Właściciel hotelu nie może wyłączyć odpowiedzialności za kradzież mienia gości

Dodano: 18-08-2016

Goście przebywający w hotelu lub pensjonacie od właścicieli obiektu powinni wymagać oprócz komfortu i miłej atmosfery także zapewnienia bezpieczeństwa. Dlatego D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. wyjaśnia, jaki jest zakres odpowiedzialności właściciela hotelu w przypadku dokonania na jego terenie kradzieży mienia należącego do gości obiektu.  

- Hotel w żaden sposób nie może wyłączyć czy ograniczyć swojej odpowiedzialności: ani poprzez zapisy w umowie, ani za pomocą ogłoszenia lub wewnętrznego regulaminu. Jeśli tak zrobiono, to zapis jest nieważny i nie ma zastosowania. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej (np. wybuch turystycznej butli z gazem), nastąpiła wskutek siły wyższej lub powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała – tłumaczy Magdalena Plakwicz, Kierownik Działu Likwidacji Szkód D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Poza tym hotel lub pensjonat ma obowiązek przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Odmowa może wystąpić jedynie, jeśli deponowane przedmioty stanowią zagrożenie bezpieczeństwa lub ich wartość jest zbyt duża w stosunku do standardu hotelu lub ich wielkość jest zbyt duża względem wielkości obiektu. Odmowa przechowania nie wyłącza odpowiedzialności właściciela hotelu w przypadku kradzieży mienia.

Jak wskazują eksperci D.A.S., podobnie jest w przypadku szkody wynikłej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracowników hotelu, np. jeśli recepcjonista wydał klucze osobom trzecim bez ich wylegitymowania, czy też w przypadku, gdy pokojówka zostawiła otwarte okno w pokoju lub nie zamknęła drzwi.

Roszczenia o odszkodowanie za skradzione rzeczy goście mogą zgłaszać do biura podróży, które organizowało wyjazd, lub właściciela miejsca noclegowego. Jak tłumaczą eksperci z D.A.S., hotel jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych, a odpowiedzialność oparta jest na zasadzie ryzyka. Wnosząc o wypłatę odszkodowania, należy dowieść, że utracona rzecz została rzeczywiście wniesiona na teren obiektu. A zatem, pomocne mogą okazać się tutaj zeznania świadków, zdjęcia, jak i nagrania z monitoringu oraz zgłoszenie obsłudze hotelu przy zakwaterowaniu ilości gotówki, papierów wartościowych i cennych przedmiotów – wyjaśnia Magdalena Plakwicz.

Ekspertka przypomina też, że w przypadku utraty rzeczy roszczenie trzeba zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o szkodzie i jednocześnie domagać się potwierdzenia owego zgłoszenia. Wysokość przysługującej rekompensaty ograniczona jest do stukrotnej należności za dobę pobytu na jedną osobę. Limit nie obowiązuje w dwóch przypadkach: jeżeli zgłosiliśmy wniesienie rzeczy cennych i hotel przyjął je na przechowanie lub bezpodstawnie odmówił ich przyjęcia.

wstecz