Wpływ Rozporządzenia PRIIPs na zmiany w sektorze usług finansowych

Autor: Marta Ryskalczyk

Dodano: 29-03-2017

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID), dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIPs).

Rozporządzenie to ustanawia jednolite przepisy odnośnie formatu i treści dokumentu zawierającego kluczowe informacje, który ma być sporządzany przez twórców PRIIP, oraz regulacje dotyczące przekazywania takich dokumentów inwestorom indywidualnym. Celem tych regulacji jest umożliwienie indywidualnym inwestorom zrozumienia i porównania kluczowych cech PRIIP oraz kluczowych ryzyk z nimi związanych.

Rozporządzenia unijne są aktami prawnymi o zasięgu ogólnym, wiążącymi w całości i bezpośrednio stosowanymi we wszystkich państwach członkowskich, a więc w odróżnieniu od dyrektyw nie wymagają implementacji do krajowego porządku prawnego. Jednakże państwa członkowskie wraz z wejściem w życie rozporządzenia PRIIPs muszą zapewnić zgodność krajowego porządku prawnego z przewidzianymi w rozporządzeniu regulacjami.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz