Zgody i oświadczenia, o jakie warto zadbać, nawiązując współpracę z nowym klientem (przetwarzanie danych wrażliwych)

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 06-04-2016

Zakład ubezpieczeń, gromadząc dane dotyczące stanu zdrowia ubezpieczonego, przetwarza dane osobowe, które ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 ze zm.), zalicza do katalogu tzw. danych wrażliwych. Inne dane tego rodzaju to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i otrzymanych mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz