Wynagrodzenie dystrybutora ubezpieczeń w świetle projektu nowej ustawy

Autor: Marta Ryskalczyk

Dodano: 04-01-2017

Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD) wprowadza przepis, zgodnie z którym dystrybutor wykonując dystrybucję ubezpieczeń ma postępować uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem swoich klientów. Przepis ten w identycznym brzmieniu został implementowany do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 1 grudnia 2016 r.

Tak sformułowany przepis w formie klauzuli generalnej ma wypełniać główny cel dyrektywy IDD, jakim jest zagwarantowanie klientom większej ochrony. Dystrybutorzy przy wykonywaniu swoich czynności mają przede wszystkim kierować się dobrem swoich klientów.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz