WSA uchylił karę 10 mln zł nałożoną przez KNF na Alior Bank

Dodano: 22-06-2020

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok w sporze Komisji Nadzoru Finansowego i Alior Banku, w którym uznał, że organ nadzoru niesłusznie nałożył na spółkę kary o łącznej wartości 10 mln zł i uchylił wydane decyzje administracyjne, podał Puls Biznesu.

Zastrzeżenia KNF dotyczyły sprzedaży przez podmiot funduszy W Investment. Jak ustaliła Komisja, bank przy ich  dystrybucji świadomie naruszał przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz wewnętrzne procedury. Urzędnicy wykazali ponad 30 nieprawidłowości w tym zakresie.

Organ ustalił, że spółka prowadzi działalność „w sposób nierzetelny, nieprofesjonalny i niezgodny z najlepiej pojętymi interesami klientów”. Bank, jak ustalił KNF, nie zawierał pisemnych umów z klientami, a mimo to wysyłał do klientów rekomendacje inwestycji i fundusze WI. Świadczy to o działaniu bez uwzględnienia najlepiej pojętego interesu klienta. Spółka za te praktyki została ukarana sankcją finansową w wysokości 10 mln zł.   

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał jednak, że rację w sporze ma bank i uchylił wydane przez organ nadzoru decyzje oraz umorzył postępowanie. Wyrok jest nieprawomocny.

wstecz