Wyniki Grupy PZU po I półroczu 2020 roku -  główne obszary wzrostu to segment ubezpieczeń życiowych i bancassurance

Dodano: 11-09-2020
Publikator: informacja prasowa

I półrocze 2020 r. Grupa PZU zakończyła z przypisem składki brutto na poziomie 11,7 mld z i wynikiem netto 1,6 mld zł.

Spółka odnotowała znaczne wzrosty w segmencie produktów życiowych, zwłaszcza produktów ze składką okresową oraz polis dystrybuowanych przez banki, gdzie odnotowano wzrost o 16% r/r. W sumie udział PZU Życie na rynku ubezpieczeń na życie w Polsce wynosi 41,8%. 

Istotne wzrosty odnotowano też w obszarze usług medycznych. Przychody PZU Zdrowie wzrosły o 21% w porównaniu do I półrocza 2019 r., tj. do kwoty 439 mln zł. W sumie podmiot do końca czerwca 2020 r. zawarł 2,7 mln umów.

- Tak wysoka dynamika to rezultat bardzo dobrych wyników sprzedaży ubezpieczeń na życie i abonamentów zdrowotnych. Polacy zgłaszają popyt na usługi medyczne wysokiej jakości i my te potrzeby realizujemy. Szczególnie widoczne to było w trudnej sytuacji pandemicznej. Oferujemy ubezpieczenia medyczne i sukcesywnie budujemy portfel klientów abonamentowych w sieci własnej PZU Zdrowie –  tłumaczy Aleksandra Agatowska, pełniąca obowiązki prezesa PZU Życie.

Ubezpieczyciel osiągnął też wysoką rentowność w segmencie majątkowym, tj. na poziomie 87,1% (o 2,1 p.p. lepsza niż rok temu).

- Dzięki wysokiej sprawności działania osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki w kluczowych obszarach biznesowych. W I połowie 2020 roku marża w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła do poziomu 26,1%, wskaźnik mieszany (COR) wyniósł 87,1%, a zwrot na inwestycjach był wyższy o 3,2 p.p. od stopy wolnej od ryzyka (RFR). Są to wyniki istotnie lepsze niż te osiągnięte rok wcześniej. Są też wyraźnie lepsze od ambicji strategicznych. W rezultacie, zwrot na kapitale, z wyłączeniem odpisów, wyniósł 19,1% – mówi Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

- Pierwsza połowa 2020 roku to okres, w którym otoczenie biznesowe Grupy podlegało bardzo dynamicznym zmianom. Dla Grupy PZU był to test zwinności i elastyczności, w którym dążyliśmy do integracji i cyfryzacji wielu struktur korporacyjnych. Z perspektywy pierwszej połowy roku widzimy, że przyjęty model działania wykazuje dużą stabilność i odporność, pozwalając efektywnie funkcjonować nawet przy dużej zmienności rynku – zarówno po stronie oferty produktowej, jak i dopasowania się do preferencji zakupowych klientów. Jednocześnie pracujemy nad nową strategią Grupy PZU, która będzie kontynuacją, wzmocnieniem i rozszerzeniem wprowadzanych dotąd zmian. Znajdą się w niej cele i założenia mające służyć osiąganiu ponadprzeciętnych wyników finansowych, mimo niełatwej rzeczywistości biznesowej i koniunktury gospodarczej. Dalsza inwestycja w fundamentalne wartości Grupy pozwoli na jej rozwój, zwiększenie siły kapitałowej i pozycji konkurencyjnej. Liczę, że niezależnie od przyszłych zmian sytuacji gospodarczej, PZU będzie w stanie nadal generować ponadprzeciętne dywidendy dla akcjonariuszy – komentuje wyniki Beata Kozłowska-Chyła, która pełni obowiązki prezesa zarządu PZU SA.

wstecz