Ważne ustawy dla branży ubezpieczeniowej - postępy w procesach legislacyjnych

Dodano: 14-08-2017
Publikator: Rządowe Centrum Legislacji, Sejm RP

W dniu 11 sierpnia br. na portalu Rządowego Centrum Legislacji pojawił się dokument prezentujący rozstrzygnięcie Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

W protokole ustaleń nr 26/2017 posiedzenia RM w dniu 25 lipca 2017 r. czytamy, że „Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy z autopoprawką, deklarując, że ma on na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, oraz zdecydowała o skierowaniu projektu ustawy do Sejmu, upoważniając Ministra Rozwoju i Finansów do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.”

Przypomnijmy, że w dniu 25 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Jednak projekt nie został jeszcze skierowany do prac parlamentarnych (czytaj więcej: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń).

Również w dniu 11 sierpnia 2017 r. do konsultacji został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, implementujący do polskiego porządku prawnego unijne rozporządzenie PRIIPs (czytaj więcej: Do Sejmu trafił projekt nowelizujący ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie rozporządzenia PRIIP). O wydanie opinii zostało poproszonych sześć podmiotów: Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Naczelna Rada Adwokacka, Rada Dialogu Społecznego, Krajowa Rada Radców Prawnych. Projektowi w dalszym ciągu nie został nadany sejmowy nr druku.

wstecz