Co ubezpieczyciele zrobią z zyskami wypracowanymi w 2019 r.?

W marcu tego roku organ nadzoru wystosował stanowisko do podmiotów sektora ubezpieczeniowego. Zawarł w nim oczekiwanie, że w tym roku, ze względu na wybuch pandemii spółki ubezpieczeniowe zrezygnują z wypłat dywidend akcjonariuszom.

...
Czytaj więcej

TUW "TUW" z ofertą dla pszczelarzy

TUW „TUW” wprowadza kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla pszczelarzy.

...
Czytaj więcej

Turyści nie chcą podróżować bez ubezpieczenia

Po zniesieniu lockdownu, turyści masowo kupowali ubezpieczenia podróżne. Portal odnotował prawie dwukrotny wzrost sprzedaży w porównaniu w ubiegłym rokiem.

...
Czytaj więcej

Santander Leasing z grupowym ubezpieczeniem od cyber ryzyk

Santander Leasing, jako pierwsza firma leasingowa na rynku, wprowadza grupowe ubezpieczenie od cyber ryzyk. Produkt powstał przy współpracy z STU Ergo Hestia.

...
Czytaj więcej

Gwarancje ubezpieczeniowe w UNIQA

UNIQA wdrożyła nowy produkt - Gwarancje ubezpieczeniowe - w ramach Portalu Obsługi Sprzedaży. Bazą dla tego produktu jest system Comarch Digital Insurance.

...
Czytaj więcej

RF złożył skargę nadzwyczajną dot. wysokości kwoty odszkodowania z umowy OC ppm. Czy jest to zgodne z ustawowymi zadaniami RF?

Niezależnie. jak ocenimy motywy stojące za likwidacją instytucji Rzecznika Finansowego, warto zastanowić się czy każda aktywność Rzecznika w rzeczywistości jest działaniem z korzyścią dla klientów rynku finansowego.

...
Czytaj więcej

RF złożył skargę nadzwyczajną ws. ustalania wysokości odszkodowania za szkody komunikacyjne

Rzecznik Finansowy złożył do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sporze dotyczącym wysokości kwoty odszkodowania z umowy OC komunikacyjnego. Wniosek RF dot. praktyki polegającej na ustalaniu tej kwoty od przedstawianych przez poszkodowanego faktur.  

...
Czytaj więcej

Aviva celuje w ubezpieczenia majątkowe

Aviva planuje powiększyć swój udział na rynku majątkowym – podaje Puls Biznesu. W ostatnim czasie ubezpieczyciel przeprowadzał rekrutacje na stanowiska managerskie dla specjalistów z segmentu majątkowego, a także zainwestował w marketing.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance Polska z „Planem wsparcia w chorobie” wspólnie z BNP Paribas Cardif

„Plan wsparcia w chorobie” to produkt dostępny dla klientów Banku BNP Paribas, którego zakres obejmuje wsparcie finansowe w sytuacji zachorowania na nowotwór lub poważne schorzenie kardiologiczne.

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska przedłużyła o 6 miesięcy ubezpieczenia należności handlowych od KUKE

KE podjęła decyzję o wydłużeniu, o 6 miesięcy, okresu obowiązywania tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy publicznej. Na skutek tej decyzji polskie spółki eksportujące do krajów Wspólnoty i OECD mogą dłużej korzystać z KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+.

...
Czytaj więcej

Porówneo i Mondial Assistance otwierają Centrum Pomocy

Internetowa porównywarka ubezpieczeń Porówneo udostępniła klientom nową usługę - Centrum Pomocy. Do współpracy zaproszono Mondial Assistance.

...
Czytaj więcej

Cyberpolisy coraz popularniejsze

Zainteresowanie ubezpieczeniem od cyberryzyk jest coraz większe – donosi Puls Biznesu. Związane jest to głównie z pracą zdalną, w której łatwiej o ryzyko ataku cybernetycznego.

...
Czytaj więcej

PZU wprowadziło do oferty Ubezpieczenia Dla Zarządzających Spółkami

PZU rozszerzyło swoją ofertę produktów o nowe ubezpieczenie D&O. Produkt zapewnia ochronę dla członków zarządów spółki od negatywnych skutków ich decyzji. Polisa jest przeznaczona nie tylko dla mniejszych spółek z sektora MŚP. 

...
Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowym modelem odpowiedzialności za błędy medyczne

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w wywiadzie potwierdził, że w ministerstwie zdrowia prowadzone są prace nad nowym systemem ponoszenia odpowiedzialności za błędy medyczne.

...
Czytaj więcej

PZU uruchomiło jesienną sprzedaż ubezpieczeń upraw

PZU rozpoczęło sprzedaż dotowanych ubezpieczeń od ujemnych skutków przezimowania upraw z dotacjami z budżetu państwa.

...
Czytaj więcej

PIU bez uwag do projektu ustawy likwidującej Rzecznika Finansowego

Polska Izba Ubezpieczeń przekazała swoje stanowisko dot. projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej. Izba nie wnosi żadnych uwag do proponowanych rozwiązań, w tym likwidacji Rzecznika Finansowego.

...
Czytaj więcej

Aegon ze wzrostem w I półroczu

Aegon TUnŻ odnotował wzrost wartości zebranej składki w I półroczu 2020 r - do 196,2 mln zł z 182,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

...
Czytaj więcej

TUZ Ubezpieczenia oferuje ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa

TUZ Ubezpieczenia rozpoczął sprzedaż jesiennego pakietu ubezpieczenia upraw rolnych. W tym roku ubiegający się o ochronę rolnicy mogą uzyskać dopłatę z budżetu państwa.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance z nowym produktem: Cyber Casco

Mondial Assistance we współpracy ze start-upem Veronym, wprowadził na rynek produkt łączący oprogramowanie chroniące komputer i urządzenia mobilne z ubezpieczeniem.

...
Czytaj więcej

AXA TFI ze zgodę KNF na zmianę właścicielską

Grupa UNIQA uzyskała już wszystkie zgody polskiego organu nadzoru na przejęcie polskich spółek należących do AXA. Jeszcze w tym roku ma zostać sfinalizowana transakcja.

...
Czytaj więcej

Barometr Ubea.pl: ceny OC wrzesień 2020 r.

We wrześniu ceny OC powróciły do wyniku z początku roku. Barometr Ubea.pl wyniósł 100, o 3 punkty procentowe więcej niż w ubiegłym miesiącu.

...
Czytaj więcej

Bośnia i Hercegowina weszła do Porozumienia Wielostronnego

KE notyfikowała członkostwo Biura Narodowego Bośni i Hercegowiny w Porozumieniu Wielostronnym, co oznacza zniesienie obowiązku kontroli Zielonych Kart - poinformował PBUK. Decyzja wchodzi w życie 19 października br.

...
Czytaj więcej

Julita Czyżewska w zespole Generali Polska

Julita Czyżewska, była szefowa PZU Zdrowie, rozpoczęła pracę w Generali Polska. W spółce będzie odpowiadać za rozwijanie nowych kompetencji w Generali związanych ze zdrowiem.

...
Czytaj więcej

NIK krytykuje system ubezpieczeń rolniczych

Najwyższa Izba Kontroli skrytykowała sposób funkcjonowania ubezpieczeń rolniczych w Polsce. Zdaniem Izby, obecny program dopłat do składek ubezpieczeniowych z budżetu państwa jest nieefektywny i nie wpływa na zwiększenie obszaru ubezpieczonych upraw.

...
Czytaj więcej

Departament Marsha obchodzi 20-lecie działalności

Departament Ryzyk Kredytowych i Politycznych Marsh obchodzi 20-lecie działalności na polskim rynku.

...
Czytaj więcej

Wysokość opłat za brak obowiązkowego OC w 2021 r.

UFG podał do informacji wysokość sankcji za brak obowiązkowego OC ppm. w 2021 r. Opłaty te są wyższe niż w zeszłym roku, ze względu na podwyższenie wysokości płacy minimalnej w Polsce.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez robota

Japoński ubezpieczyciel, Sompo Japan, wprowadził do oferty produkt, który chroni od szkód spowodowanych przez roboty autonomiczne – donosi PAP.

...
Czytaj więcej

BIG InfoMonitor: 225 mln zł do odzyskania przez ubezpieczycieli

Ubezpieczyciele mają do odzyskania prawie 225 mln zł od klientów, którzy nie opłacają zaległości – głównie związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

...
Czytaj więcej

Beata Kozłowska-Chyła otrzymała zgodę KNF na pełnienie funkcji prezesa PZU SA

Komisja Nadzoru Finansowego podczas posiedzenia w dniu 2 października br. jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Beaty Kozłowskiej-Chyły na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA.

...
Czytaj więcej

Oferta dedykowana rolnikom w TUW "TUW"

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" przygotowało specjalną ofertę ubezpieczeniową dla rolników mających w posiadaniu lub współposiadaniu gospodarstwo rolne.

...
Czytaj więcej

Allianz będzie badał satysfakcję klientów z obsługi likwidacji szkód komunikacyjnych

Dwa lata temu Allianz uruchomił system badający satysfakcję klientów z kontaktu z ubezpieczycielem, tzw. 5 star rating. Teraz program zapyta ubezpieczonych także o jakość obsługi w zakresie likwidacji szkód.

...
Czytaj więcej

TU Prévoir rozszerza zakres ubezpieczenia ProKredyt+

Produkt ProKredyt+ od TU Prévoir ma nowy zakres ubezpieczenia. Klienci banków spółdzielczych mogą rozszerzyć jego zakres o pakiety Assistance. Poza tym został podwyższony wiek przystępujących do ubezpieczenia oraz zmniejszona składka.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy skierował skargę nadzwyczajną w sporze o UNWW 

Rzecznik Finansowy wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie dot. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. RF zaskarżył wyrok II instancji, odmawiający przyznania ubezpieczonemu prawa do zwrotu wpłaconych składek.

...
Czytaj więcej

SALTUS Ubezpieczenia oferuje organizację testów przesiewowych na SARS-CoV-2

SALTUS Ubezpieczenia wprowadził nowe ubezpieczenie – Pracowniczy Program Profilaktyczny: Walka z COVID. Ubezpieczyciel pomoże pracodawcom w organizacji testów przesiewowych na SARS-CoV-2 oraz pokryje koszty ich przeprowadzenia.

...
Czytaj więcej

TUW „TUW” przedłuża udogodnienia związane z pandemią

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podjęło decyzję o przedłużeniu do 31 grudnia br. udogodnień wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

...
Czytaj więcej

iUNIQA – platforma prewencyjna dla klientów

iUNIQA to bezpłatna platforma prewencyjna dla klientów z sektora mieszkalnictwa. Korzystać z niej będą pracownicy spółdzielni, wspólnot, ich mieszkańcy oraz zarządcy nieruchomości.

...
Czytaj więcej

Czy będą odszkodowania za lockdown?

Kancelarie odszkodowawcze szukają kolejnego obszaru rozwoju swego biznesu. Tym razem chcą uzyskać odszkodowania od towarzystw ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia od utraty zysku z powodu przerwy w działalności.

...
Czytaj więcej

Klienci LINK4 będą mogli skorzystać z BLS

​Z początkiem października LINK4 dołączy do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Dzięki temu klienci posiadający OC ppm. w towarzystwie będą mogli zlikwidować szkodę u swojego ubezpieczyciela, a nie u ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

...
Czytaj więcej

RF ponownie rozpatrzy skargi dot. wysokości kwoty odszkodowania dla leasingobiorców

Rzecznik Finansowy podał, że ponownie podejmie interwencje w ok. 500 sprawach dot. odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC dla leasingobiorców. Decyzja ta związana jest z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2020 r.

...
Czytaj więcej

AGRO Ubezpieczenia z jesienną sprzedażą ubezpieczeń upraw

W placówkach Poczty Polskiej można skorzystać z jesiennej sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych objętych dopłatami ze środków budżetu państwa – donosi portal sadyogrody.pl.

...
Czytaj więcej

PZU z dodatkiem do OC

PZU przygotowało dodatek do OC dla kierowców, którzy korzystają także z rowerów czy hulajnóg. Ubezpieczyciel pokryje szkody wyrządzone przez posiadaczy OC komunikacyjnego także podczas jazdy urządzeniem transportu osobistego.

...
Czytaj więcej

Ceny gwarantowane w ubezpieczeniach

Z pewnym niepokojem, ale też ciekawością przeczytałem informację podaną ostatnio przez Puls Biznesu o tym, jakoby brytyjski organ nadzoru (FCA) planował wprowadzenie rodzaju gwarantowanych cen na rynku wybranych ubezpieczeń (motoryzacyjne i mieszkaniowe).

...
Czytaj więcej

PZU uruchamia nową usługę dla klientów flotowych i leasingowych

PZU rozszerzyło dla klientów korporacyjnych - flot i leasingów - zakres ubezpieczenia PZU Auto o dodatkowy wariant ubezpieczenia Ochrony Prawnej. Zakres ubezpieczenia obejmuje terytorium całej Europy.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia wzmacnia zabezpieczenie ciągłości biznesowej

​ERGO Hestia wprowadziła nową aplikację webową dla agentów - EH24. Nowe rozwiązania pozwala oferować ubezpieczenie w całodobowym trybie 24/7.

...
Czytaj więcej

Opublikowano projekt ustawy likwidującej instytucję Rzecznika Finansowego

Z dniem 1 stycznia 2021 przestanie istnieć instytucja Rzecznika Finansowego, wynika z opublikowanego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel odmówił realizacji roszczenia. RPO składa skargę nadzwyczajną

​Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. RPO stanął po stronie klienta, któremu ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Concordia rozpoczyna jesienny sezon ubezpieczenia upraw

W Concordia Polska Grupa Generali ruszył jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych, w którym ochronie będą podlegać uprawy zbóż ozimych oraz rzepaku ozimego.

...
Czytaj więcej

Zmiany w ubezpieczeniach AppleCare+

Apple wprowadziło zmiany w produkcie AppleCare+. Dotychczas ubezpieczeni mogli w ciągu dwóch lat zgłosić dwa incydenty, które powstały wskutek nieszczęśliwego wypadku. Od teraz limit ten został zwiększony do czterech – donosi myapple.pl.

...
Czytaj więcej

Rusza Program Certyfikacji Sieci Agencyjnej ERGO Hestii

ERGO Hestia ruszyła z programem Certyfikacji Sieci Agencyjnej. Uczestnictwo w projekcie umożliwia pośrednikom podniesienie kompetencji, usprawnienie obsługi i dotarcie do nowych grup klientów.

...
Czytaj więcej

Kolejne zakłady ubezpieczeń otrzymały wezwanie od RF do zmiany praktyk w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych

​Rzecznik Finansowy wysłał do dziewięciu towarzystw ubezpieczeń wezwania do zaprzestania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przy likwidacji szkód z ubezpieczeń AC.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchomił Bazę Danych Ubezpieczeniowych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przygotował nowe rozwiązania dla ubezpieczycieli - Bazę Danych Ubezpieczeniowych. Z narzędzia będą mogli skorzystać zarówno członkowie UFG, jak i podmioty prowadzące działalność w innych grupach ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Polska Izba Ubezpieczeń nie przygotuje wytycznych ws. szacowania szkód rolniczych

Małopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Polskiej Izby Rolniczej z wnioskiem o opracowanie wytycznych dla biegłych szacujących szkody w uprawach rolniczych. PIU odmówiła przygotowania takiego dokumentu.

...
Czytaj więcej

MF odpowiada na zarzuty dot. potrąceń w likwidacji szkód komunikacyjnych. Na razie nie są planowane regulacje  

Do Ministerstwa Finansów wpłynęła interpelacja nr 9497 w sprawie potrąceń dokonywanych przez ubezpieczycieli przy zwrocie kosztów naprawy pojazdów powypadkowych. Jest to kolejna inicjatywa dot. nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych.  

...
Czytaj więcej

Revoult rozszerza zakres ubezpieczeń turystycznych

Revoult rozszerza zakres ubezpieczeń turystycznych, które oferuje użytkownikom kont Metal – podaje portal cashless.pl.

...
Czytaj więcej

Barometr Ubea.pl: ceny OC w sierpniu 2020 r.

Jak wynika z analizy ekspertów Ubea.pl, w sierpniu średnia cena OC była niewiele większa niż w lipcu: wynik barometru cenowego wyniósł 97, o 1 więcej niż w poprzednim miesiącu.

...
Czytaj więcej

AXA dostarcza ochronę klientom Wakacje.pl na ryzyko zakażenia koronawirusem

​AXA od lipca dostarcza klientom portalu Wakacje.pl ubezpieczenie podróżne rozszerzone o ochronę na wypadek zachorowania na COVID-19, informuje portal money.pl.

...
Czytaj więcej

Concordia Polska Grupa Generali odświeżyła ubezpieczenie dla gospodarstw rolnych AGRO

Concordia Polska Grupa Generali wprowadziła do swojej oferty nową wersję ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych AGRO. Poza ustawowym zakresem ochrony polisa może zostać rozszerzona o takie ryzyka jak zalanie, przepięcie, wandalizm czy kradzież z włamaniem.

...
Czytaj więcej

Wyniki Grupy PZU po I półroczu 2020 roku -  główne obszary wzrostu to segment ubezpieczeń życiowych i bancassurance

I półrocze 2020 r. Grupa PZU zakończyła z przypisem składki brutto na poziomie 11,7 mld z i wynikiem netto 1,6 mld zł.

...
Czytaj więcej

LEASING – czy działam w najlepiej pojętym interesie klienta?

W sytuacji, kiedy produkt lub usługa są rzeczywiście dobrej jakości, a sprzedawcy są dobrze przygotowani do swoich zadań, to stwierdzenie „klient jest najważniejszy” nie może być jedynie pustym sloganem, zwłaszcza na rynku usług regulowanych.

...
Czytaj więcej

MetLife wprowadza na rynek nowe ubezpieczenie „MetLife na Wypadek”

MetLife wprowadziło do swojej oferty nowy produkt ubezpieczenie NNW. „MetLife na Wypadek” to elastyczny produkt zapewniający ochronę w razie mniejszych jak i poważnych urazów, z bogatym pakietem usług assistance i dodatkowych klauzul.

...
Czytaj więcej

Polacy coraz chętniej rejestrują pojazdy z napędami alternatywnymi

Rośnie segment samochodów osobowych z napędami alternatywnymi. W I połowie 2020 r. zarejestrowano 26.821 samochodów tego typu, o 12,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

...
Czytaj więcej

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną w sporze o wysokość odszkodowania za szkodę komunikacyjną

​Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie dotyczącej wysokości odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej.

...
Czytaj więcej

Rozwój Warty zwolnił przez COVID-19 i spadek przychodów z ubezpieczeń komunikacyjnych

W 2019 r.  Warta odnotowała najlepsze wyniki w swojej 100-letniej historii. Rozwój ubezpieczyciela zahamował kryzys koronawirusa. Jednak spółka ma dalsze plany i nie zamierza zwalniać tempa. O kondycji towarzystwa opowiedział red. PB Jarosław Parkot.

...
Czytaj więcej

COVID-19: czy wykorzystamy okazję?

Czy jednak pandemia stwarza jakiekolwiek nowe możliwości dla branży ubezpieczeniowej? W mojej opinii zdecydowanie tak i nie mówię tutaj o tak oczywistym fakcie jak poszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o skutki zarażenia COVID-19...

...
Czytaj więcej

Concordia promuje nazwę Generali wśród klientów

Concordia rozpoczęła promowanie nazwy Generali wśród klientów. Od września klienci Concordii otrzymają na swoich polisach informację, że ubezpieczenia rolne będą oferowane pod nazwą Generali Agro.​

...
Czytaj więcej

Compensa: rośnie popularność zdalnej likwidacji szkód wśród klientów

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group dokonała podsumowania trendów w zakresie likwidacji szkód. Jak zauważają eksperci, wskutek pandemii wzrosło zainteresowanie zdalnymi procesami likwidacyjnymi poprzez aplikację.  

...
Czytaj więcej

VIG uruchamia pilotaż nowej cyfrowej marki w Polsce

​Niedługo na polskim rynku rozpocznie się pilotaż Beesafe - najnowszej marki ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group. W związku z tym zostanie wprowadzona nowa oferta ubezpieczeń z całkowicie cyfrową dystrybucją i likwidacją szkód.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy chce zmian w ubezpieczeniach dla rolników

Zgodnie z informacjami podanymi przez Biuro Rzecznika Finansowego, do Rzecznika trafia rocznie ponad 300 wniosków o interwencję dotyczących ubezpieczeń rolników.

...
Czytaj więcej

RF: polisy szkolne mają słaba ochronę na wypadek koronawirusa

Biuro Rzecznika Finansowego przeanalizowało 13 ubezpieczeń szkolnych. Z analizy wynika, że tylko cztery z nich precyzyjnie rozszerzają ochronę o ryzyko zachorowania na koronawirusa.

...
Czytaj więcej

Koronawirus zmienia rynek ubezpieczeń

Pandemia koronawirusa wpłynęła na ofertę produktów ubezpieczeniowych. Najpierw zmiany nastąpiły w ubezpieczeniach turystycznych, teraz nawet ubezpieczenia dla firm zaczynają uwzględniać ryzyka związane z koronawiursem – donosi Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy przygotował propozycje zmiany w ubezpieczeniach dla rolników

Rzecznik Finansowy poinformował, że zakończył robocze konsultacje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ich efekcie zostały przygotowane przez Biuro RF propozycje zmian z zakresie warunków ubezpieczeń dla producentów rolnych.

...
Czytaj więcej

NNW dla dzieci w Generali zadziała także podczas nauki z domu

Ubezpieczenie NNW dla dzieci w Generali będzie chroniło niezależnie od tego czy zajęcia szkolne będą odbywały się stacjonarnie czy w trybie zdalnym. Ochrona obejmie również urazy spowodowane sportem wyczynowym czy zachorowanie na COVID-19.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy pyta się SN o definicję „ruchu pojazdu”

RF skierował do SN pytanie prawne dot. odszkodowań z tytułu OC ppm. za szkody wyrządzone przez pojazdy wielofunkcyjne. RF wskazał na występujące w orzecznictwie rozbieżności w tej kwestii wynikające z różnej interpretacji pojęcia „ruch pojazdu".

...
Czytaj więcej

TU Europa rozpoczyna wyłączną współpracę z Podioom

​TU Europa ubezpieczy trenerów personalnych w zakresie OC. Jest to efekt współpracy nawiązanej z twórcami aplikacji Podioom do umawiania indywidualnych treningów.

...
Czytaj więcej

W Polsce jest coraz więcej samochodów

W Polsce rośnie liczba samochodów osobowych na 1000 osób – podaje porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl. W 2018 r. wskaźnik motoryzacji był bardzo wysoki.

...
Czytaj więcej

MF przeciwne wprowadzeniu instytucji rzeczoznawcy majątkowego w proces likwidacji szkód komunikacyjnych

W ostatnim wydaniu beinsured prezentowaliśmy Państwu główne postulaty posłów skierowane do ministra finansów w interpelacji nr 9141 ws. działalności zakładów ubezpieczeń. Dziś chcemy zaprezentować odpowiedź resortu na zawarte w interpelacji pytania.

...
Czytaj więcej

Interpelacja w sprawie działalności zakładów ubezpieczeń

Do ministra finansów została skierowana interpelacja nr 9141 w sprawie działalności zakładów ubezpieczeń. Autorzy pisma odnoszą się w nim do informacji o możliwych nieprawidłowościach towarzystw przy likwidacji szkód komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie chroniące przed niewłaściwym skorzystaniem z tarczy antykryzysowej

Na rynku zaczęły pojawiać się ubezpieczenia z klauzulą chroniącą przed sankcjami wynikającymi z nieprawidłowego skorzystania z tzw. tarcz antykryzysowych - donosi Rzeczpospolita.

...
Czytaj więcej

Termin uiszczenia opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym zostanie przesunięty

Ministerstwo Finansów zaproponowało wydłużenie o 2 miesiące terminu uiszczenia opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Odpowiedni projekt wprowadzający zmianę został opublikowany w serwisie Rządowego Centrum Legislacji.

...
Czytaj więcej

PZU z produktem dedykowanym turystom w Tatrach

​PZU przygotował ubezpieczenie dla miłośników wypoczynku w Tatrach - NNW na Szlaku. Produkt zapewnia ochronę w razie wypadku na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, zarówno – po stronie polskiej jak i słowackiej.

...
Czytaj więcej

Deloitte: leasing przyszłością finansowania w branży motoryzacyjnej

Głównym źródłem przychodów z usług finansowych w branży motoryzacyjnej są kredyty i leasing, a na drugim miejscu ubezpieczenia i płatności - wynika z raportu Deloitte.

...
Czytaj więcej

NIK zbadał system szacowania szkód i wypłacania odszkodowań rolnikom za szkody łowieckie

NIK zbadała system szacowania szkód i wypłacania odszkodowań rolnikom za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta. Z kontroli wynika, że nowelizacja Prawa łowieckiego nie poprawiła mechanizmu przyznawania rekompensat poszkodowanym rolnikom.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia P&I a katastrofa z wybrzeży Mauritiusa

Pod koniec lipca u wybrzeży Mauritiusa doszło do wycieku paliwa okrętowego z japońskiego statku - donosi Puls Biznesu. Koszty tej katastrofy oszacowano na blisko 0,5 mld dolarów.

...
Czytaj więcej

PIU przygotowuje Kodeks Dobrych Praktyk dla ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej

Polska Izba Ubezpieczeń pracuje nad „Kodeksem Dobrych Praktyk dla ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej”. PIU stawia na poprawę komunikowania o produktach i wprowadzenie standardów w zakresie obsługi klientów.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczanie nieruchomości w budowie

Ubezpieczenie nieruchomości w budowie polega na wykupieniu klauzuli rozszerzającej podstawowy zakres ochrony, która obejmuje oddane do użytkowania domy.

...
Czytaj więcej

Czy spółka leasingowa zawsze musi być agentem, aby oferować ubezpieczenia?

Każda spółka leasingowa, oferująca możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia za jej pośrednictwem, powinna stanąć przed pytaniem o konieczność spełniania szczególnych wymogów prawnych z tym związanych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia turystyczne Nationale-Nederlanden z rozszerzoną ochroną

Nationale-Nederlanden rozszerzyło ochronę w ramach ubezpieczenia turystycznego. W przypadku kosztów leczenia i pomocy assistance włączono zdarzenia powstałe w wyniku epidemii, w tym te związane z zachorowaniem na COVID-19.

...
Czytaj więcej

PZU z ubezpieczeniem na hulajnogi

PZU do swojej oferty dołącza produkt PZU Bezpiecznie na hulajnodze - ubezpieczenie pakietowe, złożone z kilku ubezpieczeń składowych: ubezpieczenia NNW, OC, a dla właścicieli także casco hulajnogi.

...
Czytaj więcej

PIU z kampanią o NNW szkolnym

Polska Izba Ubezpieczeń ruszyła z kampanią promującą produkt, jakim jest NNW szkolne. PIU zamierza uświadomić rodzicom jaką rolę ma dobre NNW szkolne.

...
Czytaj więcej

Generali ułatwia zawieranie umów autocasco

Generali udostępniło klientom przeprowadzenie samodzielnej inspekcji w ramach zdalnego zawarcia umowy Autocasco. Ułatwienie dostępne jest przy zdalnym zawarciu umowy ubezpieczenia za pośrednictwem agenta.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia D&O drożeją

Ubezpieczenia D&O (Directors and Officers), które zabezpieczają majątek kadry zarządzającej, stają się coraz droższe, a ich zakres coraz mniejszy – donosi Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy odnotowuje wzrost skarg na ubezpieczenia rolnicze. RF proponuje doprecyzowanie przepisów

RF dokonał analizy ponad 2 tys. skarg na produkty ubezpieczenia dla rolników, jakie napłynęły do jego Biura. Efektem prac jest propozycja uszczegółowienia przepisów, w tym doprecyzowanie modelu ustalania wysokości odszkodowań z tych produktów.

...
Czytaj więcej

INTER Polska z ofertą ubezpieczeń dla higienistek i asystentek stomatologicznych

INTER Polska wprowadził do oferty pakiet ubezpieczeń dedykowany higienistkom i asystentkom stomatologicznym.

...
Czytaj więcej

SN udzieli uchwałę ws. stawki podatku VAT przy likwidacji szkód komunikacyjnych

Do Sądu Najwyższego wpłynęło z dniem 27 lipca 2020 r. pytanie prawne dot. stawki podatku VAT przy likwidacji szkód komunikacyjnych

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie zapewni ochronę medyczną gościom sieci hoteli Interferie

PZU Zdrowie wprowadza usługę zdalnych konsultacji lekarskich dla gości hotelowych, zarówno z Polski jak i turystów z zagranicy. Jako pierwsza usługę wprowadzi ogólnopolska sieć hoteli Interferie.

...
Czytaj więcej

RF wzywa ubezpieczycieli do zaniechania nieuczciwych praktyk przy wycenie kosztów naprawy aut

RF skierował do zakładów ubezpieczeń pisma, w których wzywa ich do zaprzestania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie szacowania wysokości odszkodowań z umów AC i stosowania różnych kryteriów do wyceny szkody całkowitej i szkody częściowej.

...
Czytaj więcej

TUW „TUW” ze zniżkami za bezszkodową jazdę

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" dołączyło do grona ubezpieczycieli oferujących możliwość utrzymania wypracowanych zniżek za bezszkodową jazdę. Możliwość utrzymania zniżek obowiązuje nawet po zgłoszeniu szkody spowodowanej przez klienta TUW „TUW".

...
Czytaj więcej

Ile kosztowało OC w lipcu 2020 r.? - barometr Ubea.pl

Od marca można zaobserwować trend spadkowy w cenie OC ppm. – wynika z analizy ekspertów porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

...
Czytaj więcej

Ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych przyjęta przez Senat

13 sierpnia 2020 r., podczas 14. posiedzenia Senatu, została przyjęta bez poprawek ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19.

...
Czytaj więcej

UFG i MC umożliwili ubezpieczycielom dostęp online do danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

UFG i MC wprowadzili nowe udogodnienie dla ubezpieczycieli. Od 12 sierpnia mogą oni korzystać z bezpłatnego dostępu online do zasobów bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jako pierwsze z nowej usługi skorzystało STU ERGO Hestia.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Q&A (lipiec 2020 r.)

W pełnej publikacji przedstawiamy Q&A z lipca 2020 r. opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

...
Czytaj więcej

RPP chce wprowadzić nowy system odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego

Rzecznik Praw Pacjenta już we wrześniu planuje przedstawić Ministrowi Zdrowia projekt nowego systemu odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego. Ma on opierać się na konstrukcji „no fault” i powołaniu państwowego funduszu.

...
Czytaj więcej

15 godzin to za mało? Doskonalenie zawodowe wg ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD)

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń, każda z osób zobowiązanych powinna zrealizować szkolenia zawodowe w wymiarze min. 15 godzin w skali roku.

...
Czytaj więcej

VIG Polska zakłada TFI

​Polskie spółki ubezpieczeniowe należące do VIG we współpracy z C-Quadrat Investment AG utworzyły w Polsce towarzystwo funduszy inwestycyjnych „VIG C-Quadrat”.

...
Czytaj więcej

RF interweniuje: pyta banki i firmy pożyczkowe o zwroty kosztów kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty

Rzecznik Finansowy skierował do banków i firm pożyczkowych wezwanie o udzielenie informacji nt. wewnętrznych zasad instytucji w zakresie zwrotu kosztów kredytu konsumenckiego w przypadku jego przedterminowej spłaty.

...
Czytaj więcej

Wiener obejmuje ochroną wszystkie etapy przewozów intermodalnych

Transport intermodalny realizowany jest w jednej jednostce ładunkowej, przy użyciu różnych gałęzi transportu, bez przeładunku samych towarów.

...
Czytaj więcej

Europa Ubezpieczenia uruchamia sprzedaż telefoniczną

Wraz z początkiem sierpnia Europa Ubezpieczenia uruchomiła sprzedaż produktów za pośrednictwem telefonu.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance dla klientów CampRest.com

Europ Assistance Polska we współpracy z CampRest.com przygotowało ofertę dla podróżujących kamperem: ubezpieczenie assistance chroniące w sytuacji awarii pojazdu lub wypadku i ubezpieczenie podróżne.

...
Czytaj więcej

Wyspy Kanaryjskie z ubezpieczeniem dla turystów od koronawirusa

Wszyscy turyści, którzy spędzają wakacje na Wyspach Kanaryjskich zostaną ubezpieczeni od skutków zachorowania na koronawirusa – poinformowała Polska Agencja Prasowa. Władze Wysp podpisały umowę z ubezpieczycielem na rok.

...
Czytaj więcej

Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I poł. 2020 r.

Zysk operacyjny Aviva w Polsce według MSSF wyniósł 509 mln zł i był wyższy o 9 proc. niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

...
Czytaj więcej

Nowa odsłona produktów Warty dla MSP

Do gamy produktów Warty dołączają dwa skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP: Warta Ekstrabiznes Plus oraz Smartbiznes.

...
Czytaj więcej

W którym mieście kierowcy płacą mało za OC?

Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl sprawdzili, w których miastach kierowcy płacą najmniej za OC ppm.

...
Czytaj więcej

Agro eksperci Concordii wspierają rolników

Rolnicy zgłosili już blisko 30 tys. szkód w tegorocznym sezonie ubezpieczenia upraw. Około 75% z nich zostało już rozpatrzone przez Concordię Polska Grupa Generali, a poszkodowani otrzymali odszkodowania.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie turystyczne Generali z rozszerzonym zakresem

Generali daje możliwość elastycznego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „Generali, z myślą o podróży”.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance z „Tarczą Epidemiczną Plus”

Europ Assistance przygotowało nowe produkt „Tarcza Epidemiczna Plus”. Ubezpieczenie chroni zarówno w przypadku wystąpienia koronawirusa, jak i nowych, nieznanych chorób zakaźnych powodujących zagrożenia epidemiczne.

...
Czytaj więcej

PZU we współpracy z BIK chroni klientów przed wyłudzeniami

PZU wprowadza nowość w swoich ubezpieczeniach: alerty BIK w pakiecie PZU Dom. W razie prób wyłudzenia kredytu lub pożyczki, posiadacze polisy dostaną powiadomienia SMS-em i e-mailem.

...
Czytaj więcej

UNIQA wchodzi w telemetrię

UNIQA wprowadza na rynek nową aplikację dla kierowców – UNIQA Go. Narzędzie będzie śledzić i oceniać styl jazdy i bezpieczne zachowania na drodze użytkowników. Za zachowanie przepisów kierowcy będą nagradzani.

...
Czytaj więcej

Aviva z ubezpieczeniem na urlop w czasie epidemii

W tym roku Aviva proponuje swoim klientom ubezpieczenia turystyczne na wyjazd do Europy, trwający do 21 dni, bez wyłączenia epidemii.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie otworzyło w Warszawie „Placówkę przyszłości”

PZU Zdrowie dokonało otwarcia swojej kolejnej placówki medycznej. Centrum Medyczne PZU Zdrowie Warszawa Chmielna to kolejny ośrodek medyczny spółki w Polsce.

...
Czytaj więcej

Posłowie przyjęli pakiet deregulacyjny dla posiadaczy pojazdów mechanicznych

W dniu 24 lipca br. została przyjęta nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu wprowadzenie rozwiązań upraszczających proces rejestracji czy znieść obowiązek posiadania prawa jazdy podczas prowadzenia auta.

...
Czytaj więcej

Tesla wchodzi w ubezpieczenia

Elon Musk poinformował, że Tesla jest w trakcie tworzenia działalności asekuracyjnej – donosi Rzeczpospolita.

...
Czytaj więcej

Darmowe assistance samochodowe od Ubea.pl

Porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl na tegoroczne wakacje przygotowała promocję: darmowe assistance samochodowe na 7 lub 14 dni w Polsce lub całej Europie.

...
Czytaj więcej

Fedyna: koronawirus przyspieszy konsolidację rynku

Maciej Fedyna, p.o. prezesa Generali w Polsce, w rozmowie z Pulsem Biznesu zapowiada dalszą konsolidację rynku ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Concordia: historyczne wyniki i rekordy sprzedaży ubezpieczeń upraw

W wiosennym sezonie ubezpieczenia upraw Concordia Polska Grupa Generali osiągnęła rekordowy przypis składki na poziomie 105 mln zł – o 20 mln więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

...
Czytaj więcej

Emirates z pierwszym na świecie darmowym ubezpieczeniem od koronawirusa

Emirates oferuje swoim pasażerom bezpłatne ubezpieczenie od koronawirusa, niezależnie od tego którą klasą podróżują. W przypadku zachorowania na COVID-19, przewoźnik pokrywa koszty leczenia i kwarantanny.

...
Czytaj więcej

KUKE rezygnuje z opłat za windykację

KUKE zdecydował o likwidacji opłat związanych z czynnościami windykacyjnymi prowadzonymi wobec kontrahentów objętych ubezpieczeniem. Jest to odpowiedź na oczekiwania klientów towarzystwa.

...
Czytaj więcej

Autonomia – nowa oferta od Volkswagen Financial Services

Volkswagen Financial Services przygotował nową propozycję dla klientów. Dzięki niej pojazdy oferowane są na jeszcze lepszych warunkach.

...
Czytaj więcej

Rośnie zainteresowanie polisami turystycznymi pokrywającymi koszty leczenia

Rośnie zainteresowanie ubezpieczeniami pokrywającymi koszty leczenia w przypadku zakażenia koronawirusem na wakacjach. Polakom zależy też na ochronie od rezygnacji z podróży – donosi agencja informacyjna Newseria.

...
Czytaj więcej

Grupa ORLEN wchodzi w usługi finansowe

Towarzystwo ubezpieczeniowe LINK4 i spółka ORLEN Usługi Finansowe rozpoczynają wspólną sprzedaż produktów ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Bez zmian w ubezpieczeniach od padnięcia zwierząt

Chociaż Izby Rolnicze wielokrotnie przedstawiały wnioski o wprowadzenie ubezpieczenia od padnięcia zwierząt, w projekcie zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nie uwzględniono proponowanych zmian – podaje portal farmer.pl.

...
Czytaj więcej

Ranking OC, AC, NNW - czerwiec 2020 r.

W czerwcu zainteresowanie ubezpieczeniami komunikacyjnymi było na standardowym poziomie – wynika z kalkulacji porównywarki internetowej Ubea.pl. W rankingach OC, AC i NNW dominowała Benefia.

...
Czytaj więcej

SIGNAL IDUNA rozszerza ochronę w ubezpieczeniach turystycznych

SIGNAL IDUNA rozszerza ochronę ubezpieczeniową o ryzyko odwołania lub przerwaniem imprezy turystycznej związane z zachorowaniem na koronawirusa.

...
Czytaj więcej

Kierowcy chętniej wybierają rowery niż samochody zastępcze

Ponad 3-krotnie wzrosła liczba osób, które zamiast samochodu zastępczego wybrały rower na własność – wynika z danych ERGO Hestia. Program „Rower na zawsze” to wspólne przedsięwzięcie ERGO Hestii i marki KROSS.

...
Czytaj więcej

PIU: wzrost zainteresowania ubezpieczeniami zdrowotnymi

Zdaniem PIU, jedną z ważniejszych zmian w ubezpieczeniach zdrowotnych jest telemedycyna. W obliczu pandemii jej rozwój znacznie przyspieszył. Zdaniem ekspertów, możliwe jest, że telemedycyna wpisze się w standard rynkowy.

...
Czytaj więcej

PIU: uproszczona likwidacja dużych szkód

Zorganizowanie sprawnej likwidacji dużej szkody, jak np. podtopienia, to jedno z ważniejszych wyzwań zakładów ubezpieczeń – podaje PIU.

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska przedstawiła propozycje dobrych praktyk dla ubezpieczycieli w związku z pandemią

Komisja Europejska przedstawiła propozycje dobrych praktyk w obszarze rynku finansowego. Dokument zawiera wskazania co do udzielania pomocy konsumentom i przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID-19. Praktyki skierowane są do ubezpieczycieli, banków.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy dot. wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych przyjęty w I czytaniu

W dniu 14 lipca br. sejmowa Komisję Finansów Publicznych w ramach I czytania przyjęła rządowy projekt ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19.

...
Czytaj więcej

Komunikat KNF ws. podjętych decyzji – AXA i Compensa z karami za nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych

W dniu 14 lipca 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzje dot. podmiotów rynku finansowego.

...
Czytaj więcej

Prądzyński: ubezpieczenia powinny być elementem krajowej strategii zarządzania ryzykiem klimatycznym

Polska Izba Ubezpieczeń w komunikacie prasowym podsumowała działalność ubezpieczycieli podczas czerwcowych podtopień. Jednocześnie wskazała na zmiany klimatyczne i związane z nimi anomalie pogodowe, powodujące szkody rzeczowe.

...
Czytaj więcej

Przychody UFG po 2019 r. wzrosły o 23% r/r

UFG przygotował sprawozdanie za 2019 rok. W ub. roku UFG wypłacił niemal 100 mln zł odszkodowań i świadczeń z tytułu wypadków i kolizji drogowych spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców i nieznanych sprawców szkód.

...
Czytaj więcej

Będą nowe zasady emisji instrumentów kapitałowych kwalifikowanych do kapitału instytucji finansowych

W serwisie RCL został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest określenie zasad emisji instrumentów kapitałowych kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego instytucji finansowych, w tym ZU.

...
Czytaj więcej

Poczta Polska z ubezpieczeniem burzowym

Poczta Polska rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń na ryzyko przepięcia instalacji elektrycznej „Bezpieczny Prąd”.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW nie zwalnia tempa

Rafał Kiliński, prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, w rozmowie z PAP podsumował dotychczasowe wyniki i stopień realizacji założonego planu rozwoju towarzystwa.

...
Czytaj więcej

PZU uruchomił system do samodzielnego zgłaszania szkód osobowych

​PZU uruchomił nową usługę do samodzielnej i zdalnej likwidacji szkód osobowych. Ubezpieczyciel przygotował wirtualną makietę z sylwetką człowieka, na której można oznaczyć doznane urazy. System sam wyliczy szacunkową wysokość proponowanego świadczenia.

...
Czytaj więcej

KOWR uruchomił dopłaty do składek na ubezpieczenia rolnicze

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wprowadził dla producentów rolnych dopłaty do składek na ubezpieczenia od wystąpienia zdarzeń losowych. Umowy zostały zawarte z 7 towarzystwami ubezpieczeń. W sumie na ten cel KOWR przeznaczy 50 mln zł.

...
Czytaj więcej

Wiener wdrożył nowy pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych

Wiener wprowadził nowy produkt komunikacyjny - Pakiet AUTO. Ubezpieczenie w pełni jest dostępne online.

...
Czytaj więcej

Będzie większa współpraca EIOPA i krajowych organów nadzoru nad działalnością transgraniczną ubezpieczycieli

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Dokonuje on zmian m.in. w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

PIU skomentowała propozycje zmian w rozporządzeniu delegowanym do Solvency II

PIU wzięła udział w konsultacjach projektów aktów delegowanych do dyrektywy Wypłacalność II. Mają one na celu dopasowanie prawa ubezpieczeniowego do polityki sustainable finance.

...
Czytaj więcej

Oczekiwania EIOPA ws. nadzoru i zarządzania produktami w kontekście COVID-19

EIOPA wydała oświadczenie, w którym wezwał zakłady ubezpieczeń do dokonania przeglądu systemów nadzoru i zarządzania produktami z uwzględnieniem potencjalnego wpływu pandemii COVID-19 na produkty i ich wartość dla klientów.

...
Czytaj więcej

Europa Ubezpieczenia z nową kampanią PodziękujMieszkaniu

Nowa kampania wizerunkowa ubezpieczyciela promuje zakup ubezpieczeń nieruchomości. Europa Ubezpieczenia w żartobliwy sposób namawia w reklamach do złożenia podziękowań swoim domom i zabezpieczenia ich za pomocą ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Kolejna interpelacja ws. likwidacji szkód z OC ppm.

Do ministra sprawiedliwości została skierowana interpelacja w sprawie nieprawidłowości w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez towarzystwa ubezpieczeniowe (nr 8155). Wskazano w niej, że kwestie likwidacji szkód komunikacyjnych muszą podlegać ścisłej regulacji.

...
Czytaj więcej

Jak COVID-19 wpłynął na rynek ubezpieczeń turystycznych? Komentarz Nationale-Nederlanden

Małgorzata Zgudka, menadżer ds. produktów w Nationale-Nederlanden, specjalnie dla beinsured.pl skomentowała aktualną sytuację na rynku ubezpieczeń turystycznych. Opowiedziała też o zmianach wdrożonych przez spółkę w produktach turystycznych.

...
Czytaj więcej

UNIQA wprowadza możliwość opłacenia składki ubezpieczeniowej BLIKIEM

UNIQA wprowadza kolejne rozwiązanie, które pozwala opłacić składkę elektronicznie. Klienci będą mogli w biurach agentów zapłacić za polisę BLIKIEM. Jest to kolejne nowa metoda po uruchomieniu przelewów poprzez QR kod.

...
Czytaj więcej

Eksporterzy skorzystali z oferty KUKE

KUKE, w ramach oferty antykryzysowej, ubezpieczyło polskich eksporterów, których łączna wartość obrotów wynosiła prawie miliard zł – podaje Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

Czy na rynku polis OC zaostrzy się konkurencja?

Jak podaje Rzeczpospolita, mniejsza sprzedaż aut spowodowana epidemią koronawirusa i rywalizacja cenowa na rynku ubezpieczeń OC ppm. może wpłynąć na dalszy spadek cen.

...
Czytaj więcej

PIU opracowała program audytu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości

​Podkomisja ds. audytu i kontroli wewnętrznej, działająca przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń, przedstawiła propozycję audytu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości.

...
Czytaj więcej

INTER Ochrona Prawna dla lekarzy

INTER przypomina o swoim produkcie INTER Ochrona Prawna w nawiązaniu do nowelizacji art. 37a Kodeksu Karnego w ramach tarczy antykryzysowej 4.0, która wywołała duże zaniepokojenie i protesty w środowisku medycznym.

...
Czytaj więcej

CUK Ubezpieczenia i Fines połączyli siły

Multiagencja CUK Ubezpieczenia i pośrednik kredytowo-pożyczkowy Fines zostali partnerami – podaje Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

Asystent kierowcy dla klientów Santander Leasing

Europ Assistance Polska we współpracy z Aon Polska przygotowały pakiet usług dedykowanych dla kierowców zawodowych z leasingiem pojazdów ciężarowych w Santander Leasing.

...
Czytaj więcej

PKO BP: Chcemy stać się w większym stopniu również firmą ubezpieczeniową

Wiceprezes PKO BP Jan Emeryk Rościszewski w rozmowie z PAP Biznes przedstawił nową strategię banku w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Grupa będzie stawiać na rozwój i zwiększenie sprzedaży produktów stand alone.

...
Czytaj więcej

UE za wzmocnieniem nadzoru nad transgraniczną działalnością zakładów ubezpieczeń. MF przygotowało kolejny projekt zmian

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UC33).

...
Czytaj więcej

Nowe zasady nadzoru ubezpieczycieli zagranicznych

Zasady i sposób, w jaki odbywa się nadzór nad podmiotami działającymi na rynku regulowanym, to częsty argument brany pod uwagę przez podmioty lub grupy kapitałowe, decydujące się na utworzenie np. zakładu ubezpieczeń w ramach określonej jurysdykcji.

...
Czytaj więcej

TUW „TUW” z akcją Bezpieczna Chata na trzy lata

Akcja TUW ma promować pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Rodzina zawierany na okres trzech lat. Klienci, którzy z niego skorzystają otrzymają dodatkowo wielorazową maseczkę ochronną, która ma właściwości antybakteryjne.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o wsparciu dla ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19

Projekt ustawy określa zasady i warunki przejmowania przez Skarb Państwa od zakładów ubezpieczeń ryzyka z tytułu umów ubezpieczenia należności handlowych, w zakresie ubezpieczeń kredytów kupieckich powstałych w okresie od 1.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

...
Czytaj więcej

Warta kompleksowo ubezpiecza firmy

Rzeczpospolita przedstawiła nową ofertę ubezpieczenia dla firm przygotowaną przez TUiR WARTA. Propozycja ubezpieczyciela obejmuje ryzyka, które do tej pory stanowiły klauzule dodatkowe.

...
Czytaj więcej

AXA podpisała ugodę z paryskim restauratorem

Ugoda obejmie wszystkie lokale paryskiego restauratora, który wystąpił przeciwko AXA z powodu zamknięcia lokali przez koronawirusa – poinformowała Rzeczpospolita.

...
Czytaj więcej

PIU: polski rynek bancassurance działu II w I kw. 2020 r.

W I kw. 2020 r. wystawiono 18.842 tys. szt. polis działu II w kanale bancassurance, których składka przypisana brutto wynosiła łącznie 497 mln zł.

...
Czytaj więcej

Concordia Polska Grupa Generali ubezpiecza ryzyko straty w produkcji energii

W ubezpieczeniu „Concordia, z myślą o odnawialnych źródłach energii” oprócz ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych w wariancie all risk można rozszerzyć ochronę o ryzyko straty w produkcji energii w wyniku zdarzenia losowego.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie turystyczne na wakacje w Polsce

87 proc. osób pytanych przez Polską Organizację Turystyczną zadeklarowało, że w tym roku urlop spędzi w kraju. Z tego powodu, Aviva przypomina o ubezpieczeniu turystycznym na wakacje w kraju.

...
Czytaj więcej

Nowe warianty ubezpieczenia smartfonów i tabletów w T-Mobile

​T-Mobile wprowadził dwa nowe warianty ubezpieczenia smartfona i tabletu. Dodatkowo klienci będą mogli bezpłatnie skorzystać z aplikacji diagnostycznej, oceniającej stan telefonu.

...
Czytaj więcej

Nowy format Zielonej Karty

Zgromadzenie Ogólne Rady Biur Systemu Zielonej Karty podjęło decyzję o dwóch zmianach dotyczących formatu certyfikatu Zielonej Karty, poinformowało Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel zapewni poszkodowanym pojazd zastępczy

Portal prawo.pl dotarł do projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego, którego celem jest nałożenie na ubezpieczycieli obowiązku udostępniania pojazdu zastępczego. O tej inicjatywie resortu sprawiedliwości pisaliśmy na beinsured.pl.

...
Czytaj więcej

Powstała kolejna porównywarka ubezpieczeń

KioskPolis.pl wraz z Bonnier Business Polska poszerzył ofertę porównywarki finansowej SMART o porównanie ubezpieczeń komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

TUW „TUW” z pakietem „Bezpieczny Rowerzysta”

Pakiet „TUW” to produkt przeznaczony dla właścicieli i użytkowników rowerów, którzy korzystają z jazdy na rowerze na terytorium Polski i pozostałych państw UE.

...
Czytaj więcej

Telemedycyna w czasach koronawirusa

Pierwsze pięć miesięcy bieżącego roku wyróżniło się 172 proc. wzrostem zdalnych konsultacji lekarskich dla klientów ubezpieczeniowych i bankowych w porównaniu z 2019 r.

...
Czytaj więcej

PZU wypłaca odszkodowania w Małopolsce

Ubezpieczyciel ruszył z wypłatą odszkodowań dla mieszkańców zalanych terenów w Małopolsce. W Łapanowie działa Mobilne Biuro PZU Pomoc, które koordynuje działania kilkudziesięciu mobilnych ekspertów w terenie.

...
Czytaj więcej

Senat bez poprawek przyjął ustawę rozszerzającą nadzór nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń

W dniu 18 czerwca br. Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

...
Czytaj więcej

Volkswagen Financial Services z nową ofertą leasingową

Volkswagen Financial Services we współpracy z markami Grupy Volkswagen wprowadzili na rynek ofertę, która umożliwia zakup samochodu na preferencyjnych warunkach.

...
Czytaj więcej

RF: analiza skarg konsumentów na ubezpieczenia turystyczne

Rzecznik Finansowy przygotował publikację, w której zawarł najczęściej zgłaszane do Biura skargi konsumentów dot. ubezpieczeń turystycznych. Odnoszą się one do sytuacji podróżnych po wybuchu pandemii.

...
Czytaj więcej

Rząd przyjął projekt ustawy zabezpieczający kredyty kupieckie dla przedsiębiorców

Rząd przyjął przygotowany przez MR projekt ustawy o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19.

...
Czytaj więcej

Compensa z nagrodą „Lider 2019” Gazety Bankowej

Compensa TU SA Vienna Insurance Group zdobyła III miejsce w technologicznym konkursie Gazety Bankowej. Wyróżnienie otrzymała za wdrożenie rozwiązania umożliwiającego klientom samodzielną likwidację szkód.

...
Czytaj więcej

Rezygnacja z podróży All Risk: ubezpieczenie od AXA i eSky.pl

AXA Partners i eSky.pl wprowadzają wspólny produkt: ubezpieczenie Rezygnacja z podróży All Risk, które pozwala na bezpieczne i komfortowe planowanie podróży lotniczych, uwzględniając możliwość rezygnacji z podróży z różnych powodów.

...
Czytaj więcej

„Ubezpieczenie na dwa koła” w ING i Nationale-Nederlanden

ING Bank Śląski i Nationale-Nederlanden wprowadzają nowy produkt „Ubezpieczenie na dwa koła”, który ubezpiecza rower lub hulajnogę elektryczną i ich użytkownika; jest dostępny w ofercie od 16 czerwca br.

...
Czytaj więcej

PBUK: w 2019 r. sytuacja na zagranicznych drogach się poprawiła

W zeszłym roku, po raz pierwszy od wielu lat, spadła liczba zdarzeń na zagranicznych drogach spowodowanych przez kierujących pojazdami z polskimi rejestracjami.

...
Czytaj więcej

LINK4 i Credit Agricole dla rowerzystów

LINK4 we współpracy z Credit Agricole przygotował drugą edycję wspólnej oferty, która pozwala na rozłożenie zakupu roweru na raty i otrzymanie rocznego ubezpieczenia sprzętu na wypadek kradzieży.

...
Czytaj więcej

RF udziela wskazówek turystom w zakresie ubezpieczeń

Rzecznik Finansowy już kolejny raz tłumaczy najważniejsze zasady, jakie powinny być zachowane przy nabywaniu ubezpieczeń turystycznych.

...
Czytaj więcej

GSU Ubezpieczenia wprowadza Maxi Tarczę

GSU Ubezpieczenia wprowadziło do oferty nowy produkt - Maxi Tarczę. Ubezpieczenie obejmuje ochronę w wielu nieprzewidzianych sytuacjach, w tym również na wypadek zachorowań wywołanych COVID-19.

...
Czytaj więcej

Polski Holding Brokerski chce dominować na rynku sprzedaży gwarancji

Polski Holding Brokerski to nowy, powołany w zeszłym roku, pośrednik związany z Grupą MAK Ubezpieczenia. PHB założono w celu specjalizacji w gwarancjach ubezpieczeniowych i kredycie kupieckim.

...
Czytaj więcej

PZU z pakietem PZU Rowerzysta

PZU przygotowało produkt „PZU Rowerzysta”: elastyczne ubezpieczenie, które chroni zarówno właściciela roweru, jak i jego użytkownika.

...
Czytaj więcej

PZU z ofertą ubezpieczenia medycznego dla klientów PGNiG

PGNiG Obrót Detaliczny wprowadziło do swojej oferty ubezpieczenie medyczne od PZU „Pakiet Na Zdrowie”. W ten sposób klienci otrzymają dostęp do świadczeń medycznych, gwarantowanych przez PZU Zdrowie, takich jak: wizyty domowe pielęgniarki, czy konsultacje

...
Czytaj więcej

MI: nie będzie zmian przepisów ws. automatycznego wyrejestrowywania nieużywanych aut

Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na interpelację nr 2575 w sprawie wyrejestrowania nieużytkowanych pojazdów wskazało, że w najbliższym czasie nie będą prowadzone prace legislacyjne dot. wyrejestrowywania z urzędu nieużytkowanych aut.

...
Czytaj więcej

Prądzyński: Wpływ koronawirusa na branżę ubezpieczeniową będzie widoczny po czerwcu

Grzegorz Prądzyński, Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, w rozmowie z Rzeczpospolitą podsumował działalność branży od wybuchu pandemii. W wywiadzie wskazał, jak to wydarzenie może zmienić sytuację na rynku ubezpieczeń i czego można lub należy się spodziewać

...
Czytaj więcej

Co dalej ze wsparciem dla ubezpieczeń należności handlowych?

Dziennik Gazeta Prawna dotarł do projektu ustawy „o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19” – podaje portal forsal.pl.

...
Czytaj więcej

Ranking OC, AC, NNW - maj 2020 r.

W maju, jak podaje porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl, ceny OC ppm. powróciły do poziomu ze stycznia.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. nieprawidłowości w obszarze rynku likwidacji szkód komunikacyjnych - wyjaśnienia MF

Ministerstwo Finansów przedstawiło odpowiedź na interpelację nr 5851 w sprawie „nieprawidłowości w obszarze rynku likwidacji szkód komunikacyjnych oraz związanych z tym usług assistance”.

...
Czytaj więcej

Ponad 200 szkód dziennie na zagranicznych drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych podało, że w 2018 r. kierujący pojazdami z polskimi rejestracjami byli sprawcami ponad 200 kolizji na zagranicznych drogach. Łącznie było to 75,2 tys. zdarzeń.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele czekają na pomoc dla przedsiębiorców z kredytami kupieckimi

Wraz z początkiem czerwca miał być gotowy rządowy program wsparcia dla tych przedsiębiorców, którzy mają kredyty kupieckie i handlują na terenie kraju.

...
Czytaj więcej

Kierowcy nie planują zmniejszać ochrony ubezpieczeniowej

34 proc. kierowców w najbliższej przyszłości będzie częściej korzystało z samochodu – wynika z badania zleconego przez Wiener.

...
Czytaj więcej

MZ rozszerzyło grupę osób objętych ubezpieczeniem od następstw zakażenia koronawirusem

​1 czerwca br. Ministerstwo Zdrowia podpisało aneks do umowy ubezpieczenia od następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus SARS- COV-2. Na jego mocy ochroną zostaną objęte kolejny grupy pracowników służby zdrowia, przekazał portal prawo.pl.

...
Czytaj więcej

Uszpolewicz: kryzys spowodowany pandemią może nas jako branżę mocno dotknąć

Adam Uszpolewicz, prezes Avivy w Polsce, udzielił wywiadu red. Dziennika Gazeta Prawna. W rozmowie skomentował obecną i przewidywaną sytuację w branży ubezpieczeniowej, wywołaną pandemią.

...
Czytaj więcej

Koronawirus krzyżuje plany Allianz

Polska spółka Allianz wypracowała w I kw. 2020 r. 89 mln zł, o 22 proc. mniej niż rok wcześniej. Koronawirus pokrzyżował plany ubezpieczyciela, który ma zaległości w procesach digitalizacji – donosi Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

Job Swap w Generali: Polscy eksperci docenieni za granicą

Ekspert Generali Polska Marcin Gołąb, odpowiedzialny za obszar ubezpieczeń OC w pionie ubezpieczeń korporacyjnych, przenosi się do zespołu ubezpieczeń OC w Generali Global Corporate & Commercial w Niemczech.

...
Czytaj więcej

Analiza Rzecznika Finansowego nt. postępowań regresowych

​Rzecznik Finansowy przygotował analizę dot. roszczeń regresowych w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych. Wyjaśnia w niej zasady, gdy ubezpieczyciel może zwrócić się do ubezpieczonego posiadacza pojazdu z roszczeniem o zwrot wypłaconego świadczenia.

...
Czytaj więcej

TUW „TUW” rozszerza ofertę dla przedsiębiorców i samorządów terytorialnych

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych podjęło decyzję o zwiększeniu ochrony w pakietach Bezpieczna Firma, Bezpieczny Agrobiznes i Bezpieczna Gmina o nowe klauzule, które rozszerzają odpowiedzialność z tytułu kosztów poniesionych w celu odkażania pomieszczeń.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia z nowym systemem dla rzeczoznawców mobilnych

MLS – czyli Mobilna Likwidacja Szkód – to aplikacja, stworzona przez ERGO Hestię dla mobilnych likwidatorów.

...
Czytaj więcej

PIU: Coraz więcej klientów myśli o dobrym ubezpieczeniu

Polska Izba Ubezpieczeń zapytała przedstawicieli branży ubezpieczeniowej, jak epidemia wpłynęła na świadomość ubezpieczeniową Polaków.

...
Czytaj więcej

Cyberubezpieczenia nie tylko dla przedsiębiorców

Zdaniem Łukasz Zonia niedługo zainteresowanymi zakupem ubezpieczenia od cyberryzyk będą osoby indywidualne. Będzie to efektem m.in. postępującej cyfryzacji prywatnych usług (medycznych czy cyfrowego obrotu dokumentami), a także wybuchu pandemii.

...
Czytaj więcej

Nowa oferta ubezpieczeń szkolnych w TUW TUW

TUW „TUW” przygotowało nową ofertę dobrowolnego ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży szkolnej. Produkt zapewni ochronę przed finansowymi skutkami nieszczęśliwego wypadku, jaki może się zdarzyć na terenie placówki oświatowej, jak i w życiu prywatnym.

...
Czytaj więcej

Zakończyły się konsultacje EIOPA dot. raportowania

Polska Izba Ubezpieczeń na swoim blogu przedstawiła najważniejsze postulaty skierowane do europejskiego nadzorcy w ramach konsultacji ws. technicznych zagadnień związanych z raportowaniem wg Wypłacalności II.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance z nową usługą dla właścicieli elektrycznych pojazdów

​Mondial Assistance uruchomił nową usługę dedykowaną posiadaczom elektrycznych aut. Dzięki firmie będą mogli bezgotówkowo naładować pojazdy w sieci GreenWay w kraju i poza granicami, na terytorium Europy. 

...
Czytaj więcej

Smart Car Assistance dla klientów T-Mobile

Europ Assistance Polska przygotowała specjalny pakiet usług dla klientów T-Mobile: Smart Car Assistance.

...
Czytaj więcej

LINK4 ubezpiecza dziecko od koronawirusa

Ubezpieczyciel wprowadził w swoim pakiecie Dziecko zmiany, od teraz w ramach produktu można ubezpieczyć dziecko od zachorowania na koronawirusa. Nowy zakres obowiązuje od 29 maja br.

...
Czytaj więcej

Concordia wprowadza ubezpieczenia odnawialnych źródeł energii

W ramach nowego produktu w Concordia Polska Grupa Generali można ubezpieczyć systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła od uszkodzenia lub utraty. Ubezpieczenie jest w formule all risks.

...
Czytaj więcej

PGNiG chce rozwijać działalność ubezpieczeniową

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński w rozmowie z PAP powiedział, że w planach spółki jest dalszy rozwój działalności ubezpieczeniowej i podmiotu Polski Gaz TUW.

...
Czytaj więcej

Poprawki do projektu nowelizacji umożliwiającej KNF działania wobec zagranicznych ubezpieczycieli nie zostały przyjęte

W środę, 27 maja br., w Sejmie miało miejsce II czytanie projektu nowelizującego ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Posłowie wnieśli poprawki.

...
Czytaj więcej

ABB i ERGO Hestia ograniczą awaryjność maszyn i urządzeń

ERGO Hestia we współpracy z ABB oferuje klientom nowoczesne technologie monitoringu, które ograniczają ryzyko awarii maszyn i urządzeń.

...
Czytaj więcej

Wiener digitalizuje ubezpieczenia korporacyjne

Wiener udostępnił swoim pośrednikom dostęp do Portalu Ubezpieczeń Korporacyjnych, dzięki któremu mogą zdalnie sprzedawać ubezpieczenia dla klientów biznesowych.

...
Czytaj więcej

Czy pandemia zmieni rynek ubezpieczeń zdrowotnych?

Pod koniec zeszłego roku ubezpieczenia zdrowotne cieszyły się dużą popularnością. Produkty tego typu zakupiło 3 mln Polaków.

...
Czytaj więcej

AXA wypłaci odszkodowania restauratorom

Francuska AXA zapowiedziała, że jednak pokryje większość roszczeń restauratorów, a także zapewni 500 mln euro na pomoc dla małych i średnich firm – czytamy w Rzeczpospolitej.

...
Czytaj więcej

Francuska AXA musi wypłacić odszkodowanie za zamkniętą restaurację

AXA France ma wypłacić odszkodowanie restauratorowi, który z powodu pandemii musiał zamknąć swoją restaurację – czytamy na łamach Pulsu Biznesu.

...
Czytaj więcej

Co trzeci przedsiębiorca z branży turystycznej ma konto na TFG

Jak wynika z danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, co trzeci przedsiębiorca organizujący imprezy turystyczne bądź ułatwiający skorzystanie z nich posiada konto na portalu. Za jego pośrednictwem, od początku istnienia, wpłynęło 3.772 e-deklaracji.

...
Czytaj więcej

II czytanie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych już 27 maja

​W porządku obrad na pierwszy dzień najbliższego posiedzenia Sejmu RP w dnia 27-19 maja br. zaplanowano II czytanie projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, PBUK i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden z ubezpieczeniami nieruchomości online

Ubezpieczyciel wprowadził nowość: możliwość zakup ubezpieczenia domu i mieszkania przez internet. Produkt zapewnia ochronę zarówno dla nieruchomości zamieszkiwanych przez klientów, jak i tych, które wynajmują osobom trzecim.

...
Czytaj więcej

Signal Iduna rozszerza ochronę ubezpieczeniową w produktach turystycznych

Signal Iduna rozszerzył zakres ubezpieczenia w produkcie turystycznym Bezpieczne Podróże i Karcie SIC World, World Sport, World Sport Plus. Ubezpieczeni otrzymają świadczenie w razie zarażenia koronawirusem. 

...
Czytaj więcej

Assistance domowe na fali wznoszącej od kilku lat

64 proc. badanych wskazuje, że assistance domowe ma dla nich największą wartość – wynika z badania przeprowadzonego przez Mondial Assistance. To wzrost o 7 p.p. w porównaniu z poprzednią edycją badania.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW z rekordowymi wynikami

Rok 2019 został zamknięty przez TUW PZUW z rekordowymi wynikami: najwyższym przypisem składki w wysokości blisko 690 mln zł oraz ponad dwukrotnie wyższym zyskiem netto i wynikiem technicznym.

...
Czytaj więcej

Rząd przyjął rozwiązania dot. wakacji kredytowych, nie będzie wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej

​Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 maja br. przyjęła kolejny pakiet pomocowy dla spółek w związku ze stanem epidemii w Polsce.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. nieprawidłowości w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych i usług assistance

​Do Prezesa Rady Ministrów skierowana została interpelacja nr 5851 w sprawie nieprawidłowości w obszarze rynku likwidacji szkód komunikacyjnych oraz związanych z tym usług assistance.

...
Czytaj więcej

Zmiany w edupolisa.pl

GSU, we współpracy z Europ Assistance, przygotowało zmiany w produkcie edupolisa.pl. Rozszerzono zakres m.in. o podwyższoną sumę ubezpieczenia na rehabilitację, jednorazową wypłatę za pobyt dziecka w szpitalu czy ochronę zachorowań wywołanych wirusami.

...
Czytaj więcej

Dotowane ubezpieczenia upraw w PZU

PZU przypomina o swoich ubezpieczeniach dla wybranych upraw z dopłatą sięgającą nawet 65 proc. składki. Ubezpieczyciel przygotował także zniżki na ochronę zbóż dla klientów, którzy ubezpieczają u nich swoje budynki w gospodarstwach rolnych.

...
Czytaj więcej

KUKE z nowymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców na czas pandemii

Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE, w wywiadzie dla rp.pl skomentował aktualną sytuację polskich eksporterów w związku z pandemią. Korporacja już przygotowała dedykowane im rozwiązania.

...
Czytaj więcej

UFG przeciwny zmianom w zakresie wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych

UFG skierował do Ministerstwa Finansów pismo ws. projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych.

...
Czytaj więcej

Jak Polacy kupują ubezpieczenia?

Polacy wciąż wolą kupować ubezpieczenia w tradycyjny sposób, w placówce lub u agenta – wynika z badania EY „Jak Polacy kupują ubezpieczenia?”. W ten sposób dokonuje zakupu aż 66 proc. ankietowanych.

...
Czytaj więcej

Europa wprowadza nowe ubezpieczenie – Aktywni w sporcie

Najnowszy produkt Europa Ubezpieczenia oferuje ochronę podczas rekreacyjnych wycieczek, treningów i zawodów sportowych. Ubezpieczenie dla sportowców Aktywni w sporcie można kupić zdalnie, przez stronę internetową ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Ranking OC, AC i NNW – kwiecień 2020 r.

Według danych porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl w kwietniu nastąpił wyraźny spadek średniej składki ubezpieczenia OC ppm., a w rankingach OC, AC i NNW dominował jeden ubezpieczyciel.

...
Czytaj więcej

Rynek ubezpieczeń w liczbach

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport, w którym podaje najważniejsze liczby dot. rynku ubezpieczeń w Polsce w 2019 r.

...
Czytaj więcej

ProDomus: nowa wersja produktu od Prévoir

Prévoir, we współpracy z Mondial Assistance, przygotował nową wersję produktu dla kredytobiorców: ProDomus. Do ubezpieczenia można dokupić pakiety assistance: Zdrowie, Senior, Funeral.

...
Czytaj więcej

Aviva umożliwia rozłożenie składki na raty bez zwyżki

Klienci, którzy będą odnawiać ubezpieczenie samochodu w Avivie mogą rozłożyć składkę na raty bez zwyżki. Akcja trwa od 11 maja do 10 sierpnia. Jej celem jest wyjście naprzeciw klientom z kłopotami finansowymi wywołanymi epidemią.

...
Czytaj więcej

Co czytają Czytelnicy portalu beinsured.pl?

Z okazji wydania 1000. nr. beinsured postanowiliśmy podsumować działalność wydawniczą portalu. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestawienie 10 najbardziej popularnych tekstów na beinsured.pl.

...
Czytaj więcej

Jawność polisy OC w przetargach publicznych. Zasady, wyjątki, najczęstsze błędy

W przetargach publicznych zamawiający często od wykonawców wymagają złożenia odpowiedniej polisy OC. Możliwość domagania się takiego dokumentu wprowadzono w art. 58 ust. 3 dyrektywy dot. klasycznych zamówień publicznych (2014/24/UE).

...
Czytaj więcej

Pandemia a sprzedaż ubezpieczeń. Jak radzi sobie SUPERPOLISA?

O tym, jak Superpolisa Ubezpieczenia radzi sobie ze zdalną dystrybucją polis opowiedział Jakub Nowiński, członek zarządu w multiagencji.

...
Czytaj więcej

W I czytaniu w Sejmie przyjęto projekt ustawy rozszerzające kompetencje KNF

6 maja br. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w ramach I czytania projekt ustawy umożliwiającej KNF interwencje wobec zagranicznych towarzystw ubezpieczeń, prowadzących działalność w Polsce.

...
Czytaj więcej

Zmiany w egzaminie aktuarialnym

Rząd planuje wprowadzenie zmian do egzaminu dla aktuariuszy. W tym celu przygotowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego.

...
Czytaj więcej

Warta z rozszerzoną ochroną w mieszkaniach

Warta rozszerzyła zakres ochrony w ubezpieczeniu mieszkaniowym. Jedną z nowości jest ochrona ubezpieczonego w przypadku zachorowania na koronawirusa.

...
Czytaj więcej

Concordia Auto w nowej odsłonie

Concordia Polska Grupa Generali przedstawiła nową ofertę Concordia Auto. Zmiany dotyczą np. warunków autocasco, assistance czy ochrony NNW. Ulepszono także produkt Autoszyby – ochronę szyb samochodowych.

...
Czytaj więcej

Jak pandemia wpłynęła na LINK4?

Jak pandemia wpłynęła na pracę LINK4 i jakie wyzwania czekają ubezpieczyciela w przyszłości? Na takie pytania odpowiadała Patrycja Kotecka, członek zarządu LINK4, w rozmowie z portalem forsal.pl.

...
Czytaj więcej

Ubea.pl: na których ubezpieczycieli skarżą się kierowcy?

Porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl przygotowała analizę na temat skarg na ubezpieczycieli w ubiegłym roku.

...
Czytaj więcej

Wnioski o rejestrację agentów tymczasowo na podstawie kopii wymaganych dokumentów

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń organ nadzoru dokonuje wpisu do rejestru agentów na podstawie wniosku złożonego przez zakład ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance z nowym produktem na czas epidemii

Europ Assistance przygotował produkt, który obejmuje ochronę związaną z wystąpieniem epidemii. Spółka oferuje wsparcie na różnych etapach: od pomocy profilaktycznej dla osób zdrowych po rekonwalescencję poszpitalną.

...
Czytaj więcej

Grzegorz Ukleja został CIO w Colonnade Insurance

Do zespołu Colonnade Insurance S.A. dołączył Grzegorz Ukleja. W firmie obejmie nowe stanowisko Chief Information Officer. Grzegorz Ukleja będzie odpowiadał za rozwój technologii oraz wsparcie w realizacji planów biznesowych na całą Europę Środ.-Wsch.

...
Czytaj więcej

Punkta: przeciętne OC nawet 11 razy tańsze niż odszkodowanie

Jak podaje Punkta, na podstawie danych z PIU za III kw. 2019 r., średnia wartość wypłaconej szkody z OC wyniosła 7656 zł.

...
Czytaj więcej

Jak ubezpieczają się właściciele motocykli i skuterów?

Większość właścicieli jednośladów (85 proc.) nie rozszerza obowiązkowego ubezpieczenia OC o dodatkowe elementy ochrony.

...
Czytaj więcej

Aegon Smyk – nowe ubezpieczenie dla dzieci

Aegon Smyk to nowe ubezpieczenie dla dzieci o trzech wariantach. Zapewnia m.in. pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku czy ochronę na skutek poważnej choroby.

...
Czytaj więcej

PKO BP sprzedał już ponad 100 tys. ubezpieczeń komunikacyjnych

Klienci PKO BP zakupili już ponad 100 tys. ubezpieczeń komunikacyjnych. Bank zapowiada, że w ciągu 2 lat planuje wzrost sprzedaży do 500 tys. szt.

...
Czytaj więcej

Jak będzie rozwijać się branża ubezpieczeniowa po zakończeniu pandemii?

Branża ubezpieczeniowa, jak większość sektorów gospodarki, ucierpiała w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Należy się jednak spodziewać, że w ciągu najbliższych miesięcy zainteresowanie jej ofertą może wrócić ze zdwojoną siłą.

...
Czytaj więcej

LINK4 rozszerza zakres ochrony w ubezpieczeniach AC i NNW

LINK4 rozszerza zakres ochrony w dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych i NNW.

...
Czytaj więcej

Wiener przypomina o ubezpieczeniu szkolnym podczas kwarantanny

2/3 wypadków z udziałem małych dzieci zdarza się w domu – przytacza Wiener na podstawie danych z GUS. Ubezpieczyciel w najnowszym komunikacie przypomina o tym, że wykupione ubezpieczenie szkolne obowiązuje przez cały rok.

...
Czytaj więcej

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z nowym portalem dla klientów i przedsiębiorców

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny uruchomił portal dla przedsiębiorców i klientów, który jest nie tylko bazą wiedzy dla turystów, ale i umożliwia przedsiębiorcom wypełniać obowiązki wobec UFG.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia a tarcza antykryzysowa 2.0.

Na blogu PIU pojawił się wpis analizujący tarczę antykryzysową 2.0. z perspektywy branży ubezpieczeniowej. Tarcza ma głównie przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym pandemii.

...
Czytaj więcej

LINK4 wdraża trwały nośnik w oparciu o blockchain

LINK4, jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeń na polskim rynku, zdecydował się na udostępnianie klientom dokumentów w postaci trwałego nośnika w oparciu o rozwiązanie blockchain. Dostawcą jest KIR, a projekt współrealizowany jest ze spółką Coinfirm.

...
Czytaj więcej

Ponad 2,3 mln Polaków skorzystało z assistance w 2019 roku

Ponad 2,3 mln Polaków skorzystało w 2019 z assistance – wynika z badania zrealizowanego przez Ipsos na zlecenie Mondial Assistance, Rynek usług assistance widziany oczami klientów.

...
Czytaj więcej

Koronawirus i przestój w fabryce

W związku z epidemią koronawirusa wiele fabryk przestało działać: część ze względu na przypadki wirusa wśród pracowników, część ze względów prewencyjnych.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy przypomina konsumentom o niebezpiecznych przerwach w OC ppm.

Z danych UFG wynika, że 40 proc. wykrytych nieubezpieczonych dotyczy tych osób, które wcześniej zakupiły używane auto, a blisko jedna czwarta to kierowcy, którzy płacili składki w systemie ratalnym.

...
Czytaj więcej

Polacy wciąż niechętni do zdalnego zakupu ubezpieczeń, chyba że wspiera ich agent

UNIQA Polska zleciła wykonanie badania dot. postawy Polaków wobec zdalnego zakupu ubezpieczeń. Okazuje się, że pomimo trwającej pandemii z takiej formy zawierania umowy ubezpieczenia korzysta 39 proc. badanych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele mogą postarać się o większe ulgi wobec klientów

Andrzej Kiciński, zastępca Rzecznika Finansowego, podczas rozmowy z PAP uznał, że zakłady ubezpieczeń stać na większe ulgi wobec klientów, ze względu na m.in. mniejszą liczbę wypadków spowodowaną zmniejszonym ruchem pojazdów mechanicznych.

...
Czytaj więcej

Co z naprawą auta w czasie epidemii?

W Compensie właściciele aut mogą korzystać z opcji oddania samochodu do warsztatu door to door. Warsztat odbiera samochód do naprawy spod domu klienta, w razie potrzeby podstawia auto zastępcze, a po zakończeniu prac oddaje zdezynfekowany pojazd.

...
Czytaj więcej

LINK4 z udogodnieniami na czas epidemii

LINK4, na czas epidemii, odchodzi od wymogu przeprowadzania przeglądów instalacyjnych w domach. Dodatkowo rozszerza zakres pomocy prawnej o kwestie związane z miejscem pracy.

...
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów dot. egzaminu dla OFWCA

W okresie epidemii egzaminy dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych i czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń lub czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji będą mogły być przeprowadzane na odległość.

...
Czytaj więcej

Czy ubezpieczenie jest produktem pierwszej potrzeby w kryzysie?

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych opublikowało informację prasową, w której zastanawiali się nad postulowanymi ulgami i zmianami, które dotyczą rynku ubezpieczeń w obliczu epidemii koronawirusa.

...
Czytaj więcej

Raport RF: istotny pogląd w sprawie

Rzecznik Finansowy otrzymał w ubiegłym roku 245 wniosków o przedstawienie istotnego poglądu w sprawach klientów podmiotów rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego – wynika z raportu „Sprawozdanie Rzecznika Finansowego za 2019 r.”.

...
Czytaj więcej

Grupa MAK: Tarcza Antywirusowa cz. 2

​Grupa MAK przygotowała 2. część swojego kompendium „Tarcza Antywirusowa”. Tym razem do współpracy zaprosiła Kancelarię CZUBLUN TRĘBICKI, której eksperci przygotowali komentarz prawny do wybranych zagadnień zamieszczonych w biuletynie.

...
Czytaj więcej

Barometr Ubea.pl - OC w marcu 2020 r.

Wynik barometru Ubea.pl w marcu wyniósł 105, oznacza to, że od początku roku średnia cena ubezpieczenia OC ppm. wzrosła o 5%.

...
Czytaj więcej

LINK4 zmienia zasady programu Kasa Wraca z powodu pandemii

LINK4 postanowił wesprzeć uczestników programu Kasa Wraca, którzy z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa postanowili pozostać w domu. Towarzystwo zdecydowało się na zmianę warunków przyznania premii.

...
Czytaj więcej

Cardif chce wzmocnić swoją pozycję na polskim rynku poprzez zdalną sprzedaż w kanałach bankowych

Cardif wzmacnia swoją współpracę z BNP Paribas na polskim rynku. Towarzystwo zamierza dystrybuować swoje produkty poprzez zdalne kanały banku – bankowość elektroniczną i mobilną, donosi Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy uruchomił akcję pomocową dla klientów instytucji finansowych

​Rzecznik Finansowy uruchomił dedykowaną infolinię i adres e-mail dla klientów instytucji finansowych. Akcja ma na celu zebranie informacji o możliwych nieprawidłowościach ze strony podmiotów z sektora finansowego.

...
Czytaj więcej

Raport RF: wnioski o interwencję klientów podmiotów rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego

Do Biura Rzecznika Finansowego wpłynęło w 2019 r. prawie 13 tys. wniosków o podjęcie interwencji od klientów podmiotów rynku ubezpieczeniowo-emerytalnego – wynika ze sprawozdania z działalności Rzecznika Finansowego za 2019 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 9 kwietnia 2020 r.

Przegląd prasy 9 kwietnia 2020 r.

...
Czytaj więcej

Sprawozdanie RF za 2019 r.: Reklamacje kierowane do podmiotów rynku finansowego

​Zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, podmioty rynku finansowego podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu wobec RF.

...
Czytaj więcej

PZU rozszerza pakiet ochrony dla MŚP o ubezpieczenie Cyber

PZU rozszerza ofertę pakietu ochrony dla małych i średnich firm o ubezpieczenie Cyber. Jest to związane ze zwiększeniem możliwości wystąpienia ataku hakerskiego ze względu na pracę zdalną.

...
Czytaj więcej

PIU: 14 rekomendacji dla ubezpieczycieli w związku z pandemią

​Polska Izba Ubezpieczeń opracowała pakiet 14 rekomendacji dla rynku ubezpieczeń. PIU chce m.in. umożliwić odroczenie składek na ubezpieczenia związane z kredytem i w produktach gr. 3 ubezpieczeń na życie.

...
Czytaj więcej

GUS opublikował wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2019 roku

GUS zebrał i opublikował dane dot. działalności sektora ubezpieczeniowego w 2019 r. Jak podał GUS, wynik finansowy branży w 2019 r. zwiększył się i wyniósł 7,2 mld zł. Polepszenie zysku odnotowały zarówno spółki działające w dziale I jak i II.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie turystyczne Generali pokryje koszty leczenia koronawirusa

Generali pokryje koszty leczenia i usług assistance w ramach ubezpieczenia Generali z myślą o podróży, jeżeli ich klienci zachorują na koronawirusa.

...
Czytaj więcej

Aviva z promocją na CDA Premium

Aviva rozpoczęła promocję w ramach której osoby - które ubezpieczą w Avivie auto, mieszkanie lub dom - przez 3 miesiące będą mogły korzystać bezpłatnie z oferty CDA Premium.

...
Czytaj więcej

TUW „TUW” rozpoczęło sezon wiosennej sprzedaży ubezpieczeń upraw

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozpoczęło wiosenną akcję zawierania umów ubezpieczeń upraw rolnych od zdarzeń losowych. Towarzystwo umożliwia ubezpieczenie upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych suszą.

...
Czytaj więcej

Koronawirus nie wpłynął na ceny OC

Koronawirus nie wpłynął jeszcze na rynek OC ppm. – wynika z raportów porównywarki rankomat.pl. Pierwszy kwartał 2020 r. zakończył się nieznaczną obniżką średniej ceny OC w porównaniu do IV kwartału 2019 r.

...
Czytaj więcej

Specustawa ws. COVID-19: nowe terminy obowiązków nadzorczych spółek akcyjnych i TFI

Przesunięte zostały terminy realizacji wybranych obowiązków regulacyjnych przez podmioty rynku finansowego. Zmiany zostały wprowadzone z inicjatywy Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

RF opowiada się za nowymi rozwiązaniami dot. zawierania umów ubezpieczenia OC ppm. w czasie pandemii

Zdaniem RF, na czas pandemii powinny zostać zmienione formy zawierania umów ubezpieczeń dla posiadaczy pojazdów, zwłaszcza osób, które pozostają w ciężkim stanie, a przerwa w ochronie OC może zakończyć się sankcją od UFG.

...
Czytaj więcej

Grupa MAK: Tarcza Antywirusowa

​Grupa MAK przygotowała specjalną broszurę, w której zebrała odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z epidemią koronawirusa wśród swoich klientów.

...
Czytaj więcej

Compensa przypomina o zdalnym likwidowaniu szkód

Compensa przypomina o możliwości zdalnego likwidowania szkód z ubezpieczeń OC/AC, NNW i majątkowych poprzez specjalną, dedykowaną aplikację.

...
Czytaj więcej

Concordia wprowadza ułatwienia w ubezpieczeniach domów i rolnych

Concordia, ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, zmienia swoje wymogi dotyczące realizacji przeglądów budowlanych.

...
Czytaj więcej

PIU: propozycje RF mogą naruszyć stabilność sektora ubezpieczeń

PIU odniosła się do propozycji Rzecznika Finansowego dot. rozwiązań sprzyjających klientom towarzystw ubezpieczeń, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Izba stanowczo je skrytykowała i wskazała, że zagrażają one stabilności sektora.

...
Czytaj więcej

Generali dostosowuje ofertę do obecnej sytuacji

Generali dostosowuje ofertę do obecnie panującej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. W wielu produktach ubezpieczeniowych nastąpiły zmiany.

...
Czytaj więcej

Rekordowe wyniki internetowej multiagencji Punkta

Internetowa multiagencja Punkta zakończyła 2019 r. pozytywnym wynikiem i zebrała ponad 60 mln zł składki - wzrost rok do roku wyniósł aż 75 proc. O 84 proc. zwiększyła się liczba kalkulacji, a liczba sprzedanych polis – o 124 proc.

...
Czytaj więcej

TUW „TUW” z nowymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi

TUW „TUW” wprowadza do oferty nowe ubezpieczenia komunikacyjne: „Bezpośrednia likwidacja szkód w TUW-ie” oraz „Autocasco Mini”.

...
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia dot. wysokości sum ubezpieczenia dla touroperatorów na rzecz podróżnych

MF przedstawiło projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki.

...
Czytaj więcej

Stanowisku PIU dot. wytycznych ICT

PIU wzięła udział w konsultacjach publicznych projektu wytycznych EIOPA dot. zarządzania informacjami oraz technologiami komunikacyjnymi ICT oraz ich bezpieczeństwa. Przedstawiciel polskiego sektora ubezpieczeń pozytywnie ocenił propozycje.

...
Czytaj więcej

Wiener stawia na zdalną likwidację szkód

Wiener wdrożył zdalną likwidację szkód. Uproszczona ścieżka likwidacji obejmuje oględziny w formie wideo i dokumentacje w formie fotografii.

...
Czytaj więcej

KUKE ubezpieczy całe ryzyko w eksporcie inwestycyjnym

KUKE poinformowało, że w konsekwencji globalnej pandemii koronawirusa rozszerza do 100% zakres ochrony ubezpieczeniowej dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym.

...
Czytaj więcej

Cyberbezpieczeństwo w dobie pracy zdalnej

W czasie pracy zdalnej, ryzyko włamania się do systemów firmowych jest większe. Jak wynika z badań przygotowanych przez Herjavec Group, 90% naruszeń bezpieczeństwa wynika z błędów ludzkich.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy apeluje o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu i odroczenie składek

Rzecznik Finansowy wystosował do Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pisma, w których apeluje o wsparcie dla klientów towarzystw ubezpieczeń, którzy wskutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji.

...
Czytaj więcej

Concordia Polska Grupa Generali otwiera portal dla klientów z obszaru agro

Concordia Polska Grupa Generali przygotowała dla swoich klientów z sektora agro nowy portal informacyjny i-rolnik.pl. Jego uruchomienie związane jest ze startem wiosennej sprzedaży ubezpieczeń upraw.

...
Czytaj więcej

OC na raty: jakie warunki oferują ubezpieczyciele?

Ze względu na pandemię koronawirusa, wiele gospodarstw domowych może być zainteresowanych zakupem ubezpieczenia OC na raty. Eksperci porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl postanowili sprawdzić: jakie warunki ratalnego zakupu OC oferują ubezpieczyciele.

...
Czytaj więcej

DAS, rynek finansowy i COVID-19

12 marca został ogłoszony w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego. Pandemia wpływa nie tylko na stan zdrowia Polaków, ale i na krajową gospodarkę. Wiele firm musiało zmienić swoje procesy, a eksperci tworzą analizy wpływu tego stanu na gospodarkę.

...
Czytaj więcej

Generali tworzy nadzwyczajny międzynarodowy fundusz na walkę z koronawirusem

Zarząd Assicurazioni Generali zatwierdził utworzenie Nadzwyczajnego Międzynarodowego Funduszu. W ramach funduszu 100 milionów euro zostanie przeznaczone na walkę z kryzysem wywołanym przez koronawirusa.

...
Czytaj więcej

PKO Ubezpieczenia zwróci składkę za niewykorzystane ubezpieczenie podróżne

PKO Ubezpieczenia zwraca składkę klientom, którzy nie wykorzystali ubezpieczenia podróży ze względu na pandemię koronawirusa. Zwrot składki dotyczy okresu z aktywną ochroną od 11 marca i będzie możliwy, jeśli klient nie odbył podróży.

...
Czytaj więcej

EIOPA: wskazówki dla sektora ubezpieczeniowego w związku z pandemią COVID-19

EIOPA we współpracy z innymi europejskimi urzędami nadzoru oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego przygotowali zestawienie rekomendacji dla sektora ubezpieczeniowego w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Unii Europejskiej koronawirusa.

...
Czytaj więcej

MSSF 17 dopiero od 1 stycznia 2023 r.

W dniu 17 marca br. członkowie Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dyskutowali nad przesunięciem daty wejścia w życie standardu sprawozdawczości dla ubezpieczycieli – MSSF 17. Decyzją Rady data ta została przesunięta na 1 stycznia 2023 r.

...
Czytaj więcej

Warta z rekordowymi wynikami i poziomem sprzedaży

W 2019 r. obie spółki Warty osiągnęły 692,2 mln zł zysku netto – jest to najwyższy wynik w historii działalności ubezpieczyciela. Rekordowy poziom osiągnęła także sprzedaż, która przekroczyła poziom 7 mld zł.

...
Czytaj więcej

Concordia z nowościami w wiosennej ofercie

Concordia Polska Grupa Generali wprowadza w sezonie wiosennym nowości w ubezpieczeniach dla producentów rolnych. Wśród nich są m.in.: odpowiedzialność nawet do 100% sumy ubezpieczenia za szkody całkowite w wybranych ryzykach czy zniżka na Agro Casco.

...
Czytaj więcej

W Concordii Polska Grupa Generali rusza sezon ubezpieczeń upraw

16 marca 2020 r. Concordia Polska Grupa Generali rozpoczęła wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. Klienci mogą korzystać z ubezpieczenia od ryzyka gradu lub z pakietów ryzyk z dopłatą z budżetu państwa w wysokości do 65 proc. składki.

...
Czytaj więcej

LINK4 zwróci koszty zakupu polis turystycznych

LINK4 poinformował, że zwróci pieniądze klientom, którzy wykupili ubezpieczenia turystyczne. W ten sposób ubezpieczyciel chce złagodzić skutki odwołanych wyjazdów. Dotyczy to ubezpieczeń z ochroną po 13 marca br.

...
Czytaj więcej

PZU oferuje dotowane ubezpieczenia dla rolników

16 marca ruszyła w PZU sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych z dofinansowaniem do składki z budżetu państwa w wysokości 65 proc. W pierwszym etapie rolnicy będą mogli ubezpieczyć swoje uprawy jare.  

...
Czytaj więcej

Sollers Consulting we współpracy z L`Olivier Assurance wprowadził nowe ubezpieczenie majątkowe

Nowy produkt L'Olivier Assurance wprowadzono w lutym tego roku. Jest to ubezpieczenie dla gospodarstw domowych, dostępne w różnych wariantach. Oferta obejmuje ochronę dla wynajmujących, właścicieli i najemców – podaje alebank.pl.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia OC w lutym 2020 r. - barometr Ubea.pl

W lutym 2020 r. średnia cena ubezpieczenia OC była wyższa niż w styczniu o 6% - informują eksperci porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

...
Czytaj więcej

Zmiany na czele PZU

12 marca br. na mocy decyzji Rady Nadzorczej PZU Paweł Surówka, CEO Grupy, został odwołany ze stanowiska. Na jego miejsce powołana została Beata Kozłowska-Chyła. Z członkostwa z zarządu zrezygnował też poprzedni prezes PZU Życie Roman Pałac.

...
Czytaj więcej

Provident wchodzi na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

Provident chce zająć się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych – AC i OC. Firma jest w trakcie rozmów z zakładami ubezpieczeń, dowiedział się Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

UNIQA Polska w 2019 r. wypracowała najwyższy zysk w historii

Grupa UNIQA w Polsce ukończyła zeszły rok z blisko 64 mln zł zysku. Zebrany przypis w obu spółkach wyniósł 1,26 mld zł.

...
Czytaj więcej

Wyniki Grupy PZU w 2019 r.

Grupa PZU podała swoje wyniki za 2019 r. Ubezpieczyciel uzyskał najwyższy zysk netto, sprzedaż i zaangażowanie pracowników w giełdowej historii.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden pracuje nad insurtechem

Rowhere to nowy projekt insurtechowy Nationale-Nederlanden, który ma być skierowany do rowerzystów, podaje nieoficjalnie serwis cashless.pl.

...
Czytaj więcej

TUW TUW rozszerza ofertę

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozszerza ofertę o możliwość udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Katarzyna Bem przejmie w Avivie odpowiedzialność za ubezpieczenia majątkowe

Z początkiem kwietnia odpowiedzialność za ubezpieczenia majątkowe w Avivie przejmie Katarzyna Bem. Zostanie ona także na powołana członka zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych i dołączy do zespołu zarządzającego w grupie w Polsce.

...
Czytaj więcej

RM opowiedziała się za wzmocnieniem nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń

10 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt  nowelizacji dwóch ubezpieczeniowych ustaw: o działalności ubezpieczeniowej i ubezpieczeniach obowiązkowych. Jego celem jest wzmocnienie nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Ranking OC, AC i NNW – luty 2020

Według analiz porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl w lutym o 6% wzrosła cena przeciętnej składki ubezpieczenia OC.

...
Czytaj więcej

Credit Agricole i LINK4 ze wspólną ofertą

Credit Agricole i LINK4 po raz drugi realizują wspólną ofertę; pozwala na zakup roweru w wygodnych ratach i dodatkowo ubezpiecza sprzęt na rok na wypadek kradzieży.

...
Czytaj więcej

Wyniki finansowe Allianz Polska za 2019 r.

Spółki z Grupy Allianz zamknęły rok z zyskiem operacyjnym na poziomie 241 mln zł; o 3% większym niż w roku poprzedzającym. Jak informuje Grupa, ubiegły rok był czasem wzmożonej pracy nad rozwojem biznesu Allianz w Polsce.

...
Czytaj więcej

Uszpolewicz: To był dobry rok dla grupy Avivy

Adam Uszpolewicz, Prezes Avivy, podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami, przedstawił wyniki finansowe Grupy Aviva Polska. Aviva pozostaje na stabilnym poziomie, z niewielkimi wzrostami. W ubiegłym roku łączny zysk spółek Avivy wyniósł 954 mln zł.

...
Czytaj więcej

Provident Polska i AXA ze wspólną kampanią

Provident Polska i AXA od początku marca ruszyły ze wspólną kampanią wizerunkową. Kampania jest wynikiem dotychczasowej współpracy podmiotów, w ramach której zawarto 1,5 mln umów ubezpieczenia z klientami Providenta.

...
Czytaj więcej

Warta wprowadza możliwość darmowego połączenia z infolinią

Warta, wraz z partnerem Europ Assistance Polska, wprowadza możliwość darmowego połączenia się z infolinią, dzięki wykorzystaniu połączenia internetowego.

...
Czytaj więcej

LINK4 z nowym dodatkiem do OC „Pomoc po wypadku”

LINK4 przedstawia nowe ubezpieczenie, będące dodatkiem do OC komunikacyjnego, „Pomoc po wypadku”. Produkt ma wesprzeć kierowców, którzy brali udział w zdarzeniu drogowym nie ze swojej winy.

...
Czytaj więcej

Koronawirus a ubezpieczenia podróży

Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem CoVID-19, m.in. SIGNAL IDUNA i ERGO Hestia poinformowały, w których produktach ochrona ubezpieczeniowa działa w przypadku zarażenia.

...
Czytaj więcej

Nieużytkowane auta powinny być automatycznie wyrejestrowywane

W interpelacji nr 2575, skierowanej do ministra infrastruktury, podniesiono problem nieużytkowanych pojazdów.

...
Czytaj więcej

Eins Polska myśli o uzyskaniu licencji ubezpieczeniowej

Eins Polska, wyłączny przedstawiciel w Polsce bułgarskiego towarzystwa ubezpieczeń  Euroins, zamierza uzyskać licencję ubezpieczeniową. Spółka chce to zrealizować poprzez przejęcie spółki posiadającej licencję lub wystąpienie do KNF.

...
Czytaj więcej

INTER z pakietem dla pozostałych zawodów medycznych

INTER przygotował pakiet dla pozostałych zawodów medycznych, takich jak diagności laboratoryjni, radiolodzy czy psychologowie.

...
Czytaj więcej

Złomowanie auta a zwrot składki OC

Po złomowaniu auta, kierowca może liczyć na zwrot składki niewykorzystanego OC. Eksperci porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl podsumowują jak wygląda proces otrzymywania takiej refundacji.

...
Czytaj więcej

MF nie planuje zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie wypłaty świadczeń przez towarzystwa

Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, udzielił odpowiedzi na interpelację nr 2010. Wskazał w niej, że MF nie zamierza wprowadzać zmian do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zaproponowanych w interpelacji.

...
Czytaj więcej

Aktualne tendencje rynkowe i wyzwania w obszarze ubezpieczeń

26 lutego br. Marsh zaprosił dziennikarzy i swoich ekspertów oraz partnerów z różnych obszarów ubezpieczeń, by wspólnie porozmawiać o stanie ubezpieczeń i przedstawić predykcje rozwoju poszczególnych sektorów.

...
Czytaj więcej

AXA ubezpieczy Runmageddończyków

Organizatorzy Runmageddonu – popularnego biegu z przeszkodami – nawiązali współpracę z nowym ubezpieczycielem. Najbliższa edycja Zimowego Runmageddonu będzie pod patronatem AXY.

...
Czytaj więcej

MediSky International wprowadza kartę przedpłaconą dla ubezpieczonych

Przedpłacona karta jest nowym rozwiązaniem na rynku ubezpieczeń zdrowotnych od MediSky International. Umożliwia realizację płatności za leczenie bez angażowania środków ubezpieczonego.

...
Czytaj więcej

Kontrola dystrybutora ubezpieczeń – obowiązek przechowywania i okazania KNF książki kontroli

KNF od kilkunastu miesięcy przeprowadza kontrole na rynku brokerskim. Kolejne kontrole podmiotów w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w 2020 r. już zostały zapowiedziane – w pierwszej kolejności największych multi-agencji, banków i ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

UFG sprawdził w których województwach jest najwięcej szkód z OC

Z wstępnego podsumowania UFG za 2019 r. wynika, że najwięcej szkód z ubezpieczenia OC ppm. odnotowano w województwach: mazowieckim, dolnośląskim i pomorskim.

...
Czytaj więcej

Stop handlowi bazami danych

Jak podaje Prezes UODO, do urzędu napływają sygnały o niezgodnych z prawem praktykach pracowników banków, polegających na nielegalnym sprzedawaniu baz danych klientów instytucji.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy: Najwięcej problemów występuje na rynku ubezpieczeniowym

Rzecznik Finansowy, Mariusz Jerzy Golecki, udzielił wywiadu red. Dziennika Gazety Prawnej. Wskazał w nim, że najwięcej przypadków nieprzestrzegania praw konsumentów występuje na rynku ubezpieczeniowym.

...
Czytaj więcej

Jak zmieni się rynek po przejęciu AXY?

Eksperci porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl analizują, jak zmieni się rynek ubezpieczeń po tym, jak UNIQA przejmie biznes Grupy AXA.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. zaniżania odszkodowań z tytułu szkód OC ppm.

4 lutego br. została skierowana do ministra finansów interpelacja (nr 2010) ws. przeciwdziałania zaniżaniu odszkodowań przez ubezpieczycieli z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

...
Czytaj więcej

Generali nagradza klientów zniżkami

Generali nagradza klientów, którzy posiadają ubezpieczenia na zdrowie i życie, zniżkami na inne ubezpieczenia w swojej ofercie.

...
Czytaj więcej

Co w przypadku przestoju w działalności?

Zdarzenia losowe – takie jak np. pożary – nierzadko powodują przerwy w działalności. Większość przedsiębiorstw ubezpiecza się od pożarów, zapominając o tym, że przestój w działalności spowodowany wydarzeniem losowym może być dla nich bardziej dotkliwy.

...
Czytaj więcej

OC: składki wciąż spadają

Składki OC dalej spadają na początku 2020 r. Niektórzy ubezpieczyciele oferują produkty nawet 20% tańsze niż przed rokiem – donosi Rzeczpospolita.

...
Czytaj więcej

Co dalej z TUW Medicum?

Pod koniec 2019 r. TUW Medicum straciło licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Jednak, jak podaje Puls Biznesu, inwestor z Wielkiej Brytanii może uchronić spółdzielnię przed likwidacją, jeżeli uda jej się odzyskać licencję.

...
Czytaj więcej

Assistance – z czego korzystają Polacy?

Assistance staje się coraz popularniejsze. Według badania przeprowadzanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Europ Assistance Polska, 42% Polaków ma assistance. To o 15% więcej niż 10 lat temu – donosi Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie dot. rachunkowości i sprawozdań z działalności UFG

​Z dniem 29 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

...
Czytaj więcej

Gwarancje środowiskowe również dla MŚP

Na początku lutego Warta wprowadziła do swojej oferty gwarancję środowiskową dla podmiotów, które są zobowiązane do złożenia zabezpieczenia roszczeń w związku ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie dla MŚP.

...
Czytaj więcej

Od 12 czerwca będą obowiązywać wyższe sumy ubezpieczenia dla agentów ubezpieczeniowych

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

...
Czytaj więcej

PKO BP zachęca klientów do zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego

PKO BP uruchomił nową promocję dot. ubezpieczeń komunikacyjnych. Osoby, które do końca marca zakupią ubezpieczenie OC za pośrednictwem aplikacji mobilnej IKO lub serwisu transakcyjnego iPKO, mogą wygrać voucher o wartości 500 zł na zakupy w sieci Orlen.

...
Czytaj więcej

Plany Toyota Insurance Management na przyszłość

Toyota Insurance Management - ubezpieczeniowa spółka grupy Toyota Financial Services – w 2019 r. osiągnęła 16%-owy przyrost w zebranej składce w stosunku do poprzedniego roku, a także 10%-owy przyrost liczby sprzedanych ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Coraz więcej spraw sądowych o zadośćuczynienie za błąd medyczny z udziałem RPP

RPP podsumował swoją ubiegłoroczną aktywność w zakresie wspierania pacjentów w postępowaniach sądowych z tytułu naruszenia praw pacjenta.

...
Czytaj więcej

Roman Pałac przedstawił pierwsze cele nowej strategii PZU

Prezes PZU Życie Roman Pałac w wywiadzie z PAP Biznes powiedział, że prowadzone są już prace nad powstaniem nowej strategii PZU. Ma ona kłaść naciska na rozwój sektora usług zdrowotnych i wzbogacenia oferty dla klientów indywidualnych. 

...
Czytaj więcej

PZU na czele rankingu jakości danych w bazie UFG

UFG już po raz 9. przygotował ranking jakości danych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych. Na podium zestawienia kolejny rok z rzędu uplasował się PZU, wyprzedzając TUW „TUW” i Link4. W tym roku ocenę satysfakcjonującą otrzymało aż 11 podmiotów.

...
Czytaj więcej

Cena OC w 10 największych miastach Polski - gdzie OC podrożało?

Cena OC w 10 największych miastach Polski - gdzie OC podrożało?

...
Czytaj więcej

Warta wprowadza nowy model likwidacji szkód całkowitych

Od 17 lutego klienci TUiR Warta będą mogli skorzystać z nowego modelu likwidacji szkód całkowitych. Ubezpieczyciel wraz z platformą sprzedażową Carrot przejmą na siebie wszystkie formalności związane ze sprzedażą wraku.

...
Czytaj więcej

Polsko-amerykański startup ubezpieczeniowy dobrze radzi sobie w USA

Gabi, łódzko-kalifornijski startup ubezpieczeniowy, zebrał 27 mln dol. finansowania od inwestorów. W 2020 r. ma plany dwukrotnie powiększyć swój stuosobowy zespół – poinformowała Rzeczpospolita.

...
Czytaj więcej

Generali ubezpiecza narciarzy od niekorzystnej pogody

Pakiet Assistance w wersji Exclusive w Generali gwarantuje m.in. świadczenie, gdy z powodu niekorzystnych warunków pogodowych zamknięte zostaną trasy narciarskie.

...
Czytaj więcej

Klienci Concordii Polska mogą ubezpieczyć się od suszy

10 lutego br. w Concordii Polska Grupa Generali ruszyła sprzedaż ubezpieczeń od ryzyka suszy. Z oferty będą mogli skorzystać klienci, którzy w sezonie jesiennym 2019 roku zakupili ubezpieczenie upraw od innych ryzyk.

...
Czytaj więcej

Euler Hermes zmienia metodologię ratingu ryzyka kraju

Nowa metodologia Euler Hermers uwzględnia teraz powiązane z ESG ryzyka braku zapłaty przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza ryzyka ze strony zagrożenia środowiskowego i rosnące ryzyka społeczne.

...
Czytaj więcej

UFG coraz lepiej wychwytuje nieubezpieczone pojazdy

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny coraz skuteczniej wychwytuje nieubezpieczone pojazdy – podaje biznes.interia.pl. Według wstępnych danych UFG, szacuje się, że w 2019 r. wystosowano ok. 126 tys. wezwań o zapłacenie kary za brak obowiązkowego OC ppm.

...
Czytaj więcej

Ranking OC, AC, NNW - styczeń 2020 r.

Według ekspertów porównywarki Ubea.pl na początku roku zanotowano spadek średniej ceny ubezpieczenia OC. Liderem rynku okazał się Link4.

...
Czytaj więcej

Open Life uprościł i przyspieszył proces zgłaszania roszczeń online

Z początkiem roku Open Life TU Życie S.A. uruchomiło nową wersję platformy do zgłaszania roszczeń online. Zapewnia ona nowe udogodnienia dla klientów takie jak minimum formalności, przyjazny interface, elektroniczna weryfikacja tożsamości.

...
Czytaj więcej

Druga specjalistyczna opinia medyczna od Europ Assistance

Grupa Europ Assistance wzmacnia ofertę produktu Expert Second Medical Opinion (SMO), czyli dostępu do drugiej spersonalizowanej opinii medycznej od wykwalifikowanego eksperta w danej dziedzinie medycyny.

...
Czytaj więcej

CUK Ubezpieczenia chce ubezpieczyć pokolenie Z

CUK Ubezpieczenia chce pozyskać klientów z pokolenia Z. Planują dotrzeć do nich za pomocą kampanii promocyjnej o największym budżecie w historii firmy – donosi Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia wprowadza nowe usługi dla klientów, których auto uległo szkodzie całkowitej

Wypłata odszkodowania w ciągu dwóch dni, wyrejestrowanie auta w Wydziale Komunikacji i bezpłatny odbiór pojazdu - to nowe usługi, jakie od lutego otrzymają klienci ERGO Hestii, których auto uległo całkowitemu zniszczeniu.

...
Czytaj więcej

Resort rolnictwa rozważy rozszerzenie listy upraw objętych dotacjami do składek ubezpieczeniowych

​Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na interpelację nr 1165 potwierdziło, że przy wprowadzaniu zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich rozważone zostanie objęcie plantacji wikliny dotowanymi ubezpieczeniami.

...
Czytaj więcej

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu AC

Eksperci porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl prezentują najpopularniejsze wyłączenia w ubezpieczeniach AC.

...
Czytaj więcej

AXA Polska angażuje się w urban protection

AXA Polska zakłada poszerzenie kanału sprzedaży o urban protection, czyli partnerstwo ze spółkami z ofertą dla mieszkańców aglomeracji – donosi Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

Czy na rynku OC będzie taniej?

Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC może zacząć się walka o klientów za pomocą ceny – donosi Rzeczpospolita.

...
Czytaj więcej

Rosną wypłaty ubezpieczycieli z tytułu klęsk żywiołowych

Z raportu Aon wynika, że w 2019 r. straty finansowe powstałe z powodu wystąpienia katastrof naturalnych wyniosły 232 mld USD w skali globalnej. Także polscy ubezpieczyciele szacują wzrost wypłat świadczeń w grupie ubezpieczeń od ognia i innych żywiołów.

...
Czytaj więcej

Które miasta miały najtańsze OC w ostatnim kwartale 2019 r.

W ostatnim kwartale 2019 r. na średnie, najtańsze OC w kraju mogli liczyć mieszkańcy Opola. Ubezpieczenie to wyniosło 490 zł i było o 8% mniejsze względem trzeciego kwartału – wynika z analizy przeprowadzonej przez porównywarkę ubezpieczeń Ubea.pl.

...
Czytaj więcej

98% Polaków obawia się o bezpieczeństwo swojego domu

Polacy najczęściej obawiają się, że w ich domu wybuchnie pożar (62%) lub dojdzie do włamania (48%) – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie porównywarki rankomat.pl.

...
Czytaj więcej

MZ wprowadzi nowe zasady ubezpieczenia uczestników badań klinicznych

W resorcie zdrowia zostały ukończone prace nad projektem ustawy o badaniach klinicznych. Zawiera on m.in. zmiany w zakresie zasad ubezpieczenia i systemu wypłaty odszkodowań dla pokrzywdzonych pacjentów.

...
Czytaj więcej

Brexit a szkody transgraniczne

Do końca okresu przejściowego w procesie opuszczania przez Zjednoczone Królestwo Unii Europejskiej będą obowiązywać dotychczasowe zasady podróżowania i regulacji szkód transgranicznych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia od błędów podatkowych

Wzrasta liczba obowiązków nakładanych na przedsiębiorców, a błędy mogą skutkować wysokimi karami – donosi Rzeczpospolita...

...
Czytaj więcej

Wiener wprowadza ubezpieczenie MediPass

MediPass to ubezpieczenie eksperckiej opinii medycznej, które zakłada dostęp do ponad 1000 lekarzy z całego świata, diagnozę medyczną od uznanego specjalisty czy tłumaczenie dokumentacji medycznej i przygotowanie planu leczenia w 2 tygodnie.

...
Czytaj więcej

Stanowisko PIU ws. konsultacji publicznych dot. rewizji Solvency II

PIU przedstawiło swoje stanowisko w sprawie konsultacji publicznych dot. rewizji dyrektywy Solvency II. Zdaniem Izby, stworzony system Wypłacalność II działa dobrze, ale pewne zmiany są konieczne.

...
Czytaj więcej

RF za zmianą modelu finansowania działalności Biura

Rzecznik Finansowy w wywiadzie dla portalu Interia.pl odniósł się m.in. do wyższych składek przekazywanych na rzecz Biura RF przez podmioty finansowe. Jego zdaniem, model finansowania powinien być zmieniony.

...
Czytaj więcej

Eksporterom niełatwo o wsparcie finansowe

Według raportu Euler Hermes liczba bankructw na świecie rośnie, a wraz z nią – ryzyko w eksporcie, donosi Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

KNF wyjaśnia wątpliwości odnośnie realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego

KNF w ostatnich dniach 2019 r. skierowała do zakładów ubezpieczeń pismo. Przedstawiła w nim swoje stanowisko dotyczące realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 12 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Najczęściej ubezpieczane modele samochodów w Polsce

Najczęściej ubezpieczamy samochody niemieckich marek – wynika z analizy przeprowadzonej przez ekspertów porównywarki rankomat.pl. Listę najpopularniejszych modeli w Polsce otwierają: Opel Astra, BMW seria 3 oraz Volkswagen Golf.

...
Czytaj więcej

Rankingi OC, AC, NNW - podsumowanie 2019 r.

Eksperci porównywarki Ubea.pl przedstawili ranking najlepszych pakietów OC, OC+NNW, OC+AC i OC+AC+NNW w 2019 r.

...
Czytaj więcej

Gefion ma poważne problemy z zapewnieniem wypłacalności

Duński organ nadzoru finansowego wydał kolejny komunikat dotyczący działalności ubezpieczeniowej Gefion Insurance A/S. Jak podano, zakład ubezpieczeń ma poważne problemy z płynnością i spełnieniem kapitałowego wymogu wypłacalności.

...
Czytaj więcej

Wzrasta popularność assistance medycznego

Korzystanie z assistance medycznego za granicą wzrosło w 2019 r. o 29% względem poprzedniego roku, a na terenie Polski o 13% - wynika z analizy danych zebranych przez Mondial Assistance.

...
Czytaj więcej

PZU wypłaciło najwyższe odszkodowanie z AC w Estonii

W estońskiej filii Grupy PZU wypłacono 89 tys. euro za skasowane auto, a 77 tys. euro za zderzenie sportowego samochodu ze zwierzęciem. Były to najwyższy odszkodowania w Estonii z ubezpieczenia AC w 2019 r. – donosi Iwona Trusewicz w Rzeczpospolitej.

...
Czytaj więcej

Prognozy CUK Ubezpieczenia: OC w 2020 r.

Rok 2019 zakończył się obniżką cen OC. Jak będą wyglądały ceny OC w 2020 r.? Prognozuje Maciej Kuczwalski, eksperta multiagencji CUK Ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Ranking OC, AC, NNW - grudzień 2019 r.

Najnowszy ranking OC, AC i NNW przygotowany przez Ubea.pl przedstawia sytuację na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych zarówno w grudniu 2019 r., jak i w ostatnim kwartale minionego roku.

...
Czytaj więcej

Jak ubezpieczani są skoczkowie?

W najnowszej informacji prasowej Rankomat.pl podał w jaki sposób ubezpieczają się zawodnicy skoków narciarskich oraz które sporty zimowe są najbardziej urazowe.

...
Czytaj więcej

Ile kosztuje OC w grudniu 2019? - barometr Ubea.pl

W grudniu 2019 r. nastąpił nieznaczny wzrost ceny ubezpieczeń OC – wynika z barometru OC przeprowadzanego przez Ubea.pl. Poziom barometru cenowego z grudnia 2019 r. oceniono na 87, względem 86 w poprzednim miesiącu.

...
Czytaj więcej

Rada Rolników na lata 2020-2022

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, powołał Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Radę Rolników) na kadencję 2020-2022.

...
Czytaj więcej

Punkta: w 2020 r. będzie drożej

W nowym roku zapłacimy więcej nie tylko za samochody, ale i obowiązkowe ubezpieczenie samochodu – wynika z analiz multiagencji Punkta.

...
Czytaj więcej

53,6 mln euro wsparcia polskiego eksportu na Ukrainie

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił długoterminowego kredytu, zabezpieczonego polisą KUKE, ukraińskiemu inwestorowi Nikolsky LLC na budowę centrum handlowego w Charkowie. Generalnym wykonawcą będzie Unibep - polska firma budowlana.

...
Czytaj więcej

Sankcje za brak OC w 2020 r.

W 2020 r. kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC wzrosła o 15%. W 2019 r. właściciel samochodu osobowego za brak OC płacił maksymalnie 4500 zł, w 2020 r. – jest to już 5200 zł kary.

...
Czytaj więcej

2020 r. według ekspertów PIU

Eksperci PIU podsumowują miniony rok i przedstawiają plany na 2020 r. Ich zdaniem, wiele przyszłorocznych działań będzie zależało od struktur unijnych, wpływu nowych technologii, rosnącego ryzyka klimatycznego i przemian społecznych.

...
Czytaj więcej

Generali ze specjalną ofertą dla osób podróżujących do USA

Arkadiusz Wiśniewski, członek Zarządu Generali TU SA, przedstawia zalety specjalnego ubezpieczenia turystycznego przygotowanego przez Generali dla osób planujących wyjazd do USA.

...
Czytaj więcej

Popularność sprzedaży ubezpieczeń online w Polsce

Popularność sprzedaży ubezpieczeń w kanale online sprawdzili eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

...
Czytaj więcej

Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie dotyczącej wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych

Na terenie województwa mazowieckiego, na polecenie prokuratora z Prokuratory Okręgowej w Siedlcach, 18 grudnia 2019 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu zatrzymali grupę pięciu osób, które współdziałały w popełnianiu wyłudzeń.

...
Czytaj więcej

Gospodarstwo rolne pod ochroną

Pod koniec roku, wielu gospodarstwom rolnym kończy się ubezpieczenie. Wiener, w swojej informacji prasowej, przedstawia możliwe pakiety ubezpieczeń dodatkowych, które mają kompleksowo chronić zarówno rolników, ich rodziny oraz mienia.

...
Czytaj więcej

Auta elektryczne – wyzwanie dla ubezpieczycieli

Ubezpieczyciele stoją przed koniecznością dostosowania swoich produktów do specyfiki aut na prąd.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia zdrowotne coraz popularniejsze w mniejszych miejscowościach

60% Polaków, którzy kupują pakiety i ubezpieczenia zdrowotne pochodzi spoza największych metropolii. Takie ubezpieczenia najczęściej (41%) wybierają osoby młode, między 21 a 30 rokiem życia – wynika z analizy internetowej multiagencji Punkta.

...
Czytaj więcej

Potrzeba nowego podejścia do polis ogniowych

Coraz częściej występujące szkody w sektorach powszechnie uznawanych przez ubezpieczycieli za bezpieczne, sprawiają, że branża zaczyna się zastanawiać nad zasadnością używania kodów PKD do kwalifikacji ryzyka – donosi Sylwia Wedziuk w Pulsie Biznesu.

...
Czytaj więcej

RF skierował do SN wniosek o podjęcie uchwały ws. zadośćuczynienia dla bliskich osób ciężko poszkodowanych

RF skierował do SN wniosek o rozstrzygnięcie kwestii prawa do zadośćuczynienia dla osób bliskich ciężko poszkodowanych, np. wskutek błędu medycznego lub wypadku drogowego.

...
Czytaj więcej

Fintech z ubezpieczeniami dla trenera personalnego

Podioom to fintechowa platforma-asystent dla trenera personalnego, który ma odciążyć go we wszystkich działaniach związanych z organizacją treningu.

...
Czytaj więcej

UFG: rośnie wykrywalność nieubezpieczonych pojazdów

W 2019 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wystawił 93 tys. wezwań do zapłacenia kary za brak ważnego ubezpieczenia OC ppm. Jest to o 25 tysięcy (ok. 37%) przypadków więcej niż w ubiegłym roku. 

...
Czytaj więcej

Pomoc ratowników górskich w różnych krajach Europy

Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których nie pobiera się opłat za akcje ratownicze w górach. Jak wygląda sytuacja za granicą? Sprawdzili to eksperci Ubea.pl.

...
Czytaj więcej

Jakie ubezpieczenie na narty?

Sezon narciarski właśnie się zaczyna. W Polsce prawie jedna trzecia Polaków potrafi jeździć na nartach, a aktywnych narciarzy jest ponad 4 miliony – wynika z raportu przygotowanego dla Polskich Kolei Linowych.

...
Czytaj więcej

Branża ubezpieczeń a rynek nieruchomości

W II kw. 2019 r. padł rekord na rynku hipotek. Związek Banków Polskich podał, że udzielono kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 16,5 mld zł. To najwyższy wynik od III kw. 2008 r.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele nie są chętni do zawierania ugód z poszkodowanymi pacjentami placówek medycznych

W 2018 r. wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych stwierdziły, że w 250 przypadkach doszło do szkody z powodu błędu medycznego. Jedynie 34 sporów zakończyły się zawarciem ugody i wypłatą odszkodowania.  

...
Czytaj więcej

Coraz trudniej o ubezpieczenia dla transportu

Allianz Polska wycofuje się ze składania ofert ubezpieczeń OC przewoźnika, spedytora oraz cargo – poinformował Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

Grupa Europa wprowadza nową markę dla graczy - Gshield.gg

Europa Ubezpieczenia we współpracy z agencją gamingową Fantasyexpo i start-upem Protect.me wprowadza na rynek nowe ubezpieczenia dla miłośników gier. W ten sposób będą modli zabezpieczyć swój sprzęt gamingowy oraz konta w grach cyfrowych.

...
Czytaj więcej

Rozpiętości cenowe w OC w grudniu 2019 r.

Ceny obowiązkowego ubezpieczenia OC mogą być różne od siebie nawet o kilkaset procent. Do największych rozpiętości dochodzi najczęściej w tych „najtańszych” lokalizacjach – informuje multigagencja Superpolisa Ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

AXA ubezpieczy radców prawnych

Krajowa Izba Radców Prawnych podpisała umowę z AXA na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w latach 2020-22. Doradcą Izby przy wyborze ubezpieczyciela była firma brokerska Willis Towers Watson.

...
Czytaj więcej

Uzasadnienie SN do uchwały ws. pokrycia kosztów ekspertyzy rzeczoznawcy w postępowaniu likwidacyjnym

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 2 września 2019 r. (sygn. akt III CZP 99/18) orzekł, że poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. przysługuje od ubezpieczyciela zwrot kosztów ekspertyzy.

...
Czytaj więcej

MRiRW: pracujemy nad zmianą systemu ubezpieczeń majątkowych upraw i zwierząt

Pracujemy nad zmianą systemu ubezpieczenia majątkowego upraw i zwierząt, powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Jak wyjaśnił, organizacje rolnicze zaczynają domagać się wprowadzenia nowych zasad.

...
Czytaj więcej

MF: krajowe zakłady ubezpieczeń i reasekuracji mogą zawierać umów reasekuracji z podmiotami z państw trzecich

MF w odpowiedzi na pismo PIU wskazało, że dopuszcza się możliwość zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji umów reasekuracji i umów retrocesji z reasekuratorami z państw trzecich.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie CPI pomoże w przypadku skażonych produktów

Ryzyko związane z wypuszczeniem na rynek uszkodzonych lub skażonych partii produktów nie tylko będzie niebezpieczne dla konsumentów, ale i najprawdopodobniej spowoduje straty finansowe i utratę reputacji firmy.

...
Czytaj więcej

OC w listopadzie najniższe w tym roku

W listopadzie odczyt barometru OC porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl był najniższy w tym roku i wyniósł 86. Oznacza to, że za OC kierowcy zapłacili średnio 1399 zł.

...
Czytaj więcej

Kolejne placówki własne PZU Zdrowie

PZU Zdrowie podpisało umowę przedwstępną dot. nabycia 100% akcji Tomma Diagnostyka Obrazowa SA. Taki krok pozwoli na zwiększenie liczby placówek własnych PZU Zdrowie o ponad jedną trzecią.

...
Czytaj więcej

Ranking OC, AC, NNW - listopad 2019 r.

Link4 liderem rankingu OC, OC+NNW i OC+AC w listopadzie – wynika z comiesięcznego rankingu przeprowadzanego przez porównywarkę ubezpieczeniową Ubea.pl.

...
Czytaj więcej

Powrót wojny cenowej na rynku komunikacyjnym mało prawdopodobny

Z ostatnich raportów Ubea.pl i Punkta wynika, że na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych odnotowywane są spadki cen. Jednak prognozy, że zbliża się powrót wojny cenowej, są mało prawdopodobne.

...
Czytaj więcej

W 2020 r. wyższe zaliczki dla Rzecznika Finansowego

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 r. ws. terminu uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności RF.

...
Czytaj więcej

Panele fotowoltaiczne i słoneczne – jakie ubezpieczenie?

Panele fotowoltaiczne i słoneczne to sposób na odnawialne, ekologiczne źródła energii i – po kilku latach inwestycji – ograniczenie wydatków na prąd.

...
Czytaj więcej

Jakiej polisy potrzebuje św. Mikołaj?

Compensa TU w swojej najnowszej informacji prasowej postanowiła sprawdzić, ile wynosiłoby ubezpieczenie dla św. Mikołaja, gdyby zdecydował się na ubezpieczenie swojej corocznej wyprawy z prezentami.

...
Czytaj więcej

Robert Łoś: oferta prywatnych ubezpieczeń medycznych będzie się indywidualizowała

Pod koniec września 2,8 mln Polaków miało prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Przychód z tego tytułu wyniósł zdrowotne prawie 640 mln zł, o niemal 9% więcej niż w zeszłym roku – wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Allianz wprowadził mobilnego Asystenta Szkody

Allianz wprowadził dla swoich klientów nową funkcję – mobilnego Asystenta Szkody.

...
Czytaj więcej

Ubea.pl: zeskanuj kod Aztec i szybciej kalkuluj ubezpieczenia

Porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl umożliwia szybsze kalkulowanie ubezpieczeń OC i AC, dzięki skanowaniu kodu Aztec.

...
Czytaj więcej

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne coraz popularniejsze

2,8 mln Polaków pod koniec września tego roku miało prywatne ubezpieczenie zdrowotne – wynika z danych Polskiej Izbu Ubezpieczeń. Najpopularniejsze ubezpieczenia to te, które zapewniają łatwy dostęp do lekarzy specjalistów i szeroki zakres diagnostyki.

...
Czytaj więcej

KUKE podpisało umowę o współpracy z UKEF

Porozumienie o współpracy w zakresie wzajemnej reasekuracji kredytów eksportowych zostało podpisane przez KUKE i jej brytyjski odpowiednik – United Kingdom Export Finance (UKEF). Jest to już 16 umowa tego typu zawarta przez KUKE.

...
Czytaj więcej

Jest projekt nowego rozporządzenia ws. ubezpieczenia OC dla domów maklerskich

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego. Zastąpi ono obecnie obowiązujący akt prawny w tym zakresie.

...
Czytaj więcej

O ile może wzrosnąć cena OC po stłuczce?

Historia szkodowości to jeden z czynników, który brany jest pod uwagę przy wycenie ubezpieczeń komunikacyjnych. Po stłuczce, cena ubezpieczenia rośnie. O ile? Sprawdziła to multiagencja Punkta w swoim najnowszym raporcie.

...
Czytaj więcej

Franszyza integralna i redukcyjna w ubezpieczeniach AC

Franszyzy integralne i redukcyjne są stosowane w ubezpieczeniach autocasco i mogą mieć wpływ na zmniejszenie wypłacanego odszkodowania. To, na czym dokładnie polegają tłumaczą eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

...
Czytaj więcej

PKO Ubezpieczenia sprzedało pierwsze polisy komunikacyjne

​PKO Ubezpieczenia rozpoczęło sprzedaż produktów komunikacyjnych. Oznacza to, że na polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych wszedł nowy podmiot. Jest to już 30. zakład ubezpieczeń z ofertą dla kierowców.

...
Czytaj więcej

NIK: klienci towarzystw ubezpieczeń nie są właściwie chronieni

NIK przebadała poziom ochrony konsumentów na rynku ubezpieczeniowym. W raporcie zawarto wiele uwag wobec instytucji mających na celu nadzór na sektorem ubezpieczeniowym, wskazując, że ich działania nie przekładają się na skuteczność ochrony klientów.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia komunikacyjne dla leasingu od PKO Ubezpieczenia

PKO Ubezpieczenia uruchomiło nową ofertę produktów komunikacyjnych dla klientów PKO Leasing. Zakres ubezpieczenia jest szeroki.

...
Czytaj więcej

InterRisk z wyróżnieniem Godło Jakości za Pakiet Auto+

InterRisk otrzymało srebrne Godło Jakości za Pakiet Auto+. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii „Produkt najwyższej jakości”.

...
Czytaj więcej

Likwidacja szkód z ubezpieczeń upraw w Concordii

Concordia Grupa Generali wypłaciła – w ramach umów ubezpieczenia zawartych jesienią 2018 r. – ponad 120 mln zł odszkodowań.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie na wypadek przestoju spowodowanego katastrofą pogodową szansą na przetrwanie firm

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w informacji prasowej przedstawia korzyści z posiadania przez firmy ubezpieczenia na wypadek przestoju spowodowanego katastrofą pogodową.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie otworzyło placówkę własną w centrum Wrocławia

PZU Zdrowie otworzyło nową placówkę Centrum Medyczne PZU Zdrowie Wrocław Grabarska. Jest to pierwsza przychodnia własna PZU Zdrowie we Wrocławiu.

...
Czytaj więcej

Obowiązki twórcy produktu ubezpieczeniowego

Podczas ostatniego szkolenia prowadzonego w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured szczególne emocje wzbudziła kwestia obowiązków twórcy produktu ubezpieczeniowego w kontekście działalności dystrybutorów ubezpieczeń – brokerów i agentów ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Kontrola vs wizyta nadzorcza

​Podczas szkolenia zorganizowanego w ramach Szkoły Ubezpieczeń beinsured, poświęconego kontroli prowadzonych przez organ nadzoru, padło dość ciekawe pytanie: czym właściwie różni się kontrola KNF od wizyty nadzorczej. Co na to przepisy?

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie transakcji przejęcia lub fuzji

W Polsce z roku na rok rośnie liczba transakcji przejęć i fuzji. Z badań KPMG wynika, że aktualnie 27% spółek planuje zakup innego przedsiębiorstwa, a 11% jest gotowa sprzedać swój biznes. Tego typu transakcje mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie od skutków naruszenia RODO nie zagwarantuje uniknięcia kary od nadzorcy

Od wdrożenia RODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył już kilka kar z tytułu naruszeń przepisów rozporządzenia. Spowodowało to wzrost zainteresowania firm ubezpieczeniami od skutków naruszenia RODO.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie podróżne dostępne w Kantorze Walutowym Alior Banku

​Alior Bank umożliwił mobilny zakup ubezpieczenia podróżnego poprzez swoją aplikację mobilną do wymiany walut – Kantor Walutowy.

...
Czytaj więcej

Auto na zimę z multiagencją CUK Ubezpieczenia

W najnowszej informacji prasowej eksperci multiagencji CUK Ubezpieczenia zalecają, aby przygotować auto do najchłodniejszego sezonu w roku. W ramach przygotowań rekomendują też zakup ubezpieczenia assistance, które pomoże w sytuacjach kryzysowych.

...
Czytaj więcej

Minister rolnictwa zapowiada zmiany w systemie ubezpieczeń rolniczych

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski na spotkaniu z rolnikami w Poznaniu poruszył temat ubezpieczeń rolniczych. Wskazał, że obecnie wiele podmiotów ubezpieczeniowych nie jest zainteresowanych oferowaniem ochrony ubezpieczeniowej rolnikom.

...
Czytaj więcej

Podróż do USA z Europ Assistance

Po zniesieniu wiz w Polsce, coraz więcej towarzystw ubezpieczeń informuje o możliwości zakupu ubezpieczeń turystycznych na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Do tego grona dołącza Europ Assistance Polska.

...
Czytaj więcej

5 towarzystw ubezpieczeniowych, które najbardziej obniżyły ceny OC

Po fali podwyżek z okresu 2016-2017, przyszedł czas stabilizacji i spadku cen OC. W ciągu ostatnich dwóch lat, niektórzy ubezpieczyciele zmniejszyli stawki nawet o ponad 60%.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Zestawienie Q&A

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował zestawienie pytań i odpowiedzi dot. unijnych aktów prawnych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele z rezerwą podchodzą do ubezpieczeń należności

Na globalnym rynku coraz częściej mówi się o pogorszeniu koniunktury gospodarczej i wzroście napięć w handlu międzynarodowym. Zmiany te dostrzegają też ubezpieczyciele, którzy coraz ostrożniej podchodzą do udzielania przedsiębiorstwom ochrony.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyć współdzielenie

Usługi współdzielenia – samochodów, rowerów, a nawet biur – są coraz bardziej powszechne, również w Polsce. Pora je odpowiednio zabezpieczyć – komunikuje Sylwia Wedziuk na łamach Pulsu Biznesu.

...
Czytaj więcej

Obowiązkowym ubezpieczeniem OC zostaną objęte spółki handlowe będące syndykami, zarządcami albo nadzorcami

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego

...
Czytaj więcej

Cyberpolisy na wypadek ataku hakerskiego

Praktycznie wszystkie (97%) przedsiębiorstwa korzystają z komputerów i Internetu. Większość z nich zdaje sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia cyberatakami, ale rzadko decyduje się na ubezpieczenie – donosi Ewa Bednarz w Rzeczpospolitej.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia LINK4 w aplikacji Yanosik

Użytkownicy aplikacji Yanosik mogą skorzystać z oferty ubezpieczeń komunikacyjnych Link4 za pośrednictwem porównywarki KioskPolis.pl, bez konieczności przekierowania na zewnętrzne serwery.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczamy głównie średnie metraże

Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia – większość lokatorów w Polsce deklaruje posiadanie ubezpieczenia nieruchomości (76% zamieszkujących domy i 66% mieszkania).

...
Czytaj więcej

Wyniki Grupy PZU po trzecim kwartale 2019 roku

Grupa PZU podsumowała swoją działalność po III kw. 2019 r. Spółka odnotowała najlepszy wynik sprzedażowy mimo trudnego rynku i strategiczną akwizycję w obszarze zdrowia.

...
Czytaj więcej

Pomoc medyczna: ile kosztuje w różnych zakątkach świata?

Ze względu na jesienną pogodę, część osób wyjeżdża do ciepłych, znacznie oddalone od Polski krajów. Decydując się na takie wyprawy, dobrze zaopatrzyć się w ubezpieczenie turystyczne, które pokryje ewentualne koszty pomocy medycznej.

...
Czytaj więcej

Zakłady ubezpieczeń pod lupą KNF

Nadzorowi KNF nad dystrybutorami ubezpieczeń poświecono cały rozdział 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Z jakim ubezpieczeniem do Stanów Zjednoczonych?

Od 11 listopada podróżowanie do Stanów Zjednoczonych jest znacznie prostsze, dzięki przystąpieniu Polski do Programu Ruchu Bezwisowego (Visa Waiwer Program).

...
Czytaj więcej

Ile kosztuje OC? - barometr Ubea.pl w październiku 2019 r.

Według ekspertów porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl wartość barometru cenowego dla ubezpieczeń OC utrzymała się na tym samym poziomie co we wrześniu (92). W październiku nastąpił niewielki spadek średniej składki – o 0,08%.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie chce przejąć kolejną spółkę

PZU Zdrowie zamierza nabyć 100% akcji spółki Tomma Diagnostyka Obrazowa S.A. oraz pośrednio 100% udziałów w spółkach „Bonus-Diagnosta” sp. z o.o. i Asklepios Diagnostyka sp. z o.o. Wniosek do UOKIK złożono pod koniec października, sprawa jest w toku.

...
Czytaj więcej

Ranking OC, AC, NNW - październik 2019 r.

Porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl opublikowała kolejny barometr cenowy. Tym razem jest to ranking ubezpieczeń OC oraz pakietów OC+NNW, OC+AC oraz OC+AC+NNW z października 2019 r.

...
Czytaj więcej

Pielęgniarka w szkole – jaką ochronę powinna sobie zapewnić?

Nowa ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami – która obowiązuje od września 2019 r. – zwiększyła nie tylko kompetencje pielęgniarek i higienistek, ale i ich odpowiedzialność.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę rozszerzającą skład KNF

5 listopada 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę mającą na celu poprawę rynku kapitałowego, szczególnie finansowania spółek notowanych na giełdzie. Ustawa rozszerza skład KNF o 3. wiceprzewodniczącego, odpowiedzialnego za sektor ubezpieczeniowy.

...
Czytaj więcej

Czego najbardziej boją się firmy?

Awaria, pożar, ograniczenie dostępów – to najczęściej wymieniane ryzyka związane z użytkowaniem technologii, których obawiają się organizacje.

...
Czytaj więcej

Wszystkich Świętych: wzrosła liczba wezwań assistance samochodowego

Prawie 18% - o tyle wzrosła liczba wezwań assistance samochodowego podczas tegorocznych Wszystkich Świętych – informuje Mondial Assistance.

...
Czytaj więcej

Zwrot kosztów transportu medycznego staje się standardem

Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl sprawdzili, ile za ubezpieczenie turystyczne będą musiały zapłacić pary, które podróżują za granicę poza sezonem.

...
Czytaj więcej

RF: zerwanie więzi rodzinnej wskutek trwałego uszczerbku na zdrowiu zasługuje na zadośćuczynienie

Rzecznik Finansowy rozpoczął prace nad wnioskiem do Sądu Najwyższego w sprawie rozstrzygnięcia kwestii uznania zerwania więzi rodzinnych wskutek trwałego i poważnego uszczerbku na zdrowiu za naruszenie dobra osobistego.

...
Czytaj więcej

W MRiRW rozmawiano o poprawie systemu ubezpieczeń w produkcji rolniczej

W dniu 28 października 2019 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja dot. zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Podczas debat zastanawiano się, jak wzmocnić system ubezpieczeń rolniczych.

...
Czytaj więcej

RPP skierował do SN wniosek ws. zadośćuczynień za zerwanie więzi rodzinnej w postaci ciężkiego uszczerbku  

Rzecznik Praw Pacjentów skierował do SN wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego w zakresie przyznania zadośćuczynienia osobom bliskim poszkodowanych, którzy doznali trwałego i poważnego uszczerbku na zdrowiu wskutek czynu niedozwolonego.

...
Czytaj więcej

Kolejka chętnych ustawi się po AXA

Kolejka chętnych jest zainteresowana AXĄ – donosi Karolina Wysota w Pulsie Biznesu. Według źródeł Reutersa, Grupa AXA rozważa sprzedaż swojego biznesu w Europie Środkowej, a więc w Polsce, Czechach i na Słowacji.

...
Czytaj więcej

Czy będzie nowy powód do obniżki składek OC?

Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl wnioskują czy projekt rozporządzenia ws. obniżenia składki ubezpieczycieli na rzecz UFG będzie miał wpływ na obniżenie cen m.in. komunikacyjnego OC.

...
Czytaj więcej

Resort sprawiedliwości rozważa ustanowienie regulacji przyznającej zadośćuczynienie bliskim ciężko poszkodowanych

Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa wprowadzenie zmian do Kodeksu cywilnego. MS chce uregulować kwestię przyznawania zadośćuczynień osobom bliskim z tytułu zerwania więzi rodzinnej wskutek czynu niedozwolonego, gdy doszło do poważnego uszczerbku.

...
Czytaj więcej

Jakie nieruchomości ubezpieczają Polacy?

Polacy najczęściej ubezpieczają mieszkania (65%) – wynika z danych porównywarki ubezpieczeń nieruchomości Rankomat za okres 03.2019-10.2019 r.

...
Czytaj więcej

AXA Direct wprowadza udogodnienia dla klientów w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych

Atrakcyjne zniżki i możliwość zakupu polisy OC/AC przez telefon to nowości wprowadzone w ofercie produktów komunikacyjnych AXA Direct.

...
Czytaj więcej

Wynajmujesz mieszkanie studentom? Dobrze się zabezpiecz

Jak wynika z danych GUS – pod koniec 2018 r. na polskich uczelniach kształciło się ok. 1,2 mln studentów.

...
Czytaj więcej

Telemedycyna przynosi wiele korzyści zarówno pacjentom jak i podmiotom leczniczym

Katarzyna Jezierska-Stencel, dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TUW PZUW, w rozmowie z red. portalu rynekzdrowia.pl wskazała na korzyści z zastosowania telemedycyny. Jak przekonywała, technologię tę doceniają zarówno pacjenci jak i placówki medyczne.

...
Czytaj więcej

Dwie trzecie polis sprzedawanych jest przez agentów

Niektóre rodzaje ubezpieczeń są sprzedawane głównie przez agentów – donoszą eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl na podstawie danych KNF dotyczących sposobu dystrybucji ubezpieczeń w 2018 r.

...
Czytaj więcej

W przyszłym roku dopłaty do składek na ubezpieczenia rolnicze pozostaną na poziomie 65%

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło projekt rozporządzenia ws. wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. Resort zdecydował się przyjęcie maksymalnego poziomu dopłat, tj. 65%.

...
Czytaj więcej

Obowiązkowe OC dla kierowców wypożyczanych UTO?

Obowiązkowe OC dla kierowców hulajnóg to jeden z postulatów, które składa Stowarzyszenie Użytkowników Urządzeń Transportu Osobistego.

...
Czytaj więcej

Polacy najczęściej kupują ubezpieczenie OC w oddziałach multiagencji

Ubezpieczenia OC ppm. kierowcy najczęściej kupują w oddziałach multiagencji, a najrzadziej w salonach samochodowych – wynika z raportu badawczego zleconego przez multiagencję CUK Ubezpieczenia „Polacy o polisach komunikacyjnych”.

...
Czytaj więcej

Przegląd ubezpieczeń obowiązkowych państw UE

W dniu 18 października 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Informacje państw członkowskich dot. ubezpieczeń obowiązkowych.

...
Czytaj więcej

Zainteresowanie MŚP usługami prawnymi

Jak wynika z badania zleconego przez DAS TU Ochrony Prawnej, blisko 83% przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw chciałoby móc konsultować się z prawnikiem co najmniej raz w miesiącu.

...
Czytaj więcej

Polacy poruszają się coraz starszymi autami

Jedynie 13% kierowców porusza się autami młodszymi niż 5 lat – wynika z raportu „Polacy o polisach komunikacyjnych” zrealizowanego na zlecenie multiagencji CUK Ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

APK - wciąż mamy więcej pytań niż odpowiedzi

Debata prawna to punkt obowiązkowy każdego Kongresu Bancassurance. W tym roku eksperci prawa ubezpieczeniowego rozmawiali o nowym wymogu dla dystrybutorów ubezpieczeń, jakim jest analiza potrzeb klienta.

...
Czytaj więcej

Rola likwidatorów szkód w ubezpieczeniach

Zarówno w praktyce ubezpieczeniowej, jak i w doktrynie prawa powszechne jest stosowanie pojęcia „likwidacji szkód ubezpieczeniowych”, jednak nie zostało ono jednoznacznie określone w żadnym akcie prawnym.

...
Czytaj więcej

Pytania prawne dot. ubezpieczeń na życie z UFK i ubezpieczeń OC

Do Sądu Najwyższego wpłynęły pytania prawne z zakresu prawa ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

Pomoc medyczna za prawie 1,1 mln złotych

Jak podaje Mondial Assistance, najdroższa pomoc medyczna, jaką ubezpieczyciel udzielił w ramach ubezpieczenia turystycznego w wakacje 2019 r., kosztowała prawie 1,1 mln złotych. Zdarzenie miało miejsce na terenie Stanów Zjednoczonych.

...
Czytaj więcej

Jakie ubezpieczenie wybrać na egzotyczną podróż?

W swojej najnowszej informacji prasowej, TU Wiener tłumaczy, jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać, kiedy planuje się podróż do egzotycznego kraju.

...
Czytaj więcej

Zawarto już 2296 umów na PPK

Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, poinformował na Twitterze o zawarciu ponad 2296 umów na prowadzenie PPK – czytamy na portalu gazetaprawna.pl.

...
Czytaj więcej

Młodzi kierowcy zapłacą średnio dwa razy więcej za OC

Młodzi kierowcy zapłacili za ubezpieczenie OC średnio prawie dwa razy więcej, niż pozostali kierowcy.

...
Czytaj więcej

Ranking cen OC, AC i NNW – wrzesień 2019 r.

We wrześniu nastąpiła niewielka, około dwuprocentowa podwyżka ceny średniej składki OC – informuje porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl, która przygotowała ranking najkorzystniejszych ofert OC, AC i NNW.

...
Czytaj więcej

Najtańsze OC w miastach wojewódzkich - III kw. 2019 r.

Według porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl, kierowcy z Opola płacili najmniejsze składki za ubezpieczenie OC w III kw. 2019 r.

...
Czytaj więcej

Jeszcze w tym roku premierę będzie miała miejsce nowa wersja aplikacji InMobi

Volkswagen Financial Services ponad rok temu wprowadził na rynek aplikację InMobi do analizowania stylu jazdy kierowców. W tym roku spółka planuje uruchomić kolejną wersję swego narzędzia.

...
Czytaj więcej

MRiRW podało maksymalne sumy ubezpieczenia na 2020 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.

...
Czytaj więcej

Nowe ubezpieczenie obowiązkowe dla fizjoterapeutów

Do 31 października 2019 r. fizjoterapeuci muszą podjąć decyzję, w której określą czy będą działać jako podmiot leczniczy czy jako praktyka fizjoterapeutyczna.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy o skuteczności istotnych poglądów wydawanych w sporach dot. ubezpieczeń

Rzecznik Finansowy przedstawił dane dot. sporów sądowych z obszaru ubezpieczeń, w których wydał istotny pogląd w sprawie. Z zestawienia wynika, że w latach 2014-2017, 89 proc. takich postępowań zakończyło się wydaniem orzeczenia korzystnego dla klientów,

...
Czytaj więcej

INTER Ochrona Prawna w nowej odsłonie

INTER oferuje nową wersję ubezpieczenia Ochrona Prawna dla osób wykonujących zawód medyczny. Produkt zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej i kosztów sądowych oraz szybką pomoc prawną.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie najmocniej rośnie na rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Prawie trzy czwarte wzrostu na rynku ubezpieczeń zdrowotnych wypracowała Grupa PZU. Oznacza to, że dynamika wzrostu PZU jest większa niż całego sektora.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele zarobili aż 0,5 mld zł na OC

Pierwsza połowa 2019 r. dla towarzystw oferujących ubezpieczenia komunikacyjne OC zakończyła się wynikiem technicznym ze sprzedaży ubezpieczeń OC na poziomie 0,51 mld zł. To o 0,3 mld zł więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

...
Czytaj więcej

PZU uruchamia platformę ubezpieczeń dla wynajmujących z opcją miesięcznej składki

W odpowiedzi na coraz bardziej rozwijający się rynek najmu mieszkań w Polsce, PZU – we współpracy ze startupem – przygotowało ubezpieczenie PZU Mieszkanie Na Wynajem.

...
Czytaj więcej

Kierowcy których marek deklarują najwięcej szkód?

Według raportu porównywarki internetowej rankomat.pl „Raport RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych” – kierowcy BMW i Audi byli jedną z grup o najmniejszej zadeklarowanej „szkodowości” w III kwartale 2019 r.

...
Czytaj więcej

Jak wyglądały ceny ubezpieczeń OC we wrześniu? – barometr Ubea.pl

Porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl opublikowała kolejny barometr, analizujący ceny OC w danym miesiącu. Wartość barometru cenowego z września wyniosła 92.

...
Czytaj więcej

Niedociągnięcia w publicznej służbie zdrowia zwiększają popyt na prywatne polisy zdrowotne

Starzejące się społeczeństwo i zbyt mała liczba lekarzy to, zdaniem Rzeczpospolitej, główne czynniki wpływające na wzrost popytu na prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

...
Czytaj więcej

RF wyjaśnił wątpliwości dot. ubezpieczeń rolniczych

Rzecznik Finansowy przygotował analizę dot. ubezpieczeń rolniczych. Przedstawił w niej główne zasady funkcjonowania produktów ubezpieczeniowych dla rolników oraz odpowiedział na najczęściej pojawiające się wątpliwości na rynku.

...
Czytaj więcej

Większe zainteresowanie polisami od cyberryzyka

Ubezpieczyciele spodziewają się, że zainteresowanie firm ochroną przed cyberatakami może wyraźnie wzrosnąć – wnioskuje Iwona Jackowska z Pulsu Biznesu. Za główną przyczyną uznaje wprowadzone w maju ubiegłego roku RODO.

...
Czytaj więcej

Polacy wybierają OC tam, gdzie jest najtaniej

Jak wynika z raportu „Polacy o polisach komunikacyjnych” zleconego przez CUK Ubezpieczenia, Polacy w wyborze OC kierują się ceną, a nie lojalnością wobec ubezpieczyciela – donosi Karolina Wysota z Pulsu Biznesu.

...
Czytaj więcej

CEP zostanie rozszerzona o nowe kategorie danych. Opublikowano nowy projekt rozporządzenia

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

...
Czytaj więcej

Jak ubezpieczyć drona?

Popularność dronów nie maleje. Są także łatwo dostępne, przez co coraz częściej wykorzystuje się je w celach prywatnych. Warto pamiętać jednak, że nieumiejętny operator może w łatwy sposób doprowadzić do wypadku.

...
Czytaj więcej

Klienci Tax Care bez ubezpieczenia w Lux Med

Jak donosi Marcel Zatoński w Pulsie Biznesu: klienci doradcy finansowego Tax Care przestali być obsługiwani przez Lux Med. Przyczyną są problemy finansowe Tax Care.

...
Czytaj więcej

Allianz Partners podsumowuje pierwszy tydzień po ogłoszeniu niewypłacalności przez BP Neckermann Polska

Allianz Partners zarejestrował ponad 3200 wniosków o refundację kosztów po ogłoszeniu niewypłacalności przez BP Neckermann Polska.

...
Czytaj więcej

Assistance samochodowy najpopularniejszy wśród Polaków

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Europ Assistance Polska – assistance samochodowy jest najpopularniejszą usługą pomocową wśród Polaków.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele nie są chętni do zabezpieczania wierzytelności dystrybutorów elektroniki

​Dystrybutorzy elektroniki mówią o awersji zakładów ubezpieczeń do udzielania ochrony ubezpieczeniowej ich wierzytelności. Powodem ich niechęci są prowadzone kontrole podatkowe, często trwające po kilka lat.

...
Czytaj więcej

Klienci za OC płacą coraz mniej

Po kilku latach podwyżek ceny OC zaczęły spadać – wynika z raportu Punkta „Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych”.

...
Czytaj więcej

UNIQA w pierwszym półroczu 2019 r.

Pierwsze półrocze 2019 r. to dla UNIQA zarówno wprowadzanie nowości produktowych, rozwinięcie segmentu UNIQA dla mieszkalnictwa, ale i ponad 100 tys. klientów, którzy otrzymali pomoc od spółki.

...
Czytaj więcej

Future Healthcare wchodzi na polski rynek

Portugalska grupa Future Healthcare wchodzi na polski rynek usług zdrowotnych. Grupa zakłada, że w przyszłości prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym objętych będzie 9 mln Polaków, a wartość rynku sięgnie nawet 9 mld zł.

...
Czytaj więcej

Allianz Partners rozpoczął wypłaty świadczeń dla klientów BP Neckermann Polska

30 września Allianz Partners dokonał pierwszych wypłat świadczeń dla osób poszkodowanych w związku z niewypłacalnością BP Neckermann Polska, zwracając klientom touroperatora wpłacone przez nich środki za niewykorzystane wyjazdy.

...
Czytaj więcej

Concordia – Grupa Generali rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw

1 października br. w Concordii Ubezpieczenia - Grupa Generali rozpoczął się jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw z dotacją z budżetu państwa. Ochroną mogą być objęte uprawy zbóż ozimych oraz uprawy rzepaku ozimego.

...
Czytaj więcej

Resort rolnictwa pracuje nad ubezpieczeniem dochodu rolniczego

​Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski w wywiadzie udzielonym red. Rzeczpospolitej powiedział, że kierowany przez niego resort pracuje nad utworzeniem ubezpieczenia dochodu rolniczego.

...
Czytaj więcej

PZU rozłoży na raty składkę na ubezpieczenie rolne

27 września PZU uruchomiło sprzedaż dotowanych ubezpieczeń dla upraw ozimych. W tym roku ubezpieczyciel proponuje rolnikom rozłożenie składki na raty bez pobierania dodatkowych opłat.

...
Czytaj więcej

RESO będzie sprzedawał ubezpieczenia podróżne od Balcia

RESO Europa Service z dniem 1 października br. wprowadził do swojej oferty ubezpieczenia turystyczne od Balcia Insurance SE.

...
Czytaj więcej

RF informuje poszkodowanych o możliwości składania roszczeń po wyczerpaniu się sumy ubezpieczenia

Rzecznik Finansowy przypomina, że z dniem 28 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele przeznaczą 0,2 proc. rocznego przypisu składki na Fundusz Pomocowy

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zakłada on utworzenie Funduszu Pomocowego, obsługiwanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

...
Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK – znane są szczegóły funkcjonowania Funduszu Pomocowego

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zakłada on utworzenie Funduszu Pomocowego, a także zmiany zasad dostępu do bazy Ośrodka Informacji UFG.

...
Czytaj więcej

InterRisk oferuje nowe pakiety assistance komunikacyjnego

InterRisk przygotował dla posiadaczy pojazdów nowe pakiety usług assistance. Ubezpieczyciel zapewnia pomoc w postaci najmu pojazdu w razie awarii własnego samochodu lub jego kradzieży.

...
Czytaj więcej

Rankomat rozwija mobilne rozwiązania

Porównywarka ubezpieczeń Rankomat w informacji prasowej podała, że już 150 tys. użytkowników skorzystało z czytnika kodów AZTEC w celu otrzymania oferty ubezpieczenia komunikacyjnego. Rozwiązanie to znacznie przyspiesza i ułatwia transfer danych.

...
Czytaj więcej

Allianz pokryje roszczenia klientów Neckermann Polska

Allianz Partners poinformował o uruchomieniu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego procedury wynikającą z gwarancji ubezpieczeniowej organizatora turystyki. Decyzja ta jest wynikiem ogłoszenia niewypłacalności przez Neckermann Polska.

...
Czytaj więcej

Compensa: jakie działania należy podjąć po stłuczce

Compensa w informacji prasowej wymienia 5 rzeczy, które powinien zrobić poszkodowany po stłuczce, aby sprawnie przebiegł proces likwidacji szkód z obowiązkowego OC ppm.

...
Czytaj więcej

Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wypożyczonym autem?

​Właściciele firm wynajmujących samochody są zobowiązani do zakupu ubezpieczenia OC ppm. Często też dodatkowo ubezpieczają wypożyczane auta. Mimo to użytkownicy wynajętych pojazdów mogą zostać obciążeni kosztami wobec osób trzecich.

...
Czytaj więcej

SIGNAL IDUNA i Europ Assistance Polska przygotowały ubezpieczenie NNW dla dzieci

SIGNAL IDUNA i Europ Assistance Polska przygotowały nowy produkt skierowany do dzieci. Oferta obejmuje ubezpieczenie NNW z pakietem pomocy assistance. Produkt zapewnia wsparcie zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

...
Czytaj więcej

Rosną składki na ubezpieczenia od katastrof naturalnych dla przedsiębiorstw 

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w I połowie 2019 r. ubezpieczyciele wypłacili o 20 proc. więcej świadczeń z powodu katastrof naturalnych. Wzrost kosztów zakładów ubezpieczeń spowodował podniesienie stawek ubezpieczeniowych. 

...
Czytaj więcej

Pocztowe TUW rozpoczęło jesienną sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych

Z dniem 23 września br. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczęło jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw z dopłatą z budżetu państwa. Produkty są dostępne w ponad 2 tys. placówek Poczty Polskiej w całym kraju.

...
Czytaj więcej

Future Healthcare szuka ubezpieczycieli do współpracy

Jak podaje Puls Biznesu, spółka Future Healthcare niedługo rozpocznie negocjacje z ubezpieczycielami. Podmiot chce pomóc zakładom ubezpieczeń w dostarczaniu usług z zakresu ochrony zdrowotnej, zwłaszcza polis szpitalnych i ambulatoryjnych.

...
Czytaj więcej

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne są benefitem zarówno dla pracowników jak i pracodawców

Zgodnie z opublikowanymi danymi Polskiej Izby Ubezpieczeń, na koniec I półrocza 2019 r. liczba osób objętych ochroną oferowaną przez dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne wynosiła ponad 2,7 mln. Jest to o 20% więcej niż rok wcześniej.

...
Czytaj więcej

Trwają prace nad powstaniem Boomerun Insur-Tech

Spółka BandWarrior otrzymała ponad 1 mln zł dofinasowania. Środki trafią na rozwój nowego produktu - Boomerun Insur-Tech, czyli modelu analitycznego do przeliczania danych dot. aktywności fizycznej na ryzyko w ubezpieczeniach życiowych.

...
Czytaj więcej

SN odpowie, czy kwota najmu pojazdu zastępczego stanowi wierzytelność poszkodowanego wobec sprawcy wypadku

Sąd Okręgowy w Łodzi w postanowieniu z dnia 18 lipca 2019 r. (sygn. akt XIII Ga 1275/18) skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne dot. uznania kosztu najmu pojazdu zastępczego jako wierzytelności poszkodowanego wobec sprawcy wypadku.

...
Czytaj więcej

PZU zaprezentuje pakiet ubezpieczeń dla cyklistów na X Targach Rowerowych KIELCE BIKE-EXPO

W dniach 19- 21 września br. odbędą się jubileuszowe, X Międzynarodowe Targi Rowerowe Kielce BIKE-EXPO. Podczas imprezy PZU wraz z partnerem - Polskim Stowarzyszeniem Rowerowym zaprezentuje kompleksowy pakiet ubezpieczeń opracowany z myślą o rowerzystach.

...
Czytaj więcej

MF: Mandaty za brak OC ppm. mają być realną, odczuwalną dolegliwością dla ukaranego podmiotu

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację ws. zmniejszenia kar nakładanych przez UFG za brak ubezpieczenia OC wskazał, że nie istnieje możliwość systemowego umorzenia opłaty za brak ważnej polisy OC dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia szkolne nie zawsze zapewniają pełną ochronę

Eksperci ANG Spółdzielni w materiale prasowym przekonują co do korzyści płynących z zakupu indywidualnego ubezpieczenia NNW dla dziecka. Jak wskazują, w ten sposób można zapewnić wyższe sumy odszkodowania.

...
Czytaj więcej

UFG nie planuje podwyżki składek

Zmniejsza się wartość odszkodowań wypłacanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za nieubezpieczonych i nieznanych sprawców. W 2018 roku łączne wypłaty Funduszu z tego tytułu wyniosły ponad 97 mln zł, tj. o 5 proc. mniej niż rok wcześniej.

...
Czytaj więcej

Ryzyko wyczerpania się sumy ubezpieczenia w polisach OC medycznych ponoszą podmioty medyczne

Minister Zdrowia wyjaśnia, że w przypadku, gdy kwota odszkodowania lub zadośćuczynienia przekracza sumę gwarancyjną, różnicę pokrywa podmiot wykonujący działalność leczniczą.

...
Czytaj więcej

MEN przypomina o zasadach funkcjonowania ubezpieczeń w szkołach

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zestawienie zmian w zakresie bezpieczeństwa w szkole, które zaczęły funkcjonować w roku szkolnym 2019/2020.

...
Czytaj więcej

Ochrona ubezpieczeniowa dla najemców i lokatorów

Co czwarta osoba najmująca mieszkanie przynajmniej raz coś w nim uszkodziła. A jedynie co dziesiąty najemca kupuje ubezpieczenie, które chroni go przed finansowymi skutkami takich zdarzeń. To główne wnioski płynące z raportu „Ubezpieczenia dla lokatorów”.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie „Bezpieczne Dziecko” od MetLife

MetLife, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przypomina w informacji prasowej o swoim produkcie NNW dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne Dziecko”.

...
Czytaj więcej

Cypryjski ubezpieczyciel poddany przymusowej likwidacji

Sąd w Nikozji wyrokiem z dnia 23 sierpnia 2019 r. orzekł o przymusowej likwidacji zarejestrowanego na Cyprze towarzystwa ubezpieczeniowego Olympic Insurance Co Ltd., a także ustalił termin 35 dni, tj. do dnia 27 września, na zgłaszanie roszczeń.

...
Czytaj więcej

Wystartowała sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych w aplikacji mobilnej PKO BP

PKO BP udostępnił w najnowszej aktualizacji mobilnej aplikacji IKO usługę zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego. Klienci mogą nabyć ubezpieczenie OC z Zieloną Kartą, AC, pakiet OC+AC. Jako  dodatkowe produkty oferowane są ubezpieczenia NNW i Car Assistance

...
Czytaj więcej

MC: w przyszłym roku baza CEPiK zostanie rozszerzona o informacje dot. szkody całkowitej

Minister Cyfryzacji w odpowiedzi na interpelację nr 31375 w sprawie „tzw. szkody całkowitej” przekazał, że na 2020 r. planowane jest uruchomienie funkcjonalności gromadzenia danych o szkodach istotnych w bazie CEPiK.

...
Czytaj więcej

Coraz więcej osób zainteresowanych ubezpieczeniem w razie wypadku na hulajnodze

Rośnie sprzedaż ubezpieczeń OC obejmujących skutki zdarzeń spowodowanych jazdą na hulajnodze. W związku z tym, coraz więcej spółek rozważa wprowadzenie do sprzedaży oddzielnego produktu dedykowanego posiadaczom urządzeń transportu osobistego (UTO).

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Powstanie Fundusz Pomocowy dla zakładów ubezpieczeń

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został wpisany projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Zakłada on utworzenie Funduszu Pomocowego, którego zadaniem będzie udzielanie zwrotnej pomocy finansowej ubezpieczycielom.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden: 5 mitów o NNW

Nationale-Nederlanden w materiale prasowym wyjaśnia zasady działania ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży. Ubezpieczyciel prezentuje 5 błędnych przekonań nt. tych produktów.

...
Czytaj więcej

TU Europa odnowiła gwarancję ubezpieczeniową dla Grecos

TU Europa ponownie udzieliła gwarancji ubezpieczeniowej spółce Grecos. Tym razem suma ubezpieczenia wyniesie 70 mln zł.

...
Czytaj więcej

PBUK: orzecznictwo TSUE dot. roszczeń regresowych funduszy gwarancyjnych

W najbliższych czasie TSUE ma rozstrzygnąć kwestię obowiązku ubezpieczenia pojazdu przeznaczonego do kasacji, który na mocy wyroku sądowego wszedł w posiadanie powiatu. Pytania prejudycjalne w tym zakresie skierował Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim.

...
Czytaj więcej

RF: rodzice coraz częściej indywidualnie nabywają ubezpieczenia NNW dla swoich dzieci

Ubezpieczenia NNW oferowane w placówkach szkolnych zazwyczaj mają niską sumę ubezpieczenia i ograniczony zakres ochrony. Eksperci z Biura Rzecznika Finansowego zwracają uwagę, by przed przyłączeniem się do takiej polisy zapoznać się z OWU.

...
Czytaj więcej

Najczęstsza metoda wyłudzeń odszkodowań to wypadki komunikacyjne

Andrzej Popielski, prezes porównywarki ubezpieczeń porowneo.pl, w rozmowie z Newseria Biznes odwołuje się do danych PIU. Wynika z nich, że w 2017 r. oszuści wyłudzili 138 mln zł odszkodowań, prawie połowa z nich pochodziła z ubezpieczeń komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

UNIQA odświeżyła Bezpieczne Mieszkanie

Bezpieczne Mieszkanie to ubezpieczenie mieszkania dedykowane członkom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Teraz ubezpieczyciel zdecydował się na wprowadzenie nowych rozwiązań do oferty, m.in. formuły all risk i klauzuli rażącego niedbalstwa.

...
Czytaj więcej

LINK4: polisa elementem wyprawki szkolnej

LINK4 w materiale prasowym przypomina rodzicom o wyposażeniu dziecko w odpowiednią ochronę ubezpieczeniową na początek nowego roku szkolnego. Zdaniem ubezpieczyciela, polisa powinna stanowić element szkolnej wyprawki.

...
Czytaj więcej

Wyczerpywanie się sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniach OC placówek medycznych

W interpelacji nr 33186 ws. projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, PBUK skierowanej do prezesa Rady Ministrów podmieniony został problem wyczerpywania się sumy gwarancyjnej z umów ubezpieczenia OC szpitali.

...
Czytaj więcej

DAS zmienia model komunikacji i wizerunku marki

DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej odświeżyło swoją komunikację. Ubezpieczyciel promuje się pod nowym hasłem: „DAS - Ubezpieczenia prawne na każdy dzień” oraz zmienia szereg innych elementów wizerunkowych.

...
Czytaj więcej

Tesla wprowadza tańsze ubezpieczenia dla swoich klientów

Posiadacze elektrycznych pojazdów Tesli będą mogli taniej kupić ubezpieczenie komunikacyjne. Tesla Insurance wprowadziło dedykowane im zniżki.

...
Czytaj więcej

UFG: postępowanie w razie braku ważnej polisy OC

Niespełna 35 proc. kierowców ukaranych za brak polisy OC płaci karę dobrowolnie. Od pozostałych objętych sankcją – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dochodzi jej w trybie egzekucyjnym.

...
Czytaj więcej

PZU DOM z ochroną w razie wypadku na elektrycznej hulajnodze

PZU DOM, czyli ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, zapewnia ochronę w razie wypadku przy poruszaniu się hulajnogą elektryczną.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia NNW dla dzieci w ofercie Credit Agricole

Pakiet na Wypadki to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci. Produkt oferowany jest przez Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., a jego dystrybucja odbywa się poprzez bank.

...
Czytaj więcej

TU Europa udzieli gwarancji ubezpieczeniowej Rainbow Tours na sumę 190 mln zł

​TU Europa zawarła umowę gwarancji ubezpieczeniowej z Rainbow Tours na kolejny rok. Suma udzielonej gwarancji opiewa na kwotę 190 mln zł.

...
Czytaj więcej

Składka przypisana VIG Polska wzrosła o 13,9% w I poł. 2019 r.

Składka przypisana brutto zebrana przez polskie spółki należące do Vienna Insurance Group zwiększyła się o 13,9% r/r. W sumie na koniec czerwca 2019 r. przypis VIG Polska wyniósł 2.563,6 mln zł.

...
Czytaj więcej

Grupa PZU: najwyższy wynik za pierwsze półrocze od pięciu lat

Grupa PZU zakończyła I półrocze 2019 r. z wynikiem finansowym netto na poziomie 1,48 mld zł. Jak podaje spółka, jest to najwyższy przypisany jednostce dominującej wynik za I poł. roku w ciągu ostatnich pięciu lat.

...
Czytaj więcej

Jolanta Karny przejmie w Avivie odpowiedzialność za sprzedaż, marketing i strategię

​Od września Jolanta Karny obejmie stanowisko szefa sprzedaży w Avivie. Ponadto, w zarządzie będzie także odpowiadać za obszar marketingu, direct, sprzedaży cyfrowej i strategii.

...
Czytaj więcej

PBUK: nieużytkowany pojazd musi być ubezpieczony

Polskie Buro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w informacji prasowej porusza kwestię ubezpieczenia pojazdów, które są niezdolne do jazdy.

...
Czytaj więcej

Allianz ulepszył szkolne ubezpieczenie NNW

​Allianz wprowadził zmiany do swego ubezpieczenia NNW dla dzieci i osób w wieku do 26. r.ż. Klienci mogą wybrać spośród trzech wariantów produktu. Dodatkowo ochrona zapewnia pomoc w razie ataku cyberprzemocy i usługi assistance.

...
Czytaj więcej

Baltin: Allianz stanie się bardziej smart

Matthias Baltin, prezes zarządu Allianz Polska, gościł w programie #RZECZoBIZNESIE. Podczas rozmowy podkreślił, że polski rynek ma duże znaczenie w Europie. Wskazał też, w jakich kierunkach zamierza rozwijać się zarządzana przez niego spółka.

...
Czytaj więcej

Sollers Consulting wraz z Digital Care stworzyło platformę do zdalnej obsługi szkód

​Digital Care to firma specjalizująca się w zakresie likwidacji szkód w telefonach komórkowych. Spółka organizuje proces zgłaszania zniszczeń, ich naprawy i rozliczania, a także obsługi klientów oraz transportu urządzeń.

...
Czytaj więcej

INTER Polska wprowadza nowy zakres ubezpieczeń zdrowotnych

​Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska rozszerzyło usługi oferowane w ramach pracowniczych ubezpieczeń zdrowotnych - INTER Vision i INTER Zdrowie. Ubezpieczyciel m.in. ułatwił dostęp do lekarzy specjalistów czy badań diagnostycznych.

...
Czytaj więcej

PZU: likwidacja szkód masowych

PZU przypomina, że należy się zabezpieczyć na wypadek strat powstałych w wyniku niespodziewanych zjawisk atmosferycznych. Skutki gwałtownych zmian pogody mogą się przyczynić do utraty dobytku życia.

...
Czytaj więcej

CUK Ubezpieczenia o sposobach na obniżenie składki OC ppm.

Kierowcy często szukają metod na obniżenie składki OC swoich pojazdów. CUK Ubezpieczenia postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i przedstawił metody na obniżenie wysokości składki.

...
Czytaj więcej

Interpelacja poselska ws. projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Interpelacja poselska ws. projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Finalizacja umowy nabycia udziałów MACIF przez SALTUS

20 sierpnia br. doszło do sfinalizowania umowy nabycia udziałów MACIF Życie TUW przez SALTUS TUW.

...
Czytaj więcej

Rząd zapowiada walkę z suszą. W planach zawarto m.in. utworzenie bazy obszarów zagrożonych suszą

MGMiŻŚ przedstawiło plan przeciwdziałania suszy na terenie Polski. Dokument zawiera wiele rozwiązań prewencyjnych jak i propozycji postępowania w razie wystąpienia tego kataklizmu. W raporcie przedstawiono m.in. zmiany w systemie ubezpieczeń rolniczych.

...
Czytaj więcej

LINK4 wprowadza ubezpieczenie OC dla użytkowników UTO

LINK4 startuje z nową ofertą ubezpieczenia OC dla ekocyklistów, czyli użytkowników rowerów, deskorolek, hulajnóg, także w wersji elektronicznej.

...
Czytaj więcej

UFG: renty dla ofiar wypadków mimo wyczerpania sumy gwarancyjnej

Ofiary wypadków sprzed lat otrzymają renty, mimo wyczerpania środków zagwarantowana na ten cel w polisach OC sprawców wypadków. Świadczenia będzie wypłacał UFG, na który składają się ubezpieczyciele oferujący polisy komunikacyjne.

...
Czytaj więcej

AXA prezentuje nową reklamę telewizyjną

Ubezpieczyciel przeanalizował badania, z których wynika, że konsumenci często wyobrażają sobie proces korzystania z kalkulatora składki ubezpieczenia samochodowego jako niezachęcający.

...
Czytaj więcej

Ubea.pl: rośnie cena OC ppm.

Porównywarka ubezpieczeń sprawdziła ceny ubezpieczeń OC, AC i NNW w lipcu br. Z analizy wynika, że lipiec przyniósł wzrost średniej składki.

...
Czytaj więcej

Ponad 134 tys. gospodarstw rolnych ucierpiało z powodu suszy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało Radzie Ministrów informację o stratach w rolnictwie spowodowanych wystąpieniem suszy w 2019 r.

...
Czytaj więcej

PKO BP oferuje ubezpieczenia komunikacyjne w iPKO

PKO BP rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych w oddziałach w drugiej połowie 2018 r. Obecnie rozszerzyła swoją ofertę i zakupu można dokonać również w serwisie iPKO.

...
Czytaj więcej

Aviva opublikowała wyniki finansowe

Aviva odnotowała w I połowie br. w Polsce wzrost składki brutto zarówno w ubezpieczeniach na życie, jak i majątkowych.

...
Czytaj więcej

UNIQA: samolikwidacja szkód

UNIQA udostępniła narzędzie pozwalające na samodzielną likwidację szkody majątkowej. Jest to odpowiedź na oczekiwania klientów, którzy oczekują szybkiej likwidacji szkód.

...
Czytaj więcej

Podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w przypadku twardego brexitu

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej znacząco wpłynie na działalność gospodarczą firm z sektora finansowego.

...
Czytaj więcej

Aviva udostępniła nowe formy płatności w aplikacji „Teraz”

„Teraz” to nowa marka Avivy, pod którą ubezpieczyciel umożliwia zakup krótkoterminowych polis komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Ranking ubezpieczeń mieszkaniowych wg Rzeczpospolitej

Redakcja Rzeczpospolitej postanowiła sprawdzić, który ubezpieczyciel oferuje najkorzystniejsze ubezpieczenie mieszkania.

...
Czytaj więcej

Wioletta Macnar obejmie stanowisko prezesa Santander Aviva

Wioletta Macnar, obecnie główny aktuariusz Avivy, obejmie stanowisko prezesa towarzystw ubezpieczeniowych Santander Aviva po uzyskaniu zgody KNF.

...
Czytaj więcej

Rośnie zainteresowanie polisami z szerszym zakresem ochrony

Z roku na rok rośnie liczba osób, które spędzają urlop poza Polską. W związku z tym rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem turystycznym. Zwłaszcza, że leczenie na własny koszt może okazać się sporym wydatkiem.

...
Czytaj więcej

Co dalej z Play Ubezpieczenia?

Play Ubezpieczenia to aplikacja mobilna wprowadzona na rynek pod koniec 2017 r., której użytkownicy mogli kupić ubezpieczenie różnych towarzystw za pomocą aplikacji stworzonej przez Play.

...
Czytaj więcej

INTER Polska z odświeżoną wersją ubezpieczenia domu i mieszkania

1 sierpnia 2019 roku INTER Polska wprowadza nową wersję ubezpieczenia domu i mieszkania – INTER Lokum.

...
Czytaj więcej

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzyła ustawę dot. wyczerpywania się sum ubezpieczenia

W dniu 30 lipca br. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem ustawy w zakresie wyczerpywania się sumy ubezpieczenia z ubezpieczeń obowiązkowych.

...
Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę wzmacniają współpracę KUKE z innymi instytucjami rozwoju

​W dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju.

...
Czytaj więcej

RCL: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia

W wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do ogłoszenia.

...
Czytaj więcej

PIU sprawdziła czy Polacy mają świadomość zagrożeń meteorologicznych

Z najnowszych badań PIU wynika, że prawie 80% mieszkańców terenów szczególnie narażonych na żywioły uważa, że ich miejsce zamieszkania jest bezpieczne.

...
Czytaj więcej

PIU przestrzega przed burzami

W związku z coraz częściej pojawiającymi się anomaliami pogodowymi ubezpieczyciele przypominają, że warto posiadać odpowiednią polisę, która zrekompensuje poniesione straty. Jednak równie ważna jest prewencja i świadomość zagrożeń.

...
Czytaj więcej

AXA wprowadza zmiany do ubezpieczenia Twoje miejsce. W ten sposób odpowiada na zmieniający się styl życia Polaków

​Z dniem 26 lipca br. AXA oferuje nowy, rozszerzony zakres ubezpieczenia mieszkaniowego Twoje miejsce. Jak wskazano w informacji prasowej, zmiany OWU stanowią odpowiedź spółki na zmiany stylu życia Polaków.

...
Czytaj więcej

MRiRW: docelowo ma powstać zestaw pięciu produktów ubezpieczeniowych dla producentów rolnych

​Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na interpelację ws. umów ubezpieczeń rolnych wskazał, że resort zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na realizację projektu dot. zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

...
Czytaj więcej

Zasada proporcji w ubezpieczeniach

Jedną z często stosowanych zasad dotyczących wypłaty odszkodowań z umów ubezpieczenia majątku jest zasada proporcji. Ma ona znaczenie przy niedoubezpieczeniu mienia objętego ochroną.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia używa dronów do szacowania szkód

​W przypadku wielu szkód nie ma możliwości szybkiego zebrania danych, potrzebnych do udokumentowania zdarzenia, dlatego ERGO Hestia postanowiła wyposażyć swoich likwidatorów w drony, które pozwalają na wykonywanie zdjęć i filmów zniszczonych obszarów.

...
Czytaj więcej

Janusza Momencika dziwne wypadki #5

- Trzydzieści osiem, trzydzieści dzieeeewięć, ....., czteeeeeerdzieeeści - codzienna porcja pompek w połączeniu z kilkoma innymi intensywnymi ćwiczeniami, zawsze wprawiała Janusza Momencika w bardzo dobry nastrój.

...
Czytaj więcej

UFG sprawdziło, gdzie jest najwięcej nieubezpieczonych pojazdów

Z danych opublikowanych w najnowszym raporcie UFG wynika, że największą grupą nieubezpieczonych są młodzi mężczyźni w zachodniej części Polski i na Mazurach.

...
Czytaj więcej

UNIQA: 12 miesięcznych rat za ubezpieczenie

UNIQA wprowadziła możliwość płatności za OC ppm. w dwunastu ratach. Dotychczas istniała możliwość rozłożenia płatności na maksymalnie cztery raty.

...
Czytaj więcej

Porówneo bada źródło ruchu na swojej stronie

Porównywarka ubezpieczeń przeprowadziła analizę, z której wynika, że ponad 50% użytkowników Porówneo poszukuje polisy poprzez urządzenia mobilne.

...
Czytaj więcej

Mubi.pl z nową kampanią reklamową

Porównywarka OC ppm. rozpoczęła nową kampanię reklamową. Celem działań jest zwrócenie uwagi na znaczne różnice w cenach ubezpieczenia tego samego pojazdu przez różnych ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

Nowości w ubezpieczeniu PZU Dom

PZU rozszerzyło zakres ubezpieczenia PZU Dom. Od 20 lipca obowiązują nowe warunki ubezpieczenia. Wśród nowości uwzględniono m.in. ubezpieczenie ochrony prawnej, na wypadek kradzieży gotówki lub biżuterii czy rzeczy pozostawionych na zewnątrz.

...
Czytaj więcej

Ubea.pl sprawdziła, gdzie obowiązywały najniższe składki OC ppm. w II kw. br.

Porównywarka ubezpieczeń ma możliwość sprawdzenia, w których miastach wojewódzkich składka za ubezpieczenie OC ppm. była najniższa w pierwszej połowie br.

...
Czytaj więcej

Wniosek Komisji Europejskiej dot. zrównoważonych inwestycji

​W Unii Europejskiej są prowadzone prace nad wnioskiem Komisji Europejskiej dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych uchwalona

​W dniu 19 lipca br., podczas 84. posiedzenia Sejmu przyjęli ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

AXA poinformowała o niewypłacalności biura podróży

Biuro Podróży Łukasz Kucierski Steja Travel ogłosiło niewypłacalność. Dzięki gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. podróżni mogą liczyć na odszkodowanie.

...
Czytaj więcej

II czytanie projektu ustawy dot. wyczerpywania się sum ubezpieczeniowych

W dniu 17 lipca br., podczas 84. posiedzenia Sejmu, miało miejsce II czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

OWU ITravel TU Europy wyróżnione Certyfikatem prostej polszczyzny

​Językoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego przyznali „Certyfikat prostej polszczyzny” Grupie Europa. Naukowcy docenili sposób, w jaki ubezpieczyciel sporządził ogólne warunki ubezpieczenia do swojego produktu podróżnego ITravel.

...
Czytaj więcej

Janusza Momencika dziwne wypadki #4

“Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe było następstwem udziału ubezpieczonego w zawodach sportowych o ryzykownym charakterze lub udziału w wydarzeniach takich jak (...)"

...
Czytaj więcej

Kolejna odsłona kampanii reklamowej LINK4

Startuje kolejna odsłona kampanii reklamowej LINK4 z udziałem Kasi Moś. Tym razem promowane są ubezpieczenia Smart Casco na wypadek skutków żywiołów, kradzieży i szkody całkowitej.

...
Czytaj więcej

April Polska i Societe Generale Insurance rozszerzają ochronę w ubezpieczeniach podróżnych

​April Polska i Societe Generale Insurance wprowadziło zmiany do swoich dwóch produktów turystycznych: Easy Travel i Easy Travel 365. Pakiet ryzyk w tych polisach został rozszerzony o ochronę w czasie wykonywania pracy za granicą.

...
Czytaj więcej

Poseł Liroy-Marzec interpeluje ws. możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów

W związku z trwającymi konsultacjami międzyresortowymi dot. możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów pojawiły się zastrzeżenia w związku z planowanym ograniczeniem stosowania przepisów jedynie w przypadku samochodów osobowych.

...
Czytaj więcej

Powstała platforma do sporządzania opinii medycznych w sporach o odszkodowanie za błąd lekarza

​W marcu tego roku została uruchomiona platforma Med4Law, której operatorem jest start-up MLaw. Serwis umożliwia szybkie uzyskanie opinii medycznej w przypadku sporu pacjenta z placówką medyczną wskutek wystąpienia błędu.

...
Czytaj więcej

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu II czytanie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

​Podczas 84. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzą sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Hulajnogi elektryczne a ubezpieczenia

​D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń w informacji prasowej porusza temat coraz większej popularności hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń z napędem elektrycznym. Jak wskazano, aktualnie nie istnieją jeszcze przepisy regulujące sposób ich używania.

...
Czytaj więcej

TUI wypłaci odszkodowanie za zatrucie pokarmowe podczas wakacji

Brytyjski sąd przyznał powódce 21,4 tys. funtów świadczeń od TUI za doznane dolegliwości pokarmowe podczas wakacji w Turcji.

...
Czytaj więcej

Serwis Gwarancje24.pl wprowadza płatności elektroniczne za gwarancje wadialne

Dzięki odświeżeniu strony gwarancje24.pl firmy mogą zakupić gwarancję wadialną całkowicie online – poprzez płatności elektroniczne.

...
Czytaj więcej

AXA Partners: uraz na wakacjach może kosztować ponad 700 tys. zł

​Ze statystyk AXA Partners wynika, że co roku dochodzi do przeszło 900 zdarzeń wymagających specjalistycznego leczenia poszkodowanych czy transportu medycznego przy użyciu samolotów, helikopterów lub karetek pogotowia.

...
Czytaj więcej

PZU już 2 lata współpracuje z PZPN

7 lipca minęły dwa lata od podpisania porozumienia między PZU a PZPN, które wprowadziło kompleksowy program ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia piłkarzy.

...
Czytaj więcej

Jak może współpracować prywatny i państwowy system finansowania służby zdrowia?

Obecnie w Polsce funkcjonuje najdroższe rozwiązanie w zakresie finansowania opieki zdrowotnej. Z powodu niskiej jakości świadczeń z publicznego systemu służby zdrowia, coraz więcej osób decyduje się na dodatkowe finansowanie opieki zdrowotnej.

...
Czytaj więcej

Darmowe przejazdy taksówkami zamiast samochodu zastępczego w ERGO Hestii

STU ERGO Hestia ulepsza proces likwidacji szkód komunikacyjnych. Poszkodowani, których auto jest w naprawie, będą mogli skorzystać z finansowania przejazdów hybrydowymi taksówkami EcoCar.

...
Czytaj więcej

Generali odświeżyło produkty ochronne

​Generali wprowadziło zmiany w ubezpieczeniach „Generali, z myślą o domu” i „Generali, z myślą o aucie”. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku kradzieży lub zalania, nawet wówczas, gdy to klient zapomni zamknąć drzwi czy okno.

...
Czytaj więcej

Pracownicy obsługi klienta bez prywatnej opieki medycznej

​Kasjerzy i sprzedawcy zazwyczaj stanowią pierwszą linię kontaktu z daną marką handlową. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Pracuj.pl, najwięcej ogłoszeń rekrutacyjnych dotyczy pracowników sektora handlu oraz osób zajmujących się obsługą klienta.

...
Czytaj więcej

Rynek ubezpieczeń crime będzie rósł

​Ubezpieczenie crime zabezpiecza firmę zarówno od wyłudzeń, kradzieży i innych przestępstw ze strony pracowników, jak i przed stratami wynikającymi z ich niefrasobliwości czy niewiedzy. W Polsce znajduje się w ofercie tylko jednego zakładu ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW drugim na świecie najszybciej rozwijającym się TUW

Według raportu Global 500, TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest drugim na świecie najszybciej rozwijającym się towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. funkcjonowania systemu ubezpieczeń rolniczych

W interpelacji nr 31940 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie umów ubezpieczeń rolnych poruszone zostały problemy dotyczące funkcjonowania systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zgłaszane przez rolników.

...
Czytaj więcej

KFP przyjęła projekt dot. wyczerpywania się sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach obowiązkowych

W dniu 2 lipca br. sejmowa komisja finansów publicznych podczas posiedzenie przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Krzysztof Mrówka Dyrektorem Biura Ubezpieczeń Rolnych

​W dniu 1 lipca 2019 r. Krzysztof Mrówka objął funkcję Dyrektora Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordia Ubezpieczenia – Grupa Generali.

...
Czytaj więcej

Ryszard Micyk w Radzie Nadzorczej TUW Medicum

W dniu 27.06.2019 r. Walne Zgromadzenie Udziałowców TUW Medicum powołało Ryszarda Micyka na członka Rady Nadzorczej towarzystwa ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Nowy produkt na rynku: Bezpieczna Podróż z TUW-em

Z dniem 1 lipca 2019 r. w ofercie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest dostępny nowy produkt - „Bezpieczna Podróż z TUW-em”.

...
Czytaj więcej

Ochrona dla przedsiębiorców przed skutkami upałów

​Utrzymujące się wysokie temperatury w Polsce wpływają na wyższe koszty utrzymania przedsiębiorstw. Z powodu upałów i niewielkich opadów cierpią również rolnicy i inni producenci spożywczy.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. zminimalizowania zdarzeń drogowych z udziałem dzikiej zwierzyny

Do Ministra Infrastruktury została skierowana interpelacja w sprawie zminimalizowania zdarzeń drogowych z udziałem dzikiej zwierzyny.

...
Czytaj więcej

Colonnade: firmy ubezpieczeniowe oparte na technologii rosną w siłę

Insurtech to sektor firm, promujących innowacyjne rozwiązania technologiczne usprawniające działanie branży ubezpieczeniowej. W ostatnich latach pojawiło się wiele startupów ubezpieczeniowych na rynku globalnym.

...
Czytaj więcej

SN wskazał luki prawne w zakresie prawa ubezpieczeniowego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przygotował publikację pt. „Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie”. Wśród obszarów wymagających interwencji ustawodawcy wymieniono kwestie dotyczące ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

NIK planuje kontrolę ubezpieczeń rolniczych

Obecnie jedynie kilkanaście procent właścicieli gospodarstw zawiera umowy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

...
Czytaj więcej

Nieustąpienie pierwszeństwa nadal częstą przyczyną wypadków

Ze statystyk Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w 2018 roku na polskich drogach doszło do ponad 31 tysięcy wypadków drogowych. 3072 z tych wydarzeń to wypadki spowodowane nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu na przejściu.

...
Czytaj więcej

Samoodnawialne ubezpieczenie domu lub mieszkania w ofercie UNIQA

UNIQA wdrożyła do swojej oferty samoodnawialną polisę domu lub mieszkania „Twój Dom Plus”.

...
Czytaj więcej

Allianz stawia na uproszczenie języka komunikacji z klientem

11 czerwca br. KNF wyraziła zgodę na powołanie Matthiasa Baltina na Prezesa Zarządu spółek ubezpieczeniowych TUiR Allianz Polska S.A oraz TU Allianz Polska S.A.

...
Czytaj więcej

Ubea.pl analizuje czy czasowe wycofanie pojazdu z ruchu to dobre rozwiązanie

Po raz koleiny rozpatrywany jest przez rząd pomysł wprowadzenia możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego. Z kolei eksperci Ubea.pl przeanalizowali pozytywne i negatywne aspekty takiej zmiany dla kierowców i ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

Rząd proponuje czasowe wycofanie pojazdów z ruchu. PIU zgadza się pod warunkiem zwiększenia limitu składki OC

​Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego.

...
Czytaj więcej

Roczne ubezpieczenie turystyczne od INTER Polska

W związku z rozpoczętymi wakacjami INTER Polska przypomina o zakupie ubezpieczenia turystycznego. Ubezpieczyciel ma w swojej ofercie polisę INTER Tour 365, uwzględniającą szczególne potrzeby przedstawicieli zawodów medycznych.

...
Czytaj więcej

Czy ubezpieczenie CPI zabezpiecza producentów żywności?

W związku z dynamicznym rozwojem polskiego przemysłu pojawiła się potrzeba stworzenia produktów ubezpieczeniowych, które będą odpowiadały na potrzeby producentów żywności.

...
Czytaj więcej

Pakiet „Generali, z myślą o firmie” wyróżniony w raporcie Turbiny Polskiej Gospodarki

Gazeta Finansowa przygotowała raport Turbiny Polskiej Gospodarki, w którym wyróżnione zostało ubezpieczenie dla małych i średnich firm „Generali, z myślą o firmie”.

...
Czytaj więcej

Digital Care oferuje ubezpieczenie telefonu dla dzieci

Większość dzieci podczas samodzielnego wyjazdu posiada telefon komórkowy, aby w każdej chwili mogły kontaktować się ze swoimi opiekunami. Obecnie 80% dzieci w wieku 7-14 lat posiada własny smartfon.

...
Czytaj więcej

Liczne zastrzeżenia rządu do projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

​Rada Ministrów przyjęła stanowisko wobec projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. RM wyraziła poparcie dla kierunku prac, jednak przedstawiła też liczne zastrzeżenia.

...
Czytaj więcej

Aviva wprowadza ubezpieczenie AC na godziny

​TERAZ by Aviva to nowa marka ubezpieczyciela, który pod tym logo chce sprzedawać swój najnowszy produkt – ubezpieczenie AC z krótkimi okresami ochrony do 30 dni. Polisę będzie można szybko i intuicyjnie nabyć na pośrednictwem aplikacji mobilnej.  

...
Czytaj więcej

AXA rozszerza ofertę ubezpieczeniową w aplikacji mobilnej mBanku o produkty życiowe

​mBank rozszerzył portfolio produktów ubezpieczeniowych AXA, sprzedawanych poprzez aplikację mobilną banku. Obecnie w ofercie znajdują się ubezpieczenia turystyczne, mieszkaniowe i od niedawna NNW i na życie, co jest pierwszą taką ofertą na rynku.

...
Czytaj więcej

Polacy woleliby płacić mniej za OC ppm.

Porównywarka ubezpieczeń Mubi.pl zleciła wykonanie badania, w którym sprawdziła poziom zadowolenia Polaków z konieczności poniesienia wydatków związanych z eksploatacją pojazdu.

...
Czytaj więcej

Balcia rozszerza współpracę z Bacca

Balcia Insurance SE integruje się z TubaPay. Agenci RESO Europa Service skorzystają z terminali płatniczych TubaPay. Ich klienci wygodnie opłacą składki za pomocą kart płatniczych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele podsumowują likwidacje szkód po majowych nawałnicach

Rzeczpospolita zebrała od zakładów ubezpieczeń informacje dot. likwidacji szkód, jakie nastąpiły po majowych ulewach. Większość z nich już została zakończona.

...
Czytaj więcej

Compensa sprawdziła z jakich usług korzystają posiadacze home assistance

Zainteresowanie domowym assistance rośnie. Z danych sprzedażowych Compensy wynika, że usługi pomocowe dodawane są w zasadzie do każdego ubezpieczenia domu czy mieszkania.

...
Czytaj więcej

Czy Aviva planuje rozpoczęcie sprzedaży ubezpieczeń poprzez smartfony?

W przyszłym tygodniu Aviva zaprosiła przedstawicieli pracy na konferencję prasową, podczas której prawdopodobnie zaprezentuje nowy produkt.

...
Czytaj więcej

TUiR Warta i Europ Assistance Polska rozpoczęły współpracę partnerską

1 marca 2019 TUiR Warta zaczęła oferować swoim klientom usługi assistance realizowane przez Europ Assistance Polska. W pierwszym etapie usługi pomocowe były dołączane do produktów turystycznych. Docelowo mają objąć także assistance w domu i firmie.

...
Czytaj więcej

Polscy przedsiębiorcy są winni ubezpieczycielom ponad 161,4 mln zł

Z informacji prasowej Krajowego Rejestru Długów BIG wynika, że zadłużenie przedsiębiorców wobec towarzystw ubezpieczeń przekroczyło 161 mln zł. Co istotne, trzy lata temu wynosiło ono 63 mln zł. Największy dług mają spółki z sektora transportu i handlu.

...
Czytaj więcej

MetLife wprowadza innowacyjne ubezpieczenie dla MŚP

„MetLife Każdy Ważny” to alternatywa dla klasycznego ubezpieczenia grupowego – zapewnia indywidualną, spersonalizowaną ochronę życia i zdrowia zarówno pracodawcy, jak i pracownikom oraz członkom ich rodzin.

...
Czytaj więcej

Małe firmy zwlekają z opłaceniem składek ubezpieczenia

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł poświęcony dłużnikom w branży ubezpieczeniowej. Z artykułu wynika, że składek ubezpieczenia najczęściej nie opłacają mikroprzedsiębiorcy.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele oferują szybką likwidację szkód majątkowych

AXA opublikowała porady na temat postępowania w przypadku szkody mieszkaniowej. Jedną z najważniejszych czynności po wystąpieniu szkody jest jej zgłoszenie do ubezpieczyciela. O czym jeszcze powinien pamiętać poszkodowany?

...
Czytaj więcej

Udaremniono próbę wyłudzenia odszkodowania

​Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją bydgoskiej komendy udaremnili próbę wyłudzenia odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Reso zachęca do korzystania z home assistance

Home assistance to dodatkowa usługa, którą możemy nabyć przy zakupie ubezpieczenia domu lub mieszkania. Polega ona na organizacji i pokryciu kosztów napraw w nieruchomości ubezpieczonego.

...
Czytaj więcej

Nowa wersja projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. MF rozszerza zakres regulacji

​Ministerstwo Finansów przygotowało kolejną wersję, z dnia 3 czerwca, projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

...
Czytaj więcej

Samsung z promocyjną ceną na zakup ubezpieczenia telefonu

Producent telefonów komórkowych chce zachęcić do zakupu ubezpieczenia i w tym celu oferuje swoim klientom niższą cenę.

...
Czytaj więcej

Falck Centra Medyczne i NZOZ Starówka dołączyły do sieci PZU Zdrowie

PZU Zdrowie sfinalizowało zakup 100 proc. udziałów w spółkach Falck Centra Medyczne i NZOZ Starówka. W połowie maja zgodę na przejęcie wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zakup stanowi największą dotychczasową akwizycję spółki z Grupy PZU.

...
Czytaj więcej

Ubea.pl: ceny OC ppm. w maju

Ubea.pl opublikowała podsumowanie zmian w polisach OC ppm. w maju br. Czy kierowcy mogli liczyć na obniżkę cen?

...
Czytaj więcej

STU ERGO Hestia podsumowuje ubiegły rok. Ubezpieczyciel zebrał ponad 6,5 mld zł składki

STU ERGO Hestia podało wyniki finansowe za 2018 r. Ubezpieczyciel uzyskał rekordowy przypis składki na poziomie ponad 6,5 mld zł oraz wynik techniczny w wysokości blisko 413 mln zł.

...
Czytaj więcej

Fizjoterapeuci z obowiązkowym ubezpieczeniem

1 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

...
Czytaj więcej

AXA Partners reklamuje ubezpieczenia podróżne

AXA Partners rozpoczęła letnią kampanię reklamową, pod hasłem: „Podróżuj i baw się dobrze!”. Działania marketingowe obejmują promocję ubezpieczeń turystycznych ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie a szkody wyrządzone przez dzieci

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat problemów z odszkodowaniem w przypadku rowerzystów, którzy nie posiadają karty rowerowej. Mowa przede wszystkim o małoletnich uczestnikach ruchu drogowego.

...
Czytaj więcej

Concordia oferuje ubezpieczenie dla hodowców zwierząt

​Concordia Ubezpieczenia po raz piąty została partnerem międzynarodowych zawodów jeździeckich. Ubezpieczyciel posiada w swoim pakiecie ubezpieczenie koni przygotowane dla posiadaczy, hodowców czy szkół jeździeckich.

...
Czytaj więcej

Szkoda całkowita nie wyklucza dalszej eksploatacji pojazdu

Co się dzieję z pojazdami, które ubezpieczyciel uznał za uszkodzone na tyle, że suma naprawy przewyższa wartość pojazdu? Ten temat był w ostatnim czasie był wielokrotnie poruszany po interpelacji poselskiej, która zwróciła uwagę mediów na ten temat.

...
Czytaj więcej

Gothaer pokryje koszty zabezpieczenia majątku przed ewentualną szkodą

Gothaer TU S.A. oferuje ochronę zabezpieczenia majątku przed szkodą, jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie wystąpienia zdarzenia, np. powodzi. Klauzula Loss Assistance skierowana jest do dużych podmiotów gospodarczych, także z sektora publicznego.

...
Czytaj więcej

PBUK: rośnie liczba zdarzeń spowodowanych przez polskich kierowców za granicą

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych poinformowało, że polscy kierowcy powodują ponad 200 szkód dziennie na zagranicznych drogach. Liczba ta w ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła.

...
Czytaj więcej

PKO Ubezpieczenia ma ambitne plany na przyszłość

PKO Ubezpieczenia zakłada, że spółka życiowa i majątkowa osiągnie łączny wynik w br. w wysokości ok. 70 mln zł. Z kolei do końca roku planuje obsługiwać ok. 2 mln klientów.

...
Czytaj więcej

Generali upraszcza procedury oraz przyspiesza proces likwidacji szkód

Generali jest kolejnym towarzystwem ubezpieczeniowym, które wprowadziło uproszczone procedury w celu pomocy poszkodowanym w wyniku ostatnich ulew oraz przyspieszenia procesu likwidacji szkód.

...
Czytaj więcej

Priorytetowa pomoc poszkodowanym w wypadkach

Compensa działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. W kwietniu br. ubezpieczyciel zorganizował akcję krwiodawstwa wśród swoich pracowników, a także został sponsorem wydarzenia „Motoserce”.

...
Czytaj więcej

Natychmiastowa likwidacja szkód coraz częściej standardem w TU

Początek bieżącego roku nie obfitował w opady deszczu co zaowocowało suszą. Sytuacja zmieniła się w maju, gdy na terenie całego państwa odnotowano intensywne opady deszczu, a w konsekwencji podniesienie się poziomu wody w rzekach.

...
Czytaj więcej

Pomoc poszkodowanym po klęsce żywiołowej

ERGO Hestia dołączyła do grona ubezpieczycieli, którzy aktywnie angażują się w pomoc poszkodowanym po wichurach i nawałnicach, które przeszły nad Polską.

...
Czytaj więcej

PZU likwiduje szkody po klęskach żywiołowych w ciągu 24h

PZU podczas piątkowej konferencji prasowej poinformowało o zakończeniu likwidacji szkód zgłoszonych przez mieszkańców gminy Wojciechów powstałych w wyniku przejścia trąby powietrznej.

...
Czytaj więcej

Najbardziej efektywne kreacje marek ubezpieczeniowych

​Firma badawcza Kantar nagrodziła zakłady ubezpieczeń za najbardziej efektywne kreacje marek na rynku ubezpieczeniowym. Zwycięzcami badania zostali: PZU, Link4 i AXA. Spółkom wręczono statuetki Pantery.

...
Czytaj więcej

Generali odświeża ubezpieczenie podróżne i MŚP

Generali wprowadziło nowe rozwiązania w ubezpieczeniach turystycznych oraz ubezpieczeniach dla małych i średnich firm. Z nowych możliwości skorzystają także klienci Proamy.

...
Czytaj więcej

Szybka pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej

Gwałtowne zjawiska pogodowe sprawiają, że towarzystwa ubezpieczeniowe muszą być gotowe na szybką i skuteczną pomoc poszkodowanym np. po powodzi, pożarze czy trąbie powietrznej. Kilka dni temu w gminie Wojciechów szkody spowodowała trąba powietrzna.

...
Czytaj więcej

Gothaer odnotował dwucyfrowy wzrost

Minione miesiące to okres dużych zmian w Gothaer TU S.A. Na początku roku, 28 lutego, firma stała się formalnie częścią austriackiej Vienna Insurance Group. Obecnie zmieniło nazwę na Wiener.

...
Czytaj więcej

Polacy nie pamiętają o opłacaniu składek w terminie

Krajowy Rejestr Długów poinformował, że Polacy są winni firmom ubezpieczeniowym ok. 160 mln zł. Długi najczęściej wynikają z braku świadomości o konieczności opłaty składki.

...
Czytaj więcej

Czy uprawa traw zostanie objęta dotowanymi ubezpieczeniami?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich poinformowało, że rozważa możliwość wprowadzenia zmian.

...
Czytaj więcej

AXA rozpocznie sprzedaż ubezpieczeń w bankach spółdzielczych

AXA chce wzmocnić swoją pozycję w kanale bancassurance poprzez sprzedaż ubezpieczeń w bankach spółdzielczych. Ubezpieczycielowi ma pomóc w tym nowy system IT przygotowany przez Asseco Poland.

...
Czytaj więcej

Warta uruchomiła mobilne biuro

W związku z trąbą powietrzną, która przeszła nad zachodnimi terenami województwa lubelskiego, ubezpieczyciel uruchomił mobilne biuro w Stasinie w gminie Wojciechów. W ten sposób Warta chce jak najszybciej dotrzeć z pomocą do poszkodowanych.

...
Czytaj więcej

ERV przekształca się w ERGO Ubezpieczenia Podróży

ERV zmieniło swoją nazwę i logo. Od 7 maja 2019 r. ubezpieczyciel działa pod marką ERGO Ubezpieczenia Podróży. Nowy brand nawiązuje do właściciela spółki – Grupy ERGO.

...
Czytaj więcej

PBUK: propozycje zmian w ustawie o działalności ubezpieczeniowej mogą przynieść skutki odwrotne od zamierzonych

PBUK przedstawiło swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Biuro uznaje celowość wprowadzenia zmian i objęcia nadzorem zagranicznych podmiotów prowadzących w Polsce działalność ubezpieczeniową.

...
Czytaj więcej

Posłowie chcą nowej ustawy regulującej problem wyczerpywania się sum gwarancyjnych

W dniu 15 maja br. Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych ponownie rozpatrzyła senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Podkomisja opowiedziała się za przyjęciem zmian w formie nowej ustawy.

...
Czytaj więcej

TU Europa i Getin z ofertą ubezpieczeń podróżnych

Getin wprowadza do swojej oferty ubezpieczenie podróżne o nazwie „Bezpieczna Wyprawa”, dostarczane przez TU Europa.

...
Czytaj więcej

W okresie letnim wzrasta liczba uszkodzeń telefonów komórkowych

Według statystyk firmy Digital Care, liczba uszkodzeń telefonów w trakcie tegorocznego długiego weekendu majowego była o ponad 30% wyższa w stosunku do pozostałych tygodni tego roku.

...
Czytaj więcej

Odszkodowanie w przypadku pożaru pojazdu

Rankomat.pl opublikował statystyki na temat pożarów samochodów. W 2018 liczba aut zniszczonych przez pożar po raz pierwszy w ostatniej dekadzie przekroczyła 10 tys.

...
Czytaj więcej

Jednolity tekst ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń…

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

W dniu 2 lipca 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. odbierania przez KNF zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu rozporządzenia MF ws. formy oraz sposobu sporządzenia przez ZU danych i informacji

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu aktuarialnego

Rozporządzeniem dokonuje się zmian w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego (Dz. U. poz. 2182).

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

...
Czytaj więcej

Rozporządzania dot. ubezpieczenia OC dla brokerów i agentów ubezpieczeniowych zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane nowelizacje rozporządzeń ws. ubezpieczenia OC dla brokerów i agentów ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MZ ws. informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz NFZ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

...
Czytaj więcej

Zmienione rozporządzenia dot. minimalnych sum ubezpieczenia w branży turystycznej już obowiązują

W dniu 11 kwietnia 2020 r. weszły w życie dwa rozporządzenia zmieniające sposób szacowania minimalnych sum ubezpieczenia w branży turystycznej.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC domu maklerskiego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej domu maklerskiego

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności UFG

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

...
Czytaj więcej

KNF podała wartość przypisu składki do obliczania wskaźnika marketShare dla ubezpieczeń od ognia

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wartość składki przypisanej brutto za III kwartał 2019 r. w ubezpieczeniach gr. 7.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie RM ws. wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MRiRW ws. maksymalnych sum ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o RF

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

...
Czytaj więcej

Ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

...
Czytaj więcej

RCL: obwieszczenie ws. określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej

W wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane informacje o aktach prawnych, które oczekują na ogłoszenie.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. ogłoszenia tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

...
Czytaj więcej

Nowelizacja rozporządzenia MF ws. formy oraz sposobu sporządzenia przez ZU danych i informacji do celów nadzoru

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy oraz sposobu sporządzenia przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji danych i informacji do celów nadzoru

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF ws. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MC ws. opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - CEPiK

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

...
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Aktem wprowadza się nową formę rejestracji tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów umożliwiającą ich czasowe użytkowanie w ruchu drogowym. Ustawa ma na celu uproszczenie działalności podmiotów zajmujących się dystrybucją, produkcją lub badaniami.

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. zmian dotyczących ubezpieczeń upraw rolnych: powinien powstać produkt obejmujący wszystkie ryzyka

​W interpelacji nr 32251 skierowanej do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian dotyczących ubezpieczeń upraw rolnych zaproponowano wprowadzenie ubezpieczenia rolniczego, które będzie zapewniało ochronę od wszystkich zdarzeń losowych.

...
Czytaj więcej

Piotr Wrzesiński w panelu ekspertów ds. PEPP przy EIOPA

Piotr Wrzesiński, ekspert i analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń dołączył do panelu ekspertów ds. PEPP przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie ws. dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych ZU

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów ws. wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

...
Czytaj więcej

Sąd Najwyższy odpowie, czy zawezwanie do próby ugodowej może stanowić przerwanie biegu przedawnienia

Sąd Najwyższy postanowił przedstawić do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego zagadnienia prawne dot. zawezwania do próby ugodowej jako czynności prowadzącej do przerwania biegu przedawnienia roszczenia.

...
Czytaj więcej

SN rozstrzygnie kwestię rozbieżności orzecznictwa dot. zadośćuczynienia za stany wegetatywne

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego skierował wniosek o rozstrzygnięcie kwestie wykładni art. 446 ust. 4 oraz art. 448 k.c. dot. zadośćuczynienia dla bliskich osób ciężko poszkodowanych z tytułu OC ppm.

...
Czytaj więcej

Uchwała SN ws. roszczeń klientów za misselling

Żądanie unieważnienia umowy przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jest postacią roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego. Jego skuteczność jest uzależnione od spełnienia ogólnych przesłanek.

...
Czytaj więcej

SN: odszkodowanie z OC ppm. dla leasingobiorcy obejmuje kwotę podatku VAT

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC ppm., przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku VAT.

...
Czytaj więcej

SN: przyczynienie się rodzica do powstania szkody nie ma wpływu na wysokość odszkodowania dla poszkodowanego dziecka

Osoba zobowiązana do naprawienia szkody, poniesionej przez dziecko, nie może żądać zmniejszenia swego obowiązku odszkodowawczego wobec dziecka z tego powodu, że szkoda pozostaje w związku przyczynowym z zawinieniem rodziców poszkodowanego.

...
Czytaj więcej

SO: turystom nie należy się odszkodowanie za niespełnienie ich subiektywnych oczekiwań co do wyjazdu

Przesadne oczekiwania, od początku oderwane od standardu nabywanej imprezy turystycznej, nie pozostają w granicach związku przyczynowego, a więc przekraczają zakres odpowiedzialności organizatora.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciel zapłaci za sporządzenie prywatnej opinii przez rzeczoznawcę majątkowego

Logicznym działaniem jest zasięgnięcie przez poszkodowanego opinii rzeczoznawcy majątkowego, aby uzyskać należne odszkodowanie w rzeczywistej wysokości lub nie narazić się na zbędne koszty procesu w wypadku zawyżenia wartości przedmiotu sporu.

...
Czytaj więcej

SO: zakład ubezpieczeń nie ponosi kosztów sprzątnięcia drogi po kolizji

Zanieczyszczenie jezdni w wyniku kolizji nie stanowi zniszczenia ani uszkodzenia drogi, a zatem jej uprzątnięcie powinno odbyć się na koszt zarządcy, a nie zakładu ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Przedawnienie biegu terminu roszczeń w stosunku do UFG

Zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia objętego OC przerywało w stosunku do UFG bieg terminu przedawnienia roszczeń niezgłoszonych w postępowaniu prowadzonym przed ubezpieczycielem sprawcy, lecz wypływających ze zdarzenia wyrządzającego szkodę.

...
Czytaj więcej

Komunikat SN ws. uchwały przyznającej prawo do odszkodowania z tytułu bezpłatnej opieki sprawowanej przez osoby bliskie

Sąd Najwyższy opublikował komunikat ws. uchwały o sygn. III CZP 31/19. SN orzekł, że poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie.

...
Czytaj więcej

SN za prawem do wypłat odszkodowań dla bliskich opiekujących się poszkodowanymi

Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.

...
Czytaj więcej

Prokuratura kieruje skargę nadzwyczajną dot. szkody całkowitej

Prokurator Generalny skierował do Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych skargę nadzwyczajnej w sprawie o wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego i szkody na pojeździe.

...
Czytaj więcej

SO: szkoła odpowiada za zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki i opieki

Do zadań organu prowadzącego szkołę należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Nauczyciele i administracja szkoły zobowiązani są do nadzoru nad uczniem podczas lekcji i przerw między lekcjami.

...
Czytaj więcej

Zarządca drogi ma obowiązek aktualizowania i oznaczania szlaków wędrówek dzikiej zwierzyny

W zakresie obowiązków zarządcy drogi jest m.in. typowanie i oznaczanie miejsc krzyżowania się dróg ze szlakami wędrówek zwierząt leśnych. Zaniechanie tego obowiązku pociąga odpowiedzialność odszkodowawczą.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorca jako profesjonalista posiada wiedzę o możliwym ryzyku i ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie parkietu podczas wydarzenia organizowanego przez gminę.

...
Czytaj więcej

SN: zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę

SN orzekł, że zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym.

...
Czytaj więcej

TSUE: Poszkodowany nie musi tłumaczyć dokumentów zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń, który ma krajowego przedstawiciela

Art. 152 ust. 1 dyrektywy Wypłacalność II należy interpretować w ten sposób, że wyznaczenie przez zakład ubezpieczeń przedstawiciela w przyjmującym państwie członkowskim obejmuje również uprawnienie go do odbioru dokumentu wszczynającego postępowanie.

...
Czytaj więcej

SN: skutki uchybienia powinnościom prewencyjnym, zawartym w OWU, podlegają ocenie na podstawie art. 355 k.c.

Przepis art. 827 ust. 1 k.c. ma zastosowanie jedynie do ubezpieczenia OC. W przypadku tego ubezpieczenia, ubezpieczyciel może przyjąć inne zasady odpowiedzialności za szkody spowodowane przez ubezpieczającego niż określone w art. 827 ust. 1 k.c. 

...
Czytaj więcej

SN oddalił skargę Prokuratura Generalnego ws. zadośćuczynienia za krzywdę z powodu pogorszenia stanu zdrowia osoby bliskiej

SN w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 grudnia 2019 r. oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie zadośćuczynienia za krzywdę w postaci pogorszenia stanu zdrowia osoby bliskiej.

...
Czytaj więcej

SO: konstrukcja domniemania faktycznego pociąga odwrócenie ciężaru dowodu

W sytuacji, gdy w drodze wyprowadzenia wniosku z faktów już udowodnionych lub niewymagających dowodu możliwe jest ustalenie faktu wskazującego na odpowiedzialność osoby, od której poszkodowany domaga się odszkodowania, ma miejsce odwrócenie ciężaru dowodu

...
Czytaj więcej

SN: maszyna wykorzystywana wyłącznie do prac budowlanych nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC ppm.

Maszyna wykorzystywana wyłącznie do prac budowlanych nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu komunikacyjnemu. W tym zakresie może być objęta dobrowolnym ubezpieczeniem OC przedsiębiorcy budowlanego.

...
Czytaj więcej

SA: zasądzony termin naliczania odsetek powinien być zgodny z żądaniem powoda

Jeśli powód żąda od pozwanego zapłaty określonej sumy zadośćuczynienia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od konkretnego dnia, poprzedzającego wyrokowanie, odsetki te winny być zasądzone zgodnie z żądaniem pozwu.

...
Czytaj więcej

SN: O odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pojazdy robocze decyduje cel ich używania

W przypadku szkód wyrządzonych przez pojazdy będące równocześnie maszynami roboczymi o odpowiedzialności z tytułu OC komunikacyjnego przesądzać będzie, w jakiej funkcji pojazd był wykorzystywany w chwili wyrządzenia szkody.

...
Czytaj więcej

SA: przekroczenie osi jezdni bez uprzedniego sprawdzenia ruchu stanowi wymuszenie i przesądza o odpowiedzialności za szkodę

Wykonanie manewru, polegającego na przekroczeniu pasa jezdni, można uznać za rozpoczęcie wyprzedzania, co przyczyniło się do powstania wypadku. Samo włączenie kierunkowskazu nie przesądza o wymuszeniu.

...
Czytaj więcej

SO: miasto ponosi odpowiedzialność za stan drzew

Po tym, jak ubezpieczony prezydent miasta uznał swoją odpowiedzialność za skutki złamania drzewa, nastąpiło odwrócenie ciężaru dowodu - to pozwane towarzystwo stało się zobowiązane do wykazania, że wystąpiły przesłanki zwalniające je z odpowiedzialności.

...
Czytaj więcej

SN: bliskim osób ciężko poszkodowanych nie przysługuje zadośćuczynienie z tytułu zerwania więzi rodzinnej

Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 k.c.

...
Czytaj więcej

SN: pracodawca ponosi odpowiedzialność za skutki wypadku, nawet gdy pracownicy sami zmienili sposób wykonywania prac

Za wypadek przy pracy winę ponosi w znacznym stopniu pracownik, który zachował się bezmyślnie, ale także pracodawca, który nie zapewnił bezpiecznych warunków pracy na budowie.

...
Czytaj więcej

SN: ZU nie może nakazać kierowcy, aby parkował auto w określonych miejscach

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 czerwca 2019 r. (sygn. akt V CSK 4/18) orzekł, że nie można nakazać kierowcy, aby parkował tylko w określonych miejscach bądź tylko na strzeżonych parkingach.

...
Czytaj więcej

500 tys. zł zadośćuczynienia dla rodziców za śmierć dziewczynki wskutek błędu medycznego

Sąd Okręgowy w Katowicach uznał, że w szpitalu doszło do szeregu zaniedbań i nieprzestrzegania procedur, co doprowadziło do śmierci dziecka powodów. SO zasądził na ich rzecz łączną kwotę zadośćuczynienia w wysokości 500 tys. zł.

...
Czytaj więcej

SO: fakt, że powód poniósł wyższe kwoty naprawy zniszczeń, nie przesądza o wysokości odszkodowania

Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z dnia 14 grudnia 2018 r. (sygn. akt II Ca 679/18) orzekł, że odszkodowanie ma odzwierciedlać wielkość poniesionej szkody, a nie koszt jej naprawy.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody nie zawsze odpowiada za szkody powstałe na jego terenie

Związek miejsca nie przesądza jeszcze o istnieniu adekwatnego związku przyczynowego między ruchem przedsiębiorstwa a doznaną szkodą. Twierdzenie przeciwne prowadziłoby do zbyt dalekiego wniosku z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu.

...
Czytaj więcej

TSUE: w razie wcześniejszej spłaty kredytu proporcjonalnemu obniżeniu ulegają wszystkie koszty z nim związane

Art.16 ust. 1 dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki należy interpretować że prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty obejmuje wszystkie koszty, które zostały nałożone na konsumenta.

...
Czytaj więcej

Ważne stanowisko SN w zakresie tzw. prawomocności rozszerzonej wpisów do rejestru postanowień umownych uznanych za niedozwolone

UOKiK może nakładać na przedsiębiorcę karę za stosowanie klauzul wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych, jedynie w takich wypadkach, w których klauzula została wcześniej wpisana do rejestru na skutek postępowania w stosunku do tego samego przedsiębiorcy

...
Czytaj więcej

SN: Ubezpieczyciel jest zobowiązany zwrócić koszty wykonania ekspertyz rzeczoznawcy

Poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. przysługuje od ubezpieczyciela zwrot kosztów prywatnej opinii rzeczoznawcy.

...
Czytaj więcej

SN: Gwarancja jest uproszczoną formą dochodzenia należności ze stosunku podstawowego

Gwarancja za roboty budowlane to uproszczona forma dochodzenia należności ze stosunku podstawowego. W przypadku przyjęcia innego stanowiska, towarzystwo byłoby jedynie poręczycielem i w związku z tym należałoby wykazać, co winien jest dłużnik.

...
Czytaj więcej

Pytanie prawne dot. uznania czynszu z najmu pojazdu zastępczego za szkodę

Sąd Okręgowy w Łodzi w postanowieniu z dnia 18 lipca 2019 r. skierował do Sądu Najwyższego zapytanie prawne dot. uznania zobowiązania do zapłaty czynszu z tytułu najmu pojazdu zastępczego za szkodę, za którą należy się odszkodowanie.

...
Czytaj więcej

Kierowca taksówki odpowiada za szkody wyrządzone przez pasażerów, jeśli nie zachował zasad bezpieczeństwa

Kierowca taksówki, który zatrzymał się w niedozwolonym miejscu, odpowiada za szkodę spowodowaną przez pasażerkę przy wysiadaniu z pojazdu.

...
Czytaj więcej

TSUE rozstrzygnie kwestię obowiązku ubezpieczenia porzuconych pojazdów przez władze samorządowe

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE zapytanie prejudycjalne dot. obowiązku ubezpieczenia niezdolnego do jazdy pojazdu przez władze samorządowe.

...
Czytaj więcej

SN: stopa życia w poszczególnych rejonach stanowi jedynie uzupełniające kryterium przy ustalaniu kwot zadośćuczynienia

Istotnym kryterium wysokości zadośćuczynienia nie może być okoliczność, że powód na stałe zamieszkuje w kraju, w którym stopa życiowa mieszkańców jest niższa niż w kraju, w którym doszło do wypadku.

...
Czytaj więcej

SN przedstawił pytania prawne co do charakteru skargi nadzwyczajnej

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych wypowiedział się w sprawie skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego ws. zadośćuczynienia za błąd medyczny.

...
Czytaj więcej

Uzasadnienie odmowy podjęcia uchwały przez SN w zakresie ustalania wysokości odszkodowania po naprawie pojazdu

​Sąd Najwyższy w dniu 7 grudnia 2018 r. odmówił podjęcia uchwały w kwestii sposobu ustalania wysokości odszkodowania w przypadku, gdy przed zakończeniem postępowania likwidacyjnego pojazd został naprawiony przez powoda.

...
Czytaj więcej

SN: na wielkość doznanej krzywdy wpływa wiele czynników, nie tylko uszczerbek na zdrowiu

Sąd, orzekając o rozmiarze doznanej krzywdy i cierpienia poszkodowanego, nie powinien kierować się jedynie oszacowanym uszczerbkiem na zdrowiu ale też innymi elementami, np. wiekiem.

...
Czytaj więcej

SO: niezrozumiałe postanowienia zawarte w OWU należy tłumaczyć na korzyść ubezpieczonego

Nie przynosi zamierzonego skutku powoływanie się przez zakład ubezpieczeń na wyłączenia odpowiedzialności zawarte w nieprecyzyjnie sformułowanym OWU.

...
Czytaj więcej

SR: kwota odszkodowania powinna uwzględniać pełny koszt zakupu oryginalnych części i robocizny

Jeśli poszkodowany żąda od zakładu ubezpieczeń świadczenia pieniężnego, to nie można obniżać go przez uwzględnienie hipotetycznych rabatów przewidzianych w przypadku wykonania naprawy.

...
Czytaj więcej

SO: ZU zwróci koszty leczenia w niepublicznym systemie zdrowia, jeśli przynosi ono efekty

Poszkodowana, która była konsultowana przez lekarzy poza systemem NFZ, może domagać się zwrotu poniesionych wydatków, skoro było to uzasadnione jej stanem zdrowia.

...
Czytaj więcej

SO: ubezpieczyciel zapłaci za wyciek oleju silnikowego na drogę

Wyciek oleju silnikowego spowodował uszkodzenie mienia (nawierzchni drogi), tym samym koszt uprzątnięcia drogi ostatecznie ponoszony jest przez ubezpieczyciela w ramach umowy OC sprawcy.

...
Czytaj więcej

SN: odmowa podjęcia uchwały dot. kosztu udzielenia wyceny naprawy na zlecenie firmy windykacyjnej

SN składu trzech sędziów w postanowieniu z dnia 14 czerwca 2019 r. (sygn. akt III CZP 33/18) odmówił podjęcia uchwały ws. zaliczenia do odszkodowania kosztu sporządzenia, na zlecenie podmiotu zajmującego się skupywaniem wierzytelności, prywatnej opinii.

...
Czytaj więcej

SA: zadośćuczynienie za zerwaną więź rodzinną przysługuje nawet, jeśli żałoba przebiegła prawidłowo

Osierocone dziecko doznaje dużego uszczerbku w życiu, nawet jeśli w okresie żałoby nie korzystało ze wsparcia psychologa. To, że ojciec powoda zginął w wypadku komunikacyjnym kilkanaście lat temu, nie uzasadnia obniżenia należnego mu zadośćuczynienia.

...
Czytaj więcej

SN: stwierdzenie przyczynienia się do powstania szkody nie determinuje obniżenia zadośćuczynienia

Decyzja o obniżeniu odszkodowania jest uprawnieniem sądu, a rozważenie wszystkich okoliczności danej sprawy, w wyniku konkretnej i zindywidualizowanej oceny, jego powinnością.

...
Czytaj więcej

SR: 10 tys. zł zadośćuczynienia za niezrealizowanie usługi assistance turystycznego

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu (sygn. akt I C 845/18) orzekł, że zakład ubezpieczeń musi wypłacić ubezpieczonemu turyście zadośćuczynienie za niezrealizowanie usługi assistance podczas zagranicznego urlopu.

...
Czytaj więcej

KNF informuje o konsultacjach EIOPA

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozpoczął konsultacje w zakresie wykorzystania przez zakłady ubezpieczeń scenariuszy związanych z ryzykiem zmian klimatycznych w ramach własnej oceny ryzyka i wypłacalności.

...
Czytaj więcej

KNF wyraziła zgodę na zakup spółek z Grupy AXA przez UNIQA

Polski nadzorca nie wyraził sprzeciwu wobec przejęcia spółek należących do AXA przez UNIQA. Wiedeński ubezpieczyciel zakupi udziały w AXA TU i AXA Życie oraz AXA PTE.

...
Czytaj więcej

Seminarium CEDUR dot. kar administracyjnych nakładanych przez KNF

Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku (CEDUR) zaprasza na seminarium online pt. „Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego”.

...
Czytaj więcej

UKNF: jakie prawa i obowiązki mają posiadacze polis od Gefiona

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował komunikat dla polskich klientów Gefion Insurance A/S. Wyjaśnia w nim praktyczną sytuację ubezpieczających, ubezpieczonych oraz poszkodowanych w związku z likwidacją duńskiego ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

UKNF zaktualizował schemat pliku do importu danych do formularza wniosków do rejestru pośredników ubezpieczeniowych

UKNF poinformował na swojej stronie internetowej o aktualizacji schematu pliku umożliwiającego automatyczne wczytanie danych do formularzy elektronicznych do składania wniosków do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. 

...
Czytaj więcej

Gefion Insurance A/S w likwidacji

​Jak przekazał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w dniu 13 lipca 2020 r. Walne Zgromadzenie Gefion Insurance A/S podjęło decyzję o rozpoczęciu likwidacji spółki.

...
Czytaj więcej

Gefion Insurance A/S bez zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej

​W dniu 24 czerwca br. duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) cofnął zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Gefion Insurance A/S.

...
Czytaj więcej

KNF przygotowała komunikat dla polskich klientów Gefion Insurance A/S

​Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła specjalna komunikat, w którym wyjaśnia sposoby dochodzenia praw od Gefion Insurance A/S.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek ubezpieczeń majątkowych po I kw. 2020 r.

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła dane dot. kondycji sektora ubezpieczeń po I kw. 2020 r. Z zestawienia wynika, że od stycznia do marca br. zakłady ubezpieczeń zebrały 16.745 mln zł składki brutto, o 393 mln zł więcej niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

KE uruchomiła konsultacje dot. zmian w aktach delegowanych z obszaru sektora ubezpieczeniowego

​8 czerwca 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dot. zmian aktów prawnych regulujących branżę ubezpieczeniową. Zmiany wynikają z potrzeby wdrożenia Planu działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego z 2018 r.

...
Czytaj więcej

KNF podsumowała nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych w 2019 r.

​Na stronie UKNF został opublikowany raport „Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2019 roku”. Zawiera on informacje dotyczące prowadzonego pnadzoru w zakresie raportów okresowych.

...
Czytaj więcej

UKNF przygotował komunikat ws. traktowania obligacji PFR w obliczaniu wartości SCR

UKNF przedstawił, w jaki sposób zakłady ubezpieczeń powinny traktować obligacje PFR w podmodułach ryzyka spreadu kredytowego i ryzyka koncentracji aktywów formuły standardowej kapitałowego wymogu wypłacalności.

...
Czytaj więcej

Decyzje podjęte przez KNF w zdalnym głosowaniu

W dniu 17 kwietnia 2020 r. w trybie zdalnym Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzje ws. funkcjonowania  rynku finansowego.

...
Czytaj więcej

UKNF: zakłady ubezpieczeń i banki powinny zastosować konserwatywne podejście przy wypłatach zmiennej części wynagrodzenia

UKNF przedstawił stanowisko ws. zmiennych składników wynagrodzenia w bankach oraz w zakładach ubezpieczeń. Organ nadzoru oczekuje, że zastosują one konserwatywne podejście do kwestii wypłat zmiennych składników wynagrodzenia.

...
Czytaj więcej

EIOPA zaleca ubezpieczycielom ostrożne podejście do wypłat dywidend

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych w wydanym 2 kwietnia br. oświadczeniu zalecił towarzystwom ubezpieczeń ostrożne podejście do decyzji ws. wypłat dywidend.

...
Czytaj więcej

EIOPA o działaniach podejmowanych przez podmioty ubezpieczeniowe na rzecz złagodzenia wpływu koronawirusa na konsumentów

EIOPA podsumowała dotychczasową działalność podmiotów z sektora ubezpieczeniowego na rzecz łagodzenia skutków pandemii wśród swoich klientów. EIOPA wyróżniła takie praktyki jak: respektowanie przez ubezpieczycieli szkód spowodowanych wybuchem pandemii.

...
Czytaj więcej

Nowe terminy sprawozdawcze od ESMA

UKNF ustosunkował się do ostatnich stanowisk ESMA dot. obowiązków sprawozdawczych podmiotów nadzorowanych. Poniżej streszczamy dla Państwa najistotniejsze informacje zawarte w komunikatach polskiego nadzorcy.

...
Czytaj więcej

Gefion z zakazem zawierania nowych umów ubezpieczenia i odnawiania istniejących

Duński organ nadzoru finansowego (Finanstilsynet) podjął decyzję o zakazaniu Gefion Insurance A/S zawieraniu nowych umów ubezpieczenia oraz odnawiania istniejących. Decyzja związana jest z brakiem pokrycia wymogu wypłacalności.

...
Czytaj więcej

Zostaną przesunięte terminy przekazywania do UKNF sprawozdań przez towarzystwa ubezpieczeń

20 marca br. EIOPA opublikowała rekomendacje dla organów nadzoru. Wskazała w nich na potrzebę elastycznego podejścia nadzoru do terminów raportowania przez towarzystwa ubezpieczeń i wypełniania przez podmioty obowiązków informacyjnych względem nadzorcy.

...
Czytaj więcej

UKNF: w 2019 r. zysk ubezpieczycieli wzrósł o 8%

UKNF przedstawił dane dot. rynku ubezpieczeniowego po 2019 r. Z Biuletynu UKNF wynika, że w ub. r. ubezpieczyciele wypracowali 7,2 mld zł zysku, tj. o 8% więcej niż w 2018 r. Natomiast wynik techniczny wzrósł o 2,7% (163 mln zł).

...
Czytaj więcej

UKNF opublikował Pakiet impulsów na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku ubezpieczeniowego

UKNF przedstawił pakiet działań wzmacniających odporność polskiego sektora ubezpieczeniowego na skutki epidemii. Pakiet ma na celu przede wszystkim zapewnienie ochrony klientów oraz ograniczenie wpływu wahań rynkowych na sektor ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

ESMA wydała zalecenia dla podmiotów rynku finansowego w związku z pandemią koronawirusa

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wydał zalecenia dla podmiotów rynku finansowego w związku z pandemią koronawirusa w Europie.

...
Czytaj więcej

6. posiedzenie KNF: rozszerzenie zakresu działalności AXA o nowe ryzyka

W dniu 18 lutego 2020 r. odbyło się 6. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. W komunikacie z posiedzenia zostały przedstawione wszystkie podjęte decyzje przez organ nadzoru, w tym rozszerzenie zakresu działalności ubezpieczeniowej dla AXA.

...
Czytaj więcej

Plany nadzorcze UKNF nad sektorem ubezpieczeń

W piątek (31 stycznia 2020 r.) odbyło się spotkanie Dagmary Wieczorek-Bartczak, Zastępcy Przewodniczącego KNF odpowiedzialnej za nadzór nad sektorem ubezpieczeń, z przedstawicielami branży.

...
Czytaj więcej

UKNF: Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych

​Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił Metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych wraz z zestawem formularzy oraz wzorcowymi procesami przeprowadzenia oceny odpowiedniości.

...
Czytaj więcej

Nowelizacja rozporządzenia ws. uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności RF

​Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

...
Czytaj więcej

3. posiedzenie KNF. Zgoda na powołanie nowego prezesa Aviva Santander

W dniu 21 stycznia 2020 r. odbyło się 3. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Wioletty Macnar na stanowisko prezesa obu spółek ubezpieczeniowych Santander Aviva.

...
Czytaj więcej

50. posiedzenie KNF: 200 tys. zł kary dla Warty

W dniu 17 grudnia 2019 r. odbyło się pięćdziesiąte posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

KNF oceni adekwatność składek na ubezpieczenia komunikacyjne. Do zakładów ubezpieczeń została rozesłana ankieta komunikacyjna

Redakcja beinsured.pl skierowała do UKNF kilka pytań dot. ankiety komunikacyjnej. W artykule prezentujemy otrzymane odpowiedzi od organu nadzoru.

...
Czytaj więcej

Gefion ma zwiększyć swoje aktywa do końca roku

​Duński organ nadzoru nad rynkiem finansowym (Finanstilsynet) nakazał towarzystwu Gefion Insurance A/S zwiększenie swoich płynnych aktywów do poziomu min. 5 mln euro. Zakład ubezpieczeń ma czas na realizację tych wytycznych do końca roku.

...
Czytaj więcej

47. posiedzenie KNF: PZU z niższą karą

W dniu 19 listopada br. odbyło się czterdzieste siódme posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekazał do konsultacji projekt dokumentu pt. „Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu”.

...
Czytaj więcej

Wypłacalność zakładów ubezpieczeń po I poł. 2019 r.

Po I poł 2019 r. wskaźniki wypłacalności sektora ubezpieczeń były na poziomie: 701,35% (MCR) i 245,75% (SCR), wynika z raportu KNF „Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I półroczu 2019 roku”.

...
Czytaj więcej

45. posiedzenie KNF: przyjęto założenia interwencji produktowej dot. ubezpieczeń na życie z UFK

​W dniu 29 października 2019 r. odbyło się 45. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas którego podjęto wiele decyzji odnoszących się do sektora ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

43. posiedzenie KNF: 400 tys. zł kary dla PZU

W dniu 24 września 2019 r. odbyło się 43. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas posiedzenia Komisja nałożyła na PZU SA karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł.

...
Czytaj więcej

KNF: raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale br.

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kw. br. W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje na temat wyników finansowych sektora ubezpieczeń i reasekuracji.

...
Czytaj więcej

KNF opublikował komunikat ws. działań kontrolnych przeprowadzonych w stosunku do Gefion Insurance A/S przez duński nadzór

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że 11 lipca 2019 r. duński organ nadzoru finansowego w związku z przeprowadzeniem kontroli w duńskim zakładzie ubezpieczeń Gefion Insurance A/S opublikował informację o jej wynikach.

...
Czytaj więcej

Nowa wersja metodyki BION

​Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował nową wersję metodyki Rocznego Badania i Oceny Nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2018 r. Na stronie KNF pojawiła się też Ankieta BION.

...
Czytaj więcej

KNF: Rynek ubezpieczeń majątkowych po I kw. 2019 r.

KNF przedstawiła dane dot. kondycji sektora ubezpieczeń po I kw. 2019 r. Z zestawienia wynika, że od stycznia do marca br. zakłady ubezpieczeń zebrały 16.352 mln zł składki brutto, o 99 mln zł więcej niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

Jak nie stracić na ubezpieczeniach szkolnych?

​Na portalu Gazety Wyborczej został opublikowany artykuł, w którym przedstawiono specyfikę szkolnych ubezpieczeń NNW. Autorzy wyjaśniają rodzicom, jakie interesujące oferty obecnie są dostępne oraz co zrobić, aby uniknąć rozczarowań przy likwidacji szkód.

...
Czytaj więcej

RM przyjęła program pomocy dla rolników z tytułu szkód upraw

​Rada Ministrów zgodziła się co do ustanowienia programu pomocy dla rolników, którzy ponieśli szkody w swoich gospodarstwach rolnych, z powodu wystąpienia suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie sprzętu od Simplesurance

Simplesurance to oferta dla osób, które chcą ubezpieczyć swój sprzęt domowy, sprzęt elektroniczny czy sportowy. Zakup polisy odbywa się poprzez internet.

...
Czytaj więcej

Coraz więcej wniosków o odszkodowanie za cyberprzestępstwa

Rozwój nowoczesnych technologii wpływa nie tylko na usprawnienie technologii, ale również na liczbę cyberprzestępstw.

...
Czytaj więcej

Rankomat ostrzega przed pochopnym zakupem wycieczki last minute

Wyjazdy typu last minute są w Polsce bardzo popularne. Z badań Polskiej Izby Turystyki wynika, że w 2018 roku blisko 52% klientów biur podróży kupiło wycieczki na miesiąc lub krócej przed wyjazdem.

...
Czytaj więcej

Wielkopolska: ponad 70 tys. wniosków w sprawie suszy

W Wielkopolsce odnotowano straty spowodowane suszą w ponad 68 tys. gospodarstw. Jest to o ponad 10 tys. więcej niż w roku ubiegłym.

...
Czytaj więcej

Coraz większe różnice w cenach OC ppm.

Ubea.pl prowadzi analizy dotyczące zmian w cenach polis komunikacyjnych. Z zebranych danych wynika, że rosną różnice w cenach między poszczególnymi ubezpieczycielami.

...
Czytaj więcej

Czy użytkownicy UTO będą musieli posiadać ubezpieczenie?

Sejm przygotowuje zmiany w prawie dostosowane do UTO. Jednak nie zostały w nich zawarte informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia. Czy użytkownicy pojazdów elektrycznych powinni posiadać OC w życiu prywatnym?

...
Czytaj więcej

Rankomat podpowiada jak oszacować wartość mieszkania przed zakupem polisy

Wycena wartości mieszkania jest istotna przy zakupie polisy. Odpowiednie ubezpieczenie pozwoli na uzyskanie odszkodowania np. w przypadku zalania.

...
Czytaj więcej

Ministerstwo rolnictwa bada skutki suszy w Polsce

Gościem radiowej Jedynki był Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Podczas rozmowy został poruszony wątek odszkodowań dla rolników za straty na skutek suszy.

...
Czytaj więcej

Kiedy ubezpieczenie D&O nie obowiązuje?

CEO Magazyn Polska opublikował artykuł na temat polis D&O. W artykule została poruszona kwestia ochrony przedsiębiorstwa przed karami nałożonymi przez UOKiK.

...
Czytaj więcej

Ubea.pl: rośnie liczba posiadaczy OC ppm.

OC ppm. to wciąż najpopularniejsze ubezpieczenie w Polsce. Ubea.pl postanowiła sprawdzić zależność średniej wartości szkód likwidowanych z tytułu OC ppm. od liczby tych polis ogółem.

...
Czytaj więcej

Kolejny spadek ceny OC ppm. Czy rozpocznie się nowa wojna cenowa?

Z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w I kwartale br. przypis składki brutto z tytułu obowiązkowego OC dla kierowców zmniejszył się o 43 mln zł w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

...
Czytaj więcej

Rośnie suma wypłaconych odszkodowań i świadczeń z tytułu OC i AC

Rankomat podsumował wydatki ubezpieczycieli na odszkodowania w 2018 r. Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłaciły w minionym roku 13,9 mld zł odszkodowań i świadczeń z powodu wypadków i kolizji drogowych.

...
Czytaj więcej

Rosnąca liczba rowerzystów nie przekłada się na ubezpieczenia

Na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł na temat ubezpieczenia dla rowerzystów. W tekście porównano oferty polskich ubezpieczycieli i wybrano najciekawsze produkty.

...
Czytaj więcej

Pojazd leasingowany a likwidacja szkód komunikacyjnych

Serwis prawo.pl opublikował artykuł na temat problemów z uzyskaniem odszkodowania od zakładów ubezpieczeń przez osoby posiadające samochód w leasingu.

...
Czytaj więcej

PIU opublikowała raport roczny za 2019 r.

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport roczny za rok 2019. Ponad 150-stronicowy dokument zawiera najważniejsze informacje dot. rynku ubezpieczeń w Polsce oraz działalności Izby.

...
Czytaj więcej

W BA w I poł. 2020 r. zebrano o 1 mld zł mniej składki niż rok temu

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport dot. rynku bancassurance II kw. 2020. Wynika niego, że dzięki sprzedaży ubezpieczeń w bankach ubezpieczycieli zyskali 2,57 mld z przypisu składki brutto.

...
Czytaj więcej

Rankomat: Ile wynosiło OC ppm. w III kw. 2020 r.?

Średnia cena za OC ppm. w III kw. 2020 r. wyniosła 678 zł, o 1,2 proc. mniej niż przed rokiem - wynika z raportu „RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych. Analiza III kwartału 2020 r.”.

...
Czytaj więcej

PIU: ubezpieczyciele wypłacili prawie 20 mld zł odszkodowań

W pierwszym półroczu 2020 r. ubezpieczyciele wypłacili prawie 9 mld zł odszkodowań i świadczeń z działu I i ponad 10 mld zł z działu II – wynika z danych podanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Wyniki zakładów ubezpieczeń w I kw. 2020 r.

Zysk techniczny zakładów ubezpieczeń na koniec I kw. 2020 r. osiągnął poziom 1,48 mld zł. Jest to wzrost o 3,14 proc. względem analogicznego okresu zeszłego roku – wynika z raportu KNF.

...
Czytaj więcej

Koszty zakładów ubezpieczeń w I kw. 2020 r.

21,05 mld zł: tyle wyniosły koszty zakładów ubezpieczeń w I kw. 2020 r. – wynika z raportu opracowanego przez KNF „Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2020 roku”.

...
Czytaj więcej

Przychody zakładów ubezpieczeń w I kw. 2020 r.

Przychody zakładów ubezpieczeń za pierwsze miesiące 2020 r. wyniosły 22,10 mld zł i były o 0,33 mld zł większe niż w ostatnim kwartale 2019 r. - wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego „Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2020 roku”.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance: coraz więcej turystów planuje kupić polisę podróżną

Europ Assistance po raz kolejny zbadał wakacyjne plany Polaków. Większość badanych wybiera w tym roku odpoczynek w kraju.

...
Czytaj więcej

NBP: ryzyko niestabilności sektora ubezpieczeń w okresie pandemii wiąże się z działalnością lokacyjną ZU

Narodowy Bank Polski przygotował wydanie specjalne cyklicznego Raportu o stabilności systemu finansowego. Ostatnia publikacja stanowi analizę skutków pandemii COVID-19 na sektor finansowy w Polsce, w tym kondycję branży ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

W I kw. 2020 r. towarzystwa ubezpieczeń zebrały 16,7 mld zł przypisu składki

Przypis składki brutto w I kwartale 2020 r. wyniósł 16.745 mln zł. Jest to wynik o 2,4 proc. lepszy niż w ubiegłym roku. Mimo to, ubezpieczyciele wypracowali ok. 1,1 mld zł zysku netto – o ponad 7 proc. mniej niż rok wcześniej.

...
Czytaj więcej

Rynek bancassurance działu II w IV kw. 2019 r.

Przypis składki brutto w kanale bancassurance działu II wyniosła 2,1 mld zł w IV kw. 2019 r. – wynika z raportu PIU „Polski rynek Bancassurance IV kw. 2019”.

...
Czytaj więcej

Bilans zakładów ubezpieczeń na koniec III kw. 2019 r.

Aktywa zakładów ubezpieczeń na koniec III kw. 2019 r. wyniosły prawie 191 mld zł. 93,7 mld zł pochodziło z działu I, a 97,3 mld zł z działu II – wynika z raportu KNF „Raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2019 roku”.

...
Czytaj więcej

Wyniki zakładów ubezpieczeń po III kw. 2019 r.

Zysk techniczny zakładów ubezpieczeń za III kw. 2019 r. wyniósł 4,66 mld zł. Oznacza to spadek o 2,5% w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku - wynika z raportu KNF „Raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2019 roku”.

...
Czytaj więcej

Koszty zakładów ubezpieczeń po III kw. 2019 r.

Po trzech kwartałach 2019 r. łączne koszty zakładów ubezpieczeń wyniosły 56,05 mld zł.

...
Czytaj więcej

Przychody zakładów ubezpieczeń po III kw. 2019 r. Ubezpieczyciele zarobili mniej na OC komunikacyjnym

Przez trzy kwartały 2019 r. zakłady ubezpieczeń uzyskały przychody rzędu 62,04 mld zł, o 2,69 mld więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. – wynika z raportu KNF „Raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2019 roku”.

...
Czytaj więcej

Dysproporcje w cenach OC

Pomiędzy średnimi składkami za ubezpieczenie OC ppm. w województwach, a średnimi składkami w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców zachodziły wyraźne dysproporcje – wynika z raportu „Raport Punkta. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych. Styczeń-grudzień 2019”

...
Czytaj więcej

Wyłudzenia w ubezpieczeniach majątkowych w 2018 r.

W 2018 r. wartość przestępczości ubezpieczeniowej w Dziale II wyniosła 214.600.479 zł, o ponad 19 mln więcej niż w 2017 – wynika z raportu PIU „Analiza danych dotyczących przestępstw ubezpieczeniowych ujawnionych w 2018 roku”.

...
Czytaj więcej

Trendy konsumenckie w ubezpieczeniach 2019. Raport EIOPA

Pod koniec ubiegłego roku EIOPA opublikowała bardzo ciekawy raport dotyczący trendów konsumenckich w Europie (Consumer Trends Report 2019).

...
Czytaj więcej

W których miastach kierowcy deklarują najwięcej szkód?

Na cenę obowiązkowego ubezpieczenia OC wpływa m.in. liczba szkód. W których miastach zadeklarowano ich najwięcej, a w których najmniej? Sprawdzono to w raporcie podsumowującym rok 2019 – „Raport RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych”.

...
Czytaj więcej

Co wpływało na cenę OC w 2019 r.

Rankomat.pl w swoim raporcie „RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych” podsumował, którzy kierowcy w 2019 r. płacili najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie OC i co miało wpływ na jego cenę.

...
Czytaj więcej

2019 w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Średnia cena ubezpieczenia OC w 2019 r. wynosiła 689 zł i był o 7% mniejsza niż w 2018 r. - wynika z raportu Rankomatu „RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych” podsumowującego 2019 r.

...
Czytaj więcej

Rynek OC ppm. po III kw. 2019 r. Ubezpieczyciele uzyskali niższy przypis niż przed rokiem

​Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za III kwartały 2019 roku. W opracowaniu zostały zawarte dane odnoszące się do składek z tytułu sprzedaży ubezpieczeń OC ppm.

...
Czytaj więcej

30,7 mld zł trafiło do poszkodowanych

PIU opublikowała dane z rynku ubezpieczeń po III kw. 2019 r. Przez trzy kwartały ubezpieczyciele zdążyli wypłacić poszkodowanym 30,7 mld zł. 14 mld zł dotyczyło ubezpieczeń na życie, 11 mld związane było z ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

...
Czytaj więcej

Ile wynosi cena OC w polskich aglomeracjach?

Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile wynosi średnia cena OC w największych polskich aglomeracjach: warszawskiej, krakowskiej, trójmiejskiej oraz konurbacji górnośląskiej.

...
Czytaj więcej

Przychody zakładów ubezpieczeń w I poł. 2019 r.

I półrocze 2019 r. przyniosło zakładom ubezpieczeń przychody w wysokości 43,43 mld zł. O 1,66 mld zł więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

...
Czytaj więcej

Jakie koszty poniosły zakłady ubezpieczeń w I poł. 2019 r.?

Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2019 r. wyniosły 39,43 mld zł – informuje KNF w swoim raporcie „Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I półroczu 2019 roku”.

...
Czytaj więcej

Polski rynek bancassurance po II kw. 2019 r.

W pierwszej połowie 2019 r. kanał bancasurrance, zarówno w sektorze ubezpieczeń na życie i majątkowych, zebrał 3,55 mld zł przypisu składki. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, to wynik o 0,58 mld zł słabszy.

...
Czytaj więcej

Rynek ubezpieczeń zdrowotnych stale rośnie. W I poł. 2019 r. składki przekroczyły 430 mln zł

Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń, w I półroczu 2019 r. składki na prywatne ubezpieczenia zdrowotne przekroczyły kwotę 430 mln zł. Jest to o 12 proc. więcej niż rok wcześniej.

...
Czytaj więcej

Rynek OC ppm. po II kw. 2019 r.

Jak wynika ze sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I poł. 2019 r., zakłady ubezpieczeń z tytułu sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń OC uzyskały przychód na poziomie 7.678 mln zł.

...
Czytaj więcej

PIU: Ubezpieczyciele odnotowują poprawę wyników po II kw. 2019 r.

Zakłady ubezpieczeń po II kw. 2019 r. wypracowali 4,1 mld zł zysku netto – o 7,1% więcej niż rok wcześniej. Wyższe wyniki finansowe odnotowano zarówno w sektorze ubezpieczeń majątkowych jak i życiowych.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance: podczas wakacji wzrosło korzystanie z assistance medycznego

Z analizy danych zebranych przez Mondial Assistance wynika, że korzystanie z assistance medycznego za granicą wzrosło o 14 proc., a w Polsce o 13 proc.

...
Czytaj więcej

UFG: zmniejszył się przypis składki z OC ppm. rdr

Jak wynika ze sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I poł. 2019 r., zakłady ubezpieczeń z tytułu sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń OC uzyskały przychód na poziomie 7.678 mln zł.

...
Czytaj więcej

Jeśli wrzesień, to ubezpieczenia szkolne

Wakacje są już za nami i bez większych fajerwerków rozpoczął się nowy rok szkolny. Dlatego chcemy przypomnieć raport o ubezpieczeniach szkolnych Rzecznika Finansowego.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance podsumowuje wakacje. Najcześciej klienci zgłaszali awarie samochodów

Z danych zebranych przez Mondial Assistance wynika, że podczas tegorocznych wakacji kierowcy najczęściej potrzebowali pomocy z powodu awarii samochodu, wypadku komunikacyjnego i kradzieży auta.

...
Czytaj więcej

W 2018 r. obcokrajowcy spowodowali 15,3 tys. zdarzeń drogowych w Polsce

Liczba wypadków i kolizji drogowych spowodowanych przez zagranicznych kierowców na polskich drogach zwiększyła się do 15,3 tys. W sumie obcokrajowcy byli sprawcami co 30. zdarzenia drogowego. Najczęściej szkody na drogach powodują obywatele Niemiec.

...
Czytaj więcej

PIU: Dane ubezpieczycieli po I kw. 2019 r. Wypłaty odszkodowań

PIU przedstawiła dane z sektora ubezpieczeń po I kw. 2019 r. W badanym okresie towarzystwa zebrały 16,4 mld zł składki (wzrost o 0,6% r/r) i wypracowały zysk na poziomie 1,5 mld zł (wzrost o 9% r/r). O prawie 3% spadła kwota wypłat świadczeń.

...
Czytaj więcej

PIU: Dane ubezpieczycieli po I kw. 2019 r. Przypis składki

​Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła dane z sektora ubezpieczeń po I kw. 2019 r. W badanym okresie towarzystwa zebrały 16,4 mld zł składki (wzrost o 0,6% r/r) i wypracowały zysk na poziomie 1,5 mld zł (wzrost o 9% r/r).

...
Czytaj więcej

Trend spadkowy utrzymuje się na rynku BA

PIU przedstawiła dane z rynku bancassurance po I kw. 2019 r. W analizowanym okresie udział składki pozyskanej w kanale BA spadł do 11% (rok temu wynosił on 13%). W sumie ubezpieczyciele uzyskali na sprzedaży ubezpieczeń w bankach 1,8 mld zł.

...
Czytaj więcej

UFG: Zagraniczne zakłady ubezpieczeń na polskim rynku komunikacyjnym po I kw. 2019 r.

Jak wynika ze sprawozdania UFG za I kw. 2019 r., na koniec marca br. znacząco spadł przypis składki zebranej w gr. 10 przez zagraniczne towarzystwa ubezpieczeń. Składka zebrana przez te podmioty spadła o 19,3% r/r.

...
Czytaj więcej

UFG: Spadł przypis składki z OC ppm.

​Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował wyniki po I kw. 2019 r. Wynika z nich, że zakłady ubezpieczeń odnotowały niższą składkę z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC.

...
Czytaj więcej

Polish insurance market after H1 2020: 7% y-o-y decline of net profit

Polish insurers ended the first half of 2020 with a 6.7% y-o-y decline of the GWP volume. In absolute terms, this means an about EUR 512 million drop in the market premiums turnover, almost equally divided between the life and non-life segment.

...
Czytaj więcej

KNF gives consent for UNIQA to take over Polish companies of AXA

On 17 September 2020, the Polish Financial Supervision Authority approved the acquisition of AXA businesses from Poland by UNIQA Group.

...
Czytaj więcej

PZU launches civil liability insurance product for cyclists and scooter users

PZU has announced a new product that will cover the damages caused by the holders of motor third party liability insurance also while driving a personal transport device - in short the UTO.

...
Czytaj więcej

PZU Auto Ochrony Prawna - a new service for fleet and leasing customers

PZU Group has announced that from mid-September, PZU Auto has an additional variant of Legal Protection insurance. Thanks to it, drivers get quick and easy access to legal services in Poland and Europe.

...
Czytaj więcej

S&P: PZU insurer can overcome banking woes to perform in line with peers in FY2020

Listed insurer PZU should continue to deliver results to meet global peers and hold "comfortable" solvency despite a recent PLN 827 mln goodwill impairment on banking assets, analysts at S&P said in a note.

...
Czytaj więcej

VIG starts innovative insurance model in Poland

The Vienna Insurance Group is now starting a new pilot project and will introduce a motor insurance offer with fully digital distribution and claims settlement on the Polish market by the end of year 2020.

...
Czytaj więcej

KNF announces that MTPL contracts from Gefion remain valid

The Polish Financial Supervision Authority has announced that MTPL insurance contracts concluded or renewed until 24 March 2020 remain valid, and Gefion is obliged to consider reported claims and pay due compensation.

...
Czytaj więcej

Communication from the UKNF on the withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Brexit)

(UKNF) would like to remind market participants that on 31 January 2020 the United Kingdom left the structures of the Union European.

...
Czytaj więcej

VIG and C-Quadrat establish joint venture to offer asset management services

C-Quadrat Investment and the Polish insurance companies of Vienna Insurance Group have founded "VIG C-Quadrat", a joint venture located in Warsaw. The plan is to offer investment services and investment funds in Poland.

...
Czytaj więcej

Insurance market in Poland grew 2.4% y-o-y after Q1 2020

Insurance companies in Poland underwrote gross premiums of PLN 16.74 billion (EUR 3.68 million) in the first three months of 2020, up 2.4% year-over-year, according to the report prepared by the Financial Supervisory Authority (KNF).

...
Czytaj więcej

EIOPA identifies options for shared resilience solutions against pandemic risk

EIOPA published its Issues Paper highlighting options for developing shared resilience solutions for pandemic risk. The paper recognises that private insurance solutions alone will not be sufficient to protect against financial consequences of pandemics.

...
Czytaj więcej

Strategic cooperation of Generali with 4Life Direct

Generali CEE Holding has announced a strategic two-fold cooperation with 4Life Direct in Poland.

...
Czytaj więcej

Financial Supervision Authority meeting: penalties for Compensa and AXA

On 14 July 2020 the Polish Financial Supervisory Authority (KNF) made some decisions about the Polish financial market. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Feedback from Poland about sustainable finance – obligation for insurance firms and brokers

The EU’s action plan on sustainable finance seeks to clarify the duties of financial institutions to provide clients with clear advice on the social and environmental risks and opportunities attached to their investments. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Maciej Fedyna became new President of the Management Board and CEO of Generali in Poland

Maciej Fedyna was nominated new President of the Management Board and CEO of Generali Poland companies as of 1 July 2020. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish Central Bank: polish insurers face threats in pandemic as markets shake asset base

Polish insurers are facing multi-faceted risks from Covid-19 pandemic-related crisis, mainly as markets jostle investments and valuations, the central bank wrote in its report on financial system stability. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU Group after Q1 2020: Consolidated net result reached PLN 116 million

​PZU Group ended the first quarter of 2020 with a consolidated net result of PLN 116 million, 84.5% lower year-on-year. The net profit registered by the group excluding Alior Bank and Pekao reached PLN 577 million (-13.3%). Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW with record results in 2019

TUW PZUW, the mutual insurer established by the PZU Group in 2016, ended 2019 with written premiums worth PLN 690 million while doubling its net profit and technical result as compared with 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW is the mutual insurance market leader in Poland, with record results in 2019

TUW PZUW ended 2019 with written premiums worth PLN 690 million while doubling its net profit and technical result as compared with 2018 and reaching a 31% market share on the mutual insurance market. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The European Commission requests Poland to correctly transpose Solvency II rules

The Commission sent a reasoned opinion to Poland for not having correctly transposed the Solvency II Directive. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland eyes entering domestic receivables insurance

The Polish export insurer KUKE plans to launch insurance of domestic receivables after the freshly launch offer for export sales to EU and top OECD countries, KUKE head Janusz Władyczak said.

...
Czytaj więcej

PZU names Ernest Bejda management board member

PZU appointed Ernest Bejda its management board member, effective as of May 4. Bejda was appointed for the term encompassing three full fiscal years 2020-2022. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU recommends putting almost entire 2019 profit to retain earnings

Polish insurance group PZU recommends allocating PLN 2.64 bln of the 2019 profit of PLN 2.65 bln to retained earnings in line with the regulator's stance. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Insurers respond to Financial Ombudsman about solutions in relation to COVID-19

PIU responded to the Financial Ombudsman's proposal of solutions aimed at supporting policyholders. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish market reported positive rates and almost EUR 15 billion in aggregate GWP

The Polish market reported positive dynamic in terms of premiums, according to the year-end figures from the Polish Financial Supervision Authority (KNF). Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Anna Janiczek appointed acting president of PZU Zdrowie

Anna Janiczek was appointed to the Management Board of PZU Zdrowie SA, the health insurance arm of the PZU Group. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

S&P changed the rating outlook of PZU from positive to stable

On 6 April 2020 the Management Board of PZU informed that on S&P Global Ratings conveyed information regarding a change in the ratings outlook for the Company from positive to stable. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EIOPA published the Opinion on the supervision of remuneration principles in the insurance sector

On 07 April 2020 the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published an Opinion on the supervision of remuneration principles in the insurance and reinsurance sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

KNF: banks and insurers asked to retain entire profits amid coronavirus epidemic

The Polish financial market regulator - KNF - expects banks and insurers to retain entire profits from prior years amid the ongoing coronavirus epidemic, KNF head Jacek Jastrzebski said.

...
Czytaj więcej

Summary of the supervisory steps taken by the Danish Financial Supervisory Authority towards Gefion Insurance

The Danish Financial Supervisory Authority has not approved Gefion Insurance’s recovery plan and therefore ordered the company to stop writing business. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

An analysis of insurance crime in 2018

According to the Polish Insurance Association in 2018, more than 12,000 cases of compensation and benefits extortion were detected, amounting to more than PLN 230 million. This is approx. 9% more than the year before. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EIOPA issues Recommendations on supervisory flexibility regarding deadlines of supervisory reporting and public disclosure

EIOPA has issued Recommendations addressed to national competent authorities on supervisory flexibility regarding the deadline of supervisory reporting and public disclosure in light of the Coronavirus  pandemic. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Supervisory Stimulus Package for Security and Development to support the insurance industry

The Polish insurance sector is well capitalised and resilient to serious shocks in the system and its environment. The insurance undertakings’ own funds to cover the capital requirements allow them to manage the liabilities.

...
Czytaj więcej

PZU Group: best results since the its listing to the stock exchange

PZU Group achieved in 2019 the best results in its history on the stock exchange, the group reported citing as main coordinates of its success the highest net profit, the highest sales and the largest employee involvement. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish government adopted new rules for foreign insurers acting in Poland

The Polish government has adopted new legal rules related to foreign insurance companies that run their business in Poland under the Freedom Of Establishment (FOE) and the Freedom Of Services (FOS) principles. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Financial results of Allianz Poland after 2019

Allianz Poland finished last year with operational profits at the level of PLN 241 mln, up by 3% more than the year before. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Aviva Polska posts PLN 954 mln of operational profits in 2019

Aviva Polska has improved its operational profits by 0.5% to PLN 954 mln in 2019. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

6th KNF meeting: consent to extend insurance activity of AXA

On 18th February 2020 the sixth Financial Supervisory Authority meeting was held. During the meeting the institution gave consent to extend insurance activity in the scope of P&C insurance by AXA. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

EBA consults on revised guidelines on money laundering and terrorist financing risk factors

The European Banking Authority has issued a public consultation on revised money laundering and terrorist financing (ML/TF) risk factor guidelines as part of a broader communication on AML/CFT issues.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie on plans

​PZU Zdrowie, the healthcare company of the insurance group PZU, is in talks with a number of potential acquisition targets as it is interested in expansion into outpatient care as well as further growth in specialist care. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PPK program AuM by financial institutions at the end of 2019

Poland's newly founded employer-sponsored pension funds PPK ended 2019 with PLN 84.7 mln in AuM. PLN 28.7 mln managed by the largest fund group PKO TFI with a 34% market share in the new business.

...
Czytaj więcej

Izabela Król joined UNIQA

Izabela Król has joined UNIQA. Since February 2020 she has performed the position of the market manager in the UNIQA for Business department. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia launches new services for clients whose cars were destroyed

From February 2020 ERGO Hestia’s clients whose cars were destroyed, have new services available – compensation payment in 2 days, non-paid car receipt and the conducting of formalities in public offices. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

3rd Financial Supervisory Authority meeting: consent to appoint new CEO of Aviva Santander

The 3rd Financial Supervisory Authority meeting was held on 21 January 2020. During the meeting the institution gave Wioletta Macnar consent to become the CEO of both the companies of Aviva Santander.

...
Czytaj więcej

Gefion products sale was discontinued by Polins

On 17 January 2020 Polins - Gefion’s representative in Poland –decided to discontinue sale of the insurer’s product. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Gefion Insurance A/S has problems with liquidity 

The Danish Financial Supervisory Authority has informed about the financial standing of Gefion Insurance A/S. The watchdog ordered not to expand scope of insurance business. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK is investigating insurance complaint bureaus

The Office has been inspecting offers of insurance complaint bureaus since the second half of 2017. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Two million zlotys in LINK4’s “Kasa Wraca” program

In the last days of 2019 people who were driving a car with the LINK4 “Kasa Wraca” app, achieved 2 million zlotys bonus thanks to their safe driving. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Roger Hodgkiss was appointed to the board of Generali Poland

Roger Hodgkiss has been appointed as a member of the Generali Poland board. He takes over responsibilities for marketing and non-life insurance product sales in Generali and Proama, client services and sales support. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish insurers boost life segment

After 9 months of 2019 Polish insurers increased net earnings in the life segment by 4.9% y/y and by 6.2% in the non-life segment, according to a report prepared by sector lobby - PIU. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Cheaper insurance for active clients in TU Europa

The insurance company – TU Europa – has become a partner of the mobile application Boomerun. The insurer will grant discounts in the price of its insurance products for application users who practice sport. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Allianz launched mobile Damage Assistance

Allianz has launched for its clients a new function of mobile Damage Assistance. Thanks to this solution customers can monitor the progress of their car insurance claim settlement process. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Dividend payments from 2019 rules to insurers

KNF has allowed dividend payments of up to 75% of 2019 profits for insurers meeting a set of regulatory and solvency ratings. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

TU Europa will launch new application

The insurer TU Europa will launch on the Polish insurance market a new mobile application to buy insurance in the model “pay as you use”. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UOKiK issued three decisions about early repayment of consumer credit

The latest decisions of UOKiK were addressed to three companies which, in the event of early loan repayment, retained in whole either a single fee, such as a preparation fee or a commission.

...
Czytaj więcej

PKO Ubezpieczenia sold the first motor insurance products

PKO Ubezpieczenia has started the sale of motor insurance. It means that a new entity has entered  the Polish motor insurance sector. It is the 30th insurance company with an insurance offer to vehicle owners. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Europa Ubezpieczenia will help in the case of flight delay

Europa Ubezpieczenia has launched the a service for clients who have a travel policy. A “Flight Assistant” will help travelers when the flight is delayed or cancelled. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU Group results after the third quarter of 2019 at record breaking level

The PZU Group saw in 3Q 2019 record-breaking sales, with GWP amounting to PLN 17.5 billion (EUR 4 billion). At the same time, the net result on insurance activity reached PLN 1.99 billion (EUR 455 million). Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

46th Financial Supervisory Authority meeting: consent to launch the new insurance company in Poland

On 5 November 2019 the 46th Financial Supervisory Authority meeting was held. During the meeting the institution gave consent to run insurance activity in the scope of life insurance by a new entity. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Largest number of accidents under Ukrainian Green Card were registered in Poland

From January to June 2019, international Green Card bureaus paid EUR 783k for losses in Ukraine, caused by drivers with foreign Green Card policies. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

45th Financial Supervisory Authority meeting: further penalties on insurance companies

On 29 October the 45th Financial Supervisory Authority (KNF) meeting was held. The financial watchdog made many decisions about the Polish insurance sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Employers extend the scope of employee healthcare

In the first half of 2019 Poles spent more than PLN 430 million on private health insurance. This is 12% more than last year. At the end of June, private health insurance was used by more than 2.7 million people. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Who caused the most car accidents?

According to a report about the motor insurance sector in Poland the owners of BMW and Audi caused the least car damage in Q3 2019.

...
Czytaj więcej

April Poland has a new CEO

Robert Świergocki was promoted to the President of the April Poland Board. He will replace Gregoire Ezanno, whose term of office finished. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish insurers wrote EUR 7.6 billion in GWP in H1 2019, 2.65% more than the year before

The insurance sector in Poland ended the first half of 2019 with only a modest increase in GWP, of 2.65%, to EUR 7.56 billion. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Generali is the best insurance group in the world according to Forbes

Generali is the highest ranked global insurance group in the list of the “The World’s Best Regarded Companies”, developed by Forbes. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Insurers to pay ca. PLN 55 mln to the new Support Fund in the next year

Insurers will pay contributions accounting for 0.2% of their gross written premiums to a new Support Fund. Both domestic and foreign insurance companies which run their business in Poland will be obliged to pay a fee. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Future Healthcare looks for insurance companies to cooperate with

Future Healthcare has prepared to negotiate with insurers. The entity wants to help insurance companies in supply of services from the health protection area, particularly hospital and ambulatory policies. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The 43rd KNF meeting: PLN 0.4 mln fine for PZU

On 24 September 2019 the 43rd meeting of the Polish Financial Supervision Authority was held.

...
Czytaj więcej

President of UODO proceeds against PZU

The President of the Personal Data Protection Office (UODO) initiated proceedings against PZU for the campaign "Holidays with PZU Safe Child". Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish insurers boost life segment net take by 3% y/y after H1 2019

Polish insurers increased 6M net earnings in the life segment by nearly 3% y/y and by 9.3% in the non-life segment, a Polish Insurance Association’s report shows. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

New Support Fund for insurers will launch

Poland will burden insurers with premiums to the planned Support Fund run by THE insurance guarantee fund and dedicated to granting repayable support to troubled insurers.

...
Czytaj więcej

PZU received EUR 2.8 billion GWP in H1 2019

The PZU Group has achieved in H1 2019 the highest net financial result attributed to the parent company for the first half of the last five years, of PLN 1.48 billion. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

New vice president of UOKiK

On 26 August 2019 the Prime Minister appointed Tomasz Chróstny as the Vice President of the Office of Competition and Consumer Protection (UOKIK). Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Referred questions about MTPL insurance of abandoned vehicles

On 15 May 2019 the Polish referring court - Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim - lodged a request for a preliminary ruling by the Court of Justice of the European Union (case C-383/19). Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PKO BP offers motor insurance at iPKO

PKO BP began selling motor insurance in branches in the second half of 2018. Currently, purchases can be made through the website iPKO.

...
Czytaj więcej

Aviva published financial results

In the first half of this year Aviva noted an increase in the gross premium in both life and property insurance.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia uses drones for damage estimation

ERGO Hestia has decided to equip its damage liquidators with drones. These devices allow pictures and videos of damaged areas to be taken. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish company TUW PZUW is the second fastest-growing mutual insurer in the world

TUW PZUW, the mutual insurer, belonging to the Polish PZU Group, is the second fastest growing mutual insurance company in the world, according to the latest edition of the Global 500 report. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Poland with the biggest market share in the CEE region

According to the XPrimm publication, the CEE insurance market was worth EUR 10.1 billion at the end of March 2019, 2% more than a year before. The biggest part of the market belongs to the Polish market. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

AXA develops its sale process

AXA has presented its plans of sales development. The insurer wants to carry out a digital revolution. The company is going to launch an omnichannel solution in the process of insurance sales and open an e-commerce platform. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Report from the European Commission about application of the Solvency II Directive

The Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Directive Solvency II. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Almost EUR 4 billion in GWP after the first quarter

The Polish insurers' aggregate GWP (gross written premium) was up by 0.6% y/y to PLN 16.35 billion in the first quarter of 2019, according to the financial indicators from the Polish Financial Supervision Authority.

...
Czytaj więcej

Motor accidents caused by Poles abroad increased 15% in 2018

The Polish Motor Insurers Bureau (PBUK) has counted over 75,200 motor accidents abroad caused by vehicles with Polish registration in 2018. This is over 200 accidents abroad every day in 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

AXA sell its life insurance by mBank mobile app

mBank has extended the portfolio of AXA’s insurance product distributing by its mobile application. Currently in the bank’s offer there are travel, property, accidents and (from recently) life insurance. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Aviva insures vehicles for short periods

Aviva has launched a new motor product. The insurer has started to sell car insurance by smartphone. Clients can buy insurance protection from 3 hours to 30 days, e.g. before a holiday trip or a short lease. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish insurers boost net profit by 8.6% y/y to PLN 1.14 bln in Q1

Polish insurers increased annual earnings by 8.6% y/y to PLN 1.14 bln in Q1, including an almost 9% increase in the non-life segment to PLN 627.5 mln and 8.2% in the life segment to PLN 508.4 mln, a PIU report shows.

...
Czytaj więcej

26th KNF meeting: financial sanction was imposed on PZU

On 11 June 2019 the 26th Supervision Financial Authority meeting was held. The financial watchdog made a decision to put a financial sanction on PZU again. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia received PLN 6.5 bln GPW in 2018

The Polish insurer ERGO Hestia has announced its financial results after 2018. The insurer noted a record number of gross written premiums and technical result. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

GPW decreased in the MTPL sector

The Insurance Guarantee Fund (UFG) has published its results after Q1 2019. According to the data, insurance companies in Poland noted a lower level of gross written premium in the MTPL insurance sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU paid compensation for flood damages in less than 24h

Several natural disasters occurred in Poland in May. These mobilized insurance companies to take special action to quicken claims liquidation for damages caused by weather conditions. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

AXA will sell insurance products through cooperative banks

AXA will deliver insurance products through their online platform to clients of cooperative banks. AXA wants to strengthened its position in the bancassurance sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Szkolenia od CEDUR

Do harmonogramu szkoleń organizowanych przez CEDUR zostały wpisane dwa warsztaty dedykowane podmiotom działającym na rynku finansowym.

...
Czytaj więcej

3rd Annual Managing Insurance Contracts under IFRS 17 conference

The 3rd Annual Managing Insurance Contracts under IFRS 17 conference will be held in London. It is aim is to drive IFRS 17 projects towards implementation in light of the potential outcome and results yielded from the accounting regulation.

...
Czytaj więcej

7 czerwca: Seminarium KNF: „Status przeglądu formuły standardowej kapitałowego wymogu wypłacalności SCR”

Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku przy KNF organizuje szkolenie pt. „Status przeglądu formuły standardowej kapitałowego wymogu wypłacalności SCR”.  Seminarium skierowane jest do przedstawicieli krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. 

...
Czytaj więcej

#raportprawnyCZTR odc. 3. (I poł. marca 2020)

Chociaż pandemia koronawirusa i zbliżający się kryzys gospodarczy były niewątpliwie jednymi z najważniejszych tematów wśród przedsiębiorców w marcu, to warto przyjrzeć się również innym, nie mniej ważnym tematom.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: Twórca produktu ubezpieczeniowego

Dla twórców produktu i dystrybutorów ubezpieczeniowych przewidziano odrębne obowiązki prawne, których spełnienie może podlegać kontroli KNF. Jak jednak rozpoznać, czy pośrednik ubezpieczeniowy wchodzi w rolę twórcy produktu ubezpieczeniowego?

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: Czy rejestr beneficjentów rzeczywistych pomoże instytucjom obowiązanym?

O nowych przepisach w kontekście obowiązków instytucji obowiązanych, jak też obowiązków nałożonych na spółki osobowe i kapitałowe w zakresie zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do rejestru, rozmawiają mec. Agnieszka Wesołowska i mec. Marta Wilińska.

...
Czytaj więcej

#BeInObiektywnie: Przyszłość ubezpieczeń

W kolejnym odcinku #BeInObiektywnie mec. Piotr Czublun z Jarosławem Matusiewiczem, prezesem zarządu UNIQA TU S.A. i UNIQA TU na Życie S.A., rozmawiał na temat kierunku rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 20 października 2020 r.

Przegląd prasy 20 października 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 8 października 2020 r.

Przegląd prasy 8 października 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 7 października 2020 r.

Przegląd prasy 7 października 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 24 września 2020 r.

Przegląd prasy 24 września 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 22 września 2020 r.

Przegląd prasy 22 września 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 21 września 2020 r.

Przegląd prasy 21 września 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 18 września 2020 r.

Przegląd prasy 18 września 2020 r.

...
Czytaj więcej

Der Finanzombudsmann will Änderungen bei Versicherungen für Landwirte

Nach Informationen des Büros des Finanzombudsmanns erhält der Finanzombudsmann jedes Jahr mehr als 300 Anträge auf Intervention, die die Versicherung von Landwirten betreffen.

...
Czytaj więcej

Der Oberste Gerichtshof für das Recht auf Entschädigung von Angehörigen, die Geschädigter pflegen

Geschädigter, der einen Körperverletzung oder eine Gesundheitsschäden erlitten hat, auf der Grundlage von Artikel 444 § 1 des Zivilgesetzbuches eine Entschädigung für die Kosten der von Angehörigen unentgeltlich erbrachten Pflege verlangen kann.

...
Czytaj więcej

AXA und Compensa mit Sanktionen für Unregelmässigkeiten bei der Liquidation von Kommunikationsschäden

Am 14. Juli 2020 traf die polnische Finanzaufsichtsbehörde Entscheidungen über Finanzmarktaktteilnehmer.

...
Czytaj więcej

Die Änderungen zu den Verordnungen über die Haftpflichtversicherung für Broker und Versicherungsagenturen

Die Änderungen zu den Verordnungen über die Haftpflichtversicherung für Broker und Versicherungsagenturen wurden im Gesetzblatt veröffentlicht

...
Czytaj więcej

Versicherungsunternehmen und Banken sollten bei variablen Vergütungszahlungen einen konservativen Ansatz anwenden

Die polnische Finanzaufsichtsbehörde legte ihren Standpunkt zur variablen Zahlung der Vergütung in Banken und Versicherungsunternehmen dar. Die Behörde erwartet von ihnen, dass sie bei variablen Vergütungszahlungen einen konservativen Ansatz anwenden.

...
Czytaj więcej

Neue Regeln für die Aufsicht ausländischer Versicherer

Am 2. Juli 2020 wurde das Gesetz vom 28. Mai 2020 zur Änderung des Gesetzes über die Pflichtversicherung, den Versicherungsgarantiefonds und das Polnische Büro der Kfz-Versicherer sowie des Gesetzes über die Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit

...
Czytaj więcej

Der Ministerrat hat sich für die Stärkung der Aufsicht über ausländische Versicherungsunternehmen ausgesprochen

Am 10. März dieses Jahres hat der Ministerrat einen Änderungsentwurf zu den zwei Versicherungsgesetzen angenommen: über die Versicherungstätigkeit und die Pflichtversicherungen.

...
Czytaj więcej

Die Finanzaufsichtsbehorde empfiehlt Banken und Versicherungsunternehmen, alle Gewinne einzubehalten

Der Vorsitzende der Finanzaufsichtsbehorde empfiehlt den Versicherungsunternehmen und Banken, den in den Vorjahren erzielten Gewinn einzubehalten.

...
Czytaj więcej

Die Fristen für die Einreichung der Berichte der Versicherungsunternehmen bei der Finanzaufsichtsbehörde werden verschoben

Am 20. März dieses Jahres veröffentlichte die EIOPA ihre Empfehlungen an die Aufsichtsbehörden.

...
Czytaj więcej

Der Finanzombudsmann fordert die vorübergehende Außerbetriebnahme eines Fahrzeugs und die Stundung von Versicherungsprämien

​Der Finanzombudsmann richtete Schreiben an den polnischen Versicherungsverband, das Finanzministerium und den Versicherungsgarantiefonds, in denen er um Unterstützung für Kunden von Versicherungsunternehmen appelliert.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Leitlinien für den Versicherungssektor in Bezug auf die COVID-19-Pandemie

EIOPA hat in Zusammenarbeit mit den anderen ESRB eine Reihe von Empfehlungen für den Versicherungssektor im Hinblick auf die Verbreitung des Coronavirus in der Europäischen Union ausgearbeitet.

...
Czytaj więcej

Aufsichtspläne der polnischen Finanzaufsichtsbehörde (KNF) für den Versicherungssektor

Am 31. Januar 2020 fand ein Treffen zwischen der für die Aufsicht über den Versicherungssektor zuständigen stellvertretenden Vorsitzende des KNF und Vertretern der Industrie statt.

...
Czytaj więcej

Methodik zur Beurteilung der Eignung von Mitgliedern der Organe der beaufsichtigten Unternehmen

Die polnische Finanzaufsichtsbehörde stellte die Methodik zur Beurteilung der Eignung von Mitgliedern der Organe der beaufsichtigten Unternehmen zusammen mit einer Reihe von Formularen und Modellverfahren zur Durchführung von Eignungsbeurteilung vor.

...
Czytaj więcej

Der Musterbericht der Finanzmarktakteuren über die Behandlung von Beschwerden

Der Finanzombudsmann hat auf seiner Website das Formular "der Bericht der Finanzmarktakteur für das Jahr 2019 “ veröffentlicht, das dem Finanzombudsmann vorzulegen ist.

...
Czytaj więcej
1  2  3  4  5