Warta wprowadza ubezpieczenie D&O

Dodano: 23-11-2021

Wraz z początkiem nowego roku Warta wprowadzi do swojej oferty ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz (D&O). Ubezpieczyciel planuje wykorzystać dotychczasowe doświadczenia i rekomendacje rynku oraz stawia na połączenie przyjaznego języka i instytucyjnego układu postanowień umowy.

Ubezpieczenie D&O służy do kompleksowej ochrony osób obejmujących kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwie na wypadek roszczeń do nich kierowanych. Innymi słowy, polisa jest głownie kierowana do członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów czy dyrektorów firmy. Pozostali pracownicy również mogą zostać objęci ochroną, lecz w węższym zakresie.

Głównym celem, który chce osiągnąć Warta, wprowadzając polisę D&O, jest stworzenie wzorca umowy w sposób przystępny zarówno dla specjalistów Financial Lines, jak i dla brokerów czy klientów. Treść powinna być sformuowana językiem prostym i przejrzystym, a struktura lektury ma być uporządkowana.

Podstawowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz będzie zależny od tego, do kogo konkretnie jest kierowany. Zakres ochrony ubezpieczeniowej dla osoby ubezpieczonej będzie obejmować m.in.: ochronę prawną, kwotę kaucji, kary i grzywny administracyjne, naruszenie praw pracowniczych, zobowiązania publicznoprawne, odszkodowanie, inne koszty, jak np. PR czy wsparcia psychologicznego. Zakres ochrony dla spółki obejmie zwrot świadczeń na rzecz spółki, odpowiedzialność solidarną, koszty zarządzania krytycznym zdarzeniem regulacyjnym, zdarzenie kryzysowe w spółce oraz odpowiedzialność z tytułu papierów wartościowych.

W podstawowej umowie ubezpieczenia D&O pojawią się klauzule kosztów udziału w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, kosztów zgłoszenia nieprawidłowości i wyczerpania limitów. Co więcej, w rozszerzonej wersji polisy dostępna będzie również klauzula naruszenie praw pracowniczych.

wstecz