpieczenie na życie. W takiej sytuacji pracodawca jest zwolniony z zapłaty odprawy pośmiertnej.

...
Czytaj więcej

KNF: APK nie może być traktowana jedynie jako wymóg biurokratyczny

W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego miało miejsce spotkanie Przewodniczącego KNF, przedstawicieli Pionu Nadzoru Ubezpieczeniowego oraz Pionu Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym z zakładami ubezpieczeń oferującymi polisy z UFK.

...
Czytaj więcej

UKNF udostępnił informacje dla podmiotów oferujących PPK

​Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego powstała nowa zakładka: Rynek emerytalny – PPK. Witryna dedykowana jest podmiotom oferującym pracownicze plany kapitałowe, tj. towarzystwom funduszy inwestycyjnych, towarzystwom emerytalnych i zakładom ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

KNF: raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale br.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kw. br. W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje na temat wyników finansowych sektora ubezpieczeń i reasekuracji.

...
Czytaj więcej

Stanowisko UKNF dotyczące ubezpieczeń z grupy 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał stanowisko ws. ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Nowa wersja metodyki BION

​Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował nową wersję metodyki Rocznego Badania i Oceny Nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2018 r. Na stronie KNF pojawiła się też Ankieta BION.

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 7418 Sposób obliczenia wartości polisy oraz wartości dodatkowej

W dniu 28 czerwca 2019 r. do rejestru klauzul niedozwolonych została wpisana klauzula uznana za abuzywną z branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek ubezpieczeń życiowych po I kw. 2019 r.

KNF przedstawiła dane dot. kondycji sektora ubezpieczeń po I kw. 2019 r. Z zestawienia wynika, że od stycznia do marca br. zakłady ubezpieczeń zebrały 16.352 mln zł składki brutto, o 99 mln zł więcej niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

UOKiK: 3 mln zł za nierzetelną sprzedaż ubezpieczeń na życie z UFK

UOKiK opublikował wyroki wydane w ostatnim czasie w sprawach dot. ochrony konsumentów. Jeden z nich dotyczy stwierdzonych przez Urząd nieprawidłowości przy sprzedaży ubezpieczeń na życie z UFK.

...
Czytaj więcej

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała sprawozdanie z działalności w 2018 r.

W sprawozdaniu zawarto informacje m.in. na temat rynku ubezpieczeniowego. Znalazły się w nim najważniejsze informacje podsumowujące działalność sektora ubezpieczeń w ubiegłym roku, m.in. jaka jest wartość aktywów zakładów ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

KNF: IKE i IKZE w 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport „Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego w 2018 roku”. 

...
Czytaj więcej

KNF: dane dot. sektora ubezpieczeń po 2018 r. Rynek życiowy

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła dane sektora ubezpieczeń po IV kw. 2018 r.

...
Czytaj więcej

KNF: dane o sektorze IKZE za 2018 r. 

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała ubiegłoroczne dane dotyczące IKE i IKZE. Poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje dot. Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

...
Czytaj więcej

KNF: dane o sektorze IKE za 2018 r. 

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała ubiegłoroczne dane dotyczące IKE i IKZE. Poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje dot. Indywidualnych Kont Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

8. posiedzenie KNF: 13 tys. zł kary dla Concordia TUW

W dniu 26 lutego 2019 r. odbyło się 8. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

UOKiK zakończył pierwsze postępowanie w sprawie Getback

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o zakończeniu postępowania wszczętego w związku z nieprawidłowościami przy sprzedaży obligacji Getback. Prezes UOKiK zadecydował o nałożeniu 2 mln zł kary na Polski Dom Maklerski.

...
Czytaj więcej

KNF opublikowała raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2018 r.

W opublikowanym raporcie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące wyników finansowych sektora ubezpieczeń i reasekuracji za III kwartały minionego roku.

...
Czytaj więcej

KNF przedstawił założenia polityki dywidendowej w 2019 r.

KNF wydała komunikat dotyczący stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej instytucji finansowych w 2019 r.

...
Czytaj więcej

Klauzula nr 7385. Ustalanie wskaźnika waloryzacji na podstawie wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS

"Wskaźnik waloryzacji (...) określa na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku rocznym, ogłaszanym przez GUS."

...
Czytaj więcej

UOKiK podsumował swoją działalność w zakresie UFK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował swoją działalność w zakresie skarg na produkty ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Seminarium KNF o praktycznych aspektach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

​Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku przy Komisji Nadzoru Finansowego organizuje seminarium „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakładach ubezpieczeń na życie - praktyki rynkowe w tym zakresie”.

...
Czytaj więcej

PIU: Program audytu - zarządzenie zmianą IT

Podkomisja audytu i kontroli wewnętrznej Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiła kolejną publikację tym razem dot. systemów IT zakładów ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Raport KNF o stanie IKE i IKZE w I połowie 2018 r.

UKNF opublikował raport o rynku IKE i IKZE w I połowie 2018 r. Dane zaprezentowane w raporcie pochodzą od instytucji finansowych prowadzących IKZE lub IKE, w tym zakładów ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

UKNF opublikował Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I półroczu 2018 r.

W publikacji zawarto podstawowe informacje dotyczące wyników finansowych sektora ubezpieczeń i reasekuracji za I półrocze 2018 r. Przedstawiono również istotne tendencje zaobserwowane w sektorze ubezpieczeń w ciągu tego okresu.

...
Czytaj więcej

UOKiK zakwestionował klauzule umowne stosowane przez PZU Życie

Klauzule zawarte przez PZU Życie w umowach ubezpieczenia na życie zostały zanegowane w postępowaniu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

...
Czytaj więcej

KNF organizuje spotkanie dot. wdrożenia Rekomendacji ws. badania adekwatności produktu

CEDUR organizuje spotkanie dla przedstawicieli zakładów ubezpieczeń na życie, na którym zostaną przedstawione wnioski z kontroli organu nadzoru dot. implementacji Rekomendacji ws. badania adekwatności produktu.

...
Czytaj więcej

KNF: dane sektora ubezpieczeniowego po II kw. 2018  r. Rynek życiowy

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała kolejny kwartalny biuletyn dot. rynku ubezpieczeniowego. Z danych  KNF wynika, że zysk zakładów ubezpieczeń na koniec czerwca 2018 r. wyniósł 3.814 mln zł.

...
Czytaj więcej

UKNF ogłosił termin egzaminu dla przyszłych aktuariuszy

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wyznaczył termin najbliższego egzaminu aktuarialnego na datę 26-27 listopada br.

...
Czytaj więcej

KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2018 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2018 r. Obejmuje on dane pochodzące od 61 krajowych zakładów ubezpieczeń: 27 z działu I i 33 z działu II oraz 1 zakładu reasekuracji.

...
Czytaj więcej

Novis ma zakaz sprzedaży ubezpieczeń na życie z UFK na Węgrzech

Narodowy Bank Węgier podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu sprzedaży ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym spółce NOVIS Poist’ovňa a.s. Zakaz obejmuje jedynie terytorium Węgier.

...
Czytaj więcej

KNF: IKE i IKZE po I półroczu 2018 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane po I półroczu 2018 r. dot. Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

...
Czytaj więcej

KNF: Komunikat w sprawie roli i znaczenia realizacji przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji funkcji zgodności

Komisja Nadzoru Finansowego w specjalnym komunikacie zwraca uwagę na rolę i znaczenie funkcji zgodności w działalności zakładów ubezpieczeń/reasekuracji.

...
Czytaj więcej

UOKIK sprawdza czy ubezpieczyciele przestrzegają przepisów o działalności ubezpieczeniowej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiada kontrolę ubezpieczeń na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Urząd sprawdzi czy ubezpieczyciele przestrzegają przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

Metodyka oceny BION zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2017 rok

KNF opublikowała nową wersję „Metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”. W porównaniu do dokumentu z zeszłego roku wprowadzono aż 31 zmian w zakresie wskaźników lub obszarów uwzględnianych w ocenie BION.

...
Czytaj więcej

KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2017 r. – koncentracja rynku i struktura składki

KNF opublikowała raport dot. sektora ubezpieczeń w 2017 r. Zawiera on m.in. dane o koncentracji rynku i strukturze udziału przypisu składki z poszczególnych grup ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport dot. sektora ubezpieczeń w 2017 r. Powstał on na podstawie sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za ubiegły rok.

...
Czytaj więcej

KNF przedstawiła stanowisko dot. polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowało stanowisko dotyczące polityki dywidendowej w średnioterminowej perspektywie. W komunikacie zawarto założenia polityki dywidendowej m.in. zakładów ubezpieczeń/reasekuracji, TFI, PTE czy domów maklerskich.   

...
Czytaj więcej

SOKiK obniżył karę nałożoną przez UOKiK za uchybienia w sprzedaży ubezpieczeń na życie

SOKiK orzekł, że Prezes UOKiK słusznie uznał praktyki stosowane przez bank w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Jednocześnie SOKiK obniżył nałożoną karę do kwoty prawie 6 mln zł.

...
Czytaj więcej

Działalność KNF w 2017 r. Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym

KNF przedstawiła sprawozdanie z działalności organu nadzoru w 2017 r. Do tej pory na portalu beinsured.pl przedstawiliśmy dane zawarte w sprawozdaniu odnoszące się do podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym oraz postępowań kontrolnych KNF.

...
Czytaj więcej

Działalność KNF w 2017 r. Podmioty rynku ubezpieczeniowego

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła sprawozdanie z działalności organu nadzoru w 2017 r. Prezentujemy najistotniejsze dane dot. podmiotów branży ubezpieczeniowej. 

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie Pramerica Życie przez Unum

W dniu 9 marca 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji I Konsumentów decyzją nr DKK2-421/9/18/DL udzielił zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Unum Group kontroli nad Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

...
Czytaj więcej

KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł do 5,7 mld zł w 2017 r.

​Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane branży ubezpieczeniowej po IV kwartałach 2017 r. Z danych wynika, że zysk netto ubezpieczycieli wzrósł do 5.696 mln zł w 2017 r. z 4.099 mln zł w 2016 roku.

...
Czytaj więcej

383. posiedzenie KNF. Komisja nie wyraziła sprzeciwu ws. połączenia życiowych spółek Compensy i POLISA-ŻYCIE

W dniu 13 marca 2018 r. odbyło się trzysta osiemdziesiąte trzecie posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

...
Czytaj więcej

Szkolenia dla branży ubezpieczeniowej organizowane przez KNF w 2018 r.

Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego został opublikowany harmonogram seminariów szkoleniowych CEDUR na 2018 r. Poniżej przedstawiamy spis szkoleń dedykowanych branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

KNF: IKE i IKZE po 2017 r. (cz. I)

KNF opublikowała dane dot. Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) po 2017 r. Oprócz ogólnych danych zostały zaprezentowane wyniki dla podmiotów prowadzących rachunki w ramach III filaru.

...
Czytaj więcej

Unum Group złożyła wniosek dot. przejęcia Pramerica do UOKiK

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek dot. zgody na przejęcie przez Unum Group kontroli nad Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

...
Czytaj więcej

KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kw. 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport przedstawiający najważniejsze dane z sektora ubezpieczeń po III kw. 2017 r.

...
Czytaj więcej

12 miesięcy funkcjonowania ADR. RF prowadzi 3,5 tys. sporów z podmiotami ubezpieczeniowymi i finansowymi

10 stycznia 2018 r. minął rok od wejścia w życie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Z tej okazji na stronie UOKiK opublikowano podsumowanie ostatnich 12 miesięcy funkcjonowania nowego prawa.

...
Czytaj więcej

Orzeczenia sądowe w sprawach z zakresu ochrony konsumentów w branży ubezpieczeniowej

UOKiK opublikował orzeczenia sądowe z zakresu ochrony konsumentów. Dotyczą one m.in. sposobu reklamy ubezpieczenia na życie oraz praktykom informowania o warunkach przestąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z UFK.

...
Czytaj więcej

Istotny pogląd Prezesa UOKiK ws. UFK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał istotny pogląd w sprawie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie Europa. Pismo dotyczy ważności oświadczenia konsumenta o przystąpieniu do grupowego ubezpieczenia z UFK.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 377. posiedzenia KNF. Marcus van der Ploeg Prezesem Aegon TU na Życie

W dniu 19 grudnia 2017 r. odbyło się trzysta siedemdziesiąte siódme posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

...
Czytaj więcej

Odbyło się spotkanie przedstawicieli UKNF z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania zakładów ubezpieczeń i reasekuracji

6 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie kierownictwa UKNF z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

...
Czytaj więcej

376. posiedzenie KNF. Kary dla Pocztowe TUW i Allianz oraz stanowisko KNF ws. polityki dywidendowej

W dniu 5 grudnia br. odbyło się trzysta siedemdziesiąte szóste posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 374. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Podczas posiedzenia KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Michała Krupińskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Pekao SA.

...
Czytaj więcej

KNF: Raport o IKE i IKZE po I poł. 2017 r.

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła raport dot. informacji o produktach IKE i IKZE po I połowie 2017 r. Wartość rynku IKE pod względem zgromadzonych aktywów wzrosła o 24,6 proc. i wyniosła 7,5 mld zł, z czego aż 33% aktywów zgromadzono w ZU.

...
Czytaj więcej

KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2017 r.

UKNF opublikował „Raport o stanie sektora ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2017 r.” Informacje o branży zostały podzielone na trzy grupy – przychody i koszty zakładów ubezpieczeń, wyniki działalności ZU oraz dane dot. wypłacalności zakładów ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 373. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego. LINK4 z karą za obniżanie składek OC

Komisja jednogłośnie nałożyła na Link4 karę pieniężną w wysokości 300 tys. zł w związku z wyznaczaniem składki ubezpieczeniowej w wysokości, która nie zapewnia wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycia kosztów działalności.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 370. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Romana Pałaca na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA. KNF wyraziła również zgodę na powołanie Jakuba Machnika na stanowisko członka zarządu UNIQA...

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK wydał ostrzeżenie konsumenckie przeciw pośrednikowi ubezpieczeniowemu Goldberg & Sons

Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko pośrednikowi ubezpieczeniowemu Goldberg & Sons i zdecydował o wydaniu ostrzeżenia konsumenckiego. Urząd przekazał, że otrzymuje skargi konsumentów na chorzowską spółkę.

...
Czytaj więcej

KNF: 3.789 mln zł zysku netto w sektorze ubezpieczeń po I poł. 2017 r.

W I poł. 2017 r. ubezpieczyciele zwiększyli skumulowany zysk netto o ponad 1 mld zł – z 2,6 mld zł w I poł. 2016 r. do 3,8 mld zł w I poł. 2017 r. Wynika z opracowania Komisji Nadzoru Finansowego Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2017.

...
Czytaj więcej

IKE i IKZE po I poł. 2017 r.

UKNF udostępnił dane dotyczące Indywidualnych Kont Emerytalnych i Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego po I półroczu 2017 r.

...
Czytaj więcej

KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2017 roku. Wyniki zakładów ubezpieczeń

W I kwartale 2017 r. zakłady ubezpieczeń odnotowały zysk techniczny na poziomie 1,24 mld zł. Jest to wynik o 60,7% (0,47 mld zł) lepszy od odnotowanego na koniec marca 2016 r.

...
Czytaj więcej

KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2017 roku. Koszty zakładów ubezpieczeń

Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w okresie I kwartału 2017 r. wyniosły 21 mld zł. Dominowały głównie wypłacone odszkodowania i świadczenia, które stanowiły 49,72% (10,45 mld zł), a także koszty akwizycji. Ich udział w strukturze kosztów opiewał na 17,5%

...
Czytaj więcej

KNF: Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2017 r. Przychody działu I

UKNF opublikował raport przedstawiający sytuację na polskim rynku ubezpieczeń po I kw. 2017 r. Jak wskazują we wstępie autorzy dokumentu, analizowany okres rozpoczyna drugi rok funkcjonowania zakładów ubezpieczeń w nowym systemie wypłacalności.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 364. posiedzenia KNF. Zgoda dla Grzegorza Szatkowskiego i kara dla TUiR Allianz

W dniu 18 lipca 2017 r. odbyło się 364. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas którego KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Grzegorza Szatkowskiego na stanowisko członka zarządu STU ERGO Hestia i STU na Życie ERGO Hestia.

...
Czytaj więcej

Istotny pogląd w sprawie - UOKiK podsumowuje swoje dotychczasowe działania

Od nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów minęło już ponad rok. Urząd postanowił podsumować ten okres w zakresie nowego narzędzia do ochrony konsumentów, tj. wydawanie istotnych poglądów.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek PPE po 2016 r.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała dane z rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok 2016. Z publikacji „Biuletyn roczny. Rynek PPE 2016” wynika, że na koniec ubiegłego roku najwięcej PPE było w zarządzaniu PZU (376 PPE).

...
Czytaj więcej

Komunikat z 362. posiedzenia KNF. Zgoda na powołanie Agnieszki Kiełbasińskiej do zarządu SIGNAL IDUNA i kara dla Link4

W dniu 27 czerwca 2017 r. odbyło się 362. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. KNF wyraziła zgodę na powołanie Agnieszki Kiełbasińskiej do zarządu SIGNAL IDUNA. Ponadto Komisja nałożyła na Link4 karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 361. posiedzenia KNF. Zgoda na powołanie Anity Bogusz w skład zarządu Nationale-Nederlanden TU na Życie

W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyło się 361. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas posiedzenia KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Anity Bogusz na stanowisko członka zarządu Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

...
Czytaj więcej

Seminarium KNF: Sprawowanie nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym przez Komisję Nadzoru Finansowego

22 czerwca 2017 r. w siedzibie KNF odbyło się seminarium dot. sprawowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym. Seminarium poprowadził Paweł Sawicki, Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 360. posiedzenia KNF. Jarosław Matusiewicz uzyskał zgodę na powołanie na prezesa UNIQA

Komisja nałożyła na Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych karę w wysokości 25 tys. zł w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek ubezpieczeń po I kwartale 2017 r.

Jak podaje KNF, zysk netto zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2017 r. wzrósł do 1 024,3 mln zł. Dla porównania, w analogicznym okresie poprzedniego roku zysk netto ubezpieczycieli wyniósł 611,59 mln zł.

...
Czytaj więcej

Wartość wykupu uwzględniająca porozumienie ws. obniżenia opłat likwidacyjnych nie wyłącza abuzywności postanowień umownych

​Prezes UOKiK przedstawił istotny pogląd w sprawie przeciwko Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w sprawie dot. postanowienia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) regulującego wartość wykupu.

...
Czytaj więcej

Seminarium KNF dot. sprawowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym

KNF organizuje seminarium dla podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym. Celem spotkania będzie przekazanie informacji o zasadach i sposobie sprawowania nadzoru nad polskim rynkiem ubezpieczeniowym przez KNF.

...
Czytaj więcej

KNF: OWU powinno być opublikowane od dnia rozpoczęcia oferowania danego produktu

KNF opublikowała stanowisko w sprawie zamieszczania przez zakłady ubezpieczeń na swoich stronach internetowych ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych wzorców umów, na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

KNF: Podsumowanie sektora ubezpieczeń za 2016 r. Koszty zakładów ubezpieczeń (cz. II)

Znaczącą pozycję wśród wydatków zakładów ubezpieczeń zajmują koszty działalności ubezpieczeniowej, które obejmują saldo kosztów akwizycji, kosztów administracyjnych oraz prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów.

...
Czytaj więcej

KNF: Podsumowanie sektora ubezpieczeń za 2016 r. Koszty zakładów ubezpieczeń (cz. I)

Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w ciągu czterech kwartałów 2016 r. wyniosły 70,62 mld zł. W strukturze kosztów dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (51,94% łącznych kosztów), które wyniosły 36,68 mld zł brutto.

...
Czytaj więcej

KNF: Podsumowanie sektora ubezpieczeń za 2016 r. Przychody zakładów ubezpieczeń

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przestawił „Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2016 r.”. W 2016 r. zakłady ubezpieczeń uzyskały przychody w wysokości 74,81 mld zł.

...
Czytaj więcej

UKNF o planach ubezpieczycieli na 2017 rok

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował opracowanie „Plany finansowe zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji na 2017 r.”

...
Czytaj więcej

Seminarium KNF o ubezpieczeniach na cudzy rachunek

KNF organizuje seminarium pt. „Ubezpieczenia na cudzy rachunek pod rządami nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – problematyka zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia”. Szkolenie odbędzie się w dniu 11 maja br.

...
Czytaj więcej

KNF o wyborze produktu ubezpieczeniowego

UKNF na swoim oficjalnym kanale w serwisie YouTube zamieścił materiał pt.: „Wybór Produktu Ubezpieczeniowego”. O tym, czym kierować się dokonując wyboru odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego opowiada Paweł Sawicki z KNF.

...
Czytaj więcej

Egzamin aktuarialny odbędzie się 12 czerwca 2017 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, iż najbliższy egzamin aktuarialny odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. w siedzibie KNF w Warszawie.

...
Czytaj więcej

Komunikat z 348. posiedzenia KNF. Zgoda na powołanie Macieja Rapkiewicza do zarządu PZU

Podczas posiedzenia, Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Macieja Rapkiewicza na stanowisko członka Zarządu PZU i PZU Życie. W obu spółkach będzie on odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance: ubezpieczenia szkolne wraz z cyber ochroną

Kolejny rok szkolny to okres wzmożonej pracy w sektorze ubezpieczeń szkolnych. Szkoła to miejsce, w którym dzieci spędzają dużą część swojego dnia i powinny być w niej bezpieczne. Natomiast w razie wypadku powinny otrzymać szybką i fachową pomoc.

...
Czytaj więcej

Rankomat ostrzega przed pochopnym zakupem wycieczki last minute

Wyjazdy typu last minute są w Polsce bardzo popularne. Z badań Polskiej Izby Turystyki wynika, że w 2018 roku blisko 52% klientów biur podróży kupiło wycieczki na miesiąc lub krócej przed wyjazdem.

...
Czytaj więcej

Jak zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci?

W serwisie Gazety Wyborczej opublikowano artykuł na temat ubezpieczeń zapewniających zabezpieczenie finansowe dla dzieci.

...
Czytaj więcej

Czy użytkownicy UTO będą musieli posiadać ubezpieczenie?

Sejm przygotowuje zmiany w prawie dostosowane do UTO. Jednak nie zostały w nich zawarte informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia. Czy użytkownicy pojazdów elektrycznych powinni posiadać OC w życiu prywatnym?

...
Czytaj więcej

Czy warto kupować ubezpieczenie przez internet?

Na łamach Gazety Wyborczej został opublikowany artykuł na temat zakupu ubezpieczeń przez internet. W tekście została postawiona teza, że lepszym wyborem jest skorzystanie z pomocy pracownika TU niż korzystanie z porównywarek internetowych.

...
Czytaj więcej

INTER Polska o sezonowym zatrudnieniu przedstawicieli zawodów medycznych

INTER Polska zwraca uwagą, że coraz częściej pojawiają się oferty pracy sezonowej dla fizjoterapeutów. Jednak osoba, która chce zatrudnić się sezonowo powinna starannie wybrać ofertę.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie dla osób chorych przewlekle

Portal naTemat.pl opublikował artykuł na temat zawierania ubezpieczenia przez osoby cierpiące na chorobę przewlekłą.

...
Czytaj więcej

Zawiadomienie do prokuratury ws. polis z UFK

Na łamach Pulsu Biznesu został poruszony problem polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

...
Czytaj więcej

Czy ubezpieczenie rowerzysty powinno być obowiązkowe?

W Polsce można zaobserwować coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem roweru jako środka transportu, sposobu na rekreację czy uprawianie sportu. Przekłada się to na silniejszą potrzebę uświadamiania uczestników ruchu drogowego o zagrożeniach.

...
Czytaj więcej

TSUE: zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących

W przypadku pracy w więcej niż na terenie jednego kraju pojawia się wątpliwość co do wyboru ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych lub ubezpieczenia prywatnego. W tej sprawie wypowiedziało się TSUE.

...
Czytaj więcej

INTER Polska o polisach dla lekarzy dentystów na kontrakcie

Zawodowa ścieżka lekarzy dentystów, wykonujących pracę na kontrakcie, może mieć różne etapy. INTER Polska apeluje, że warto się zabezpieczyć korzystną polisą na wypadek niezdolności do pracy.

...
Czytaj więcej

KNF i PFR przypominają o karach za nieprawidłowości przy dystrybucji PPK

W mediach pojawiły się publikacje o nieprawidłowościach przy dystrybucji produktów PPK. Przede wszystkim wskazywano na przypadki żądania przez pośredników prowizji od instytucji finansowych za oferowanie ich produktów. Do sprawy odnieśli się PFR i KNF

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance o kosztach interwencji medycznych

Mondial Assistance przygotował zestawienie, które uwzględnia wszelką niezbędną pomoc medyczną udzieloną przez ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia turystycznego w 2018 r.

...
Czytaj więcej

Czy klienci zmieniają branżę ubezpieczeniową?

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł podsumowujący rynek ubezpieczeń w Polsce. W tekście pojawiła się teza, że polepszyła się sytuacja klienta wobec ubezpieczycieli i pośredników. Przykładem poprawy jest obniżka ceny polis komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

MF: 21 ubezpieczycieli spełnia wymogi oferowania PPK

Minister Finansów wskazał, że na dzień 30 września br. 45 instytucji, w tym 21 zakładów ubezpieczeń na życie, spełniało warunki umieszczenia w ewidencji PPK.

...
Czytaj więcej

Wzrasta zainteresowanie polisą ochrony prawnej

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł na temat rosnącej popularności ubezpieczenia ochrony prawnej.

...
Czytaj więcej

Jakie zmiany czeka rynek ubezpieczeń?

W serwisie Money.pl ukazał się wywiad z Andrzejem Adamczykiem, twórcą platform Bezpieczny.pl oraz Bezpieczni.pl. Tematem rozmowy były m.in. ubezpieczenia w świecie online.

...
Czytaj więcej

Projekty rozporządzeń do ustawy o PPK

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zawierają one regulacje odnoszące się do zakładów ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Co zmienią nowe przepisy o dystrybucji  ubezpieczeń?

Serwis prawo.pl dokonał przeglądu najistotniejszych zmian, jakie wprowadzi ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r.   

...
Czytaj więcej

Idea Bank tworzy rezerwy związane m.in. ze zwrotem prowizji ubezpieczeniowych

​Idea Bank w komunikacie prasowym poinformował o utworzeniu rezerw i odpisów aktualizujących. Są one związane ze sprawą GetBack, zmianą podejścia do ujmowania prowizji ubezpieczeniowych i modelu biznesowego Tax Care.  

...
Czytaj więcej

Niezbędne ubezpieczenie dla osób aktywnych fizycznie

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie sportowe dla osób, które aktywnie spędzają czas. Do wyboru klientów TU jest podstawowe ubezpieczenie sportowe oraz rozszerzone ubezpieczenie dla osób uprawiających sporty ekstremalne.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia w sektorze MSP

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł na temat ubezpieczenia na życie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej

Jak nowoczesne technologie zmieniają branżę ubezpieczeniową?

Rynek ubezpieczeniowy nieustannie się zmienia. Nowoczesne technologie wpływają na wszystkie dziedziny życia. Obecnie coraz więcej towarzystw ubezpieczeń decyduje się na wprowadzenie do swojej oferty innowacyjnych produktów.

...
Czytaj więcej

Jakie ubezpieczenie warto wybrać na wiosnę?

Wiosna to czas kiedy więcej czasu spędzamy poza domem i decydujemy się na wzmożoną aktywność fizyczną, a także częściej podróżujemy. Aby w pełni korzystać z uroków lata należy się zawczasu zabezpieczyć przez niespodziewanymi sytuacjami.

...
Czytaj więcej

Warta i Europa na liście wierzycieli SK Banku

Od upadku SK Banku minęło ponad 1,5 roku. Jednak dopiero teraz syndyk złożył do sądu listę wierzytelności. Wśród poszkodowanych w wyniku niewypłacalności banku znalazły się dwa zakłady ubezpieczeń: TUiR Warta i TU Europa.

...
Czytaj więcej

PIU: Ubezpieczyciele odnotowują poprawę wyników po II kw. 2019 r.

Zakłady ubezpieczeń po II kw. 2019 r. wypracowali 4,1 mld zł zysku netto – o 7,1% więcej niż rok wcześniej. Wyższe wyniki finansowe odnotowano zarówno w sektorze ubezpieczeń majątkowych jak i życiowych.

...
Czytaj więcej

Aegon zbadał, jak Polacy oszczędzają na emeryturę

​Aegon zbadał przygotowanie do emerytury mieszkańców 15 państw. Polacy zajęli 12. pozycję w rankingu.

...
Czytaj więcej

Rynek UFK zmniejszył się o 10 mld zł w przeciągu dwóch lat

Na koniec czerwca br. aktywa zgromadzone w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych spadły poniżej poziomu 50 mld zł. Trend spadkowy w tym sektorze jest obserwowany od dwóch lat.

...
Czytaj więcej

Porównanie składki zakładów ubezpieczeń na życie po I kw. 2019 r.

Po I kw. 2019 r. zakłady ubezpieczeń działu I odnotowały spadek przypisu składki brutto. Na koniec marca 2019 r. wyniósł on 5.234 mln zł, tj. o 439 mln zł (7,7 proc.) mniej niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

PIU: Dane ubezpieczycieli po I kw. 2019 r. Wypłaty odszkodowań

PIU przedstawiła dane z sektora ubezpieczeń po I kw. 2019 r. W badanym okresie towarzystwa zebrały 16,4 mld zł składki (wzrost o 0,6% r/r) i wypracowały zysk na poziomie 1,5 mld zł (wzrost o 9% r/r). O prawie 3% spadła kwota wypłat świadczeń.

...
Czytaj więcej

PIU: Dane ubezpieczycieli po I kw. 2019 r. Przypis składki

​Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła dane z sektora ubezpieczeń po I kw. 2019 r. W badanym okresie towarzystwa zebrały 16,4 mld zł składki (wzrost o 0,6% r/r) i wypracowały zysk na poziomie 1,5 mld zł (wzrost o 9% r/r).

...
Czytaj więcej

CBOS zbadał wiedzę Polaków dot. PPK

Z publikacji CBOS wynika, że aż 57% uczestników badania nie słyszało o programie PPK. Z nowym planami zapoznało się 41% badanych. 1% zaznaczyło odpowiedź „nie wiem”.

...
Czytaj więcej

Trend spadkowy utrzymuje się na rynku BA

PIU przedstawiła dane z rynku bancassurance po I kw. 2019 r. W analizowanym okresie udział składki pozyskanej w kanale BA spadł do 11% (rok temu wynosił on 13%). W sumie ubezpieczyciele uzyskali na sprzedaży ubezpieczeń w bankach 1,8 mld zł.

...
Czytaj więcej

PIU: Ubezpieczenia w liczbach 2018

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała broszurę pt. „Ubezpieczenia w liczbach 2018. Rynek ubezpieczeń w Polsce”. Stanowi ona graficzne ujęcie najważniejszych danych branżowych za ubiegły rok.  

...
Czytaj więcej

GUS: branża ubezpieczeniowa wypracowała 6,6 mld zł zysku w 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wyniki finansowe branży ubezpieczeniowej po 2018 r. Z publikacji GUS wynika, że w 2018 r. towarzystwa ubezpieczeń wypracowały 6,6 mld zł zysku, o 14,5% więcej niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

Sprawozdanie RF za 2018 r. W ub. r. klienci złożyli ponad 370 tys. reklamacji na podmioty ubezpieczeniowe

Rzecznik Finansowy opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2018 r. Do RF skierowano 14 tys. wniosków o podjęcie interwencji.

...
Czytaj więcej

Raport PIU o rynku bancassurance w 2018 r. O połowę spadł przypis z UFK

PIU opublikowała raport: „Polski Rynek Bancassurance IV kwartał 2018”. Wynika z niego, że stale utrzymuje się trend spadkowy przypisu składki w kanale BA, zarówno pod względem wartości przypisu, jak i udziału w łącznym przypisie składki.

...
Czytaj więcej

PIU: dane o sektorze ubezpieczeń za 2018 r.

Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła dane dot. rynku ubezpieczeniowego za 2018 r. Zarówno w dziale ubezpieczeń życiowych i majątkowych odnotowano wyższe zyski i wyniki finansowe niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

Raport beinsured: IKZE w liczbach

Rok 2019, z perspektywy przyszłych emerytur, to bez wątpienia rok, który upłynie pod hasłem PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych. Czy jednak wprowadzenie PPK spowoduje spadek zainteresowania klientów IKZE?

...
Czytaj więcej

UFG: sprawozdanie z działalności za okres IV kwartałów 2018 roku

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował wyniki za okres IV kwartałów 2018 r.

...
Czytaj więcej

EIOPA analizuje koszty i wydajność ubezpieczeń i produktów emerytalnych

EIOPA opublikował pierwszy raport dot. kosztów i dotychczasowej wydajności ubezpieczeń i produktów emerytalnych. Raport powstał na zlecenie Komisji Europejskiej.  

...
Czytaj więcej

PIU przedstawiła dane dot. rynku BA po III kw. 2018 r.

PIU opublikowała raport dot. rynku bancassurance po III kw. 2018 r. Na koniec września 2018 r. zakłady ubezpieczeń uzyskały przypis na poziomie 46,3 md zł, z czego 5,8 mld zł (12,6%) zostało zebranych w kanale BA.

...
Czytaj więcej

PIU: wyniki ubezpieczycieli po III kw. 2018 r. Zysk ZU wzrósł o 17%

Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła dane branży po III kw. 2018  r. Zarówno sektor ubezpieczeń życiowych jak i majątkowych odnotował wyższe wyniki finansowe niż przed rokiem, przy czym w dziale II wzrost wyniósł ponad 34%.

...
Czytaj więcej

GUS: koniunktura w branży finansowej i ubezpieczeniowej jest niższa od odnotowywanej rok temu

GUS przedstawił wrześniową koniunkturę w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach. Z danych wynika, że sytuacja w branży finansowej i ubezpieczeniowej we wrześniu tego roku utrzymywała się na poziomie zbliżonym do sierpnia.

...
Czytaj więcej

Spada przypis składki z ubezpieczeń na życie z UFK

Portal Analizy.pl przygotował podsumowanie sektora ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym po II kw. 2018 r. Z danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że rynek ten kurczy się, a klienci wykazują coraz mniejsze zainteresowanie UFK.

...
Czytaj więcej

PIU opublikowało najważniejsze dane o rynku ubezpieczeń po II kw. 2018 r.

Z danych opublikowanych przez Polska Izbę Ubezpieczeń wynika, że I półroczu br. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 20,7 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 5% więcej niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

UNIQA: prawie 32 mln zł zysku brutto w I połowie br.

Towarzystwo majątkowe UNIQA wypracowało zysk brutto w wysokości 29,5 mln zł na koniec czerwca 2018 roku. Oznacza to wzrost o 21% w porównaniu z wynikiem w roku ubiegłym. Przypis składki w spółce majątkowej zwiększył się o 11%, do 648,8 mln zł.

...
Czytaj więcej

BZ WBK-Aviva rozwija sprzedaż ubezpieczeń niepowiązanych z ofertą kredytową

Grupa BZ WBK-Aviva opublikowała wyniki finansowe po I półroczu 2018 r. Łączny wynik finansowy spółek osiągnął poziom 58,6 mln zł; wobec 60,2 mln zł na koniec czerwca 2017 r.

...
Czytaj więcej

GUS: Ubezpieczyciele odnotowują polepszenie wyników finansowych po I kw. 2018 r.

GUS opublikował dane branży ubezpieczeniowej po I kw. 2018 r. Z informacji statystycznej wynika, że w porównaniu do danych za I kw. 2017 r. zyski ZU wzrosły o 19,4 mln zł.  

...
Czytaj więcej

PIU opublikowało wyniki rynku po I kwartale 2018 r.

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała wyniki rynku po I kwartale 2018 r. Z informacji udostępnionych przez PIU wynika, że ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 10,5 mld zł. Najwięcej szkód dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Raport PIU – Polski Rynek Bancassurance po I kw. 2018 r. (dział I)

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport dot. rynku bancassurance po I kw. 2018 r. W pierwszej kolejności przedstawimy wyniki obejmujące dystrybucję ubezpieczeń działu I.

...
Czytaj więcej

Lepsza koniunktura w sekcji finanse i ubezpieczenia

Z danych GUS wynika, że najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności usługowej w kwietniu br. zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

PIU: Ubezpieczenia w liczbach 2017

PIU po raz kolejny przygotowała publikację dot. rynku ubezpieczeniowego  pt. „Ubezpieczenia w liczbach 2017. Rynek ubezpieczeń w Polsce”. Opracowanie zawiera graficzną prezentację najistotniejszych wskaźników z rynku ubezpieczeniowego po 2017 r.

...
Czytaj więcej

Rynek bancassurance po 2017 r. – wyniki działu I

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport pt. „Polski Rynek Bancassurance IV kwartał 2017”. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze dane z rynku sprzedaży produktów działu I.

...
Czytaj więcej

Rośnie rynek ubezpieczeniowy w Polsce

Po 2017 r. zakłady ubezpieczeń działające na polskim rynku odnotowały poprawę wyników finansowych, zarówno w segmencie ubezpieczeń majątkowych jak i życiowych. Na lepszy wynik wpływ miało przede wszystkim zwiększenie przypisu składki o 11,4%.

...
Czytaj więcej

Sprawozdanie RF: w 2017 r. klienci skierowali ponad 350 tys. reklamacji do podmiotów rynku ubezpieczeniowego

W 2017 r. klienci wnieśli aż 367.916 skarg do podmiotów z rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego. 25% z nich zostało rozpatrzonych poprzez uznanie w całości lub części roszczenia skarżącego.

...
Czytaj więcej

Spółki VIG na polskim rynku uzyskały wzrost przypisu składki o 8,2%

Grupa VIG opublikowała wyniki finansowe za 2017 r. W podsumowaniu wskazano, że za sukces Grupy odpowiada przede wszystkim realizacja strategii ubezpieczyciela w Europie Środkowo-Wschodniej.

...
Czytaj więcej

Zysk netto ubezpieczycieli po 2017 r. przekroczył 5 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała dane rynku po 2017 r. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 40 mld zł odszkodowań i świadczeń.

...
Czytaj więcej

#dziękiubezpieczeniom 29,6 mld zł trafiło do poszkodowanych

Po III kw. 2017 r., polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 29,6 mld zł odszkodowań i świadczeń, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym okresie zakłady ubezpieczeń zebrały 46 mld zł przypisu składki brutto, o 12,7 proc. więcej niż rok temu.

...
Czytaj więcej

Cała branża mówi jednym głosem. Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków?

PIU zaprezentowała pełny raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”. Pokazuje on wpływ branży ubezpieczeniowej na życie jednostki, funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej

Raport PIU: „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”

W trakcie Kongresu 590 w Rzeszowie Polska Izba Ubezpieczeń zaprezentowała pierwszy w Polsce raport opisujący wpływ branży ubezpieczeniowej na gospodarkę. Publikacja była zapowiadana jako element działań Izby mających na celu poprawę wizerunku branży.

...
Czytaj więcej

Aviva liderem rankingu IKE w formie ubezpieczeń na życie z UFK

Redakcja Rzeczpospolitej przygotowała ranking IKE prowadzonych w formie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Liderem zestawienia okazała się Aviva. Na podium znalazły się także oferty od Nationale-Nederlanden i PZU Życie.

...
Czytaj więcej

Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego najbliższym to najczęstszy powód zakupu ubezpieczenia na życie

Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego najbliższym na wypadek śmierci to najczęstsza potrzeba osób poszukujących ochrony, takie wnioski płyną z analizy przeprowadzonej przez serwis Oferteo.pl.

...
Czytaj więcej

Polski Rynek Bancassurance w II kw. 2017 r. UFKi powoli wracają do łask

W dniu 5 października podczas IX Kongresu Bancassurance miała miejsce prezentacja raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń dot. sektora bancassurance w II kw. 2017 r.

...
Czytaj więcej

Prudential Family Index: 56% ankietowanych nie posiada zabezpieczenia finansowego na wypadek poważnego zachorowania

44% badanych Polaków twierdzi, że nie zachoruje poważnie w przyszłości, a zaledwie 33% obawia się poważnej choroby - wskazują wyniki badania Prudential Family Index. Z drugiej strony więcej niż połowa badanych jest zdania, że nie poradzi sobie finansowo.

...
Czytaj więcej

GUS: Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2017 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2017 roku. Z opracowania wynika, że sektor na koniec czerwca 2017 r. osiągnął lepsze wyniki niż rok temu.

...
Czytaj więcej

PAC: brak innowacji ograniczy możliwości rozwoju na rynku ubezpieczeń

PAC, niezależna europejska firma badawczo-konsultingowa sporządziła raport "Wykorzystanie innowacji wśród europejskich ubezpieczycieli". Badanie przeprowadzono wśród pracowników wyższego szczebla i IT w dużych firmach z sektora ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2017 r. Największy optymizm w branży finansowej

GUS przedstawił dane dot. koniunktury gospodarczej w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2017 r. Po raz kolejny najwyższą koniunkturę odnotowują dyrektorzy z sektora finanse i ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Segment OFE odnotował największy przyrost aktywów w strukturze oszczędności Polaków w II kw. 2017 r.

Segment otwartych funduszy emerytalnych odnotował największy pod względem wartościowym przyrost aktywów gospodarstw domowych w II kw. 2017 r. Takie wyniki płyną ze struktury oszczędności gospodarstw domowych, opracowanej przez portal Analizy Online.

...
Czytaj więcej

Prudential: Polacy traktują ubezpieczenie na życie jako dobro luksusowe

Na przełomie kwietnia i maja 2017 r. przeprowadzono ogólnopolskie badanie Prudential Family Index „Co Polacy myślą o poważnych zachorowaniach?”.

...
Czytaj więcej

PIU: w I półroczu 2017 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym niemal 20 mld zł

W dniu 11 września 2017 r. Polska Izba Ubezpieczeń zaprezentowała wyniki rynku ubezpieczeń po I połowie 2017 r. W tym okresie polscy ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom 19,7 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 8% więcej niż rok wcześniej.

...
Czytaj więcej

UNIQA: wzrost sprzedaży o 63 proc. w I półroczu 2017 r.

W dniu 7 września 2017 r. UNIQA przedstawiła wyniki finansowe spółek z grupy uzyskane po pierwszym półroczu 2017 r. Z danych wynika, że w tym czasie spółki UNIQA działające w Polsce zebrały ponad 1 mld zł (1 035,3 mln zł) składki przypisanej brutto.

...
Czytaj więcej

Insurance Banana Skins - największe zagrożenia dla branży ubezpieczeniowej

​Stopy procentowe, cyberzagrożenia i zarządzanie zmianą to największe wyzwania dla branży ubezpieczeniowej w Europie – tak wynika z raportu „Insurance Banana Skins 2017”, przygotowanego przez PwC i Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI).

...
Czytaj więcej

Analizy Online: zestawienie najlepiej sprzedających się UFK

Specjaliści z portalu Analizy Online przygotowali kolejne zestawienie dotyczące segmentu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych po I poł. 2017 r. Tym razem porównali bilans sprzedaży UFK.

...
Czytaj więcej

Ujemne saldo UFK po I poł. 2017 r.

Po I poł. 2017 r. saldo wpłat i wypłat do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych uzyskało ujemną wartość. Według danych uzyskanych ze sprawozdań UFK, na koniec czerwca br. saldo wyniosło -0,4 mld zł.

...
Czytaj więcej

GUS: Po raz kolejny najlepszą koniunkturę wskazują dyrektorzy z sekcji finanse i ubezpieczenia

Najbardziej optymistyczne oceny wśród badanych rodzajów działalności w sierpniu zgłaszają jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia. Opinie te są lepsze od sygnalizowanych przed miesiącem oraz w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat.

...
Czytaj więcej

Aviva odrobiła straty w majątku

„Początek roku zaczął się dla Avivy obiecująco” – tak Adam Uszpolewicz, prezes polskiej Grupy Aviva, rozpoczął konferencję prasową, na której zaprezentował wyniki spółki za I połowę 2017 r. Na koniec czerwca zakład ubezpieczeń wypracował 450 mln zł.

...
Czytaj więcej

Pramerica Życie: wzrost wypłaconych świadczeń

Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA w pierwszej połowie 2017 r. wypłaciło 41,5 mln zł świadczeń, co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 15,4%.

...
Czytaj więcej

NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Reasekuracja

Jak podaje NBP, istotny wpływ na zmniejszenie ryzyka sektora ubezpieczeń miały programy reasekuracyjne.

...
Czytaj więcej

NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Wypłacalność zakładów ubezpieczeń

Jak podaje NBP, sektor ubezpieczeń dysponował dużymi nadwyżkami środków własnych ponad wymogi kapitałowe wynikające z dyrektywy Wypłacalność II. Sektor ubezpieczeń miał wysokie wskaźniki wypłacalności i cechował się najwyższą odpornością wśród krajów UE..

...
Czytaj więcej

TotalMoney: Ranking ubezpieczeń na życie z rozbudowanymi opcjami dodatkowymi

TotalMoney.pl przeprowadziła ranking ubezpieczeń na życie z rozbudowanymi opcjami dodatkowymi, częścią inwestycyjną i możliwością dodawania kolejnych osób ubezpieczonych. W czołówce zestawienia znalazły się Nationale-Nederlanden, Aviva oraz Generali.

...
Czytaj więcej

NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń

Jak podaje NBP, w minionym roku wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń pogorszyły się. W ubezpieczeniach na życie, mimo dużego spadku składki, wynik techniczny wzrósł o 0,2 mld zł.

...
Czytaj więcej

NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Ryzyko płynności zakładów ubezpieczeń

W raporcie wskazano, iż składka, która była najważniejszym źródłem finansowania, płacona była z góry przed wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego. Zaobserwowano nadwyżkę składek nad odszkodowaniami.

...
Czytaj więcej

NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Struktura aktywów i ryzyko inwestycyjne zakładów ubezpieczeń

W raporcie wskazano, iż zakłady ubezpieczeń ponosiły ryzyko rynkowe związane z aktywami innymi niż UFK. Jak podaje NBP, aktywa zakładów ubezpieczeń na koniec 2016 r. wyniosły 185,4 mld zł.

...
Czytaj więcej

NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Koncentracja podmiotowa i produktowa w sektorze ubezpieczeń

W raporcie podano, iż w minionym roku działalność sektora ubezpieczeń była zdominowana przez kilka największych podmiotów. W dziale I trzy największe zakłady zebrały niemal połowę składki. W przypadku zakładów majątkowych było to blisko 60%.

...
Czytaj więcej

NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Składki ubezpieczeniowe

Jak wynika z raportu NBP, w minionym roku zmniejszył się napływ środków do zakładów ubezpieczeń na życie. Eksperci wskazują, iż miało to związek ze sporym spadkiem składek w ubezpieczeniach z UFK, który wyniósł 23%.

...
Czytaj więcej

NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe i odszkodowania

W raporcie wskazano, iż najważniejszą pozycję zobowiązań stanowiły rezerwy ubezpieczeń na życie z UFK. W przypadku tych ubezpieczeń zobowiązania zakładów odpowiadały wartości aktywów zgromadzonych w UFK...

...
Czytaj więcej

NBP: Raport o stabilności systemu finansowego. Zakłady ubezpieczeń

​W czerwcu br. Narodowy Bank Polski opublikował „Raport o stabilności systemu finansowego”. Opracowanie poświęcone jest ocenie stabilności systemu finansowego w Polsce.

...
Czytaj więcej

Aviva: jak właściwie ustalić sumę gwarancyjną z ubezpieczenia na życie

Aviva przygotowała krótki poradnik, jak najlepiej oszacować wysokość sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach na życie. Jak wskazuje ubezpieczyciel, otrzymana kwota powinna wystarczyć najbliższym do czasu usamodzielnienia się.

...
Czytaj więcej

Najlepsza jakość obsługi w placówce – w ubezpieczeniach liderami PZU, Warta i Uniqa

Eksperci portalu MojeBankowanie.pl w ramach 3. edycji rankingu Instytucja roku 2017 zbadali jakość świadczonych usług w placówkach banków, zakładów ubezpieczeń i w telekomach. Liderami tej edycji w ubezpieczeniach są: PZU, Warta i Uniqa.

...
Czytaj więcej

GUS: wynik finansowy zakładów ubezpieczeń wyższy o 67,5% niż rok wcześniej

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I kwartale 2017 r. były lepsze niż przed rokiem. Wpłynęły na to korzystniejsze wyniki uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych przy pogorszeniu wyników zakładów ubezpieczeń na życie - podaje GUS.

...
Czytaj więcej

PIU: po I kw. 2017 rynek ubezpieczeń odnotowuje wzrosty

W dniu 27 czerwca 2017 r. Polska Izba Ubezpieczeń zaprezentowała wyniki rynku ubezpieczeń po I kwartale 2017 r. W tym okresie ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym ponad 10,4 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 17,5% więcej niż rok wcześniej.

...
Czytaj więcej

Ponad połowa Polaków nie ma ubezpieczenia na życie

Według badania przeprowadzonego przez Kantar Public na zlecenie Concordia Ubezpieczenia, ponad połowa Polaków (52 proc.) nie posiada ubezpieczenia na życie. Niemal co czwarta osoba (22 proc.), która nie ma takiej polisy, uważa, że jej nie potrzebuje.

...
Czytaj więcej

Pramerica Insight: Polacy i Amerykanie o finansach osobistych

Polacy kierują się opinią rodziny przy podejmowaniu decyzji finansowych, a gdy kupują ubezpieczenie to głównie, by zabezpieczyć bliskich na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Amerykanie bardziej skupiają się na swojej przyszłości.

...
Czytaj więcej

UNIQA TUnŻ S.A.: Wysoki wzrost przypisu składki

W pierwszym kwartale 2017 r. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zebrało składkę przypisaną brutto na poziomie 218,1 mln zł wobec 28,6 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku.

...
Czytaj więcej

Signal Iduna: wyniki za 2016 r.

Obie spółki należące do Signal Iduna odnotowały w 2016 r. wyższe wyniki finansowe, dzięki czemu zarówno majątkowy jak i życiowy zakład ubezpieczeń osiągnęły próg rentowności. Składka uzyskana przez oba towarzystwa wzrosła w 2016 r. o 15% względem 2015 r.

...
Czytaj więcej

Jaka jest dojrzałość finansowa Polaków?

Posiadanie dzieci mobilizuje do oszczędzania i ubezpieczania się. Takie wnioski płyną z badania „Dojrzałość finansowa Polaków 2017” zrealizowanego przez GfK Polonia na zlecenie Nationale-Nederlanden.

...
Czytaj więcej

Wyniki finansowe Grupy INTER Polska za 2016 r.

INTER Polska przedstawiło wyniki Grupy osiągnięte w 2016 r. Łączny wynik finansowy netto obu spółek wyniósł 1,7 mln zł. W towarzystwie majątkowym zaobserwowano 2%-owy wzrost przypisu składki, natomiast spółka życiowa odnotowała aż 15%-owy wzrost.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie mieszkania najbardziej popularnym ubezpieczeniem dodatkowym

Payback Opinion Poll przedstawił dane dotyczące rynku dobrowolnych ubezpieczeń Polaków. Wynika z nich, że taki produkt posiada 80 proc. uczestników badań, a w grupie młodych osób dodatkowe ubezpieczenia posiada 65 proc. ankietowanych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele wolą nowych klientów

W kwietniu 2017 r. instytut badawczy ARC Rynek i Opinia przeprowadził sondaż wśród klientów m.in. zakładów ubezpieczeń. Wynika z niego, iż ubezpieczyciele zdecydowanie bardziej dbają o nowych klientów, niż o tych już pozyskanych.

...
Czytaj więcej

UFK oferowane przez Aegon w czołówce rankingu Rzeczpospolitej

Dziennik Rzeczpospolita przygotował ranking stóp zwrotu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych za okres 10 lat (od 30 marca 2007 r. do 31 marca 2017 r.). W zestawieniu tym, fundusze oferowane przez Aegon znalazły się w ścisłej czołówce.

...
Czytaj więcej

Wyniki finansowe towarzystwa ubezpieczeń BZ WBK-Aviva za 2016 r.

Towarzystwo ubezpieczeń BZ WBK-Aviva przedstawiło wyniki finansowe osiągnięte w 2016 r. Jak podaje ubezpieczyciel, w minionym roku, spółki ubezpieczeniowe wypracowały wzrost zysku o 52% r/r oraz wzrost wyniku technicznego o 65% r/r.

...
Czytaj więcej

Wyniki finansowe Grupy Concordia Ubezpieczenia za 2016 rok

Concordia Ubezpieczenia przedstawiła wyniki osiągnięte przez Grupę w 2016 r. Wynik finansowy w minionym roku wyniósł łącznie +10,3 mln zł, przy sprzedaży w wysokości 424,3 mln zł.

...
Czytaj więcej

Polacy obawiają się o życie i zdrowie najbliższych ale nie myślą o ich zabezpieczeniu finansowym w razie wypadku

Concordia Ubezpieczenia zleciła badania dot. obaw Polaków. Wynika z nich, że 2/3 respondentów obawia się poważnego zachorowania lub śmierci swoich najbliższych. Dla połowy z nich powyższe obawy w żaden sposób nie łączą się z kwestiami finansowymi.

...
Czytaj więcej

Grupa ERGO Hestia: ponad 5 mld zł przypisu składki brutto w 2016 r.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia przedstawiło wyniki spółek za 2016 r. Ubiegły rok zakończył się dla ubezpieczyciela wysokim przypisem składki brutto powyżej 5 mld zł i zyskiem na poziomie 93,92 mln zł.

...
Czytaj więcej

Pracownicy oczekują grupowych ubezpieczeń na życie

Pozapłacowe benefity, w tym ubezpieczenie na życie, są kluczowe przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu, takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden. 

...
Czytaj więcej

RF: w 2016 r. wniesiono ponad 13 tys. skarg na zakłady ubezpieczeń

Rzecznik Finansowy opublikował sprawozdanie za poprzedni rok działalności instytucji. W publikacji zawarto dane pochodzące od instytucji finansowych, obejmujące m.in. liczbę i sposób rozpatrzenia reklamacji czy sporów sądowych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia w liczbach 2016

Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała broszurę „Ubezpieczenia w liczbach 2016. Rynek ubezpieczeń w Polsce”. Opracowanie zawiera graficzną prezentację najważniejszych danych branży ubezpieczeniowej za 2016 r.

...
Czytaj więcej

Młodzi rodzice chcą oszczędzać na start w dorosłość swoich dzieci

Zdecydowana większość młodych rodziców oszczędza na poczet przyszłych potrzeb swoich dzieci, takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez IQS na zlecenie Aviva.

...
Czytaj więcej

GUS: wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2016 r.

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w minionym roku były mniej korzystne niż rok wcześniej, na co wpłynął spadek przychodów ogółem przy wzroście kosztów ogółem – informuje GUS.

...
Czytaj więcej

Raport PIU – Polski Rynek Bancassurance 2016 (dział I)

W 2016 r. zakłady ubezpieczeń dzięki dystrybucji ubezpieczeń w kanale bancassurance uzyskały 8,1 mld zł przypisu składki brutto, co stanowi 33% całego przypisu składki w zeszłym roku.

...
Czytaj więcej

Warta ze spadkiem sprzedaży ubezpieczeń życiowych

Ubezpieczycielowi w 2016 r. udało się zebrać ponad 743 mln zł składki przypisanej brutto. Tym samym odnotowano spadek przychodów z tego tytułu w porównaniu z rokiem 2015, kiedy wartość zebranej składki wyniosła 1,65 mld zł.

...
Czytaj więcej

Wyniki VIG Polska za 2016 rok

W minionym roku Grupa VIG odnotowała znaczący wzrost składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych i osobowych. W ubezpieczeniach na życie ze składką regularną, mimo spadków na rynku, odnotowano wzrost o 5,1%.

...
Czytaj więcej

W 2016 r. Grupa Europa wypracowała niemal 1,5 mld zł składki przypisanej brutto

W dniu 22 marca 2017 r. Grupa Ubezpieczeniowa Europa opublikowała wyniki finansowe za 2016 r. Jak podaje, w minionym roku Grupa wypracowała prawie 1,5 mld zł składki przypisanej brutto (wg PSR i odpowiednio 1,3 mld zł wg MSR) oraz ponad 57 mln zł zysku.

...
Czytaj więcej

Polish insurers boost life segment net take by 3% y/y after H1 2019

Polish insurers increased 6M net earnings in the life segment by nearly 3% y/y and by 9.3% in the non-life segment, a Polish Insurance Association’s report shows. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

New Support Fund for insurers will launch

Poland will burden insurers with premiums to the planned Support Fund run by THE insurance guarantee fund and dedicated to granting repayable support to troubled insurers.

...
Czytaj więcej

PZU received EUR 2.8 billion GWP in H1 2019

The PZU Group has achieved in H1 2019 the highest net financial result attributed to the parent company for the first half of the last five years, of PLN 1.48 billion. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Insurance Guarantee Fund will grant new benefits to motor accident victims

The Polish Insurance Guarantee Fund (UFG) has announced it will be compensating the victims of accidents from the past years, in the cases where insurers' motor liability insurance funds have been exhausted. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Aviva published financial results

In the first half of this year Aviva noted an increase in the gross premium in both life and property insurance.

...
Czytaj więcej

Łukasz Świerczek became a board member of Unum

The supervision board of Unum Życie TUiR S.A. has appointed Łukasz Świerczek to the insurer’s board. He will be responsible for legal issues and administration in the company. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland with the biggest market share in the CEE region

According to the XPrimm publication, the CEE insurance market was worth EUR 10.1 billion at the end of March 2019, 2% more than a year before. The biggest part of the market belongs to the Polish market. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PKO Ubezpieczenia launches new life insurance products with a guaranteed sum up to PLN 1m

The Polish insurance company – PKO Ubezpieczenia – provides life protection in the event of death. Clients can obtain the guaranteed sum from PLN 300k to PLN 1m. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Piotr Wrzesiński (PIA) is a member of Expert Practitioner Panel on PEPP

EIOPA established its Expert Practitioner Panel on the Pan-European Personal Pension Product (PEPP). Piotr Wrzesiński a Polish Insurance Association expert was invited to take part in the group’s work. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

AXA develops its sale process

AXA has presented its plans of sales development. The insurer wants to carry out a digital revolution. The company is going to launch an omnichannel solution in the process of insurance sales and open an e-commerce platform. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Report from the European Commission about application of the Solvency II Directive

The Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Directive Solvency II. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Almost EUR 4 billion in GWP after the first quarter

The Polish insurers' aggregate GWP (gross written premium) was up by 0.6% y/y to PLN 16.35 billion in the first quarter of 2019, according to the financial indicators from the Polish Financial Supervision Authority.

...
Czytaj więcej

AXA sell its life insurance by mBank mobile app

mBank has extended the portfolio of AXA’s insurance product distributing by its mobile application. Currently in the bank’s offer there are travel, property, accidents and (from recently) life insurance. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish insurers boost net profit by 8.6% y/y to PLN 1.14 bln in Q1

Polish insurers increased annual earnings by 8.6% y/y to PLN 1.14 bln in Q1, including an almost 9% increase in the non-life segment to PLN 627.5 mln and 8.2% in the life segment to PLN 508.4 mln, a PIU report shows.

...
Czytaj więcej

MetLife launches an innovative offer to SME

“MetLife Everyone Important” is an alternative product for group insurance. The offer ensures employers, employees and their families individual, customized life and health protection. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia received PLN 6.5 bln GPW in 2018

The Polish insurer ERGO Hestia has announced its financial results after 2018. The insurer noted a record number of gross written premiums and technical result. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

AXA will sell insurance products through cooperative banks

AXA will deliver insurance products through their online platform to clients of cooperative banks. AXA wants to strengthened its position in the bancassurance sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

New supervisory powers to be granted to KNF towards foreign insurers

KNF will be entitled to punish foreign insurance companies or foreign reinsurance companies that carry out activities in the territory of the Poland through branches or under the freedom to provide service. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU insurer increases Q1 2019 net profit to PLN 747 mln

The largest Polish insurance group PZU has published its results for Q1 2019. The Group noticed a growth by 19% to PLN 747 mln. The expected result was estimated at about PLN 684 mln.

...
Czytaj więcej

New members of Concordia Board and Supervision Board

The Supervision Board of Concordia Capital SA and Concordia Polska TUW have been extended by new members: Beata Baluta and Agnieszka Lewandowska. Two new members also joined to the companies’ board. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Statement on the conduct of business rules for certain financial market entities following brexit

The Polish Financial Supervision Authority published its statement on the entry into force of the Act on the conduct of business rules for certain financial market entities. ​Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Roman Pałac to become PZU Życie CEO for the next term of office

The PZU Supervision Board has reappointed Roman Pałac as CEO of the life insurance company PZU Życie for the next term of office. He will hold this position until 31 December 2022. ​Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Vienna Life launches electronic signature

Vienna Life has launched a new service for its clients. They may sign a life insurance agreement online.

...
Czytaj więcej

Clients lodged 370k complaints to insurers in 2018

The Financial Ombudsman has published its activity report. As he wrote, in 2018 clients submitted more than 14k motions to the institution to take intervention against insurance companies. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Warta improved its financial results

Warta obtained in 2018 gross written premiums amounting to PLN 6.4 bln. The company announces further innovation solution implementation to improve clients’ services and fasten the claims settlement process. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish Insurance market after 2018

The Polish Insurance Association has presented data about the Polish Insurance sector after 2018. The insurer made higher profits and financial results than a year before. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

KNF will supervise foreign insurers in Poland

The Polish government wants to change the legal rules related to foreign insurance companies that run their business in Poland. These entities will be supervised by the Polish financial watchdog. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Financial results of Aviva in 2018

Aviva’s operational profit on the Polish market in 2018 amounted to PLN 956m. It means a growth by 8%y/y. The value of new business in the life insurance sector was PLN 279m. In 2017 it was 276m. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Financial results of PZU Group: the highest annual profit in 5 years and record GWP

In 2018 the PZU Group posted its highest annual net profit in 5 years at the Group level. Gross written premium hit a new record in the PZU Group’s history in the full year 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PKO Ubezpieczenia received PLN 1 bln premium in 2018

PKO Ubezpieczenia has published its financial results after 2018. The insurer achieved record profits.

...
Czytaj więcej

Financial results of Unum Życie: PLN 22m profit in 2018

The life insurer Unum Życie has presented its financial results after 2018. The company earned PLN 22.1m profits. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Financial institutions running PPK has to pay PLN 0.18 monthly fee per account

The Polish Finance Ministry wants institutions running employer-sponsored pension plans (PPK) to pay PLN 0.18 per account monthly to state development fund PFR.

...
Czytaj więcej

UOKiK has made its first decision about the sale of GetBack corporate bonds

UOKiK is taking strong action on irregularities related to the sale of GetBack corporate bonds. It has made its first decision on that matter. It pertains to Polish Brokerage House for putting an abusive clause in contracts.

...
Czytaj więcej

MetLife offers life and health insurance to Ukrainians

MetLife has introduced changes in the scope of insurance risk evaluation and facilities for Ukrainians.

...
Czytaj więcej

Insurance sector is mentioned in inspection plan of the Personal Data Protection Office for this year

The President of the Personal Data Protection Office has presented the plan of branch inspection in 2019. The Office wants to check data processing in the insurance sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish regulator allows 75-100% dividend payments from 2018 profits to insurers

The Polish Financial Supervision Authority has allowed payments of dividends up to 75% of 2018 profits for insurers which meet a set of regulatory and solvency ratings. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Decreasing popularity of unit-linked life insurance products after Q3 2018

Polish insurers have received EUR 10.84 billion premiums after Q3 2018. It is 1.2% more than a year before. They paid EUR 6.87 billion claims. Most damages and liquidated damages related to motor insurance. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Pramerica Życie changes its name to Unum Życie

The acquisition process of Pramerica Życie by the American Unum Group has been completed. The ownership change has led to the Polish company’s brand and logo to be up-dated.

...
Czytaj więcej

UOKiK summed up its activity against out-linked insurance

UOKiK has summed up its activity in the area of client complaints on out-linked insurance products.

...
Czytaj więcej

Insurance crime in 2017

Polish insurers deal with insurance crime detection better. It is the main finding from the newest Polish Insurance Association’s report about insurance crime. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

President signed Employee Capital Plan Act

On 19th November President Andrzej Duda signed the act on Employee Capital Plans (PPK) - private pension programme. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU Group: highest quarterly profit in 5 years and record high premium

The PZU Group posted the highest quarterly net profit in 5 years, both at the Group level (PLN 1.56 bln) and at the parent company level (PLN 1.01 bln). Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish upper house passed pension plan bill without amendments

On 26 October the Polish upper house of Parliament (Senate) passed the bill introducing employer-sponsored pension plans (PPK) without amendments.

...
Czytaj więcej

PIU: the number of people with additional medical insurance is growing

According to data published by the Polish Insurance Association, the number of people with additional health insurance increased by 14% compared to last year.

...
Czytaj więcej

FinMin Piotr Nowak about the condition of insurance sector

​Piotr Nowak Undersecretary of State in the Ministry of Finance presented information about the current condition and development prospects of the insurance and banking sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Acquisition of Pramerica Życie by Unum Group is completed

Unum Group has finished its purchase of Pramerica Życie TUiR SA, a life insurer in Poland. The transaction will support Unum's long-term growth strategy of protecting more people. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish MPs passed the bill on employer-sponsored pension plan

On 4 October Poland's lower house of parliament passed a bill introducing employer-sponsored pension plans (PPK). The bill was passed with 229 votes in favor and 197 against. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Insurers profits grew to PLN 3.8 bln in H1 2018

The net profit of insurers operating on the Polish market increased to PLN 3.81 bln in H1 2018, a 0.2 percent y/y growth.

...
Czytaj więcej

UOKiK gave Generali consent to takeover Concordia

UOKiK has given Generali its consent to takeover full control of the Polish insurers Concordia Capital and Concordia Polska TUW. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU: record-breaking sales and net profit of PLN 2.4 billion

This was a record-breaking quarter in terms of sales in the PZU Group’s history. Gross written premium was PLN 6.1 billion. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Vienna Insurance Group with the rating of A+ with a stable outlook

The international rating agency Standard & Poor’s (S&P) reconfirmed the A+ rating with a stable outlook for Vienna Insurance Group (VIG) on 30 August 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Communication on the supervisory measures undertaken by the National Bank of Hungary towards NOVIS Poist’ovňa a.s.

KNF has reported that the National Bank of Hungary decided to temporarily suspend the sale of life insurance products offered in the territory of Hungary by the Slovak insurance undertaking NOVIS Poist’ovňa a.s. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Vienna Insurance Group right on track in the first half of 2018 - clear improvement in all key figures

Vienna Insurance Group’s (VIG) half-year results for 2018 show further improvement in key figures. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Aviva increased its profits after H1 2018

​After the first half of the year Aviva and BZ WBK-Aviva noticed the growth of companies’ operational profits by 9%. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

MetLife launched new digital versions of insurance policies

MetLife’s clients who buy one of their individual life insurance products will receive the policy in a digital version. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EIOPA publishes the third paper of a series on systemic risk and macroprudential policy in the insurance sector 

On 31 July 2018 the EIOPA published the third in a series of papers with the aim of contributing to the debate on systemic risk and macroprudential policy. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU insurer on life unit

The Insurer PZU's life unit enjoyed a good half-year and hopes to see positive effects of the change in sales channels in the second half, the CEO of the life unit Roman Pałac told PAP.

...
Czytaj więcej

UOKiK conducts proceeding against a loan company

UOKiK) has received many complaints and inquiries about Profi Credit Polska. The UOKiK’s doubts are caused by the insurance fee which is often higher than the loan amount. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Provident is to sell insurance from AXA

Provident is going to enter the insurance distribution business. AXA was chosen to be their partner in the project. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland would need to rush to implement PPK in late 2019

Poland would have to proceed at an "express pace" to implement the employer-sponsored pension plans PPK in late 2019, while the currently targeted mid-2019 implementation is "a minimum" date. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Financial Ministry works on extension of foreign insurers supervision

A financial ministry representative said that the institution are preparing new regulations on the supervision of European Union (EU) insurance companies which perform insurance activity in the territory of Poland. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish insurers boost Q1 net profits by 1.9% y/y to PLN 1.06 bln

​Polish insurers increased their Q1 net earnings by 1.9% y/y to PLN 1.06 bln as improving performance of the property segment more than offset the deteriorating results of the life segment. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Comarch Insurance Agent Essentials launched at AXA Luxembourg

Comarch Insurance Agents Essentials, a system dedicated for insurance agents, brokers and bank partners, has gone live at AXA Luxembourg. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish insurers want PPK assets exempt from bank tax

Poland's insurers lobby – the Polish Insurance Association - wants to assets of employer-sponsored pension plans (PPK) managed by insurers to be exempt from the tax on financial institutions. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Merger of Compensa Życie i Polisa-Życie finished

On 30 May 2018 the merger process of Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group and Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group finished. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland to implement PPK pension plans on 1 July 2019

Poland expects to implement the employer-sponsored PPK pension plans on 1 July 2019, as a six month vacatio legis is needed, Minister of Finance Teresa Czerwinska said. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Almost 2.3m Poles have private health insurance

At the end of 2017 the number of Poles who have additional health insurance increased by 22%. Currently  2.27m people use private medical services due to their own health insurance. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland to allow pension life insurers and fund managers, to run pension schemes PPK

Poland will allow pension fund managers and life insurers to run employer-sponsored pension schemes PPK, according to a new draft bill on PPKs outlined over on Saturday by development fund PFR head Pawel Borys. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU Q1 net profit down 32% but tops forecasts

The Polish insurer PZU S.A. on 16 May reported a PLN 1.043 mln first-quarter net profit. Gross written premiums reached PLN 5.83 bln, just below analysts’ expectations. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Pramerica increased its net profit by 38%

The financial net profit of Pramerica Życie TUiR SA in 2017 amounted to PLN 27.4m, a 38% increase y/y. Last year the insurer collected PLN 261.8m premiums. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The Polish President finishes regulations about policies whose beneficiary has not submitted a compensation motion

Andrzej Dera, a minister in the Chancellery of the President said that work on regulating life insurance policies belonging to deceased people is finishing and should be completed by the end of June. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU sales life insurance on the internet

PZU has started to distribute a new life insurance policy on its online platform. Read more on beinsured.pl/eng. 

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia with 13% growth y/y in insurance premiums in 2017

Sopot-based insurer ERGO Hestia Group has posted PLN 5.854 billion in gross written premiums in 2017, a 12.8 percent increase y/y. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Financial Ombudsman: in 2017 clients lodged more complaints on insurance entities

In 2017 clients lodged 367,916 complaints on insurance sector entities. 25% of them were considered in accordance with the client’s demand. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish insurers with PLN 5.69 bln profit in 2017

The net profit of insurers operating on the Polish market increased to PLN 5.69 billion in 2017 compared to PLN 4.09 billion a year earlier. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Mirosław Kisyk has been appointed to MetLife Poland CEO

​Łukasz Kalinowski, the existing MetLife Poland CEO, has resigned from his position. Together with his resignation from the CEO position he finished his cooperation with the insurance company. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PPK pension plans can be managed by insurers

Piotr Nowak deputy minister of finance during the interview with the Polish Press Agency said that Polish life insurance companies can take part in planning retirement reform. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Insurers made PLN 5 bln profit in 2017

​The Polish Insurance Association (PIA) has published industry data from 2017. In the last year insurers paid out almost PLN 40 bln in compensation and made PLN 5 bln profit. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Vienna Insurance Group reaps successes of its CEE strategy

Vienna Insurance Group has published its financial results from 2017. The insurer noted the growth of its business , especially in the CEE region. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Bulgarian Euroins to launch operations in Poland in H1

Bulgarian insurance company Euroins, part of Euroins Insurance Group (EIG), will start operations in Poland in the first half of 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU 2017 net profit up at PLN 2.91 bln, above forecasts

Listed insurer PZU increased fourth quarter attributable net profits by 22% to PLN 764 mln, the firm's financial report showed. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The 2nd edition of IFRS 17 Implementation in Life Insurance

The marcus evans conference ‘IFRS 17 Implementation in Life Insurance’ will show how to develop appropriate controls, systems and models in line with IFRS 17. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Strategic Risk Management for Transformation in Insurance

The marcus evans conference ‘Strategic Risk Management for Transformation in Insurance’ will offer practical examples of how insurers manage and monitor exposure to risk emerging from changes in technology and business. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Unum submitted a proposal about Pramerica takeover

​Unum has submitted a proposal to the Office of Competition and Consumer Protection about the takeover of Pramerica Życie TUiR SA. 

...
Czytaj więcej

Insurers paid out PLN 29.6 bln to injured after Q3 2017

After the first three quarters of 2017, Polish insurers had paid out PLN 29.6 billion in compensation and benefits to injured parties and customers. This is 9% more than the year before.

...
Czytaj więcej

Insurer PZU's unit Link4 raises PLN 1 bln in premiums, expects single-digit growth in 2018

Insurer PZU's direct insurance unit Link4 has raised PLN 1 bln in gross written premiums and expects single-digit growth in this area in 2018, CEO Agnieszka Wronska told a conference.

...
Czytaj więcej

Marsh: Global Insurance Market Index after Q3 2017

Global insurance renewal rates fell for the 18th consecutive quarter in the third quarter of 2017.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie purchases another medical establishment

The insurer PZU's unit PZU Zdrowie has taken over the medical establishment Centrum Medyczne Sw. Lukasza in the city of Czestochowa in the Slaskie province, the largest specialist medical services provider in the region.

...
Czytaj więcej

The New PZU - More Than Insurance

On 9 January 2018 the top Polish insurer PZU presented its Updated Strategy and Implementation Plan for 2017-2020. The values of New PZU are focusing on consumer needs and digitalization.

...
Czytaj więcej

Consumer protection institution presents its opinion in the unit-linked case

The President of the UOKiK has presented yet another reasoned opinion concerning unit-linked life insurance plans (ULIPs), also known as savings insurance policies.

...
Czytaj więcej

Polish insurers raise 34.5% of Q3 life insurance gross written premium via bancassurance

Polish insurers slightly increased the share of bancassurance channel sales in total gross written premium collected in the life insurance segment in Q3 to 34.5% of PLN 18.3 bln from 34.3% of PLN 17.8 bln in the prior year period.

...
Czytaj więcej

377th Financial Supervisory Authority meeting: Marcus van der Ploeg is Aegon CEO

The 377th Financial Supervisory Authority meeting was held on 19 December 2017. During the meeting the institution gave Marcus van der Ploeg consent to become the CEO of Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.

...
Czytaj więcej

UOKiK activities in 2016

UOKiK has published the Authority’s Report on Activities. In 2016 The President of UOKiK made 840 decisions concerning protection of competition and consumers. Financial penalties were amounted to nearly PLN 107 million.

...
Czytaj więcej

Telecom Play introduces insurance app

The Polish mobile operator P4, trading under the brand Play, has launched the mobile app called Play Insurance, enabling customers to sign an insurance contract within a minute. Play clients find 31 insurance products (in 73 options).

...
Czytaj więcej

KNF: Poland will allow 75-100% dividend payments from 2017 profits to qualifying insurers

Poland will allow dividend payments of up to 75% of 2017 profits for insurers meeting a set of regulatory and solvency ratings and will extend the cap to 100% for extra-solvent insurers who will show an excess surplus of capital.

...
Czytaj więcej

Aneta Maykowska joins the board of Open Life

Aneta Maykowska joined the board of the life insurance company Open Life TU Życie SA on 27 November 2017. As a Vice-president of the company, she is responsible for finance, controlling, audit and accounting.

...
Czytaj więcej

375th Financial Supervisory Authority meeting: Artur Maliszewski CEO of AXA

The 375th Financial Supervisory Authority meeting was held on 21 November 2017. During the meeting the institution gave Artur Maliszewski consent to become the CEO of AXA Życie TU SA and AXA Ubezpieczenia TUiR SA.

...
Czytaj więcej

The PZU Group doubles its net profit in the first 3 quarters of 2017 y/y

The largest Polish insurer has published its financial results after Q3 2017. Gross written premium was up 15.1% y/y to PLN 16.9 billion. Aa a consequence PZU’s profit has doubled. The PZU Group’s net profit rose to PLN 3 billion.

...
Czytaj więcej

PIA Annual Report 2016

The Polish Insurance Association (PIA) has published its Annual Report for 2016. The report consists, inter alia, of the following chapters: organisational structure of the Polish Insurance Association, activities of the Polish Insurance Association.

...
Czytaj więcej

Insurance Industry Risk Assessment

S&P assesses the insurance industry for the life insurance sector and for the P/C insurance sector in Poland as moderate. The assessment reflects the view of the life sector's industry risk as moderate and the P/C industry risk as intermediate.

...
Czytaj więcej

Court judgements: consumer protection

The following enterprises were subject to judicial judgements following decisions concerning consumer protection made by the Office. The judgments pertain to decisions concerning protection of collective consumer interests.

...
Czytaj więcej

Polish deputies support the bill implementing the regulation on PRIIPs

434 members of the Polish Parliament have supported a bill to amend the act on financial market supervision and the act on insurance activity. The amendment implementing Regulation PRIIPs.

...
Czytaj więcej

Will GDPR open a way to abuse in insurance?

Some people recognize GDPR as a risk for market development, especially the insurance market. Other people treat GDPR as an opportunity. It means the abolition of the written consent requirement for sensitive data processing.

...
Czytaj więcej

Insurers paid out PLN 20 billion in insurance compensation

The Polish Insurance Association has presented the results of the Polish insurance market after Q2 2017. From January to June 2017 insurers paid out PLN 19.7 bln in compensation and benefits. It is a growth of 8% compared with the results after Q2 2016.

...
Czytaj więcej

Detailed recap of PZU’s results in H1 2017

In H1 2017 the PZU Group collected gross written premium of PLN 11,6 million, i.e. 17.7% more than in the corresponding period of the previous year.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues

The Ministry of Finance and Development has presented a bill amending the act on insurance and reinsurance activity. The bill is a result of the notification made by the European Commission which found shortcoming in the implementation of the Solvency II.

...
Czytaj więcej

PZU once again posts record-breaking gross written premium and doubles its profit in H1 2017

The last 6 months were the best terms of sales in PZU’s history. Gross written premium climbed 17.7% y/y to PLN 11.6 billion. Also PZU noticed a rising number of clients - 500,000 in H1 2017 compared to H1 2016.

...
Czytaj więcej

Open Life achieved PLN 1 bln premiums in H1 2017

The Polish life insurer Open Life has finished H1 2017 with PLN 1 bln premiums. This result increased by 66% in comparison with the results after H1 2016. The net profit was PLN 5.6 mln.

...
Czytaj więcej

Insurer Aviva`s Polish unit boosts operating profit by 9% y/y to PLN 450 mln in H1

Insurer Aviva's Polish arm enjoyed a 9% y/y hike in group operating profit in H1, with net take in both life and non-life insurance segments going up despite a drop in premiums and higher claims payouts.

...
Czytaj więcej

Poland now expects retirement reform to enter into force in July 2018 - FinMin Morawiecki

Poland will implement a planned reform of its open pension funds (OFE) only as of July 2018 given the complexity of the reform and the need for the social insurance board to make preparations.

...
Czytaj więcej

NBP: Financial Stability Report. Technical provisions of insurance companies and claims

In June 2017 Narodowy Bank Polski (the Polish Central Bank) published a “Financial Stability Report”. The report assessed financial system stability in Poland.

...
Czytaj więcej

NOVIS: First European life insurance company jumping into the digital currency age

Payment21.com has recently announced its new partnership with the EU-based NOVIS Insurance Company which will enable the insurer to accept digital currency in all of their markets.

...
Czytaj więcej

NBP: Financial Stability Report. Insurance companies

​In June 2017 Narodowy Bank Polski (the Polish Central Bank) published a “Financial Stability Report”. The report assessed financial system stability in Poland.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (the second half of June 2017)

On 21 June the Standing Committee of the Council of Ministers adopted a bill on the distribution of insurance and addressed it for consideration by the Law Commission.

...
Czytaj więcej

The Polish Insurance Association: the insurance market after Q1 2017

The Polish Insurance Association (PIA) has presented the results of the Polish insurance market after Q1 2017. From January to March 2017 insurers paid more than PLN 10 bln in compensation and benefits.

...
Czytaj więcej

More than every second Pole does not have life insurance

According to research conducted by Kantar Public and the insurer Concordia, more than 50% of Poles (52%) do not have life insurance. One–quarter of them said that this product is unnecessary for them.

...
Czytaj więcej

The Polish insurance market after Q1 2017

KNF has showed the financial and statistical data of the Polish insurance market after Q1. The publication includes information about insurance companies, their financial and statistical reports and effectiveness indicators.

...
Czytaj więcej

Allianz Polska to redouble operating profit within the next couple of years

Insurer Allianz Polska wants to redouble its operating profit within the next few years and in the long-term. It wants to reach a double-digit market share thanks to organic growth and acquisitions, CEO Veit Stutz told during a news conference.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (the second half of May 2017)

On 17 May 2017, the International Accounting Standards Board published the final IFRS 17, the new international financial reporting standards for insurance companies. The new standards will change the way insurance companies operate.

...
Czytaj więcej

The Financial Ombudsman wants to regulate deceased’s policies

The Financial Ombudsman has made an appeal to the Polish President Andrzej Duda to adopt a legislative initiative to regulate the issue of policies whose owners have died.

...
Czytaj więcej

PZU insurer beats consensus with PLN 940 mln attrib. net profit in Q1

Listed insurer PZU earned PLN 940 mln in Q1 attributable net profit, beating consensus forecast at PLN 902.5 mln, the firm's first quarter financial report showed.

...
Czytaj więcej

Position on the placing by insurance companies of GTCI and other standard contracts on their website

On 9 May 2017, the Polish Financial Supervision Authority (KNF) published its position on the placing by insurance companies on their websites of the general terms and conditions of insurance and other standard contracts.

...
Czytaj więcej

Polish insurers plan 25.6% increase in net profits in 2017 to PLN 5.25 bln

Polish insurers are estimating an almost 26% increase in net profits to PLN 5.25 bln in 2017 thanks to a strong rebound in insurance profits in the property and casualty line, Poland's financial market regulator said of the forecasts provided by insurers.

...
Czytaj więcej

Roman Pałac is the President of the PZU Życie SA Management Board

On 26 April 2017 the Supervision of PZU ŻYCIE SA (the life insurance company of PZU SA) appointed Roman Pałac to the position of the company’s CEO. He replaces Paweł Surówka who become the CEO of PZU Group.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (the second half of April 2017)

The Office of the Financial Supervision Authority has published the "Report on the condition of the insurance sector after the fourth quarters of 2016".

...
Czytaj więcej

Aviva`s Smart Life – paving the way to digital life insurance

Smart Life is the first entirely online life insurance product available for new customers on the Polish market. Aviva Poland has decided to embrace the changes in customer behavior and the exponential needs of the Millennial and iGen/GenZ generations.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (the first half of April 2017)

The President of the Office for Competition and Consumer Protection is conducting proceedings on the increase of premiums of motor third party liability insurance.

...
Czytaj więcej

Summary of latest interesting insurance issues (March 2017)

On 1 March 2017 the Regulation of the Minister of Development Finance of 21 February 2017 on the model of contents of bank and insurance guarantees submitted as excise security (Journal of Laws of 27 February 2017, item 378) entered into force.

...
Czytaj więcej

Warta: high profitability through innovation (life insurance)

In response to the new provisions of law and customer needs, Warta gave high priority to the introduction of changes in the life insurance segment. In 2016, the Warta life insurance company posted over PLN 743 million of gross written premium.

...
Czytaj więcej

The impact of the PRIIPs Regulation on changes in the financial services sector

Polish Parliament is currently working on a draft law amending the Act on the Supervision over the Financial Market and the Act on Insurance and Reinsurance activities amending the Act of 21 July 2006 on Supervision over the Financial Market.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 9

Tematem dyskusji jest m.in. projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, zmiana nazwy AIG na Colonnade Insurance S.A., a także obowiązujące od 1 lipca 2017 r., znowelizowane przepisy dotyczące wyłączenia zwolnienia z podatku VAT dla usług likwidacji szkód.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 8

Tematem dyskusji jest udostępnienie przez UFG historii ubezpieczenia OC online; duże inwestycje w nowe technologie VIG; a także uchwała SN, zgodnie z którą odszkodowania za szkody wyrządzone przez psa rolników będą pokrywane z ubezpieczenia OC rolników.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 7

Tomasz Jeleński, Piotr Czublun oraz Agnieszka Wesołowska komentują dla Państwa najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Omawiają między innymi raport finansowo-statystyczny KNF dot. branży ubezpieczeniowej po I kwartale 2017 r.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 6

W najnowszym nagraniu, Tomasz Jeleński i Piotr Czublun rozmawiają m.in. o powołaniu Małgorzaty Sadurskiej do Zarządu PZU, o nowej strategii Allianz Polska na najbliższy rok, a także o tym, że bankowy tytuł egzekucyjny nie przerywa biegu przedawnienia.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 4

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia komentują dla Państwa dziennikarz Tomasz Jeleński oraz mec. Piotr Czublun. Dyskutują m.in. na temat kolejnej wersji projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 3

W odcinku Tomasz Jeleński i Piotr Czublun dyskutują m.in. na temat zaprezentowanych przez UKNF propozycji rozwiązań, które przyczynią się do poprawy środowiska rozwoju sektora FinTech w Polsce.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 2

W kolejnym podcaście wysłuchają Państwo m.in. na temat stanowiska UOKiK i KNF odnośnie elektronicznej komunikacji zakładów ubezpieczeń z klientami, danych UFG, dotyczących spraw regresowych, a także nowej ofercie produktów ubezpieczeniowych od UNIQA.

...
Czytaj więcej

Podcast beinsured odc. 1

Dziennikarz Tomasz Jeleński oraz mec. Piotr Czublun komentują najważniejsze wydarzenia ostatnich dni. Dyskutują m.in. na temat decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zamiaru zakupu pakietu akcji Banku Pekao SA.

...
Czytaj więcej

7 czerwca: Seminarium KNF: „Status przeglądu formuły standardowej kapitałowego wymogu wypłacalności SCR”

Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku przy KNF organizuje szkolenie pt. „Status przeglądu formuły standardowej kapitałowego wymogu wypłacalności SCR”.  Seminarium skierowane jest do przedstawicieli krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

...
Czytaj więcej

11 kwietnia 2018 r. - REKLAMACJE I ADR: Nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „REKLAMACJE i ADR: Nowe obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń”. Warsztat Szkoły Ubezpieczeń beinsured poprowadzą eksperci prawa ubezpieczeń z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

...
Czytaj więcej

12 kwietnia 2017 r. - Wpływ rozporządzenia PRIIPs na sektor usług finansowych

W dniu 12 kwietnia 2017 r. odbyła się kolejna Szkoła Ubezpieczeń beinsured. Spotkanie w całości poświęcone było rozporządzeniu PRIIPs. Warsztat dotyczący wpływu nowych regulacji na rynek finansowy poprowadził mec. Piotr Czublun.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Wytyczne dot. ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych na podst. IDD

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował Wytyczne na podstawie dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń na temat ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: PPK w organizacji

Do 25 października br. podmioty zatrudniające ponad 250 osób muszą dokonać wyboru dostawcy PPK oraz rozpocząć proces wdrażania PPK do swojej organizacji.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: Przyszłość ubezpieczeń

W kolejnym odcinku #BeInObiektywnie mec. Piotr Czublun z Jarosławem Matusiewiczem, prezesem zarządu UNIQA TU S.A. i UNIQA TU na Życie S.A., rozmawiał na temat kierunku rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie - klient w ubezpieczeniach grupowych

Prezentujemy kolejny odcinek #BeInObiektywnie 🎬! W 4 odcinku specjaliści z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI zastanawiają się m.in. Kim jest klient w ubezpieczeniach grupowych?

...
Czytaj więcej

​Przegląd prasy​ 20 września 2019 r.

​Przegląd prasy​ 20 września 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 23 sierpnia 2019 r.

Przegląd prasy 23 sierpnia 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 12 lipca 2019 r.

Przegląd prasy​ 12 lipca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 1 lipca 2019 r.

Przegląd prasy​ 1 lipca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy​ 27 czerwca 2019 r.

Przegląd prasy​ 27 czerwca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy ​13 czerwca 2019 r.

Przegląd prasy ​13 czerwca 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 30 maja 2019 r.

Przegląd prasy 30 maja 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 20 maja 2019 r.

Przegląd prasy 20 maja 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 17 maja 2019 r.

Przegląd prasy 17 maja 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 9 maja 2019 r.

Przegląd prasy 9 maja 2019 r.

...
Czytaj więcej
1  2