Zarządzanie funduszami emerytalnymi nie jest zwolnione z VAT

Dodano: 19-05-2020
Publikator: Sygnatura: C-235/19

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w opinii z dnia 14 maja 2020 r. (sygn. C-235/19) uznał, że świadczone przez osobę trzecią usługi zarządzania inwestycjami nie są objęte zwolnieniem przewidzianym w tych przepisach.

W rozpoznawanej sprawie dwie spółki pobierały wynagrodzenie za zarządzanie brytyjskim pracowniczym funduszem emerytalnym. Wynagrodzenie było powiększone o VAT. Spółki stały na stanowisku, że posiadają prawo zwolnienia z podatku VAT. W związku z czym złożyły wniosek do urzędu skarbowego o zwrot zapłaconego podatku. Fiskus odmówił, wskazując, że takie prawo dotyczy w Wielkiej Brytanii jedynie towarzystw ubezpieczeń.

Sprawa trafiła do sądu. Ten nabrał wątpliwości i skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne, czy zarządzanie inwestycjami świadczone przez ubezpieczycieli oraz przez podmioty niemające takiego charakteru jest wolne od podatku na podstawie art. 135 ust. 1 lit. a unijnej dyrektywy VAT.

Na razie w sporze swoją opinię wyraził rzecznik generalny. Odwołał się w niej do wyroku TSUE z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie spółki Aspiro (sygn. C-242/08). Zgodnie z nim, zwolnienie z VAT dotyczy wyłącznie czynności ubezpieczeniowych, które zawierają element ryzyka, wymagają zapłaty składki i kończą się wypłatą świadczenia w razie zaistnienia określonego ryzyka. Jak uznał rzecznik generalny, w tym zakresie nie mieści się usługa zarządzania funduszami emerytalnymi - spółki nie przejmują ryzyka w zamian za uzyskanie wynagrodzenia (np. w postaci składki).  

Pliki do pobrania

wstecz