Współpraca ZBP i FRRF

Dodano: 13-09-2021
Publikator: informacja prasowa

Związek Banków Polskich i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego nawiązały współpracę. Celem porozumienia jest przeciwdziałanie przestępczości finansowej na szkodę banków i instytucji pożyczkowych oraz ich klientów.

Jednym z kluczowych obszarów współpracy będzie edukacja finansowa oraz inicjowanie projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora consumer finance w Polsce. W ramach partnerstwa podmioty będą dążyć do wymiany informacji oraz podejmowania inicjatyw, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa sektora bankowego i pożyczkowego.

- Okres pandemii zmusił klientów do większej niż wcześniej aktywności w internecie, w znacznie większej skali zaczęliśmy korzystać także z usług finansowych w kanałach zdalnych. Niestety przestępcy obserwują te trendy i doskonalą swoje techniki. Banki od wielu lat współpracują ze sobą, nawiązują współpracę z innymi sektorami, wymieniają się informacjami. Dziś mamy podstawy prawne do budowania bezpośrednich relacji i rozwoju współpracy również z instytucjami pożyczkowymi. Poprzez podpisanie tego porozumienia chcemy wspólnie aktywnie chronić naszych klientów - mówi Wiceprezes Związku Banków Polskich - Tadeusz Białek. 

- Szybki rozwój cyfrowych form usług finansowych, a wraz z nim pojawienie się nowych praktyk przestępczych w świecie online, stawia przed sektorem finansowym nowe wyzwanie, jakim jest cyberbezpieczeństwo. Jesteśmy przekonani, że wspólna wymiana informacji, doświadczeń, kompetencji i know-how pomiędzy sektorami, które reprezentujemy, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa konsumentów, a także podmiotów świadczących usługi finansowe – komentuje Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. 

wstecz