#raportprawnyCZTR odc. 2. (I poł. lutego 2020)

Dodano: 02-03-2020

Prezentujemy 2. odcinek nowego cyklu beinsured.pl #raportprawnyCZTR. Stanowi on subiektywny przegląd wiadomości zawartych w Raporcie prawnym, przygotowanym przez ekspertów Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI.

Do najnowszego nagrania, obejmującego 1. połowę lutego, zaprosiliśmy mec. Agnieszkę Wesołowską, partnera Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI, która wybrała i omówiła następujące zagadnienia:

  • stanowisko Komisji Eksperckiej SPBUiR w sprawie identyfikacji występujących nieprawidłowości w działalności brokerów;
  • monitoring pracowników;
  • dokumentacja kosztów przedsiębiorstwa i konsekwencje jej braku;
  • wyrok przyznający zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych w związku z wysyłką wiadomości SPAM;
  • projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych (tzw. e-doręczeniach).

Więcej informacji nt. Raportu prawnego pod adresem:

wstecz