Wzrost wartości wypłaconych świadczeń przez Pramerica Życie

Dodano: 04-08-2016

W pierwszym półroczu 2016 r. Pramerica Życie TUiR SA wypłaciła o 1,2% więcej świadczeń niż w analogicznym okresie 2015 r., a ich suma wyniosła 35,9 mln PLN.

- Rosnąca wartość wypłaconych świadczeń wynika z faktu, że coraz więcej klientów decyduje się na ochronę życia, a także zdrowia i coraz bardziej świadomie podchodzi do kwestii ubezpieczeń. Decydując się na polisę chroniącą zdrowie klienci otrzymują świadczenie nawet w sytuacji niewielkiego uszczerbku na zdrowiu, czy pobytu w szpitalu – wyjaśnia Iwona Wiśniewska – Jacak, Dyrektor Działu Wypłaty Świadczeń w Pramerica Życie.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej nakłada na ubezpieczyciela obowiązek wypłaty świadczenia w terminie 30 dni. 2,8 dnia – tyle wynosi średni czas wypłaty świadczenia w Pramerica Życie dla ubezpieczeń grupowych liczony od daty skompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia wysokości świadczenia. Dla ubezpieczeń indywidualnych czas ten wynosi 3,2 dnia.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby zgłaszające roszczenia o wypłatę świadczeń doświadczają trudnych życiowych sytuacji. To bardzo dotkliwe chwile, dlatego dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować formalności i jak najszybciej wypłacić należne świadczenia. Wierzymy, że tym samym niesiemy realną finansową pomoc klientom – wyjaśnia Iwona Wiśniewska-Jacak. –  Właśnie po to istnieją ubezpieczenia, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa finansowego  w nieoczekiwanych życiowych sytuacjach jak śmierć, choroba lub nieszczęśliwy wypadek. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że nieszczęścia dotykają ludzi w najmniej spodziewanych sytuacjach, niezależnie od kondycji fizycznej i wcześniejszego stanu zdrowia. Dlatego warto mieć ochronę na wypadek niespodziewanych zdarzeń, która zabezpiecza najbliższych i nie pozostawia ich bez środków do życia – dodała.

Eksperci zaznaczają, iż odmowa wypłaty świadczenia natomiast, zdarza się zazwyczaj dlatego, gdyż dane zdarzenia nie mieszczą się w definicji zdarzeń zawartych w OWU. Wynikać też może z braku potrzebnych dokumentów potwierdzających zdarzenie lub braku ochrony dodatkowej, o której świadczenie wnosi konsument (np. ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu lub pobytu w szpitalu).

wstecz