Zmiany w zarządzie Vienna Life. Pawła Ziembę zastąpi Tomasz Borowski

Dodano: 24-06-2020
Publikator: informacja prasowa

Paweł Ziemba złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu Vienna Life. Jego miejsce zajmie Tomasz Borowski. Z zarządu spółki odchodzi też drugi jego członek - Witold Czechowski. Zmiany zatwierdziła rada nadzorcza ubezpieczyciela.

Paweł Ziemba i Witold Czechowski złożyli rezygnację z funkcji pełnionych w zarządzie Vienna Life ze skutkiem na dzień 30.09.2020 r. Na mocy decyzji rady nadzorczej spółki z dniem 1 października br. funkcję prezesa zarządu obejmie Tomasz Borowski, a nowym członkiem zarządu zostanie Piotr Tański. Decyzja o powołaniu CEO musi zostać jeszcze zatwierdzona przez KNF.

Tomasz Borowski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, od dwunastu lat bliski współpracownik Vienna Insurance Group. W latach 2013-2016 pełnił funkcję członka zarządu Compensa Dystrybucja Sp. z o.o. oraz Capitol Sp. z o.o. odpowiedzialnego za finanse, wcześniej zajmował stanowisko dyrektora Biura Zarządu oraz rzecznika prasowego w Compensie. Tomasz Borowski był zaangażowany we współpracę z Vienna Life od momentu wejścia spółki do grupy VIG w 2014 r., od 2016 r. również jako członek zarządu. Obecnie, poza obowiązkami w Vienna Life, kieruje Biurem Zarządu VIG Polska oraz nadzoruje obszary IT, projektów i likwidacji szkód w spółce Compensa.

Decyzja Pawła Ziemby i Witolda Czechowskiego związana jest z postępującą ewolucją na rynku ubezpieczeń na życie z UFK, obejmującą: dynamiczne zmiany regulacyjne oraz konieczność dywersyfikacji sieci dystrybucji i oferty produktowej spółki, w tym m.in. poprzez zacieśnienie współpracy dystrybucyjnej ze spółkami majątkowymi z grupy VIG, podano w komunikacie prasowym.

- Serdecznie dziękuję Panu Ziembie, który jako wieloletni prezes Vienna Life w latach 2008-2020 doprowadził do zbudowania wysoce rozpoznawalnej, specjalistycznej spółki posiadającej unikalne kompetencje w zakresie rozwoju i zarządzania produktami z UFK. Równocześnie dziękuję Panu Czechowskiemu, który rozpoczął pracę w spółce jeszcze pod firmą Skandia w roku 2000 i który od tego czasu służył spółce ekspercką wiedzą aktuarialną. W imieniu grupy VIG i swoim własnym mam nadzieję na dalszą współpracę w innej formule w przyszłości. Z drugiej strony gratuluję Panu Borowskiemu objęcia nowej funkcji na czele zarządu Vienna Life i wierzę, że decyzja Grupy o zachowaniu odrębności spółki, która świadczy o wysokiej ocenie jej kompetencji i dużym potencjale do rozwoju, pozwoli na wypracowanie oczekiwanego wzrostu sprzedaży – komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

wstecz