Zmiany w egzaminie aktuarialnym

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 07-05-2020

Rząd planuje wprowadzenie zmian do egzaminu dla aktuariuszy. W tym celu przygotowano projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego. Nowe przepisy mają m.in. zapobiec skutkom stanu epidemii uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu czy zapewnić bardziej obiektywny system oceny dwóch części egzaminu aktuarialnego (modelowanie i zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń).

Przeczytaj cały artykuł
wstecz