Zwolnienie od podatku świadczonych usług przez „subagenta” na rzecz pośrednika ubezpieczeniowego

Dodano: 14-11-2016
Publikator: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidulanej z dnia 2 sierpnia 2016 r. (ITPP1/4512-409/16/BS) stwierdził, że usługi polegające na pozyskaniu klienta na rzecz firmy agencyjnej działającej w imieniu zakładu ubezpieczeń w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie stanowią samodzielnych usług, a zatem korzystają ze zwolnienia z podatku.

Wnioskodawca został wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Podjął też współpracę z inną spółką agencyjną (pośrednik finansowy), jako podwykonawcą. W ramach współpracy do zadań wnioskodawcy należeć będzie wykonywanie czynności agencyjnych wynikających z art. 4 pkt 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, w szczególności: prezentowanie aktualnej oferty produktów ubezpieczeniowych towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących ze spółką, pozyskiwanie klientów na produkty ubezpieczeniowe objęte umową, wykonywanie procedur związanych z przygotowaniem i realizacją produktów ubezpieczeniowych w zakresie i w formie określonej w umowie pomiędzy towarzystwem ubezpieczeń a spółką.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: czy w przedstawionym stanie faktycznym sprawy czynności wykonywane przez wnioskodawcę na rzez spółki podlegać będą zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz