Wniosek Komisji Europejskiej dot. zrównoważonych inwestycji

Dodano: 19-07-2019

W Unii Europejskiej są prowadzone prace nad wnioskiem Komisji Europejskiej dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Projekt nakłada nowe obowiązki na zakłady ubezpieczeń w zakresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstwom.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz