Zainteresowanie PPE w małych firmach jest mniejsze

Dodano: 16-09-2020
Kategorie :

Kolejny etap wdrażania PPK coraz bliżej. Jak podaje Rzeczpospolita, małe przedsiębiorstwa rzadziej decydują się na wdrożenie PPE zamiast PPK.

PPK docelowo ma być uruchomiony we wszystkich przedsiębiorstwach, z wyjątkiem mikrofirm oraz przedsiębiorstw, które zamiast PPK wdrożą PPE. Do Pracowniczych Programów Emerytalnych musi jednak przynależeć co najmniej jedna czwarta pracowników, a składka wynosić 3,5 proc. pensji brutto. Jak podaje Rzeczpospolita, wiele dużych przedsiębiorstw zdecydowało się właśnie na takie rozwiązanie. 

Na popularność PPE, zdaniem ekspertów, wpłynął start programu PPK. W 2015 r. w rejestrze PPE wpisano 24 programy, w 2016 r. – 23, a rok później – 48. Wzrost nastąpił w 2018 r., kiedy to odnotowano 206 wpisów, a w 2019 r.: od stycznia do czerwca – 349, a od lipca do grudnia – 361.

PPE były traktowane głównie jako jeden z benefitów pracowniczych i element przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. Podobną rolę mają mieć PPK – jednak tam oprócz pracodawcy, składkę wpłacają również pracownicy.

PPE są programem kosztowniejszym dla pracodawców niż PPK. Jak podaje Instytut Emerytalny, opłacenie składek PPE dla 25 proc. pracowników przekłada się na składki do PPK dla 78 proc. pracowników. Z tego powodu, dla małych przedsiębiorstw PPE nie są już tak atrakcyjną alternatywą.

wstecz