Wzmocnienie pozycji konsumentów w kredycie hipotecznym

Dodano: 13-06-2016

Resort finansów skierował projekt ustawy o kredycie hipotecznym do konsultacji. Ustawa ta ma wzmocnić pozycję konsumentów zawierających umowy kredytowe na zakup nieruchomości. Ustawa ma wdrożyć dyrektywę unijną w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.

"W obszarach uregulowanych dyrektywą zdiagnozowano szereg problemów, które, z uwagi na potrzebę zapewnienia odpowiedniej spójności prawa unijnego, wymagają dostosowania lub wręcz wprowadzenia nowych regulacji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej" - podkreślono w uzasadnieniu do regulacji.

Twórcy projektu wskazali na sytuacje "nieodpowiedzialnego udzielania i zaciągania kredytów hipotecznych w UE" oraz "nieodpowiedzialnego zachowania uczestników tego rynku". Zwrócili również uwagę na "nieporównywalne, niepełne i niejasne materiały reklamowe, brak dokonywania odpowiedniej oceny adekwatności oferowanych produktów do potrzeb klienta oraz niewystarczającą weryfikację zdolności kredytowej klientów".

Zdaniem autorów projektu, innym problemem jest "brak systemów regulujących działalność pośredników kredytowych i instytucji niekredytowych, oferujących kredyty związane z nieruchomościami mieszkalnymi".

Przeczytaj cały artykuł
wstecz