Warta podała wyniki za 2017 r.

Dodano: 22-03-2018
Publikator: informacja prasowa

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta zebrało w zeszłym roku prawie 6 mld zł przypisu składki, głównie w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Jak podkreśla ubezpieczyciel, na sukces spółki wpływ miało wdrożenie nowoczesnego sposobu taryfikacji składek, wysoka jakość likwidacji szkód i współpraca z pośrednikami.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz