Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie zamawiającego

Autor: Damian Petz

Dodano: 10-04-2019

Jeżeli zamawiający nie podjął współpracy z wykonawcą przy realizacji zamówienia, wykonawca nie może z tego tytułu ponosić negatywnych konsekwencji przez zapłatę kar umownych za opóźnienie. Powyższe wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt I ACa 223/18).

Przeczytaj cały artykuł
wstecz