Zasada proporcji w ubezpieczeniach

Autor: Agata Kwaśniewska

Dodano: 26-07-2019

Jedną z często stosowanych zasad dotyczących wypłaty odszkodowań z umów ubezpieczenia majątku jest zasada proporcji. Ma ona znaczenie przy niedoubezpieczeniu mienia objętego ochroną, czyli sytuacji, w której suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia jest niższa od rzeczywistej wartości przedmiotu ubezpieczenia.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz