Ubezpieczyciele zmniejszają wielkość cyberochrony o połowę

Spowodowane pandemią i pracą zdalną nasilenie ataków wymuszających doprowadziło do tego, iż ubezpieczyciele zmniejszają o połowę wielkość cyberochrony. Cyberprzestępcy coraz częściej atakują metodą ransomware.

...
Czytaj więcej

PZU wprowadza system płatności za ubezpieczenia majątkowe

PZU udostępnia swoim klientom wyjątkowe rozwiązanie na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych. Od teraz klienci ubezpieczyciela będą mogli zapłacić za wszystkie swoje polisy jednym wspólnym przelewem.

...
Czytaj więcej

KNF wyróżniła UFG jako instytucję przyjazną mediacji

Komisja Nadzoru Finansowego przyznała wyróżnienia Instytucja finansowa przyjazna mediacji. Wśród wyróżnionych znalazło się dziesięciu ubezpieczycieli oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

...
Czytaj więcej

Barometr Ubea.pl – ceny OC w październiku 2021

W lipcu porównywarka Ubea.pl odnotowała rekordowy wzrost średniego kosztu polisy OC. We wrześniu miała miejsce następna podwyżka składek, jednakże w październiku koszty obowiązkowych polis nieco spadły.

...
Czytaj więcej

Kara za brak obowiązkowej polisy dla narciarzy

We Włoszech wprowadzono obowiązek ubezpieczenia dla narciarzy i snowboardzistów. Brak polisy skutkuje karą w wysokości do 150 euro oraz stratą skipassa.

...
Czytaj więcej

Michał Jakubowski dyrektorem Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Open Life

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. powierzyło kontrolę nad Departamentem Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych Michałowi Jakubowskiemu. Od bieżącego miesiąc będzie on pełnił funkcję dyrektora.

...
Czytaj więcej

InterRisk wdraża innowacyjną technologię Quantee

InterRisk podjął się współpracy z firmą Quantee, która dostarczy ubezpieczycielowi innowacyjne oprogramowanie ActuAI. Technologia służy do dynamicznej wyceny produktów ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy składa skargę nadzwyczajną w sprawie zaniżenia odszkodowania

W wyniku pożaru rodzina rolnika straciła dom i jeden z budynków gospodarczych. Ustalając wysokość szkody, ubezpieczyciel dwukrotnie odliczył stopień zużycia budynków. Rzecznik informuje o zaniżeniu należnej wypłaty i składa skargę nadzwyczajną.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance Polska z kamizelką bezpieczeństwa dla swoich klientów

Europ Assistance wprowadza do swojej oferty usługę zdalnej opieki kardiologicznej. W ramach inicjatywy, klienci ubezpieczyciela będą mieli możliwość skorzystania z kamizelki Comarch CardioVest, urządzenia do długoterminowego rejestrowania zapisu EKG.

...
Czytaj więcej

Ergo Hestia z czatbotem dla swoich klientów

Ergo Hestia udostępniła dla swoich klientów czatbota. Za jego pomocą można szybko i sprawnie uzyskać informacje na temat swojej polisy, oferty ubezpieczenia czy szkody.

...
Czytaj więcej

Członkowie PIDiPO dwunasty rok pod ochroną Compensy

1 listopada PIDiPO wraz z Compensa TU rozpoczął kolejny rok ochrony ubezpieczeniowej w ramach OC zawodowej. Inicjatywa trwa już dwunasty rok.

...
Czytaj więcej

BNP Paribas i KUKE wesprą eksporterów

W czwartek 28 października KUKE i Bank BNP Paribas podpisały porozumienie intencyjne. Celem jest współpraca w zakresie rozwiązań, które będą wspierać polskich eksporterów oraz podjęcie wspólnych działań edukacyjnych i promocyjnych.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia wspiera odpowiedzialną sprzedaż

ERGO Hestia dołączyła do grona Sygnatariuszy Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Inicjatywa ta na celu ma promowanie najwyższych standardów etycznych w relacjach instytucji finansowych z klientami.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance Polska i Unext dla klientów wefox

W ofercie niemieckiego insurtecha Wefox pojawiły się nowe produkty: pakiety assistance przygotowane przez Europ Assistance Polska we współpracy z Unextem, partnerem insurtechu.

...
Czytaj więcej

ACORD rozszerza Global Reinsurance&Large Commercial Data Standards

Ustanawiająca standardy dla globalnej branży ubezpieczeniowej organizacja ACORD, ogłosiła rozszerzenie Global Reinsurance&Large Commercial Data Standards o standardy elektronicznego zawierania umów ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

KNF ujawniła zasady kontroli pośredników ubezpieczeniowych

Z tego Legal Flash’a dowiedzą się Państwo o wykazach zagadnień mogących być przedmiotem kontroli brokera lub agenta ubezpieczeniowego oraz agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, a także o wykazach podstawowych materiałów dowodowych.

...
Czytaj więcej

PZU opublikowało „Encyklopedię prostej polszczyzny”

Biuro Prostego Języka PZU we współpracy z językoznawcami Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego przygotowało „Encyklopedię prostej polszczyzny” pod merytorycznym patronatem tej uczelni.

...
Czytaj więcej

10 grup ubezpieczeniowych z jedną czwartą globalnego rynku majątkowego

Jak wynika z rankingu Insuramore, za 25,3 proc. całkowitego bezpośredniego przypisu brutto sektora ubezpieczeń majątkowych na świecie, w 2020 roku, odpowiadało dziesięć grup ubezpieczycieli. To wynik o 0,2 punkty procentowe niższy niż w roku 2019.

...
Czytaj więcej

Analiza wymagań i potrzeb klienta oraz realizacja obowiązków informacyjnych wg KNF

Z tego Legal Flash’a dowiedzą się Państwo o oczekiwania KNF co do realizacji przez dystrybutorów ubezpieczeń obowiązków w zakresie badania wymagań klientów i realizacji obowiązków informacyjnych o produkcie na gruncie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Które argumenty przekonują klientów? Sztuczna inteligencja analizuje rozmowy w call center Link4

Link4 wdrożyło narzędzie, które analizuje m. in. emocje pojawiające się podczas rozmowy klienta z pracownikiem call center. Rozwiązanie ma pomóc ubezpieczycielowi zdecydować, co powinien poprawić w ścieżce sprzedaży.

...
Czytaj więcej

Beata Siwczyńska-Antosiewicz dołączyła do Zarządu Generali Polska

11 października bieżącego roku Beata Siwczyńska-Antosiewicz objęła stanowisko Dyrektora Finansowego w Generali Polska.

...
Czytaj więcej

Ergo Hestia wprowadza nowe rozwiązanie do sprzedaży ubezpieczeń dla firm

11 października ERGO Hestia wprowadziła nowe narzędzie - ERGO Biznes. Dzięki niemu pośrednicy zyskają większą swobodę w sprzedaży produktów dla przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej

PZU prezentuje kompendium wiedzy – „Masz wpływ na swoje życie”

PZU Życie we współpracy z PZU Zdrowie przygotował kompendium wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej i finansowej „Masz wpływ na swoje zdrowie”. Patronat nad wydawnictwem objęło Ministerstwo Zdrowia.

...
Czytaj więcej

Utrata licencji przez TU City Insurance SA

Rzecznik Finansowy poinformował, ze towarzystwo ubezpieczeniowe City Insurance SA 17 września 2021 r. utraciło licencję na prowadzenie działalności.

...
Czytaj więcej

Wiener posadzi 1000 drzew w ramach akcji „Polisa dla Ziemi”

Z okazji Dnia bez drukarki, który przypada 5 października, Wiener posadzi po dwa drzewa za każdą zakupioną w ten dzień polisę. Ubezpieczyciel poinformował, iż łącznie zamierza posadzić nawet 1000.

...
Czytaj więcej

Polubowne rozwiązanie sporu Rzecznika Finansowego i InterRisk

24 września, przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Rzecznik Finansowy i InterRisk zawarły ugodę dotyczącą różnicy stanowisk w sprawie ubezpieczeń AC.

...
Czytaj więcej

PZU wspiera Akademicki Związek Sportowy

Od października PZU rozpoczyna współpracę z największym sportowym stowarzyszeniem w Polsce – Akademickim Związkiem Sportowym. Ubezpieczyciel będzie pełnił funkcję strategicznego sponsora stowarzyszenia.

...
Czytaj więcej

Rajmund Rusiecki odchodzi z zarządu Generali

Rajmund Rusiecki po 10 lat pracy podjął decyzję o odejściu z Generali Polska. Do momentu zatrudnienia nowej osoby jego funkcję przejmuje Prezes Roger Hodgkiss.

...
Czytaj więcej

Stanowisko PIU do projektu rozporządzenia Green Bonds Standards

8 lipca bieżącego roku KE opublikowała GBS, czyli projekt w sprawie unijnych zielonych obligacji. Dotyczy on dobrowolnego standardu ekologicznych obligacji, który może być używany przez przedsiębiorstwa emitujące obligacje oraz władze publiczne.

...
Czytaj więcej

Roboty Boston Dynamics i ubezpieczenia

Amerykański ubezpieczyciel Farmers Insurance, zamierza wykorzystywać zdalnie kontrolowanego robota, przygotowanego przez Boston Dynamics, do zadań związanych z likwidacją szkód.

...
Czytaj więcej

Bancassurance ponownie na ścieżce wzrostu

Dzięki wzrostom w sektorze bankowości i ubezpieczeń poziom składki zebranej w bancassurance w pierwszym półroczu tego roku był prawie taki sam jak przed pandemią.

...
Czytaj więcej

Projekt dyrektywy nowelizującej dyrektywę Wypłacalność II

22 września br. Komisja Europejska przyjęła kompleksowy przegląd dyrektywy Wypłacalność II. Głównym celem tego działania jest zapewnienie, aby ubezpieczyciele i reasekuratorzy prowadzący działalność w UE nadal wspierali priorytety polityczne UE.

...
Czytaj więcej

NEUCA otrzymała zgodę KNF na akwizycję TU Zdrowie

NEUCA otrzymała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na inwestycję w Towarzystwo Ubezpieczeniowe Zdrowie, która stanowi dla ubezpieczyciela kolejny krok w realizacji strategii w obszarze pacjenckim.

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska przyjęła pakiet nowych regulacji ubezpieczeniowych

W dniu 22 września bieżącego roku Komisja Europejska przyjęła pakiet zmian unijnych przepisów ubezpieczeniowych, którego celem jest umożliwienie ubezpieczycielom długoterminowych inwestycji w odbudowę Europy po pandemii Covid-19.

...
Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja zmniejszy straty ubezpieczycieli

Parlament Europejski informuje, iż w 2020 roku straty branży transportowej wyniosły około 9 mld euro. Sztuczna inteligencja może zapobiec takim stratom i przyczynić się do ich zminimalizowania aż do 74 proc.

...
Czytaj więcej

PIU edukuje najmłodszych o zagrożeniach na drodze

20 września obchodziliśmy Światowy Dzień Wiedzy o Ubezpieczeniach. Zbiega się on z obchodzonym w kilku krajach europejskich Światowym Dniem Dziecka. Rusza także inicjatywa „Razem dla bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym”, do której dołączyła PIU.

...
Czytaj więcej

PZU podpisało Porozumienie na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

PZU przystąpiło do „Porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”. Projekt został zainicjowany przez Ministra Klimatu i Środowiska 15 września bieżącego roku.

...
Czytaj więcej

Nowe narzędzie dla agentów

Insly to narzędzie dla agentów – kalkulator i CRM. Skorzystać z niego postanowiło Generali. Ubezpieczyciel udostępnił za pośrednictwem Insly ubezpieczenie NNW Pakiet dla Dziecka ponad 13 tys. agentom używającym tych instrumentów w swojej pracy.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 20 mld zł

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w pierwszym półroczu 2021 roku ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 19,9 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Kolejne rekordy wyłudzeń ubezpieczeniowych

Liczba wyłudzeń ubezpieczeniowych stale wzrasta. W roku 2020 suma przestępstw osiągnęła wartość 401 mln zł.

...
Czytaj więcej

Czatbot służy pomocą w PZU

PZU przetestowało na swoich pracownikach czatbota. W okresie pilotażu sztuczna inteligencja udzieliła odpowiedzi na prawie 15 tys. zapytań w rozmowach z 5 tys. pracowników.

...
Czytaj więcej

Automatyczny proces oceny ryzyka ubezpieczeniowego od MetLife

MetLife wprowadza autounderwriting — automatyczny proces oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Nowe rozwiązanie pozwoli na skrócenie czasu podejmowania wniosków o ubezpieczenie na życie składanych przez klientów.

...
Czytaj więcej

Nowy podpis kwalifikowany dla branży ubezpieczeniowej

Platforma SIGNUS, która umożliwia zdalne podpisywanie dokumentów weszła we współpracę z EuroCert, kwalifikowanym dostawcą usług zaufania.

...
Czytaj więcej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW wspiera polską przedsiębiorczość

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych wprowadził inicjatywę na rzecz małych przedsiębiorców oraz franczyzobiorców. Ubezpieczyciel oferuje ochronę biznesu w formule ubezpieczeń wzajemnych działających na zasadzie non-profit.

...
Czytaj więcej

PZU uruchamia program lojalnościowy dla akcjonariuszy indywidualnych

PZU startuje z programem lojalnościowym skierowanym do inwestorów indywidualnych. Będą oni mieli możliwość uzyskania 20 proc. zniżki na flagowe produkty ubezpieczeniowe oraz nawet 100 proc. zniżki na członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych.

...
Czytaj więcej

PZU kontynuuje kampanie #drogadozdrowia w nowej odsłonie

Po sukcesie akcji „Droga do zdrowia z PZU” ubezpieczyciel rusza z nową odsłoną ogólnopolskiej kampanii, działając na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa Polaków.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden: ponad 60 proc. rodziców planuje zaszczepić swoje dziecko przeciw COVID-19

Według raportu Nationale-Nederlanden 70 proc. badanych obawia się czwartej fali pandemii i powrotu do nauki zdalnej, a 30 proc. martwi się zarażeniem dziecka w szkole tym wirusem. W związku z tym 60 proc. respondentów planują zaszczepić swoje dzieci.

...
Czytaj więcej

PZU wprowadza na rynek abonamenty sportowe

PZU wystartował z nową ofertą abonamentów sportowych. W jego ramach można skorzystać z ponad 2700 obiektów na terenie całej Polski. Inicjatywa jest benefitem pracowniczym, z którego mogą skorzystać firmy zatrudniające od 10 i więcej pracowników.

...
Czytaj więcej

SN rozszerza uprawnienia ZUS do naliczania składek - wpływ na modele współpracy na rynku leasingowym i ubezpieczeniowym

Sąd Najwyższy zajął się w ubiegłym tygodniu art. 8 ust. 2a ustawy systemowej, który jest szczególnie istotny dla przedsiębiorców w całym kraju. Okazuje się, że zastosowanie tego przepisu jest coraz szersze.

...
Czytaj więcej

UNIQA kontynuuje edukację w zakresie tematu hejtu w Internecie

UNIQA aktywnie reaguje na problemy społeczne, promując temat hejtu w internecie. Ubezpieczyciel jako jedyny na rynku oferuje polisę NNW, która daje możliwość ochrony na wypadek hejtu w Internecie.

...
Czytaj więcej

Wyniki finansowe PZU w I połowie 2021 roku

Grupa PZU opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze bieżącego roku. Przypisany akcjonariuszom zysk netto wyniósł prawie 1,7 mld zł, co jest najwyższym wynikiem od 6 lat.

...
Czytaj więcej

Branża ubezpieczeniowa przyszłości będzie w chmurze

Według przeprowadzonego badania przez Sollers Consulting, Cloud computing stanie się w przyszłości powszechnie uznawaną technologią wśród największych ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

Składki polisy OC w górę

Przez ostatnie dwa lata ceny komunikacyjnego OC spadały. W drugim kwartale 2021 roku trend ten uległ zmianie, polisy zaczęły drożeć. Eksperci wskazują, że jest to odpowiedzią na rosnące koszty napraw uszkodzonych aut.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele wspierają ekologiczne projekty klimatyczne

Deloitte we współpracy z Uniwersytetem Cambridge przygotowała raport o innowacjach w produktach klimatycznych w sektorze ubezpieczeń. Według raportu, ubezpieczyciele odgrywają kluczową rolę we wsparciu eko projektów, szczególnie zagadnień środowiskowych.

...
Czytaj więcej

Sławomir Łopalewski odchodzi z PKO Ubezpieczenia

Sławomir Łopalewski złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu PKO Ubezpieczenia. Funkcję tę pełnił przez 12 lat.

...
Czytaj więcej

Alicja Mroczkowska prezesem ASEC, które zostaje w grupie Aviva i w Polsce

Związana z Avivą od ponad 20 lat Alicja Mroczkowska została powołana na prezesa prowadzącej centrum eksperckie Aviva Services – Expertise Centre spółki Aviva Services Sp. z o. o.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia dla sportowców

Ubezpieczenie sportowe adresowane jest nie tylko do osób uprawiających sport zawodowo. Nawet zajmujący się sportem hobbistycznie mogą wykupić polisę.

...
Czytaj więcej

Generali Polska ubezpieczy cyber ryzyka

Generali Polska poszerza swoją ofertę o CyberRED, kompleksowe ubezpieczenie ryzyk związanych z naruszeniem cyberbezpieczeństwa.

...
Czytaj więcej

Polisa dla kampera

Samochód kempingowy to coraz popularniejszy sposób wakacyjnych wyjazdów. Jak każdy inny pojazd poruszający się po drogach publicznych musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie chroniące od braku słońca

Od sierpnia 2021 roku zakres ochrony ubezpieczenia OZE oferowanego przez Generali Agro ulegnie rozszerzeniu o nowe ryzyka. Uprości się także procedura oraz zmiany w podejściu do ubezpieczania instalacji.

...
Czytaj więcej

Połączenie Concordii i Generali

30 lipca bieżącego roku nastąpiło połączenie Concordii Polska T. U. S. A. i Generali T. U. S. A. Jego efektem jest wstąpienie we wszystkie prawa i obowiązki Concordii przez Generali.

...
Czytaj więcej

Notatki policyjne online

Czas dostarczania informacji o zdarzeniach do zakładów ubezpieczeń uległ skróceniu. Wpływ na to miało rozbudowanie przez Policję systemu mobilnego o możliwość rejestracji bezpośrednio na miejscu wypadku lub kolizji notatek policyjnych.

...
Czytaj więcej

Comperia wydzieliła osobną markę do sprzedaży ubezpieczeń - compero.pl

W zeszłym roku ruszyły prace nad nowym serwisem compero.pl. Obecnie platforma jest w fazie testowej, można jednak już teraz kupić przez nią ubezpieczenia pierwszych czterech towarzystw.

...
Czytaj więcej

Rząd pracuje nad nowym systemem wypłat świadczeń za błędy medyczne

Znane są pierwsze rządowe propozycje dot. systemu świadczeń za błędy medyczne. Najistotniejsze zmiany obejmują likwidację wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych czy ustalenie tabeli świadczeń za poszczególne szkody.

...
Czytaj więcej

Nowe ubezpieczenie UNIQA dla małych i średnich firm

UNIQA poszerza swoją ofertę produktową o propozycję dedykowaną właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw. Ubezpieczenie Twój Uniqalny Biznes to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców. Obejmuje ono ubezpieczenia mienia i OC przedsiębiorcy.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW wdraża ofertę ubezpieczeń dla księży i członków zgromadzeń zakonnych

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych wprowadza ubezpieczenia podróżne dla instytucji kościelnych. Z polisy mogą skorzystać osoby duchowne i konsekrowane planujące wyjazd za granicę na misję czy w każdym innym celu.

...
Czytaj więcej

„Podróże na miarę czasów? To proste!” - AXA wspólnie z eSky rusza z nową kampanią

AXA razem z eSky – internetowym agentem turystycznym – rozpoczęła nową kampanię reklamową. Promocja dotyczy ubezpieczeń podróżnych AXA i jest prowadzona w trzech krach: w Polsce, Rumunii i w Czechach.

...
Czytaj więcej

Krzysztof Kozłowski przechodzi do PZU

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń podjęła uchwałę dotyczącą powołania w skład zarządu spółki Krzysztofa Kozłowskiego. Jak podano w komunikacie, uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

...
Czytaj więcej

Dagmara Wieczorek-Bartczak odchodzi ze stanowiska Zastępcy Przewodniczącego KNF

Prezes Rady Ministrów, z dniem 20 lipca 2021 r., odwołał Dagmarę Wieczorek-Bartczak ze stanowiska Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W UKNF odpowiadała ona za nadzór nad działalnością ubezpieczeniową.

...
Czytaj więcej

PKO promuje ofertę ubezpieczeń w nowej kampanii telewizyjnej

PKO wystartował z nową kampanią telewizyjną, która potrwa do 15 sierpnia. Jej celem jest przedstawienie stałym i potencjalnym klientom banku nowej oferty ubezpieczeń grupy PKO.

...
Czytaj więcej

Wypadki powodowane przez polskich kierowców na zagranicznych drogach

Na zagranicznych drogach spada liczba kolizji, w których winni byli polscy kierowcy. W 2020 roku odnotowano 63,5 tys. zdarzeń, w roku wcześniejszym było ich ponad 73 tys. Wzrosła natomiast liczba szkód powstałych z winy kierujących bez ważnego OC.

...
Czytaj więcej

Droga do Zdrowia z PZU odwiedzi kolejne miasta

Pilotażowa akcja bezpłatnych badań profilaktycznych PZU wyrusza do kolejnych sześciu miejsc południowo-wschodniej Polski. Pierwszą stacją dla mobilnych gabinetów zostanie Giżycko już w najbliższy weekend - 17 i 18 lipca.

...
Czytaj więcej

SIGNAL IDUNA wspiera podopiecznych SOS Wioski Dziecięce w Polsce

SIGNAL IDUNA za każdą wykupioną polisę Ogólnopolskiego Programu „Kocham To Dbam” przekazuje 1 zł na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

...
Czytaj więcej

Kierowca z punktami karnymi zapłaci wyższe OC. Będą nowe zasady szacowania składek za OC ppm.

Rada Ministrów przyjęła kierunki zmian dot. Prawa o ruchu drogowym. Najważniejsze jego elementy dla branży ubezpieczeniowej to nowe zasady szacowania wysokości składki na ubezpieczenie OC ppm. oraz rozszerzenie dostępu do danych zawartych w CEPiK.

...
Czytaj więcej

PKO Bank Polski z ponad 250 tysiącami sprzedanych ubezpieczeń komunikacyjnych

Klienci PKO Banku Polskiego kupili ponad ćwierć miliona pakietów ubezpieczeń komunikacyjnych. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się oferta ubezpieczeń OC, Auto Casco, NNW oraz Assistance.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy raczej zostanie

Sejmowe prace nad likwidacją urzędu Rzecznika Finansowego zostały wstrzymane. Ponadto, obecny Rzecznik Finansowy – Mariusz Golecki – ma uzyskać nominację na sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

...
Czytaj więcej

Użytkownicy MojaAviva mają zniżkę na e-konsultacje z psychologiem

W trosce o zdrowie psychiczne swoich klientów, Aviva nawiązała współpracę z platformą Wellbe. Użytkownicy MojaAviva mogą w prosty sposób wykupić dostęp ze zniżką na e-konsultacje ze specjalistą z zakresu psychologii, psychoterapii czy psychodietetyki.

...
Czytaj więcej

Opieka medyczna dla pracowników POLREGIO od TUW PZUW

TUW PZUW i POLREGIO podpisali porozumienie w sprawie świadczenia opieki zdrowotnej. W jego wyniku TUW PZUW zapewni opiekę zdrowotną pracownikom POLREGIO i ich rodzinom.

...
Czytaj więcej

Zmiana identyfikacji wizualnej Warty

W komunikacji Warty pojawią się nowe elementy graficzne. Ubezpieczyciel wprowadzi nową identyfikację wizualną marki, nie wiadomo jeszcze natomiast, czy zmianie ulegnie samo logo.

...
Czytaj więcej

TU Europa ruszyła z cyklem podcastów

TU Europa cyklicznie publikuje podcasty „Świat w zmianie”. W nagraniach podejmowane są tematy biznesowo-społecznych, nawiązujące do zmian powstałych wskutek wybuchu pandemii.

...
Czytaj więcej

Mateusz Patorski dołącza do TFI PZU

Kierowany przez Jarosława Leśniczaka zespół Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych w TFI PZU został wzmocniony przez Mateusza Patorskiego. Od 1 lipca jest on nowym zarządzającym funduszami.

...
Czytaj więcej

Szybka wypłata ubezpieczenia parametrycznego

Insuretech Parsyl dostarcza technologię, która umożliwia zawieranie ubezpieczeń parametrycznych.

...
Czytaj więcej

Czy ubezpieczyciel zapłaci za covid-19 w ramach polisy turystycznej?

Kryterium ochrony na wypadek zdarzeń związanych z covid-19 niedawno pojawiło się w porównywarce finansowej Rankomat. Porównywarka przeanalizowała warunki ubezpieczenia 11 towarzystw i pokazuje klientom, na jaką ochronę mogą liczyć.

...
Czytaj więcej

InterRisk sponsorem kobiecego wejścia na Broad Peak

InterRisk wspiera polską wyprawę, mającą na celu zdobycie Broad Peak. Wyruszyła ona w czerwcu, a koniec zaplanowany jest na sierpień.

...
Czytaj więcej

Nowa ustawa deweloperska

W dniu 30 czerwca 2021 r. opublikowana została nowa tzw. „ustawa deweloperska”, tj. ustawa z dnia 20 maja 2021 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

...
Czytaj więcej

20 lat działalności CUK Ubezpieczenia

2 lipca 2001 roku uruchomiona została pierwsza placówka multiagencji, której założycielami i pierwszymi doradcami klienta byli obecni prezesi spółki – Jacek Byliński i Maciej Kuczwalski.

...
Czytaj więcej

Samochód z polisą w pakiecie. Volvo będzie samo ubezpieczało swoje nowe auta elektryczne 

Koncern Volvo będzie sprzedawać nowe samochody elektryczne od razu z ubezpieczeniem. Prezes firmy Hakan Samuelsson zapowiedział, że zamierza stworzyć tak bezpieczne auta, jak to tylko możliwe, wykorzystując wszystkie możliwe technologie.

...
Czytaj więcej

HSBC wykorzysta rozwiązania KUKE dla wsparcia polskich eksporterów

1 lipca HSBC w Polsce podpisał z KUKE umowę o współpracy. Skutkiem tego, polskie firmy będą miały szersze możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie od złej pogody na wakacjach

Nawet 350 zł odszkodowania dostaną turyści za deszczowy dzień podczas urlopu. Innowacyjne ubezpieczenia podróżne od ryzyka załamania pogodowego wprowadziło do swojej oferty Generali.

...
Czytaj więcej

Cykl podcastów „Świat w zmianie” od Europa Ubezpieczenia

Europa Ubezpieczenia zaprosiła ekspertów do udziału w cyklu podcastów „Świat w zmianie”. Głównym tematem rozmów, które poprowadzi Aleksandra E. Wysocka, jest rzeczywistość po COVID-19.

...
Czytaj więcej

Allianz globalnym partnerem Ruchu Olimpijskiego i Ruchu Paraolimpijskiego

Allianz rozpoczął ośmioletnie partnerstwo z Ruchem Olimpijskim i Ruchem Paraolimpijskim. Skutkiem tego jest jedną z 15 marek na całym świecie mogących wspierać najbardziej prestiżowe zmagania sportowców. 

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden złożyło ofertę przejęcia biznesu MetLife

Nationale-Nederlanden jest zainteresowane przejęciem europejskiego biznesu MetLife. Kwota transakcji ma osiągnąć 740 mln dolarów.

...
Czytaj więcej

Nowe przepisy Prawa o ruchu drogowym a rynek ubezpieczeń

Z dniem 1 czerwca 2021 roku zmianie uległy przepisy dotyczące kierowców i osób pieszych. Nowe regulacje prawne mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię oraz ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów.

...
Czytaj więcej

Więcej wolnego dla pracowników Rankomat.pl

Od czerwca, w każdy piątek, część pracowników firmy Rankomat.pl będzie kończyć pracę o godzinę wcześniej.

...
Czytaj więcej

Kocham To Dbam – innowacyjny program ubezpieczeniowy SIGNAL IDUNA, Unilink i SAU

24 czerwca ruszyła kampania Unilink SA wspólnie ze Szkolną Agencją Ubezpieczeniową (SAU) i SIGNAL IDUNA Polska T.U. S.A. Projekt ma nazwę „Kocham to Dbam”. Na stronie www.kochamtodbam.pl zakupić można polisę NNW dla dzieci.

...
Czytaj więcej

Jacek Smolarek nowym prezesem SIGNAL IDUNA

1 lipca nowym prezesem SIGNAL IDUNA Polska T.U. S.A. oraz SIGNAL IDUNA Życie Polska T.U. S.A. zostanie Jacek Smolarek. Decyzja ta podlega formalnemu zatwierdzeniu przez KNF.

...
Czytaj więcej

Compensa24 – Portal Klienta w ubezpieczeniach zdrowotnych Compensy

\W maju Compensa wdrożyła platformę dla klientów korzystających z ubezpieczenia zdrowotnego Compensa Multi Zdrowie. Przez portal klienta Compensa24 można m. in. łatwo umówić wizytę, złożyć wniosek refundacyjny bez podpisu.

...
Czytaj więcej

PZU Amp Futbol Ekstraklasa

PZU został sponsorem tytularnym polskiej ligi ampfutbolowej. Najbliższy turniej, podczas którego koszulki zawodników zdobić będzie logo ubezpieczyciela, odbędzie się 26-27 czerwca w Bielsku-Białej. PZU Amp Futbol Ekstraklasa zrzesza obecnie pięć klubów.

...
Czytaj więcej

Aviva: 75 ojców skorzystało z dodatkowego urlopu po urodzeniu dziecka

Z początkiem 2019 roku Aviva wprowadziła dodatkowe urlopy „bobasowe”. Już 75 mężczyzn, pracowników Avivy, skorzystało z dodatkowego 6-tygodniowego urlopu po urodzeniu dziecka. 

...
Czytaj więcej

Tydzień Inspiracji na 30-lecie ERGO Hestii

21 czerwca w Sopocie ruszył organizowany przez ERGO Hestię Tydzień Inspiracji, cykl spotkań z ludźmi świata kultury i nauki. Został on zorganizowany z uwagi na 30-lecie działalności ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Odbyło się zgromadzenie członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

17 czerwca br. zgromadzenie członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego udzieliło absolutorium radzie i zarządowi UFG za 2020 rok. Podjęto również decyzję o wyborze dwóch przedstawicieli zakładów ubezpieczeń na członków rady na kolejną kadencję.

...
Czytaj więcej

Zadłużenie Polaków wobec ubezpieczycieli

Z najnowszych danych Krajowego Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej wynika, że konsumenci i przedsiębiorcy są winni firmom finansowym 387 mln złotych.

...
Czytaj więcej

Więzienie za brak OC, sankcje w różnych państwach Europy

Za brak ważnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w niektórych państwach może grozić wysoka grzywna, utrata prawa jazdy, konfiskata pojazdu, a nawet pozbawienie wolności.

...
Czytaj więcej

Powrót do zdrowia po Covid-19

Większość osób po zakażeniu SARS CoV-2 wraca do zdrowia w ciągu kilku tygodni po zachorowaniu. Część osób jednak zmaga się z powikłaniami przez wiele miesięcy, wymaga stałych konsultacji ze specjalistami.

...
Czytaj więcej

Rekordowa dywidenda z PZU!

16 czerwca bieżącego roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA, na którym uchwalono podział zysku netto za rok 2020. Zysk ten został powiększony o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2019.

...
Czytaj więcej

Rusza kampania „Concordia zmienia barwy”

Rozpoczął się właśnie ostatni etap kampanii informacyjnej dotyczącej połączenia Concordia Polska Grupa Generali z Generali. Od sierpnia ubezpieczenia dla branży rolnej Concordii Polska, sprzedawane będą pod marką Generali Agro.

...
Czytaj więcej

Profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje profilaktykę zdrowotną w miejscu pracy, celem skuteczniejszego dbania o zdrowie Polaków.

...
Czytaj więcej

Innowacyjny sprzęt od TUW PZUW dla szpitali w Lubuskiem, Kujawsko-Pomorskiem i Małopolsce

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przekazał dziewięciu szpitalom nowoczesne zdalne stetoskopy. To oparte na sztucznej inteligencji urządzenia, które pozwalają na badanie płuc i serca na odległość.

...
Czytaj więcej

PZU współfinansuje budowę największej farmy wiatrowej w Polsce

PZU będzie współfinansował budowę elektrowni wiatrowej Potęgowo. Obecnie moc projektu wynosi 219,5 MW, a w ramach udzielonego finansowania elektrownia powiększy się o kolejną farmę wiatrową o mocy 37,4 MW.

...
Czytaj więcej

Beesafe wprowadza Auto Assistance na lato za złotówkę!

57 proc. Polaków deklaruje, że tego lata urlop spędzi w kraju. Startup Beesafe zachęca, by przed wypoczynkiem zabezpieczyć się na wypadek niespodziewanych sytuacji i wprowadza assistance za złotówkę, które można kupić do 25 czerwca.

...
Czytaj więcej

Cezary Świerszcz prezesem Unexta. Wprowadzi do Polski Wefoxa i zbuduje zaplecze dla kolejnych graczy

Unext to spółka, która organizuje w Polsce działalność oddziału Wefoxa, cyfrowego ubezpieczyciela pochodzącego z Niemiec. Prezesem spółki został właśnie Cezary Świerszcz.

...
Czytaj więcej

Wioletta Morawska zastąpi Jana Linke w zarządzie Aviva PTE

W zarządzie Aviva PTE nastąpią zmiany. Wioletta Morawska zastąpi Jana Linke i będzie odpowiadać za sprawy prawne i compliance. Wioletta Morawska obejmie funkcję pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

UFG pomoże osobom dochodzącym swoich roszczeń w Gefionie

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował komunikat dla poszkodowanych przez osoby ubezpieczone przez Gefion. W informacji wyjaśnił, w jaki sposób mogą oni zgłaszać swoje roszczenia.

...
Czytaj więcej

Poszkodowani wracają do sprawności dzięki ubezpieczycielom

Z szacunków Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że ponad 2 000 poszkodowanych w wypadkach drogowych otrzymało w ciągu ostatnich 3 lat propozycję programu rehabilitacyjnego od ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Fronczewski i Strejlau promują markę TUZ Ubezpieczenia

7 czerwca dwie stacje ogólnopolskie: RMF FM i Radio Classic oraz 28 stacji regionalnych zaczęły emitować pierwszy z dwóch spotów produktowych, w których wykorzystywany jest głos Piotra Fronczewskiego.

...
Czytaj więcej

Tomasz Starus pokieruje Euler Hermes w Polsce

Tomasz Starus ma pełnić funkcję CEO oraz prezesa Zarządu spółek Euler Hermes w Polsce. Zastąpi on Paula Flanagana, który zostanie CEO Regionu APAC (Azji i Pacyfiku). Zmiana nastąpi 1 lipca.

...
Czytaj więcej

BIK łączy się z Profi Insurance

Na rynku multiagencyjnych doszło do kolejnej fuzji. Tym razem swoje siły połączyły dwie multiagencje ubezpieczeniowe - BIK Serwis oraz Profi Insurance. Obie spółki chcą zyskać na wymianie swojego know-how i dotychczasowego doświadczenia.

...
Czytaj więcej

Zwiększona aktywność ubezpieczycieli na rynku fuzji i przejęć mimo pandemii

Digitalizacja branży ubezpieczeniowej przyspieszyła przez pandemię. Firma doradcza Deloitte przeprowadziła badanie „Insurance outlook, Accelerating recovery from the pandemic while pivoting to thrive”, dotyczące sektora ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Zmiana składu Rady Nadzorczej PZU

Z pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej PZU oraz członkostwa w radzie rezygnację złożył Maciej Łopiński. Rezygnacja wywołała skutek z chwilą jej złożenia.

...
Czytaj więcej

Droga do zdrowia z PZU

4 czerwca ruszyła pilotażowa akcja bezpłatnych badań profilaktycznych, organizowana przez PZU. Mobilne gabinety medyczne w miniony weekend odwiedziły Zamość i Rzeszów, w kolejne weekendy czerwca natomiast zawitają w Stalowej Woli, Świdniku i Lublinie.

...
Czytaj więcej

650 mln dofinansowania dla insurtecha Wefox

Niemiecki insurtech Wefox to cyfrowy ubezpieczyciel, którego wyróżnikiem są narzędzia oferowane agentom ubezpieczeniowym. Firma obecna jest w Niemczech, Szwajcarii i Polsce.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie turystyczne PZU dostępne dla klientów Pekao

Bank Pekao we współpracy z PZU oferuje swoim klientom nową polisę turystyczną. Wprowadzone właśnie ubezpieczenie „Bezpieczna podróż” gwarantuje szeroką ochronę osobom indywidualnym, całym rodzinom oraz podróżującym grupom.

...
Czytaj więcej

Nowe ubezpieczenie dla klientów firmowych Nest Banku od MetLife

MetLife w ramach współpracy z Nest Bankiem wprowadza nowe ubezpieczenie na życie dla mikroprzedsiębiorców. Produkt pozwalaj zabezpieczyć się m. in. na wypadek trwałej lub czasowej niezdolności do pracy.

...
Czytaj więcej

Nowy portal internetowy Uniqa

Uniqa przygotowała wiele zmian w portalu dla klientów posiadających ubezpieczenia majątkowe. Serwis będzie miał nowy wygląd oraz nowe funkcje. Oprócz możliwości odnowienia posiadanej już polisy pojawi się możliwość kupienia nowego ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance od 25 lat troszczy się o komfort i bezpieczeństwo Polaków

Europ Assistance otworzyła spółkę w Polsce 1 czerwca 1996 roku. Obecnie Europ Assistance Polska jest liderem rynku assistance.

...
Czytaj więcej

Artystyczna Podróż Hestii – wystawa finałowa konkursu

Artystyczna Podróż Hestii to ogólnopolski konkurs przeznaczony dla studentów kierunków artystycznych, który realizowany jest od 20 lat. W Muzeum nad Wisłą 31 maja ruszyła wystawa finałowa konkursu.

...
Czytaj więcej

Polskie Centrum Brokerskie z ofertą dla spółek Skarbu Państwa

Polskie Centrum Brokerskie to nowa marka na rynku ubezpieczeń i reasekuracji. Do tej pory spółka świadczyła usługi przede wszystkim dla podmiotów z GK PGNiG. Jako PCB natomiast będzie kierować ofertę również do innych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

...
Czytaj więcej

PZU oczekuje wzrostu cen na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Prezentując wyniki kwartalne PZU podał, że spadek częstości szkód, prowadzący do poprawy rentowności portfela, skłania rynek do prowadzenia aktywnej polityki cenowej, przekładającej się na kontynuację spadku cen w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Jak Polacy kupują ubezpieczenia?

Kupowanie ubezpieczeń przez internet to coraz popularniejsze zjawisko. Pandemia dodatkowo przyspieszyła ten trend. CUK Ubezpieczenia zleciło agencji badawczej SW Research przeprowadzenie badań dotyczących zakupu ubezpieczeń w 2020 roku. 

...
Czytaj więcej

Problemy warsztatów naprawczych z ubezpieczycielami

Stawki dla warsztatów naprawczych za roboczogodzinę nie były podnoszone od lat. Znawcy rynku wyjaśniają, że stawka jest indywidualnie ustalana przez przedsiębiorcę, ale towarzystwa ubezpieczeniowe nie zawsze ją akceptują.

...
Czytaj więcej

mojePZU w AppGallery

Aplikacja mojePZU to jedna z najbardziej rozbudowanych platform samoobsługowych istniejąca na polskim rynku finansowo-ubezpieczeniowym. Od niedawna jest ona dostępna w AppGallery, autorskim sklepie z aplikacjami Huawei.

...
Czytaj więcej

Paul Flanagan odchodzi z polskiego zarządu Euler Hermes

Euler Hermes ogłosił kluczowe zmiany w Zarządzie i Kierownictwie Regionalnym. Jedna z nich objęła prezesa polskiej spółki Euler Hermes.

...
Czytaj więcej

Chatbot pomoże Nationale-Nederlanden przeprowadzać procesy rekrutacyjne

Nationale-Nederlanden rozpoczęło współpracę ze startupem Emplocity, dostawcą usługi inteligentnego chatbota. Emplobot to specjalny algorytm, który wykorzystuje sztuczną inteligencję, by rozmawiać z osobami poszukującymi pracy.

...
Czytaj więcej

Raport Rzecznika Finansowego – skargi na ubezpieczycieli w 2020 roku

W ramach corocznego podsumowania swojej działalności Rzecznik Finansowy publikuje informacje na temat skarg klientów rynku finansowego.

...
Czytaj więcej

PIU podsumowuje nowe przepisy dot. UTO

Polska Izba Ubezpieczeń na swoim blogu opublikowała podsumowanie nowych przepisów dot. korzystania z hulajnóg elektrycznych i innych urządzeń transportu osobistego.

...
Czytaj więcej

Barometr Ubea.pl: ceny OC w kwietniu 2021 roku

Pierwszy kwartał 2021 roku był pomyślny dla kierowców. Odnotowano spadek przeciętnego kosztu nowej polisy OC o 6 procent.

...
Czytaj więcej

Nowa funkcjonalność MojejAvivy

Zakres roszczeń z ubezpieczeń na życie i zdrowie, które klienci Avivy mogą składać cyfrowo przez MojąAvivę, poszerzył się. Wprowadzona właśnie funkcjonalność pozwala w pełni online zgłosić pobyt i leczenie w szpitalu.

...
Czytaj więcej

Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w Warcie. Obecnie wszystkie roszczenia samochodowe rozpatruje AI

W 2019 roku pomyślnie zakończono proces pilotażowy, efektem czego na początku roku 2020 w ramach działalności Warty wdrożono sztuczną inteligencję.

...
Czytaj więcej

Ergo szkoli agentów przy wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości

Niemiecka grupa Ergo zainicjowała innowacyjny projekt szkoleniowy wśród agentów ubezpieczeniowych. Pośrednicy będą ćwiczyć rozmowy z klientami przy wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości.

...
Czytaj więcej

Porówneo z kolejną odsłoną kampanii reklamowej

Porównywarka ubezpieczeń Porówneo.pl przygotowała kolejny spot w ramach promocji platformy komunikacyjnej „Porównywarka i agent w jednym”.

...
Czytaj więcej

Nowa strategia PZU Zdrowie oparta na ekosystemie

W marcu Grupa PZU ogłosiła strategię na lata 2021 – 2024. Zgodnie z nią, jednym z głównych filarów jest obszar zdrowia. Kierunek rozwoju PZU Zdrowie wyznaczają ekosystem zdrowia i oferta profilaktyczna.

...
Czytaj więcej

Benefity dla klientów w nowej aplikacji Avivy

Polskie spółki Avivy są obecnie w procesie akwizycji przez Allianza. Brytyjska Aviva udostępniła swoim klientom aplikację, która ma wspierać w dbaniu o zdrowie.

...
Czytaj więcej

PZU chce w tym roku wypłacić akcjonariuszom ponad 3 mld zł dywidendy

​Zarząd PZU wystąpił do ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Na ten cel ma zostać przeznaczone 1,9 mld zł z zysku wypracowanego w 2020. Dodatkowo suma to ma zostać powiększona o kapitał zapasowy po 2019 r. w wysokości 2,1 mld zł.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie uruchomiło pierwszy punkt szczepień drive thru w Warszawie

W Warszawie został uruchomiony pierwszy punkt szczepień typu drive thru. Może z niego skorzystać każdy, kto posiada skierowanie. Punkt znajduje się na parkingu przy skrzyżowaniu ulic Woronicza i Modzelewskiego, w okolicy Metro Wierzbno.

...
Czytaj więcej

Kompleksowa ochrona dla właścicieli pojazdów od PZU

PZU oferuje ubezpieczenie PZU Auto AC. Nową umowę AC klienci mogą kupić ze zniżką.

...
Czytaj więcej

Pozytywne doświadczenia klientów kluczem do przywiązania do firmy

Grupa PZU zleciła raport Customer Experience. Zbadano opinię 3000 klientów firm z branży usługowej, ubezpieczeniowej i prywatnej opieki medycznej. Okazało się, że 9 na 10 z nich wybiera ponownie firmy, z których wcześniej było zadowolonych.

...
Czytaj więcej

Pracownicy Avivy mają swoje radio

​Zespół komunikacji wewnętrznej w Avivie uruchomił radio. Medium ma pomóc w podtrzymaniu więzi między pracownikami ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Nowe sposoby wyłudzeń odszkodowań

Liczba wykrywanych prób wyłudzeń odszkodowań z roku na rok rośnie. Nie jest jednak możliwe całkowite wyeliminowanie przestępczości ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

Zmiany we władzach Avivy

Spółka Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. ma nowego prezesa. Po uzyskaniu zgody przez KNF funkcję tę obejmie Katarzyna Laurenza (Bem). Z kolei CFO grupy Aviva w Polsce i członkiem zarządu AVIVA TU i Aviva Sp. z o. o. został Krzysztof Lipski.

...
Czytaj więcej

Nowa platforma ubezpieczeniowa Ergo. Ubezpieczenie roweru z lokalizatorem GPS lub inteligentną kłódką

Grupa ubezpieczeniowa Ergo działa na wielu rynkach. Należy do niej m. in. sopockie towarzystwo Ergo Hestia. Nexsurance to nowa inicjatywa grupy Ergo. Jest ona skierowana do klientów z rynku niemieckiego.

...
Czytaj więcej

Platforma sprzedażowa bezpieczny.pl w strukturach Generali Polska

​Zakończyła się procedura przejęcia przez Generali Polska spółki zarządzającej platformą sprzedażową Bezpieczny.pl. Narzędzie ma być udostępnione wszystkim agentom współpracującym z Generali.

...
Czytaj więcej

Maciej Krzysztoszek odchodzi z Link4

Z końcem kwietnia bieżącego roku na stanowisku rzecznika prasowego Link4 nastąpiła zmiana. Z pełnienia funkcji ustąpił Maciej Krzysztoszek.

...
Czytaj więcej

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne i ich rola w systemie

W polskim systemie ochrony zdrowia sytuacja była trudna od dawna. Pandemia jeszcze dobitniej pokazała, że nie mamy już rezerw. Problemem jest niedofinansowanie oraz coraz większe braki kadrowe.

...
Czytaj więcej

Grzegorz Krawiec w Zarządzie TUW PZUW

​28 kwietnia Rada Nadzorcza TUW PZUW przyjęła rezygnacje z zasiadania w Zarządzie, złożone przez Renatę Neidrowską i Pawła Stopczyńskiego. Jednocześnie RN podjęła decyzję o nominowaniu do tego organu Grzegorza Krawca.

...
Czytaj więcej

Użytkownicy MojejAvivy mogą skorzystać z oferty Telemedico na preferencyjnych warunkach

Aviva podjęła współpracę z platformą Telemedico do zdalnych konsultacji lekarskich. Specjalna oferta dostępu do zdalnych wizyt u pediatry lub internisty została przygotowana dla użytkowników portalu MojaAviva.

...
Czytaj więcej

Akademia Chmurowa LINK4 dla bezpiecznej cyfryzacji

Bezsprzecznie, transformacja cyfrowa przyczynia się do usprawnienia i podniesienia komfortu życia. By z niej jak najefektywniej korzystać niezbędne jest stałe podnoszenie kompetencji pracowników. Zdaje sobie z tego sprawę TU LINK4.

...
Czytaj więcej

UNIQA pracuje nad większą świadomością marki. Spółka wystartowała z konkursem dla klientów

​Po zakończeniu kampanii wizerunkowej i produktowej UNIQA rusza z kolejnym projektem marketingowym, którego celem jest polepszenie świadomości marki. Tym razem TU zachęca do zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego i wzięcia udziału w konkursie.

...
Czytaj więcej

Hulajnoga elektryczna i kontuzje

Hulajnogi elektryczne – wygodne i proste w obsłudze. Ich liczba na ulicach stale rośnie. Niestety, pociąga to za sobą coraz większą liczbę wypadków komunikacyjnych z ich udziałem.

...
Czytaj więcej

Spółka życiowa Open Life wystawia na sprzedaż 49% swoich udziałów

​Open Life TU na Życie zawarło umowę z Icentis Capital. Jej przedmiotem jest doradztwo transakcyjne w związku z planowanym zbyciem 49% akcji ubezpieczyciela, poinformował portal inwestycje.pl.

...
Czytaj więcej

Pracownicy PZU na ćwiczeniach NATO z cyberbezpieczeństwa

Ostatni raport Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji wskazuje, że sektor finansowy jest jednym z bardziej zagrożonych atakami cyberprzestępców. Państwa UE w najbliższych latach przeznaczą 4,5 mld euro na inwestycje w tym obszarze.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie z siecią diagnostyki obrazowej

PZU Zdrowie zakończyło rebranding sieci diagnostyki obrazowej – Tomma. Teraz 40 placówek Tomma funkcjonuje pod nową nazwą PZU Zdrowie Diagnostyka Obrazowa.

...
Czytaj więcej

Concordia partnerem konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

​Concordia Polska Grupa Generali po raz kolejny została partnerem XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

...
Czytaj więcej

Czy testowanie i przegląd produktu dotyczy także produktów istniejących?

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował w dniu 23 marca 2021 r. odpowiedzi udzielone przez Komisję Europejską na pytania dotyczące interpretacji przepisów dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Boty odbierają coraz więcej zgłoszeń ubezpieczeniowych

Roboty są w stanie rozwiązać aż 60 proc. zgłoszeń ubezpieczeniowych – wynika z danych zgromadzonych przez Sprint S.A., firmę dostarczającą voiceboty i inne oprogramowanie dla contact center.

...
Czytaj więcej

Tomasz Kukuła nowym szefem Underwritingu Ubezpieczeń Korporacyjnych w Regionie ACEER

W Generali nastąpiły zmiany kadrowe. Nowym szefem Underwritingu Ubezpieczeń Korporacyjnych w Regionie ACEER został Tomasz Kukuła, dotychczasowy Dyrektor Underwritingu Ubezpieczeń Korporacyjnych w Generali Polska.

...
Czytaj więcej

Wyniki finansowe Unum – wzrost biznesu i utrzymanie bezpieczeństwa

​Pomimo pandemii Unum Życie TUiR S.A. odnotowało w 2020 r. zadowalające wyniki i wzrost biznesu.

...
Czytaj więcej

AXA oficjalnie pod marką UNIQA

​Marka AXA zmieniła nazwę. Z dniem 9 kwietnia br. doszło do finalizacji przejęcia spółek AXA przez UNIQA. Tym samym marka AXA funkcjonuje na polskim rynku pod firmą: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

...
Czytaj więcej

Warta automatyzuje mikroprocesy

​Przedstawiciele TUiR Warta i Sollers Consulting 12 kwietnia spotkali się z prasą, aby opowiedzieć o prowadzonej w zakładzie ubezpieczeń ewolucji. Spółka aktualnie automatyzuje 50 mikroprocesów posprzedażowych.

...
Czytaj więcej

Fundacja Unum przekazała 1261 kg żywności potrzebującym

Wolontariusze Fundacji Unum – pracownicy i współpracownicy – zebrali dla Banku Żywności SOS w Warszawie 1261 kg żywności dla potrzebujących. Jest to wynik akcji „Bohaterowie vs. Głód”.

...
Czytaj więcej

PZU: podsumowanie współpracy ze startupami

PZU przygotowało podsumowanie swojej współpracy ze startupami w ramach Laboratorium Innowacji. Jak podaje ubezpieczyciel, w nowej strategii jednym z założeń jest coroczna inwestycja 100 mln zł w digitalizację i transformację cyfrową oraz innowacje.

...
Czytaj więcej

ASEC pozostaje w grupie Aviva

Umowa sprzedaży spółek Aviva w Polsce i na Litwie do grupy Allianz nie obejmuje Aviva Services Sp. z o.o., która pozostanie w strukturze grupy Aviva i będzie dalej świadczyć specjalistyczne usługi.

...
Czytaj więcej

TUW TUW z interaktywnym formularzem zgłaszania szkody

TUW „TUW” wprowadził interaktywny formularz zgłaszania szkody. Nowy formularz jest dostępny na stronie internetowej towarzystwa.

...
Czytaj więcej

Kampania wizerunkowa PZU z udziałem Igi Świątek 

​8 kwietnia 2021 wystartowała kampania wizerunkowa PZU, do udziału w którego została zaproszona tenisistka Iga Świątek. Kampania związana jest z ogłoszeniem przez spółkę strategii na lata 2021-2024.

...
Czytaj więcej

Aegon Polska z aplikacją Mój Aegon

Aegon Polska udostępnił nową aplikację – Mój Aegon, która umożliwia zdalną sprzedaż ubezpieczeń na życie.

...
Czytaj więcej

Warta rusza z portalem dla brokerów

Warta ruszyła z nowym projektem – „Portalem dla Brokerów”, który zapowiadała pod koniec 2020 r. Portal ma ułatwić codzienną pracę brokerów.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW podało wyniki za 2020 r.

TUW PZUW w zeszłym roku udało się zebrać, większy o 14 proc. od zakładanego, przypis składki brutto w wysokości 633,2 mln zł. Wyższy okazał się też wynik techniczny (o 27 proc. od zakładanego), który opiewał na kwotę 19,1 mln zł.

...
Czytaj więcej

Pomyśl, ile można zdziałać razem – kolejna odsłona kampanii reklamowej UNIQA

​5 kwietnia wystartowała kampania produktowa UNIQA, w ramach której ubezpieczyciel reklamuje ubezpieczenie komunikacyjne.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK zaktualizował Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości kar dla przedsiębiorców

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił zaktualizowane wyjaśnienia dotyczące ustalania wysokości kar pieniężnych dla przedsiębiorców w sprawach związanych z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia rozwija marketing online

ERGO Hestia stawia na marketing online i powołuje 14-osobowy, dedykowany zespół z Marią Rosą na czele. Zespół zbudowano na podstawie wewnętrznych rekrutacji.

...
Czytaj więcej

Agnieszka Dąbrowska i Cezary Świerszcz zasilą szeregi Insly

​Agnieszka Dąbrowska i Cezary Świerszcz dołączyli do kadry zarządzającej polskiego oddziału Insly. Eksperci mają pomóc insurtechowi rozwijać się na polskim rynku i pozyskać nowych klientów.

...
Czytaj więcej

Plany PZU na rynku ubezpieczeń zdrowotnych

Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes zarządu PZU SA, w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną opowiedziała o planach spółek z Grupy PZU. W najbliższych latach zakłada się m.in. przyrost przychodów PZU Zdrowie.

...
Czytaj więcej

Santander BP sprzedaje swoje udziały w Aviva

W związku ze sprzedażą polskiego biznesu Avivy do Allianz, Santander Bank Polska sprzedaje posiadane udziały ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Aviva Polska przechodzi do Allianz

Aviva sprzedaje wszystkie spółki z polskiego rynku. Umowa sprzedaży została zawarta z Allianz.

...
Czytaj więcej

PZU ogłosiło 4-letnią strategię rozwoju. Ubezpieczyciel stawia na synergię potencjału wszystkich spółek z Grupy

Omnikanałowość, poszerzanie wiedzy o klientach i wykorzystanie synergii spółek z Grupy PZU to główne filary strategii ubezpieczyciela na lata 2021-2024. Nowy plan rozwoju został przedstawiony wraz z wynikami finansowymi podmiotu.

...
Czytaj więcej

PZU chce wprowadzić karty sportowe

Jak donosi Gazeta Wyborcza, PZU prowadzi działania w zakresie pozyskiwania partnerów z branży fitness. Ich celem jest wprowadzenie na rynek usługi karty sportowej.

...
Czytaj więcej

WTW współpracuje z Pegasystems w ramach programu Radar Live Collaboration

Willis Towers Watson ogłosiła współpracę ze spółką Pegasystems w celu cyfrowej transformacji w wycenach ubezpieczeń w czasie rzeczywistym. Program Radar Live jest oprogramowaniem do wyceny ubezpieczeń w oparciu na oprogramowaniu analitycznym WTW.

...
Czytaj więcej

TUW „TUW” uruchamia e-polisę!

TUW „TUW” poinformowało o dodaniu nowej funkcjonalności do swojego systemu sprzedażowego – e-polisę w TUW „TUW”. Produkt umożliwia zawarcie umowy ubezpieczeniowej w sposób zdalny.

...
Czytaj więcej

PZU zaprosi studentów i absolwentów na praktyki

W PZU w tym roku po raz kolejny przeprowadzi Program Praktyk i Staży dla studentów i absolwentów.  Dla uczestników przygotowano aż 60 miejsc pracy z różnych obszarów biznesowych, m.in. finansów, obsługi szkód i świadczeń, sprzedaży, audytu, IT, HR.

...
Czytaj więcej

PIU organizuje webinaria dla uczniów i nauczycieli

Polska Izba Ubezpieczeń, w ramach kampanii Global Money Week, przygotowuje webinaria dotyczące ubezpieczeń dla uczniów oraz nauczycieli.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie zwrotów w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

223 miliony złotych – tyle UFG wypłacił podróżnym, których imprezy turystyczne odwołano z powodu pandemii. Jak podaje Fundusz, teraz wypłacane są ostatnie środki, a podróżni mają czas do 22 marca na ewentualną poprawę wniosków.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia rusza z projektem kulturalnym „Literacka Podróż Hestii”

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, wraz z Fundacją Wisławy Szymborskiej, rusza z pierwszą edycją konkursu Literacka Podróż Hestii. Konkurs ma promować klasyczne formy w literaturze dla dzieci – powieści i opowiadania.

...
Czytaj więcej

Generali uruchamia pięcioletni plan – Fenice 190

Generali rusza z inicjatywą Fenice 190, planem inwestycyjnym o wartości 3,5 mld euro, który ma na celu wsparcie odbudowy europejskich gospodarek dotkniętych kryzysem. Inicjatywa Fenice 190 jest związana ze 190-leciem założenia Triest – Generali.

...
Czytaj więcej

Czy Polacy ufają ubezpieczycielom?

46,7 proc. Polaków ufa ubezpieczycielom. Jednak przeciwnego zdania jest już 34,4 proc. - donosi money.pl na podstawie wyników badania opinii zrealizowanego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland dla HELPER CPP.

...
Czytaj więcej

Generali Polska „Przyjazną Firmą Ubezpieczeniową”

Generali Polska znalazło się na podium konkursu organizowanego przez Gazetę Bankową „Przyjazną Firmą Ubezpieczeniową” we wszystkich trzech kategoriach.

...
Czytaj więcej

PZU wdrożyło nowe rozwiązanie w zarządzaniu aktywami

PZU wprowadziło nowe rozwiązanie technologiczne, które ma usprawnić zarządzanie aktywami własnymi oraz klientów Grupy PZU. Wdrożone rozwiązanie opiera się o system MX3 w ramach kompleksowego projektu o nazwie „Wall Street”.

...
Czytaj więcej

Quantee pozyskało miliony na rozwój

Quantee, insurtech oferujący rozwiązania dla firm ubezpieczeniowych, pozyskał środki na badania naukowe nad sztuczną inteligencją, która będzie wykorzystywana w ubezpieczeniach.

...
Czytaj więcej

Ruszyła kampania „Pomyśl, ile można zdziałać razem”

Wystartowała ogólnopolska kampania UNIQA, „Pomyśl, ile można zdziałać razem”, która nawiązuje do połączenia spółek UNIQA i AXA w Polsce.

...
Czytaj więcej

Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na gruncie RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – przewiduje, w jakich przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest prawnie dopuszczalne.

...
Czytaj więcej

Aviva wspiera Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego w Katowicach

Aviva wesprze odbudowę po pożarze Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego w Katowicach; przekaże na ten cel darowiznę w wysokości 62 tys. zł. Kwota zostanie wykorzystana na zakup systemu zintegrowanego przekazu danych z sali zabiegowej i operacyjnej.

...
Czytaj więcej

Beesafe wdraża Guidewire

Beesafe, insurtech należący do grupy VIG, wdrożył Guidewire - software dla branży ubezpieczeń majątkowych. W ten sposób spółka chce zaoferować klientom rozwiązanie oparte na cyfrowych innowacjach – donosi PAP.

...
Czytaj więcej

LINK4 sponsorem Papaya Young Directors 2021

LINK4 po 4-letniej przerwie dołączył do grona sponsorów konkursu dla młodych reżyserów – Papaya Young Directors. Reklama ubezpieczyciela z 2017 r. była emitowana w kinach przed pokazem filmu „Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi”.

...
Czytaj więcej

LINK4 najlepszą marką ubezpieczeniową wg. rankingu KPMG

KPMG przygotowało ranking 100 marek posiadających najlepsze doświadczenia na polskim rynku w relacjach z klientem. Zgodnie z ocenami klientów, LINK4 zajął 1. miejsce wśród ubezpieczycieli i 70. wśród wszystkich wyróżnionych firm.

...
Czytaj więcej

Marsh rozbudowuje zespół specjalizujący się w ubezpieczeniach fuzji i przejęć

Zespół PEMA Marsh oferuje wsparcie przedsiębiorcom w kwestii ryzyk, które występują w transakcjach fuzji i przejęć na całym świecie. W lutym 2021 r. do zespołu dołączyły dwie nowe osoby - Marcin Stoń oraz Kamil Adamski.

...
Czytaj więcej

PZU wspiera walkę z koronawirusem

Od początku pandemii PZU aktywnie uczestniczy w wielu akcjach, których celem jest pomoc w walce z koronawirusem.

...
Czytaj więcej

Raport Marsh: ceny ubezpieczeń wzrastają

W ostatnim kwartale 2020 r. nastąpił 22 proc. wzrost cen ubezpieczeń na całym świecie, największy od 2012 r. Szczególne wzrosty odnotowano m.in. w Wielkiej Brytanii – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index.

...
Czytaj więcej

Piotr Tański uzyskał zgodę od KNF na zarządzanie ryzykiem w Vienna Life TUnŻ

KNF wyraziła zgodę na powołanie Piotra Tańskiego na stanowisko Członka Zarządu Vienna Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group. W spółce będzie odpowiadał za zarządzanie ryzykiem.

...
Czytaj więcej

Kolejny insurtech wchodzi do Polski

Na polskim rynku pojawi się kolejny insurtech - Cachet. Pochodzący z Estonii insurtech rozpocznie sprzedaż produktów ubezpieczeniowych dla przewoźników-taxi, takich jak np. Uber – donosi portal cashless.pl.

...
Czytaj więcej

PZU oficjalnym partnerem Igi Świątek

PZU objęło trzyletnim patronatem Igę Świątek - pierwszą Polkę w historii, która wygrała wielkoszlemowy turniej French Open.

...
Czytaj więcej

Unum z tytułem „Inwestor w Kapitał Ludzki”

Unum Życie kolejny raz otrzymało tytuł „Inwestor w Kapitał Ludzki”, którzy przyznaje Fundacja Digital Knowledge Observatory.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie 2020 r. z Nationale-Nederlanden

Rok 2020 za nami. Redakcja beinsured postanowiła zapytać przedstawicieli instytucji finansowych o to, jaki był dla nich miniony rok i jak pandemia wpłynęła na sektor ubezpieczeń. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią Edyty Fundowicz z NN.

...
Czytaj więcej

Insly rozwija działalność

Insly będzie rozwijało swoją działalność, również w Polsce. Insurtechowi udało się pozyskać finansowanie w wysokości 1,3 mln euro – donosi portal cashless.pl.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie 2020 r. z KUKE

Rok 2020 za nami. Redakcja beinsured postanowiła zapytać przedstawicieli instytucji finansowych o to, jaki był dla nich miniony rok i jak pandemia wpłynęła na sektor ubezpieczeń. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią Janusza Władyczaka, prezesa KUKE.

...
Czytaj więcej

LINK4 wraca z podcastem „InsurTalk”

LINK4 rusza z drugą serią podcastów „InsurTalk”, które tworzy we współpracy z portalem fintek.pl. Nowe odcinki będzie można odsłuchać już w lutym, a gospodarzem projektu jest Łukasz Piechowiak – donoszą wirtualnemedia.pl.

...
Czytaj więcej

Certyfikat EMAS dla ERGO Hestia

ERGO Hestia, jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce, otrzymała Certyfikat EMAS.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Finansowy - co dalej?

Tydzień temu, podczas 25. posiedzenie Sejmu, odbyło się I czytanie projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie 2020 r. z Marsh Polska

Rok 2020 za nami. Redakcja beinsured postanowiła zapytać przedstawicieli instytucji finansowych o to, jaki był dla nich miniony rok i jak pandemia wpłynęła na sektor ubezpieczeń. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią Artura Grześkowiaka.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie 2020 r. z Colonnade

Rok 2020 za nami. Redakcja beinsured postanowiła zapytać przedstawicieli instytucji finansowych o to, jaki był dla nich miniony rok i jak pandemia wpłynęła na sektor ubezpieczeń. Tym razem wypowiedzieli się eksperci Colonnade.

...
Czytaj więcej

Generali Firmą Przyjazną Klientowi

Generali Polska zostało nagrodzone certyfikatem „Firma Przyjazna Klientowi 2020”. Tytuł ten jest jedynym w Polsce wyróżnieniem, przyznawanym na podstawie opinii klientów.

...
Czytaj więcej

Wyróżnienia Top Employers rozdane

Organizatorzy Top Employers ogłosili listę zwycięzców. W tegorocznej edycji - Top Employers Polska 2021 – wyłoniono 67 organizacji, które wyróżniają się polityką zatrudnienia.

...
Czytaj więcej

20-lecia istnienia CUK Ubezpieczenia w Polsce

CUK Ubezpieczenia, jeden z dystrybutorów ubezpieczeń, obchodzi swoje 20-lecie istnienia na rynku ubezpieczeniowym w Polsce.

...
Czytaj więcej

PIU podało datę VIII Kongresu PIU

PIU podało datę VIII Kongresu PIU. Nowa data to 20-21 października 2021 r. Wcześniej Kongres przekładano na 5-6 maja 2021 r.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie 2020 r. z InterRisk

Rok 2020 za nami. Redakcja beinsured postanowiła zapytać przedstawicieli instytucji finansowych o to, jaki był dla nich miniony rok i jak pandemia wpłynęła na sektor ubezpieczeń. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią Daniela Kaliszuk, InterRisk.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie 2020 r. z Prudential

Rok 2020 za nami. Redakcja beinsured postanowiła zapytać przedstawicieli instytucji finansowych o to, jaki był dla nich miniony rok i jak pandemia wpłynęła na sektor ubezpieczeń. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedzią Jarosława Bartkiewicza.

...
Czytaj więcej

Odznaki PIU dla dyrektorów sprzedaży Unum

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) od lat nagradza ekspertów i przedstawicieli rynku za ich pracę na rzecz samorządu branżowego oraz ich wkład w rozwój rynku ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie 2020 r. z Aegon

Rok 2020 za nami. Redakcja beinsured postanowiła zapytać przedstawicieli instytucji finansowych o to, jaki był dla nich miniony rok i jak pandemia wpłynęła na sektor ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Wznawiane są prace nad ustawą likwidującą urząd Rzecznika Finansowego

W Sejmie ruszyły prace nad projektem ustawy przenoszącej kompetencje Rzecznika Finansowego do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W najbliższą środę (20 stycznia 2021 r.), podczas 25. posiedzenia Sejmu, odbędzie się pierwsze czytanie projektu.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie 2020 r. z eOFWCA

Rok 2020 za nami. Redakcja beinsured postanowiła zapytać przedstawicieli instytucji finansowych o to, jaki był dla nich miniony rok i jak pandemia wpłynęła na sektor ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Pierwszy w Polsce system certyfikacji zabezpieczeń przeciwpożarowych

Inżynierowie PZU LAB stworzyli system oceny poziomu bezpieczeństwa i sprawności urządzeń przeciwpożarowych, który zapewnia bezpieczeństwo pracownikom i chroni majątek spółek.

...
Czytaj więcej

Czym będą żyły ubezpieczenia w 2021 r.?

Czy zdalne kanały sprzedaży w 2021 r. będą jeszcze bardziej się rozwijać? Na co stawia branża ubezpieczeniowa w nowym roku? Odpowiedzi na te pytania przedstawił Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

PIU przygotowała stanowisko ws. ryzyka zmian klimatu w ramach ORSA

Na początku tego roku Polska Izba Ubezpieczeń przekazała EIOPA swoją opinię ws. nadzorowania stosowania przez zakłady scenariuszy dotyczących ryzyka zmian klimatu w ramach ORSA. Zdaniem PIU ta analiza powinna pozostać własną oceną ryzyka i wypłacalności.

...
Czytaj więcej

TFG: Podróżnym wypłacono 165 mln zł za imprezy turystyczne odwołane przez pandemię

Jak podaje UFG, podróżnym wypłacono do tej pory 165 mln zł w związku z imprezami turystycznymi odwołanymi z powodu pandemii.

...
Czytaj więcej

Logo Warty na szczycie budynku Warsaw UNIT

Na szczycie ponad 200-metrowego biurowca Warsaw UNIT zawisło logo Warty, która przeniesie się do nowej siedziby na przełomie III i IV kw. 2021r.

...
Czytaj więcej

SALTUS Ubezpieczenia oferuje organizację szczepień na COVID-19 w firmie

SALTUS Ubezpieczenia umożliwia zorganizowanie szczepień na koronawirusa w przedsiębiorstwach. Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przewiduje się bezpłatną organizację mobilnych punktów w siedzibie firmy.

...
Czytaj więcej

PSRDU rozpoczyna działalność

Polskie Stowarzyszenie Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych rozpoczęło z Nowym Rokiem swoją działalność. Celem stowarzyszenia jest stworzenie grona profesjonalistów, którzy będą upowszechniać wysokie standardy pracy w sprzedaży ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Jak rozwijali się ubezpieczyciele w 2020 r.?

Cashless.pl przygotował zestawienie najciekawszych innowacyjnych projektów z obszaru insurtech w 2020 r.

...
Czytaj więcej

Rząd opowiedział się za wzmocnieniem nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową

W dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

...
Czytaj więcej

RPP pomógł odzyskać ponad 4 mln zł zadośćuczynień i odszkodowań

Rzecznik Praw Pacjenta poinformował o zakończeniu 32 spraw, w których RPP brał czynny udział. Na mocy wydanych orzeczeń pacjenci otrzymali łącznie ponad 4 mln zł zadośćuczynień i odszkodowań.

...
Czytaj więcej

Produkt Generali „Najlepszym produktem dla biznesu 2020”

Ubezpieczenie grupowe Covid-19 zostało nagrodzone przez Gazetę Finansową „Najlepszym Produktem dla Biznesu 2020”. Produkt doceniono za to, że odpowiada aktualnym potrzebom rynku.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia uczy programowania

ERGO Hestia kolejny raz organizuje Bootcamp, w którym pracownicy mają nauczyć się programowania. Celem programu jest kształcenie projektantów botów przez 6 miesięcy.

...
Czytaj więcej

To już ostatni moment na modyfikacje umów

Niespełna dwa tygodnie pozostały na wprowadzenie przez przedsiębiorców zmian w umowach (w tym wzorach, regulaminach i ogólnych warunkach), które będą od 1 stycznia 2021 r. zawierane z ,,quasi-konsumentami”.

...
Czytaj więcej

Saltus Ubezpieczenia świętuje 25 lat działalności

Saltus Ubezpieczenia obchodzi w tym roku ćwierćwiecze swojej działalności. Z tej okazji ubezpieczyciel szykuje atrakcje i promocje.

...
Czytaj więcej

W PKO BP zawrzesz umowę ubezpieczeniową bez wychodzenia z domu

PKO BP wraz z PKO Ubezpieczenia uruchomił zdalne podpisywanie umów ubezpieczenia na życie do kredytu i pożyczki hipotecznej. Rozwiązanie wykorzystuje platformę Autenti.

...
Czytaj więcej

Klienci Nationale-Nederlanden mogą potwierdzić tożsamość z mojeID przy zakupie ubezpieczeń

Nationale-Nederlanden wprowadziło możliwość zdalnej weryfikacji tożsamości przy pomocy usługi mojeID. To pierwsze wdrożenie rozwiązania KIR w sektorze ubezpieczeniowym związane z identyfikacją klienta podczas zakupu polisy.

...
Czytaj więcej

Insurtech Lemonade kontynuuje ekspansję w Europie

Insurtech Lemonade wystartował na kolejnym europejskim rynku, tym razem we Francji. Tym samym amerykański startup jest już dostępny nie tylko w Niemczech i Niderlandach.

...
Czytaj więcej

PZU powołał Rzecznika Zdrowia

PZU, jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce, powołał Rzecznika Zdrowia – osobę, która ma być głosem pacjentów. Stanowisko objęła dr n. o zdr. Mariola Borowska.

...
Czytaj więcej

Pacjenci skarżą się na jakość usług medycznych, realizowanych w trybie zdalnym. Czy placówki medyczne wypłacą świadczenia?

Rzecznik Praw Pacjenta informuje o wzroście skarg pacjentów po wybuchu pandemii. Skargi obejmują jakość prowadzonych teleporad, trudności z dostaniem się na konsultację u lekarza czy błędy medyczne.

...
Czytaj więcej

Naruszenie ochrony danych osobowych w ENT Broker

ENT Broker poinformowało, za pośrednictwem swojej strony internetowej, o naruszeniu ochrony danych osobowych swoich klientów, w związku z zainfekowaniem komputera jednego z pracowników.

...
Czytaj więcej

Generali z wyróżnieniem „Friendly Workplace”

Generali Polska wyróżniono godłem „Friendly Workplace” 2020, a także przekazano nagrodę specjalną za budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości etyczne, poszanowanie dla idei work-life balance.

...
Czytaj więcej

PZU przekaże szpitalom kolejną partię opasek życia

PZU postanowiło przekazać 200 opasek życia szpitalom, w których leczeni są chorzy na koronawirusa. Do tej pory ubezpieczyciel przekazał szpitalom już 750 urządzeń.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW wspiera współpracę nauki i biznesu

TUW PZUW przystąpił do projektu „Polacy zmieniają świat”, który ma wspierać naukowców w kraju i za granicą, a także promować ich osiągnięcia i budować relacje w środowisku naukowym i biznesowym.

...
Czytaj więcej

Partnerstwo strategiczne TU Europy, UnilinkCash i Ocenapolis.pl

Pośrednik finansowy UnilinkCash, platforma insurtechowa Ocenapolis.pl oraz zakład ubezpieczeń Europa łączą siły i podejmują partnerstwo strategiczne w zakresie dystrybucji ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

LINK4 przeszkoli pracowników z bezpiecznej chmury

LINK4 rusza z Akademią Chmurową – programem realizowanym we współpracy z Microsoft dla pracowników ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

VIG kupuje biznes życiowy i emerytalny od Aegon

Vienna Insurance Group podpisała umowę z Aegon w zakresie przejęcia spółek holenderskiej grupy w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Poza Polską VIG kupi też biznes Aegonu w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Turcji.

...
Czytaj więcej

Konferencja IT w Ubezpieczeniach

3 grudnia 2020 r., w trybie on-line, odbędzie się konferencja IT w Ubezpieczeniach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

...
Czytaj więcej

Latoszyn-Zdrój zwycięzcą konkursu EKO HESTIA SPA

Latoszyn-Zdrój, znajdujący się w gminie Dębica w województwie podkarpackim, został zwycięzcą V edycji konkursu EKO HESTIA SPA.

...
Czytaj więcej

Czy da się ubezpieczyć skutki pandemii?

Komisja Europejska utworzyła grupę roboczą ds. ubezpieczeń pandemicznych, która ma za zadanie ocenić kwestie związane z brakiem ochrony przed pandemią w UE oraz zbadać możliwość skoordynowania działań na poziomie UE w przypadku przyszłych pandemii.

...
Czytaj więcej

KUKE z nowym systemem wsparcia dla eksporterów

KUKE planuje od początku przyszłego roku umożliwić eksporterom skorzystanie z nowego systemu wsparcia, które obejmuje także banki finansujące proeksportowe projekty realizowane w Polsce – wynika z rozmowy prezesa KUKE, Janusza Władyczaka, z ISBnews.TV.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden: co drugi Polak planuje zacząć oszczędzać

Pandemia koronawirusa skłoniła Polaków do większej kontroli wydatków. Aż 77 proc. ankietowanych w najnowszym badaniu Nationale-Nederlanden potwierdziło, że odkłada pieniądze.

...
Czytaj więcej

Śląskie Centrum Ubezpieczeń staje się częścią Grupy Unilink

​Unilink S.A. przejmuje 100% udziałów agencji Śląskie Centrum Ubezpieczeń  Sp. z o.o. W związku z transakcją ŚCU wchodzi w skład Grupy Unilink.

...
Czytaj więcej

AXA i Lux Med ubezpieczą obcokrajowców

„Bezpieczny pobyt” to nowy produkt od AXA i Lux Med skierowany do obcokrajowców. Na ubezpieczenie składa się pakiet Lux Med oraz ubezpieczenie kosztów leczenia w AXA.

...
Czytaj więcej

Blue Media wdraża płatności automatyczne dla klientów Avivy

Rozwiązanie Blue Media umożliwi klientom Avivy opłacanie comiesięcznych składek na ubezpieczenie na życie i zdrowie w automatyczny sposób – bez pamiętania o realizowaniu cyklicznego przelewu.

...
Czytaj więcej

Roger Hodgkiss nowym prezesem zarządu Generali Polska

Roger Hodgkiss, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, został powołany na nowego prezesa zarządu spółek ubezpieczeniowych Generali w Polsce.

...
Czytaj więcej

PZU zainwestuje w obligacje BGK

Rada nadzorcza PZU podjęła decyzję o nabyciu obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

...
Czytaj więcej

Wyniki Grupy PZU w III kw. 2020 r.

W przedostatnim kwartale 2020 r. przypis składki w Grupie PZU wyniósł 5,6 mld zł, a zysk netto przypisany jednostce dominującej 890 mln zł.

...
Czytaj więcej

Generali ponownie wyróżnione w międzynarodowych indeksach

Generali zostało ponownie uwzględnione w indeksach Dow Jones Sustainability World Index i Dow Jones Sustainability Europe Index. Wyróżnienia są wynikiem działania ubezpieczyciela w celu zintegrowania zrównoważonego rozwoju z podstawową działalnością.

...
Czytaj więcej

Aviva z podcastami „Jesteśmy przy Tobie”

Aviva rusza z cyklem podcastów „Jesteśmy przy Tobie”, które będą prowadzone przez Agnieszkę Szydłowską. Podcasty mają manifestować, jak istotne dla Avivy jest poczucie bezpieczeństwa.

...
Czytaj więcej

KUKE zostało członkiem wspierającym Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

KUKE została przyjęta do Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. W organizacji będzie zrzeszona w charakterze członka wspierającego.

...
Czytaj więcej

Utworzenie ZWC „Pomorze Zachodnie”

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podpisało z Zachodniopomorską Izbą Rolniczą Umowę o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej „Pomorze Zachodnie”.

...
Czytaj więcej

Zmiany w gwarancjach Warty

Warta wprowadziła zmiany w swoich gwarancjach: wyższe limity oraz uproszczoną ścieżkę sprzedaży.

...
Czytaj więcej

Przedsiębiorstwa MŚP w Programie Rabatowym Generali

Generali kontynuuje wspieranie lokalnych przedsiębiorstw w dotarciu do nowych klientów. Na platformie Program Rabatowy Generali umieszczono pierwsze oferty przeznaczone dla klientów ubezpieczyciela z aktywną polisą.

...
Czytaj więcej

UFG i PIU wspólnie przypominają kierowcom o obowiązku ważnego ubezpieczenia OC ppm.

Polska Izba Ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przygotowali komunikat nt. obowiązku posiadania ważnego ubezpieczenia OC ppm. Niestety problem ten może się nasilać choćby przez sytuację finansową Polaków wskutek pandemii.

...
Czytaj więcej

Allianz Polska zmieni skład zarządu

Z początkiem przyszłego roku w Allianz dojdzie do zmian kadrowych w zarządzie. Są one związane z decyzją Grzegorza Krawca o zakończeniu współpracy z ubezpieczycielem. Od 1 stycznia 2021 r. zastąpi go Vojtech Pivny. Do zarządu dołączy też Martin Klecha.

...
Czytaj więcej

Raport Marsh: ceny ubezpieczeń poszły w górę

Jak wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index (za III kw. 2020 r.), ceny ubezpieczeń na rynku światowym wzrosły w sumie o 20 proc.

...
Czytaj więcej

UFG udostępnia nową usługę potwierdzania tożsamości klientów

​Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchomił kolejną usługę dla ubezpieczycieli. Tym razem Fundusz wdrożył narzędzie służące weryfikacji tożsamości oparte o rozwiązania Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej – ID UFG. Z usługi już korzysta Warta.

...
Czytaj więcej

W przyszłym roku wzrośnie składka członkowska PIU

Jak wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, od 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać nowa, wyższa składka członkowska dla podmiotów zrzeszonych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Aegon w Polsce inwestuje w Profitowi

Grupa Aegon w Polsce inwestuje kapitał w stworzenie nowej spółki dystrybucyjnej – Profitowi S.A., która oferuje klientom produkty finansowe wielu spółek w jednym miejscu.

...
Czytaj więcej

InterRisk wdrożył platformę UFG

InterRisk uruchomił Zintegrowaną Platformę Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej UFG. Jej celem jest zapobieganie przestępczości ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

W Szwecji doszło do wycieku danych osobowych z zakładu ubezpieczeń

Wyciekły dane 1 mln klientów ubezpieczyciela ze Szwecji – spółki Folksam. Dane osobowe trafiły do kilku globalnych firm technologicznych, informuje pb.pl.

...
Czytaj więcej

Zgoda KNF dla Macieja Fedyny

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Macieja Fedyny na prezesa zarządu spółek: Generali T.U. S.A. i Generali Życie T.U. S.A.

...
Czytaj więcej

PZU wykorzystuje AI do likwidacji szkód

PZU z powodzeniem wykorzystuje sztuczną inteligencję do likwidacji szkód. Przy pomocy insturtechu Tractable zlikwidowano już 160 tys. szkód o wartości około 1,4 mld zł – donosi portal cashless.pl.

...
Czytaj więcej

Prezes UOKiK o przejęciu Rzecznika Finansowego

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, uznał, że po przejęciu kompetencji Rzecznika Finansowego UOKiK będzie miał lepsze narzędzia do eliminowania nieprawidłowości na rynku finansowym - donosi PAP.

...
Czytaj więcej

Nowe studia podyplomowe PZU LAB

PZU LAB we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego uruchamiają studia podyplomowe – „Ryzyko i ubezpieczenia”. Program powstał we współpracy z naukowcami i praktykami polskiego rynku ubezpieczeń. Zajęcia, w formule online, ruszają w listopadzie.

...
Czytaj więcej

Dni Ubezpieczeń w Santander Bank Polska

Dni Ubezpieczeń to akcja Santander BP, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki chorób nowotworowych i ubezpieczeń na wypadek zachorowania. Akcja odbywa się w wybranych oddziałach banku.

...
Czytaj więcej

Nowy zarząd połączonych spółek UNIQA i AXA

​UNIQA ogłosiła zarząd połączonych spółek UNIQA i AXA. Zasiądzie w nim sześć osób: Marcin Nedwidek (jako prezes), Adam Łoziak, Jakub Machnik, Jarosław Matusiewicz, Daniela Sotirovic oraz Mariusz Wójcik.

...
Czytaj więcej

Co ubezpieczyciele zrobią z zyskami wypracowanymi w 2019 r.?

W marcu tego roku organ nadzoru wystosował stanowisko do podmiotów sektora ubezpieczeniowego. Zawarł w nim oczekiwanie, że w tym roku, ze względu na wybuch pandemii spółki ubezpieczeniowe zrezygnują z wypłat dywidend akcjonariuszom.

...
Czytaj więcej

PZU sprawdzi bezpieczeństwo w sieci małych i średnich firm

PZU zbada cyberbezpieczeństwo firm z sektora MŚP. Usługa oferowana jest bezpłatnie we współpracy z WebTotem w ramach programu PZU Ready For Startups.

...
Czytaj więcej

Dlaczego sprzedawcy strzelają z listy korzyści? O błędach w komunikacji z klientem i tendencji do “jajużwiemia”

Każdy z nas inaczej postrzega świat, ponieważ każdy ma swoją własną mapę rzeczywistości. Z własną mapą i swoją wizją świata próbujemy porozumieć się z innymi ludźmi.

...
Czytaj więcej

Turyści nie chcą podróżować bez ubezpieczenia

Po zniesieniu lockdownu, turyści masowo kupowali ubezpieczenia podróżne. Portal odnotował prawie dwukrotny wzrost sprzedaży w porównaniu w ubiegłym rokiem.

...
Czytaj więcej

Prudential: Polacy bardziej boją się o swoje finanse, niż o zdrowie

Pandemia koronawirusa wywołuje u Polaków wiele obaw. Najczęściej boimy się o swoje finanse (1/3 ankietowanych), rzadziej o zdrowie (16 proc. badanych) – wynika z badania Prudential Family Index.

...
Czytaj więcej

Allianz Partners przeprowadzi się do Parku Rozwoju

Allianz Partners wynajmie powierzchnię biurową w warszawskich kompleksie Park Rozwoju. W nowej lokalizacji spółka zajmie blisko 2.500 mkw. powierzchni.

...
Czytaj więcej

LINK4 z aplikacją mobilną dla agentów

Agenci, którzy współpracują z LINK4 będą mogli korzystać ze specjalnej aplikacji mobilnej, która pomaga zarządzać portfelem polis. Zapowiadane są też kolejne ułatwienia w sprzedaży agencyjnej.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia sponsorem tytularnym ERGO ARENY do 2025 roku

ERGO Hestia przedłużyła umowę partnerską na sponsoring tytularny ERGO ARENY o kolejne 5 lat, do 2025 roku. Sopocki ubezpieczyciel jest jej sponsorem od momentu jej powstania.

...
Czytaj więcej

RF złożył skargę nadzwyczajną dot. wysokości kwoty odszkodowania z umowy OC ppm. Czy jest to zgodne z ustawowymi zadaniami RF?

Niezależnie. jak ocenimy motywy stojące za likwidacją instytucji Rzecznika Finansowego, warto zastanowić się czy każda aktywność Rzecznika w rzeczywistości jest działaniem z korzyścią dla klientów rynku finansowego.

...
Czytaj więcej

Niemiecki insurtech dla pośredników ubezpieczeniowych jeszcze w tym roku planuje ekspansję na polski rynek

​Aplikacja Wefox do zarządzania polisami chce wejść na zagraniczne rynki. W planach spółki jest też ekspansja do Polski, informuje cashless.pl.

...
Czytaj więcej

PZU pomaga szpitalom w walce z koronawirusem

PZU przekaże kolejne 200 tzw. opasek życia tym szpitalom, w którym leczeni są pacjenci chorzy na koronawirusa.

...
Czytaj więcej

Aviva wdraża ePolisę

ePolisa to nowe rozwiązanie na polskim rynku, które umożliwia zdalną finalizację zakupu ubezpieczenia na życie. Produkt można opłacić i odebrać w serwisie MojaAviva. Dodatkowo, ubezpieczyciel umożliwił cykliczną płatność składek z karty.

...
Czytaj więcej

PZU: Co piąty Polak miał kłopoty z powodu niezrozumiałej korespondencji od firm

89 proc. Polaków oczekuje, że informacje będą przekazywane przez przedsiębiorstwa w sposób prosty i zrozumiały. Z kolei co piąty przyznaje, że podjął złą decyzję z powodu niezrozumiałej korespondencji.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden: 1/3 Polaków nie sprawdziła poziomu cukru we krwi

Jak wynika z badania „Cukrzyca – niewidzialna pandemia” przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden blisko 70 proc. ankietowanych zgadza się z twierdzeniem, że jest cukrzyca to poważna choroba cywilizacyjna, na którą boją się zachorować.

...
Czytaj więcej

Marcin Nedwidek zostanie prezesem połączonych spółek UNIQA i AXA

Marcin Nedwidek obejmie funkcję prezesa po połączeniu prawnym spółek AXA zakupionych przez UNIQĘ w Polsce, Czechach i na Słowacji.

...
Czytaj więcej

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowym modelem odpowiedzialności za błędy medyczne

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w wywiadzie potwierdził, że w ministerstwie zdrowia prowadzone są prace nad nowym systemem ponoszenia odpowiedzialności za błędy medyczne.

...
Czytaj więcej

Agnieszka Dąbrowska została nowym prezesem mFind

Agnieszka Dąbrowska została nowym prezesem mFind – jednej z największych w Polsce porównywarek ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Aegon ze wzrostem w I półroczu

Aegon TUnŻ odnotował wzrost wartości zebranej składki w I półroczu 2020 r - do 196,2 mln zł z 182,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia wprowadza Punkty Oznakowane

ERGO Hestia rusza z Punktami Oznakowanymi – nowym projektem skierowanym do agentów i OFWCA. Punkty Oznakowane umożliwiają agentom wykorzystać markę ERGO Hestii do rozwoju własnego biznesu.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW dostarczył szpitalom bezprzewodowe stetoskopy

TUW PZUW przekazał szpitalom z Małopolski i ze Śląska pierwsze bezprzewodowe stetoskopy, które umożliwiają badanie pacjentów na odległość. Bezprzewodowe stetoskopy są opartym na sztucznej inteligencji rozwiązaniem, które pomogą zakażonym koronawirusem.

...
Czytaj więcej

Dagmara Wieczorek-Bartczak w Radzie UFG

Dagmara Wieczorek-Bartczak została przedstawicielką Komisji Nadzoru Finansowego w Radzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W KNF pełni rolę zastępcy przewodniczącego, odpowiedzialnego za sektor ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie MetLife

Zarząd MetLife TUnŻiR S.A. poinformował o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Mirosława Kisyka. Kisyk jednocześnie zakończył współpracę z MetLife 8 października. Na nowego Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego powołano Monikę Spadło-Kolano.

...
Czytaj więcej

AXA TFI ze zgodę KNF na zmianę właścicielską

Grupa UNIQA uzyskała już wszystkie zgody polskiego organu nadzoru na przejęcie polskich spółek należących do AXA. Jeszcze w tym roku ma zostać sfinalizowana transakcja.

...
Czytaj więcej

Julita Czyżewska w zespole Generali Polska

Julita Czyżewska, była szefowa PZU Zdrowie, rozpoczęła pracę w Generali Polska. W spółce będzie odpowiadać za rozwijanie nowych kompetencji w Generali związanych ze zdrowiem.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance Polska o zarządzaniu satysfakcją klienta

Z okazji Dnia Customer Experience (CX Day) Europ Assistance Polska w informacji prasowej podsumowuje swoje działania na rzecz zadowolenia klientów z oferowanych usług.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez robota

Japoński ubezpieczyciel, Sompo Japan, wprowadził do oferty produkt, który chroni od szkód spowodowanych przez roboty autonomiczne – donosi PAP.

...
Czytaj więcej

Beata Kozłowska-Chyła otrzymała zgodę KNF na pełnienie funkcji prezesa PZU SA

Komisja Nadzoru Finansowego podczas posiedzenia w dniu 2 października br. jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Beaty Kozłowskiej-Chyły na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA.

...
Czytaj więcej

Artur Zielonka obejmie nadzór nad ubezpieczeniami korporacyjnymi w Avivie

​Z dniem 1 października 2020 r. do Avivy dołączył Artur Zielonka. W spółce przejmie odpowiedzialność za obszar ubezpieczeń korporacyjnych i relacji z brokerami.

...
Czytaj więcej

Vienna Life z nagrodą w konkursie e-Commerce Polska awards 2020!

Vienna Life otrzymała nagrodę w kategorii e-finanse „Best online insurer” za narzędzie Fund Alert – monitoring funduszy, który ułatwia klientom zarządzanie swoimi finansami.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie Bacca

W zarządzie Bacca doszło do zmian kadrowych. Dotychczasowi prezesi Bacca – Cezary Świerszcz i Piotr Kujawa - weszli w skład struktur właścicielskich spółki. Ich miejsce zajmą Michał Gontar (prezes) i Anna Naumienko (członek zarządu).

...
Czytaj więcej

Szkoły ubezpieczają się od koronawirusa

Coraz więcej ubezpieczycieli zachęca szkoły do ubezpieczania się od roszczeń spowodowanych przez koronawirusa – donosi Rzeczpospolita.

...
Czytaj więcej

Ceny gwarantowane w ubezpieczeniach

Z pewnym niepokojem, ale też ciekawością przeczytałem informację podaną ostatnio przez Puls Biznesu o tym, jakoby brytyjski organ nadzoru (FCA) planował wprowadzenie rodzaju gwarantowanych cen na rynku wybranych ubezpieczeń (motoryzacyjne i mieszkaniowe).

...
Czytaj więcej

Marek Gołębiewski nowym CFO w Vienna Life

Rada Nadzorcza Vienna Life TUnŻ S.A. powołała Marka Gołębiewskiego na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za finanse, inwestycje, controlling, sprawozdawczość i księgowość.

...
Czytaj więcej

PPK: pierwsze przejęcie na rynku

Na rynku PPK dojdzie do pierwszego przejęcia – donosi serwis analizy.pl. Pocztylion-Arka PTE i Aegon Polska doszły do porozumienia, w ramach którego Pocztylion przejmie zarządzanie nad funduszami zdefiniowanej daty Aegon PPK DFE.

...
Czytaj więcej

Zatrzymano próbę wyłudzenia prawie 26 mln zł z tytułu ubezpieczeń na życie

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego zatrzymali obywatela Ukrainy. Mężczyzna upozorował własną śmierć. Liczył na wypłaty świadczeń z tytułu umów ubezpieczeń na życie od kilkunastu spółek.

...
Czytaj więcej

PZU sfinansował nowe żagle dla flagowego jachtu ZHP

PZU – sponsor jednostki – sfinansował zakup nowych żagli dla Zawiszy Czarnego, flagowego jachtu ZHP. Po zakończonym sezonie czeka go największy od dwudziestu lat remont, którego koszt szacowany jest na ponad 1 mln zł.

...
Czytaj więcej

Rusza Program Certyfikacji Sieci Agencyjnej ERGO Hestii

ERGO Hestia ruszyła z programem Certyfikacji Sieci Agencyjnej. Uczestnictwo w projekcie umożliwia pośrednikom podniesienie kompetencji, usprawnienie obsługi i dotarcie do nowych grup klientów.

...
Czytaj więcej

Generali Polska wyróżnione medalami In Caritate Servire

Generali Polska otrzymało wyróżnienie od Caritas Polska. Doceniono ich akcję #WdzięczniMedykom, podczas pandemii koronawirusa. Spółki Generali Polska przekazały łącznie ponad 1,5 mln zł na zakup 48 respiratorów dla szpitali w całym kraju.

...
Czytaj więcej

Polskie zakłady ubezpieczeń mogę reasekurować swoje ryzyko w Japonii

Polska Izba Ubezpieczeń wystąpiła do Ministerstwa Finansów ws. umów reasekuracji z podmiotami z Japonii. Zgodnie z decyzją resortu polskie towarzystwa ubezpieczeń mogą zawierać umowy z japońskimi reasekuratorami.

...
Czytaj więcej

Sigma Bis przejmuje obsługę medialną PZU

We wrześniu za obsługę medialną Grupy PZU odpowiedzialność przejmie dom mediowy Sigma Bis – spółka założona w 2019 r. przez PKN Orlen i PZU.

...
Czytaj więcej

PZU sponsorem tytularnym PZU Cracovia Maraton

Tegoroczny bieg PZU Cracovia Maraton, organizowany w ramach Królewskiej Triady Biegowej oraz Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, odbędzie się w nowej formule.

...
Czytaj więcej

Aviva: wrzesień miesiącem PPK

Aviva w najnowszym komunikacie sygnalizuje, że wrzesień jest najlepszym momentem na wdrożenie PPK przez firmy zatrudniające od 20 do 249 pracowników.

...
Czytaj więcej

5 powodów, dla których warto delegować procesy: szkolenia, egzaminy i wdrożenia

System badania kosztu każdego z procesów w organizacji, w przeliczeniu na efektywność zatrudnienia jest kluczowy dla podejmowanych decyzji w zmieniającym się otoczeniu. To miejsce na refleksję o ewentualnym przekazaniu zadań lub procesów poza organizację.

...
Czytaj więcej

Wypadki obcokrajowców na polskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przedstawiło dane dot. wypadków spowodowanych przez zagranicznych kierowców w ubiegłym roku. Są oni sprawcami co 30. zdarzenia w Polsce.

...
Czytaj więcej

LEASING – czy działam w najlepiej pojętym interesie klienta?

W sytuacji, kiedy produkt lub usługa są rzeczywiście dobrej jakości, a sprzedawcy są dobrze przygotowani do swoich zadań, to stwierdzenie „klient jest najważniejszy” nie może być jedynie pustym sloganem, zwłaszcza na rynku usług regulowanych.

...
Czytaj więcej

Rozwój Warty zwolnił przez COVID-19 i spadek przychodów z ubezpieczeń komunikacyjnych

W 2019 r.  Warta odnotowała najlepsze wyniki w swojej 100-letniej historii. Rozwój ubezpieczyciela zahamował kryzys koronawirusa. Jednak spółka ma dalsze plany i nie zamierza zwalniać tempa. O kondycji towarzystwa opowiedział red. PB Jarosław Parkot.

...
Czytaj więcej

COVID-19: czy wykorzystamy okazję?

Czy jednak pandemia stwarza jakiekolwiek nowe możliwości dla branży ubezpieczeniowej? W mojej opinii zdecydowanie tak i nie mówię tutaj o tak oczywistym fakcie jak poszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o skutki zarażenia COVID-19...

...
Czytaj więcej

Warta świętuje 100-lecie działalności

​Warta wkracza w drugie 100-lecie swojej działalności. Ubezpieczyciel, który powstał 3 września 1920 r., w tym roku miał hucznie świętować swoje setne urodziny. Plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa.

...
Czytaj więcej

Compensa: rośnie popularność zdalnej likwidacji szkód wśród klientów

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group dokonała podsumowania trendów w zakresie likwidacji szkód. Jak zauważają eksperci, wskutek pandemii wzrosło zainteresowanie zdalnymi procesami likwidacyjnymi poprzez aplikację.  

...
Czytaj więcej

Unilink przejmuje spółkę w Bułgarii

Polski pośrednik ubezpieczeniowy – Unillink - rozpoczyna ekspansję na rynki zagraniczne. Spółka właśnie przejęła I&GInsurance Brokers – podmiot z Bułgarii. Jak podaje Puls Biznesu, w planach polskiego pośrednika są kolejne akwizycje.

...
Czytaj więcej

Maciej Winnicki dołącza do zespołu Colonnade Insurance

Maciej Winnicki dołączył do kadry zarządzającej w Colonnade Insurance S.A. W spółce objął stanowisko Business Architect.

...
Czytaj więcej

UNIQA powołuje Rzecznika Klienta

Kolejny ubezpieczyciel powołuje Rzecznika Klienta. W UNIQA tę funkcję obejmie Marcin Pyka, który będzie pomagał klientom w rozwiązywaniu spornych spraw.

...
Czytaj więcej

PIU: ponad 3 mln Polaków ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła najnowsze dane dot. ubezpieczeń zdrowotnych. Z ich analizy wynika, że w I poł. 2020 r. Polacy przeznaczyli prawie pół miliarda złotych na ubezpieczenia zdrowotne.

...
Czytaj więcej

AXA z nowym ubezpieczeniem szkolnym

Nowe ubezpieczenie szkolne w AXA chroni na wypadek hejtu w internecie. Produkt szkolny powstał we współpracy z agentami.

...
Czytaj więcej

UNIQA świętuje 30. rocznicę wystawienia pierwszej polisy

UNIQA w 2020 r. będzie świętować 30. rocznicę działalności towarzystwa na polskim rynku. 1 września 1990 r. ubezpieczyciel, jeszcze jako POLONIA, wystawił pierwszą polisę.

...
Czytaj więcej

PZU i ORLEN głównymi sponsorami 42. Maratonu Warszawskiego

Już po raz 42. pod koniec września odbędzie się Maraton Warszawski. Tym razem impreza zostanie zorganizowana w zmienionej formule i przy udziale, obok PZU, nowego sponsora tytularnego – Grupy ORLEN.

...
Czytaj więcej

Posłowie pytają premiera o plany likwidacji Biura Rzecznika Finansowego

​Do Prezesa Rady Ministrów skierowana została interpelacja nr 9711 w sprawie planowanej likwidacji urzędu Rzecznika Finansowego. Zdaniem autora pisma pomysł przeniesienia tej instytucji jest sprzeczny z unijnym prawem.

...
Czytaj więcej

PZU wprowadza nową usługę – pomoże klientom przy zakupie używanego auta

PZU uruchamia nową usługę. Spółka pomoże klientom nabywającym używany pojazd w weryfikacji jego stanu technicznego. Ubezpieczyciel właśnie rozpoczął pilotaż nowej usługi oferowanej pod nazwą Pomoc Non Stop.

...
Czytaj więcej

Vienna Life: Polacy coraz chętniej wybierają fundusze

Coraz więcej konsumentów decyduje się na fundusze inwestycyjne. Ze względu na decyzję RPP o obniżeniu stóp procentowych z lokat ubyło 40 mld zł w okresie luty-czerwiec 2020 r. Z kolei w funduszach inwestycyjnych, widać przyrost wpłat.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW dofinansował zakup zamgławiacza

TUW PZUW dofinansował zakup zamgławiacza Glosair - urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń. Produkt trafi do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Środki na zakup pochodzą z funduszu prewencyjnego.

...
Czytaj więcej

Alphabet dostrzega biznesowy potencjał w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych

Spółka Verily - należąca do Alphabet – wchodzi na rynek ubezpieczeń zdrowotnych. W planach jest stworzenie narzędzia do analizy danych i oceny ryzyka w zakresie świadczeń zdrowotnych osób zatrudnionych w największych organizacjach.

...
Czytaj więcej

NIK zbadał system szacowania szkód i wypłacania odszkodowań rolnikom za szkody łowieckie

NIK zbadała system szacowania szkód i wypłacania odszkodowań rolnikom za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta. Z kontroli wynika, że nowelizacja Prawa łowieckiego nie poprawiła mechanizmu przyznawania rekompensat poszkodowanym rolnikom.

...
Czytaj więcej

Raport Aegon: Polacy nie myślą o emeryturze

Polacy nie troszczą się o swoje przygotowanie do emerytury – wynika z kolejnej edycji Raportu Przygotowania Emerytalnego Aegon, który został opublikowany już po raz dziewiąty.

...
Czytaj więcej

LINK4 ponownie z Laurem Klienta 2020

LINK4 po raz drugi zostało nagrodzone Złotym Laurem Klienta 2020 za swoje ubezpieczenia komunikacyjne. Dodatkowo, w plebiscycie wyróżniono też Srebrnym Laurem 2020 polisy mieszkaniowe.

...
Czytaj więcej

Studia dla przyszłych brokerów ubezpieczeniowych

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała o możliwości podjęcia studiów na pierwszym w Polsce kierunku studiów magisterskich, których ukończenie zwalnia z egzaminu zawodowego na brokera ubezpieczeniowego i umożliwia uzyskanie uprawnień.

...
Czytaj więcej

Aviva liczy na małe przedsiębiorstwa

Aviva liczy na mocną pozycję w segmencie małych przedsiębiorstw w programie PPK - wynika z wywiadu alebank.pl z Adamem Uszpolewiczem, prezesem Aviva Polska.

...
Czytaj więcej

Ruszyła likwidacja TUW Medicum

Rozpoczęła się likwidacja TUW Medicum – donosi Puls Biznesu. Walne zgromadzenie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zadecydowało o dobrowolnej likwidacji.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie Polski Gaz TUW na Życie

W zarządzie Polski Gaz TUW na Życie doszło do zmian. W dniu 7 sierpnia br. w skład zarządu weszła Anna Gałęzowska.

...
Czytaj więcej

RF: nie otrzymaliśmy oficjalnego projektu ustawy

Biuro Rzecznika Finansowego wystosowało oświadczenie w nawiązaniu do publikacji dot. likwidacji Biura i przejęcia przez UOKiK jego kompetencji.

...
Czytaj więcej

OFE: trzy fundusze w lipcu z wynikiem dodatnim

W lipcu tylko trzy fundusze emerytalne zakończyły miesiąc z wynikiem dodatnim. Średnia stopa zwrotu wyniosła -0,2 proc. – podaje serwis analizy.pl

...
Czytaj więcej

Kompetencje Rzecznika Finansowego ma przejąć UOKiK

Rząd planuje centralizacje ochrony konsumentów – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Jak udało się ustalić dziennikarzom, urząd Rzecznika Finansowego ma zostać zlikwidowany, a jego kompetencje przejmie UOKiK.

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie AXA

Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie spółek AXA w Polsce, Czechach i na Słowacji przez UNIQĘ.

...
Czytaj więcej

Instytucje rynku finansowego powołały grupę roboczą ds. zrównoważonych finansów

Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Fundacja Standardów Raportowania powołały grupę roboczą ds. zrównoważonych finansów.

...
Czytaj więcej

XII Kongres Bancassurance odwołany

Polska Izba Ubezpieczeń podała do informacji, że tegoroczna edycja Kongresu Bancassurance zostaje odwołana w związku z sytuacją epidemiologiczną.

...
Czytaj więcej

PZU Sponsorem Oficjalnym 77. Tour de Pologne

PZU został Sponsorem Oficjalnym 77. Tour de Pologne UCI World Tour oraz Sponsorem Oficjalnym klasyfikacji Najlepszy Góral PZU Tour de Pologne.

...
Czytaj więcej

Fedyna: koronawirus przyspieszy konsolidację rynku

Maciej Fedyna, p.o. prezesa Generali w Polsce, w rozmowie z Pulsem Biznesu zapowiada dalszą konsolidację rynku ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

mojePZU z funkcją potwierdzenia tożsamości przez aplikację mObywatel

Rządowa aplikacji mObywatel została rozszerzona o nowe funkcjonalności. Narzędzie umożliwia potwierdzanie, uwierzytelnianie i przekazywanie danych. Jako pierwsi z tego rozwiązania skorzystają klienci PZU - użytkownicy platformy mojePZU.

...
Czytaj więcej

AXA będzie samodzielnie prowadzić biznes w Chinach

​Rząd Chin wyraził zgodę na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach przez AXA. Jest to pierwsza tego typu zgoda. Do tej pory wszystkie spółki wchodzące na rynek chiński musiały działać we współpracy z miejscowym towarzystwem.

...
Czytaj więcej

W czasie pandemii liczymy na tańsze ubezpieczenia

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez CUK Ubezpieczenia, większość ankietowanych oczekuje od ubezpieczycieli obniżenia cen w związku z pandemią - podaje Rzeczpospolita.

...
Czytaj więcej

Insurance Europe przeciwna brązowej taksonomii

Insurance Europe opublikowała ostateczne stanowisko dot. nowej strategii w zakresie zrównoważonego finansowania. Unijna federacja ubezpieczycieli uznała za niezasadne podjęcie prac zmierzających do opracowania tzw. brązowej taksonomii.

...
Czytaj więcej

Kierowcy chętniej wybierają rowery niż samochody zastępcze

Ponad 3-krotnie wzrosła liczba osób, które zamiast samochodu zastępczego wybrały rower na własność – wynika z danych ERGO Hestia. Program „Rower na zawsze” to wspólne przedsięwzięcie ERGO Hestii i marki KROSS.

...
Czytaj więcej

Pesa wspierana przez KUKE i Santander

Grupa Santander zapewnia finansowanie w wysokości 32 mln euro na zakup pociągów przez klienta Pesy, a kredyty ubezpiecza KUKE – podaje Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

PIU: wzrost zainteresowania ubezpieczeniami zdrowotnymi

Zdaniem PIU, jedną z ważniejszych zmian w ubezpieczeniach zdrowotnych jest telemedycyna. W obliczu pandemii jej rozwój znacznie przyspieszył. Zdaniem ekspertów, możliwe jest, że telemedycyna wpisze się w standard rynkowy.

...
Czytaj więcej

Emplobot wspiera rekrutację w MetLife

​MetLife uruchomił Emplobota – innowacyjne narzędzie, które wspiera i ułatwia rekrutację do sieci sprzedaży agencyjnej.

...
Czytaj więcej

PZU wprowadza zmiany do aplikacji mojePZU

PZU szykuje zmiany w serwisie mojePZU. Ubezpieczyciel ma wprowadzić m.in. nowy sposób potwierdzania tożsamości przy użyciu aplikacji mObywatel. O sprawie poinformował portal cashlees.pl.

...
Czytaj więcej

Vienna Life z wyróżnieniem w konkursie „Techno Biznes 2020”

Vienna Life wprowadziła w 2019 r. e-podpis w systemie do zawierania umów eWniosek. Usługa została doceniona w konkursie Gazety Bankowej w kategorii „Ubezpieczenia” za najciekawsze i najbardziej innowacyjne wprowadzone w życie rozwiązanie.

...
Czytaj więcej

Koronawirus a ubezpieczenie w AXA

Ubezpieczyciel przedstawił, jak wygląda kwestia ochrony ubezpieczeniowej przed koronawirusem w produktach ze swojej oferty.

...
Czytaj więcej

SALTUS Ubezpieczenia egzaminuje zdalnie

SALTUS Ubezpieczenia uruchomił egzaminy zdalne dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych. Egzaminy przeprowadzane przez SALTUS odbywają się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

...
Czytaj więcej

Arunas Rumskas nowym dyrektorem finansowym spółek bałtyckich PZU

Z początkiem lipca Arunas Rumskas dołączył do zarządów spółek bałtyckich PZU, obejmując funkcję dyrektora finansowego.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW w Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych dołączył do Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Prezes zarządu TUW PZUW, Rafał Kiliński, będzie reprezentował Towarzystwo w Radzie Konsorcjum.

...
Czytaj więcej

AXA Partners gotowa na zdalne egzaminy agencyjne

AXA Partners po uzyskaniu zgody od KNF wdrożyła i rozpoczęła przeprowadzanie egzaminów agencyjnych w trybie online.

...
Czytaj więcej

Prévoir rozszerza swoją ofertę

2 lipca br. Prévoir wprowadził do swojej oferty nową wersję ubezpieczenia ProOchrona. Produkt można rozszerzyć o pakiety Assistance: Zdrowie, Senior, Funeral.

...
Czytaj więcej

LINK4 o zmianach w obliczu pandemii

Agnieszka Wrońska, prezes LINK4, udzieliła wywiadu Rzeczpospolitej, w którym mówiła o powołanym w ostatnim czasie rzeczniku klienta, koronawirusie i tym, czy klienci odwracają się od kupna ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

LINK4 wdroży system DataWalk do wykrywania prób wyłudzeń

DataWalk, polska platforma analityczna, ma dostarczyć ubezpieczycielowi system, który będzie służył do wykrywania prób wyłudzeń i oszustw – podał portal strefainwestorow.pl.

...
Czytaj więcej

Provident i AXA kolejny raz z festiwalem Kino Letnie Sopot-Zakopane

Wystartowała XIII edycja festiwalu filmowego organizowanego przez Outdoor Cinema i wspieranego przez Provident i AXA. Tegoroczna edycja świętuje 125-lecie powstania kina.

...
Czytaj więcej

Nowa lokalizacja centrali Grupy PZU

PZU przenosi swoją centralę z warszawskiego Tower do kompleksu Generation Park. Pracownicy wprowadzą się do nowego budynku w drugim kwartale 2022 roku.

...
Czytaj więcej

UNIQA trzyma się planu nabycia AXA

UNIQA planuje zamknięcie transakcji przejęcia polskich, czeskich i słowackich aktywów AXY w czwartym kwartale – podaje Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

Maciej Fedyna nowym Prezesem Zarządu Generali w Polsce

Maciej Fedyna został powołany na Prezesa Zarządu trzech spółek: Generali T.U. S.A., Generali Życie T.U. S.A. i Generali Finance Sp. z o.o. Dotychczasowo Fedyna był odpowiedzialny za finanse w Generali Polska.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia zamiast premii?

Pracodawcy, w dobie cięcia kosztów, coraz częściej wykazują zainteresowanie ubezpieczeniami grupowymi, które są mniej kosztowne niż premia i mogą podnieść zadowolenie pracowników – podaje PB.

...
Czytaj więcej

Zmiany w radzie UFG

Podczas zwyczajnego zgromadzenia członków UFG udzielono absolutorium zarządowi oraz radzie Funduszu, a także przeprowadzono wybory do rady UFG.

...
Czytaj więcej

System ratunkowy PZU GO

System ratunkowy PZU GO w ciągu sekundy alarmuje centrum operacyjne PZU o wypadku samochodu i przekazuje informację o jego lokalizacji.

...
Czytaj więcej

Klienci Nationale-Nederlanden potwierdzą tożsamość za pomocą mojeID

Ubezpieczyciel wdrożył usługę mojeID, która umożliwia zdalną weryfikację tożsamości. mojeID jest zarządzane przez KIR. Dzięki temu rozwiązaniu, dostęp do kont użytkowników i korzystanie z nich są jeszcze wygodniejsze i bezpieczniejsze.

...
Czytaj więcej

Czy pandemia zwiększa skalę nadużyć w sektorze finansowym?

Związek Przedsiębiorstw Finansowych i EY Polska przygotowują tegoroczną edycję badania „Nadużycia w sektorze finansowym”. Będzie to pierwsze badanie z zakresu wyłudzeń, które obejmuje niemal cały rynek finansowy.

...
Czytaj więcej

Marcin Kulawik dołącza do zarządu Avivy

Marcin Kulawik dołącza do zarządu Aviva Sp. z o.o., gdzie będzie odpowiadał za Departament Operacji – likwidację szkód życiowych i majątkowych, centrum kontaktów z klientem, obsługę procesów operacyjnych czy dział zakupów.

...
Czytaj więcej

Lauris Boss odchodzi z zarządu RESO

Lauris Boss odchodzi z zarządu RESO Europa Service Sp. z o. o. Swoją rezygnację złożył na walnym zgromadzeniu w dniu 29 maja 2020 r.

...
Czytaj więcej

Koronawirus krzyżuje plany Allianz

Polska spółka Allianz wypracowała w I kw. 2020 r. 89 mln zł, o 22 proc. mniej niż rok wcześniej. Koronawirus pokrzyżował plany ubezpieczyciela, który ma zaległości w procesach digitalizacji – donosi Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

Job Swap w Generali: Polscy eksperci docenieni za granicą

Ekspert Generali Polska Marcin Gołąb, odpowiedzialny za obszar ubezpieczeń OC w pionie ubezpieczeń korporacyjnych, przenosi się do zespołu ubezpieczeń OC w Generali Global Corporate & Commercial w Niemczech.

...
Czytaj więcej

PIU: Coraz więcej klientów myśli o dobrym ubezpieczeniu

Polska Izba Ubezpieczeń zapytała przedstawicieli branży ubezpieczeniowej, jak epidemia wpłynęła na świadomość ubezpieczeniową Polaków.

...
Czytaj więcej

Kto zostanie prezesem Polski Gaz TUW?

Puls Biznesu donosi, że - według przekazanych im informacji -  są dwaj kandydaci na prezesa Polski Gaz TUW należącego do grupy PGNiG: Jacek Gdański i Andrzej Wołodkowicz.

...
Czytaj więcej

Czy chcemy korzystać z pomocy agenta przy zakupie ubezpieczeń?

Ponad połowa badanych osób chętnie skorzystałaby z porady agenta przy zakupie ubezpieczeń na życie – wynika z badania Prudential Family Index przeprowadzonego przez Prudential.

...
Czytaj więcej

Grzegorz Chłopek dołączył do iWealth

Grzegorz Chłopek dołączył do zespołu iWealth Management, jako dyrektor zarządzający. iWealth to firma świadcząca usługi finansowe dla zamożnych klientów i instytucji – poinformował Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

Grupa PZU z niższym zyskiem netto po I kw.

Zysk netto Grupy PZU wyniósł 116 mln zł w I kw. 2020 r. To spadek o 84,5 proc. i wynik o 80 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy byli ankietowani przez PAP - podaje Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

PIU: dwa lata RODO w ubezpieczeniach

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała tekst, w którym podsumowuje ostatnie dwa lata w branży ubezpieczeniowej po wprowadzeniu RODO.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia wypuszcza iPunkt

iPunkt to dedykowana aplikacja mobilna dla pośredników ERGO Hestii, którą można pobrać od 25 maja br. W tym samym dniu ruszył konkurs, w którym pośrednicy mogą zdobyć wirtualne monety, wymienialne na karty przedpłacone.

...
Czytaj więcej

BCG: Jak pandemia zmieni sektor ubezpieczeń?

Po pandemii koronawirusa w sektorze ubezpieczeń przyspieszy zarówno cyfryzacja, jak i fuzje i przejęcia – wynika z rozmowy ISBnews z Kacprem Ostrowskim, dyrektorem praktyki ubezpieczeniowej w BCG.

...
Czytaj więcej

PZU uruchamia usługę mojeID

PZU – we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową – wprowadza usługę mojeID, która umożliwia szybkie potwierdzenie tożsamości i łatwy dostęp np. do dokumentacji medycznej w PZU Zdrowie.

...
Czytaj więcej

Marta Strzyżewska została dyrektorem Działu Marketingu i Cyfryzacji w Avivie

Marta Strzyżewska objęła stanowisko dyrektora Działu Marketingu i Cyfryzacji w Avivie. Będzie odpowiadać za komunikację marketingową, zarządzanie marką, cyfryzację oraz strategię, badania i wiedzę o kliencie.

...
Czytaj więcej

UNIQA z programem szkoleniowym dla brokerów

UNIQA rusza z e-learningowym programem dla brokerów – Akcelerator Wiedzy Brokera. Towarzystwo podzieli się z brokerami wiedzą z zakresu ubezpieczeń korporacyjnych, a także pomoże prowadzić biznes w czasie pandemii i wesprze rozwój osobisty.

...
Czytaj więcej

Jak Polacy kupują ubezpieczenia?

Polacy wciąż wolą kupować ubezpieczenia w tradycyjny sposób, w placówce lub u agenta – wynika z badania EY „Jak Polacy kupują ubezpieczenia?”. W ten sposób dokonuje zakupu aż 66 proc. ankietowanych.

...
Czytaj więcej

Anna Świderska dołącza do zarządu Warty

Anna Świderska została powołana przez Radę Nadzorczą na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Warty, gdzie będzie odpowiedzialna za pion finansów. Zastąpi tym samym Witolda Walkowiaka.

...
Czytaj więcej

PZU rusza z programem Ambasador

PZU ponownie rusza z programem dla studentów - Ambasador PZU. Uczestnictwo w programie umożliwia zdobycie stypendium, praktycznej wiedzy, a także poznania Grupy PZU od wewnątrz.

...
Czytaj więcej

Jak można sprawdzić ważność ubezpieczenia OC ppm. bez wychodzenia z domu?

​Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w materiale prasowym przypomina o swoich narzędziach umożliwiających zdalne sprawdzenie ważności ubezpieczenia OC ppm. Taką usługę dostarcza portal UFG i aplikacja „UFG Na wypadek”.

...
Czytaj więcej

Co czytają Czytelnicy portalu beinsured.pl?

Z okazji wydania 1000. nr. beinsured postanowiliśmy podsumować działalność wydawniczą portalu. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestawienie 10 najbardziej popularnych tekstów na beinsured.pl.

...
Czytaj więcej

Produkcja BeInObiektywnie - czyli słów kilka o naszym kanale na YouTube

Ile mamy wyświetleń? Które filmy spotkały się z najlepszym odbiorem? Jak nazywa się nasz kanał? BEINSURED PL - nasz kanał YouTube od dwóch lat ma stałą ramówkę, a w tym krótkim artykule przypomnimy nasze najlepsze produkcje.

...
Czytaj więcej

First Data i Bacca wprowadzają powtarzalną płatność za ubezpieczenie

Nowa usługa umożliwia aktywowanie powtarzalnej płatności za ubezpieczenie np. w miesięcznych ratach z rachunku bankowego, bez konieczności pamiętania o ich realizowaniu. Jest to model podobny np. do płatności za subskrypcję.

...
Czytaj więcej

Jak pandemia wpłynęła na LINK4?

Jak pandemia wpłynęła na pracę LINK4 i jakie wyzwania czekają ubezpieczyciela w przyszłości? Na takie pytania odpowiadała Patrycja Kotecka, członek zarządu LINK4, w rozmowie z portalem forsal.pl.

...
Czytaj więcej

Wiener wdraża klauzulę FAIR PLAY do umów agencyjnych

Wiener wdrożył do wszystkich umów agencyjnych klauzulę FAIR PLAY. Zapewnia ona agentom gwarancję pierwszeństwa w relacjach z klientami, których sami pozyskali.

...
Czytaj więcej

MetLife: kolejne ułatwienia dla klientów

Zdalne wprowadzanie i zlecanie zmian w polisach, rozpatrywanie roszczeń na podstawie skanów lub zdjęć – to kilka ze zmian wdrożonych przez MetLife dla klientów ze względu na epidemię koronawirusa.

...
Czytaj więcej

Jak Vienna Life dba o bezpieczeństwo w czasach pandemii?

Vienna Life podjęła szereg działań, które mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników w czasie pandemii.

...
Czytaj więcej

Superpolisa chce rosnąć w siłę

Superpolisa – ogólnopolska multiagencja – ma obecnie blisko 250 placówek. Planuje ekspansję poprzez przejęcie pośredników ubezpieczeniowych, którzy szukają partnerów w związku z epidemią koronawirusa – donosi Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

Dlaczego wybuchają afery finansowe?

Korzystając z czasu izolacji, postanowiłam nadrobić zaległości filmowe. W zeszłym tygodniu natrafiłam na film pt. „Pralnia”. Reżyser Steven Soderbergh wziął na warsztat aferę Panama Papers.

...
Czytaj więcej

Jak będzie rozwijać się branża ubezpieczeniowa po zakończeniu pandemii?

Branża ubezpieczeniowa, jak większość sektorów gospodarki, ucierpiała w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Należy się jednak spodziewać, że w ciągu najbliższych miesięcy zainteresowanie jej ofertą może wrócić ze zdwojoną siłą.

...
Czytaj więcej

Kongres PIU przeniesiony na przyszły rok

VIII Kongres PIU został przełożony na przyszły rok ze względu na stan epidemii koronawirusa. Nowy termin to 5-6 maja 2021 r.

...
Czytaj więcej

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla ratowników medycznych

TU INTER Polska uruchomiło bezpłatne wsparcie psychologiczne dla ratowników medycznych w postaci wideo konsultacji z psychologiem.

...
Czytaj więcej

Pekao i PZU rekomendują, by nie wypłacać dywidendy

Zarówno Pekao, jak i PZU rekomendują, aby nie wypłacać dywidendy za rok 2019, ze względu na stan epidemii koronawirusa – donosi PAP.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia a tarcza antykryzysowa 2.0.

Na blogu PIU pojawił się wpis analizujący tarczę antykryzysową 2.0. z perspektywy branży ubezpieczeniowej. Tarcza ma głównie przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym pandemii.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie PZU Życie SA

Rada Nadzorcza PZU Życie SA podjęła uchwałę o powołaniu Małgorzaty Kot w skład zarządu spółki.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie PZU SA

W PZU SA nastąpiły zmiany w zarządzie. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Ernesta Bejdy w skład zarządu spółki.

...
Czytaj więcej

Rynek ubezpieczeń po pandemii

Pandemia wiele zmieniła w gospodarce, również na rynku ubezpieczeń, który szybko przeszedł w tryb zdalny.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia umożliwia zawieranie umowy jednym kliknięciem

ERGO Hestia wdrożyła rozwiązanie #TotalnieZdalnie, które opiera się na zasadzie Prześlij, Potwierdź, Zapłać. Klient, aby „podpisać” umowę o ubezpieczenie, musi jedynie wejść na przesłany przez agenta link i wpisać swój PESEL lub kod z wiadomości SMS.

...
Czytaj więcej

LINK4 zmienia zasady programu Kasa Wraca z powodu pandemii

LINK4 postanowił wesprzeć uczestników programu Kasa Wraca, którzy z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa postanowili pozostać w domu. Towarzystwo zdecydowało się na zmianę warunków przyznania premii.

...
Czytaj więcej

Szymon Ożóg na czele Nationale-Nederlanden PTE

Szymon Ożóg zostanie prezesem zarządu Nationale-Nederlanden PTE z dniem 15 kwietnia 2020 r. Zastąpi na tym stanowisku Grzegorza Chłopka.

...
Czytaj więcej

Przegląd prasy 9 kwietnia 2020 r.

Przegląd prasy 9 kwietnia 2020 r.

...
Czytaj więcej

PZU oferuje bezpłatną pomoc prawną

PZU uruchomiło pomoc prawną w związku z pandemią koronawirusa.

...
Czytaj więcej

Nowy wiceprezes Europa Ubezpieczenia

Europa Ubezpieczenia ma nowego wiceprezesa. Do zarządu dołączył Artur Chądzyński, będzie odpowiedzialny za finanse.

...
Czytaj więcej

Damian Ziąber nowym rzecznikiem prasowym UFG

Damian Ziąber został nowym rzecznikiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Do jego obowiązków będzie należała m.in. komunikacja z mediami. Przez ostatni rok Ziąber był rzecznikiem prasowym i dyrektorem komunikacji korporacyjnej Grupy PZU.

...
Czytaj więcej

Anna Janiczek p.o. prezes PZU Zdrowie

Rada Nadzorcza PZU Zdrowie SA zadecydowała o powołaniu w skład zarządu Anny Janiczek, która jednocześnie ma pełnić obowiązki prezesa zarządu spółki.

...
Czytaj więcej

Grupa MAK: Tarcza Antywirusowa

​Grupa MAK przygotowała specjalną broszurę, w której zebrała odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z epidemią koronawirusa wśród swoich klientów.

...
Czytaj więcej

Marsh, rynek finansowy i COVID-19

Red. beinsured poprosiła przedstawicieli instytucji z sektora finansowego o podzielenie się przemyśleniami, jak ich firma radzi sobie w tym trudnym czasie epidemii oraz jakie przewidują skutki pandemii w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw.

...
Czytaj więcej

Patrycja Kotecka dołącza do Zarządu LINK4

Rada Nadzorcza LINK4 poinformowała, że Patrycja Kotecka została powołana do zarządu spółki. Dotychczasowa dyrektor Pionu Marketingu dołącza do dwóch menedżerek – prezes Agnieszki Wrońskiej i Katarzyny Wojdyły – kierujących firmą od 2016 roku.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden zmienia swoje cele sprzedażowe zw. z COVID-19

Zarząd Nationale-Nederlanden, w związku z pandemią koronawirusa, podjął decyzję o finansowym wsparciu swoich przedstawicieli. Ponadto, zarząd zgodził się na obniżenie oczekiwanych wolumenów sprzedażowych.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance, rynek finansowy i COVID-19

Red. beinsured poprosiła przedstawicieli instytucji z sektora finansowego o podzielenie się pomysłami i przemyśleniami, jak ich firma radzi sobie w tym trudnym czasie epidemii.

...
Czytaj więcej

Colonnade, rynek finansowy i COVID-19

W czwartym wydaniu przestawiamy odpowiedzi uzyskane od Michała Duni, Dyrektora Finansowego w Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce.

...
Czytaj więcej

Stanowisku PIU dot. wytycznych ICT

PIU wzięła udział w konsultacjach publicznych projektu wytycznych EIOPA dot. zarządzania informacjami oraz technologiami komunikacyjnymi ICT oraz ich bezpieczeństwa. Przedstawiciel polskiego sektora ubezpieczeń pozytywnie ocenił propozycje.

...
Czytaj więcej

UNIQA, rynek finansowy i COVID-19

Paweł Dygas, dyrektor ds. kontroli, bezpieczeństwa, ryzyka, reasekuracji i antyfraudu UNIQA, odpowiada jak firma radzi sobie w czasie epidemii oraz jakie mogą nastąpić jej skutki.

...
Czytaj więcej

Andrzej Kiciński nowym zastępcą Rzecznika Finansowego

Na wniosek Rzecznika Finansowego, dr hab. Mariusza Jerzego Goleckiego, Minister Finansów powołał Andrzeja Kicińskiego na stanowisko zastępcy Rzecznika Finansowego.

...
Czytaj więcej

Kulik: dynamika sprzedaży ubezpieczeń zmniejszy się z powodu pandemii

Tomasz Kulik, członek zarządu PZU i CFO, podczas czatu inwestorskiego SII odniósł się do panującej obecnie pandemii i jej wpływu na sektor ubezpieczeń oraz politykę dywidendową ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Wiener wprowadził zdalną sprzedaż dla agentów

Wiener uruchomił możliwość zdalnej pracy dla swoich agentów. Będą oni mogli wystawiać polisy i dokonywać sprzedaży bez konieczności bezpośredniego spotykania się z klientami.

...
Czytaj więcej

Nowa prezes PZU: Zależy mi na kontynuowaniu wzrostów i osiąganiu kolejnych spektakularnych sukcesów

"Dołożę wszelkich starań, żeby ambitne cele, zarówno operacyjne, jak i finansowe, które stawia sobie grupa PZU, były z sukcesem realizowane" - powiedziała PAP Biznes Beata Kozłowska-Chyła, pełniąca obowiązki prezesa PZU.

...
Czytaj więcej

TUW TUW zmienia logo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zmieniło swoje logo.

...
Czytaj więcej

Bartosz Kwieciński Dyrektorem Marketingu i Sprzedaży Bezpośredniej w Generali

Bartosz Kwieciński został Dyrektorem Departamentu Marketingu i Sprzedaży Direct w Generali Polska. Na stanowisku zastąpił Martę Bartosiewicz.

...
Czytaj więcej

Co 5. Polka odkłada na swoją emeryturę

Aegon przygotował raport dot. stanu zabezpieczenia emerytalnego wśród kobiet. Publikacja powstała na bazie badań przeprowadzonych z 15 krajach na 5 kontynentach.

...
Czytaj więcej

Uszpolewicz: To był dobry rok dla grupy Avivy

Adam Uszpolewicz, Prezes Avivy, podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami, przedstawił wyniki finansowe Grupy Aviva Polska. Aviva pozostaje na stabilnym poziomie, z niewielkimi wzrostami. W ubiegłym roku łączny zysk spółek Avivy wyniósł 954 mln zł.

...
Czytaj więcej

mojePZU z „Certyfikatem prostej polszczyzny”

Serwis mojePZU otrzymał „Certyfikat prostej polszczyzny”. Jest to kolejne wyróżnienie dla PZU, które po raz czwarty zostało uhonorowane certyfikatem Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego za prostą i efektywną komunikację.

...
Czytaj więcej

Wyłudzenia na ponad 10 mln zł

Działalność grupy oszustów kosztowała trzy towarzystwa ubezpieczeń ponad 10 mln zł – donosi Puls Biznesu. Oszuści wyłudzali prowizje za rzekomo sprzedane ubezpieczenia. W śledztwie podejrzanych jest 28 osób.

...
Czytaj więcej

PKO Ubezpieczenia sponsorem tytularnym VIA Dolny Śląsk 2020

PKO Ubezpieczenia podpisało umowę sponsorską z organizatorami wyścigów kolarskich Via Dolny Śląsk; będzie sponsorem tytularnym 10. edycji wyścigu.

...
Czytaj więcej

AXA ubezpieczy Runmageddończyków

Organizatorzy Runmageddonu – popularnego biegu z przeszkodami – nawiązali współpracę z nowym ubezpieczycielem. Najbliższa edycja Zimowego Runmageddonu będzie pod patronatem AXY.

...
Czytaj więcej

Magdalena Paciejewska odpowiada za obszar direct w Avivie

Z początkiem lutego w Avivie jest nowy dyrektor ds. obszaby direct. Stanowisko to powierzono Magdalenie Paciejewskiej.

...
Czytaj więcej

Generali nagradza klientów zniżkami

Generali nagradza klientów, którzy posiadają ubezpieczenia na zdrowie i życie, zniżkami na inne ubezpieczenia w swojej ofercie.

...
Czytaj więcej

Andrzej Strejlau twarzą marki TUZ Ubezpieczenia

Andrzej Strejlau został twarzą marki TUZ Ubezpieczenia. Ogłoszenie opublikowano w dniu 80. urodzin słynnego trenera piłkarskiego i komentatora telewizyjnego.

...
Czytaj więcej

Grupa PZU wybuduje biurowiec we Wrocławiu

Grupa PZU zadecydowała o nowej inwestycji we Wrocławiu. Przy ul. Oławskiej 35 powstanie nowy biurowiec ubezpieczyciela. Zakończenie budowy planowane jest na II kwartał 2022 roku.

...
Czytaj więcej

PZU zmienia rzecznika prasowego

Piotr Bugajski, Dyrektor ds. Relacji z Mediami w PZU przejął funkcję Dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej, które do tej pory sprawował znany doskonale na rynku ubezpieczeniowym Damian Ziąber.

...
Czytaj więcej

PZU Życie ma nowego Prezesa

Po trzech latach z pełnienia funkcji prezesa PZU Życie zrezygnował Roman Pałac. Pozostaje on jednak w zarządzie spółki, aby dalej zajmować się projektami PZU Życie. Nowym prezesem spółki została Aleksandra Agatowska.

...
Czytaj więcej

Gazeta Bankowa wybrała najlepszych ubezpieczycieli 2019 r.

Gazeta Bankowa wybrała liderów sektora ubezpieczeniowego 2019 r. Wyróżnienia przyznano w dwóch konkursach - „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2019” oraz „Ubezpieczeniowy Menedżer 2019”.

...
Czytaj więcej

Anna Ralcewicz została szefową zespołu szkoleń w ERGO Hestii

Anna Ralcewicz objęła stanowisko Dyrektora ds. Szkoleń w STU ERGO Hestia. W zakłądie ubezpieczeń będzie szczególnie odpowiadać za rozwój zawodowy agentów.

...
Czytaj więcej

Sollers wyróżnił zakłady ubezpieczeń za wdrożone projekty cyfryzacji

​Z okazji 20-lecia działalności firma Sollers Consulting przyznała Sollers Awards. Otrzymały ją podmioty ubezpieczeniowe za osiągnięcia w dziedzinie transformacji cyfrowej: Zurich Germany, PZU, Warty, Beazley, Generali Polska i AXA Direct Japan.

...
Czytaj więcej

Roman Pałac przedstawił pierwsze cele nowej strategii PZU

Prezes PZU Życie Roman Pałac w wywiadzie z PAP Biznes powiedział, że prowadzone są już prace nad powstaniem nowej strategii PZU. Ma ona kłaść naciska na rozwój sektora usług zdrowotnych i wzbogacenia oferty dla klientów indywidualnych. 

...
Czytaj więcej

Aviva uczy swoich pracowników kompetencji IT

12 pracowników Avivyw zakończyło kurs testowania oprogramowania. W ten sposób spółka umożliwia przekwalifikowanie się i zdobycie nowych umiejętności w obszarze IT.

...
Czytaj więcej

UNIQA przejmie spółki AXA z Europy Środkowo-Wschodniej

​7 lutego 2020 r. AXA i Uniqa podpisały umowę przejęcia spółek należących do francuskiej grupy z Polski, Czech i Słowacji.

...
Czytaj więcej

Nowa lokalizacja centrali PZU

Grupa PZU podpisała list intencyjny z Grupą Skanska. W drugim kwartale 2022 r. pracownicy PZU przeniosą się do tymczasowej centrali w kompleksie Generation Park. Dotychczasowa siedziba PZU mieści się przy al. Jana Pawła II 24.

...
Czytaj więcej

Izabela Król dołączyła do zespołu UNIQA

Izabela Król dołączyła do zespołu UNIQA. Od lutego 2020 r. zajmie stanowisko dyrektora ds. rynku w pionie UNIQA dla Biznesu, który kompleksowo zajmuje się przedsiębiorcą.

...
Czytaj więcej

Sollers Consulting wchodzi na francuski rynek

Irina Ovcinicov, konsultantka w firmie Sollers Consulting, przedstawiła w rozmowie z agencją Newseria Biznes plany rozwoju firmy. Spółka zamierza rozpocząć działalność na rynku francuskim.

...
Czytaj więcej

Provident i AXA partnerami kina objazdowego

„Plan na kino” to objazdowy projekt, który ma docelowo trafić do ponad 100 polskich miejscowości: w tym takich, w których na co dzień na ma kina stałego. Wydarzenie organizuje Outdoor Cinema w partnerstwie z Provident Polska i AXA.

...
Czytaj więcej

Grupa Europ Assistance otworzyła oddział operacyjny w Tajlandii

W styczniu Grupa Europ Assistance rozpoczęła bezpośrednią działalność operacyjną w Tajlandii. Decyzja stanowi pierwszy element rozwoju grupy, stanowi też odpowiedź na potrzeby klientów z Polskich, podróżujących do tego kraju.

...
Czytaj więcej

TUW Medicum odwołało się od decyzji KNF

23 grudnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu TUW Medicum zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. Ze stanowiskiem KNF nie zgadza się zarząd ubezpieczyciela. W tej sprawie już złożono odwołanie.

...
Czytaj więcej

Superbrands dla UNIQA Polska

UNIQA została wyróżniona tytułem Superbrands 2020, tym samym znajdując się wśród najsilniejszych marek na polskim rynku. Wyróżnienie przyznano w kategorii ubezpieczenia i inwestycje.

...
Czytaj więcej

PZU inicjatorem Business Council of Growing Europe

Przedstawiciele 12 przedsiębiorstw Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) podpisali memorandum tworzące Business Council of Growing Europe. Celem inicjatywy jest promocja Europy Środkowo-Wschodniej, jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów.

...
Czytaj więcej

Konferencja „IT w Ubezpieczeniach” pod patronatem beinsured.pl

3 marca 2020 r. odbędzie się kolejna edycja konferencji „IT w Ubezpieczeniach”, którą beinsured.pl objęło patronatem medialnym.

...
Czytaj więcej

Generali z nagrodą za „zwinną transformację biznesu” w Polsce

Generali zostało wyróżnione za zastosowanie rozwiązań agile i „zwinną transformację biznesu” w Polsce. Wyróżnienie otrzymano podczas konferencji „Innovation in Insurance” organizowanej przez Sollers Consulting.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenia Warty wyróżnione

Ubezpieczenia Warty zostały wyróżnione w Konsumenckim Liderze Jakości GRAND PRIX 2019, programie konsumenckim realizowanym przez redakcję Strefy Gospodarki – dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.

...
Czytaj więcej

Millennium TFI i Comarch usprawnią obsługę PPK

Millenium TFI we współpracy z Comarchem udostępnia swoim klientom aplikację Comarch PPK – która bezkosztowo i szybko integruje system finansowo-księgowy firmy z systemem PPK Millenium TFI.

...
Czytaj więcej

Donoria zmienia markę na Howden Donoria

Donoria od 20 stycznia 2020 r. działa pod nazwą Howden Donoria. Wiceprezesem Howden Donoria został Hubert Kowalewski, który do tej pory był członkiem zarządu. Barbara Szulak objęła stanowi-sko dyrektora zarządzającego.

...
Czytaj więcej

Pomoc assistance dla seniorów

Europ Assistance Polska w informacji prasowej przypopomina o usługach asistance dla osób 60+. Świadczenia dobierane są do potrzeb starszych klientów. Produkty te dostarczają zarówno opieki medycznej jak i pomocy w razie domowych usterek.

...
Czytaj więcej

VIG Polska wyróżnił prezesów spółek z Grupy

Grupa VIG Polska podsumowała działalność swoich spółek. W zorganizowanym konkursie wyróżnienia otrzymało trzech prezesów: Anna Włodarczyk-Moczkowska (Wiener), Piotr Narloch, (InterRisk) oraz Michał Gomowski, (Benefia Ubezpieczenia).

...
Czytaj więcej

Deloitte Digital rozwija usługi dla sektora ubezpieczeniowego

Deloitte Digital rozbudowuje usługi w obszarze transformacji cyfrowej dla firm z sektora ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Robert Gowin i Łukasz Świerczek wyróżnieni „Za zasługi dla ubezpieczeń”

Polska Izba Ubezpieczeń wręczyła odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń” podczas Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 8 stycznia. Wśród laureatów znaleźli się m.in. członkowie zarządu Unum: Robert Gowin oraz Łukasz Świerczek.

...
Czytaj więcej

Magdalena Macko-Gizińska dołącza do zarządu Nationale-Nederlanden

Do zarządu Nationale-Nederlanden dołączyła Magdalena Macko-Gizińska. Nowa Chief Customer Officer będzie odpowiedzialna za planowanie oraz rozwój działań, które pomogą w budowaniu trwałych relacji z klientami.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie roku z Kancelarią Czublun Trębicki

Czy 2019 r. był dla przedsiębiorstw zajmujących się zewnętrznym doradztwem prawnym szczególnie trudny? Jakie wyzwania czekają branżę ubezpieczeniową w nowym roku? Autorem komentarza jest mec. Piotr Czublun z Kancelarii Czublun Trębicki.

...
Czytaj więcej

RF przekazuje formularz sprawozdania dla podmiotów rynku finansowego za 2019 r.

Rzecznik Finansowy przekazał link do aktywnego formularza umożliwiającego podmiotom finansowym złożenie sprawozdania za 2019 r.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie roku z Unum

Co jeszcze wydarzyło się w 2019 i jakie oczekiwania z 2020 r. wiąże Unum? Odpowiada Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Unum Życie TUiR S.A.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie roku z UNIQA

Jakie wyzwania czekają w 2020 r.? - odpowiada Jarosław Matusiewicz, prezes UNIQA Polska.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie roku z Prudential Polska

Jak 2019 r. zapisał się w historii Prudential Polska? Jakie oczekiwania wiążą z 2020 r.? Wypowiada się Jarosław Bartkiewicz – Prezes Prudential Polska.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie roku z Mondial Assistance

Jak Mondial Assistance zapamięta rok 2019 i co czeka branżę ubezpieczeniową w 2020 r.? Wypowiedzi dla redakcji beinsured udzielił Tomasz Frączek, prezes Mondial Assistance.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie Nationale-Nederlanden

Michał Hucał, członek zarządu ds. komercyjnych w Nationale-Nederlanden został mianowany CEO NN Węgry i NN Bułgaria. Jego funkcję w Polsce przejęła Edyta Fundowicz, dotychczasowa dyrektor ds. marketingu i rozwoju produktów.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie roku z Marsh Polska

Jak przedstawiciele branży ubezpieczeniowej wspominają 2019 r. i czego spodziewają się w nowym roku? Autorem wypowiedzi dla beinsured.pl jest Artur Grześkowiak - Prezes Marsh Polska.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie roku z Euler Hermes

Jaki był 2019 r., a jakie oczekiwania wobec 2020 r. ma Euler Hermes? Dla redakcji beinsured odpowiada Paul Flanagan, prezes TU Euler Hermes SA.

...
Czytaj więcej

Concordia Polska spółką akcyjną

Concordia Polska TUW przekształciło się 2 stycznia 2020 r. w spółkę akcyjną – Concordia Polska T.U. S.A.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie roku z KUKE

„Patrząc na rynek ubezpieczeń należności handlowych, czyli grupę 14. ubezpieczeń, trudno powiedzieć, by 2019 był rokiem przełomu” – powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie roku z Colonnade Insurance

Jakie wyzwania czekają na ubezpieczycieli w 2020 r. i jak wspominają 2019 r.? Redakcja beinsured.pl postanowiła zapytać o to przedstawicieli branży. Autorami komentarza są Marek Gurbała oraz Agata Grygorowicz.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia jedną z najlepszych pomorskich firm ostatnich 30 lat

ERGO Hestia została nagrodzona „Jedynką Gazety Wyborczej”. Uroczystość odbyła się w Gdańsku, gdzie uhonorowano przedstawicieli firm z województwa pomorskiego, które miały wpływ na rozwój gospodarki w ciągu ostatnich 30 lat.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie roku z Bacca

Jaki był 2019 dla branży ubezpieczeniowej? Co czeka nas w nowym roku? Redakcja beinsured.pl postanowiła zapytać o to przedstawicieli branży. Autorem komentarza jest Cezary Świerszcz, prezes zarządu Bacca.

...
Czytaj więcej

Najpopularniejsze artykuły na beinsured.pl w 2019 r.

Kolejny rok za nami. Rozpoczął się 2020: wyjątkowy, otwierający nową dekadę rok. Zanim jednak na dobre się w nim rozgościmy, wróćmy na chwilę do 2019 i sprawdźmy, które artykuły minionego roku były najciekawsze dla czytelników beinsured.pl.

...
Czytaj więcej

Subiektywne podsumowanie 2019 r.

Rok 2020 rozpoczęty. Z całą pewnością wielu z nas ma jakieś mniej, lub bardziej, poważne postanowienia: zrzucić kilogramy, przybrać na wadze, przebiec maraton, rzucić palenie, zaadoptować psa, zapisać się do partii politycznej, a może napisać biografię...

...
Czytaj więcej

Podsumowanie roku z Aviva

Rok 2020 rozpoczyna kolejną dekadę. Jaka była poprzednia i co branży ubezpieczeniowej może przynieść przyszłość? Redakcja beinsured.pl postanowiła zapytać o to przedstawicieli branży. Autorem podsumowania jest Adam Uszpolewicz, prezes Avivy.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie roku z Aegon Polska

Rok 2019 już za nami. Jaki był dla branży ubezpieczeniowej? Co czeka nas w nowym roku? Redakcja beinsured.pl postanowiła zapytać o to przedstawicieli branży. Autorem komentarza jest Marc van der Ploeg – prezes zarządu Aegon Polska.

...
Czytaj więcej

Marek Niechciał złożył dymisję z funkcji Prezesa UOKiK

20 grudnia 2019 r. Rada Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego powołała Marka Niechciała na członka zarządu UFG. Z tego powodu, Niechciał złożył dymisję z obecnie pełnionej funkcji Prezesa UOKiK, którą 23 grudnia przyjął Premier Mateusz Morawiecki.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW wręczył 5. certyfikat „Dobre Relacje z Pacjentem”

TUW PZUW wręczył 5. placówce certyfikat „Dobre Relacje z Pacjentem”. Tym razem, był to ZZOZ w Wadowicach. W imieniu załogi Szpitala odznaczenie odebrała Pani Beata Szafraniec, dyrektor placówki.

...
Czytaj więcej

RPP apeluje do zakładów ubezpieczeń o zmiany OWU odnoszące się do zaburzeń psychicznych

Rzecznik Praw Pacjentów wystąpił do towarzystw ubezpieczeń z apelem o dokonanie zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia w zakresie osób przechodzących kryzys psychiczny.

...
Czytaj więcej

2020 – historia (przynajmniej częściowo) alternatywna

​Zamieszanie na rynku dystrybucji ubezpieczeń wywołane licznymi kontrolami Komisji Nadzoru Finansowego doprowadziło do ogromnego przetasowania wśród podmiotów zaangażowanych w sprzedaż produktów ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Świąteczne wypadki

W czasie świątecznych przygotowań może zdarzyć się, że dojdzie do wypadku. W najnowszej informacji prasowej ANG Spółdzielnia podzieliła się swoimi obserwacjami na ten temat i na każdy przypadek zaproponowała odpowiednie ubezpieczenie.

...
Czytaj więcej

MetLife „Perłą Polskiej Gospodarki”

MetLife zostało docenione w XVII edycji rankingu „Perły Sektora Finansowego” przygotowywanego przez magazyn ekonomiczny „Polish Market” we współpracy z SGH.

...
Czytaj więcej

TU Europa udzieli zniżek za aktywność fizyczną

TU Europa zostanie partnerem aplikacji Boomerun. Ubezpieczyciel udzieli zniżek na swoje produkty użytkownikom aplikacji za ich aktywność fizyczną.

...
Czytaj więcej

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na tle większych ubezpieczycieli

TUW-y od lat funkcjonują na polskim rynku ubezpieczeń. W przeciwieństwie do spółek akcyjnych nie sprzedają ubezpieczeń w celu osiągnięcia jak najwyższego zysku dla „zewnętrznych” właścicieli.

...
Czytaj więcej

Co dalej z MetLife i Generali?

Reuters poinformował, że rozmowy w sprawie kupna dużej części europejskiego biznesu Assicurazioni Generali, w tym tego w Polsce, z amerykańskim MetLife utknęły na kwestiach finansowych – donosi Puls Biznesu.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie dla osób aktywnych

Coraz częściej osoby z kadry menadżerskiej i prezesi firm wybierają aktywny tryb życia, przeznaczając swój czas na wolny na intensywne treningi i uprawianie sportów. Dlatego każda kontuzja i konieczność rehabilitacji jest dla wyjątkowym utrudnieniem.

...
Czytaj więcej

PZU partnerem 11. edycji CFA Institute Research Challenge

28 listopada rozpoczęła się 11. edycja międzynarodowego konkursu CFA Institute Research Challenge. PZU jest nie tylko partnerem kolejnej decyzji, ale i spółką badaną przez młodych finansistów. Organizatorem w Polsce jest CFA Society Poland.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance uzyskało tytuł Top Marka 2019

Mondial Assistance został wymieniony w tegorocznym rankingu medialności brandów na polskim rynku.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie UFG

Do zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dołącza Radosław Bedyński. Stanowisko obejmie od 1 stycznia 2020 r.

...
Czytaj więcej

InterRisk z wyróżnieniem Godło Jakości za Pakiet Auto+

InterRisk otrzymało srebrne Godło Jakości za Pakiet Auto+. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii „Produkt najwyższej jakości”.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie na wypadek przestoju spowodowanego katastrofą pogodową szansą na przetrwanie firm

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych w informacji prasowej przedstawia korzyści z posiadania przez firmy ubezpieczenia na wypadek przestoju spowodowanego katastrofą pogodową.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie otworzyło placówkę własną w centrum Wrocławia

PZU Zdrowie otworzyło nową placówkę Centrum Medyczne PZU Zdrowie Wrocław Grabarska. Jest to pierwsza przychodnia własna PZU Zdrowie we Wrocławiu.

...
Czytaj więcej

ANG Spółdzielnia po raz piąty została uznana za Najlepszego Pracodawcę

Już po raz piąty do ANG Spółdzielnia trafił tytuł Kincentric Best Employer. Wyróżnienie jest przyznawane na podstawie wyników badań zaangażowania i satysfakcji pracowników. W 2019 roku w ANG osiągnęła je na poziomie 93%.

...
Czytaj więcej

Co piąty Polak przeczuwa, że wpadnie w kłopoty finansowe z powodu Świąt

Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group w najnowszej informacji prasowej przedstawia sytuację polskich gospodarstw w okresie świątecznym.

...
Czytaj więcej

Unum Życie angażującym miejscem pracy

Unum Życie otrzymało tytuł Najlepszego Pracodawcy 2019 w Polsce. Po raz siódmy zakład ubezpieczeń został doceniony przez Kincentric za budowanie angażującego miejsca pracy.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie podpisało umowę przedwstępną nabycia Tomma Diagnostyka Obrazowa SA

PZU Zdrowie przejmuje kolejną spółką z branży medycznej. Spółka zamierza nabyć 100 proc. akcji Tomma Diagnostyka Obrazowa SA. Oba podmioty podpisały już przedwstępną umowę.

...
Czytaj więcej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „TUW”

14 listopada br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Na Zgromadzeniu pojawił się m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski.

...
Czytaj więcej

UFG: nowy system przekazywania akt szkodowych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczyna budowę systemu ułatwiającego ubezpieczycielom przekazywanie akt szkodowych.

...
Czytaj więcej

Jaka polisa dla rodziny patchworkowej?

Coraz więcej Polaków żyje w rodzinach patchworkowych, co może oznaczać skomplikowanie sytuacji ubezpieczeniowej, jak i kwestii dziedziczenia.

...
Czytaj więcej

Komisja Europejska a branża ubezpieczeniowa

W najnowszym artykule na swoim blogu, PIU zastanawia się nad otoczeniem regulacyjnym branży ubezpieczeniowej w Unii Europejskiej, a w szczególności – działalnością Komisji Europejskiej.

...
Czytaj więcej

Supra Brokers S.A. bez Prezesa Zarządu

Dotychczasowy Prezes Zarządu Supra Brokers S.A. Rafał Holanowski z dniem 6 listopada przestał pełnić swoją funkcję. Do czasu wyłonienia nowego Prezesa Zarządu, obowiązki przejmuje Zarząd Spółki.

...
Czytaj więcej

Zorganizowana grupa wyłudzających odszkodowania rozbita przez policjantów i prokuratorów

„Policjanci z Garwolina pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Garwolinie rozbili grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani o kradzieże pojazdów, próby wyłudzenia odszkodowań od ubezpieczycieli oraz paserstwo” – poinformowała Policja Mazowiecka.

...
Czytaj więcej

Rekomendacje PIU dla nowego parlamentu

PIU na swoim blogu umieściła listę rekomendacji dla nowego parlamentu, które pozwolą upowszechnić ochronę ubezpieczeniową i pozytywnie wpłynąć na rozwój branży.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden wprowadza dodatkowy urlop ojcowski

Nationale-Nederlanden, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich pracowników, wprowadza dodatkowe dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.

...
Czytaj więcej

BLIK dostępny w sieci pośredników Generali

Generali umożliwiło płatność BLIKIEM we współpracujących sieciach agencyjnych. Klienci mogą płacić w ten sposób za każde ubezpieczenie w Generali oraz Proamie.

...
Czytaj więcej

Agencja Digital Kingdom obsługuje Grupę PZU w mediach społecznościowych

„Agencja Digital Kingdom po wygranym przetargu odpowiada za obsługę w mediach społecznościowych Grupy PZU” – czytamy na press.pl. Wcześniej Grupa PZU działała w mediach społecznościowych samodzielnie.

...
Czytaj więcej

Aneta Podyma-Milczarek wśród 25 Pereł Polskiego Biznesu

Prezes zarządu Unum – Aneta Podyma-Milczarek – otrzymała wyróżnienie w raporcie Gazety Finansowej, 25 Pereł Polskiego Biznesu.

...
Czytaj więcej

Lądek-Zdrój z główną nagrodą konkursu EKO HESTIA SPA

Lądek-Zdrój wygrał konkurs EKO HESTIA SPA. Komisja Konkursowa doceniła strategiczne podejście i długofalowe działania, związane z wykorzystaniem złóż geotermalnych. Na ręce burmistrza miasta przekazano główną nagrodę: 100 tys. zł.

...
Czytaj więcej

Unum Życie Firmą Przyjazną Klientowi

Unum Życie TuiR S.A. zostało wyróżnione godłem Firma Przyjazna Klientowi, które przyznaje się przedsiębiorstwom o najwyższym standardzie obsługi klienta. To już drugie takie wyróżnienie dla Unum.

...
Czytaj więcej

Podejście Polaków do emerytury

Według najnowszych danych ZUS średnie świadczenie emerytalno-rentowe wynosi 2236,84 zł brutto. Pomimo tak niskiego poziomu wypłat Polacy raczej nie myślą o pieniądzach w perspektywie dłużej niż bieżący miesiąc.

...
Czytaj więcej

Warta sprzedała wieżowiec, ale wciąż w nim zostaje

TUiR Warta sprzedało swój warszawski wieżowiec Warta Tower funduszowi Globalworth – poinformował Paweł Berłowski w Pulsie Biznesu. Pomimo sprzedaży budynku, Warta zostaje w nim na trzy lata.

...
Czytaj więcej

Regionalizacja kar za brak ubezpieczenia OC ppm.

Adam Abramowski, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawił propozycję regionalizacji minimalnej pensji, a więc dostosowanie jej wysokości do stopy życia w danym rejonie.

...
Czytaj więcej

Sfałszowała dokumenty dla ubezpieczycieli. Grozi jej nawet 8 lat pozbawienia wolności

Komenda Miejska Policji w Olsztynie poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia w sprawie o oszustwo i wyłudzenie kwoty 14 tys. zł świadczeń od zakładu ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Link4 wybrany Top Marką 2019

Link4 został wybrany Top Marką 2019 r. w kategorii ubezpieczenia komunikacyjne w konkursie Laur Konsumenta – poinformował na Twitterze rzecznik prasowy Link4, Maciej Krzysztoszek.

...
Czytaj więcej

Wypadki na autostradach co cztery kilometry

Compensa TU SA Vienna Insurance Group, wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi prowadzi ogólnopolską akcję edukacyjną Bezpieczna Autostrada. Statystycznie na każde cztery kilometry polskich autostrad zdarza się jeden wypadek.

...
Czytaj więcej

PZU wybrało agencję PR

Grupa PZU w październiku 2019 r. rozpoczęła współpracę z agencją d*fusion communication, która świadczy usługi public relations. Agencja została wybrana w drodze przetargu.

...
Czytaj więcej

Sejm zatwierdził rozszerzenie składu KNF i nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej

W dniu 16 października 2019 r., na 86. posiedzeniu Sejmu RP, uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

...
Czytaj więcej

Wyjazd w góry koniecznie z ubezpieczeniem

Europ Assistance w materiale prasowym przekonuje, że jesień to idealna pora roku na wędrówki po górach. Jednak przygotowując się do wyjazdu, szczególnie zagranicznego, konieczny jest zakup odpowiedniego ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie rozszerza portfolio o nową placówkę

PZU Zdrowie poszerzyło ofertę o nową placówkę – Centrum Medyczne PZU Zdrowie Polmedic w Radomiu. Oficjalne otwarcie odbyło się 16 października.

...
Czytaj więcej

AXA Polska na sprzedaż

Grupa AXA rozważa sprzedaż swoich spółek z rejonu Europy Środkowej, podaje Reuters. Kwota transakcji może wynieść od 400 do 800 mln euro.

...
Czytaj więcej

MF: reklamy i akwizycje kancelarii odszkodowawczych są zgodne z interesem osób poszkodowanych

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację ws. senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego wskazał, że przedstawione w projekcie rozwiązania wymagają korekty.

...
Czytaj więcej

S&P: PZU z ratingiem A- i pozytywna perspektywą

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowe ratingi kredytowe i oceny siły finansowej dla Grupy PZU. Wynik analizy utrzymał ocenę dla polskiego podmiotu na poziomie  'A-' i pozytywną perspektywę dla wszystkich spółek w Grupie.

...
Czytaj więcej

„Show French Touch” z ochroną ubezpieczeniową od EIB S.A.

Ochronę ubezpieczeniową dla gości i artystów wydarzenia „Show French Touch” zapewniło EIB S.A.

...
Czytaj więcej

Inicjator Innowacji 2019 dla Compensy

Nagrodę Inicjatora Innowacji 2019 w kategorii Duże Przedsiębiorstwa otrzymała Compensa TU SA Vienna Insurance Group. Konkurs organizował tygodnik Newsweek.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW partnerem Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

TUW PZUW po raz drugi było partnerem ubezpieczeniowym Samorządowego Forum Kapitału i Finansów – jednego z najważniejszych spotkań przedstawicieli samorządów, ich jednostek organizacyjnych oraz biznesu.

...
Czytaj więcej

INTER Ochrona Prawna w nowej odsłonie

INTER oferuje nową wersję ubezpieczenia Ochrona Prawna dla osób wykonujących zawód medyczny. Produkt zapewnia pokrycie kosztów obsługi prawnej i kosztów sądowych oraz szybką pomoc prawną.

...
Czytaj więcej

PIU nominowana do “Złotych Spinaczy”

Polska Izba Ubezpieczeń została nominowana do „Złotych Spinaczy” – najważniejszej polskiej nagrody w dziedzinie PR, organizowanej przez Związek Firm Public Relations.

...
Czytaj więcej

Adam Malinowski nowym członkiem Zarządu spółek SIGNAL IDUNA

Akcjonariusze spółek SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i SIGNAL IDUNA Życie TU S.A. złożyli Adamowi Malinowskiemu propozycję objęcia stanowiska Szefa Sprzedaży z dniem 1 listopada 2019 r.

...
Czytaj więcej

Assistance samochodowy najpopularniejszy wśród Polaków

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Europ Assistance Polska – assistance samochodowy jest najpopularniejszą usługą pomocową wśród Polaków.

...
Czytaj więcej

Christoph Witte awansował na stanowisko Dyrektora Generalnego Credendo

W dniu 1 października 2019 r. Christoph Witte został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie NNW od InterRisk uzyskało tytuł Rodzinna Marka Roku

InterRisk TU SA Vienna Insurance Group zostało nagrodzone tytułem Rodzinna Marka Roku 2019 za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków EDU Plus.

...
Czytaj więcej

DataWalk wygrywa kolejny kontrakt w międzynarodowej grupie ubezpieczeniowej

Kooperativa wybrała DataWalk – polską platformę analityczną, używaną przez m.in. służby specjalne czy instytucje rządowe. DataWalk ma wspierać towarzystwo ubezpieczeń w walce z wyłudzeniami.

...
Czytaj więcej

Generali najlepszą grupą ubezpieczeniową na świecie według Forbesa

Generali zyskało najwyższą pozycję wśród grup ubezpieczeniowych w rankingu Forbesa „The World's Best Regarded Companies” („Najlepiej oceniane firmy na świecie”).

...
Czytaj więcej

AXA w gronie najlepszych marek

​AXA otrzymała wyróżnienie Superbrands 2020. Tytuł przyznawany jest przez konsumentów markom, które są przez nich uznawane za godne zaufania, o dobrej reputacji i z ofertą produktów najwyższej jakości.

...
Czytaj więcej

PZU ma już 1500 biur agentów wyłącznych

W ciągu dwóch lat liczba biur agentów współpracujących wyłącznie z PZU wzrosła o prawie połowę. Obecnie klienci mogą skorzystać z usług agentów wyłącznych ubezpieczyciela w ponad 1500 placówkach. Wynik ten to efekt przyjętej w 2017 roku strategii PZU.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia z nowym rzecznikiem prasowym

​Marcin Dybuk został zastępcą dyrektora biura komunikacji i rzecznikiem prasowym STU ERGO Hestia.

...
Czytaj więcej

Marek Brandt został Country Managerem w Credendo

Z dniem 1 października 2019 r. Marek Brandt zacznie pełnić funkcję Country Managera polskiego oddziału Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. Na stanowisku zastąpi Christopha Witte.

...
Czytaj więcej

Compensa: jakie działania należy podjąć po stłuczce

Compensa w informacji prasowej wymienia 5 rzeczy, które powinien zrobić poszkodowany po stłuczce, aby sprawnie przebiegł proces likwidacji szkód z obowiązkowego OC ppm.

...
Czytaj więcej

Compensa zwyciężyła w krajowym etapie European Business Awards

Compensa TU otrzymała nagrodę „National Winner” w kategorii The Digital Technology Award. Wyróżnienie przyznawane jest przez European Business Awards. Compensa została nagrodzona za rozwiązanie zastosowane w procesach likwidacji szkód.

...
Czytaj więcej

MetLife organizuje konkurs dla małych firm

„Każdy ważny w pracy” to hasło nowego konkursu MetLife. Jego celem jest nagrodzenie małych przedsiębiorstw, które dbają o indywidualne potrzeby pracowników.

...
Czytaj więcej

Aviva: ponad 20 pracowników skorzystało z urlopu dla ojców

Z początkiem roku Aviva wprowadziła nowe benefity dla swoich pracowników. Wśród ich znalazł się m.in. dodatkowy urlop dla ojców z tytułu narodzin dziecka.

...
Czytaj więcej

Banki i ubezpieczyciele zacieśniają współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa

ZBP i PIU podpisały porozumienie o współdziałaniu w obszarze cyberbezpieczeństwa. Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych inicjatyw dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa banków, ubezpieczycieli oraz ich klientów.

...
Czytaj więcej

Małgorzata Ślepowrońska prezesem UFG

Rada Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego powoła Małgorzatę Ślepowrońską na stanowisko prezesa UFG.

...
Czytaj więcej

Janusza Momencika dziwne wypadki #11

Kontrola z Urzędu Ochrony Danych Osobowych toczyła się w najlepsze, gdy do biura Janusza Momencika zapukał nieoczekiwany gość.

...
Czytaj więcej

Grzegorz Kulik został Dyrektorem Generalnym Polskiego Oddziału Colonnade Insurance

Grzegorz Kulik objął stanowisko Dyrektora Generalnego Polskiego Oddziału Colonnade Insurance S.A. W zakładzie ubezpieczeń odpowiada za strategię i działanie spółki na polskim rynku.

...
Czytaj więcej

PZU zaprezentuje pakiet ubezpieczeń dla cyklistów na X Targach Rowerowych KIELCE BIKE-EXPO

W dniach 19- 21 września br. odbędą się jubileuszowe, X Międzynarodowe Targi Rowerowe Kielce BIKE-EXPO. Podczas imprezy PZU wraz z partnerem - Polskim Stowarzyszeniem Rowerowym zaprezentuje kompleksowy pakiet ubezpieczeń opracowany z myślą o rowerzystach.

...
Czytaj więcej

EIOPA powołała Grupę ds. etyki cyfryzacji ubezpieczeń

EIOPA powołała Konsultacyjną Grupę Ekspertów ds. Etyki Cyfryzacji w Ubezpieczeniach. Jej celem będzie wspieranie Urzędu w tworzeniu zasad cyfrowej odpowiedzialności w branży ubezpieczeniowej.  

...
Czytaj więcej

Howden Broking Group i RKH Specialty łączą się. Z fuzji zyska polska spółka Donoria

Hyperion zadecydował o połączeniu dwóch swoich spółek: Howden Broking Group (HGB) i RKH Speciality (RKH). Podmioty będą funkcjonować pod wspólną marką Howden. Na fuzji zyska także polska Donoria.

...
Czytaj więcej

MEN przypomina o zasadach funkcjonowania ubezpieczeń w szkołach

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zestawienie zmian w zakresie bezpieczeństwa w szkole, które zaczęły funkcjonować w roku szkolnym 2019/2020.

...
Czytaj więcej

Ochrona ubezpieczeniowa dla najemców i lokatorów

Co czwarta osoba najmująca mieszkanie przynajmniej raz coś w nim uszkodziła. A jedynie co dziesiąty najemca kupuje ubezpieczenie, które chroni go przed finansowymi skutkami takich zdarzeń. To główne wnioski płynące z raportu „Ubezpieczenia dla lokatorów”.

...
Czytaj więcej

Zainteresowanie prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi nie spada. Są one alternatywą dla publicznej opieki zdrowotnej

Compensa TU w informacji prasowej zwraca uwagę na niską jakość usług realizowanych w ramach publicznej służby zdrowia. Polacy narzekają na długi czas oczekiwania na wizytę u lekarza. Przekłada się to na wzrost zainteresowania prywatnymi ubezpieczeniami.

...
Czytaj więcej

NWZ PZU: zwiększono maksymalną liczbę członków zarządu PZU

​W dniu 6 września 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PZU. Podczas NWZ dokonano zmian w Statucie PZU m.in. w zakresie maksymalnej liczby członków Zarządu.

...
Czytaj więcej

Interpelacja ws. stanowiska rządu dot. ustawy o kancelariach odszkodowawczych

W interpelacji nr 33366 skierowanej do prezesa Rady Ministrów w sprawie senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego zapytano o dalsze prace rządu nad regulacjami.

...
Czytaj więcej

Rajmund Rusiecki w zarządzie Concordia Polska TUW

Rajmund Rusiecki został powołany do zarządu Concordia Polska TUW. W związku z tym jest już członkiem Zarządów obu spółek Concordia Ubezpieczenia – Grupa Generali. Odpowiada w nich za sprzedaż zarówno ubezpieczeń majątkowych, jak i życiowych.

...
Czytaj więcej

RF: rodzice coraz częściej indywidualnie nabywają ubezpieczenia NNW dla swoich dzieci

Ubezpieczenia NNW oferowane w placówkach szkolnych zazwyczaj mają niską sumę ubezpieczenia i ograniczony zakres ochrony. Eksperci z Biura Rzecznika Finansowego zwracają uwagę, by przed przyłączeniem się do takiej polisy zapoznać się z OWU.

...
Czytaj więcej

Najczęstsza metoda wyłudzeń odszkodowań to wypadki komunikacyjne

Andrzej Popielski, prezes porównywarki ubezpieczeń porowneo.pl, w rozmowie z Newseria Biznes odwołuje się do danych PIU. Wynika z nich, że w 2017 r. oszuści wyłudzili 138 mln zł odszkodowań, prawie połowa z nich pochodziła z ubezpieczeń komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Piotr Głowski zostanie wiceprezesem Unilink

Z dniem 1 października 2019 r. do zarządu Unilink dołączy Piotr Głowski, obejmując stanowisko wiceprezesa. W Grupie przejmie odpowiedzialność za zarządzanie sprzedażą i marketingiem.

...
Czytaj więcej

Janusza Momencika dziwne wypadki #10

Janusz Momencik niemal zlany potem przekroczył próg w drzwiach do sali konferencyjnej. Cztery osoby siedzące wokół stołu nie sprawiały wrażenia przyjaźnie nastawionych. Ostatecznie kontrola przetwarzania danych osobowych to nie przelewki...

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele przenoszą swoje aktywa z UK 

Do tej pory brytyjskie zakłady ubezpieczeń przeniosły do nowych siedzib na Starym Kontynencie aktywa o łącznej wartości 61 mld funtów. Transfer związany jest z brexitem i obowiązkiem zapewnienia realizacji świadczeń wobec klientów z UE.

...
Czytaj więcej

LINK4: polisa elementem wyprawki szkolnej

LINK4 w materiale prasowym przypomina rodzicom o wyposażeniu dziecko w odpowiednią ochronę ubezpieczeniową na początek nowego roku szkolnego. Zdaniem ubezpieczyciela, polisa powinna stanowić element szkolnej wyprawki.

...
Czytaj więcej

DAS zmienia model komunikacji i wizerunku marki

DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej odświeżyło swoją komunikację. Ubezpieczyciel promuje się pod nowym hasłem: „DAS - Ubezpieczenia prawne na każdy dzień” oraz zmienia szereg innych elementów wizerunkowych.

...
Czytaj więcej

Andrzej Miron został członkiem zarządu Nationale-Nederlanden ds. technologii

Andrzej Miron przejmie odpowiedzialność za obszar IT w Nationale-Nederlanden jako członek zarządu ds. technologii oraz CIO (Chief Information Officer). Andrzej Miron będzie koordynował i nadzorował wdrażanie nowych technologii.

...
Czytaj więcej

TU Europa udzieli gwarancji ubezpieczeniowej Rainbow Tours na sumę 190 mln zł

​TU Europa zawarła umowę gwarancji ubezpieczeniowej z Rainbow Tours na kolejny rok. Suma udzielonej gwarancji opiewa na kwotę 190 mln zł.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie uruchamia stomatologię

​PZU Zdrowie otwiera gabinety stomatologiczne w swoich placówkach. Od sierpnia usługi stomatologiczne oferowane są w centrum medycznym w Warszawie. Ubezpieczyciel wkrótce uruchomi je także dla pacjentów w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

...
Czytaj więcej

Aviva Polska finalistą międzynarodowego konkursu innowacji technologicznych

Aviva Polska została finalistą międzynarodowego konkursu innowacji technologicznych 2019 BAI Global Innovation Awards.

...
Czytaj więcej

UNIQA uznana za Przyjaciela Klientów

​UNIQA zdobyła odznakę Customers’ Friend – Przyjaciel Klientów. Wyróżnienie przyznawane jest przez szwajcarską organizację ICERITAS instytucjom, które budują dobre relacje ze swoimi klientami i zapewniają im najlepszej jakości usługi.

...
Czytaj więcej

Baltin: Allianz stanie się bardziej smart

Matthias Baltin, prezes zarządu Allianz Polska, gościł w programie #RZECZoBIZNESIE. Podczas rozmowy podkreślił, że polski rynek ma duże znaczenie w Europie. Wskazał też, w jakich kierunkach zamierza rozwijać się zarządzana przez niego spółka.

...
Czytaj więcej

Będą odszkodowania dla rolników, których uprawy zostały zniszczone wskutek suszy

Premier Mateusz Morawiecki podczas II Ogólnopolskiego Święta "Wdzięczni Polskiej Wsi" w Kolnie zapowiedział, że rolnicy poszkodowani wskutek suszy otrzymają odszkodowanie z budżetu państwa.

...
Czytaj więcej

PZU planuje uruchomić program lojalnościowy dla akcjonariuszy

​PZU dostrzega potencjał rozwoju w sektorze prywatnych inwestorów. Ubezpieczyciel zamierza uruchomić specjalny program lojalnościowy dla posiadaczy akcji spółki. Na razie nie zdradza, co dokładnie zaoferuje swoim akcjonariuszom.

...
Czytaj więcej

Małe tablice rejestracyjne to kłopot dla ubezpieczycieli

Od 2018 r. samochody mogą posiadać małe tablice rejestracyjne. Tego typu rejestracja może stanowić problem dla ubezpieczycieli, ponieważ niektóre TU nie przystosowały swoich formularzy do tego rodzaju tablic.

...
Czytaj więcej

Compensa w zestawieniu najlepszych przedsiębiorstw

Compensa TU SA Vienna Insurance Group znalazła się na prestiżowej europejskiej liście „Ones to Watch”, opublikowanej w lipcu 2019 roku przez European Business Awards.

...
Czytaj więcej

LINK4 współpracuje z Wirtualną Polską

W ramach współpracy WP brand studio wyprodukowało dla LINK4 sześcioodcinkowy cykl „Mamy mają moc”, który będzie emitowany w cyklu tygodniowym w serwisach internetowych należących do Wirtualnej Polski.

...
Czytaj więcej

Concordia partnerem konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Rozpoczął się Internetowy Konkurs KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Partnerem konkursu została Concordia Ubezpieczenia – Grupa Generali.

...
Czytaj więcej

AXA partnerem strategicznym Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Firmy rodzinne stanowią ponad połowę małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, a ich udział w PKB kraju szacuje się na poziomie 18%.

...
Czytaj więcej

Prezes zarządu ERGO Pro przejął udziały w spółce

ERGO Lebensversicherung AG sprzedaje udziały w ERGO Pro prezesowi zarządu, Peterowi Grudniakowi. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że w partnerstwie dystrybucyjnym nie zachodzą żadne zmiany.

...
Czytaj więcej

PZU wspiera innowacje

Grupa PZU rozwija kolejne innowacje ze startupami z akceleratora MIT Enterprise Forum CEE. W ramach 6. edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE PZU zaprosił do współpracy cztery startupy.

...
Czytaj więcej

PZU: wdrożenie platformy Comarch Asset Management

Wdrożenie w Grupie PZU jest jednym z elementów optymalizacji procesów obsługowo-księgowych, realizowanej w zakresie ewidencji i wyceny lokat spółek Grupy PZU.

...
Czytaj więcej

Nowy członek zarządu ERGO Hestii

1 sierpnia br. Rada Nadzorcza ERGO Hestii powołała Justynę Wajs na stanowisko Członka Zarządu ds. Sprzedaży i Technologii.

...
Czytaj więcej

PZU rozpatruje zwiększenie maksymalnej liczby członków zarządu

Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PZU, które odbędzie się 6 września, zostanie podjęta decyzja w sprawie zwiększenia maksymalnej liczby członków zarządu spółki do ośmiu.

...
Czytaj więcej

KIRP apeluje o zakaz reklamy dla doradców odszkodowawczych

KRIP wydała stanowisko ws. projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

...
Czytaj więcej

Łukasz Świerczek Członkiem Zarządu Unum Życie

Rada Nadzorcza Unum Życie TUiR S.A. powołała w skład Zarządu Łukasza Świerczka, który odpowiedzialny będzie za Pion Prawno-Administracyjny spółki.

...
Czytaj więcej

Nowa struktura organizacyjna UNIQA

​Rada nadzorcza spółek UNIQA Polska zatwierdziła zmiany w strukturze organizacyjnej przygotowane przez zarząd. Są one związane z nową strukturą organizacyjną towarzystw ubezpieczeniowych UNIQA w Polsce.

...
Czytaj więcej

PZU szuka praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji

Prezes PZU Życie Roman Pałac wypowiedział się dla Polskiej Agencji Prasowej na temat nowych technologii w sektorze ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Unum Życie otwiera kolejne biura

Spółka Unum Życie TUiR wynajęła cztery nowe biura: dwa w Warszawie, jedno w Olsztynie i Poznaniu.

...
Czytaj więcej

Powstała platforma do sporządzania opinii medycznych w sporach o odszkodowanie za błąd lekarza

​W marcu tego roku została uruchomiona platforma Med4Law, której operatorem jest start-up MLaw. Serwis umożliwia szybkie uzyskanie opinii medycznej w przypadku sporu pacjenta z placówką medyczną wskutek wystąpienia błędu.

...
Czytaj więcej

Beata Graczyk Dyrektorem Prévoir w Polsce

Decyzją Rady Nadzorczej w dniu 1 lipca 2019 r. Beata Graczyk została powołana na stanowisko Dyrektora Oddziału Prévoir - Vie Groupe Prévoir S.A. w Polsce.

...
Czytaj więcej

Compensa wyjaśnia, jak ubezpieczyć dziecko na wakacje

Compensa w informacji prasowej wyjaśnia rodzicom, jakie ubezpieczenie powinni kupić na wakacyjny wyjazd swoich dzieci.

...
Czytaj więcej

Podsumowanie 83. posiedzenia Sejmu

​W dniach 3-4 lipca br. odbyło się 83. posiedzenie Sejmu, podczas którego Izba przyjęła m.in. rozwiązania dla frankowiczów i kredytobiorców, zerowy PIT dla osób do 26. roku życia oraz przepisy mające na celu zapobieganie zatorom płatniczym.

...
Czytaj więcej

Marka Wiener już oficjalnie funkcjonuje na polskim rynku

5 lipca 2019 r., po formalnej rejestracji nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym, na rynku ubezpieczeniowym zagościła nowa marka – Wiener. Jest to nowy wizerunek Gothaer TU S.A., który w lutym br. dołączyl do Grupy VIG.

...
Czytaj więcej

Grzegorz Kulik zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Allianz

Grzegorz Kulik złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu obu spółek Allianz Polska. W Grupie odpowiadał za obszar sprzedaży.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele muszą być gotowi na klienta z epoki jutra

​Nowoczesne technologie są wyzwaniem nie tylko dla przedstawicieli branży ubezpieczeniowej. Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę, że na rynek wchodzi właśnie nowe, wymagające pokolenie konsumentów.

...
Czytaj więcej

Pracownicy obsługi klienta bez prywatnej opieki medycznej

​Kasjerzy i sprzedawcy zazwyczaj stanowią pierwszą linię kontaktu z daną marką handlową. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Pracuj.pl, najwięcej ogłoszeń rekrutacyjnych dotyczy pracowników sektora handlu oraz osób zajmujących się obsługą klienta.

...
Czytaj więcej

Janusza Momencika dziwne wypadki #2

Anzelm Hyc odszedł z tego świata na skutek obrażeń, jakich doznał w wypadku samochodowym, kiedy to był uprzejmy rozwalić się swoim Fordem RS, wchodząc ze zbyt dużą prędkością w zakręt na torze wyścigowym pod Kielcami...

...
Czytaj więcej

Ponad 10 mln Polaków wybiera się autem na wakacje

Jak wynika z badania dotyczącego wakacyjnych planów Polaków, ponad 20 mln osób wybiera się w tym roku na urlop. Znacza większość z nich (10,3 mln osób) planuje dotrzeć na miejsce własnym autem, z czego 2,3 mln osób uda się swoim samochodem za granicę.

...
Czytaj więcej

Ryszard Micyk w Radzie Nadzorczej TUW Medicum

W dniu 27.06.2019 r. Walne Zgromadzenie Udziałowców TUW Medicum powołało Ryszarda Micyka na członka Rady Nadzorczej towarzystwa ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Piotr Głowski zostanie prezesem Santander Aviva

Piotr Głowski zostanie prezesem towarzystw ubezpieczeniowych Santander Aviva. Z końcem sierpnia br. z funkcji CEO rezygnuje Krzysztof Charchuła.

...
Czytaj więcej

Polska Izba Ubezpieczeń rozpoczęła współpracę z OneMulti w zakresie PR

Polska Izba Ubezpieczeń wybrała agencję PR OneMulti do obsługi w zakresie public relations, doradztwa komunikacyjnego i tworzenia wizerunku Izby oraz jej ekspertów.

...
Czytaj więcej

Zwyczajne Walne Zebranie SPBUiR

W dniu 25 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

...
Czytaj więcej

Nowy Zarząd Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

​Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w dniu 25 czerwca br. wybrało nowy skład Zarządu.

...
Czytaj więcej

PZU zadba o długość życia Polaków

​27 czerwca miało miejsce coroczne Spotkanie Czwartkowe PZU w Łazienkach Królewskich. Paweł Surówka, prezes PZU, podczas swego wystąpienia zapowiedział, że w strategii Grupy po 2020 r. znajdą się obok celów biznesowych także kwestie społeczne.

...
Czytaj więcej

Janusza Momencika dziwne wypadki #1

Z lekkim przymrużeniem oka przedstawiamy przygody naszego dzielnego sprzedawcy ubezpieczeń i jego zmagania z tą niełatwą profesją. Na początek – „narodziny Janusza Momencika dla branży ubezpieczeniowej” 😊.

...
Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie TUW TUW wybrało zarząd na kolejną kadencję

W dniu 24 czerwca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUW „TUW”. Podczas ZWZ zostało udzielone absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

...
Czytaj więcej

PZU lauretem Efma & Accenture Insurance Awards 2019

Ubezpieczyciel wygrał w dwóch kategoriach Efma&Accenture Insurance Awards 2019. PZU zdobyło główną nagrodę w konkursie Efma & Accenture Insurance Awards 2019 w kategorii workforce transformation.

...
Czytaj więcej

Wiener pojawi się na polskim rynku w przyszłym miesiącu

​Gothaer TU S.A. rozpoczyna proces rebrandingu. Prawdopodobnie w lipcu spółka będzie już funkcjonować pod nową nazwą Wiener TU S.A. Zmiana jest wynikiem przejęcia towarzystwa ubezpieczeń przez Vienna Insurance Group.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie uruchamia kiosk telemedyczny

​PZU Zdrowie uruchomiło pierwszy kiosk telemedyczny. Jest to mobilny gabinet, w którym pacjent ma możliwość wykonania diagnostyki za pomocą aparatury telemedycznej, a także wideokonsultacji z lekarzem.

...
Czytaj więcej

Obau.pl w nowej odsłonie

Ogólnopolska Baza Agentów Ubezpieczeniowych, która istnieje od 2011 r., zmieniła szatę graficzną portalu, a także przebudowała menu. Celem zmian jest uatrakcyjnienie publikowanych treści dla czytelników.

...
Czytaj więcej

Liczne zastrzeżenia rządu do projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

​Rada Ministrów przyjęła stanowisko wobec projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. RM wyraziła poparcie dla kierunku prac, jednak przedstawiła też liczne zastrzeżenia.

...
Czytaj więcej

Vienna Life otrzymała nagrodę Portfel Roku od tygodnika Wprost

Vienna Life została wyróżniona w kategorii „Innowacje i rozwiązania przyszłości”. Tygodnik nagrodził ubezpieczyciela za innowację jaką było wprowadzenie e-podpisu w ubezpieczeniach życiowych.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW było partnerem międzynarodowej konferencji dla sektora medycznego

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych po raz kolejny był partnerem międzynarodowej konferencji „Hospital & Healthcare Management”. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli sektora medycznego.

...
Czytaj więcej

S&P Global Ratings przyznało PZU ocenę A-

Agencja ratingowa S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingową PZU ze stabilnej do pozytywnej. Jednocześnie rating siły finansowej PZU pozostał na poziomie A-.

...
Czytaj więcej

Akcjonariusze KUKE powołali zarząd spółki na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KUKE S.A. w dniu 14 czerwca br. powołało zarząd spółki. WZA zadecydowało o utrzymaniu na kolejną trzyletnią kadencję dotychczasowego składu. Zgodnie z decyzją WZA, prezesem spółki pozostaje Janusz Władyczak.

...
Czytaj więcej

Grupa PZU wyróżniona za wysoką jakość relacji inwestorskich

Grupa PZU została wyróżniona w rankingu Extel Surver 2019 za jakość relacji inwestorskich w Polsce. W badaniu doceniono spółkę, prezesa Pawła Surówkę oraz dyrektora finansowego Tomasza Kulika i podległy mu obszar relacji inwestorskich.

...
Czytaj więcej

Adam Łoziak wiceprezesem UNIQA przez kolejną kadencję

​Adam Łoziak ponownie został wybrany na stanowisko wiceprezesa obu spółek UNIQA. Funkcję tę będzie sprawował przez najbliższe trzy lata.

...
Czytaj więcej

Klienci CUK Ubezpieczenia mogą korzystać z aplikacji mobilnej

Ubezpieczyciel uruchomił aplikację mobilną, dzięki której klienci CUK Ubezpieczenia będą mogli mieć dostęp do swoich polis bezpośrednio w smartfonie.

...
Czytaj więcej

Polscy przedsiębiorcy są winni ubezpieczycielom ponad 161,4 mln zł

Z informacji prasowej Krajowego Rejestru Długów BIG wynika, że zadłużenie przedsiębiorców wobec towarzystw ubezpieczeń przekroczyło 161 mln zł. Co istotne, trzy lata temu wynosiło ono 63 mln zł. Największy dług mają spółki z sektora transportu i handlu.

...
Czytaj więcej

Warta z nową siedzibą w wieżowcu Warsaw UNIT

Warta została strategicznym najemcą biurowca Warsaw UNIT. Firma zajmie niemal 20 tys. mkw. powierzchni biurowej. To jedna z największych umów najmu podpisanych w ostatnich latach na stołecznym rynku biurowym.

...
Czytaj więcej

Raport Roczny STU ERGO Hestia 2017 wyróżniony w konkursie Klubu Twórców Reklamy KTR

​Raport Roczny Grupy ERGO Hestia 2017 pt. „Poznanie. Trajectory of bodies” otrzymał złoto w kategorii Design (Brand Identity) w konkursie Klubu Twórców Reklamy KTR. Autorkami publikacji są: Agnieszka Mastalerz oraz Aleksandra Matyas.

...
Czytaj więcej

Udaremniono próbę wyłudzenia odszkodowania

​Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją bydgoskiej komendy udaremnili próbę wyłudzenia odszkodowania od zakładu ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Votum rośnie dzięki sprawom bankowym

Kancelaria odszkodowawcza Votum przedstawiła dane finansowe za I kw. 2019 r. Spółka poza wyższymi przychodami odnotowała też wzrost liczby nowych spraw z obszaru bankowości.

...
Czytaj więcej

Grzegorz Buczkowski ponownie wybrany na Przewodniczącego AMICE

Walne Zgromadzenie AMICE wybrało ponownie Grzegorza Buczkowskiego na Przewodniczącego Rady Dyrektorów. Funkcję tę będzie sprawował przez kolejne trzy lata.

...
Czytaj więcej

Falck Centra Medyczne i NZOZ Starówka dołączyły do sieci PZU Zdrowie

PZU Zdrowie sfinalizowało zakup 100 proc. udziałów w spółkach Falck Centra Medyczne i NZOZ Starówka. W połowie maja zgodę na przejęcie wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zakup stanowi największą dotychczasową akwizycję spółki z Grupy PZU.

...
Czytaj więcej

STU ERGO Hestia podsumowuje ubiegły rok. Ubezpieczyciel zebrał ponad 6,5 mld zł składki

STU ERGO Hestia podało wyniki finansowe za 2018 r. Ubezpieczyciel uzyskał rekordowy przypis składki na poziomie ponad 6,5 mld zł oraz wynik techniczny w wysokości blisko 413 mln zł.

...
Czytaj więcej

Unum: popularność ubezpieczeń na życie będzie rosnąć

Jakie postawy wobec ryzyka nieprzewidzianych wydatków przyjmuje społeczeństwo amerykańskie i polskie? To główne pytanie najnowszego badania Unum Insight. Wyniki badania przedstawiła w serwisie Newseria Biznes Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Unum.

...
Czytaj więcej

Czy ubezpieczyciele po raz kolejny podniosą wysokość składki OC ppm.?

Na stronie porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl został opublikowany artykuł. Postawiono w nim tezę, że wniosek Rzecznika Finansowego, złożony do SN ws. odszkodowań dla osób bliskich zajmujących się ofiarami wypadków w ciężkim stanie, może wpłynąć na cenę OC.

...
Czytaj więcej

Co dalej z kancelariami odszkodowawczymi?

​Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł na temat konieczności regulacji kancelarii odszkodowawczych. W artykule została postawiona teza, że prace nad projektem nie posuwają się do przodu.

...
Czytaj więcej

Generali wyróżnione za portal pracowniczy

​Generali Polska otrzymało wyróżnienie w konkursie Power of Content Marketing Awards 2019. Kapituła konkursu nagrodziła ubezpieczyciela za Gecon - wewnętrzny portal dla pracowników.

...
Czytaj więcej

PZU będzie propagować ideę prostego języka

​PZU przystąpiło do porozumienia zakładającego tworzenie standardów językowych zrozumiałych dla obywateli. Oprócz zakładu ubezpieczeń propagowanie idei prostego języka zadeklarowało kilkanaście innych instytucji.

...
Czytaj więcej

Andrzej Płachta dołączył do zarządu Aegon Polska

Andrzej Płachta dołączył do zespołu Aegon Polska, obejmując funkcję Członka Zarządu Aegon TUnŻ oraz Aegon Services. W towarzystwie będzie odpowiadał za obszary operacji oraz IT.

...
Czytaj więcej

Brokerzy ubezpieczeniowi po raz kolejny docenili Compensę Życie i STU ERGO Hestię

Compensa Życie TU S.A. Vienna Insurance Group i STU ERGO Hestia zostali wyróżnieni nagrodą Fair Play przyznawaną przez brokerów ubezpieczeniowych. Nagrody są wręczane spółkom za stosowanie dobrych praktyk biznesowych.

...
Czytaj więcej

Zaostrza się konkurencja na rynku porównywarek ubezpieczeniowych

Na polskim rynku została uruchomiona nowa porównywarka ubezpieczeń ocenapolis.pl. O projekcie opowiada red. portalu fintek.pl Marcin Grabiec, ekspert w ocenapolis.pl.

...
Czytaj więcej

LINK4 po raz kolejny nagrodzone za najbardziej efektywną kreację marki ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciel już po raz trzeci otrzymał srebrną Panterą Kantara. W tegorocznej edycji po raz pierwszy o przyznaniu nagrody decydowali konsumenci, a nie przedstawiciele rynku finansowego.

...
Czytaj więcej

PZU likwiduje szkody po klęskach żywiołowych w ciągu 24h

PZU podczas piątkowej konferencji prasowej poinformowało o zakończeniu likwidacji szkód zgłoszonych przez mieszkańców gminy Wojciechów powstałych w wyniku przejścia trąby powietrznej.

...
Czytaj więcej

UNIQA Polska uruchomiła profil na Facebooku

UNIQA Polska zdecydowała o utworzeniu profilu na Facebooku. Wejście w kolejny kanał SM ma przyczynić się do lepszej obsługi klientów i budowy wizerunku ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

PZU szuka stabilnych możliwości rozwoju

Przejmowanie innych podmiotów nie jest obecnie priorytetowym celem Grupy PZU. Potencjalne inwestycje nie mogą mieć negatywnego wpływu na rentowność Grupy, czytamy na łamach Money.pl.

...
Czytaj więcej

E-ubezpieczenia są możliwe (cz. I)

O procesie automatyzacji, tworzeniu technologicznych rozwiązań i zmianie paradygmatu funkcjonowania organizacji opowiada w rozmowie z beinsured.pl Maciej Kloze, wiceprezes Grupy Europa.

...
Czytaj więcej

PZU partnerem strategicznym impact’19

W trakcie wydarzenia dla gości zostanie udostępniona kosmiczna strefa networkingowa PZU. Około 6000 gości weźmie udział w wydarzeniu. Wśród nich przedstawiciele władz, świata nauki oraz biznesu.

...
Czytaj więcej

Nowy przewodniczący rady nadzorczej Aviva TUnŻ

Mariusz Grendowicz został powołany na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Jest pierwszym niezależnym członkiem rady nadzorczej Grupy Avivy w Polsce, który objął stanowisko jej przewodniczącego.

...
Czytaj więcej

MetLife partnerem Programu PAYBACK

Do grona partnerów Programu PAYBACK dołączyła jedna z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Uczestnicy Programu będą mogli otrzymać do 8 tys. punktów, korzystając z wybranych ofert ubezpieczyciela.

...
Czytaj więcej

Świat przyspiesza a za nim ubezpieczenia

Coroczny Kongres PIU to okazja do dyskusji na temat zmian i wyzwań, z jakimi będzie musiał zmierzyć się sektor finansowy. Jednym z prelegentów Kongresu był dr Grzegorz Linderberg, który próbował przybliżyć słuchaczom, jak zmienia się świat.

...
Czytaj więcej

Klienci CUK Ubezpieczenia już od roku mogą zbierać Punkty PAYBACK

Mija rok od włączenie się multiagencji CUK Ubezpieczenia do programu PAYBACK. Dzięki tej współpracy klienci zebrali 43 mln punktów i średnio obniżyli składki ubezpieczeniowe o 10%.

...
Czytaj więcej

INTER Polska porusza problem starzenia się pracowników służby zdrowia

Służba zdrowia w najbliższych latach będzie mierzyć się ze zjawiskiem starzenia się personelu medycznego. To problem dla placówek i specjalistów, którzy pozostają aktywni zawodowo.

...
Czytaj więcej

Marek Woszczyna przejmie odpowiedzialność za OC dla firm w Avivie

Marek Woszczyna z początkiem czerwca przejmie odpowiedzialność za rozwój linii biznesowej ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla firm w Avivie. Andrzej Wasilewski, dotychczasowy szef tego działu, zrezygnował ze współpracy z towarzystwem ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie ochrony prawnej podczas wakacyjnych wyjazdów

DAS Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w komunikacie prasowym wskazuje na korzyści z posiadania ubezpieczenia ochrony prawnej podczas wakacyjnych wyjazdów.

...
Czytaj więcej

PZU wyróżnione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” wyróżniło 15 dobrych praktyk realizowanych przez Grupę PZU w obszarze CSR.

...
Czytaj więcej

Yanosik ma już 10 lat

Yanosik obchodzi 10-lecie swojej obecności na polskim rynku. Z tej okazji spółka podsumowuje najistotniejsze sukcesy i zmiany, jakie dokonała.

...
Czytaj więcej

Projekt regulujący kancelarie odszkodowawcze utknął

Prace nad projektem ustawy o działalności kancelarii odszkodowawczych zatrzymały się. Do 15 kwietnia br. Ministerstwo Sprawiedliwości miało zakończyć etap konsultacji rządowego stanowiska ws. projektu.

...
Czytaj więcej

Koncentracja rynku brokerskiego

Na rynku brokerskim nastąpi przejęcie. Spółka WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi zapowiedziała plan przejęcia dwóch podmiotów: Krajowe Biuro Brokerskie oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance: jakie ubezpieczenia na majówkę

Europ Assistance w materiale prasowym zachęca osoby udające się na majówkę do zakupu dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej.  

...
Czytaj więcej

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze a pożar budynku gospodarczego

Compensa TU w materiale prasowym wyjaśnia, w jaki sposób likwidowana jest szkoda w postaci pożaru budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolniczego. W komunikacie przypomniano też o obowiązku posiadania ubezpieczenia OC rolniczego.

...
Czytaj więcej

Generali: AutoClaims wyróżnione w konkursie technologicznym

Platforma Generali AutoClaims została wyróżniona podczas uroczystej Gali XVII edycji Konkursu Technologicznego Gazety Bankowej - Lider 2018.

...
Czytaj więcej

Na rynku pojawiła się nowa porównywarka ubezpieczeń turystycznych

W porównywarce finansowej smart.bankier.pl pojawiła się możliwość porównania ubezpieczeń turystycznych pięciu firm ubezpieczeniowych.

...
Czytaj więcej

Compensa nagrodzona za innowacje

Ubezpieczyciel otrzymał nagrodę za innowacyjne rozwiązanie z zakresie kwotacji flot leasingowych za pośrednictwem web service, podczas konferencji „Flotowe Trendy 2019”.

...
Czytaj więcej

Link4 Mama wyróżnione na Techno Biznes 2019

Gazeta Bankowa zorganizowała galę Techno Biznes 2019, podczas której wręczono nagrody dla zwycięzców konkursów Lider 2019 i Hit 2019.

...
Czytaj więcej

Compensa ma nową siedzibę w Lublinie

Lubelski oddział ubezpieczyciela ma nową siedzibę w nowoczesnym biurowcu przy ulicy Nałęczowskiej 16.

...
Czytaj więcej

LINK4 z wyróżnieniem dla najlepszego cyfrowego ubezpieczyciela

Decyzją kapituły Konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń LINK4 został nagrodzony tytułem Najlepszego Cyfrowego Ubezpieczyciela 2018.

...
Czytaj więcej

PZU Najbardziej Przyjaznym Ubezpieczycielem

​PZU został wyróżniony prestiżowym tytułem Najbardziej Przyjaznego Ubezpieczyciela podczas XIII Insurance Forum. Kapituła konkursu doceniła szereg inicjatyw i działań realizowanych przez zakład ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia uznana za najlepszą firmę ubezpieczeniową

Podczas XIII Insurance Forum STU ERGO Hestia po raz kolejny zwyciężyło w kategorii „Najlepsza Firma Ubezpieczeniowa”.

...
Czytaj więcej

W których miastach porównywarki ubezpieczeń są najpopularniejsze?

Ubea.pl sprawdziła, w których rejonach Polski mieszkańcy najczęściej obliczają składki OC przez internet.

...
Czytaj więcej

Assistance.tv świętuje trzecie urodziny

Mondial Assistance przypomina, że od trzech lat istnieje strona internetowa skierowana do branży finansowo-ubezpieczeniowej, na której znajdują się m.in. materiały wideo oraz teksty na temat szeroko pojętego rynku ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance: rozszerza użyteczność aplikacji GEO Care

Europ Assistance Polska powiększyła grupę użytkowników aplikacji mobilnej GEO Care, która umożliwia śledzenie trasy przejazdu usługodawcy.

...
Czytaj więcej

Zmiany w zarządzie TFI PZU

Rada Nadzorcza TFI PZU powołała do zarządu spółki Dariusza Laska. Zmian dokonano również w strukturze menedżerskiej obszaru inwestycji. Z kolei Robert Kubin, nadzorujący pion inwestycji, obejmie funkcję prezesa PZU TFI.

...
Czytaj więcej

Chatbot Warty w aplikacji Facebook Messenger z nową funkcjonalnością

Warta umieściła wyszukiwarkę agentów w chatbocie na swoim profilu w aplikacji Facebook Messenger oraz odświeżyła narzędzie dostępne na stronie internetowej firmy.

...
Czytaj więcej

PZU przeznaczy 2,4 mld zł na wypłatę dywidendy

Rada Nadzorcza PZU zatwierdziła proponowaną przez zarząd spółki kwotę dywidendy w wysokości 2,4 mld zł. Oznacza to, że towarzystwo będzie wypłacać 2,8 zł na akcję, o 30 gr. więcej niż przed rokiem. 

...
Czytaj więcej

RESO Europa Service prowadzi biuro detektywistyczne

Od początku kwietnia 2019 r. RESO Europa Service prowadzi biuro detektywistyczne, które zostało utworzone w dziale bezpieczeństwa wewnętrznego.

...
Czytaj więcej

LINK4 po raz drugi uznane za Great Place To Work

TU LINK4 po raz kolejny otrzymało tytuł Wspaniałego Miejsca Pracy. Wyróżnienie przyznawane jest organizacjom na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród pracowników firm.

...
Czytaj więcej

Damian Ziąber dołącza do Grupy PZU

Damian Ziąber został nowym dyrektorem Biura Komunikacji Korporacyjnej Grupy PZU. Zastąpił Marka Barana, który pozostanie w strukturach Grupy.

...
Czytaj więcej

Roman Pałac zostanie prezesem PZU Życie przez kolejną kadencję

Rada Nadzorcza PZU Życie SA powołała zarząd spółki na kolejną kadencję. Prezesem towarzystwa, do 31 grudnia 2022 r., pozostanie Roman Pałac. 

...
Czytaj więcej

Prezes STU ERGO Hestia Piotr Śliwicki z tytułem CEO of The Year

Piotr M. Śliwicki, prezes Grupy ERGO Hestia, otrzymał nagrodę European Leadership Awards w kategorii CEO of The Year. Kapituła konkursowa doceniła jego zasługi dla stworzenia od podstaw silnej marki i firmy na polskim rynku ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Chcieli wyłudzić 500 tys. zł za spaloną łódź

Prokuratura Okręgowa w Koninie zapobiegła próbie wyłudzenia z zakładu ubezpieczeń 500 tys. zł odszkodowania za upozorowany wypadek komunikacyjny, w wyniku którego spłonęła ubezpieczona łódź.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden wspiera aplikację Boomerun

Aplikacja Boomerun została partnerem Nationale-Nederlanden. Narzędzie stanowi platformę wymiany aktywności fizycznej użytkowników na zniżki w programach lojalnościowych.

...
Czytaj więcej

Arkadiusz Terlikowski zostanie dyrektorem IT w Avivie

Z początkiem maja funkcję dyrektora IT w Avivie przejmie Arkadiusz Terlikowski. Zastąpi on na tym stanowisku Piotra Jachimczyka, który z końcem marca br. zrezygnował z dalszej współpracy z ubezpieczycielem. 

...
Czytaj więcej

Marta Skowron-Moszkowicz nową rzeczniczką prasową i PR managerem Prudential w Polsce

​Damian Ziąber, dotychczasowy rzecznik prasowy i PR manager Prudential w Polsce, po ponad pięciu latach kończy współpracę z ubezpieczycielem. Jego obowiązki z dniem 8 kwietnia obejmie Marta Skowron-Moszkowicz.

...
Czytaj więcej

Allianz Polska partnerem Światowego Biegu Wings for Life

W ramach promocji wydarzenia powstał film, we współpracy z Allianz Polska, w którym przedstawiono historię narciarza alpejskiego, poruszającego się na wózku.

...
Czytaj więcej

Rusza 14. PZU Półmaraton Warszawski

PZU siódmy rok z rzędu współpracuje z Fundacją Maratonu Warszawskiego – organizatorem biegów w stolicy. Spółka została sponsorem tytularnym 14. Półmaratonu Warszawskiego oraz 41. Maratonu Warszawskiego, który odbędzie się jesienią.

...
Czytaj więcej

Nowi członkowie Rady Nadzorczej PZU SA

Rada Nadzorcza ubezpieczyciela powołała Zarząd spółki, w tym jego prezesa, Pawła Surówkę, na kolejną kadencję, która potrwa do 31 grudnia 2022 r.

...
Czytaj więcej

PZU i Alior Bank uruchomią innowacyjną platformę pożyczkową

PZU i Alior Bank prowadzą prace nad powstaniem platformy pożyczkowej Cash. Narzędzie będzie dedykowane pracodawcom, którzy w ten sposób będą chcieli wprowadzić nowy benefit w postaci szybkich i nisko oprocentowanych pożyczek dla pracowników.

...
Czytaj więcej

Porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych to oszczędność czasu i pieniędzy

W serwisie technologicznym Wirtualnej Polski został opublikowany artykuł nt. kalkulatorów online do szacowania składek ubezpieczenia OC ppm.

...
Czytaj więcej

Wyniki UNIQA Polska za 2018 r.

Grupa UNIQA zakończyła poprzedni rok z rekordowym wynikiem finansowym w wysokości 62,9 mln zł. W dziale I wyniósł on 8,4 mln zł, tj. dwa razy więcej niż na koniec 2017 r. Z kolei biznes majątkowy zwiększył się o 12%, do poziomu 54,4 mln zł.

...
Czytaj więcej

EIOPA: kolejne Q&A w zakresie unijnych aktów prawnych

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował kolejne zestawienie odpowiedzi dot. unijnych aktów prawnych.

...
Czytaj więcej

Warta otrzymała wyróżnienie „Gwiazda Jakości Obsługi”

Ubezpieczyciel po raz czwarty z rzędu otrzymał wyróżnienie „Gwiazda Jakości Obsługi”.

...
Czytaj więcej

Unum Życie z tytułem Mistrz Biznesu 2018

Magazyn Businessman.pl przyznał Unum Życie tytuł Mistrz Biznesu w kategorii ubezpieczenia. Spółka została doceniona za wysokie wyniki finansowe, jakie osiągnęła w roku 2018 w obliczu nowych wyzwań.

...
Czytaj więcej

Maciej Karasiński na stanowisku prezesa Aviva PTE

Maciej Karasiński od kwietnia obejmie funkcję prezesa Aviva PTE w związku z rezygnacją Michała Herbicha z tego stanowiska z końcem marca br.

...
Czytaj więcej

Spotkanie Efma Insurance Council w siedzibie PZU

Laboratorium Innowacji PZU było współorganizatorem spotkania Efma Insurance Council, jakie odbyło się 11 marca br. w siedzibie PZU. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rynku ubezpieczeniowego i bankowego z 11 europejskich krajów.

...
Czytaj więcej

Zarząd TUZ TUW bez zmian

29 stycznia 2019, Piotr Zadrożny został powołany na kolejną, trzyletnią kadencję Prezesa Zarządu TUZ TUW.

...
Czytaj więcej

AXA Partners chce promować ubezpieczeniowe startupy

AXA Partners wraz z Accelpoint rozpoczyna rekrutację startupów z sektora insurtech. Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie finansowe oraz mentoring ekspertów.

...
Czytaj więcej

PZU wyróżnione na Mobile Trends Awards

7 marca 2019 r. w Krakowie odbyła się gala Mobile Trends Awards. PZU zdobyło główną nagrodę w kategorii Społeczne/CSR za akcję „Zwolnij przy szkole. Dziecko bezpieczne na drodze” zrealizowaną wraz z NaviExpert we wrześniu i październiku 2018 roku.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden: dbałość o zdrowie to domena kobiet

Z raportu Nationale-Nederlanden wynika, że regularnym badaniom poddaje się 64% kobiet i jedynie 51% mężczyzn. Panowie natomiast częściej myślą o zabezpieczeniu finansowym na wypadek choroby.

...
Czytaj więcej

Iwona Szczęsna dołączyła do PIU

Od marca Polska Izba Ubezpieczeń jest wspierana przez kolejnego eksperta rynku ubezpieczeniowego. Do PIU dołączyła Iwona Szczęsna, która pokieruje pracami nowego biura PIU w Brukseli.

...
Czytaj więcej

LINK4 stawia na automatyzację i digitalizację

LINK4 we współpracy z firmą Nexpertis chce zautomatyzować wewnętrzne procesy biznesowe. W tym celu wykorzystana zostanie technologia WEBCON BPS.

...
Czytaj więcej

Czy dojdzie do rekordowej fuzji na rynku brokerów ubezpieczeniowych?

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł, z którego wynika, że Aon rozważa złożenie oferty kupna pośrednika ubezpieczeniowego Willis Towers Watson.

...
Czytaj więcej

Gothaer TU w Grupie VIG

W dniu 28.02.2019 r. doszło do finalizacji umowy między Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) a Gothaer Finanzholding AG. Na jej mocy VIG nabył 100% akcji Gothaer TU S.A.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden wprowadziło usługi concierge dla pracowników

Aleksandra Paszkiewicz, członek zarządu Nationale-Nederlanden ds. HR, w rozmowie z money.pl opowiada, w jaki sposób zakład ubezpieczeń radzi sobie z uzyskaniem i utrzymaniem wykwalifikowanych pracowników.

...
Czytaj więcej

PZU z nowym Dyrektorem Zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu

Arkadiusz Gęsicki został Dyrektorem Zarządzającym ds. Rozwoju Biznesu w Grupie PZU. Gęsicki posiada ponad 14-letnie doświadczenie w pracy dla instytucji finansowych, w tym dla PZU, zdobyte w doradztwie strategicznym.

...
Czytaj więcej

Link4 w czołówce rankingu UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po raz ósmy podsumował jakość danych przekazywanych przez towarzystwa ubezpieczeń do ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych OC i AC.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW: szkolenia „Bezpieczny Poród”

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników uruchomił cykl bezpłatnych szkoleń „Bezpieczny Poród”.

...
Czytaj więcej

Wojciech Rabiej członkiem zespołu mfind

Wojciech Rabiej będzie pełnił funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów oraz rozwój biznesu.

...
Czytaj więcej

PZU Cracovia Maraton: rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń

Już po raz 18. odbędzie się PZU Cracovia Maraton, w którym mogą wziąć udział również niepełnosprawni zawodnicy poruszający się na wózkach.

...
Czytaj więcej

Aviva: na rynku pozostaną tylko podmioty, które inwestują w cyfrowy rozwój

W 2017 r. prezes Grupy Aviva Mark Wilson powiedział, że zarządzana przez niego spółka rozpoczyna proces przekształcania się z firmy ubezpieczeniowej na technologiczną. Polska spółka efektywnie naśladuje brytyjskiego właściciela.

...
Czytaj więcej

Prace nad projektem ustawy o świadczeniu usług odszkodowawczych wstrzymane. O projekcie wypowie się rząd

W środę, 13 lutego, miało miejsce I czytanie senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (druk nr 3136).

...
Czytaj więcej

KUKE ma nowego rzecznika prasowego. Został nim Marcin Jedliński

Marcin Jedliński został rzecznikiem prasowym i dyrektorem Biura Komunikacji Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE S.A.).

...
Czytaj więcej

Przestępcy wyłudzili prawie 2 mln zł odszkodowań

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Olsztyna wspólnie z Prokuratorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie zatrzymali 4 osoby nielegalnie prowadzące działalność gospodarczą.

...
Czytaj więcej

W przyszłym tygodniu odbędzie się I czytanie projektu ustawy regulującej branżę odszkodowawczą

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka opublikowała harmonogram najbliższych posiedzeń. Zawarto w nim m.in. pierwsze czytanie projektu ustawy dot. działalności kancelarii odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

CUK Ubezpieczenia z nowym spotem reklamowym

Od 10 lutego w jednej ze stacji telewizyjnych będą emitowane spoty, w których przedstawiciel CUK ubezpieczenia spróbuje zachęcić do porównania cen OC i AC 30 ubezpieczycieli w jednym miejscu.

...
Czytaj więcej

Warta z Laurem Konsumenta

Dwa produkty Warty otrzymały I miejsce i Złote Godło w kategoriach: Ubezpieczenia na życie oraz Ubezpieczenia domu i mieszkań.

...
Czytaj więcej

TUW „TUW” współpracuje z Wielkopolską Izbą Rolniczą

W dniu 25 stycznia br. TUW „TUW” podpisało z Wielkopolską Izbą Rolniczą umowę o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej „Gospodarna Wielkopolska”.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia: Polscy menedżerowie wesprą międzynarodowe struktury Grupy ERGO

Adam Roman i Justyna Wajs zostali powołani na ważne stanowiska w strukturze Grupy ERGO. Dzięki temu Polska odgrywać będzie większą rolę jako centrum kompetencyjne międzynarodowego ubezpieczyciela obecnego w ponad 30 krajach na świecie.

...
Czytaj więcej

Prezes RESO Przewodniczącym Rady Gospodarczej w Suwałkach

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu RESO Europa Service, został przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk.

...
Czytaj więcej

LINK4 z wyróżnieniem w obszarze PR

Ubezpieczyciel otrzymał godło Inwestor w Kapitał Ludzki. W tym samym czasie reprezentantka LINK4 została finalistką prestiżowego konkursu TOP HR Manager in Action.

...
Czytaj więcej

PZU partnerem serwisu lifestylowego

Ubezpieczyciel został partnerem nowego serwisu Papaya.Rocks i tym samym kontynuuje współpracę z młodymi twórcami.

...
Czytaj więcej

KUKE otrzymało Godło Firma Przyjazna Klientowi

KUKE zostało uhonorowane Godłem Firma Przyjazna Klientowi w roku 2018. Najwyżej ocenione w badaniu kompetencje KUKE to m.in. warunki i kompleksowość oferty, rzetelność i wiarygodność oraz kompetencje i uprzejmość pracowników.

...
Czytaj więcej

Uwarunkowania rozwoju sektora instytucji pożyczkowych w Polsce

W czwartek, 24 stycznia, Grupa Europa zorganizowała kolejne „Europejskie Śniadanie”. Tym razem do udziału w wydarzeniu zaproszono przedstawicieli instytucji sektora pożyczkowego. Spotkanie odbyło się przy wsparciu Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych.

...
Czytaj więcej

LINK4 rozpoczyna współpracę z Lumi

Lumi to nowy dostawca na rynku energii. Marka należąca do Grupy Kapitałowej PGE będzie prowadzić działalność na terytorium Warszawy.

...
Czytaj więcej

TFI PZU wyróżnione przez agencję informacyjną ISBnews za platformę inPZU

TFI PZU zostało nagrodzone w konkursie organizowanym przez agencję informacyjną ISBnews. Towarzystwo zwyciężyło w kategorii „Rewolucjonista” za uruchomienie platformy internetowej inPZU do zakupu produktów inwestycyjnych.

...
Czytaj więcej

Prezydent zainauguruje działalność Domu Polskiego w Davos

Prezydent Andrzej Duda zainauguruje działalność Domu Polskiego w Davos. Jest to pierwsza tego typu polska inicjatywa w Davos. Dom Polski to wspólny projekt PZU oraz Banku Pekao.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele wspierają polskie startupy

LINK4 to kolejne towarzystwo ubezpieczeń, które wspiera polskie startupy. LINK4 wraz z PZU wspierają tegoroczną edycję MIT Enterprise Forum Poland.

...
Czytaj więcej

Projekt ustawy dot. rynku odszkodowawczego skierowany do I czytania

W dniu 16 stycznia 2019 r. został skierowany do I czytania senacki projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. Projektowi nadano druk nr 3136.

...
Czytaj więcej

SALTUS: nowy dyrektor działu ubezpieczeń zdrowotnych

Xenia Kruszewska została nowym Dyrektorem Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Funkcję tę pełni od stycznia br.

...
Czytaj więcej

PZU wspiera program akceleracyjny dla startupów

15 stycznia br. rozpoczęła się rekrutacja akceleratora MIT Enterprise Forum CEE, adresowanego do startupów z Polski oraz czternastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

...
Czytaj więcej

Tabela z kwotami zadośćuczynień powstanie do końca roku

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace wewnątrzresortowe nad wprowadzeniem instytucji  powetowania, dowiedziała się red. Dziennika Gazety Prawnej.

...
Czytaj więcej

PZU stawia na marketing efektywnościowy

Ubezpieczyciel planuje przetarg, który wyłoni agencję odpowiedzialną za działania z zakresu performance marketing.

...
Czytaj więcej

BAS krytycznie o petycji PIDiPO dot. ustawy o kancelariach odszkodowawczych

​Biuro Analiz Sejmowych odpowiedziało na petycję Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych ws. wprowadzenia zmian w projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

...
Czytaj więcej

Wyłoniono zwycięzców MIT EF

MIT Enterprise Forum Poland to program akceleracyjny, którego partnerem jest PZU. W 5. edycji wzięło udział 18 start-upów.

...
Czytaj więcej

Nowe technologie sprzyjają ubezpieczycielom i klientom

Jednym z pozytywnych aspektów rozwoju technologicznego jest możliwość spersonalizowania oferty dla konkretnego klienta. Cyfryzacja i nowe technologie coraz śmielej wykraczają w sektor ubezpieczeniowy.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden otrzymało tytuł „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2018”

Gazeta Bankowa wyróżniła najlepszych ubezpieczycieli. Nationale-Nederlanden zostało wybrane najlepszym ubezpieczycielem w kategorii ubezpieczenia na życie.

...
Czytaj więcej

Prezes PIU został członkiem Rady Konsultacyjnej ds. PPK

​W dniu 7 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych. Do udziału w pracach organizacji został powołany Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). 

...
Czytaj więcej

Pracownicy Gothaer wyróżnieni przez PIU

7 stycznia br. odbyło się wręczenie odznaczeń „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Polska Izba Ubezpieczeń nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu z informacją o wyróżnionych.

...
Czytaj więcej

INTER Polska: Klauzula Agresji Pacjenta

Pracownicy służby zdrowia narażeni są na agresję ze strony pacjentów. Szpitale organizują szkolenia na temat postępowania z trudnymi pacjentami. Z kolei INTER Polska oferuje polisę z Klauzulą Agresji Pacjenta.

...
Czytaj więcej

NBP wystosowało uwagi do projektu rozporządzenia ws. wpłat na pokrycie kosztów nadzoru przez ZU

NBP skierował do Ministra Finansów uwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

Eksperci Concordii wezmą udział w konferencjach Farmera

10 stycznia rozpoczyna się cykl siedmiu konferencji regionalnych Farmera pod hasłem „Przez Innowacyjność do Sukcesu”, którego partnerem jest Concordia Ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Braintri wdraża hiPRO Connector w Benefia Ubezpieczenia

Braintri wdraża platformę insurtech hiPRO Connector w Benefia Ubezpieczenia. Składki za OC i AC rozłożone na miesięczne raty są dostępne przez aplikację mobilną Benefia24.

...
Czytaj więcej

PZU Zdrowie nabyło 100% udziałów SZOZ Multimed w Oświęcimiu

Przejęcie przez PZU Zdrowie jest kolejnym krokiem ubezpieczyciela w umacnianiu swojej pozycji w południowej części Polski.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance: kontynuujemy usprawnianie procesów obsługi klientów

Rok 2018 był dla Europ Assistance Polska czasem wdrożeń zaawansowanych technologii. Dzięki nim klienci odczuli zmianę i obsługiwani są szybciej i skuteczniej.

...
Czytaj więcej

Akt oskarżenia ws. wyłudzenia odszkodowań przez kancelarię odszkodowawczą

Prokuratora Okręgowa w Lublinie zakończyła śledztwo ws. wyłudzeń przez doradcę odszkodowawczego. Właścicielce kancelarii prawnej postawiono zarzut przywłaszczania ponad 615 tys. zł odszkodowań przyznanych poszkodowanym przez zakłady ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Z jakimi wyzwaniami zmierzą się ubezpieczyciele w 2019 r.?

Puls Biznesu zapytał zakłady ubezpieczeń o to, jakie wyzwania czekają branżę w 2019 r. Najczęściej wymieniano PPK, dostosowanie ofert do potrzeb nowej generacji klientów oraz digitalizację procesów.

...
Czytaj więcej

Generali powołało członków Rad Nadzorczych spółek Concordia

​19 grudnia br. zostały uzupełnione składy Rad Nadzorczych spółek Concordia. Zmiany są wynikiem zakończenia procesu przejęcia Concordia Capital S.A. i Concordia Polska TUW przez Generali.

...
Czytaj więcej

Generali rozszerza Program Rabatowy o produkty dla zwierząt

Generali uzyskało kolejnego partnera w Programie Rabatowym. Klienci towarzystwa z ważną polisą ubezpieczenia domu lub mieszkania mogą skorzystać ze zniżki na zakupu w internetowym sklepie zoologicznym Max&Mrau.

...
Czytaj więcej

Eksperci Compensy oszacowali skalę szkód z filmu „Kevin sam w domu”

Każdego roku w okresie świątecznych jednym z filmów, który z pewnością znajdzie się w telewizji jest „Kevin sam w domu”. W nawiązaniu do fabuły filmu eksperci Compensy postanowili oszacować straty jakie ponieśli rodzice tytułowego Kevina.

...
Czytaj więcej

Debata o propozycji regulacji branży odszkodowawczej

Redakcja Rzeczpospolitej zorganizowała debatę wokół projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

...
Czytaj więcej

UNIQA wyższy wynik techniczny po 3 kw. 2018 r.

Zarówno spółka majątkowa, jak i życiowa UNIQA odnotowała wyższy wynik finansowy i techniczny po 3 kwartałach 2018 r. W sumie Grupa na koniec września br. wypracowała 37,6 mln zł przypisu składki.

...
Czytaj więcej

Uniqa chce zachować pozycję liderem na rynku ubezpieczeń dla spółdzielni mieszkaniowych 

Uniqa przedstawiła swoją strategię na lata 2019-2023. Ubezpieczyciel chce utrzymać zajmowaną pozycję lidera na rynku ubezpieczeń dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jednocześnie zwiększając swoje udziały na tym rynku i przypis składki.  

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia laureatem konkursu Złoty Zderzak

Sopockie towarzystwo ubezpieczeń po raz szósty z rzędu zajęło miejsce na podium w konkursie Złoty Zderzak. Wyróżnienie jest efektem wysokiej oceny jakości współpracy z ubezpieczycielem przez właścicieli serwisów samochodowych.

...
Czytaj więcej

Czy zdjęcia satelitarne przyśpieszą proces likwidacji szkód?

Inwestycja w nowe technologie to jedna z dróg rozwoju branży ubezpieczeniowej. Obecnie coraz częściej mówi się o wykorzystaniu zdjęć satelitarnych w szacowaniu ryzyka wystąpienia klęski żywiołowej oraz szybkiej oceny i likwidacji szkody.

...
Czytaj więcej

AXA ostrzega przez fałszywymi agentami

AXA wydała komunikat w sprawie osób, które podają się za agentów ubezpieczeniowych. W związku powtarzającymi się incydentami AXA przypomina w jaki sposób zweryfikować czy dana osoba współpracuje z ubezpieczycielem.

...
Czytaj więcej

Warta: naszym celem nie jest zdobywanie udziałów rynku za wszelka cenę

Na łamach forbes.pl został opublikowany wywiad z Jarosławem Parkotem, prezesem zarządu Warty. W rozmowie poruszono wiele interesujących tematów m.in. na temat planów na przyszłość jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie sportów zimowych musi być dopasowane do planowanych aktywności

22 grudnia rozpoczyna się kalendarzowa zima i długo oczekiwany sezon zimowych podróży. Planując aktywność sportową należy pamiętać o odpowiednim ubezpieczeniu, które zapewni pokrycie kosztów ewentualnego leczenia, helikoptera ratunkowego i ambulansu.

...
Czytaj więcej

Jerzy Pietrewicz został wiceprezesem TUW Medicum

Polski ekonomista Jerzy Witold Pietrewicz został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu TUW Medicum. Decyzję o jego nominacji podjęła w dniu 28 listopada br. Rada Nadzorcza towarzystwa.

...
Czytaj więcej

LINK4 Mama nagrodzone w konkursie MIXX Awards

LINK4 otrzymał wyróżnienie w kategorii User Experience. Doceniono przystępność i praktyczność oferty ubezpieczyciela skierowanej dla mam.

...
Czytaj więcej

Ogłoszono laureatów konkursu COLORS by Artystyczna Podróż Hestii

Z okazji ogłoszenia wyników konkursu COLORS by Artystyczna Podróż Hestii zorganizowano wernisaż, gdzie można było zobaczyć 30 najlepszych zdjęć wybranych przez jury.

...
Czytaj więcej

MetLife wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami zdecydowało o wyróżnieniu MetLife certyfikatem HR Najwyższej Jakości po raz czwarty z rzędu.

...
Czytaj więcej

Ponad 100 tys. osób zalega ze składkami ubezpieczeniowymi

Jak wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń dot. przestępczości ubezpieczeniowej, w 2017 r.  wykryto ponad 11 tys. prób wyłudzeń na łączną sumę 213 mln zł. Jak wskazuje BIG InfoMonitor, próby oszustw to nie jedyne bolączki ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

Pramerica Życie docenionym pracodawcą

Polityka zatrudnienia Pramerica Życie została wyróżniona w badaniu Aon Best Employers. Jego autorzy przyznali towarzystwu ubezpieczeń tytuł Najlepszego Pracodawcy.

...
Czytaj więcej

RF przeciwko wprowadzeniu zakazu cesji wierzytelności na doradcę odszkodowawczego lub osobę trzecią

W toku prac w Senacie nad projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego przyjęta została poprawka, wprowadzająca zakaz cesji wierzytelności na doradcę lub osobę trzecią.

...
Czytaj więcej

Prudential współpracuje z OVB Allfinanz Polska

Prudential rozpoczął współpracę przy sprzedaży swoich ubezpieczeń z OVB Allfinanz Polska – pośrednikiem finansowym działającym na polskim rynku od ponad 25 lat i wchodzącym w skład niemieckiego holdingu OVB AG.

...
Czytaj więcej

PZU rośnie w siłę

Rzeczpospolita opublikowała wywiad z Pawłem Surówką, prezesem PZU na temat sukcesów odniesionych w 2018 r. i planów rozwoju.

...
Czytaj więcej

Aviva: kolejny etap akcji „Wiem, czym oddycham”

W całej Polsce zgłoszono aż 2 500 proponowanych lokalizacji, czujników jakości powietrza w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czym oddycham”.

...
Czytaj więcej

Wdrażanie nowych technologii przynosi korzyści ubezpieczycielom

Polscy ubezpieczyciele inwestują przede wszystkim w dwa obszary związane z cyfryzacją. Pierwszym jest poprawa doświadczeń klienta, a drugim optymalizacja kosztów poprzez cyfryzację wewnętrznych operacji.

...
Czytaj więcej

Prądzyński: rynek ubezpieczeniowy rozwija się spokojnie

Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, był gościem programu #RZECZoBIZNESIE Pawła Rożyńskiego. Podczas rozmowy omówiona została sytuacja na rynku kancelarii odszkodowawczych i ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Allianz: w komunikacji z klientem liczy się prostota

Ubezpieczyciel postanowił zmienić podejście do komunikacji z klientami. Według badań przeprowadzonych przez Grupę Temkin, rok 2018 jest rokiem człowieka. Co oznacza zmianę podejścia i koncentrację na kliencie i jego doświadczeniach z firmą.

...
Czytaj więcej

Generali Real Estate nabył biurowiec w centrum Warszawy

Generali Real Estate sfinalizował transakcję zakupu biurowca Senatorska 18, działającego też pod nazwą Pałac Jabłonowskich. Jest to kolejna inwestycja GRE w Warszawie, niedawno spółka nabyła biurowiec Plac Małachowskiego.

...
Czytaj więcej

Prądzyński: przyczyną nadużyć na rynku odszkodowawczym jest brak regulacji

Jan Grzegorz Prądzyński po raz kolejny wypowiedział się nt. nowej ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego, która nakłada regulacje prawne na sektor kancelarii odszkodowawczych.

...
Czytaj więcej

Concordia wyróżniona za innowacyjne produkty rolnicze

Ubezpieczyciel został doceniony za ubezpieczenie Concordia Produkcja Zwierzęca w kategorii „Finanse i ubezpieczenia”. Gala wręczenia nagród towarzyszyła konferencjom „Narodowe wyzwania w rolnictwie" oraz „Sady i Ogrody", zorganizowanym przez Grupę PTWP.

...
Czytaj więcej

PIU w gronie nominowanych do tytułu European Excellence Awards

PIU znalazła się w gronie instytucji nominowanych do tegorocznych nagród The European Excellence Awards 2018. Organizatorzy docenili strategię komunikacyjną Izby o rynku ubezpieczeń sygnowaną hasłem: #dziękiubezpieczeniom.

...
Czytaj więcej

SALTUS Ubezpieczenia o akcji Movember

Od kilku lat w listopadzie odbywa się akcja Movember, której celem jest szerzenie świadomości na temat profilaktyki w przypadku wykrywania nowotworu.

...
Czytaj więcej

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek na ruchomych schodach?

Portal forsal.pl wyjaśnia zasady dot. przyznawania przez zakłady ubezpieczeń odszkodowań za zdarzenia, do których doszło podczas poruszania się po ruchomych schodach.

...
Czytaj więcej

PZU Top Marką 2018

PZU zajęło najwyższą pozycję wśród marek ubezpieczeniowych w tegorocznym XI rankingu Top Marka.

...
Czytaj więcej

Rzecznik Praw Pacjenta chce zmiany modelu orzekania o odszkodowaniu za błąd medyczny

Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił główne cele, jakie sobie wyznaczył na najbliższe lata. Wśród nich znalazła się m.in. edukacja najmłodszych w zakresie ochrony zdrowia oraz pomoc poszkodowanym pacjentom w sprawach o przyznanie zadośćuczynienia.

...
Czytaj więcej

Zmiana siedziby KUKE

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych przenosi swoją siedzibę w Warszawie z ul. Siennej na adres Krucza 50 – do odnowionego budynku Cedet.

...
Czytaj więcej

Concordia weźmie udział w Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie

Rozpoczęła się VI edycja Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. W wydarzeniu weźmie udział Michael Lösche, Członek Zarządu Concordia Ubezpieczenia.

...
Czytaj więcej

Azjaci otwarci na innowacje w ubezpieczeniach

Rynek azjatycki staje się polem testowym dla startupów i ubezpieczycieli zainteresowanych wdrażaniem innowacji i zmianami w tradycyjnym biznesie ubezpieczeniowym.

...
Czytaj więcej

Generali otwiera przedstawicielstwo w Moskwie

31 października 2018 r. zostało oficjalnie otworzone przedstawicielstwo Generali w Moskwie. Inauguracji dokonał Luciano Cirinà, Austria, CEE & Russia Regional Officer i prezes Generali CEE Holding oraz Giorgio Callegari, prezes Generali Russia & CIS.

...
Czytaj więcej

InterRisk zorganizował zbiórkę krwi

Akcja #POKREWNI odbyła się w 5 miastach, w których mieszczą się oddziały firmy. W sumie krew oddało 99 osób.

...
Czytaj więcej

Rusza AXA School of Management dla brokerów

Rozpoczyna się druga edycja AXA School of Management - programu edukacyjnego adresowanego dla brokerów - kluczowych partnerów AXA w biznesie ubezpieczeń korporacyjnych.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczenie dla biegaczy od TU Europa

W pakiecie ubezpieczeń TU Europa znajdują się ubezpieczenia sportowe, a wśród nich polisa dla biegaczy. Ubezpieczyciel chcąc promować swoją ofertę dla sportowców poprosił autorkę bloga runtheworld.pl o przetestowanie polisy dedykowanej biegaczom.

...
Czytaj więcej

Compensa otrzymała nagrodę za program IdeaBox

​Compensa została wyróżniona w konkursie „Architekci Innowacji”, organizowanym przez red. Pulsu Biznesu. Jury pozytywnie oceniło program IdeaBox, który promuje i zachęca pracowników do kreowania innowacyjnych rozwiązań w organizacji.

...
Czytaj więcej

AXA On-Line w nowej odsłonie

AXA od roku wdraża i udoskonala nową wersję serwisu AXA On-Line. 14 listopada planowane jest całkowite wycofanie z użytku starej wersji.

...
Czytaj więcej

Uniqa Polska wybrała agencję do prowadzenia działań marketingu online

Uniqa Polska rozpoczęła współpracę z agencją marketingową Cube Group w zakresie promocji produktów ochronnych w internecie.

...
Czytaj więcej

Aplikacja RESO Personal Scanner jest ponownie dostępna

Towarzystwo ubezpieczeniowe ponownie uruchomiło aplikację RESO Personal Scanner, która współpracuje z Panelem Agenta ubezpieczyciela. Aplikacja pozwala na wystawienie nowej polisy w minutę.

...
Czytaj więcej

Sollers Consulting rozszerza działalność na Japonię

Konsultanci firmy wspierają aktualnie dużą międzynarodową grupę ubezpieczeniową w cyfryzacji japońskiej gałęzi biznesu.

...
Czytaj więcej

PZU otwiera placówkę medyczną w Gdańsku

25 października PZU Zdrowie uruchomi nową placówkę medyczną w Gdańsku. Podczas oficjalnego otwarcia będzie można zapoznać się z jego ofertą oraz skorzystać z mini strefy zdrowia.

...
Czytaj więcej

PZU laureatem konkursu „The Best Annual Report 2017”

18 października Instytut Rachunkowości i Podatków po raz trzynasty rozdał nagrody w konkursie „The Best Annual Report”. Jednym z laureatów konkursy został PZU.

...
Czytaj więcej

Krzysztof Bachta na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Alior Banku

17 października, Zarząd PZU SA otrzymał informację od Rady Nadzorczej Alior Bank SA o powołaniu Krzysztofa Bachty na stanowisko wiceprezesa zarządu Banku kierującego pracami zarządu.

...
Czytaj więcej

AXA jednym z finalistów Digital Excellence Awards 2018

Digital Excellence Awards to konkurs, który co roku wyróżnia najlepszych liderów przemian cyfrowych i przyznaje tytuły Digital Excellence of the Year.

...
Czytaj więcej

Mfind wyróżniony w międzynarodowym rankingu INSURTECH100

Dostawca narzędzi analitycznych dla branży finansowej – FinTech Global - ogłosił ranking 100 najbardziej innowacyjnych firm z branży InsurTech. Wśród wyróżnionych znalazła się polska firma mfind.

...
Czytaj więcej

Generali rozszerzyło ochronę mieszkań przed skutkami szkód wyrządzonych przez lokatorów

Ubezpieczenie “Generali, z myślą o domu” zostało rozszerzone o ochronę w razie wystąpienia szkody z winy najemców. Polisa pokryje koszty zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim przez najemców ubezpieczanego mieszkania.

...
Czytaj więcej

TUW PZUW partnerem rankingu samorządów terytorialnych

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych został partnerem rankingu dotyczącego wykorzystania środków unijnych przez samorządy w latach 2014-2017.

...
Czytaj więcej

LINK4 otrzymało nagrodę Employer Branding Stars 2018

Projekt LINK4 Pory Roku to cykl długofalowych działań CSR-owych zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz, które powstają z inicjatywy pracowników zakładu ubezpieczeń. Idea została doceniona przez jury tegorocznej edycji EB Starts.

...
Czytaj więcej

Racjonalne zarządzanie szkodowością pojazdów służbowych zmniejsza koszty przedsiębiorcy

Zakup i utrzymanie floty pojazdów to jeden z największych kosztów w firmie. Dlatego przedsiębiorcy chętnie korzystają z możliwości obniżenia kosztów. Jak to zrobić?

...
Czytaj więcej

LINK4 wspiera Fundację Ratownictwo Motocyklowe Polska

Pracownicy LINK4 wzięli udział w maratonie Biegnij Warszawo. Za każdy przebyty kilometr TU przekaże 10 zł na konto Fundacji. Firmowa drużyna LINK4run stawiła się na starcie niedzielnego biegu w liczbie 31 osób.

...
Czytaj więcej

Unum – nowa marka na polskim rynku ubezpieczeń

​1 października br. doszło do finalizacji transakcji zakupu TUiR Pramerica przez Grupę Unum. Przejęcie wiąże się ze zmianą marki ubezpieczyciela i strategii rozwoju.

...
Czytaj więcej

PZU podsumowuje konferencję #PolandCanDoNation

4 października br. odbyła się konferencja #PolandCanDoNation, której inicjatorem był PZU. Było to jedno z największych spotkań liderów polskiej gospodarki z przedstawicielami amerykańskiego biznesu.

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Obwieszczenie z dnia 1 lipca 2021 r. ws. ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

...
Czytaj więcej

Obwieszczenie ws. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Obwieszczenie z dnia 1 lipca 2021 r. ws. ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie z dnia 16 marca 2021 r. ws. szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności UFG

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

...
Czytaj więcej

Rozporządzenie ws. składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie składki członkowskiej płaconej na rzecz Polskiej Izby Ubezpieczeń

...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK i ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

W dniu 2 lipca 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

...
Czytaj więcej

Prudential z kolejną odsłoną kampanii „Młodzi Bogowie”

8 lipca br. wystartował kolejny cykl kampanii reklamowej Prudential z cyklu „Młodzi Bogowie”. Tym razem ubezpieczyciel zachęca do długoterminowego oszczędzania na emeryturę.

...
Czytaj więcej

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dot. stosowania dyrektywy Wypłacalność II

W dniu 27 czerwca 2019 r. zostało opublikowane Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania dyrektywy Wypłacalność II

...
Czytaj więcej

KNF informuje, co dalej z działalnością ubezpieczeniową podmiotów z UK

Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat ws. działalności zakładów ubezpieczeń z Wielkiej Brytanii oraz Gibraltaru, w którym informuje, na jakich zasadach takie podmioty mogą funkcjonować na polskim rynku.

...
Czytaj więcej

ETPC: weryfikacja roszczeń poszkodowanego jest obowiązkiem zakładu ubezpieczeń

ETPC uznał, że towarzystwo ubezpieczeń może korzystać z usług prywatnego detektywa w celu weryfikacji roszczeń zgłaszanych przez poszkodowanego. Jak wskazał ETPC, praktyka ta nie stanowi naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

...
Czytaj więcej

Roger Hodgkiss ze zgodą od KNF

W dniu 25 czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzje, w których wyraziła zgodę na objęcie funkcji prezesa trzech spółek należących do GK Generali przez Rogera Hodgkissa.

...
Czytaj więcej

Ogłoszono upadłość Gefiona

W dniu 7 czerwca 2021 r. duński Sąd Morski i Gospodarczy ogłosił upadłość Gefion Finans A/S (wcześniej: Gefion Insurance A/S). UKNF zachęca polskich klientów ubezpieczyciela do anulowania polis i zakupu nowych w innym zakładzie ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Decyzje KNF z 14 maja 2021 r. – Nedwidek ze zgodą na objęcie stanowiska prezesa TU UNIQA

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła komunikat dotyczący decyzji podjętych przez organ w dniu 14 maja 2021 r.

...
Czytaj więcej

193 bariery w rozwoju sektora fintech w Polsce. KNF publikuje raport z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przedstawił raport, będący podsumowaniem dotychczasowych prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech. Publikacja przedstawia aktualny stan prac nad identyfikacją i usuwaniem barier dla sektora FinTech.

...
Czytaj więcej

Decyzje KNF z 16 kwietnia 2021 r. Komisja nałożyła karę za brak OC na pośrednika kredytowego

​Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzje ws. funkcjonowania rynku finansowego.

...
Czytaj więcej

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie prezesów dwóch zakładów ubezpieczeń

KNF w dniu 31 marca br. jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: Jacka Gdańskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Gazu TUW na Życie oraz Tomasza Borowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Vienna Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA VIG.

...
Czytaj więcej

Decyzje KNF z dnia 15 lutego 2021 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego udostępnił komunikat dot. decyzji podjętych przez Komisję w dniu 15 lutego 2021 r.

...
Czytaj więcej

Decyzje KNF z 22 grudnia 2020 r.

Komisja Nadzoru Finansowego udostępniła komunikat dot. decyzji podjętych przez Komisję w dniu 22 grudnia 2020 r.

...
Czytaj więcej

Przyznano wyróżnienia „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o przyznaniu wyróżnień „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” oraz „Ambasador mediacji na rynku finansowym”.

...
Czytaj więcej

NOVIS bez swobodnego rozporządzania aktywami

5 listopada br. Narodowy Bank Słowacji (NBS) podjął decyzję o tymczasowym środku nadzorczym obejmującym ograniczenie swobodnego rozporządzania aktywami przez NOVIS Insurance Company.

...
Czytaj więcej

UKNF wydał komunikat ws. obowiązkowej dematerializacji akcji

KNF przypomina o nowym obowiązku nałożonym na spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne dot. dematerializacji akcji imiennych oraz akcji na okaziciela.

...
Czytaj więcej

KNF wyraziła zgodę na zakup spółek z Grupy AXA przez UNIQA

Polski nadzorca nie wyraził sprzeciwu wobec przejęcia spółek należących do AXA przez UNIQA. Wiedeński ubezpieczyciel zakupi udziały w AXA TU i AXA Życie oraz AXA PTE.

...
Czytaj więcej

UKNF zaktualizował schemat pliku do importu danych do formularza wniosków do rejestru pośredników ubezpieczeniowych

UKNF poinformował na swojej stronie internetowej o aktualizacji schematu pliku umożliwiającego automatyczne wczytanie danych do formularzy elektronicznych do składania wniosków do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. 

...
Czytaj więcej

KNF przedstawiła nową wersję metodyki BION

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła nową wersję metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2019 rok.

...
Czytaj więcej

KNF utrzymuje w mocy decyzje o karze dla ORIGIN TFI SA

Komisja Nadzoru Finansowego podała w komunikacie ws. decyzji podjętych w dniu 31 lipca 2020 r., o podtrzymaniu w mocy decyzji o karze dla ORIGIN TFI SA.

...
Czytaj więcej

KNF przypomina o Konsultacje Komisji Europejskiej ws. przeglądu dyrektywy Wypłacalność II

1 lipca 2020 r. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje mające na celu zebranie opinii na temat kierunków istotnych zmian w systemie Wypłacalność II.

...
Czytaj więcej

KNF: ostateczna decyzja dot. PZU SA

KNF jednogłośnie wydała ostateczną decyzję dotyczącą PZU SA na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r.

...
Czytaj więcej

TUW Medicum bez zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej

Zarząd TUW Medicum poinformował o otrzymaniu decyzji w dniu 23 grudnia 2019 r. o cofnięciu przez KNF zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

...
Czytaj więcej

45. posiedzenie KNF: przyjęto założenia interwencji produktowej dot. ubezpieczeń na życie z UFK

​W dniu 29 października 2019 r. odbyło się 45. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas którego podjęto wiele decyzji odnoszących się do sektora ubezpieczeniowego.

...
Czytaj więcej

KNF: Justyna Dymek wejdzie do zarządu MetLife TUnŻ

​W dniu 14 października 2019 r. odbyło się 44. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

...
Czytaj więcej

UOKiK wyraził zgodę na utworzenie spółki przez PZU i PKN Orlen

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie rozpatrzył wniosek o utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa przez PZU i PKN Orlen.

...
Czytaj więcej

28. posiedzenie KNF: zgoda na powołanie Marcina Andruchewicza do zarządu INTER Polska

W dniu 25 czerwca 2019 r. odbyło się dwudzieste ósme posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas posiedzenia KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Andruchewicza na stanowisko członka zarządu w Towarzystwie Ubezpieczeń INTER Polska SA.

...
Czytaj więcej

Harmonogram szkoleń KNF na 2019 r.

KNF przedstawiła harmonogram seminariów szkoleniowych na rok 2019 r., prowadzonych w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

...
Czytaj więcej

4-5 marca 2019 r. – Egzamin aktuarialny

Najbliższy egzamin aktuarialny odbędzie się w dniach 4-5 marca br. w Warszawie.

...
Czytaj więcej

UOKiK wydał zgodę na koncentrację i utworzenie joint venture przez UNIQA

​Prezes UOKiK wydał decyzję zezwalającą na utworzenie spółki joint venture przez UNIQA Ventures GmbH i innych austriackich spółek. Nowy podmiot będzie inwestował w start-upy.

...
Czytaj więcej

UKNF zorganizował szkolenia dla europejskich nadzorców sektora ubezpieczeniowego

W dniach 14-16 oraz 21-23 listopada br. w siedzibie KNF odbyły się dwa programy szkoleniowe dla nadzorców sektora bankowego i ubezpieczeniowego w ramach dziewiątej edycji Inicjatywy Szkoleniowej dla Nadzoru Finansowego – TIFS.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia otrzymała Złoty Laur Super Biznesu 2019

ERGO Hestia została nagrodzona Złotym Laurem „Super Biznesu” 2019 w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Kapituła konkursowa doceniła wysoką jakość zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu.

...
Czytaj więcej

Saltus o zdrowotnych skutkach pracy w kilku miejscach

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, prawie 850 tys. osób pracuje w więcej niż jednym miejscu. Jest to ok. 5 proc. ogółu pracujących Polaków.

...
Czytaj więcej

Czy ubezpieczenie powinno być dostosowane do płci?

GUS przygotował raport, z którego wynika, że kobiety dominują w coraz większej liczbie branż. Z uwagi na specyfikę niektórych zawodów, a także na dolegliwości na które częściej chorują kobiety, ubezpieczenie powinno być spersonalizowane.

...
Czytaj więcej

Rankomat ostrzega przed pochopnym zakupem wycieczki last minute

Wyjazdy typu last minute są w Polsce bardzo popularne. Z badań Polskiej Izby Turystyki wynika, że w 2018 roku blisko 52% klientów biur podróży kupiło wycieczki na miesiąc lub krócej przed wyjazdem.

...
Czytaj więcej

Ekolodzy przeciwni ubezpieczaniu kopalni węglowych

Fundacja na rzecz ochrony środowiska, która sprzeciwia się budowli nowych kopalń węgla brunatnego, złożyła zawiadomienie o naruszeniu przez PZU wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dla przedsiębiorstw międzynarodowych.

...
Czytaj więcej

Atradius zmienia siedzibę

Atradius, jeden z wiodących ubezpieczycieli należności, podpisał umowę na wynajem około 1500 mkw. powierzchni biurowej w The Warsaw HUB. To kolejny duży podmiot z branży BIFS, który wybrał na siedzibę flagowy projekt Ghelamco Poland.

...
Czytaj więcej

Dlaczego warto ubezpieczać zwierzęta domowe?

Właściciele zwierząt domowych powinni mieć świadomość odpowiedzialności, która na nich ciąży. Przede wszystkim muszą zapewnić bezpieczeństwo swoim podopiecznym, jak również wszystkim obcującym z nimi osobom.

...
Czytaj więcej

Były szef AXA będzie zarządzał spółką Abstra

Maciej Szwarc, wieloletni prezes AXA, został wybrany na stanowisko prezesa spółki Abstra – producenta kilku, najpopularniejszych w Polsce kanałów w serwisie YouTube.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele chcą być bliżej klienta

TU Europa poinformowało o założeniu konta na jednym z popularnych portalu społecznościowych.

...
Czytaj więcej

Czy rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem zwierząt domowych?

Jednym z najbardziej pożądanych benefitów pozapłacowych jest prywatne ubezpieczenie medyczne. Coraz więcej osób przy wyborze ubezpieczenia decyduje się również na zakup ochrony dla swojego pupila.

...
Czytaj więcej

TUW TUW przygotował konkurs dla dzieci na temat ubezpieczeń

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zorganizowało dla dzieci oraz wnucząt swoich pracowników konkurs plastyczny „Co można ubezpieczyć w TUW „TUW”.

...
Czytaj więcej

Współpraca Banku Pekao z KUKE

Na łamach Pulsu Biznesu ukazał się artykuł na temat finansowania zakupu pojazdów Pesy przez białoruską firmę leasingową przez Pekao i KUKE.

...
Czytaj więcej

PZU LAB SA rozpoczyna współpracę z SGSP

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) i spółka Grupy Powszechnych Zakładów Ubezpieczeń – PZU LAB SA zadeklarowały chęć podjęcia wspólnych działań.

...
Czytaj więcej

Superpolisa Ubezpieczenia otwiera nowe placówki w sieci marketów

Superpolisa Ubezpieczenia została partnerem Tesco w zakresie stacjonarnej sprzedaży ubezpieczeń w tej sieci super- i hipermarketów.

...
Czytaj więcej

Jastrzębski szuka kolejnego zastępcy. Będzie on odpowiedzialny za pion ubezpieczeń

Przewodniczący KNF planuje zwiększenie liczby swoich zastępców. Trzeci wiceprzewodniczący Komisji ma objąć odpowiedzialność za sektor ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Portal MojeBankowanie.pl sprawdził jakość obsługi w ubezpieczeniach

Eksperci portalu MojeBankowanie.pl wykonali łącznie 900 telefonów oraz przesłali 890 zapytań e-mailowych lub poprzez formularz kontaktowy, sprawdzili strony kontaktowe 18 banków i 17 ubezpieczycieli.

...
Czytaj więcej

PZU rozpoczyna kolejny etap budowy biurowca we Wrocławiu

Wraz z początkiem 2019 r. Tower Inwestycje, spółka z Grupy PZU, rozpoczęła kolejny etap prac budowlanych nowego biurowca we Wrocławiu. Obiekt powstanie na terenie wyburzonego w 2017 r. byłego budynku PZU.

...
Czytaj więcej

Grupa Europa partnerem Loan Magazine Awards 2018

14 lutego br. odbędzie się 4 Finałowa Gala Loan Magazine Awards 2018, podczas której wyłonione zostaną najlepsze marki i produkty oferowane na rynku pożyczek pozabankowych.

...
Czytaj więcej

Czy można się ubezpieczyć na kilka godzin?

Ubezpieczyciele prześcigają się w ofertach, które mają przyciągnąć jak największą liczbę klientów. Dodatkowo zmiany technologiczne zmuszają ubezpieczycieli do szukania innowacji. Jedną z nich jest ubezpieczenie na kilka godzin.

...
Czytaj więcej

Przyznano tytuły Najwyższa Jakość Quality International 2018

Łotewski ubezpieczyciel Balcia Insurance SE otrzymał Brązowe Godło QI w programie Najwyższa Jakość Quality International 2018.

...
Czytaj więcej

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu sposobem na obniżenie OC ppm

Na łamach serwisu Bankier.pl został opublikowany artykuł na temat sposobów na obniżenie składki ubezpieczenia OC ppm. Zgodnie z polskim prawem każdy pojazd poruszający się po drodze musi posiadać polisę.

...
Czytaj więcej

Minister Zdrowia zapowiada debatę o odszkodowaniach za błędy medyczne

Minister Zdrowia powiedział, że kierowany przez niego resort chce przeprowadzić w Polsce debatę nt. odszkodowań dla pacjentów z powodu błędów lekarskich lub wystąpienia innych zdarzeń niepożądanych w procesie leczenia.

...
Czytaj więcej

Czego najbardziej boją się Polacy?

Polska Izba Ubezpieczeń i Deloitte stworzyły raport pt. „Mapa ryzyka Polaków”. Analiza przedstawia najistotniejsze troski Polaków i wiążące się z nimi potrzeby ubezpieczeniowe.

...
Czytaj więcej

TU Europa zbadała możliwe kierunki rozwoju sektora ubezpieczeń

Data-Driven Insurance, Re)Ewolucja Hybrydowa, Insurances On Demand lub Turysta pod ochroną to możliwe scenariusze rozwoju branży ubezpieczeniowej, opracowane w toku badań, zleconych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa.

...
Czytaj więcej

Skutki związane z brakiem ważnej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Liczba wystawionych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wezwań do wniesienia opłaty w związku z brakiem ważnej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wzrosła w 2020 roku. Było ich 199 tys., czyli o 58 proc. więcej niż w roku 2019.

...
Czytaj więcej

Klient wrażliwy – praktyki na czasy po pandemii

W czasie pandemii działania zakładów ubezpieczeń były inspirowane m. in. określonymi wymogami lub rekomendacjami regulatorów i instytucji nadzorczych. Rynki poszczególnych krajów również odpowiadały własnymi rekomendacjami proklienckich działań.

...
Czytaj więcej

Raport Accenture dot. wykorzystania chmury obliczeniowej w sektorze ubezpieczeń

​Accenture we współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń opublikowało raport dot. wykorzystania chmury w sektorze ubezpieczeń. Wynika z niego, że dzięki inwestycjom w chmurę obliczeniową firmy uzyskują kilkukrotnie większe wzrosty przychodów i wyceny firmy.

...
Czytaj więcej

PIU: ubezpieczyciele wypłacili prawie 40 mld zł odszkodowań

W ramach odszkodowań i świadczeń ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym 39,7 mld zł – wynika z analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń.

...
Czytaj więcej

Instytut Emerytalny opublikował raport nt. wyników PPK

Instytut Emerytalny opublikował nowy raport. Tym razem dot. wyników wypracowanych przez PPK na koniec 2020 r. Autorem raportu jest ekspert IE, Grzegorz Chłopek.

...
Czytaj więcej

Przestępstwa ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

W zeszłym roku wykryto 2249 przypadków wyłudzeń odszkodowań w ubezpieczeniach na życie - wynika z najnowszego raportu PIU „Analiza danych dotyczących przestępstw ubezpieczeniowych ujawnionych w 2019 roku”.

...
Czytaj więcej

PIU opublikowała raport roczny za 2019 r.

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport roczny za rok 2019. Ponad 150-stronicowy dokument zawiera najważniejsze informacje dot. rynku ubezpieczeń w Polsce oraz działalności Izby.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance: coraz więcej turystów planuje kupić polisę podróżną

Europ Assistance po raz kolejny zbadał wakacyjne plany Polaków. Większość badanych wybiera w tym roku odpoczynek w kraju.

...
Czytaj więcej

BNP Paribas i ING Bank Śląski liderami tegorocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm

​BNP Paribas i ING Bank Śląski zajęli pierwsze miejsce w opublikowanym 4 czerwca br. Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Poza nimi na podium z kategorii „Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy” uplasowały się jeszcze: STU ERGO Hestia i Santander.

...
Czytaj więcej

Trendy konsumenckie w ubezpieczeniach 2019. Raport EIOPA

Pod koniec ubiegłego roku EIOPA opublikowała bardzo ciekawy raport dotyczący trendów konsumenckich w Europie (Consumer Trends Report 2019).

...
Czytaj więcej

Co piąty wypadek przy pracy zdarza się w biurze

4 mln dni – tyle przebywają Polacy na zwolnieniu lekarskim, spowodowanym wypadkami przy pracy. Rocznie dochodzi średnio do 80 tys. wypadków, a co piąty z nich ma miejsce w siedzibie firmy, biurze, placówce naukowej lub usługowej.

...
Czytaj więcej

Wskaźnik koniunktury GUS: można oczekiwać niewielkiego wzrostu cen

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury dla działalności finansowej i ubezpieczeniowej wyniósł 24,4 w listopadzie 2019 r. – wynika z danych comiesięcznego raportu GUS.

...
Czytaj więcej

GUS: Najwyższy poziom koniunktury w branży finansowej i ubezpieczeniowej

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badania koniunktury w gospodarce w październiku 2019 r. Sekcja działalność finansowa i ubezpieczeniowa odnotowała najwyższe wskaźniki.

...
Czytaj więcej

UFG: rośnie zainteresowanie kierowców bazą polis komunikacyjnych

​Mija rok od zniesienia obowiązku posiadania podczas jazdy polisy OC ppm. przez kierowców. Jej ważność podczas kontroli drogowej jest sprawdzana w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, do której dane są pobierane z bazy polis komunikacyjnych UFG.

...
Czytaj więcej

Mondial Assistance: podczas wakacji wzrosło korzystanie z assistance medycznego

Z analizy danych zebranych przez Mondial Assistance wynika, że korzystanie z assistance medycznego za granicą wzrosło o 14 proc., a w Polsce o 13 proc.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance podsumowała wakacyjne interwencje

​Europ Assistance Polska podsumowała strukturę spraw assistance zrealizowanych podczas tegorocznych wakacji. Najczęściej zgłoszenia dotyczyły assistance samochodowego (56%), z kolei sprawy z zakresu pomocy medycznej stanowiły 28% wszystkich interwencji.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden zbadało, czego obawiają się rodzice przed rozpoczęciem roku szkolnego

Badanie Nationale-Nederlanden „Przed pierwszym dzwonkiem. Kondycja i bezpieczeństwo polskich dzieci” pokazuje, że dla rodziców początek roku szkolnego to duży projekt organizacyjny i logistyczny, który wiąże się z szeregiem obowiązków.

...
Czytaj więcej

GUS: W sierpniu najlepsza koniunktura w branży finansowej i ubezpieczeniowej

GUS przedstawił kolejną edycję swoich comiesięcznych badań dot. koniunktury w różnych branżach gospodarki. W sierpniu najwyższy poziom koniunktury (26,9) uzyskała branża finansowa i ubezpieczeniowa.

...
Czytaj więcej

GUS: najwyższy wskaźnik koniunktury w sektorze finanse i ubezpieczenia

W maju 2019 r. najwyższy poziom koniunktury uplasował się w sekcji finanse i ubezpieczenia. Wyniósł on 28,1, co jest wynikiem nieco mniejszym niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

Polacy chętniej korzystają z assistance domowego

Mondial Assistance przedstawiło wyniki badania dotyczącego korzystania z usług home assistance przez Polaków. Dane potwierdzają wzrost zainteresowania tego typu usługami, co przekłada się też na częstsze zgłaszanie szkód.

...
Czytaj więcej

Sprawozdanie RF za 2018 r. W ub. r. klienci złożyli ponad 370 tys. reklamacji na podmioty ubezpieczeniowe

Rzecznik Finansowy opublikował sprawozdanie ze swojej działalności w 2018 r. Do RF skierowano 14 tys. wniosków o podjęcie interwencji.

...
Czytaj więcej

PIU: dane o sektorze ubezpieczeń za 2018 r.

Polska Izba Ubezpieczeń przedstawiła dane dot. rynku ubezpieczeniowego za 2018 r. Zarówno w dziale ubezpieczeń życiowych i majątkowych odnotowano wyższe zyski i wyniki finansowe niż przed rokiem.

...
Czytaj więcej

Marsh: ceny ubezpieczeń rosną po IV kwartale 2019 r.

Marsh opublikował wyniki cyklicznego raportu Global Insurance Market Index. W raporcie zostały zidentyfikowane najważniejsze trendy rynkowe widoczne w czwartym kwartale 2018 r.

...
Czytaj więcej

GUS: co 4. instytucja finansowa ma problemy z powodu niedoboru wykwalifikowanej kadry

Główny Urząd Statystyczny informuje, że po raz kolejny najlepsze oceny koniunktury zgłaszają przedsiębiorcy działający w sektorze finansów i ubezpieczeń.  

...
Czytaj więcej

Penalty for not having a mandatory policy for skiers

In Italy, insurance has been made mandatory for skiers and snowboarders. Lack of an insurance policy will result in a fine of up to 150 euros and the loss of a ski pass.

...
Czytaj więcej

InterRisk implements innovative Quantee technology

InterRisk has started cooperation with Quantee, which will provide the insurer with innovative ActuAI software. The technology is used for the dynamic pricing of insurance products.

...
Czytaj więcej

The Financial Supervision Authority commended the Insurance Guarantee Fund as an institution friendly to mediation

The Financial Supervision Authority has awarded the Mediation Friendly Financial Institution distinction. Among the honored were ten insurers and the Insurance Guarantee Fund.

...
Czytaj więcej

Members of the Polish Chamber of Compensation Consultants and Agents - twelve years under Compensas protection

On November 1, PIDiPO together with Compensa Insurance Association began another year of professional liability insurance coverage. The initiative is already in its twelfth year.

...
Czytaj więcej

Europ Assistance Polska with a safety vest for its customers

Europ Assistance Polska has introduced a remote cardiac care service to its offer. As part of the initiative, the insurer's customers will be able to use the Comarch CardioVest, a device for long-term recording of electrocardiography.

...
Czytaj więcej

Ergo Hestia with a chatbot for its customers

Ergo Hestia has provided its customers with a chatbot. With its help, you can quickly and efficiently get information about your policy, insurance offer, or loss.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia supports responsible sales

ERGO Hestia has joined the group of Signatories of the Responsible Selling Declaration. The initiative aims to promote the highest ethical standards in the relations of financial institutions with their customers.

...
Czytaj więcej

Consent of the Polish Financial Supervision Authority for the takeover of Aviva by Allianz

On 4 November, the Financial Supervision Authority approved the takeover of the insurance company Aviva by Allianz.

...
Czytaj więcej

BNP Paribas and the Export Credit Insurance Corporation will support exporters

On Thursday, October 28, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych and BNP Paribas Bank signed an agreement of intent.

...
Czytaj więcej

Europe Assistance Polska and Unext for Wefox customers

New products have appeared in the offer of the German insurtech Wefox: assistance packages prepared by Europ Assistance Polska in cooperation with Unext, insurtech's partner.

...
Czytaj więcej

10 insurance groups with a quarter of the global non-life market

Ten groups of insurers were responsible for 25.3 percent of the global non-life insurance sector's total direct gross written premiums in 2020, according to Insuramore's ranking. This result is 0.2 percentage points lower than in 2019.

...
Czytaj więcej

Ergo Hestia introduces a new solution for selling company Insurance

On 11 October ERGO Hestia launched a new tool - ERGO Biznes. It gives brokers greater freedom in selling products to businesses.

...
Czytaj więcej

Bancassurance back on the growth path

Thanks to increases in the banking and insurance sectors, the level of premiums collected in bancassurance in the first half of this year were almost the same as before the pandemic.

...
Czytaj więcej

NEUCA received the FSA's consent to the invest in TU Zdrowie

NEUCA received the approval of the Financial Supervision Authority to invest in TU Zdrowie, which is the next step for the insurer in implementing its strategy in the hospital patient area.

...
Czytaj więcej

Nationale-Nederlanden: more than 60 percent of parents plan to vaccinate their child against COVID-19

According to a recent report from Nationale-Nederlanden, about 70 percent of those surveyed are concerned about the fourth wave of the coronavirus pandemic and the return of learning to remote mode.

...
Czytaj więcej

Insurers paid almost 20 billion PLN to victims

Data from the Polish Insurance Association shows that in the first half of 2021, insurers paid out 19.9 billion PLN of insurance claims and benefits to victims.

...
Czytaj więcej

NN Group to acquire MetLife’s business activities in Poland and Greece

NN Group has announces that it has agreed to acquire MetLife’s business activities in Poland and Greece, for a total consideration of EUR 584 million.

...
Czytaj więcej

Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (formerly Gefion Insurance A/S) declared bankrupt

The Danish insurance company Gefion Finans A/S under frivillig likvidation (Gefion) formerly known as Gefion Insurance A/S has been declared bankrupt. Policyholders can cancel their policy, if they wish to do so.

...
Czytaj więcej

Insly strengthens top management in Poland

Agnieszka Dąbrowska, former CEO of mfind and managing director at AXA in Poland, as Chief Operating Officer and Cezary Świerszcz, founder of Bacca, as Chief Innovation Advisor, have been members of Insly’s top management in Poland since March.

...
Czytaj więcej

Businesses of Aviva in France and Poland for sale for a total consideration of about EUR 5.5 billion

British insurer Aviva has set deadlines in late February to receive final offers for its operations in France and Poland that are worth an overall EUR 5.5 billion.

...
Czytaj więcej

EIOPA: Opinion on the 2020 review of Solvency II

EIOPA has issued its Opinion on the Solvency II directive as a part of the process to review the directive. 

...
Czytaj więcej

Vienna Insurance Group sets up assistance company in the Baltics

With the establishment of Global Assistance Baltic, Vienna Insurance Group is continuing to expand its own service companies. The expansion is part of the VIG Group’s strategy to increase digital services.

...
Czytaj więcej

Generali Poland named Maciej Fedyna as new President of the Management Board and CEO

Maciej Fedyna was nominated by the Supervisory Board as new President of the Management Board and CEO of Generali in Poland and will succeed Andrea Simoncelli who was appointed as new Chairman of the Supervisory Boards of Generali T.U. S.A.

...
Czytaj więcej

Tomasz Rowicki to step down from the Board of Directors

Tomasz Rowicki will resign from his function as a member of the VIG Re Board of Directors in order to take up a new management position within a company of Vienna Insurance Group in Poland, effective 1 January 2021.

...
Czytaj więcej

KNF confirms Beata Kozłowska-Chyła for the CEO position in PZU SA

On 2 October 2020 the Polish Financial Supervision Authority (KNF) decided to appoint Beata Kozłowska-Chyła for the position of President of the Management Board of PZU SA.

...
Czytaj więcej

Polish insurance market after H1 2020: 7% y-o-y decline of net profit

Polish insurers ended the first half of 2020 with a 6.7% y-o-y decline of the GWP volume. In absolute terms, this means an about EUR 512 million drop in the market premiums turnover, almost equally divided between the life and non-life segment.

...
Czytaj więcej

KNF gives consent for UNIQA to take over Polish companies of AXA

On 17 September 2020, the Polish Financial Supervision Authority approved the acquisition of AXA businesses from Poland by UNIQA Group.

...
Czytaj więcej

Changes in the Management Board of PZU SA and PZU Zycie SA

The PZU SA Supervisory Board decided to appoint Malgorzata Kot and Krzysztof Szypula to the company's management board, entrusting them with the functions of PZU SA management board members.

...
Czytaj więcej

S&P: PZU insurer can overcome banking woes to perform in line with peers in FY2020

Listed insurer PZU should continue to deliver results to meet global peers and hold "comfortable" solvency despite a recent PLN 827 mln goodwill impairment on banking assets, analysts at S&P said in a note.

...
Czytaj więcej

VIG and C-Quadrat establish joint venture to offer asset management services

C-Quadrat Investment and the Polish insurance companies of Vienna Insurance Group have founded "VIG C-Quadrat", a joint venture located in Warsaw. The plan is to offer investment services and investment funds in Poland.

...
Czytaj więcej

Financial Supervision Authority meeting: penalties for Compensa and AXA

On 14 July 2020 the Polish Financial Supervisory Authority (KNF) made some decisions about the Polish financial market. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Tomasz Borowski named president of Vienna Life

The supervisory board of Vienna Life accepted the resignation of Pawel Ziemba, chairman of the board, and Witold Czechowski, a member of the board, from performing his current functions with effect as of 30 September 2020. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Maciej Fedyna became new President of the Management Board and CEO of Generali in Poland

Maciej Fedyna was nominated new President of the Management Board and CEO of Generali Poland companies as of 1 July 2020. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU insurer to pay PLN 787 mln for ten-year lease of new headquarters from Skanska group

​The insurance group PZU expects to pay ca. PLN 787 mln gross for leasing new interim headquarters in a Warsaw office building from Skanska group for a period of ten years. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The 8th PIU Congress postponed until 5-6 May 2021

In light of the coronavirus threat, in the interest of comfort and safety of participants, the Management Board of the PIU has decided to postpone this year’s PIU Congress until 5-6 May 2021. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

S&P changed the rating outlook of PZU from positive to stable

On 6 April 2020 the Management Board of PZU informed that on S&P Global Ratings conveyed information regarding a change in the ratings outlook for the Company from positive to stable. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish government adopted new rules for foreign insurers acting in Poland

The Polish government has adopted new legal rules related to foreign insurance companies that run their business in Poland under the Freedom Of Establishment (FOE) and the Freedom Of Services (FOS) principles. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

12 of the largest CEE enterprises signed the Business Council of Growing Europe founding memorandum

Representatives of the 12 largest and most dynamic enterprises in the CEE - among with PZU - have signed in Davos a memorandum forming the Business Council of Growing Europe. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

AXA is recognised as the best partner for brokers

AXA has gained the best result in the research conducted by the Polish financial watchdog among brokers.

...
Czytaj więcej

Magdalena Macko-Gizińska joins the board of Nationale-Nederlanden

Magdalena Macko-Gizińska joins the board of Nationale-Nederlanden. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Changes in Nationale-Nederlanden’s board

Michał Hucał, board member for commercial matters at Nationale-Nederlanden, was appointed CEO of NN Hungary and NN Bulgaria.

...
Czytaj więcej

Michał Niechciał resigned from the position the President of the Office of Competition and Consumer Protection

Marek Niechciał was appointed by the Insurance Guarantee Fund Council as a member of the management board of the Insurance Guarantee Fund on 20 December 2019. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia is one of the best Pomeranian companies of the last 30 years

ERGO Hestia has won the „Jedynka Gazety Wyborczej” award. The ceremony took place in Gdansk. Wyborcza has honored companies from the Pomerian voivodeship that have influenced the development of the economy over the past 30 y. Read more on beinsured.pl/eng

...
Czytaj więcej

Generali is interested in taking over MetLife

Italian insurance group Generali could postpone presenting a formal bid for the European assets of MetLife Inc. until end March 2020, after the 2019 year-end results will be known. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Roger Hodgkiss joined the top management in Generali Poland

Roger Hodgkiss has become a member of the top management in Generali Poland. In the company he will be responsible for marketing and non-life insurance product sales. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Aleksandra Agatowska appointed to Supervisory Board of PZU

On 23 October 2019, the PZU's Supervisory Board adopted a resolution regarding the appointment of Aleksandra Agatowska to the management board. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

AXA considers selling up in Central Europe

AXA is considering selling its Central European business as part of a restructuring to quit markets where it lacks scale. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

S&P: PZU affirmed at A- and outlook positive

The rating agency S&P has decided that the PZU Group were affirmed at 'A-' with a positive outlook. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish insurers wrote EUR 7.6 billion in GWP in H1 2019, 2.65% more than the year before

The insurance sector in Poland ended the first half of 2019 with only a modest increase in GWP, of 2.65%, to EUR 7.56 billion. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Generali is the best insurance group in the world according to Forbes

Generali is the highest ranked global insurance group in the list of the “The World’s Best Regarded Companies”, developed by Forbes. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Marek Brandt became Country Manager in Credendo

On 1 October 2019 Marek Brandt started to perform the duties of Country Manager of the Polish division of Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s. He replaced Christoph Witte.

...
Czytaj więcej

Małgorzata Ślepowrońska is the new president of the Insurance Guarantee Fund

On 19 September 2019 the Council of the Insurance Guarantee Fund of Poland (UFG) adopted a resolution on the appointment of Małgorzata Ślepowrońska as the President of the UFG. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Management board of KUKE was appointed for a new term

KUKE's General Shareholders Meeting appointed the company’s management board for a new, common three-year term. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Changes in management board of VIG

In recognition of his dedicated effort and outstanding leadership in Poland, Romania, the Baltic States, Ukraine and Moldovia, Franz Fuchs will be named Deputy General Manager on 1 October 2019. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Polish unit-linked market decreased by PLN 10 bln within 2 years

At the end of June 2019 the assets of unit-linked products decreased. Their value was near PLN 50 bln. The declining tendency has been observed in this sector for two years. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Arkadiusz Przybyszewski joined the management board of WDB Insurance Brokers

The Supervisory Board of WDB Insurance Brokers S.A. on July 29 this year appointed a new member of the company's board.

...
Czytaj więcej

New board member of ERGO Hestia

On August 1th this year the Supervisory Board of ERGO Hestia appointed Justyna Wajs as a Member of the Management Board for Sales and Technology.

...
Czytaj więcej

Wioletta Macnar will assume the position of President of Santander Aviva

Wioletta Macnar, currently the chief actuary of Aviva, will take over the position of president in Santander Aviva insurance companies after the approval of the PFSA.

...
Czytaj więcej

Łukasz Świerczek became a board member of Unum

The supervision board of Unum Życie TUiR S.A. has appointed Łukasz Świerczek to the insurer’s board. He will be responsible for legal issues and administration in the company. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Third vicepresident of KNF responsible for insurance supervision will be appointed

On 23 July 2019 the Polish government passed a draft bill adapting public offering law to EU regulations. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

UNIQA changes its organizational structure

The UNIQA Supervision Board has approved the Board’s changes in the insurer’s organizational structure. The company has introduced a new scope of responsibilities for board members. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Beata Graczyk will manage Prévoir in Poland

Beata Graczyk has been appointed as the manager of the Polish division of Prévoir - Vie Groupe Prévoir. She will replace Colin Turner who will continue his career in France as the international development manager.

...
Czytaj więcej

Grzegorz Kulik resigned from the position of vicepresident in Allianz

Grzegorz Kulik has resigned from the vicepresident position of both insurance companies of Allianz Polska. In the Group he was responsible for sales. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Efma and Accenture awarded PZU

Efma and Accenture announced the winners of the 4th Innovation in Insurance Awards. This year PZU was awarded for its innovative solutions. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Piotr Głowski will become the CEO of Santander Aviva

Piotr Głowski will become the CEO of both insurance companies of Santander Aviva. The existing chairman Krzysztof Charchuła resigned from the position.

...
Czytaj więcej

S&P Global Ratings revised outlook of PZU Group to positive

S&P Global Ratings has revised its outlook to positive from stable on the Polish insurer Group PZU. The agency affirmed its 'A-' long-term issuer credit and financial strength ratings. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Adam Łoziak reappointed to vicepresident of UNIQA for the next term of office

Adam Łoziak was chosen again to be a vicepresident of both insurance companies of UNIQA. He will perform this position for the next three years. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Warta moves its headquarters to Warsaw UNIT

Warta, one of the leading insurance companies on the Polish market, has become a strategic tenant of Warsaw UNIT. The company will occupy almost 20,000 sq. m of office space.

...
Czytaj więcej

ERGO Hestia received PLN 6.5 bln GPW in 2018

The Polish insurer ERGO Hestia has announced its financial results after 2018. The insurer noted a record number of gross written premiums and technical result. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

The new CEO of VIG Expert

Andrzej Wasilewski will take on the post of VIG Expert CEO. He will replace Michal Makarczyk, the former chairman, who will become a vicepresident of the company. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

25th Financial Supervisory Authority meeting: Generali and Concordia given consent to merge

On 28 May 2019 the 25th Financial Supervisory Authority meeting was held. During the meeting the institution gave the life insurance companies - Generali and Concordia - consent to merge. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Andrzej Płachta joined the board of Aegon Poland

Andrzej Płachta has joined Aegon Poland’s team. He became a board member of Aegon TUnŻ and Aegon Services. He will be responsible for operational issues and IT. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Generali plans to buy assets of MetLife in CEE

Generali plans to buy the assets of the Central European MetLife’s companies. The Italian insurer wants to expand its business through acquisitions in high-growth markets. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Gothaer changed its brand name

The Polish insurer Gothaer has changed its brand name to Wiener TU. The new business name refers to the company’s new Austrian owner. The insurer also has the new slogan: ‘stability in changeability’. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU will pay PLN 2.8 DPS from 2018 profits

On 24 May 2019 PZU’s Ordinary Shareholder Meeting was held. PZU's shareholders approved PLN 2.8 dividend per share from 2018 profits, translating into a total payout of PLN 2.42 bln. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU recommends PLN 2.8 DPS from 2018 profits

The PZU Board recommend paying PLN 2.80 dividend per share from 2018 profits, bringing the total payout to PLN 2.42 bln. ​Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU and Alior Bank start employee loans platform

PZU and Alior Bank are planning to launch an online platform offering employee loans at the turn of Q3 and Q4 2019.

...
Czytaj więcej

PZU will cooperate with Goldman Sachs on asset management

The top Polish insurer PZU will cooperate with Goldman Sachs Asset Management in the field of asset management and funds distribution, Paweł Surówka PZU CEO announced. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

7th Congress of the Polish Insurance Association

The Polish Insurance Association announced the 7th Congress of the Polish Insurance Association. It is the biggest conference about the insurance market organized in Poland. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

ERGO Group appoints Polish manager

Adam Roman, a board member of ERGO Hestia, will become Head of Global P&C of the ERGO group.

...
Czytaj więcej

7th Financial Supervisory Authority meeting: consent to take over TUW “TUW” by InterRisk

On 12 February 2019 the 7th Financial Supervisory Authority meeting was held. During the meeting the institution gave InterRisk consent to buy TUW “TUW”’s shares. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

4th Financial Supervisory Authority meeting: VIG given consent to take over Gothaer

On 29 January 2019 the 4th Financial Supervisory Authority meeting was held. During the meeting the institution gave Vienna Insurance Group consent to take over Gothaer TU SA. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Insurance sector is mentioned in inspection plan of the Personal Data Protection Office for this year

The President of the Personal Data Protection Office has presented the plan of branch inspection in 2019. The Office wants to check data processing in the insurance sector. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

New anti-fraud platform from the Polish Insurance Guarantee Fund

On 4 February 2019 the new online platform to identify insurance crime prepared by the Insurance Guarantee Fund (UFG) commenced activity. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Saltus TUW purchases shares of Macif

On 14 January 2019 Saltus TUW signed an agreement to take over part of Macif Życie TUW’s shares.

...
Czytaj więcej

New CEO of Nationale-Nederlanden

From 1st February Paweł Kacprzyk will be the CEO of Nationale-Nederlanden Poland. Currently he works as an independent strategy advisor.

...
Czytaj więcej

UOKiK gives approval to set up joint venture by UNIQA

The Office of Competition and Consumer Protection has made a decision to set up a joint venture by UNIQA Ventures GmbH and other Austrian companies. The new entity will invest in startups. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Generali appointed new members to the supervision board of Concordia

In December the supervision boards of Concordia companies were extended. The changes are connected with the acquisition of Concordia companies by Generali. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PIA: Insurance belongs to crisis management strategy

The Polish Insurance Association and Deloitte have prepared the report ‘Climate change. How may prevention and insurance reduce the impact of natural disaster impact on the environment?’. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU signs agreement with US advisory centre Atlantic Council

The CEO of PZU has signed a multi-year strategic partnership agreement with US advisory centre the Atlantic Council in Washington. The agreement foresees cooperation in promoting the Three Seas initiative. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Training Initiative for Financial Supervision for supervisors of the banking and insurance sectors

On 14–16 and 21–23 November 2018, the Polish Financial Supervision Authority organised two training sessions for supervisors of the banking and insurance sectors. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Concordia has new board members

Concordia has announced changes in the boards of  its companies. The changes are connected with the takeover of both companies of Concordia by Generali. The Concordia board will be strengthened by Generali representatives. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

PZU aims to increase dividend per share each year

Polish insurance company PZU wants to increase dividend payouts per share year by year, said PZU CEO Paweł Surówka.

...
Czytaj więcej

Generali Real Estate acquires office building in Warsaw

Generali Real Estate has completed the acquisition of Senatorska 18 from S+B Gruppe, a prime historical office building located in Warsaw’s central business district. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

409th Financial Supervisory Authority meeting: Generali given consent to take over Concordia

On 6 November 2018 the 409th Financial Supervisory Authority meeting was held. During the meeting the institution gave Generali consent to take over Concordia. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Generali opened new Moscow office

The new Generali Office in Moscow was officially opened on 31 October 2018. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Change in the Management Board of Alior Bank

On October 17th, the PZU SA Management Board received information from the Supervisory Board of Alior Bank SA about appointing Krzysztof Bachta to the position of vice-president of the Bank's management board.

...
Czytaj więcej

Allianz Partners started cooperation with the application Waze

Since October drivers who use the navigation application Waze can receive roadside assistance serviced by Allianz Partners. Read more on beinsured.pl/eng.

...
Czytaj więcej

Concordia wprowadza nowe funkcjonalności do portalu i-rolnik.pl

i-rolnik.pl to portal informacyjny dla klientów Concordii z sektora agro. Serwis jest na bieżąco rozbudowywany i wzbogacany o kolejne funkcje.

...
Czytaj więcej

Ubezpieczyciele z kolejną inicjatywą wspierającą walkę z koronawirusem

Polska Izba Ubezpieczeń zorganizowała kolejne przedsięwzięcie w ramach walki z pandemią. Tym razem 18 firm ubezpieczeniowych sfinansuje dodatkowe call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

...
Czytaj więcej

#raportprawnyCZTR odc. 3. (I poł. marca 2020)

Chociaż pandemia koronawirusa i zbliżający się kryzys gospodarczy były niewątpliwie jednymi z najważniejszych tematów wśród przedsiębiorców w marcu, to warto przyjrzeć się również innym, nie mniej ważnym tematom.

...
Czytaj więcej

Die Finanzaufsichtsbehorde empfiehlt Banken und Versicherungsunternehmen, alle Gewinne einzubehalten

Der Vorsitzende der Finanzaufsichtsbehorde empfiehlt den Versicherungsunternehmen und Banken, den in den Vorjahren erzielten Gewinn einzubehalten.

...
Czytaj więcej

Die Fristen für die Einreichung der Berichte der Versicherungsunternehmen bei der Finanzaufsichtsbehörde werden verschoben

Am 20. März dieses Jahres veröffentlichte die EIOPA ihre Empfehlungen an die Aufsichtsbehörden.

...
Czytaj więcej

Der Finanzombudsmann fordert die vorübergehende Außerbetriebnahme eines Fahrzeugs und die Stundung von Versicherungsprämien

​Der Finanzombudsmann richtete Schreiben an den polnischen Versicherungsverband, das Finanzministerium und den Versicherungsgarantiefonds, in denen er um Unterstützung für Kunden von Versicherungsunternehmen appelliert.

...
Czytaj więcej
1  2  3