Wyniki posiedzenia Okrągłego Stołu nt. wzrostu składek OC

Dodano: 01-02-2017
Publikator: Warsaw Enterprise Institute

W dniu 4 stycznia 2017 r., w siedzibie WEI w Warszawie, odbyło się spotkanie w ramach „Okrągłego Stołu” zorganizowanego z inicjatywy Posła Adama Abramowicza, Przewodniczącego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Spotkanie było kontynuacją debaty sejmowej w ramach Zespołu, która miała miejsce w dniu 14 grudnia 2016 roku.

W styczniowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji działających na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych: PIU, RF, KNF, PBUK, PIDiPO, UFG, eksperci WEI i przedstawiciele rynku ubezpieczeń. W trakcie debaty zostały opracowane propozycje rozwiązań wysokiego wzrostu cen za ubezpieczenie OC ppm. Zostały one przedstawione w niedawno opublikowanym raporcie WEI „Wyniki Okrągłego Stołu – nagły wzrost składek z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz