Zasady dobra ogólnego w polskich przepisach - ​Działalność ubezpieczeniowa

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 08-08-2016

Polska ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zawiera przepisy regulujące świadczenie usług ubezpieczeniowych na terytorium RP przez podmioty z Unii Europejskiej, zarówno w ramach swobody świadczenia usług, jak też w ramach swobody przedsiębiorczości.

Zgodnie z przepisem art. 204 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zagraniczny zakład ubezpieczeń z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej może wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli uzyskał odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej działalności w państwie, w którym zakład ma swoją siedzibę. Działalność ta może być wykonywana bądź poprzez oddział w ramach swobody przedsiębiorczości (art. 206 ust. 1), bądź w inny sposób w ramach swobody świadczenia usług (art. 207 ust. 1). W obu przypadkach zagraniczny zakład ubezpieczeń obowiązany jest przejść przez procedurę notyfikacji.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz