Wykaz dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji PPK

Dodano: 21-12-2018

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, podmioty zainteresowane oferowaniem PPK muszą złożyć do organu nadzoru i Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oświadczenie o  spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz