Życie i zdrowie – ubezpieczenie dla klientów Santandera

Dodano: 10-06-2020
Publikator: informacja prasowa

Santander Aviva TUŻ przygotowało dla klientów banku kompleksowe ubezpieczenie „Życie i zdrowie”, którego podstawę stanowi ubezpieczenie na życie. Produkt można zakupić zdalnie.

- Pandemia COVID-19 była dla wszystkich zaskoczeniem, a jej skutkiem jest m.in. niepewność w wielu obszarach naszego życia. W tej sytuacji, naszą ambicją jest więc zapewnienie przejrzystego i łatwo dostępnego rozwiązania, które pozwoli poprawić poczucie bezpieczeństwa klientów – mówi Joanna Borysiewicz, Lider Tribe’u Bancassurance.

Podstawą produktu jest ubezpieczenie na życie, które może zapewnić wsparcie finansowe dla bliskich ubezpieczonego, również w przypadku śmierci na koronawirusa. Do pakietu można dołączyć także cztery pakiety:

  • pakiet zdrowotny, który może zapewnić wsparcie finansowe i pakiet usług assistance na wypadek poważnych zachorowań;
  • pakiet szpitalny, który umożliwia wsparcie finansowe na wypadek pobytu w szpitalu, niezależnie od przyczyny;
  • pakiet wypadkowy - ubezpieczenie na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • pakiet dla dziecka - ubezpieczenie wszystkich dzieci (do 18 roku życia) ubezpieczonego, na wypadek następstw wypadków, w ramach jednej składki, które może zapewnić rekompensatę finansową, niezbędną rehabilitację i transport do szpitala, a także korepetycje, które pomogą zachować ciągłość edukacji.

- Oferta Życie i zdrowie to de facto zabezpieczenie kilku potrzeb w ramach jednej polisy. A oprócz kompleksowej i szerokiej ochrony proponujemy wyjątkowe rozwiązania, takie jak zestaw bezpłatnych, profilaktycznych badań zdrowotnych – wyjaśnia Wioletta Macnar, Prezes Zarządu Santander Aviva.

Ubezpieczenie można zakupić zdalnie. Jest dostępny dla klientów pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, którzy mieszkają w Polsce i mają dostęp do bankowości elektronicznej Santander Internet.

wstecz