Zakończyły się konsultacje EIOPA dot. raportowania

Dodano: 02-06-2020
Publikator: ​Polska Izba Ubezpieczeń

Polska Izba Ubezpieczeń na swoim blogu przedstawiła najważniejsze postulaty skierowane do europejskiego nadzorcy w ramach konsultacji ws. technicznych zagadnień związanych z raportowaniem wg Wypłacalności II.

EIOPA rozpoczęła etap konsultacji 5 lutego br., ze względu na pandemię zostały one wydłużone do 1 czerwca br. Do końca roku Urząd ma przedstawić Komisji Europejskiej opinię w ramach przeglądu Solvency II 2020. EIOPA zamierza dokonać zmian w Standardzie Technicznym wprowadzającym obowiązek raportowania w 2021 roku. W związku z tym pierwszym sprawozdaniem sporządzonym według nowych zasad będzie sprawozdanie roczne za 2021 r.

Jak podaje PIU, EIOPA ma dokonać przeglądu środków technicznych aspektach raportowania według Wypłacalności II, w tym:

  • procesu zarządzania opracowywaniem i publikacji taksonomii XBRL;
  • walidacji biznesowych i technicznych, w tym ich definicji i dokumentacji, procesu dezaktywacji i mechanizmów tolerancji;
  • architektury taksonomii, narzędzi taksonomii EIOPA i jej produktów końcowych;
  • poprawy dostępności informacji i danych sprawozdawczych, w tym ich standaryzację w celu odczytu maszynowego i promowanie dostępności raportów m.in. dla ubezpieczonych.

W swoich uwagach PIU podnosiło argument nieobciążania zakładów ubezpieczeń dodatkowymi obciążeniami finansowymi. Dlatego Izba m.in. chociażby skrytykowała zapis dot. dodatkowych wymogów w zakresie sporządzania i metod ujawniania Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń (SFCR), w tym zamieszczania linków do tych sprawozdań na stronach EIOPA. Jak wyjaśniła PIU, wiązałoby się to dla ubezpieczycieli z zakupem dodatkowych narzędzi umożliwiających konwersję raportów do danego formatu.

Ponadto, w swoich stanowisku PIU ponownie wezwała do włączania Q&A do corocznej aktualizacji standardu technicznego (ITS). „Uważamy, że nowe Q&A nie powinny mieć wiążącego charakteru, dopóki nie zostaną uwzględnione w następnej corocznej aktualizacji ITS”, napisała Izba. Wskazała też na potrzebę uruchomienia newslettera lub powiadomień o opublikowaniu nowych Q&A. „Wersją minimum byłaby przynajmniej opcja śledzenia na nowej stronie EIOPA wszystkich aktualizacji listy pytań i odpowiedzi w pliku Excel. W tej chwili nie wiemy, kiedy dodano konkretne pytania i odpowiedzi lub czy wprowadzane są inne modyfikacje na liście pytań i odpowiedzi”, podkreśliła PIU.

wstecz