Warta kompleksowo ubezpiecza firmy

Dodano: 26-06-2020

Rzeczpospolita przedstawiła nową ofertę ubezpieczenia dla firm przygotowaną przez TUiR WARTA. Propozycja ubezpieczyciela obejmuje ryzyka, które do tej pory stanowiły klauzule dodatkowe.

­– Rozwój gospodarczy jest procesem nieustającym. Producenci, dystrybutorzy produktów i dostawcy usług szukają nowych rynków zbytu. Wprowadzają swoje produkty nie tylko na rynki europejskie, ale też światowe, a konsekwencją tego jest szersza odpowiedzialność, którą ponoszą – mówi Agnieszka Gawrońska, menedżer produktu w Warcie.

Warta wyszła z odpowiedzią na nowe potrzeby klientów, dostosowując produkt do ich oczekiwań, m.in. rozszerzyła zakres ochrony na cały świat, włączyła do standardowej ochrony ryzyka, do tej pory występujące jako klauzule dodatkowe.

– Warta, na potrzeby takich klientów, w ramach klauzul dodatkowych proponuje włączenie czystych szkód majątkowych powstałych w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu w formie tylko jednej klauzuli – mówi Agnieszka Gawrońska. Większość ubezpieczycieli zakres ten obejmuje trzema lub czterema klauzulami dodatkowymi.

Natomiast w ramach klauzuli dodatkowej Warta umożliwia rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC o koszty wycofania produktu z obrotu. W tym przypadku ochroną ubezpieczeniową objęte są m.in.: koszty powiadomienia dystrybutorów, konsumentów i innych posiadaczy produktów (w tym koszty wezwań publikowanych w mediach), koszty sortowania i przepakowania produktów, koszty transportu wycofywanych produktów do miejsca naprawy, wymiany czy koszty składowania wycofanych produktów. Ubezpieczenie product recall obejmuje zarówno OC ubezpieczonego za koszty poniesione przez osobę trzecią w związku z wycofaniem produktu z obrotu, jak i koszty poniesione przez samego ubezpieczonego w związku z wycofaniem produktu z obrotu.

wstecz