Zgody i oświadczenia, o jakie warto zadbać, nawiązując współpracę z nowym klientem (art. 172 Prawa telekomunikacyjnego)

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 03-04-2016

Beinsured to nie tylko informacja, ale to również praktyczne wskazówki dotyczące codziennej działalności zakładu ubezpieczeń i innych uczestników rynku. Z tego też względu chcielibyśmy regularnie prezentować Państwu materiały zawierające propozycje gotowych do wykorzystania klauzul, zapisów lub procedur.

Na początku proponujemy przyjrzeć się zgodom i oświadczeniom, o jakie warto zadbać na początku współpracy z każdym klientem (dla potrzeb tego i kolejnych opracowań przyjmujemy, że klientem jest osoba fizyczna).

Pierwszą ze zgód, na jaką chcemy zwrócić Państwa uwagę, jest zgoda wynikająca z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2014 poz. 243 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Przepis ten nie odnosi się do zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw. Ponadto, przepis art. 172 zakazuje, aby używanie środków urządzeń telekomunikacyjnych do celów marketingowych odbywało się na koszt konsumenta.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz