Zmiany w indywidualnych ubezpieczeniach na życie Allianz

Dodano: 22-07-2021
Publikator: informacja prasowa

Od 21 lipca zakres dwóch ubezpieczeń na życie Allianz: Planu pełnej ochrony oraz Planu na dziś i jutro, można rozszerzyć o umowy dodatkowe, łączące pomoc finansową w razie zdarzenia z usługami assistance.

Zmiany obejmą głównie ochronę dla osób prowadzących aktywny tryb życia, a także sportowców wyczynowych oraz dzieci. Rozszerzenie, obejmujące trwałe ubytki na zdrowiu spowodowane NW także w wyniku wyczynowego uprawiania wielu dyscyplin sportowych, zyskała umowa uszczerbkowa.

Zmodyfikowano także obszar dotyczący poważnych zachorowań. Pojawiły się dwie nowe, łagodniejsze jednostki chorobowo – zabiegowe: wczesna postać nowotworu i przeprowadzenie przezskórnej interwencji wieńcowej, za których wystąpienie klient może otrzymać 10 proc. z sumy ubezpieczenia. Allianz oferuje też dwie umowy dodatkowe w obszarze zdrowia onkologicznego. Pierwsza z nich to Opieka medyczna bez granic, druga to umowa dodatkowa - Assistance onkologiczny w Polsce.

W ofercie Allianz pojawił się także nowy Assistance wypadkowy. W jego ramach, klient zyskuje po wypadku dostęp do wybranych przez siebie 10 świadczeń medycznych w tym m.in.: konsultacji lekarskich czy badań ambulatoryjnych.

Dzieci ubezpieczonego mogą być chronione tymi samymi umowami dodatkowymi chorobowymi i wypadkowymi, co osoby dorosłe. Zabezpieczeniu dzieci służy także umowa renty.

wstecz