Współpraca PZU z Fundacją Opoka

Dodano: 08-03-2017

W dniu 7 marca 2017 r. PZU SA i PZU Życie SA podpisały porozumienie z Fundacją Opoka. Współpraca ta ma celu m.in. popularyzację komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w środowiskach kościelnych. Jednym z jej elementów ma być rozwój portalu www.opoka.org.pl prezentującego szerokie spektrum nauczania Kościoła.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz